Sipef « Terug naar discussie overzicht

Forum SIPEF geopend

168 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » | Laatste
aossa
0
Ik hoop dat je snel ophoud om jouw gedachtenspinsels, elke paar minuten na elkaar, te posten!
Biobert
0
SIPEF - Kasteel Calesberg - 2900 Schoten

Persmededeling
Tijdelijke opschorting van de Indonesische exportheffing op palmproducten
Sinds februari 2022 heeft de Indonesische regering een hele reeks maatregelen getroffen om de prijs van de
lokale bakolie, waarvan palmolie het voornaamste ingrediënt is, onder controle te houden. De bestaande
exportheffingen werden substantieel verhoogd. Een exportban werd ingevoerd en vervolgens opgeheven en
vervangen door de invoering van een minimumvolume en maximumprijs voor de lokale markt gecombineerd
met de uitgifte van exportvergunningen Deze maatregelen hebben de hele industrie ontregeld.
Exportvergunningen werden moeilijk verkregen en de tanks van de raffinaderijen en fabrieken liepen vol.
Hierdoor kwamen de lokale palmolieprijzen onder enorme druk te staan en konden de producenten hun
palmolie maar mondjesmaat verkopen. De lokale palmolieprijs dook tijdelijk onder de USD 500/ton, terwijl op
de wereldmarkt palmolie verhandeld werd boven de USD 1 200/ton.
Recentelijk besliste de Indonesische regering om vanaf 15 juli de exportheffing op de verkoop van ruwe
palmolie tot eind augustus 2022 op de schorten. De exportheffing van USD 200/ton valt dus tijdelijk weg. Ook
de ‘flush tax’ van USD 200/ton, die in het leven werd geroepen om palmolie-export toe te laten ondanks de
heersende regelgeving, zal vanaf 1 augustus 2022 opgeheven worden. De exporttaks, die momenteel USD
288/ton bedraagt, blijft echter onveranderd van toepassing tot eind augustus. In concreto zal dus vanaf
1 augustus 2022 de totale exporttaks en -heffing van USD 688/ton teruggebracht worden tot USD 288/ton.
SIPEF - Kasteel Calesberg - 2900 Schoten
RPR Antwerpen / BTW BE 0404 491 285 p. 2 of 2
Met deze beslissing wil de Indonesische regering de export stimuleren, de voorraden op versneld tempo
reduceren en de lokale markt stabiliseren. Uiteindelijk beoogt ze de verbetering van de palmolieprijs voor de
lokale boer en een grotere rentabiliteit voor de hele palmolieketen. Op deze manier zou het prijsniveau van
de wereldmarkt en dat van de lokale markt snel naar elkaar moeten toegroeien.
Ten gevolge van de voortdurend wijzigende overheidsmaatregelen, heeft SIPEF de laatste maanden slechts
een minimumvolume van haar Indonesische productie verkocht. De gemiddelde gerealiseerde verkoopprijs
van de Groep daalde dan ook niet de laatste maanden. Hierdoor bevinden de palmolievoorraden van SIPEF
zich op een recordhoogte van zo’n 30 000 ton boven het gebruikelijke onverkochte volume. De verdere
normalisatie van de lokale Indonesische markt in de volgende weken tot maanden zal een significante invloed
hebben op de jaarresultaten van de Groep, die deze van het vorige jaar zullen overstijgen.
Vertaling: dit persbericht is verkrijgbaar in het Nederlands en het Engels. De Nederlandse versie is de originele en de Engelse versie is
een vrije vertaling. We hebben alles wat redelijkerwijs mogelijk is gedaan om verschillen tussen de taalversies te vermijden, maar als
er toch verschillen zijn, dan heeft de Nederlandse versie voorrang.
Schoten, 19 juli 2022
biobert
0
De niet te lessen dorst naar het ‘rode goud’
De oorlog in Oekraïne jaagde de vraag naar palmolie flink hoger - al is dat niet de enige reden. Dat de olie zo gewild is, heeft positieve gevolgen voor de drie Belgische palmoliegroepen.

[verwijderd]
0
Stevige groei bij Sipef maar winst valt iets tegen


(ABM FN) Sipef zag in het eerste halfjaar de resultaten stevig aandikken en voorspelt voor het hele jaar een recordresultaat. Toch bleef de halfjaarwinst beneden de verwachting van KBC Securities. Dit bleek uit de kwartaalcijfers van de palmolieproducent donderdagochtend.

De volumes palmolie stegen in het tweede kwartaal met 5,4 procent tot 105.416 ton, hetgeen dalende volumes in het eerste kwartaal compenseerden.

In de eerste zes maanden werd 190.642 ton geproduceerd. KBC Securities rekende hierbij op krap 189.000 ton.

De verkoopprijzen lagen in het eerste halfjaar ruim boven deze van een jaar eerder op 1.617 dollar per ton gemiddeld.

Eind juni bedroeg de verkoopprijs van palmolie wel weer 1.250 dollar per ton, deelde Sipef nog mee. Verder blijft de groep druk ondervinden door de exportbelastingen in Indonesië.

De omzet van de plantagegroep steeg van 182,3 miljoen dollar in de eerste zes maanden van 2021 naar 249,8 miljoen dit jaar. Daarvoor ging KBC Securities uit van 253 miljoen dollar.

De brutowinst van 129,1 miljoen dollar kwam lichtelijk boven de verwachting van KBC uit van 126,8 miljoen dollar, en ruim boven de 68,5 miljoen dollar in de eerste helft van 2021.

Ondanks een meerwaarde op de verkoop van PT Melania vorig jaar wist de groep toch een stevig hoger nettoresultaat te boeken van 63,9 miljoen dollar in het eerste halfjaar tegenover 43,5 miljoen in 2021. Toch was dit groeicijfer beneden de verwachting van KBC Securities, dat op 69,9 miljoen dollar rekende.

Outlook

Sipef gaf maar beperkt info rond de vooruitzichten voor de rest van het jaar. De groep verwacht wel dat de voor 2022 voorspelde productiestijging van meer dan 4 procent behaald zal worden.

Sipef sprak voorspelde verder “zeer bevredigende recurrente resultaten die naar alle waarschijnlijkheid de historische kaap van 100 miljoen dollar zullen overschrijden.” Daarmee zijn ze iets concreter dan bij een vorige outlook waarbij de groep aangaf het beter te zullen doen dan in 2021.

Door: ABM Financial News.
biobert
0
Wat weer een negatieve kop bij het artikel van ABM Financial News over Sipef.
Nederlanders kunnen kennelijk het niet verdragen dat de drie Belgische palmoliebedrijven het zo goed doen.
Titel moet zijn: Sterke cashflow tovert schulden Sipef bijna weg.
boothram
0
alhoewel ik positief was over het aandeel had ik minder resultaat verwacht: er werd aangekondigd dat nog een groot deel olie nog niet werd verkocht. De winst op die voorraad is wellicht voor q3 q4...
ondertussen met meer midelen en meer palmen, groei door nieuwe plantages te verwachten.

Over verdant weinig nieuws: licht verlieswel en is logisch, maar alleen boekhouding... De commercialisatie van de nieuwe zaden moet nog beginnen.
ook is de huidige palmoliekoers na belasting nog altijd vrij hoog... De koersdalng in verleijing met q1/q2 kan volgend jaar wellicht goedgemaakt met de extra productie en gereserveerde winst... ik verwacht een recurrente winst van 120MM$ en 40 miljoen dividend... bruto ruim 6% en > 10% groeiend , door productieve oppervlakte, betere rassen, en ... gereserveerde 70% winst
Mogelijks een extra dividendinspanning? of ze moeten toch iets doen met die enorme cash.
Als cfe nu ook nog presteert beter bam, delen beter dan van lanschot en deme beter dan boskalis.. dan krijt ackermans na de verkoop van manuchar en anima vleugels...Er zit nog meer moois in hunportefeuille! En ja, de prestaties van de nederlandse sectorgenoten late het best vermoeden: uitkeringsmarge voor van lanshot, zoals bam 4% ebitda op omzetvan cfe? en ook wind in de zeilen...
Wachten nu en klaarstaan voor de resultaten van ackermans. Nextensa en sipef was alvast mooi...

g
[verwijderd]
0
De foute aanpak van de Indonesische regering nog eens op een rijtje

De Indonesische regering slaagde er niet in om een oplossing te vinden voor de plaatselijke hoog geprijsde
bakolie, aangezien het beleid van de “Domestic Market Obligation” (DMO) tegen een “Domestic Price
Obligation” (DPO) zijn doel niet kon bereiken. Als gevolg daarvan kondigde president Joko Widodo op 23 april
2022 een exportverbod af. Dit wakkerde de internationale prijzen alleen maar verder aan en alle boeren, met
uitzondering van de Indonesische, profiteerden van de indrukwekkende prijsniveaus. De herinvoering van de
DMO-gerelateerde uitvoervergunningen midden mei was ingewikkeld. Er werden dan ook maar nauwelijks
exportschepen geladen. Na enkele weken, waarin het exportbeleid verder werd gewijzigd, realiseerde de
regering zich dat de recente maatregelen de plaatselijke palmoliebevoorradingsketen verstoord hadden,
inclusief die van de raffinaderijen, en er bijna geen olie haar exportbestemming bereikte. Daarop voerde zij
een zogenaamde "flush out"-taks in van USD 200 per ton om de DMO-gerelateerde exportvergunningen te
omzeilen. De gecombineerde taksen en heffingen kwamen in totaal neer op USD 688 per ton, waardoor de
lokale markt voor de telers onder druk kwam te staan. Dit alles ging gepaard met een ineenstorting van de
internationale grondstoffenprijzen, waardoor de lokale prijzen voor ruwe palmolie (“Crude Palm Oil” - CPO)
daalden tot net boven de productiekosten.

De voortdurende inspanningen van de Indonesische regering om de voorschriften en de eisen voor het
verkrijgen van exportvergunningen te vereenvoudigen, hebben de palmolietoevoerketen in het land zelf
verstoord. In de raffinaderijen en de fabrieken werden de tanks gevuld. Op sommige plaatsen konden de
palmvruchten niet worden geoogst en lagen ze weg te rotten in de velden. Dit had een verlammend effect en
de prijzen voor de teler ter plaatse waren onthutsend in vergelijking met de internationale prijzen. Midden
juli kondigde de Indonesische regering aan de exportheffing tijdelijk af te schaffen om de prijzen voor de
boeren te ondersteunen. Eind juli kwam er een einde aan de "flush-out tax", wat erop neerkwam dat de
uitvoerbelasting van USD 288 per ton overbleef. Op zich was dit een eerste stap in de goede richting.
Niettemin blijft de moeilijkheid om exportvergunningen te verkrijgen in het DMO-systeem (“Domestic Market
Obligation”) voortduren. Dit systeem, dat uitvoer toestaat in een bepaalde verhouding ten opzichte van de
lokale verkoop van bakolie, is verscheidene malen versoepeld.
De laatste aankondiging betrof de sterke verlaging van de exporttaks in augustus tot USD 52 per ton, en tot
USD 74 vanaf 16 augustus, in plaats van USD 288 in juli. Deze belastingvermindering zou de discrepantie
moeten verkleinen tussen de lokale Indonesische palmolieprijzen en deze die op de internationale markten
worden betaald. De lokale prijzen zijn reeds 50% tot 60% hoger dan op hun dieptepunt. Maar op dit ogenblik
zullen de grote lokale Indonesische voorraden blijven wegen op de palmoliemarkt.

Een andere maatregel die de Indonesische regering overweegt, is de verhoging van het lokale
biodieselmengsel van 30% tot 35%, en in een later stadium zelfs tot 40%. De B35 zou neerkomen op een
toename van de bijmenging van palmolie met 1,5 miljoen ton per jaar.
[verwijderd]
0
Beursblik: hoge palmolieprijzen helpen Sipef
22 augustus 2022 07:37

Sipef heeft vorige week sterke halfjaarcijfers gepresenteerd, mede dankzij de hoge palmolieprijzen. Dit stelde analist Vasiliki Kotlida van Berenberg maandag.

De palmolieproductie steeg met 5,4 procent in het tweede kwartaal, waardoor de verliezen van het eerste kwartaal gecompenseerd werden, aldus de analist. Daardoor zag Sipef de productie in de eerste zes maanden van dit jaar maar 0,5 procent lager liggen dan een jaar geleden.

Terwijl de omzet met 37,1 procent steeg, ging de nettowinst met maar liefst 91,4 procent omhoog.

“Wij zijn positief over Sipef omdat het zich meer toelegt op duurzame palmolie, zijn plantages nog jong zijn en de rendementen beter zijn dan die van zijn sectorgenoten”, aldus Kotlida.

Berenberg hanteert daarom ook een koopadvies voor het aandeel, met een koersdoel van 70,00 euro. Het aandeel Sipef sloot vrijdag op 61,80 euro.
Amateurke
0
Ik snap het niet echt....
Bij een koers van 65 eur advies :kopen én Koersdoel verlagen van 70 naar 20 eur?
Bijlage:
aossa
0
Ga uit van een redactionele vergissing en maak van €20 een €80.
Zo zie je minder spookverschijnselen!
biobert
0
Volgens een artikel in het FD van morgen gaat een kwart van de Maleisische palmolieproductie verloren door personeelstekorten. Eens kijken wat hoe de koers van Sipef hierop reageert.
boothram
0
Als er personeelstekorten zijn dan is er wellicht extra veel palmolie...
Maar het gaat nu dus ook gepaard met een ernstige daling van de koers in usd.
omgerekend met de koers van januari ziet het er anders uit...
zowel de ringgit als de euro zijn 10% en meer gezakt tov de usd dit jaar...in euro uitgedrukt zou je dus ook +10% kunnen verwachten...
Het personeelstekort treft waarschijnlijk in grotere mate de kleinere bedrijven...Er is zeker een risico, ook op de langere termijn, maar de arbeidkosten zijn maar een klein deel van de opbrengst. Ikverwacht wel dat die beduidend kunnen stijgen, maar het zal alleen marginaal de resultaten wat afromen...Echter het dividend zal nog sterker groeien door usd effect...
Hopper58
0
Op de blog van De Tijd. Dus superresultaten en totale afbouw van schulden en toch een koersdoelverlaging naar de huidige koers toe. De beurscrisis wordt georganiseerd.

11:59
KBCS zet koersdoel Sipef 10 euro lager

KBC Securities-analist Michiel Declercq reageert positief op de kwartaalupdate van Sipef. Dat productiecijfers en verkoopprijzen gelijke tred houden, versterkt zijn vertrouwen in zijn ramingen op korte en lange termijn. Hij rekent voor dit jaar op een recordwinst van 110 miljoen dollar. Sipef zelf houdt het tot dusver op 'minstens 100 miljard dollar'.

Omdat de multiples waartegen sectorgenoten noteren, gedaald zijn en wegens de hogere rente, heeft de analist zijn waarderingsmodel aangepast. Zijn koersdoel zakt van 76 tot 66 euro,. Hij blijft wel bij zijn koopadvies, gelet op de zeer aantrekkelijke palmolieprijzen en de solide financiële positie.
aossa
0
Sipef op weg naar recordwinst en schuldenvrije balans.

Ook na negen maanden stevent de plantageholding Sipef nog altijd op een recordjaar af. De nettowinst zou, als de Indonesische regering geen onverwachte taksen en heffingen uit haar hoed tovert, meer dan 100 miljoen dollar moeten bedragen, een record.

Het sterke resultaat is te danken aan de combinatie van een goede productie en aanhoudend hoge palmolieprijzen. In het derde kwartaal lag de totale palmolieproductie van de groep 11,7 procent hoger dan een jaar eerder. Over de eerste negen maanden ligt de productie 3,7 procent voor op 2021.

De prijzen voor plantaardige oliën zijn na de pieken in het voorjaar scherp teruggevallen, maar de palmolieprijzen blijven historisch hoog. Er wordt opnieuw rond 1.000 dollar per ton betaald.

De winstverwachting is vrij zeker omdat Sipef al 88 procent van de verwachte palmolieproductie heeft verkocht tegen een gemiddelde prijs van 1.035 dollar per ton. Dat is een derde hoger dan de gemiddelde prijs van 778 dollar op hetzelfde tijdstip vorig jaar.

Dankzij de sterke cashflow is Sipef goed op weg om schuldenvrij te worden. ‘De groep evolueert naar een positieve netto financiële positie’, klinkt het in het persbericht.

Bron De Tijd

www.tijd.be/ondernemen/voeding-drank/...
voda
0
Advies van Degroof Petercam over Sipef
Beurshuis Degroof Petercam
Aandeel Sipef
Datum 20 oktober 2022
Advies Kopen
Koersdoel 74,00 EUR

Detail advies
BRUSSEL (Trivano.com) - Op 20 oktober 2022 brengen de analisten van Degroof Petercam het beleggingsadvies "kopen" uit voor Sipef (SIP; ISIN: BE0003898187).

Het koersdoel wordt door de analisten vastgelegd op 74,00 EUR.

Op 8 juni 2022 organiseerde Sipef zijn algemene aandeelhoudersvergadering.
biobert
0
Heeft iemand vandaag (zaterdag) de lezing van Sipef gevolgd bij de Stichting Rechtsbescherming Beleggers.
Had Sipef een aansprekend verhaal?
boothram
1
stichting rechtsbesscherming : iemand een antwoord voor biobert?
januar 2023 i: opnieuw beperiking van uitvoer palmolie tot na de ramadan...

Feit is dat SIPEF een vrij gecontroleerde koers voelt, ondanks grote schommelngen in waarde...(voor netto cash-opbrengst)
De fiscale toestand was niet altijd volledig duidelijk, en ik meen dat AVH enigszins de koers heeft ondersteund, zonder echt koerscontrole... De indische houders van palmolieaandelen zagen wel hun waarde verdubbelen, meen ik te weten.
Sipef zal dus waarschijnlijk nog een zeer goed laatste kwartaal hebben, De seizoensinvloed van Ramadan, waar men veel olie verbruikt blijkbaar zullen er wellicht voor mogelijk zorgen dat sipef nu weer iets meer vekoopt op termijn. Hoe de 'beperking' van de uitvoer er zal uitzien? Voor binnenlands verbruik is het olie van iets lagere kwaliteit denk ik.
Sipef gedraagt zich meer als een immo belegging dan een agro-specialist. Het voegt een grote waarde toe aan de palmindustrie door deskundige beplanting en zaadselectie... De productie op zich is wel al sterk lonend, maar bepaald in mindere mate de koers van het aandeel.
Financieel sterk aandeel... Kan op termijn een hoger rendement aanbieden dan de gemiddelde immobilienvennootschap: meer waardecreatie. (Dat kan ook gezegd van zusterbedrijf nextensa, als ik Van Haaren was, dan fuseer ik die bedrijven: extreem rendement meer groei en weldra zonder schulden.... en toch iets liquider wellicht ). Het hoort niet in de landbouwsectorthuis, denk ik: de invloed van de olieprijs is op lange termijn is niet waardebepalend...De aandeelprijs is te laag voor een bedrijf die op termijn een miljard $ olie kan produceren...Wellicht ergert de stichting rechtsbescherming zich aan 'koersbeinvloeding' omdat het niet meeschommelt met de oliemarktprijs? AVH kan op die manier inderdaad 'profiteren' wie weet van shorters of long posities bij palmolie-experten. Die voelen zich dan misschien bedrogen... Maar AVH is wellictht niet bang van een deel van hun aandelen te verliezen...of net hun aandeel te verhogen. Wel verwacht ik dat Sipef nu extra hoog rendement zal aanbieden. Voor investeren: ja op langere termijn...met dividend. Ackermans is dan wel even intressant met wat minder dividend. Reken daarom niet op winsten boven 30% in 1 jaar... maar eerder 15% koersgroei en 10% dividend voor jaren... En zien wat met cash gebeurt: alles lijkt weldra aangeplant met hoogwaardige palmsoorten... (en zaden uit eigen bedrijf die voor de afname op de eerste rij staat))
Fiscale lasten zijn relatief hoog, maar de andere productiekosten dan weer laag bij de actuele prijzen... Op termijn is een productei van 800 000 ton palmolie niet onrealistisch (80% van oppervlakte productieve palmbomen en 10 ton per ha voor nieuwere rassen)
Brabobox
0
voor de nieuwe hybride f1 spreekt men al van opbrengsten tot 16 ton per ha.
sipef heeft slechte resultaten qua opbrengst in April. Men reent evenwel op een gemiddelde opbrengs van 600 000 ton palmolie in komende jaren.
De palmopbrengst en groei verantwoord zeker de koers.
Maar met die nieuwe zaden van verdant wordt:
- op termijn ook de grond veel meer waard (opbrengstverdubbeling=waardeverdubbeling)
- de productie veel groter
- en er komt de opbrengst van de zaden bij
- en nog een stukje wegwerken van de onderwaardering...
168 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 15 jul 2024 14:25
Koers 53,200
Verschil -0,800 (-1,48%)
Hoog 54,000
Laag 53,000
Volume 541
Volume gemiddeld 2.132
Volume gisteren 1.555

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront