Bekaert « Terug naar discussie overzicht

Forum Bekaert geopend

217 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » | Laatste
voda
0
Wat mogen we verwachten van Bekaert?

Bekaert BEKB 0,26% komt vrijdagmorgen met een trading update over de eerste negen maanden. Daarin geeft de staaldraadverwerker traditioneel alleen omzetcijfers en uitleg over de gang van zaken in zijn verschillende segmenten.

De halfjaarresultaten van Bekaert waren erg sterk. De omzet kwam 33 procent hoger uit en daarop boekte het bedrijf een onderliggende bedrijfswinst (ebit) van 285 miljoen euro, wat een winstmarge van 12,4 procent opleverde. Een aanzienlijk deel van de winststijging was echter te danken aan de herwaardering van voorraden als gevolg van fors hogere grondstofprijzen.

De sterkste omzetgroei (40%) deed zich voor bij Rubberversterking, de grootste divisie. Het is de vraag of die positieve trend aanhield in het derde kwartaal. De productie van personen- en vrachtwagens staat de laatste maanden op een lager pitje omdat er tekorten zijn aan chips en andere onderdelen.

Voor de eerste negen maanden van het jaar rekenen analisten gemiddeld op een omzet van 3,46 miljard euro.

Het is voorts uitkijken of Bekaert zijn prognose herhaalt: een omzet van 4,6 miljard euro en een onderliggende operationele winstmarge van minstens 10 procent.

www.tijd.be/markten-live/live-blog/ge...
voda
0
PERSBERICHT: Bekaert: Activiteitenverslag derde kwartaal 2021
Bekaert zet recordprestatie neer over de eerste negen maanden van 2021

Hoofdpunten, trends en acties

-- Geconsolideerde omzet van EUR 3 559 miljoen (+30,3%) en gezamenlijke omzet van EUR 4 327 miljoen (+36,2%) over de eerste negen maanden van 2021, gedreven door volumeherstel tot pre-Covid-19-niveaus en een strikte uitvoering van de prijszettingsstrategie

-- Hoogste kwartaalomzet ooit: geconsolideerde omzet van EUR 1 253 miljoen (+26,1%) en gezamenlijke omzet van EUR 1 545 miljoen (+30,8%)

-- Nettoschuld van EUR 538 miljoen, vergeleken met EUR 834 miljoen op 30 september 2020 en EUR 604 miljoen bij jaareinde 2020, resulterend in een zeer solide balans

Marktontwikkelingen in het derde kwartaal -- periode juli tot en met september 2021:

-- Het post-Covid-herstel zorgde voor een aanhoudend sterke vraag in de meeste regio's behalve in China

-- De globale toeleveringsketen blijft verstoord door de gevolgen van grondstoftekorten en transportknelpunten

-- De kosteninflatie heeft diverse inputkosten waaronder grondstoffen, transport en energie, beïnvloed

Hoewel het globale macroklimaat onstabiel blijft, heeft Bekaert met succes de transformatie versneld die de onderneming in staat stelt verschillende opportuniteiten te benutten. De acties in het derde kwartaal waren specifiek gericht op:

-- Het alert beheren van de supply chain, wat ons toeliet om:

- Continuïteit van bevoorrading te garanderen aan onze klanten

- Proactief kansen te grijpen ten gevolge van de deglobaliseringstrends

- Het werkkapitaal onder controle te houden

-- Het verder verbeteren van de product- en businessmix in lijn met onze strategie om efficiënter te segmenteren en de businessportfolio te versterken

-- Sterke prijszettingsdiscipline en -uitvoering resulterend in het mitigeren van grondstofprijsstijgingen en andere vormen van kosteninflatie

Vooruitzichten

Hoewel we voor het vierde kwartaal een afzwakking anticiperen van sommige rugwindeffecten, voorzichtig blijven omtrent ontwrichtingsrisico's in de toeleveringsketen, en rekening houden met de gebruikelijke seizoeneffecten, verwachten we een solide omzet in de meeste van onze businessdomeinen voor de rest van het jaar en herbevestigen we onze vooruitzichten:

Behoudens onvoorziene omstandigheden verwacht Bekaert voor 2021 een onderliggende EBIT-marge op omzet van 10% of beter neer te zetten en een omzet van ongeveer EUR 4,6 miljard te behalen.

Bijlage

-- p211119N - Activiteitenverslag Q3 2021
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
voda
0
07:43
Bekaert scoort (nog) beter dan verwacht

De staaltechnologiegroep Bekaert BEKB 0,00% realiseerde over de eerste negen maanden van 2021 een omzet van 3,56 miljard euro. Dat is 30 procent meer dan een jaar eerder en nog een stuk beter dan analisten verwachtten.

-36%
BERG WORDT MOLSHOOP

Op een jaar tijd is de nettoschuld van Bekaert met bijna 300 miljoen verminderd naar 538 miljoen euro
Voor heel 2021 handhaaft CEO Oswald Schmid de prognose van deze zomer: 4,6 miljard omzet en minstens 10 procent marge. Ergo: minstens 460 miljoen euro bedrijfswinst, een toename van net geen 70 procent tegenover de 272 miljoen in 2020.

Dankzij de sterke groei - Schmid spreekt van de 'hoogste kwartaalomzet ooit' - dringt de groep haar schulden in snel tempo terug: de nettoschuld beliep per 30 september nog 538 miljoen euro, 36 procent minder dan de 834 miljoen een jaar eerder.

www.tijd.be/markten-live/live-blog/dr...
Atlas
0
voda
0
Advies van KBC Securities over Bekaert
Beurshuis KBC Securities
Aandeel Bekaert
Datum 19 november 2021
Advies Opbouwen
Koersdoel 47,00 EUR

Detail advies
BRUSSEL (Trivano.com) - Op 19 november 2021 hebben de analisten van KBC Securities hun beleggingsadvies voor Bekaert (BEKB; ISIN: BE0974258874) herhaald. Het advies van KBC Securities voor Bekaert blijft "opbouwen".

De analisten behouden hun koersdoel van 47,00 EUR.

Op 3 maart 2021 publiceerde Bekaert zijn jaarresultaten.
voda
0
Bekaert ‘zeer conservatief' met prognose

Analisten zijn zonder uitzondering positief over de sterke kwartaalcijfers van Bekaert BEKB -5,99% , maar wijzen er tegelijk op dat de jaarprognose gewoon behouden blijft.

Bekaert herhaalt ‘comfortabel’ zijn guidance voor 2021, schrijft Frank Claassen van Degroof Petercam. Een guidance die het bedrijf in zijn ogen met gemak zou moeten kunnen halen, hoewel er tekenen van vertraging zijn in China. Wat de omzet betreft, impliceert de omzetprognose van 4,6 miljard euro dat Bekaert ‘slechts’ 1 à 1,05 miljard omzet zou moeten realiseren in het vierde kwartaal. Dat zou dan ‘slechts’ een lage eencijferige groei tegenover vorig jaar zijn. ‘Dat komt over als vrij conservatief gezien de volumetrends en de doorgevoerde prijsverhogingen’, aldus Claassen.

Volgens ING-analist Stijn Demeester is Bekaert zelfs ‘zeer conservatief’. Hij zoomt in op het winstcijfer dat de jaarprognose impliceert, met name een onderliggende bedrijfswinst (ebit) van meer dan 460 miljoen euro. ‘Aangezien de guidance een onderliggende bedrijfswinst van +175 miljoen euro over de tweede jaarhelft impliceert, tegenover +285 miljoen euro over de eerste jaarhelft, zien we dit als zeer conservatief', klinkt het. Dit wordt ook weerspiegeld in de door Bekaert opgestelde consensusverwachting die momenteel op 494 miljoen euro (10,8 procent winstmarge) staat.

‘Al bij al een solide update, al zouen het ontbreken van een prognoseverhoging en de verzwakkende volumetrends beleggers zorgen kunnen baren’, besluit Demeester.

www.tijd.be/markten-live/live-blog/dr...
voda
0
Bekaert Delivers Record Performance in 9 Months of 2021

Strategic Research Institute
Published on :
02 Dec, 2021, 5:00 am

Belgium headquartered wire product maker Bekaert announced all-time high consolidated sales of EUR 1 253 million (+26.1%) and combined sales of EUR 1 545 million (+30.8%) in Q3 of 2021. Consolidated sales of EUR 3 559 million (+30.3%) and combined sales of EUR 4 327 million (+36.2%) over the first nine months of 2021, driven by a volume rebound to pre-Covid levels and a strong pricing strategy execution

Demand continued to benefit from the post-Covid rebound and remained strong across much geography, with the exception of China

The global supply chain remains constrained on the back of several headwinds associated with raw material shortages and freight bottlenecks

Cost inflation has impacted various input costs including raw materials, transportation, and energy

While the global macro environment remains unstable, Bekaert has successfully accelerated its transformation allowing the company to leverage on several opportunities.

Outlook - While Bekaert anticipates softening conditions in some of the demand tailwinds, remain cautious about supply chain disruption risks, and take into account the usual seasonality effects of the fourth quarter, Bekaert projects solid sales in most of our business areas for the remainder of the year and reconfirm our outlook: Barring unexpected events, Bekaert projects for FY 2021 an underlying EBIT margin on sales of 10% or better and sales of approximately EUR 4.6 billion.

Bekaert is a world market and technology leader in steel wire transformation and coating technologies and is known as a supplier of steel cord products for tire reinforcement, 30% of all tires in the world are reinforced with Bekaert products or maybe Dramix steel fibers, used to reinforce over 10 million cubic meters of concrete every year. But we also offer a very wide range of advanced steel wire products for other applications and to many sectors.
voda
0
Advies van Kepler Cheuvreux over Bekaert
Beurshuis Kepler Cheuvreux
Aandeel Bekaert
Datum 03 december 2021
Advies Kopen
Koersdoel 43,00 EUR

Detail advies
PARIJS (Trivano.com) - Op 3 december 2021 hebben de analisten van Kepler Cheuvreux hun beleggingsadvies voor Bekaert (BEKB; ISIN: BE0974258874) verhoogd van "houden" naar "kopen".

Het koersdoel wordt door de analisten verhoogd van 40,00 EUR naar 43,00 EUR.

Op 3 maart 2021 publiceerde Bekaert zijn jaarresultaten.
voda
0
13:15
Kepler vindt Bekaert koopwaardig

Kepler Cheuvreux start de opvolging van Bekaert BEKB 2,09% en geeft de staaldraadverwerker meteen een koopadvies. Het koersdoel zet het beurshuis op 43 euro.

Het aandeel heeft dit jaar tot dusver beter gepresteerd dan de Stoxx Europe Small 200-index, zegt de analist, nu de markt anticipeert op het einde van de herstructurering van het bedrijf. Toch noteert Bekaert nog altijd maar tegen 4 keer de voor 2022 verwachte brutobedrijfswinst (ebitda) en 9 keer de winst. Dat is 40 procent minder dan de historische waardering.

Een aantal zaken zitten nog niet in de koers verwerkt, denkt de Kepler Cheuvreux-analist: de grotere vraag naar premiumstaalkoord naarmate elektrische auto’s marktaandeel winnen, de stijgende vraag naar touwen en koorden als gevolg van achterstallige investeringen in grondstoffen en de bouw van windmolenparken en infrastructuur in de EU en Noord-Amerika. Hij denkt ook dat Bekaert op lange termijn zou kunnen profiteren van zijn positie in waterstof.

www.tijd.be/markten-live/live-blog/be...
voda
0
PERSBERICHT: Vervreemding van eigen aandelen door Bekaert
Vervreemding van eigen aandelen door Bekaert

Openbaarmaking conform artikel 8:6, -- 1 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

NV Bekaert SA ("Bekaert") heeft buiten de beurs 3 000 eigen aandelen vervreemd.

