ASR Nederland « Terug naar discussie overzicht

ASR Nederland Koers

798 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 36 37 38 39 40 » | Laatste
[verwijderd]
1
De koers van het aandeel ASR Nederland zit mij behoorlijk dwars. Met name is dit het geval met hoe de koers van het aandeel zich gedurende de laatste drie weken zich beweegt. ik kan het normaliter best hebben, wanneer je op een aandeel verliest, dat is all in the game. In dit geval ligt dit anders!!

Ik heb een vergelijking gemaakt tussen de beurskoers van een drietal Nederlandse verzekeraars, te weten Aegon, NN en ASR.
Ik ben daarbij uitgegaan van de beurskoers per 30 september 2016 (datum einde van het derde kwartaal), per 7 november 2016 (de beurskoers voorafgaande aan de 3de kwartaalcijfers 2016 van Aegon) en per 15 december 2016 (laatst bekende beurskoers).
De volgende beurskoersen werden geconstateerd per 30 september 2016 (datum einde van het derde kwartaal): Aegon : 3,411 NN : 27,350 ASR : 18,110
De volgende beurskoersen werden geconstateerd per 7 november 2016 (de beurskoers voorafgaande aan de 3de kwartaalcijfers 2016 van Aegon): Aegon : 3,908 NN : 27,115 ASR : 19,800
De volgende beurskoersen werden geconstateerd per 17 november 2016 (de beurskoers voorafgaande aan de bekendmaking van de 3de kwartaalcijfers 2016 van ASR): Aegon : 4,777 NN : 30,020 ASR : 21,250
De volgende beurskoersen werden geconstateerd per 15 december 2016 (de laatst bekende beurskoers): Aegon : 5,242 NN : 32,040 ASR : 21,020

A.
Bezien we de beurskoers per 15 december 2016 ten opzichte van de beurskoers per 30 september 2016, dan heeft Aegon een winst behaald van + 53,679 %, NN + 17,148 % en ASR + 16,068 %.

B.
Bezien we de beurskoers per 15 december 2016 ten opzichte van de beurskoers per 7 november 2016, dan heeft Aegon een winst behaald van + 34,135 %, NN + 18,163 % en ASR + 6,162 %.

C.
Bezien we de beurskoers per 15 december 2016 ten opzichte van de beurskoers per 17 november 2016, dan heeft Aegon een winst behaald van + 9,734 %, NN + 6,729 % en ASR -/- 1,230 %.

Het meest reële is om uit te gaan van hetgeen onder B. is aangegeven, aangezien op 7 november 2016 van geen van de drie verzekeraars de 3de kwartaalcijfers over 2016 bekend waren en 15 december 2016 de laatst bekende beurskoers is. Gedurende deze periode had Aegon een koerswinst behaald van + 34,135 %, NN een koerswinst van + 18,163 % en ASR een koerswinst van + 6,162%.

Alle drie de verzekeraars kwamen met goede resultaten over het derde kwartaal. Voor wat betreft Aegon en ASR kwamen de cijfers boven de verwachtingen van de analisten uit. De cijfers van ASR kwamen zo wie zo ver uit boven de cijfers, die NN had behaald.

Op de dag dat ASR voorbeurs de cijfers over het de kwartaal 2016 bekend maakte, was de koers van ASR om 10:45 uur met 1,86% opgelopen. Aan het einde van de dag, dat ASR de cijfers over het derde kwartaal 2016 bekend maakte, ging het aandeel niet omhoog, maar kelderde deze 2,894 %!!!

Vanaf die dag begon(nen) (een) bepaalde partij(en) aandelen ASR te verkopen, zodanig dat de koers van het aandeel keer op keer scherp naar beneden ging.

Dit gebeurt nu al drie weken lang vrijwel elke dag een paar keer. Men name gebeurt dit tevens vlak voor 17:30 uur, zodat deze aandelen nabeurs zodanig worden verhandeld, dat het bijna steevast leidt tot een lagere koers ASR.

