Forum Umicore geopend

377 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 14 15 16 17 18 19 | Laatste
Kojo2
0
Leefloon
0
quote:

Kojo2 schreef op 22 maart 2021 18:15:

Heeft er iemand een verklaring voor de abnormale koerssprong van vandaag?

Op weekbasis -1,36%, dus je had eigenlijk eerder moeten vragen wat de verklaring was voor de abnormalere, nu "gecorrigeerde" koersval in die periode...
JdeFL
2
Berenberg sust Umicore-belegger
Een opvallende stijger gisteren in de late handel was Umicore. De materialengroep herstelde bijna 9 procent. Berenberg acht de koersval van vorige week overtrokken, eenmaal de 'initiële schok' van de Power Day van Volkswagen weggeëbd is. Niet alleen blijven de huidige metalenprijzen, inclusief kobalt, de resultaten van de recyclagetak in Hoboken ondersteunen, maar Umicore heeft ook toegang tot de kathodes met hoog mangaangehalte die VW in zijn elektrische 'middenklassers' wil gebruiken. (Tijd.be)
voda
1
PERSBERICHT: Umicore op weg naar een uitzonderlijke prestatie in 2021
Umicore kende een zeer sterke start dit jaar aangedreven door stijgende
edelmetaalprijzen - in het bijzonder voor rodium en in mindere mate
palladium -, een sterke vraag in de verschillende business units en
robuuste activiteiten.

Begin februari gaf Umicore aan dat ze verwachtte in 2021 een
aanzienlijke winstgroei te kunnen boeken, waarbij alle business groups
aan deze groei zouden bijdragen. Op basis van de prestaties tot op heden,
de huidige zichtbaarheid op de vraag, en ervan uitgaand dat de prijzen
voor edelmetalen rond het niveau van het eerste kwartaal van dit jaar
blijven, verwacht Umicore dat de aangepaste EBIT in 2021 EUR 1 miljard
zal benaderen, wat ruim boven de huidige marktconsensus is. Rekening
houdend met seizoensgebonden factoren in diverse activiteiten en de
geplande onderhoudsstilstand in Hoboken in de herfst, wordt op dit
moment verwacht dat de aangepaste EBIT in het eerste semester groter zal
zijn dan in het tweede. Deze vooruitzichten veronderstellen dat er geen
verslechtering zal plaatsvinden in de vraagpatronen van de autosector of,
algemener, in de macro-economische omgeving, bijvoorbeeld door de
evolutie van de pandemie.

In vergelijking met 2020 omvatten deze vooruitzichten voor het volledige
jaar 'op gelijke basis' (like-for-like) een uitzonderlijke bijkomende
bijdrage van ongeveer EUR 250 miljoen voortkomend uit de hogere prijzen
voor edelmetalen.

Recycling zal naar verwachting het meest profiteren van de hierboven
vermelde stijging van de metaalprijzen en uitzonderlijke winsten boeken,
ruim boven die van vorig jaar(1) , met een sterke groei in alle business
units en regio's. Umicore's vermogen om groeiende volumes van complexe
PGM-rijke materialen te verwerken, stelt haar in staat om de huidige
uitzonderlijke marktomstandigheden optimaal te benutten.

Catalysis zal haar aangepaste EBIT naar verwachting meer dan verdubbelen
in vergelijking met 2020(2) als gevolg van een aanhoudend betere
prestatie dan de markt door marktaandeelgroei in de Chinese en Europese
markt voor lichte benzinewagens, een zeer gunstige platformmix en de
voortdurende toename van benzinemotoren ten nadele van dieselmotoren
binnen de Europese mix. De business group blijft ook profiteren van een
groeiende vraag in Precious Metals Chemistry en Fuel Cell & Stationary
Catalysts en van hoge PGM-prijzen.

Energy & Surface Technologies verwacht op dit moment een iets hogere
aangepaste EBIT over het volledige jaar in vergelijking met de
vooruitzichten meegedeeld in februari(3) . In Rechargeable Battery
Materials is de verwachte volumegroei aan het materialiseren, met
bijzonder sterke tractie in Europa en een gunstigere mix als resultaat.
De vraag in de andere units van de business group is ook sterker dan
voorspeld.

Corporate kosten zullen naar verwachting stijgen tot ongeveer EUR 70
miljoen en weerspiegelen de eerder aangekondigde opschaling van de
onderzoeksactiviteiten op het vlak van de technologische roadmap en
digitaliseringsprojecten.

De sterke stijging in edelmetalen, met name PGM's, heeft tot gevolg dat
de Groep een grotere behoefte aan werkkapitaal heeft, in het bijzonder
in Catalysis, wat een impact heeft op de vrije kasstromen.

Een telefoonconferentie met Marc Grynberg, CEO, en Filip Platteeuw, CFO,
zal plaatsvinden vandaag, 22 april 2021, om 10 u. CEST. Meer informatie:
www.globenewswire.com/Tracker?data=F8...

Voor meer informatie

Investeerdersrelaties

Saskia Dheedene +32 2 227 72 21
www.globenewswire.com/Tracker?data=yF... Behaeghe +32 2 227 70 68
www.globenewswire.com/Tracker?data=WT... Bultynck +32 2 227 74 34
www.globenewswire.com/Tracker?data=wb...

Mediarelaties

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47
www.globenewswire.com/Tracker?data=_1...

Financiële kalender

29 april 2021 Bedrijfsupdate eerste kwartaal 2021

29 april 2021 Aandeelhoudersvergadering

3 mei 2021 Datum waarop aandeel zonder dividend
verhandeld wordt

4 mei 2021 Registratiedatum dividend

5 mei 2021 Datum betaling dividend

30 juli 2021 Halfjaarresultaten 2021
Dongen
1
Berenberg advies omhoog: hoe moeilijk kunnen ze het uitdrukken? " Ondanks dat de outlookverhoging van vorige week door Umicore voor 2021 “zeer verheugend” is, meent analist Sebastian Bray niet dat dit niet een definitieve overwinning voor de stieren betekent"
Wel van 50 naar 60 !
Dus: niet/niet = wel
daan 32
0
DONGEN ken je de spreuk noch mossel noch vis en nog een t kan vriezen t kan dooien zo hebben ze altijd gelijk
FORT1944
0
quote:

daan 32 schreef op 26 april 2021 18:04:


DONGEN ken je de spreuk noch mossel noch vis en no g een t kan vriezen t kan dooien zo hebben ze altijd gelijk
Op dit ogenblik doen de metaalprijzen het zeer goed door de grote vraag van CHINA en daar profiteert ooK UMICORE van .
voda
1
PERSBERICHT: Umicore kent zeer sterke start in 2021 en behoudt strategische koers

Zoals aangekondigd op 22 april, kent Umicore een zeer sterke start dit
jaar, dankzij stijgende edelmetaalprijzen, een sterke vraag in de
verschillende business units en robuuste activiteiten.

In Catalysis deed Umicore het in het eerste kwartaal aanzienlijk beter
dan de globale autosector, zowel wat betreft volumes als inkomsten. Dit
was het resultaat van een verdere groei van haar marktaandeel, in het
bijzonder in de Chinese en Europese markt voor personenwagens op benzine,
een gunstige platformmix en de aanhoudende daling van het aandeel
dieselwagens in Europa. Ook de inkomsten en volumes voor zware
dieseltoepassingen bleven het beter doen dan de markt dankzij de grote
vraag naar Umicore's China V-katalysatortechnologieën. Groei in de
business units Precious Metals Chemistry en Fuel Cell & Stationary
Catalysts, hogere PGM-prijzen en de impact van de optimalisatie van de
productie ('production footprint') en kostenverbeteringen die in 2020
werden doorgevoerd, droegen eveneens bij aan de sterke prestatie in het
eerste kwartaal.

In Energy & Surface Technologies stegen Umicore's verkoopvolumes van
kathodematerialen sterk, in de eerste plaats door een sterke vraag in
Europa die tevens de verkoopmix van Umicore ten goede kwam. In China,
waar de EV-markt de eerste tekenen van herstel toont, beginnen de
volumes van Umicore aan te trekken. De overcapaciteit in de Chinese
kathodematerialenindustrie houdt echter aan, wat zoals verwacht, tot
prijsdruk leidt. Ook de vraag in Cobalt & Specialty Materials groeide,
dankzij het herstel van de economie, terwijl Metal Deposition Solutions
een erg grote vraag uit de elektronicasector kende.

Recycling presteerde in het eerste kwartaal aanzienlijk beter dan in
dezelfde periode vorig jaar dankzij de hoge prijzen voor edelmetalen, in
het bijzonder voor rodium, maar ook ten gevolge van volumegroei en
robuuste activiteiten in de verschillende business units en regio's.
Precious Metals Refining bleef voordeel halen uit haar verhoogde
capaciteit en verbeterde vermogen om uiterst complexe PGM-bevattende
materialen te verwerken. Ook Jewelry & Industrial Metals zette een zeer
sterke prestatie neer dankzij een aanhoudende grote vraag naar
beleggingsproducten en goudrecyclagediensten, terwijl hoge en volatiele
prijzen voor edelmetalen ertoe leidden dat Precious Metals Management
een grote bijdrage leverde aan de winst.

Umicore is op weg naar een uitzonderlijke prestatie in 2021

Op basis van de sterke prestatie tot op heden, de huidige zichtbaarheid
op de vraag, en ervan uitgaand dat de prijzen voor edelmetalen rond het
niveau van het eerste kwartaal van dit jaar blijven, verwacht Umicore
dat de aangepaste EBIT in 2021 EUR 1 miljard zal benaderen. Rekening
houdend met seizoensgebonden factoren in diverse activiteiten en de
geplande onderhoudsstop in Hoboken in de herfst, wordt op dit moment
verwacht dat de aangepaste EBIT in het eerste semester groter zal zijn
dan in het tweede semester. Deze vooruitzichten veronderstellen dat er
geen verslechtering zal plaatsvinden in de vraagpatronen van de
autosector of, algemener, in de macro-economische omgeving, bijvoorbeeld
door de evolutie van de pandemie.

In vergelijking met 2020 omvatten deze vooruitzichten voor het volledige
jaar 'op gelijke basis' (like-for-like) een uitzonderlijke bijkomende
bijdrage van ongeveer EUR 250 miljoen voortkomend uit de hogere prijzen
voor edelmetalen. Recycling zal naar verwachting het meest profiteren
van de hierboven vermelde stijging van de metaalprijzen en
uitzonderlijke winsten boeken, ruim boven die van vorig jaar(1) .
Catalysis zal haar aangepaste EBIT naar verwachting meer dan verdubbelen
in vergelijking met 2020(2) en Energy & Surface Technologies verwacht op
dit moment een significant hogere aangepaste EBIT op jaarbasis, lichtjes
hoger dan de vooruitzichten meegedeeld in februari 2021(3) .

De sterke stijging in edelmetalen, met name PGM's, heeft tot gevolg dat
de Groep een grotere behoefte aan werkkapitaal heeft, in het bijzonder
in Catalysis, wat een impact heeft op de vrije kasstromen.

Versnelde investeringen in veiligheid en gezondheid in de fabriek in
Hoboken

In het kader van haar meerjarige investeringsprogramma van ongeveer EUR
25 miljoen per jaar om de prestaties inzake milieu en veiligheid van de
recyclagefabriek van Hoboken te blijven verbeteren, werden diverse
bijkomende acties opgezet om diffuse emissies verder terug te dringen,
zoals de bouw van nieuwe, volledig overdekte opslagplaatsen voor
grondstoffen en de invoering van slimme logistiek die rekening houdt met
windmetingen in 'realtime' en zo het gevaar op stofvorming tijdens de
behandeling van grondstoffen vermindert.

Bovenop de bovenstaande maatregelen legt Umicore op haar eigen site
én nabij de fabriek een groene zone aan om de afstand tussen haar
activiteiten en de woonomgeving te vergroten. Voor de groene zone naast
de fabriek overlegt Umicore met bewoners die het dichtst bij de fabriek
wonen voor de vrijwillige verkoop van hun huis. Dit heeft tot heden
geleid tot de overeengekomen aankoop van bijna 100 huizen. Voor de
aanleg van de groene zone boekte Umicore eind vorig jaar een voorziening
van EUR 50 miljoen.

Umicore moedigt een open dialoog met al haar belanghebbenden aan om hen
op die manier volledig op de hoogte te houden rond haar activiteiten,
haar initiatieven en de milieuprestaties van de fabriek. Umicore stelt
alles in het werk om ervoor te zorgen dat de lokale gemeenschap en haar
activiteiten op duurzame wijze naast elkaar kunnen bestaan.

Aanhouden van de strategische koers

Verdere investeringen in de capaciteit voor kathodematerialen in Nysa,
Polen

Umicore zal haar fabriek voor kathodematerialen in Nysa tegen het midden
van het jaar in gebruik nemen, met initiële commerciële
productievolumes die tegen het einde van het jaar worden verwacht. De
fabriek in Nysa zal volledig op hernieuwbare energie draaien en zal in
staat zijn om alle graden van NMC te produceren, met inbegrip van HLM,
dankzij haar flexibele en uiterst efficiënte productieopzet.

voda
1
Deel 2:

In een volgende stap zal Umicore in Nysa productielijnen toevoegen die
in 2023 operationeel zullen zijn, om tegemoet te komen aan de stijgende
vraag in Europa van bestaande en nieuwe klanten. Het grootste deel van
deze bijkomende capaciteit is reeds toegekend terwijl het overblijvende
deel in kwalificatie is. De investeringsuitgaven voor deze bijkomende
lijnen zullen grotendeels afkomstig zijn van de EUR 660 miljoen
investeringsenveloppe die in 2018 werd aangekondigd en nog niet volledig
werd opgebruikt als gevolg van van Umicore's beslissing in 2019 om
bepaalde investeringen in China uit te stellen ten gevolge van de
marktvertraging in die regio.

Aantrekkelijke groeimogelijkheden in katalysatoren ter ondersteuning van
de groene waterstofeconomie.

Waterstof krijgt ongezien veel aandacht nu steeds meer overheden
ambitieuze acties ondernemen om dit aan te prijzen als een schone,
veilige en voordelige energiebron. Vooral de vraag naar
brandstofcelaandrijvingen op waterstofbasis voor zware
transporttoepassingen en grotere personenwagens groeit zienderogen, en
Umicore is ideaal geplaatst om voordeel te halen uit deze aantrekkelijke
kortermijngroeiopportuniteit. Umicore is een leider in dit snelgroeiende
marktsegment dankzij ruim dertig jaar vergaarde expertise in
brandstofcelkatalysatortechnologie, haar vroege kwalificatie voor
transporttoepassingen met ruim 10 auto- en vrachtwagenproducenten,
stackfabrikanten, MEA-producenten en systeemintegratoren, haar
uitgebreide patentenportfolio en haar vermogen om op te schalen.

Umicore heeft ook lopende onderzoeks & ontwikkelingsinvesteringen (O&O),
open innovatieprogramma's en gezamenlijke ontwikkelingsprogramma's voor
de langetermijnopportuniteiten die de waterstofeconomie biedt, zoals de
onlangs aangekondigde O&O-samenwerking met Anglo American Platinum rond
een nieuwe katalysatorSHYtechnologie voor LOHC-toepassingen gericht op
de vereenvoudiging van waterstofopslag en het gebruik ervan in
brandstofcellen van elektrische voertuigen.

Een voorloper naar een duurzame toekomst

Umicore heeft voor de komende jaren zeer ambitieuze
duurzaamheidsdoelstellingen uitgewerkt. Op 2 juni zal ze haar nieuwe
duurzaamheidsplannen voorstellen aan de markt.

www.globenewswire.com/Tracker?data=WQ...
'Save the date' voor Umicore's Duurzaamheidsevenement: 2 juni om 14u00
CEST

Marc Grynberg, CEO van Umicore: "Ons vermogen om de strategische koers
aan te houden en onze klanten tijdens de pandemie met toewijding te
blijven bedienen, wordt dit jaar beloond met uitstekende resultaten.
Bovendien zijn de structurele trends die de strategie van Umicore
ondersteunen op het vlak van schone mobiliteitsmaterialen en recyclage
sterker dan ooit en we zullen onze technologische capaciteiten en
marktpositie blijven aanscherpen om met succes te blijven groeien. Ons
succes zal ook afhangen van ons vermogen om grenzen te verleggen op het
vlak van duurzaamheid en ik kijk ernaar uit om op 2 juni onze nieuwe
ambities in dat opzicht met u te delen. Tot slot, wil ik alle
Umicore-medewerkers bedanken omdat ze zich tijdens deze pandemie met
wendbaarheid en creativiteit aangepast hebben aan de nieuwe werkmethodes
en voor hun blijvende inzet en steun."

Een telefoonconferentie en audio webcast met Marc Grynberg, CEO, en
Filip Platteeuw, CFO, zal plaatsvinden vandaag, 29 april 2021, om 10u00
CEST. Meer informatie:
www.globenewswire.com/Tracker?data=nY...

Investeerdersrelaties

Saskia Dheedene +32 2 227 72
21
www.globenewswire.com/Tracker?data=Zl... Behaeghe +32 2 227 70
68
www.globenewswire.com/Tracker?data=lF... Bultynck +32 2
227 74 34
www.globenewswire.com/Tracker?data=yl...

Mediarelaties

Marjolein Scheers +32 2 227 71
47
www.globenewswire.com/Tracker?data=qy...

Financiële kalender

29 april 2021 Aandeelhoudersvergadering

3 mei 2021 Datum waarop aandeel zonder dividend
verhandeld wordt

4 mei 2021 Registratiedatum dividend

5 mei 2021 Datum betaling dividend

2 juni 2021 Duurzaamheidsstrategie

30 juli 2021 Halfjaarresultaten 2021

Over Umicore

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep.
Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake
materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar
activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy
& Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in
verschillende marktgerichte business units, met materialen en
oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische
ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore's inkomsten is afkomstig uit, en het grootste
deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone
mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore
-- duurzame waarde creëren -- is gebaseerd op de ambitie om
materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in
overeenstemming is met haar beleidsverklaring: 'materials for a better
life'.

Umicore's industriële en commerciële activiteiten evenals haar
activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld
om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te
kunnen inspelen. De Groep boekte in 2020 inkomsten (metaal niet
inbegrepen) van EUR 3,2 miljard (omzet van EUR 20,7 miljard) en heeft
10.800 mensen in dienst.

(1) De aangepaste EBIT voor Recycling bedroeg EUR 362 miljoen in 2020.

(2) De aangepaste EBIT voor Catalysis bedroeg EUR 154 miljoen in 2020.

(3) Umicore kondigde op 11 februari 2021 aan dat de aangepaste EBIT voor
Energy & Surface Technologies in 2021 naar verwachting significant zou
groeien, in overeenstemming met de marktverwachtingen die toen EUR 115
miljoen bedroegen, wat een stijging is tegenover EUR 75 miljoen in 2020.
TheSuperSandero
0
De vraag is natuurlijk in welke mate hoge metaalprijzen structureel zullen blijven in de toekomst.
DeZwarteRidder
1
Umicore verwerkt alles waar metaal in zit

Het in 1739 opgerichte Schöne Edelmetaal is sinds 2003 onderdeel van het beursgenoteerde Umicore uit België. Dit concern, met ruim 11.000 medewerkers en fabrieken in onder meer Europa, Azië en Afrika, recyclet metalen uit afvalproducten. Zo bouwt het bedrijf zijn eigen katalysatoren, die de verbranding in automotoren reguleren, maar levert het ook grondstoffen voor batterijen van elektrische auto’s en ingrediënten voor medicijnen. De gemene deler is dat overal metaal in zit. Vaak edelmetaal, maar niet eens altijd, laat een woordvoerder weten.

Afgelopen jaar boekte het concern een omzet van €3,2 mrd, de nettowinst kwam uit op €322 mln. Het jaar 2021 is volgens het bedrijf goed begonnen. Dat kwam door hoge prijzen voor bijvoorbeeld goud, maar ook door de aantrekkende auto-industrie. Op de beurs van Brussel heeft het bedrijf een waarde van zo’n €12 mrd.
Inkoop- en verkoop

Schöne verkoopt nu de producten van het moederbedrijf. Het gaat om halffabrikaten, zoals basisringen die goudsmeden verder kunnen verfraaien, maar ook goudstaven, die als belegging kunnen dienen. En verder ook industriële producten, zoals thermokoppeldraad en edelmetaalzouten.

Daarnaast koopt Schöne ook producten met metalen in. Het gaat dan bijvoorbeeld om vullingen in tanden en kiezen en 'sloopgoud', maar ook om het terugwinnen van metalen uit elektronica, batterijen, filmafval en katalysatoren van voertuigen. Volgens de website van het bedrijf kan Schöne producten met goud of zilver zelf nog omsmelten. Voor het winnen van metalen uit bijvoorbeeld elektronica verwijst het slechts naar het moederbedrijf.
280 jaar

Dat was vroeger wel anders. Het in de achttiende eeuw opgerichte bedrijf heeft zich altijd bezig gehouden met goud en zilver en begon in 1739 als keurmeester van edelmetalen. Later groeide het uit tot een leverancier van de Europese munthuizen. In het meer recente verleden recyclede het goud en zilver uit bijvoorbeeld elektronica, maar de fabriek hiervoor werd in 2017 gesloten.

Dat Schöne nu minder actief is, is ook de gemeente opgevallen. In het jongste bestemmingsplan uit 2020 staat dat er 'geen of minder' activiteiten zijn, en dat een milieuvergunning dus ook wel geschrapt kan worden.

Zonder deze vergunning is woningbouw in de buurt mogelijk. Een jaar later blijken er inderdaad concrete plannen. De grond waarop Schöne is gevestigd, is gekocht door een ontwikkelaar die er onder andere woningen wil bouwen, zegt een woordvoerder van de gemeente Amsterdam.

Een woordvoerder van Umicore laat weten dat er 'op dit moment' geen plannen zijn om de activiteiten van Schöne helemaal te schrappen.

Lees het volledige artikel: fd.nl/ondernemen/1384511/overvallen-g...
JdeFL
1
Credit Suisse hervat volgen Umicore met Underperform advies en koersdoel van 33,00 euro.

Koers nu 50.98 (+0.10). Soms vraagt ne mens zicht toch echt af waar die banken mee bezig zijn.
daan 32
1
Jdfl zot zijn doet geen zeer vandaag een goeroe : op naar e 60.00 !!! tjonge tjonge waar zij wij mee bezig
eerlijk toegegeven ik volg "UNION MINNIERRE"" al jaaaaren...het resultaat is meer dan matig en toch blijf ik er in geloven sterkte
FORT1944
0
quote:

daan 32 schreef op 7 juni 2021 18:49:


Jdfl zot zijn doet geen zeer vandaag een goeroe : op naar e 60.00 !!! tjonge tjonge waar zij wij mee bezig
eerlijk toegegeven ik volg "UNION MINNIERRE"" al jaaaaren...het resultaat is meer dan matig en toch blijf ik er in geloven sterkte

dan hebt ge toch Uw aandelen van voor de split , momenteel is het een beetje vlak verloop voor een grote uitbraak !
377 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 14 15 16 17 18 19 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 18 jun 2021 17:36
Koers 48,100
Verschil -1,290 (-2,61%)
Hoog 49,640
Laag 47,940
Volume 818.253
Volume gemiddeld 557.326
Volume gisteren 613.602