Datum Aantal aandelen Doel Prijs (EUR)
----------------- --------------- ----------------------------- -----------
Uitoefening aandelenopties
13 december 2021 3 000 SOP 2010-2014 21,450
----------------- --------------- ----------------------------- -----------

Er wordt ook verwezen naar de persmededeling van 17 december 2021 in verband met de verkoop en aankoop van aandelen in het kader van de liquiditeitsovereenkomst die met Kepler Cheuvreux is gesloten, die te vinden is op www.globenewswire.com/Tracker?data=MT...

Op 15 december 2021 na sluiting van de beurs bezit Bekaert 3 206 370 eigen aandelen op 60 446 061 uitgegeven aandelen (of 5,30 % van alle uitstaande aandelen).

Bijlage

-- p211217N - Vervreemding van eigen aandelen door ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
(END) Dow Jones Newswires
Donatello
0
Kepler Cheuvreux trekt koersdoel Bekaert op 10/01/22 De Tijd

Op basis van economische indicatoren en data over de bouwactiviteit denkt Kepler Cheuvreux dat de Chinese economie een zachtere landing zal kennen dan waar het beurshuis tot dusver wegens de Evergrande-crisis van uitging. Kepler Cheuvreux verwacht voorts dat de verkoop van banden voor nieuwe wagens, waarvan de productie door de chipschaarste onder druk stond, het ergste achter de rug heeft.

Dit zet de analist ertoe aan zijn omzetverwachtingen voor Bekaert voor 2021, 2022 en 2023 licht te verhogen. Zijn prognose voor de bedrijfswinst over 2021 stijgt met 4 procent, die over 2022 met 9 procent.

Kepler Cheuvreux kijkt ook verder: ‘Bekaert biedt solide potentieel op middellange en lange termijn aangezien de zwaardere elektrische wagens in een toegenomen vraag naar Bekaerts complexe staalkoord resulteren’. Het koersdoel stijgt van 43 tot 50 euro, het koopadvies wordt bevestigd.
mexico
0
lektrische auto's zijn zo'n 30% zwaarder door de tractiebatterijen, waardoor de autobanden een grotere belasting ondergaan en sneller kunnen slijten.????????
voda
0
Wat te verwachten van Bekaert morgen?

Temidden de Oekraïense crisis zouden we het bijna vergeten, maar de cijferlawine in Brussel dendert ook morgen voort. Met voorbeurs onder meer Bekaert BEKB -3,42%.

Pro memorie: de staaltechnologiegroep incasseerde in november een tik omdat het management ondanks een veel sterker dan verwachte zomerkwartaal de jaarporgnose ongemoeid liet: een jaaromzet van 4,6 miljard euro en een winstmarge van 'minstens 10 procent'.

Analisten verwachten dat CEO Oswald Schmid die 'conservatieve' belofte vlot zal kunnen inlossen. Ze rekenen gemiddeld op 4,69 miljard euro omzet, 24 procent meer dan over het 'lockdownjaar' 2020. De bedrijfswinst zou bijna verdubbelen, van 272 naar 508 miljoen euro. Resultaat: een winstmarge van 10,8 procent, vlot boven de doelstelling.

www.tijd.be/markten-live/live-blog/uc...
voda
0
PERSBERICHT: Bekaert: Jaarresultaten 2021
Bekaert levert superieure resultaten en verhoogt rendement voor aandeelhouders

Hoogste omzet en EPS ooit -- onderliggende EBIT stijgt met +89% tot EUR 515 miljoen -- toename dividend met +50% -- inkoop eigen aandelen tot maximaal EUR 120 miljoen

Bekaert heeft een nieuwe performantiemijlpaal bereikt in 2021. We boekten aanzienlijke vooruitgang in de implementatie van de bedrijfsstrategie en behaalden een recordomzet, solide margegroei, en de laagste schuldgraad ooit. We verbeterden onze concurrentiepositie dankzij aanhoudend sterke oplevering en commerciële en operationele uitmuntendheid. Zo plukten we de vruchten van businessmixverbeteringen, footprintwijzigingen, en organisatorische efficiëntie. Gedisciplineerde prijszetting en werkkapitaalbeheer waren belangrijke motoren van de sterke performantie in 2021.

Kerncijfers boekjaar 2021

-- Geconsolideerde omzet van EUR 4,8 miljard (+28%) en gezamenlijke omzet
van EUR 5,9 miljard (+32%)

-- Onderliggende EBIT van EUR 515 miljoen, een stijging met +89%, aan een
marge van 10,6% (vs. 7,2%)

-- EBIT van EUR 513 miljoen, een verdubbeling tegenover vorig jaar, aan een
marge van 10,6% (vs. 6,8%)

-- Onderliggende EBITDA van EUR 689 miljoen (+44%), leidend tot een marge op
omzet van 14,2% (vs. 12,7%)

-- Onderliggende ROCE van 23,7%, een bijna-verdubbeling van de performantie
in 2020 (12,2%)

-- EPS van EUR 7,14 per aandeel of een verdrievoudiging tegenover vorig jaar
(EUR 2,38)

-- Gemiddeld werkkapitaal op omzet van 12,6% vergeleken met 16,4% vorig jaar

-- Nettoschuld van EUR 417 miljoen, -31% lager dan EUR 604 miljoen bij
jaareinde 2020, resulterend in een nettoschuld op onderliggende EBITDA
van 0,61, minder dan de helft van vorig jaar (1,26). EUR 677 miljoen cash
ter beschikking aan het einde van de periode na een nettokasvermindering
van EUR 460 miljoen gelinkt aan schuldterugbetalingen, vergeleken met
EUR 940 miljoen bij jaareinde 2020
Ons engagement ten aanzien van aandeelhoudersrendement

De financiële performantie van 2021 en de succesvolle uitvoering van het strategisch plan hebben Bekaerts cashgeneratieperspectieven voor de komende jaren versterkt.

De Raad wil een evenwicht creëren tussen het financieren van toekomstige groei en het verhogen van aandeelhoudersrendement.

-- De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2022 een brutodividend van EUR 1,50 voorstellen, een stijging met +50%.

-- Daarnaast heeft de Raad een inkoopprogramma voor eigen aandelen goedgekeurd voor een bedrag van maximaal EUR 120 miljoen, met opstart in de komende weken. Onder het programma kan Bekaert over een maximale periode van twaalf maanden uitstaande aandelen terugkopen voor een totaalbedrag van ten hoogste EUR 120 miljoen.

Het doel van het programma is het verminderen van het geplaatste aandelenkapitaal van de onderneming. Alle ingekochte aandelen onder dit programma zullen worden vernietigd.

Dit programma zal uitgevoerd worden onder de voorwaarden die werden goedgekeurd door Bekaerts Buitengewone Algemene Vergadering van 13 mei 2020.

Bekaert zal een beleggingsonderneming aanstellen om de inkoop van aandelen op de open markt uit te voeren tijdens open en gesloten periodes.

Bekaerts referentieaandeelhouder, Stichting Administratiekantoor Bekaert (STAK) en de personen die handelen in onderling overleg met STAK, hebben de onderneming op de hoogte gebracht dat zij de gepaste maatregelen zullen treffen zodat hun stemrechten in Bekaerts aandelenkapitaal het huidige niveau (36,13%) niet overschrijden tegen het einde van het programma.

Vooruitzichten

De sterke prestatie die we in 2021 geleverd hebben en onze vastberadenheid om de waardegroei in doelmarkten verder te versterken, schenken vertrouwen in ons vermogen om ten aanzien van onze strategische prioriteiten op te leveren.

We voorzien verdere omzetgroei gedreven door onze klantgerichte aanpak en go-to-market strategie met een uitgebreid aanbod in innoverende, digitale en duurzame oplossingen.

De onderbrekingen in de globale toeleveringsketen en de transportkostinflatie zullen vermoedelijk aanhouden in 2022. We zullen de kansen blijven benutten van onze aanwezigheid wereldwijd, in de context van de huidige deglobaliseringstrends.

De onzekerheden en instabiliteit waarmee de wereld momenteel wordt geconfronteerd en het vroege stadium van het huidige boekjaar, beperken de visibiliteit op de marktevoluties voor 2022.

We bevestigen evenwel onze ambitie om de doelstellingen te bereiken die werden vastgelegd voor de middellange termijn (2022-2026), zoals aangekondigd op 30 juli 2021 naar aanleiding van de publicatie van de halfjaarresultaten 2021: organische omzetgroei van 3%+ CAGR en onderliggende EBIT-marge van 9-11% doorheen de cyclus.

Bijlage

-- p220225N - Jaarresultaten 2021
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
voda
0
Bekaert: beter dan verwacht en fors hoger dividend

De resultaten van Bekaert BEKB 0,00% rollen binnen en zien er goed uit. De staaltechnologiegroep heeft het zelf over ‘superieure resultaten’. Bekaert realiseerde in 2021 een geconsolideerde omzet van 4,8 miljard euro. Dat is 28 procent meer dan in 2020, een record en bovendien beter dan verwacht: analisten rekenden gemiddeld op 4,69 miljard euro.

De onderliggende bedrijfswinst (ebit) schiet 89 procent hoger naar 515 miljoen euro. Ook hier gaat het West-Vlaams bedrijf boven de lat die op 508 miljoen euro lag. Een en ander levert een operationele winstmarge van 10,6 procent op, in lijn met de ‘minstens 10 procent’ die Bekaert zelf had vooropgesteld.

De aandeelhouders delen in de vreugde: Bekaert stelt een brutodividend van 1,50 euro voor, een stijging met meer dan 50 procent tegenover 2020. Daarnaast komt er een aandeleninkoopprogramma voor een bedrag tot 120 miljoen euro.

En wat mogen we voor 2022 verwachten? Bekaert voorziet verdere omzetgroei, maar denkt dat de aanvoerproblemen en de hoge transportkosten zullen aanhouden. Over de marktevoluties kan het bedrijf zich nog niet uitspreken door ‘de onzekerheden en instabiliteit waarmee de wereld momenteel wordt geconfronteerd’. Niettemin blijven de doelstellingen voor de middellange termijn (2022-2026) overeind. Een gemiddelde jaarlijkse organische omzetgroei van meer dan 3 procent en een onderliggende ebit-marge van 9 tot 11 procent.

www.tijd.be/markten-live/live-blog/be...
voda
0
Gazelle Wind Power Selects Bridon-Bekaert Ropes for Mooring Lines

Strategic Research Institute
Published on :
25 Feb, 2022, 5:30 am

Gazelle Wind Power has signed a memorandum of understanding with Bridon-Bekaert Ropes Group to supply its advanced mooring lines for Gazelle’s first-of-its-kind dynamic mooring system. BBRG will serve as the supplier of mooring lines for Gazelle’s initial 2MW pilot plant at the Oceanic Platform of the Canary Islands, PLOCAN. Gazelle and BBRG further plan to develop a +15MW platform based on Gazelle’s unique hybrid floating wind technology.

Gazelle’s innovative hybrid attenuated mooring platform splits the ‘two classical functions’ of buoyancy and stability to produce a light, durable, and cost-effective platform that can be deployed in deeper waters further out at sea.

Gazelle Wind Power Limited is unlocking the massive deep-water offshore wind market to achieve global decarbonisation. The company’s durable, disruptive hybrid floating platform with a high stability attenuated pitch surmounts the current barriers of buoyancy and geographic limitations while reducing costs and preserving fragile marine environments. The company is based in Dublin and has a presence in Dubai, London, Madrid, Paris, and Texas. For more information, visit www.gazellewindpower.com.

Bridon-Bekaert Ropes Group is the world’s premier supplier of mission-critical advanced cords and steel and synthetic ropes.
voda
0
Advies van Kepler Cheuvreux over Bekaert
Beurshuis Kepler Cheuvreux
Aandeel Bekaert
Datum 14 maart 2022
Advies Kopen
Koersdoel 48,00 EUR

Detail advies
PARIJS (Trivano.com) - Op 14 maart 2022 hebben de analisten van Kepler Cheuvreux hun beleggingsadvies voor Bekaert (BEKB; ISIN: BE0974258874) herhaald. Het advies van Kepler Cheuvreux voor Bekaert blijft "kopen".

Het koersdoel wordt door Kepler Cheuvreux verlaagd van 50,00 EUR naar 48,00 EUR.
voda
0
PERSBERICHT: Bekaert lanceert haar Inkoop van Eigen Aandelen Programma
Bekaert lanceert haar Inkoop van Eigen Aandelen Programma

Ter gelegenheid van de bekendmaking www.globenewswire.com/Tracker?data=4Y... op 25 februari 2022 van de 2021 jaarresultaten van Bekaert, kondigde Bekaert aan dat haar raad van bestuur een inkoop van eigen aandelen programma had goedgekeurd voor een totaalbedrag tot EUR120 miljoen over een periode tot 12 maanden in het kader van de machtiging verleend door haar buitengewone algemene vergadering van 13 mei 2020 (het "Programma").

Bekaert kondigt vandaag aan dat zij zal starten met de eerste tranche van dit inkoopprogramma voor een totaalbedrag tot EUR 30 miljoen (het "Initiële Programma").

Het Initiële Programma zal aanvangen op 18 maart 2022 en zal eindigen op of vóór 4 mei 2022.

Bekaert heeft Kepler Cheuvreux SA aangesteld als onafhankelijke intermediair om de aandelen in haar naam in te kopen en om, onafhankelijk van Bekaert, handelsbeslissingen te nemen in het kader van het Initiële Programma.

Zoals eerder aangekondigd, heeft het Programma tot doel het geplaatste aandelenkapitaal van de vennootschap te verminderen en alle aandelen die in het kader van deze regeling worden ingekocht, zullen worden vernietigd.

Tijdens het Initiële Programma zal Bekaert regelmatig persberichten publiceren met updates over de geboekte vooruitgang, zoals vereist door de wet. Deze informatie zal ook beschikbaar zijn op de investor relations pagina's van onze website. Eventuele verdere tranches van het Programma, die kunnen worden uitgevoerd na de voltooiing van het Initiële Programma, zullen ten gepaste tijde worden aangekondigd.

Bijlage

-- p220318N - Bekaert start inkoopprogramma eigen aandelen op
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
voda
0
Bekaert Breaks Ground for Solar Project at Ubisa Plant in Spain

Strategic Research Institute
Published on :
06 Apr, 2022, 6:40 am

Bekaert will install a solar park on the factory grounds of its Spanish plant, Industrias del Ubierna SA, Ubisa, in Burgos in Spain, which is a significant step in progressing on the company’s sustainability ambition to reach Carbon Net Zero by 2050. The installation will produce over 14 GWh of electricity per year, equivalent to the yearly consumption of more than 4 000 households. Menapy will develop, finance and operate the installation. The construction is expected to be finished by the start of 2023, allowing electricity production from the spring of 2023 onward. Bekaert Ubisa expects to consume 95% of the generated electricity.

This project will produce more than 15% of the electricity Bekaert needs for factory in Spain making it one of the lower carbon footprint Bekaert plants. It direct access to clean electricity, reduces dependance on the grid and will help manage cost in a time of unprecedented energy price inflation. This project is a great example of the actions Bekaert takes to protect the planet by not only focusing on reducing our energy consumption but also investing in renewable energy sources.

Menapy develops, finances and operates on-site corporate solar power solutions using roofs, ground and parking called PV carports. It serves high-consuming multinational companies all over Europe, with offices in Belgium, France, Spain and Italy.

Bekaert is a leader in steel wire transformation and coating technologies. For over 135 years, Bekaert has been transforming steel wire and applying unique coating technologies toimprove both the bulk and the surface properties of our steel wire products. It draws steel wire in different strengths and diameters, even as thin as ultrafine fibers of one micron, bundle the wires into cords, ropes and strands, profile them into complex shapes, weave or knit them into fabric, or process them into an end product. Depending on application, coatings are applied which reduce friction, improve corrosion resistance, or enhance adhesion to other materials.
Bijlage:
217 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 29 jun 2022 17:35
Koers 32,260
Verschil -0,220 (-0,68%)
Hoog 32,860
Laag 32,080
Volume 53.959
Volume gemiddeld 64.738
Volume gisteren 101.668

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront