Pharming « Terug naar discussie overzicht

Vacatures bij Pharming

679 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 » | Laatste
Janssen&Janssen
0
Quality Assurance
Sr. QA Full-time Leiden

Production
Animal Caretaker Full-time Eindhoven
Biotechnician Full-time Eindhoven

Finance
Finance Manager Full-time Leiden

Clinical and Medical
Clinical Trial Assistant Full-time Warren, New Jersey

Technical Operations & QC
Junior F&E (Facility & Equipment) Engineer Full-time Oss
External Manufacturing Manager Full-time Leiden
Facility and Equipment (Sr) Director Full-time Leiden/Brabant
QC Lead Full-time Oss
CMC Lead Full-time Leiden/Brabant

Medical Affairs
Regional Medical Director DACH Full-time DACH
Regional Medical Director UK Full-time UK
Regional Medical Director FR/BENELUX Full-time France
Regional Medical Director Iberia/Italy Full-time Italy
MSL Diagnostic Specialist Full-time The Netherlands

Regulatory Affairs
Medical Writer Regulatory Affairs Full-time Leiden
Regulatory Affairs (Senior) Specialist CMC Full-time Leiden
Associate Director Regulatory Affairs Full-time Warren, New Jersey USA

ICT
Functional Application Manager SAP Full-time Leiden
Functional Application Manager Full-time Brabant

Procurement
Manager Procurement Full-time Leiden

Investor Relations
Investor Relations Assistant Full-time Leiden

Bijgekomen;

Afgenomen:
CQV Engineer Full-time Oss

Aantal openstaand: 22

Totaal vacatures toe of afname vanaf 29 sept 2020
Bijgekomen: 71
Vervuld: 61
Janssen&Janssen
0
Quality Assurance
Sr. QA Full-time Leiden

Production
Animal Caretaker Full-time Eindhoven
Biotechnician Full-time Eindhoven

Finance
Finance Manager Full-time Leiden

Clinical and Medical
Clinical Trial Assistant Full-time Warren, New Jersey

Technical Operations & QC
External Manufacturing Manager Full-time Leiden
Facility and Equipment (Sr) Director Full-time Leiden/Brabant
QC Lead Full-time Oss
CMC Lead Full-time Leiden/Brabant

Medical Affairs
Regional Medical Director DACH Full-time DACH
Regional Medical Director UK Full-time UK
Regional Medical Director FR/BENELUX Full-time France
Regional Medical Director Iberia/Italy Full-time Italy
MSL Diagnostic Specialist Full-time The Netherlands

Regulatory Affairs
Medical Writer Regulatory Affairs Full-time Leiden
Regulatory Affairs (Senior) Specialist CMC Full-time Leiden
Associate Director Regulatory Affairs Full-time Warren, New Jersey USA

ICT
Functional Application Manager SAP Full-time Leiden
Functional Application Manager Full-time Brabant

Procurement
Manager Procurement Full-time Leiden

Investor Relations
Investor Relations Assistant Full-time Leiden

Bijgekomen;

Afgenomen:
Junior F&E (Facility & Equipment) Engineer Full-time Oss

Aantal openstaand: 21

Totaal vacatures toe of afname vanaf 29 sept 2020
Bijgekomen: 71
Vervuld: 62
Janssen&Janssen
0
Quality Assurance
Sr. QA Full-time Leiden

Production
Animal Caretaker Full-time Eindhoven
Biotechnician Full-time Eindhoven

Finance
Finance Manager Full-time Leiden

Clinical and Medical
Clinical Trial Assistant Full-time Warren, New Jersey

Technical Operations & QC
External Manufacturing Manager Full-time Leiden
Facility and Equipment (Sr) Director Full-time Leiden/Brabant
QC Lead Full-time Oss
CMC Lead Full-time Leiden/Brabant

Medical Affairs
Regional Medical Director DACH Full-time DACH
Regional Medical Director UK Full-time UK
Regional Medical Director FR/BENELUX Full-time France
Regional Medical Director Iberia/Italy Full-time Italy
MSL Diagnostic Specialist Full-time The Netherlands

Regulatory Affairs
Medical Writer Regulatory Affairs Full-time Leiden
Regulatory Affairs (Senior) Specialist CMC Full-time Leiden
Associate Director Regulatory Affairs Full-time Warren, New Jersey USA

ICT
Functional Application Manager SAP Full-time Leiden
Functional Application Manager Full-time Brabant

Procurement
Manager Procurement Full-time Leiden

Investor Relations
Investor Relations Assistant Full-time Leiden

Business Integrity
Privacy Officer Full-time Leiden

Bijgekomen;
Privacy Officer Full-time Leiden

Afgenomen:

Aantal openstaand: 22

Totaal vacatures toe of afname vanaf 29 sept 2020
Bijgekomen: 72
Vervuld: 62
Janssen&Janssen
0
Privacy Officer Full-time · Leiden

Pharming is a global, commercial stage biopharmaceutical company developing innovative protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases and unmet medical needs. The company is poised for further scientific, technological and new product development and additional commercial roll-outs. The company is based internationally and growing quickly. As a result of this growth, we are looking for a Privacy Officer.

About the role:

The Privacy Officer advises on, implements, monitors, and maintains internal and external privacy policies and measures, to ensure that Pharming is compliant with the GDPR and other applicable privacy legislation in force. He/ she has first line responsibility and will work together with the Data Protection Officer (DPO), as the second line officer. The Privacy Officer initiates and conducts Data Protection Impact Assessments (DPIAs), sets up and controls a register of processing activities, checks Data Processing Agreements, trains staff and (if necessary) communicates with the data protection authorities.

Areas of responsibilities:

Co-designs, implements and executes the Privacy Management Program within Pharming;
Write and/or amend internal data protection policies, guidelines, and procedures in alignment with stakeholders
Provides advice and implements measures needed to comply with prevailing international privacy laws and regulations,
Participate in projects that are related to data privacy/compliance
Sets up and controls a register of data processing activities that are carried out in the organization and checks with Data Processing Agreements
Conducts Data Protection Impact Assessments (audits) to ensure compliance and address potential issues
Cooperates with the DPO on the execution of all privacy related policies and measures and monitoring of the correct implementation
(Trains staff members across the organization who are involved in data handling and processing and) takes initiatives to increase privacy awareness in the organization
Reports on a regular basis, and without undue delay in case of incidents, to the Global Business Integrity Officer and management.

Required skills and qualifications in order to be successful in this role:

Teamwork
Impact
Persuasiveness
Problem solving
Initiative
Tenacity
Independence
Result orientation

Knowledge:

Bachelor or Master’s degree in relevant area, preferably Law
CIPP/e and/or CIPM
in-depth knowledge of privacy legislation
High risk awareness and risk management skills
expert knowledge of International data protection laws and practices and in depth understanding of the GDPR
change and Project management skills
Experience:

Min. 3 years of experience in data privacy compliance
Experience in Life Sciences is a plus

Pharming is een wereldwijd, commercieel biofarmaceutisch bedrijf dat innovatieve eiwitvervangende therapieën en precisiegeneesmiddelen ontwikkelt voor de behandeling van zeldzame ziekten en onvervulde medische behoeften. Het bedrijf is klaar voor verdere wetenschappelijke, technologische en nieuwe productontwikkeling en aanvullende commerciële uitrol. Het bedrijf is internationaal gevestigd en groeit snel. Vanwege deze groei zijn wij op zoek naar een Privacy Officer.

Over de rol:

De Privacy Officer adviseert over, implementeert, controleert en onderhoudt interne en externe privacybeleidslijnen en maatregelen om ervoor te zorgen dat Pharming voldoet aan de AVG en andere toepasselijke privacywetgeving die van kracht is. Hij/zij heeft de eerstelijnsverantwoordelijkheid en werkt samen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG), als tweedelijnsfunctionaris. De Privacy Officer initieert en voert Data Protection Impact Assessments (DPIA's) uit, stelt een register van verwerkingsactiviteiten op en controleert deze, controleert Verwerkersovereenkomsten, leidt medewerkers op en communiceert (indien nodig) met de gegevensbeschermingsautoriteiten.

Verantwoordelijkheden:

Co-ontwerpt, implementeert en voert het Privacy Management Programma binnen Pharming uit;
Schrijven en/of wijzigen van intern beleid, richtlijnen en procedures voor gegevensbescherming in afstemming met belanghebbenden
Geeft advies en implementeert maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de geldende internationale wet- en regelgeving op het gebied van privacy,
Deelnemen aan projecten die te maken hebben met dataprivacy/compliance
Stelt een register op van gegevensverwerkingsactiviteiten die in de organisatie worden uitgevoerd en controleert deze met Verwerkersovereenkomsten
Voert gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (audits) uit om naleving te waarborgen en mogelijke problemen aan te pakken
Werkt samen met de DPO bij de uitvoering van alle privacy gerelateerde beleidslijnen en maatregelen en het bewaken van de juiste implementatie
(Traint medewerkers in de hele organisatie op die betrokken zijn bij gegevensverwerking en -verwerking en neemt initiatieven om het privacybewustzijn in de organisatie te vergroten
Rapporteert op regelmatige basis, en zonder onnodige vertraging in geval van incidenten, aan de Global Business Integrity Officer en het management.

Vereiste vaardigheden en kwalificaties om succesvol te zijn in deze rol:

Teamwerk
Gevolg
Overredingskracht
Probleemoplossing
Initiatief
Hardnekkigheid
Onafhankelijkheid
Resultaatgerichtheid

Kennis:

Bachelor of Master diploma in relevant gebied, bij voorkeur Rechten
CIPP/e en/of CIPM
diepgaande kennis van privacywetgeving
Hoog risicobewustzijn en vaardigheden op het gebied van risicobeheer
deskundige kennis van internationale gegevensbeschermingswetten en -praktijken en diepgaande kennis van de AVG
verander- en projectmanagementvaardigheden
Beleven:

Min. 3 jaar ervaring in het naleven van gegevensprivacy
Ervaring in Life Sciences is een pluspunt
Janssen&Janssen
0
Quality Assurance
Sr. QA Full-time Leiden

Production
Animal Caretaker Full-time Eindhoven
Biotechnician Full-time Eindhoven

Finance
Finance Manager Full-time Leiden
IT Risk & Control Officer Full-time Leiden
Business Risk & Control Officer Full-time Leiden

Clinical and Medical
Clinical Trial Assistant Full-time Warren, New Jersey

Technical Operations & QC
External Manufacturing Manager Full-time Leiden
Facility and Equipment (Sr) Director Full-time Leiden/Brabant
QC Lead Full-time Oss
CMC Lead Full-time Leiden/Brabant

Medical Affairs
Regional Medical Director DACH Full-time DACH
Regional Medical Director UK Full-time UK
Regional Medical Director FR/BENELUX Full-time France
Regional Medical Director Iberia/Italy Full-time Italy
MSL Diagnostic Specialist Full-time The Netherlands

Regulatory Affairs
Medical Writer Regulatory Affairs Full-time Leiden
Regulatory Affairs (Senior) Specialist CMC Full-time Leiden
Associate Director Regulatory Affairs Full-time Warren, New Jersey USA

ICT
Functional Application Manager SAP Full-time Leiden
Functional Application Manager Full-time Brabant

Procurement
Manager Procurement Full-time Leiden

Investor Relations
Investor Relations Assistant Full-time Leiden

Business Integrity
Privacy Officer Full-time Leiden

Bijgekomen;
IT Risk & Control Officer Full-time Leiden
Business Risk & Control Officer Full-time Leiden

Afgenomen:

Aantal openstaand: 24

Totaal vacatures toe of afname vanaf 29 sept 2020
Bijgekomen: 74
Vervuld: 62
Janssen&Janssen
0
IT Risk & Control Officer Full-time Leiden

Pharming is een wereldwijd, commercieel biofarmaceutisch bedrijf dat innovatieve eiwitvervangingstherapieën en precisiegeneesmiddelen ontwikkelt voor de behandeling van zeldzame ziekten en onvervulde medische behoeften. Het bedrijf is klaar voor verdere wetenschappelijke, technologische en nieuwe productontwikkeling en aanvullende commerciële roll-outs. Het bedrijf is internationaal gevestigd en groeit snel. Als gevolg van deze groei zijn we op zoek naar een IT Risk & Control Officer.

Over de functie:

De IT Risk & Control Officer is onderdeel van Internal Control Functie die verantwoordelijk is voor het partneren met proceseigenaren in het hele bedrijf om interne controles te ontwerpen en te onderhouden in lijn met onze risicobereidheid en om de kwaliteit van onze processen te behouden.

De IT Risk & Control Officer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van SOX walkthroughs, procesdocumentatie, effectiviteitstesten en risicobeoordelingen. De functie is ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van individuele interne controleprojecten, als onderdeel van het totale interne controle- en uiteindelijk auditplan. Deze verantwoordelijkheid omvat het uitvoeren van interne controleprocedures en het ondersteunen van het management bij de implementatie van interne controles, het analyseren van hiaten in de processen in het licht van het nieuw geïmplementeerde ERP (SAP S/4HANA), en in de toekomst ook het voorbereiden van interne auditrapporten met de resultaten van het uitgevoerde werk. De werkzaamheden zullen zich onder meer richten op ITGC, SAP Application Controls binnen P2P, O2C, F2R en Cybersecurity risicobeoordeling. Daarnaast zorgt de IT Risk & Control Officer voor de follow-up van de status van openstaande kwesties op het gebied van interne controle en audit. De IT Risk & Control Officer zal ook de Internal Control Manager bijstaan met de periodieke rapportage aan de auditcommissie, de ontwikkeling van het SOX-testplan en uiteindelijk het jaarlijkse interne controleplan en het uitdragen van concepten voor interne controle en corporate governance in het hele bedrijf.

De functie Interne controle biedt een manier om de middelen, het beleid en de procedures van de organisatie te bewaken en te meten. De IT Risk & Control Officer is verantwoordelijk voor het verhogen van de operationele efficiëntie van organisaties, het opsporen en elimineren van fraude en het waarborgen van de naleving van relevante regelgeving.

De IT Risk & Control Officer beschikt over sterke vaardigheden op het gebied van stakeholder management en is in staat om proceseigenaren uit te dagen om met robuuste, schaalbare oplossingen te komen die de belangrijkste risico's beperken en tegelijkertijd de business in staat stellen.

Verantwoordelijkheidsgebieden:

Dienen op de afdeling Finance als SOX liaison (specifiek met betrekking tot de controleomgeving) tussen de IT- en data-afdelingen en de externe auditors van het bedrijf.
Interactie tussen afdelingspersoneel om ervoor te zorgen dat SOX-doelstellingen, deliverables en tijdlijnen worden gehaald.
Samenwerken met proceseigenaren om SOX-documentatie te ontwikkelen, te onderhouden en te herzien.
Helpen bij het documenteren van interne controleprocessen door middel van verhalen en flowcharts.
Regelmatig evalueren van controles per respectief gebied om ervoor te zorgen dat ze nog steeds relevant zijn.
Assistentie bij de coördinatie en uitvoering van managementtests van controles en het bijhouden van de status van hiaten en corrigerende maatregelen.
assisteren bij het verhelpen van tekortkomingen in interne controles (specifiek met betrekking tot de controleomgeving).
Gebruikmaken van een softwareprogramma voor interne controles (AuditBoard).
Opstellen van presentatieschema's en verstrekken van statusupdates indien nodig voor gebruik door het management.
Helpen bij het ontwikkelen en leiden van regelmatige training/bewustwordingsprogramma's om proces- en controleeigenaren te trainen en te onderwijzen over interne controle onderwerpen.
Ondersteunen van business owners bij het monitoren en beoordelen van gebruikerstoegang binnen verschillende systemen (inclusief gepaste activiteit) voor kritische transacties en mogelijke schendingen van functiescheiding.
Bijwerken van kritieke toegangsrisico's en criteria voor functiescheiding om evoluerende technologie en bedrijfsmodellen te weerspiegelen.
Identificeer risico's binnen IT-projecten en ontwikkel plannen om deze te elimineren, te controleren of te monitoren. Voortdurend toezicht instellen op algemene IT-controles en IT-toepassingscontroles.
Periodiek audits uitvoeren om na te gaan of de afdelingen de vastgestelde procedures volgens het auditplan volgen.
Vereiste vaardigheden en kwalificaties om in deze functie succesvol te zijn:

Begrip van interne controleconcepten en ervaring met het toepassen daarvan bij het plannen, uitvoeren, beheren van en rapporteren over de evaluatie van diverse bedrijfsprocessen/gebieden/functies.
Bewezen vermogen om zelfstandig te werken, met weinig vereiste richting en begeleiding.
Flexibel blijven om aan de dynamische bedrijfsbehoeften te voldoen, met behoud van robuuste oplossingen die de controleomgeving versterken.
Je beschikt over sterke mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden om effectief te presenteren aan collega's en het management.
Toont de leiderschapsvaardigheden die nodig zijn om ideeën te verkopen en management buy-in te verkrijgen voor constructieve verandering.
Begrijp interne auditstandaarden, COSO, COBIT en risicobeoordelingspraktijken.
Je beschikt over materiedeskundigheid voor IT, Informatiebeveiliging en de Interne Controlefunctie met betrekking tot controleontwerp, -implementatie, -uitvoering en -standaardisatie.
Ervaring hebben met het uitvoeren van meerdere projecten en het werken met verschillende teamleden.
Kennis:

In het bezit zijn van een universitaire graad in Information Systems/Auditing of een ander relevant vakgebied.
CISA/RE-certificering of gelijkwaardig.
Kennis van SAP S/4HANA is een pré.
Ervaring:

Beschikken over 5 of meer jaar ervaring in Information Systems/IT Auditing, bij voorkeur inclusief Big 4 ervaring.
Ervaring met SOX of vergelijkbare ICFR-raamwerken en een goed begrip van COSO- en COBIT-raamwerken voor interne controle.
Janssen&Janssen
0
Business Risk & Control Officer Full-time Leiden

Pharming is een wereldwijd, commercieel biofarmaceutisch bedrijf dat innovatieve eiwitvervangingstherapieën en precisiegeneesmiddelen ontwikkelt voor de behandeling van zeldzame ziekten en onvervulde medische behoeften. Het bedrijf is klaar voor verdere wetenschappelijke, technologische en nieuwe productontwikkeling en aanvullende commerciële roll-outs. Het bedrijf is internationaal gevestigd en groeit snel. Als gevolg van deze groei zijn we op zoek naar een Business Risk & Control Officer

Over de functie:

De Business Risk & Control Officer maakt deel uit van de Internal Control Function die verantwoordelijk is voor de samenwerking met proceseigenaren in het hele bedrijf om interne controles te ontwerpen en te onderhouden in lijn met onze risicobereidheid en om de kwaliteit van onze processen te handhaven.

De Business Risk & Control Officer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van SOX walkthroughs, procesdocumentatie, effectiviteitstesten en risicobeoordelingen. De functie is ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van individuele interne controleprojecten, als onderdeel van het totale interne controle- en uiteindelijk auditplan. Deze verantwoordelijkheid omvat het uitvoeren van interne controleprocedures en het ondersteunen van het management bij de implementatie van interne controles, het analyseren van hiaten in processen in het licht van het nieuw geïmplementeerde ERP (SAP S/4HANA), en in de toekomst ook het voorbereiden van interne auditrapporten met de resultaten van het uitgevoerde werk. De werkzaamheden zullen zich onder meer richten op financiële en operationele processen. Daarnaast zorgt de Business Risk & Control Officer voor de follow-up van de status van openstaande kwesties op het gebied van interne controle en audit. De Business Risk & Control Officer zal ook de Internal Control Manager bijstaan bij de periodieke rapportering aan de auditcommissie, de ontwikkeling van het SOX-testplan en uiteindelijk het jaarlijkse interne controleplan en het uitdragen van concepten van interne controle en corporate governance in de hele onderneming.

De functie Interne controle biedt een manier om de middelen, het beleid en de procedures van de organisatie te bewaken en te meten. De Business Risk & Control Officer is verantwoordelijk voor het verhogen van de operationele efficiëntie van organisaties, het opsporen en elimineren van fraude en het waarborgen van de naleving van relevante regelgeving.

De Business Risk & Control Officer beschikt over sterke vaardigheden op het gebied van stakeholder management en is in staat om proceseigenaren uit te dagen om met robuuste, schaalbare oplossingen te komen die de belangrijkste risico's beperken en tegelijkertijd de business in staat stellen.

Verantwoordelijkheidsgebieden:

Dienen op de afdeling Finance als de SOX liaison (specifiek met betrekking tot de controleomgeving) tussen de afdelingen Compliance, Operations, Finance, HR, etc. en de externe auditors van het bedrijf.
Interactie tussen afdelingspersoneel om ervoor te zorgen dat SOX-doelstellingen, deliverables en tijdlijnen worden gehaald.
Samenwerken met proceseigenaren om de SOX-documentatie te ontwikkelen, te onderhouden en te herzien.
Helpen bij het documenteren van interne controleprocessen door middel van verhaallijnen en stroomschema's.
Assistentie bij de coördinatie en uitvoering van managementtests van controles en het bijhouden van de status van hiaten en corrigerende maatregelen.
Regelmatig evalueren van controles per respectief gebied om ervoor te zorgen dat ze nog steeds relevant zijn.
Gebruikmaken van een softwaretool voor interne controles (AuditBoard).
assisteren bij het coördinatieproces om managementbeoordelingen van interne controles te verkrijgen, met inbegrip van de identificatie van zwakke punten en mogelijkheden voor verbetering.
Opstellen van presentatieschema's en verstrekken van statusupdates indien nodig voor gebruik door het management.
Assistentie bij de ontwikkeling en leiding van regelmatige opleidings-/bewustmakingsprogramma's om eigenaars van processen en controles op te leiden en voor te lichten over onderwerpen op het gebied van interne controle.
Ontwikkelen/onderhouden van werkkennis van wetten en industrie richtlijnen voor het opzetten, onderhouden en rapporteren van interne controles.
Helpen bij de coördinatie van de driemaandelijkse en jaarlijkse SOX-processen.
Werk aan andere bedrijfsaangelegenheden indien nodig.
Werkt indien nodig aan speciale opdrachten.
Periodiek audits uitvoeren om na te gaan of afdelingen de vastgestelde procedures volgen volgens het Audit Plan.
Vereiste vaardigheden en kwalificaties om succesvol te zijn in deze functie:

Begrip van interne controle concepten en ervaring met het toepassen hiervan bij het plannen, uitvoeren, beheren en rapporteren van de evaluatie van diverse bedrijfsprocessen/gebieden/functies.
Bewezen vermogen om zelfstandig te werken, met weinig vereiste richting en begeleiding.
Flexibel blijven om aan de dynamische bedrijfsbehoeften te voldoen, met behoud van robuuste oplossingen die de controleomgeving versterken
Je beschikt over sterke mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden om effectief te presenteren aan collega's en het management.
De leiderschapsvaardigheden vertonen die nodig zijn om ideeën te verkopen en management buy-in te verkrijgen voor constructieve verandering.
Begrip van interne auditnormen, COSO en risicobeoordelingspraktijken.
Begrip van de technische aspecten van boekhouding en financiële verslaglegging.
Ervaring hebben met het uitvoeren van meerdere projecten en het werken met verschillende teamleden.
Kennis:

In het bezit zijn van een universitair diploma in boekhouding/financiën.
CPA/CIA/RA/ACCA-certificering of gelijkwaardig.
Kennis van SAP S/4HANA is een pluspunt.
Ervaring:

Beschikken over 5 of meer jaar public accounting en/of private industry ervaring in interne audit en/of interne controle.
Ervaring met SOX of vergelijkbare ICFR-raamwerken en een goed begrip van COSO- en COBIT-raamwerken voor interne controle.
Ervaring in de sector is een pluspunt.
Janssen&Janssen
1
Quality Assurance
Sr. QA Full-time Leiden

Production
Animal Caretaker Full-time Eindhoven
Biotechnician Full-time Eindhoven

Finance
Finance Manager Full-time Leiden
IT Risk & Control Officer Full-time Leiden
Business Risk & Control Officer Full-time Leiden

Clinical and Medical
Clinical Trial Assistant Full-time Warren, New Jersey

Technical Operations & QC
External Manufacturing Manager Full-time Leiden
Facility and Equipment (Sr) Director Full-time Leiden/Brabant
QC Lead Full-time Oss
CMC Lead Full-time Leiden/Brabant

Medical Affairs
Regional Medical Director DACH Full-time DACH
Regional Medical Director FR/BENELUX Full-time France
Regional Medical Director Iberia/Italy Full-time Italy
MSL Diagnostic Specialist Full-time The Netherlands

Regulatory Affairs
Medical Writer Regulatory Affairs Full-time Leiden
Regulatory Affairs (Senior) Specialist CMC Full-time Leiden
Associate Director Regulatory Affairs Full-time Warren, New Jersey USA

ICT
Functional Application Manager SAP Full-time Leiden
Functional Application Manager Full-time Brabant

Business Integrity
Privacy Officer Full-time Leiden

Bijgekomen;

Afgenomen:
Regional Medical Director UK Full-time UK
Investor Relations Assistant Full-time Leiden
Manager Procurement Full-time Leiden

Aantal openstaand: 21

Totaal vacatures toe of afname vanaf 29 sept 2020
Bijgekomen: 74
Vervuld: 63
Janssen&Janssen
0
Quality Assurance
Sr. QA Full-time Leiden

Production
Animal Caretaker Full-time Eindhoven
Biotechnician Full-time Eindhoven

Finance
Finance Manager Full-time Leiden
IT Risk & Control Officer Full-time Leiden
Business Risk & Control Officer Full-time Leiden

Clinical and Medical
Clinical Trial Assistant Full-time Warren, New Jersey

Technical Operations & QC
External Manufacturing Manager Full-time Leiden
Facility and Equipment (Sr) Director Full-time Leiden/Brabant
QC Lead Full-time Oss
CMC Lead Full-time Leiden/Brabant

Medical Affairs
Regional Medical Director DACH Full-time DACH
Regional Medical Director FR/BENELUX Full-time France
Regional Medical Director Iberia/Italy Full-time Italy
MSL Diagnostic Specialist Full-time The Netherlands

Regulatory Affairs
Medical Writer Regulatory Affairs Full-time Leiden
Regulatory Affairs (Senior) Specialist CMC Full-time Leiden
Associate Director Regulatory Affairs Full-time Warren, New Jersey USA

ICT
Functional Application Manager SAP Full-time Leiden

Business Integrity
Privacy Officer Full-time Leiden

Bijgekomen;

Afgenomen:
Functional Application Manager Full-time Brabant

Aantal openstaand: 20

Totaal vacatures toe of afname vanaf 29 sept 2020
Bijgekomen: 74
Vervuld: 64
Janssen&Janssen
0
Quality Assurance
Sr. QA Full-time Leiden

Production
Animal Caretaker Full-time Eindhoven
Biotechnician Full-time Eindhoven

Finance
Finance Manager Full-time Leiden
IT Risk & Control Officer Full-time Leiden
Business Risk & Control Officer Full-time Leiden

Clinical and Medical
Clinical Trial Assistant Full-time Warren, New Jersey

Technical Operations & QC
External Manufacturing Manager Full-time Leiden
Facility and Equipment (Sr) Director Full-time Leiden/Brabant
QC Lead Full-time Oss
CMC Lead Full-time Leiden/Brabant

Medical Affairs
Regional Medical Director DACH Full-time DACH
Regional Medical Director FR/BENELUX Full-time France
Regional Medical Director Iberia/Italy Full-time Italy

Regulatory Affairs
Medical Writer Regulatory Affairs Full-time Leiden
Regulatory Affairs (Senior) Specialist CMC Full-time Leiden

ICT
Functional Application Manager SAP Full-time Leiden

Business Integrity
Privacy Officer Full-time Leiden

Bijgekomen;

Afgenomen:
MSL Diagnostic Specialist Full-time The Netherlands
Associate Director Regulatory Affairs Full-time Warren, New Jersey USA

Aantal openstaand: 18

Totaal vacatures toe of afname vanaf 29 sept 2020
Bijgekomen: 74
Vervuld: 66
Janssen&Janssen
0
Quality Assurance
Sr. QA Full-time Leiden

Production
Animal Caretaker Full-time Eindhoven
Biotechnician Full-time Eindhoven

Finance
Finance Manager Full-time Leiden
IT Risk & Control Officer Full-time Leiden
Business Risk & Control Officer Full-time Leiden

Clinical and Medical
Clinical Trial Assistant Full-time Warren, New Jersey

Technical Operations & QC
External Manufacturing Manager Full-time Leiden
Facility and Equipment (Sr) Director Full-time Leiden/Brabant
QC Lead Full-time Oss
CMC Lead Full-time Leiden/Brabant

Medical Affairs
Regional Medical Director DACH Full-time DACH
Regional Medical Director FR/BENELUX Full-time France
Regional Medical Director Iberia/Italy Full-time Italy

ICT
Functional Application Manager SAP Full-time Leiden

Business Integrity
Privacy Officer Full-time Leiden

Bijgekomen;

Afgenomen:
Medical Writer Regulatory Affairs Full-time Leiden
Regulatory Affairs (Senior) Specialist CMC Full-time Leiden

Aantal openstaand: 16

Totaal vacatures toe of afname vanaf 29 sept 2020
Bijgekomen: 74
Vervuld: 68
Janssen&Janssen
0
Quality Assurance
Sr. QA Full-time Leiden

Production
Animal Caretaker Full-time Eindhoven
Biotechnician Full-time Eindhoven
Animal Caretake Full-time Oss
Biotechnician Full-time Oss

Finance
Finance Manager Full-time Leiden
IT Risk & Control Officer Full-time Leiden
Business Risk & Control Officer Full-time Leiden

Clinical and Medical
Clinical Trial Assistant Full-time Warren, New Jersey

Commercial Operations
Associate Director Commercial Operations
Full-time UK

Technical Operations & QC
External Manufacturing Manager Full-time Leiden
Facility and Equipment (Sr) Director Full-time Leiden/Brabant
QC Lead Full-time Oss
CMC Lead Full-time Leiden/Brabant

Medical Affairs
Regional Medical Director DACH Full-time DACH
Regional Medical Director FR/BENELUX Full-time France
Regional Medical Director Iberia/Italy Full-time Italy

ICT
Functional Application Manager SAP Full-time Leiden

Business Integrity
Privacy Officer Full-time Leiden

Bijgekomen;
Animal Caretake Full-time Oss
Biotechnician Full-time Oss
Associate Director Commercial Operations
Full-time UK

Afgenomen:

Aantal openstaand: 19

Totaal vacatures toe of afname vanaf 29 sept 2020
Bijgekomen: 77
Vervuld: 68
Janssen&Janssen
0
Animal Caretaker Full-time · Oss

Wil je graag een belangrijke rol spelen in het transformeren van de toekomst van onze patienten? Wil je bijdragen aan het ontwikkelen en op de markt brengen van medicijnen? Heb je een goed oog voor dierenwelzijn?
Dan is Pharming misschien interessant voor jou!

Over de rol:
Binnen Pharming zoeken wij een proactieve en enthousiaste Animal Caretaker ter aanvulling van ons team.

De Animal Caretaker voert onder supervisie van de teamleider en coördinerend Biotechnicus (biotechnische) werkzaamheden uit. Samen met het team ben je verantwoordelijk voor het melken en de juiste verzorging, voeding en observatie van de dieren. Je begeleidt de dieren in de gehele levenscyclus. Aangezien de dieren elke dag verzorgd moeten worden, wordt in deze rol van je verwacht dat je 1 x per maand een weekenddienst draait.

Taken en verantwoordelijkheden:

Uitvoeren van dagelijkse terugkerende werkzaamheden over de verzorging
Uitvoeren van dagelijkse repetitieve biotechnische handelingen

Registratie/invoer van productiegegevens
Uitvoeren van inzet van fok binnen de unit
Schoonmaken van dierenkooien en inhoud
Schoonmaken van de dierunit en alle overige ruimtes
Werkzaamheden uitvoeren volgens werkinstructies, SOP`s en BQS

Functie-eisen:

Afgeronde MBO-Dieropleiding (minimaal niveau 3)
Basiskennis van de Nederlandse (en Engelse) taal
In het bezit van een kwalificatie conform art.12 WOD van Art 13F WOD is een pre maar niet noodzakelijk

Vaardigheden:

Kwaliteitsgericht
resultaatgericht
Een teamspeler die ook goed zelfstandig kan werken
Effectieve communicatie
Janssen&Janssen
0
Biotechnician Full-time · Oss

Wil je graag een belangrijke rol spelen in het transformeren van de toekomst van onze patienten? Wil je bijdragen aan het ontwikkelen en op de markt brengen van medicijnen? Heb je een goed oog voor dierenwelzijn?
Dan is Pharming misschien interessant voor jou!

Over de rol:
Binnen Pharming zoeken wij een proactieve en enthousiaste Biotechnician ter aanvulling van ons team.

De Biotechnicus voert onder supervisie van de teamleider en coördinerend Biotechnicus (biotechnische) werkzaamheden uit. Samen met het team ben je verantwoordelijk voor het melken en de juiste verzorging, voeding en observatie van de dieren. Daarnaast zal de Biotechnician zelfstandig zorg en dragen voor de dagelijkse kantoorwerkzaamheden en het uitvoeren van de juiste manier verwerken van de gegevens en bijdragen aan afgebakende projecten.

Aangezien de dieren elke dag verzorgd moeten worden, wordt in deze rol van je verwacht dat je 1 x per maand een weekenddienst draait.

Taken en verantwoordelijkheden:

Zelfstandige werkzaamheden van dagelijkse werkzaamheden en het zelfstandig uitvoeren van (complexere) biotechnische handelingen.
Inzetten van de eenheid en het gericht van het binnen welzijn van de dieren (signaleringsfunctie)
Verrichten van schoonmaakwerkzaamheden in en buiten de dierunit
Skimmen van melk en nemen van samples
Registratie en verwerken van gegevens
Beoordeling van werkinstructies

Voorstellen van verbeterplannen

Deelnemen aan afgebakende projecten


Werkzaamheden uitvoeren volgens werkinstructies, SOP`s en BQS


Functie-eisen:

Afgeronde MBO-Dieropleiding (minimaal niveau 3/4)
In het bezit van een kwalificatie conform art.12 WOD of Art 13F WOD
Basiskennis van de Nederlandse (en Engelse) taal

Ervaring:

=3 jaar functionele weergave in een functie binnen een dierenlaboratorium van een (bio)farmaceutische organisatie
Werken onder een kwaliteitsregime zoals GLP of GMP.

Vaardigheden:

Kwaliteitsgericht
Zelfstandig
resultaatgericht
Teamwerk
Effectieve communicatie
Janssen&Janssen
1
Associate Director Commercial Operations
Full-time · Europe

Over Pharming:

Pharming is een wereldwijd, commercieel biofarmaceutisch bedrijf dat innovatieve eiwitvervangende therapieën en precisiegeneesmiddelen ontwikkelt voor de behandeling van zeldzame ziekten en onvervulde medische behoeften. Het bedrijf is klaar voor verdere wetenschappelijke, technologische en nieuwe productontwikkeling en aanvullende commerciële uitrol. Het bedrijf is internationaal gevestigd en groeit snel. Als gevolg van deze groei zijn we op zoek naar een Associate Director Commercial Operations gevestigd in het VK.

Over de rol:

Het primaire doel van de Associate Director Commercial Operations is om de Britse activiteiten te ondersteunen bij de snelle introductie van Pharming's producten, wat resulteert in omzetgroei en een groter marktaandeel.

Nauw samenwerken met de Britse artsen, patiëntengroepen en autoriteiten (CMU, NICE en commissarissen) die de accountstrategie van Pharming implementeren om ervoor te zorgen dat de verkoopdoelen en bedrijfsdoelstellingen worden gehaald. Penetratie van gerichte accounts om ervoor te zorgen dat belangrijke belanghebbenden worden beïnvloed en overgehaald om het gebruik van Pharming-producten te adopteren en te promoten.

Verantwoordelijkheden:

Gebruik specialistische kennis en expertise om strategie vorm te geven en te ontwikkelen met behulp van zowel conceptueel als innovatief denken om patiëntgerichte belangenbehartigingsprogramma's te ontwikkelen
Ontwikkelen en onderhouden van uitstekende professionele relaties tussen Pharming en HAE behandelende clinici, KOL's, patiëntenverenigingen en andere marktpartijen
Ondersteun de ontwikkeling van/en stimuleer de uitvoering van EU Key Opinion Leader-activiteiten voor het opbouwen van relaties, in nauwe samenwerking met het Medical Affairs Team en interne zakelijke partners
Werken met overheidsinstellingen
Genereer en onderhoud een marktinformatie/onderzoeksbasis, inclusief informatie over klanten/centra in een CRM-database
Beheer en woon de relevante nationale en internationale congressen bij.
Geavanceerde uitvoeringsactiviteiten voor budgetmeldingen binnen het VK HTA, DOH en NHS
Vereiste vaardigheden en kwalificaties om succesvol te zijn in deze rol:

Commercialiteit
Onafhankelijk
Pro-actief
Team speler
Overredend
Onderhandelingsvaardigheden
Beleven:

8-10 jaar werkervaring binnen een commercieel bedrijf, bij voorkeur farmaceutisch of biotech
Zeldzame Ziekte-ervaring voordelig
Ervaring met het uitvoeren van patiëntenbeheer in het hele behandeltraject
Ervaring in het creëren van therapeutische dienstverlening en ondersteunende initiatieven
Ervaring in contacten / omgang met landelijke patiëntenverenigingen
Ervaring met het werken met overheidsinstellingen en bewijs van het vormgeven van producttoepassingen of veranderingen in overheidsbeleid
Aantoonbaar succes bij het verkrijgen van toegang tot en terugbetaling van nieuwe zeldzame therapieën
Kennis:

Bachelor diploma in een relevant vakgebied
Ondersteund door kennis en vaardigheden op commercieel gerelateerd werkgebied;
Bewijs van werken met CRG en NICE
Moedertaalspreker in Europees land en uitstekende Engelse taalvaardigheid
Janssen&Janssen
0
Quality Assurance
Sr. QA Full-time Leiden

Production
Animal Caretaker Full-time Eindhoven
Biotechnician Full-time Eindhoven
Animal Caretake Full-time Oss
Biotechnician Full-time Oss

Finance
Finance Manager Full-time Leiden
IT Risk & Control Officer Full-time Leiden
Business Risk & Control Officer Full-time Leiden

Clinical and Medical
Clinical Trial Assistant Full-time Warren, New Jersey

Commercial Operations
Associate Director Commercial Operations
Full-time UK

Technical Operations & QC
External Manufacturing Manager Full-time Leiden
QC Lead Full-time Oss
CMC Lead Full-time Leiden/Brabant

Medical Affairs
Regional Medical Director DACH Full-time DACH
Regional Medical Director FR/BENELUX Full-time France
Regional Medical Director Iberia/Italy Full-time Italy

ICT
Functional Application Manager SAP Full-time Leiden

Business Integrity
Privacy Officer Full-time Leiden

Bijgekomen;

Afgenomen:
Facility and Equipment (Sr) Director Full-time Leiden/Brabant

Aantal openstaand: 18

Totaal vacatures toe of afname vanaf 29 sept 2020
Bijgekomen: 77
Vervuld: 69
Janssen&Janssen
0
Quality Assurance
Sr. QA Full-time Leiden

Production
Animal Caretaker Full-time Eindhoven
Biotechnician Full-time Eindhoven
Animal Caretake Full-time Oss
Biotechnician Full-time Oss

Finance
Finance Manager Full-time Leiden
IT Risk & Control Officer Full-time Leiden
Business Risk & Control Officer Full-time Leiden

Clinical and Medical
Clinical Trial Assistant Full-time Warren, New Jersey

Commercial Operations
Associate Director Commercial Operations
Full-time UK

Technical Operations & QC
External Manufacturing Manager Full-time Leiden
QC Lead Full-time Oss
CMC Lead Full-time Leiden/Brabant

Medical Affairs
Regional Medical Director DACH Full-time DACH
Regional Medical Director FR/BENELUX Full-time France
Regional Medical Director Iberia/Italy Full-time Italy

Regulatory Affairs
Medical Writer Regulatory Affairs Full-time Leiden
Regulatory Affairs (Senior) Specialist CMC Full-time Leiden

ICT
Functional Application Manager SAP Full-time Leiden

Business Integrity
Privacy Officer Full-time Leiden

Bijgekomen;
Medical Writer Regulatory Affairs Full-time Leiden
Regulatory Affairs (Senior) Specialist CMC Full-time Leiden

Afgenomen:

Aantal openstaand: 20

Totaal vacatures toe of afname vanaf 29 sept 2020
Bijgekomen: 79
Vervuld: 69
Janssen&Janssen
0
Medical Writer Regulatory Affairs Full-time Leiden

Pharming is een wereldwijd, commercieel biofarmaceutisch bedrijf dat innovatieve eiwitvervangende therapieën en precisiegeneesmiddelen ontwikkelt voor de behandeling van zeldzame ziekten en onvervulde medische behoeften. Het bedrijf is klaar voor verdere wetenschappelijke, technologische en nieuwe productontwikkeling en aanvullende commerciële uitrol. Het bedrijf is internationaal gevestigd en groeit snel. Als gevolg van deze groei zijn we op zoek naar een Medical Writer Regulatory Affairs voor ons hoofdkantoor in Leiden.

Over de rol:
In samenwerking met collega's van de afdelingen Regulatory Affairs, Medical Affairs, Clinical, non-Clinical en Pharmacovigilance, creëert/compileert de Medical Writer documenten die vereist zijn voor indiening van regelgeving bij bevoegde autoriteiten, op basis van wetenschappelijke kennis en toepasselijke ICH , klinische en (lokale) regelgevende richtlijnen en wetgeving.

Verantwoordelijkheden:

Compileer, schrijf en bewerk medische schrijfproducten voor indiening bij regelgevende instanties zoals FDA en EMA, die alle fasen van klinisch onderzoek en medische activiteiten na goedkeuring bestrijken
Dienen als de medisch schrijvende vertegenwoordiger in toegewezen projectteams en Pharming-afdelingen ondersteunen bij het maken / schrijven van documenten
Blijf op de hoogte van de relevante wetenschappelijke literatuur die relevant is voor de Pharming productportfolio
Strijd voor de Pharming Style Guide en zorg voor consistentie van documenten in het hele bedrijf
Wetenschappelijke documenten schrijven voor een breder publiek, inclusief wetenschappelijke contacten, gezondheidswerkers en farmaceutische vertegenwoordigers; promotiemateriaal beoordelen
Deelnemen aan de beoordeling van klinische onderzoeksgegevens
Assisteren bij de ontwikkeling van publicaties, abstracts en presentaties

Vereiste vaardigheden en kwalificaties om succesvol te zijn in deze rol:

Verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap tonen
Nauwkeurigheid en aandacht voor detail
Uitstekende schrijfvaardigheid (vermogen om complexe wetenschappelijke/medische informatie te verwerken)
Een gestructureerde aanpak, in staat om te plannen en organiseren en prioriteiten te stellen
Zelfstandig en proactief kunnen werken
Samenwerkend en goede communicatieve vaardigheden; werk graag in een multidisciplinair team
Resultaatgericht
Stressbestendig, veerkrachtig en flexibel

Kennis:

MSc. of PhD (sterke voorkeur) in (Bio)farmaceutische wetenschappen, biomedische wetenschappen, biotechnologie, medische biologie of geneeskunde
Grondig begrip van toepasselijke FDA-, EMA- en ICH-voorschriften en richtlijnen
Vaardigheid in Word
GCP-kennis
Uitgebreide kennis van de Engelse grammatica & uitstekende Engelse schrijfvaardigheid

Beleven:

Minimaal 3 jaar relevante ervaring in een medisch schrijven of soortgelijke rol, bij voorkeur in een biotechnologisch of farmaceutisch bedrijf
Ervaring met het schrijven/compileren van medische documenten voor indiening van regelgeving, zoals klinische onderzoeksprotocollen en klinische onderzoeksrapporten, onderzoeksbrochures, klinische overzichten (M 2.5) en klinische samenvattingen (M 2.7)
Janssen&Janssen
1
Regulatory Affairs (Senior) Specialist CMC Full-time Leiden

Pharming is een wereldwijd, commercieel biofarmaceutisch bedrijf dat innovatieve eiwitvervangende therapieën en precisiegeneesmiddelen ontwikkelt voor de behandeling van zeldzame ziekten en onvervulde medische behoeften. Het bedrijf is klaar voor verdere wetenschappelijke, technologische en nieuwe productontwikkeling en aanvullende commerciële uitrol. Het bedrijf is internationaal gevestigd en groeit snel. Als gevolg van deze groei zijn wij op zoek naar een Regulatory Affairs (Senior) Specialist CMC voor ons hoofdkantoor in Leiden.

Over de functie:
De Regulatory Affairs (RA) (senior) specialist Chemical Manufacturing and Control (CMC) zal technische documenten beoordelen, redigeren, schrijven en/of compileren voor indiening van regelgevende instanties om zo snel mogelijk goedkeuring van de regelgevende instanties te verkrijgen. Indiening van regelgeving omvat documenten die afkomstig zijn van verschillende afdelingen en/of functionele gebieden. Onderzoek naar de wettelijke vereisten en het samenstellen van de inzendingen vereisen goede interdepartementale communicatieve vaardigheden, nieuwsgierigheid en gretigheid, ruimdenkendheid, vertrouwen en geen aarzeling om vragen te stellen.

Verantwoordelijkheden:

Beoordeel, bewerk of schrijf CMC-documenten (bijv. protocollen, studierapporten, technische documenten, IMPD's, jaarverslagen, Module 2 QOS & Module 3 secties, briefingboeken) en zorg ervoor dat deze zowel inhoudelijk als documenttechnisch gereed zijn voor indiening
Compileer/verzamel de CMC-documenten die nodig zijn voor het indienen van pakketten bij bevoegde autoriteiten
Fungeren als contactpersoon voor regelgevende instanties en zorgen voor interne en externe communicatie over verzoeken van regelgevende instanties
Fungeren als interne RA-vertegenwoordiger in (CMC) projectteams, vergaderingen opzetten met relevante belanghebbenden, vergaderverslagen / notulen maken en het toegewezen tijdschema bewaken
Fungeren als contactpersoon voor (inter)nationale partners/sites
Bekijk en geef input met betrekking tot wijzigingsbeheerverzoeken
Onderzoek en analyseer vereisten voor regelgevende documenten en procedures op basis van de juiste regelgevende richtlijnen
Overzichten bijhouden, documenten archiveren, life cycle management activiteiten uitvoeren (bijvoorbeeld in eDMS)
Zorg ervoor dat eCTD-bestanden up-to-date worden gebracht en onderhouden

Werk aan/met IT-systemen om regelgevende inzendingen in elke regio bij te houden

Variatiepakketten uitrollen en implementeren in ROW-landen in overeenstemming met lokale wettelijke vereisten

Voer de QC uit op DRAFT eCTD-indieningspakketten vóór indiening

Vereiste vaardigheden en kwalificaties om succesvol te zijn in deze rol:

Zelfstandige werker
Nauwkeurigheid en aandacht voor detail
Een gestructureerde aanpak, in staat om te plannen en organiseren en prioriteiten te stellen
Zelfstandig en proactief kunnen werken
Nieuwsgierig en leergierig
Samenwerkend en goede communicatieve vaardigheden; werk graag in een multidisciplinair team
Stressbestendig, veerkrachtig en flexibel

Kennis:

Een universitair diploma (MSc.) in een relevante discipline zoals Farmacie, Farmacologie, (Medische) Biologie, (Biomedische) Farmaceutische Wetenschappen

Bij voorkeur kennis van regelgevingsprocedures en richtlijnen voor de CMC-inhoud van regelgevingsdossiers

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift


Beleven:

Minimaal 1-2 jaar ervaring in Regulatory Affairs
Relevante ervaring met regelgevingsprocedures en het samenstellen en/of schrijven van dossiermoduleteksten
Ervaring met MS-Word, MS-Outlook, MS-Excel
Bij voorkeur kennis van en ervaring met elektronische documentbeheersystemen (eDMS) en eCTD granularity & life-cycle management
Janssen&Janssen
0
Quality Assurance
Sr. QA Full-time Leiden

Production
Animal Caretaker Full-time Eindhoven
Biotechnician Full-time Eindhoven
Animal Caretake Full-time Oss
Biotechnician Full-time Oss

Finance
Finance Manager Full-time Leiden
IT Risk & Control Officer Full-time Leiden
Business Risk & Control Officer Full-time Leiden

Clinical and Medical
Clinical Trial Assistant Full-time Warren, New Jersey

Commercial Operations
Associate Director Commercial Operations
Full-time UK

Technical Operations & QC
External Manufacturing Manager Full-time Leiden
QC Lead Full-time Oss
CMC Lead Full-time Leiden/Brabant

Medical Affairs
Regional Medical Director DACH Full-time DACH
Regional Medical Director FR/BENELUX Full-time France
Regional Medical Director Iberia/Italy Full-time Italy

Regulatory Affairs
Medical Writer Regulatory Affairs Full-time Leiden
Regulatory Affairs (Senior) Specialist CMC Full-time Leiden

ICT
Functional Application Manager SAP Full-time Leiden
Functional Application Manager Full-timeLeiden


Business Integrity
Privacy Officer Full-time Leiden

Bijgekomen;
Functional Application Manager Full-timeLeiden

Afgenomen:

Aantal openstaand: 21

Totaal vacatures toe of afname vanaf 29 sept 2020
Bijgekomen: 80
Vervuld: 69
679 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 24 mei 2022 17:35
Koers 0,772
Verschil -0,005 (-0,64%)
Hoog 0,782
Laag 0,763
Volume 2.001.183
Volume gemiddeld 3.795.947
Volume gisteren 1.963.884

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront