PERSBERICHT
Aantal pagina’s: 17 Hogere omzet en winst voor Accell Group in eerste halfjaar

Heerenveen, 22 juli 2016 – Accell Group N.V. heeft in het eerste halfjaar eindigend op 30 juni 2016 een stijging van de omzet gerealiseerd van 10% tot € 629,7 miljoen (2015: € 573,8 miljoen). De omzetstijging was geheel autonoom. De nettowinst steeg met 7% naar € 34,0 miljoen (2015: € 31,9 miljoen).
René Takens, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Accell Group: “De marktomstandigheden voor de fietsvakhandel waren in het eerste halfjaar niet makkelijk, waarbij met name de weersomstandigheden de aankoop van fietsen in veel landen parten speelden. Tegen deze achtergrond hebben we in het eerste halfjaar van 2016 een sterke autonome omzetontwikkeling laten zien, die met name wordt gedreven door hogere verkopen van elektrische fietsen. We profiteren nadrukkelijk van onze leidende positie op het gebied van elektrische fietsen, die inmiddels goed is voor 43% van onze totale omzet. De omzet van E-performance bikes is in het afgelopen halfjaar verdubbeld. De omzet van fietsonderdelen en - accessoires in Europa stijgt eveneens, maar door de verkoop van onze Noord-Amerikaanse activiteiten op dit gebied zien we een kleine daling van de totale segmentomzet.
De winstgroei is het afgelopen halfjaar enigszins gedrukt door lagere marges op de verkopen van oudere fietscollecties en extra kosten als gevolg van twee grote faillissementen van multisportketens in Noord- Amerika. Dit laatste geeft duidelijk aan hoeveel veranderingen er in het aankoopgedrag van consumenten te zien zijn; iets dat we in veel landen in meer of mindere mate terugzien. Het eerste halfjaar hebben we daarom veel aandacht gegeven aan het aanscherpen van de strategie en zal de positie van de consumenten in veel landen waar we actief zijn een veel grotere rol gaan krijgen.
We hebben ten opzichte van ultimo 2015 het werkkapitaal in het eerste halfjaar substantieel gereduceerd. We zien dit terugkomen in een sterke ontwikkeling van de vrije kasstroom, die met circa € 40 miljoen stijgt ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
Voor het tweede halfjaar van 2016 verwachten we een stijging van omzet en resultaat, onvoorziene omstandigheden voorbehouden”.

Zie voor de rest: goo.gl/Ky9QQq