Eenmaal kon men constateren dat één of meerdere grote partij(en) een grote partij aandelen aanbood direct voor einde beursdag (in totaliteit 1.000.000 stuks); dit terwijl er gedurende de hele dag ongeveer 100.000 aandelen in andere handen waren overgegaan. Deze 1.000.000 aandelen werden uiteraard ook door één of meerdere grote partij(en) aangekocht. Het laat zich raden, of deze laatste(n) vervolgens de nieuw verkopende partij(en) werd(en). Uit het biedverloop kan men dagelijks overduidelijk constateren, dat er partijen zijn die een lage koers van het aandeel nastreven.
Hiervoor zijn diverse redenen aanwezig.
De Staat der Nederlanden zal nu kunnen besluiten om aandelen aan de markt te gaan aanbieden. Een mogelijke grote koper heeft in dat geval baat bij een lage aankoopkoers. Ditzelfde geldt, indien de koper een bod wil gaan doen op alle aandelen ASR, vlak nadat de Staat der Nederlanden haar meerderheidsbelang in ASR heeft verkocht.

Wat mij wel bevreemdt, is dat de heren analisten (mogelijk met uitzondering van de analist van ABN AMRO), dit tot op heden niet hebben onderkend.

De hoeveelheid aandelen, die dagelijks worden verhandeld, is drastisch naar beneden gegaan. Logisch, want men ziet keer op keer dat het tot op heden niet heeft geleid tot een positief resultaat.
Alleen een grote koper zal deze idioterie mogelijk kunnen doorbreken.
De kleinere belegger is in dit geval altijd de klos.

Ik laat het aan een ieder over zelfstandig een oordeel te vellen over deze in mijn ogen grote misstand.
[verwijderd]
0
Nog weer eens verder gekeken na de wederom bijzondere gebeurtenis op 15 december 2016 vlak voor einde beurs.
Er waren op dat moment rond de 135.000 aandelen ASR verhandeld, en wel tegen een waarde van € 21,15. Vervolgens werden er 1.000.000 aangeboden en verkocht. De koers ging naar € 21,385
Zoals ik eerder heb aangegeven zou de echte waarde van het aandeel ASR Nederland de volgende moeten zijn:

Uitgaande van de beurskoers per 16 december 2016 ten opzichte van de beurskoers per 7 november 2016, dan heeft Aegon een winst behaald van + 34,954 %, NN + 16,946 % en ASR + 8,005 %.
De beurskoers van NN staat onder druk in verband met de eventuele aankoop van Delta Lloyd. Met name over de onzekerheid of NN hiervoor niet te veel gaat betalen!!
ASR Nederland komt in deze -zeker gezien de zeer goede cijfers over het 3de kwartaal- als meest solide fonds naar voren (zie de berichtgeving daarover door de CEO van ASR bij de bekendmaking van de 3de kwartaalcijfers).
Er mag van worden uitgegaan, dat de beurskoers heden minimaal zou moeten zijn het gemiddelde van de stijging, die Aegon (+ 34,954 %) en NN (+ 16,946 %) na 7 november hebben behaald, of wel + 25,95 %. Het aandeel ASR zou daarmee een waarde dienen te hebben van minimaal (€ 19,800 (waarde ASR per 7 november) x 125,95 % =) € 24,94. Het aandeel ASR staat op dit moment op € 21,39 of wel minimaal € 3,55 te laag.
De oorzaak van de veel te lage waardering van het aandeel heb ik hiervoor al eerder aangegeven.
Uitgaande van mijn berekening komt het door de analist van ABN AMRO aangegeven koersdoel van € 27,50 als zeer reëel over.

Zet de opmars van het aandeel ASR zich voort na de stijging per einde van de beursdag op 16 december, of zien we wederom, dat de waarde van het aandeel ASR keer op keer naar beneden wordt gebracht. De verhandeling van 1.000.000 aandelen nabeurs op 16 december doet mij het ergste vrezen.
Ahold DelHansie
0
De koers beweegt als een plaatje, na de q3 cijfers nog een plukje bijgekocht en ik zie de toekomst met veel plezier tegemoet. ASR, KPN, BAM, AHOLD gaan de pareltjes van 2017 worden!
[verwijderd]
0
Na mijn reactie op de lage koers van het aandeel ASR Nederland ten opzichte van de koers van NN en Aegon, wil ik ingaan op de stand van zaken nu.

Gelukkig hebben -op enkele uitzonderingen na- zich geen rare verkopen ter zake het aandeel ASR Nederland meer voorgedaan.
De koers van het aandeel heeft zich voor een klein deel hersteld.

Er is nu meer duidelijkheid gekomen omtrent de aankoop van Delta Lloyd door NN. Natuurlijk is Delta Lloyd zeker niet de beste van de vier verzekeraars (NN, Aegon, ASR en Delta Lloyd. Toch vind ik, dat NN de verzekeraar voor een spotprijs heeft kunnen overnemen. Men heeft het bod gedaan aan het begin van het vierde kwartaal. De gemiddelde koersstijging, die heeft plaatsgevonden bij NN, Aegon en ASR Nederland in de periode tussen 1/10-2016 t/m 23/12-2016 bedraagt (19,707 % (NN) + 54,412 % (Aegon) + 24,793 % (ASR Nederland)) / 3 =) 32,97 %. NN steeg minder dan de andere twee, met name door de onzekerheid bij aandeelhouders, wat NN zou gaan betalen voor Delta Lloyd. Door de rentestijging bij langlopende leningen, de grote koersstijgingen op de aandelenmarkten en het betere klimaat voor vastgoed, zou het aandeel Delta Lloyd ook hiervan hebben geprofiteerd. Ik ben van mening, dat zonder het bod van NN het aandeel Delta Lloyd een koersstijging had gehad van minimaal 20 - 25 %. Het aandeel Delta Lloyd had volgens mij op dit moment globaal gestaan tussen de (€ 4,11 x 120 % =)) € 4,93 en (€ 4,11 x 125 % =)) € 5,14.

Zoals door mij is aangegeven, dient de koersstijging van het aandeel ASR Nederland minimaal te zijn, het gemiddelde van de procentuele koersstijging, die de aandelen Aegon en NN vanaf 7 november 2016 hebben behaald, te weten ((34,775 % (Aegon) + 20,745 % (NN) / 2) =) 27,760 %. De koers van het aandeel ASR is door het “dumpen” van het aandeel (zie mijn vorige berichten) slechts uitgekomen op een procentuele koersstijging van 14,141 %. Zonder dit “dumpen” had de koers van het aandeel ASR Nederland minimaal (uitgaande van de procentuele koersstijging van NN) moeten uitkomen op (€ 21,25 x 120,724 % =) € 25,65.
Reëler is het uit te gaan van een gemiddelde procentuele koersstijging (bij Aegon en NN) van 27,760 %, aangezien ASR Nederland kan worden gezien als één van de best presterende verzekeraars zo niet de best presterende verzekeraar binnen de AEX en AMX. Alsdan had ASR Nederland zonder het “dumpen” uitgekomen op
((€ 21,25 x 127,760 % =) € 27,149 of wel het koersdoel (€ 27,50) van de analist van ABN AMRO.

De koers van het aandeel ASR Nederland loopt vanaf 7 november 2016 ondanks de recente koersstijging toch nog (€ 25,65 -/- € 22,60 =) € 3,05 achter op de koersstijging van NN en (€ 27,15 -/- € 22,60 =) € 4,55 achter op de gemiddelde koersstijging van NN en Aegon.
Rowi62
0
Is het niet zo dat als twee grote partijen buiten de beurs om een transactie overeenkomen deze aan het eind van de dag bij de omzet wordt geteld? Daar is niets mis mee.
nb
0
Ik ben in ASR gegaan, eigenlijk als speculatie. Een aantal verzekeraars blijft over in NL, 1 is reeds eruit.
Waarom is ASR de beurs opgegaan, vraag ik me af? Meestal niet voor de leut. Dus op overname of om overgenomen te worden, tegen een 'leuke' prijs.
Zo heb ik kunnen profiteren van DL, goed gegokt, en hoop dat nu te doen met ASR.
Guus_Geluk
0
quote:

nb schreef op 27 december 2016 19:27:

Ik ben in ASR gegaan, eigenlijk als speculatie. Een aantal verzekeraars blijft over in NL, 1 is reeds eruit.
Waarom is ASR de beurs opgegaan, vraag ik me af? Meestal niet voor de leut. Dus op overname of om overgenomen te worden, tegen een 'leuke' prijs.
Zo heb ik kunnen profiteren van DL, goed gegokt, en hoop dat nu te doen met ASR.
Welke is er uit dan? Als je DL bedoelt, die is er nog niet uit. Daar begint het spel pas. NN denkt DL overgenomen te hebben op 5.40, echter zijn de grootaandeelhouders nog niet akkoord. Verder hebben andere partijen nog 3 weken de tijd om een hoger bod te plaatsen. Dat bod zou minimaal 7% hoger moeten zijn, wat neerkomt op 5.78
Ik heb mijn DL nog en houd ze nog even vast, er zit denk ik veel meer in.
Later wil ik ook wel overwegen om wat ASR op te pikken maar nu dus nog wat weken DL.
nb
0
ik heb ze verkocht, ik geloof er net niet in, de veel hogere koers. Maar of je nou op asr gokt of dl, ach, ik weet het net zo min
[verwijderd]
0
Heel erg vreemd.
Ondanks dat AEGON en NN omhoogschieten met 2% door de hogere rentesstanden, staat ASR 1% negatief met nauwelijks omzet.
Blijkbaar heeft ASR niets aan een hogere rentestand!!! Of is er wederom iets anders loos???
Het komt wel tot uiting bij de 4de kwartaalcijfers.
wampie
0
Hier nog advies van abn amro over asr:

www.guruwatch.nl/advies/94184/ASR-Ned...

Ze herhaalden het koopadvies met koersdoel: euro 27,50

denk gewoon rustig geduld want volgens mij goed gepositioneerd bedrijf.
[verwijderd]
0
Ik heb het gezien bij Delta Lloyd en nu ook al 1 1/2 maand bij ASR Nederland. De koers wordt keer op keer naar beneden gebracht. Steevast begint er een enorme dump aan het begin van de dag. Verder gedurende de dag nogmaals drie-vier keer
Bij Delta Lloyd is het precies zo gegaan
Daar heeft het in eerste instantie geleid tot een enorme koersval. Vervolgens ondanks het dumpen naar € 4,10 en vervolgens een overname door NN.
De andere verzekeraars bleven aan de zijkant staan. Hebben deze een groter belang? Nu zie je hetzelfde bij ASR Nederland. Ondanks de sterk oplopende rente gaat het aandeel naar beneden
De rest gaat sterk omhoog.
Ik heb weer ASR Nederland bijgekocht.
Ik weet zeker, dat ik na bekendmaking van de cijfers over het 4kw. flink ga verdienen. Misschien gebeurt dit al voor die tijd (denk aan Delta Lloyd). ASR Nederland is overigens op alle fronten een zeer sterk aandeel (zie de berichtgeving daarover bij de cijfers) over het vierde kwataal. En de analisten m.u.v. ABN AMRO maar slapen!
[verwijderd]
0
[verwijderd]
0
Natuurlijk niet. Dat zou stom zijn.
Vanaf de bekendmaking van de cijfers over het 4de kwartaal is het aandeel tot nu toe weliswaar omhoog gegaan, maar gigantisch veel lager dan Aegon en NN. Ik heb het bijgehouden, maar er is een partij die al dan niet in samenhang enorm dumpt (zie mijn vorige berichten). Ook is dit weer gebeurd na 1/1-2017. Ik wacht tot een grote partij dit stopt. Het aandeel sinds de beursnotering nog geen 15% omhooggegaan. De beide andere verzekeraars zijn veel meer omhooggegaan.

[verwijderd]
0
Waarom zou deze partij willen dumpen? Goedkoop inslaan na een extra pakket van de overheid?
Slnc
0
quote:

Rudie000 schreef op 3 januari 2017 20:02:

Als de staat slim is gooien ze nu een 2de deel van de aandelen op de markt.
zo hoog staat de koers toch niet? als ik na k/w kijk is het erg goedkoop dus beter wacht de staat nog tot het hoger staat

snap eigenlijk ook niet waarom de koers nog zo laag is als ze in het 1e halfjaar al 2.54 wpa hadden nou zal dat het 2e halfjaar misschien minder zijn maar een k/w van tussen de 5 a 6 is toch erg goedkoop maar zal vast iets over het hoofd zien
[verwijderd]
0
Het aandeel ASR wordt gedumpt. Dit geef ik al aan sinds 18 november. Ondanks dat het een sterk aandeel is, en het aandeel vorige week op een gegeven moment op
€ 23,15 stond, is het nu na 4 dagen uitgekomen op € 21,90. ING heeft zelfs eind vorige week een koersdoel van € 26 gegeven. Omdat het 18 november begonnen is met dumpen, moet er een koper in de markt zijn voor alle aandelen ASR. De koers van het aandeel ASR loopt al gigantisch achter op de aandelen AEGON en NN.
Vivat of AEGON sla je slag!!!!!
NN zal niets daartegen ondernemen, want dat hebben jullie ook niet gedaan.
De ander kan Ordina nog overnemen.
Zo hebben jullie alle drie wat.
En voor een koopje, of is ASR nog te hoog en moet het nog iets naar beneden.
Lukt vast wel. Delta Lloyd ging toch ook twee maanden voor het bod van NN ruim onder de € 3.

ASR naar € 20, en dan een bod van € 26. Na wat gemor van ASR, toch door hen akkoord gegaan met het eindbod van € 26,50.
De Staat wil ook wel daarin meegaan.

Krisna
0
[verwijderd]
0
Uitgaande van het dagelijk biedverloop, kun je zien dat er niet wordt gedumpt.
De markt wil duidelijk, dat kun je goed zien. Afgelopen maandag stond ASR Nederland gedurende de dag € 21,20, vandaag € 23,09 op z'n hoogst.
Zoals ik al eerder heb aangegeven, dient ASR Nederland op € 25 - € 27 te staan
Er zit dus nog € 2 - € 4 stijging in; dit in afwachting van de 4de kwartaal cijfers.
Ik ben ervan overtuigd dat er nog meer in het vat zit. Persoonlijk denk ik dat Aegon gaat overnemen. Dat is goed voor de solvabiliteit van Aegon, goed voor de verzekeringsmarkt (consolidatie), en waarschijnlijk met instemming van de Staat der Nederlanden al voorgekookt (zie ook Delta Lloyd). De Staat der Nederlander propageert dit al een hele tijd. Ook Vivat gaat nog aan de beurt komen.

Slnc
0
zie mogelijk ook wel een overname komen maar dan wel boven de 30 aangezien 30 al laag is
Slnc
0
DEN HAAG (AFN) - De Nederlandse staat doet opnieuw een pluk aandelen van verzekeraar ASR van de hand. Dat maakte NLFI, de stichting die namens de Nederlandse staat de overheidsbelangen in financiële instellingen beheert, donderdag bekend.
Het zal gaan om maximaal 20,4 miljoen aandelen. Door de transactie zal belang van de Staat naar verwachting afnemen van 63,7 tot 50,1 procent van het uitstaande aandelenkapitaal. De verkoopprijs en het definitieve aantal aandelen dat van de hand wordt gedaan, worden nog op een later tijdstip bepaald.
De transactie zal naar verwachting worden afgewikkeld op 17 januari. ASR heeft al laten weten 3 miljoen van de eigen aandelen in te kopen.
De Nederlandse overheid bracht ASR op 10 juni naar de beurs. ASR omvat de oude verzekeringsonderdelen van Fortis Nederland. Die werden in 2008 genationaliseerd, vanwege de ondergang van Fortis.

benieuwd of het hierdoor weer gaat dalen
798 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 36 37 38 39 40 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 5 jun 2023 17:37
Koers 39,110
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 39,860
Laag 39,090
Volume 482.384
Volume gemiddeld 633.576
Volume gisteren 482.384

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront