Het dividend zal 5.20 € per aandeel zijn en misschien iets meer omdat een deel van de via het aandeleninkoopprogramma ingekochte aandelen vernietigd wordt. E.a. zal zeker doorgaan, de buitengewone aandeelhoudersvergadering in september zal het voorstel van de RVB overnemen (beide organen worden immers gedomineerd door Liberty Global).

De grote vraag is of Telenet dit dividend 'recurring' zal maken, m.a.w. gaat Telenet voortaan jaarlijks een dergelijk dividend uitkeren, ja of nee. Indien ja, dan zal het aandeel ook zeer interessant worden voor institutionele beleggers zoals pensioenfondsen die op zoek zijn naar 'yield'. Zou Telenet dit bevestigen, dan verwacht ik een forse appreciatie van de koers van Telenet. Ter vergelijking: Het aandeel Proximus heeft op dit moment een dividend yield van 1.50 / 19.85 = 7.5%. Zou Telenet jaarlijks 5 Euro uitkeren, dan zou met een zelfde dividend yield het Telenet aandeel 5.00 / 0.075 = 66 Euro kosten, dus ongeveer 40% meer dan de slotkoers van vandaag.

Een interessant vraagstuk hierbij is de positie van Liberty Global. Liberty Global heeft door haar meerderheid in de Raad Van Bestuur feitelijk de touwtjes in handen. In 2013 heeft het geprobeerd om Telenet volledig in te lijven (aan 35 Euro per aandeel) maar dat mislukte vanwege gebrekkige interesse van de minderheidsaandeelhouders (doel van Liberty Global was om op z'n minst 90% van de aandelen aan te kopen, maar ze bleven op de mid-vijftig procent steken). Sindsdien is er slechts een keer, in 2013, een buitengewoon dividend uitgekeerd. Dat reflecteert waarschijnlijk de positie van Liberty Global dat het vroeger of later Telenet van de beurs wil halen. Het geven van een dividend is dan niet handig omdat het de prijs van het aandeel opdrijft en tegelijkertijd de Schulden/EBITDA ratio van Telenet en daarmee ook van Liberty Global opdrijft (Libery Global consolideert de Telenet cijfers voor de volle 100%). Dus het door Telenet uitkeren van dividend drijft de prijs van het Telenet aandeel op EN verkleint de financiele ruimte voor Liberty Global om een volledige overname van Telenet te financieren. Geen goed idee dus vanuit Liberty Global perspectief.

Daarenboven lijkt er voor Liberty Global ook nog een belasting issue te zijn als Telenet dividend uitkeert. Begin dit jaar werd gedurende de conference call met de analisten door Telenet aangegeven dat er nog geen dividend kwam, en dat een van de redenen zou zijn dat Liberty Global belasting over het dividend moest betalen. Refereer naar het transcipt voor de call van 13 Feb 2018: "I cannot really see any advantages to Liberty or to any hypothetical transaction of just sitting on capital. We have reasonably good visibility on what is truly slowing things down. And as I said, it has more to do with tax, timing, shifts in the tax code, these kind of things which have to be worked through." Gedurende de meest recente call weigerde Telenet commentaar te geven op deze kwestie, en refereerde de bank analisten naar Liberty Global.

Waarom nu dan toch een eenmalig dividend? Telenet heeft in het verleden herhaaldelijk gezegd dat het de mogelijkheden voor dividend zou bekijken, en de verwachting van de minderheidsaandeelhouders was dat Telenet in februari 2018 een dividend zou aankondigen. Toen dit niet gebeurde, daalde de koers sterk. Tegelijkertijd heeft minderheidsaandeelhouder Lucerne Capital zich geroerd, door publiekelijk te stellen dat Telenet effectief wordt bestuurd door Liberty Global, en dat de positie van minderheidsaandeelhouders ondergeschikt wordt geacht aan de belangen van Liberty Global. (Zes van de leden van de RvB komen van Liberty Global, drie zijn 'onafhankelijk' maar die doen het als 'snabbel' naast hun eigen full-time baan en naast de vele andere 'snabbels' die zij hebben. Zelfs belangenconflicten lijken geen probleem - 'onafhankelijk' bestuurder Christiane Franck is directeur van een waterleidingbedrijf dat zelf een studie was gestart om te evalueren of het ook glasvezel aan kon bieden. Kijk ook eens naar de nieuwe CFO, een lichtgewicht die niet te vergelijken is met voorganger Birgit Conix).

De combinatie een sterk gedaalde koers en een vocaal Lucerne Capital is zonder twijfel de reden geweest voor Liberty Global (en dus Telenet) om de minderheidsaandeelhouders tegemoet te komen (dmv dividend en aandeleninkoopprogramma), als een 'short term fix'.

De grote vraag is echter of Telenet nu jaarlijks een dividend zal gaan uitkeren. Liberty Global heeft daar geen belang bij. Maar de druk van minderheidsaandeelhouders loopt op, Lucerne Capital vraagt daar nu expliciet om en zegt aan te kunnen tonen dat Telenet op illegale wijze door Liberty Global wordt bestuurd. Vanuit het perspectief van Liberty Global bestaat er nu een goede case om Telenet volledig over te nemen, omdat 1) Liberty Global daarmee het 'governance' probleem oplost (het op illegale wijze effectief besturen van Telenet) 2) de prijs van het aandeel nog relatief laag is 3) Liberty Global daarmee ook het 'belasting probleem' mbt dividend uitkering aan Liberty Global oplost, daar Telenet na een overname door Liberty Global geen dividend meer gaat uitkeren.

Ik zie het dividend verhaal en het potentieel op een uitkoop dus als de belangrijkste drivers die de koers verder op zullen stuwen.

-Lord Lucan II