VGP « Terug naar discussie overzicht

Forum VGP geopend

172 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » | Laatste
voda
0
PERSBERICHT: VGP Breidt Uit in Giessen, Duitsland, en Verwerft Eigendom "Am Alten Flughafen"

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
VGP
113,40 2,60 2,35 % Euronext Brussel

PERSBERICHT

-- Vierde project van het bedrijf in de regio Mittelhessen

-- Eerste bouwaanvragen zullen in 2020 ingediend worden


Antwerpen, 13 mei 2020, 15:00 CET: VGP, een toonaangevende Europese
aanbieder van hoogwaardig logistiek en commercieel vastgoed, plant de
bouw van een extra bedrijvenpark in Giessen, Duitsland.

Voor dit doel heeft VGP het perceel van 320.000 m(2) op het voormalige
Amerikaanse depotterrein, nu het industrieterrein "Am Alten Flughafen",
aangekocht.

VGP is van plan de site te ontwikkelen volgens het bestaande
ontwikkelingsplan en de eerste bouwaanvragen in 2020 in te dienen. Vanaf
het voorjaar van 2021 worden de gebouwen gerealiseerd, die een
verhuurbare oppervlakte van 150.000 m(2) zullen bevatten.

Darius Scheible, directeur van VGP Industriebau GmbH, onderstreept het
belang van het project voor het bedrijf en de goede samenwerking met de
stad: " VGP is in Giessen zeer vriendelijk ontvangen door de
verantwoordelijke personen in de gemeente en zal alles in het werk
stellen om een goede buur te zijn. Door het bouwen van extra hallen in
de regio en het afsluiten van lange termijn huurovereenkomsten willen we
een duurzame bijdrage leveren aan het creëren van nieuwe banen. "

VGP is al vertegenwoordigd in de regio Mittelhessen in Wetzlar,
Lützellinden en Buseck en verwacht dat de locatie "Am Alten
Flughafen" in Giessen in de laatste fase van de ontwikkeling ongeveer
1.000 mensen in dienst zal hebben.

De VGP-groep, die momenteel in twaalf Europese landen actief is, is van
plan zijn expansiekoers voort te zetten. Momenteel zijn er 29
industrieparken in negen deelstaten in Duitsland en meer dan 60 parken
in 11 landen in Europa.

Duurzaamheid is belangrijk voor de onderneming; alle door VGP gebouwde
panden voldoen aan de eisen voor energiezuinig en duurzaam bouwen. Het
is de bedoeling om de daken van de te bouwen hallen in Giessen uit te
rusten met fotovoltaïsche systemen.

In maart 2020 presenteerde VGP haar eerste Verslag over Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen, dat de vooruitgang en inspanningen van de
onderneming illustreert om duurzaamheidsmaatregelen te integreren en te
versterken in haar dagelijkse activiteiten.

Het verslag beschrijft hoe VGP duurzaamheidskwesties aanpakt, schetst
het beleid en de richtlijnen die het bedrijf volgt en licht de
uitgebreide duurzaamheidsdoelstellingen toe die VGP zich voor 2020 heeft
gesteld. Het verslag is opgesteld in overeenstemming met de GRI
Sustainability Reporting Standards.

Het bedrijf heeft in 2019 al talrijke initiatieven gelanceerd en
uitgevoerd. Zo is er de introductie van VGP Renewable Energy, een nieuwe
aparte business unit die volledig in handen is van VGP N.V., om de
beschikbare dakruimte op VGP-parken te gebruiken voor
fotovoltaïsche systemen en moderne energietechnologieën. Het
bedrijf streeft er ook naar om vanaf volgend jaar alle nieuwe gebouwen
te laten certificeren met de kwalificatie "Very Good" van de Building
Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM). In 2019
is ook de VGP Foundation opgericht.

CONTACTINFORMATIE VOOR ZAKENPARTNERS, INVESTEERDERS EN JOURNALISTEN

Martijn Vlutters Tel: +32 (0)3 289 1433
VP -- Business Development & Investor
Relations
--------------------------------------- ----------------------
Darius Scheible Tel: +49 173 268 8263
Directeur Duitsland - VGP Industriebau
GmbH
Karen Huybrechts Tel: +32 (0)3 289 1432
Hoofd Marketing
Anette Nachbar Tel: +49 152 288 10363
Brunswick Group

Bijlage

-- 20200513 VGP Park Giessen_NL
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
voda
0
PERSBERICHT: VGP NV: Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 - Transparantiewetgeving

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
VGP
113,60 2,80 2,53 % Euronext Brussel
Persbericht

Gereglementeerde informatie

Antwerpen, 13 mei 2020-- 18:00 CET

Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 - Transparantiewetgeving

Transparantiekennisgeving door Vandewiele NV

VGP NV heeft een op 11 mei 2020 gedateerde transparantiekennisgeving
ontvangen waaruit blijkt dat

ingevolge de invoering van het dubbel stemrecht door VGP NV op 8 mei
2020, Vandewiele NV, Titan Baratto NV en Charles Beauduin nu samen
minder dan 3% van de stemrechten van VGP NV bezitten. Aldus zijn hun
stemrechten onder de laagste kennisgevingsdrempel gedaald.

De op 11 mei 2020 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

--Reden van de kennisgeving:

Onderschrijding van de laagste drempel.

Passieve drempeloverschrijding.


--Kennisgeving door:

Een moederonderneming of een controlerende persoon.

--Kennisgevingsplichtige persoon:

Vandewiele NV, Michel Vandewielestraat 7 8510 Marke; Titan Baratto NV en
Charles Beauduin--Transactiedatum:

8 mei 2020.

--Overschreden drempel:

3%.

--Noemer:

30.037.687.

--Details van de kennisgeving:


Vorige kennisgeving Na de transactie
------------------- ---------------------------------
Aantal stemrechten Aantal stemrechten % stemrechten
----------------- ------------------- ------------------ -------------
Charles Beauduin 0 - -
----------------- ------------------- ------------------ -------------
Titan Baratto NV 0 - -
----------------- ------------------- ------------------ -------------
Vandewiele NV 651.869 - -
----------------- ------------------- ------------------ -------------
Totaal 651.869 - -
----------------- ------------------- ------------------ -------------


--Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming
daadwerkelijk wordt gehouden:

Titan Baratto NV is 100% eigenaar van Vandewiele NV. Charles Beauduin
controleert Titan Baratto NV direct voor 77% en indirect voor 23%.

Deze kennisgeving gebeurt in het kader van de invoering van het dubbel
stemrecht door de buitengewone algemene vergadering van VGP NV op 8 mei
2020.

Bijlage

-- 2020 05 12_VGP_Disclosure Transparency Law_VDW_NL_Final
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
voda
0
PERSBERICHT: VGP NV: Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 - Transparantiewetgeving

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
VGP
113,60 2,80 2,53 % Euronext Brussel
Persbericht

Gereglementeerde informatie

Antwerpen, 13 mei 2020-- 18:00 CET

Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 - Transparantiewetgeving

Transparantiekennisgeving door Service & Development Group Belgium NV

VGP NV heeft een op 12 mei 2020 gedateerde transparantiekennisgeving
ontvangen waaruit blijkt dat

ingevolge de invoering van het dubbel stemrecht door VGP NV op 8 mei
2020, Service & Development Group Belgium NV ("SDGB NV") en Divani NV nu
samen 2,29% van de stemrechten van VGP NV bezitten. Aldus zijn hun
stemrechten onder de laagste drempel van 3% gedaald.

De op 12 mei 2020 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

--Reden van de kennisgeving:

Onderschrijding van de laagste drempel.

Passieve drempeloverschrijding.

--Kennisgeving door:

Een moederonderneming of een controlerende persoon.

--Kennisgevingsplichtige persoon:

SDGB NV, Kortrijksesteenweg 1052 bus D, 9051, Gent

Divani NV

--Transactiedatum:

8 mei 2020.

--Overschreden drempel:

3%.

--Noemer:

30.037.687.

--Details van de kennisgeving:

Vorige kennisgeving Na de transactie
------------------- ---------------------------------
Aantal stemrechten Aantal stemrechten % stemrechten
---------- ------------------- ------------------ -------------
SDGB NV 597.434 597.434 1,99%
---------- ------------------- ------------------ -------------
Divani NV 161.266 89.589 0,30%
---------- ------------------- ------------------ -------------
Totaal 687.023 2,29%
---------- ------------------- ------------------ -------------

--Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming
daadwerkelijk wordt gehouden:

SDGB NV is de controlerend aandeelhouder van Divani NV. SDGB NV heeft
zelf geen controlerende aandeelhouder.

Deze kennisgeving gebeurt in het kader van de invoering van het dubbel
stemrecht door de buitengewone algemene vergadering van VGP NV op 8 mei
2020.

Bijlage

-- 2020 05 12_VGP_Disclosure Transparency Law_Immogra_NL_Final
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
voda
0
PERSBERICHT: VGP NV: Stemrechten en Noemer

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
VGP
111,80 -0,80 -0,71 % Euronext Brussel
Persbericht

Gereglementeerde informatie

Antwerpen, 30 oktober 2020, 18:30 CET

In toepassing van artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de
openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan
aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde
markt, publiceert VGP door middel van een persbericht en op haar website
het totaal kapitaal, het totaal aantal stemrechtverlenende effecten en
het totale aantal stemrechten uiterlijk op het einde van elke maand
waarin één van deze aantallen is gewijzigd.

Situatie op 30 oktober 2020 (einde werkdag)

Totaal kapitaal: EUR 102.640.079,19
Totaal aantal stemrechtverlenende 20.583.050
effecten:
Aantal effecten met dubbel stemrecht: 9.446.640
Totaal aantal stemrechten (= de noemer): 30.029.690


Deze situatie (de noemer) dient als basis voor de kennisgeving van
belangrijke deelnemingen door de aandeelhouders.

Overeenkomstig artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en artikel 29 van de statuten verlenen volgestorte aandelen
op naam die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde
aandeelhouder in het aandelenregister zijn ingeschreven een dubbel
stemrecht. Gedematerialiseerde aandelen genieten niet van het dubbel
stemrecht. De methode die VGP gebruikt om de periode van twee
opeenvolgende jaren te berekenen is de LIFO-methode ("last in, first
out"), d.w.z.: voor dezelfde aandeelhouder op naam zijn de aandelen die
deze het laatst heeft verworven de eerste aandelen die in mindering
zullen worden gebracht van zijn totaal aantal aandelen op naam indien
hij aandelen aan een derde overdraagt. Elk aandeel dat wordt omgezet in
een gedematerialiseerd aandeel of dat wordt overgedragen verliest het
dubbel stemrecht te rekenen vanaf haar dematerialisatie of vanaf de
inschrijving van haar overdracht in het aandelenregister van VGP. Het is
dus belangrijk dat VGP bij elke overdracht van aandelen op naam door de
overdrager en/of de overnemer tijdig op de hoogte wordt gebracht zodat
VGP haar register van aandelen op naam en bijgevolg het aantal aandelen
op naam met dubbel stemrecht kan bijhouden.

Over VGP

VGP N.V. is een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en
eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel
vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel
met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De
Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 6,89 miljoen
m(2). De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en
semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een
familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag meer dan 230 medewerkers
in dienst en is actief in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening
als voor rekening van drie joint ventures met Allianz Real Estate (VGP
European Logistics, VGP European Logistics 2 en VGP Park München).
Per juni 2020 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de
joint ventures tegen 100%, EUR 3,23 miljard en het bedrijf had een Netto
Vermogenswaarde (EPRA NAV) van EUR 1.079 miljoen. VGP staat genoteerd op
Euronext Brussel en op de beurs van Praag (ISIN: BE0003878957).

Bijlage

-- 2020.10.30_VGP_Disclosure Transparency Law_Voting rights and
denominator_NL
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
na de crash
0
Na een periode van zijwaartse beweging zit er de laatste dagen terug een mooie stijging in. Op naar een nieuw hoger niveau?
voda
1
PERSBERICHT: VGP NV: Zal een Aanzienlijk Hogere Nettowinst Boeken voor het Jaar 2020

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
VGP
138,60 3,40 2,51 % Euronext Brussel

PERSBERICHT

GEREGULEERDE INFORMATIE

Antwerpen, België, 1 februari 2021 (7.00 p.m. CET)

VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), een toonaangevende Europese aanbieder van
hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, kondigt vandaag aan
dat, op basis van niet-geauditeerde geconsolideerde financiële
resultaten, de Groep een nettowinst verwacht voor het jaar 2020 van
tussen EUR355 miljoen en EUR375 miljoen. Dit staat tegenover een
nettowinst van EUR 205,6 miljoen voor het jaar 2019.

Chief Executive Officer van VGP, Jan Van Geet, zei: "Ons resultaat is
vooral gedreven door het grote volume van nieuwe, meestal
voor-verhuurde projecten die zijn opgestart in 2020, verspreid over alle
landen waarin wij actief zijn."

Jan Van Geet vervolgde: "Er is een grote vraag in de markt naar nieuwe
duurzame projecten, zowel vanuit de industrie als vanuit logistiek,
gedreven door nieuwe technologische ontwikkelingen en e-commerce.
Dankzij onze substantiële landbank, op top locaties, en met alle
nodige vergunningen, kunnen we daarop snel reageren door het bieden van
korte levertermijnen en een hoge zekerheid van executie. Daarnaast zien
wij dankzij de goede liggingen een toenemende interesse vanuit onze
huurders voor last-mile logistics in onze parken. Bovendien zijn er
meerdere top grondstukken onder aankoop waarbij onze focus meer en meer
naar ontwikkeling van parken op brownfield locaties verschuift, gedreven
door de vaak strategische ligging en vanuit onze wens om zo een bijdrage
te leveren aan natuurbehoud."

Jan Van Geet concludeerde: "Het jaar 2021 is erg dynamisch gestart,
ondanks de vele onzekerheden en moeilijkheden zijn we ervan overtuigd
dat 2021 ook een goed jaar kan worden."

Alle cijfers die in dit persbericht worden genoemd zijn voorlopig en
niet-geauditeerd. De Groep zal de financiële resulaten voor het
jaar 2020 op 26 februari 2021 publiceren. Diezelfde dag is een
managementteleconferentie gepland om de financiële resultaten toe
te lichten (de inbelgegevens zullen te zijner tijd beschikbaar worden
gesteld op de website van VGP).

CONTACTGEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN VRAGEN VANUIT DE MEDIA
Martijn Vlutters Tel: +32 (0)3 289 1433
VGP -- Investor Relations
-------------------------- ----------------------
Karen Huybrechts Tel: +32 (0)3 289 1432
VGP -- Hoofd Marketing
Anette Nachbar Tel: +49 152 288 10363
Brunswick Group


OVER VGP

VGP N.V. is een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en
eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel
vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel
met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De
Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 7,48 miljoen
m(2) . De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en
semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een
familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag meer dan 230 medewerkers
in dienst en is actief in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening
als voor rekening van drie joint ventures met Allianz Real Estate (VGP
European Logistics, VGP European Logistics 2 en VGP Park München).
Per juni 2020 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de
joint ventures tegen 100%, EUR 3,23 miljard en het bedrijf had een Netto
Vermogenswaarde (EPRA NAV) van EUR 1.079 miljoen. VGP staat genoteerd op
Euronext Brussel en op de beurs van Praag (ISIN: BE0003878957).

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.vgpparks.eu/nl

TOEKOMSTGERICHTE INFORMATIE:

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten.
Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen,
strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De
verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht
staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden
verbonden aan verschillende factoren. Om deze reden kunnen de actuele of
toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die
expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke
toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of
onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te
zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de
verwachte resultaten. VGP verplicht zich niet om toekomstgerichte
verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien, tenzij dit
specifiek wettelijk of reglementair verplicht is. VGP wijst elke
aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd
of gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige
gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door
derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander
persbericht dat door VGP wordt verspreid.

Bijlage

-- 2021.02.01_VGP - Net Profit Expectation press release-NL
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
silverwheaton
0
En daar is VGP wederom met een positieve winstwaarschuwing! Prachtbedrijf met indrukwekkende outlook dat véél te goedkoop genoteerd staat!
voda
0
PERSBERICHT: VGP NV: Kondigt Telefoonconferentie aan voor Bespreking van de Resultaten over 2020

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
VGP
139,00 1,00 0,72 % Euronext Brussel

18 februari 2021, Antwerpen (Berchem), België: VGP NV ('VGP' of 'de
Groep'), een pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van
kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed, kondigt
de details aan voor een telefoonconferentie ter bespreking van de
resultaten over het boekjaar 2020:


-- vrijdag, 26 februari 2021, om 10.30 a.m. (CET)

-- Inbelgegevens:

-- België: 0800 58228 (gratis) / +32 (0)2 404 0659

-- VK: 0800 358 6377 (gratis) / +44 (0)330 336 9105

-- VS: 888 394 8218 (gratis) / +1 323 701 0225

-- Bevestigingscode: 1934802


Vriendelijk verzoek reeds 5-10 minuten voor de geplande starttijd van de
telefoonconferentie in te bellen. De financiële resultaten worden,
volgens planning, om 7 uur a.m. (CET) op bovenstaande dag gepubliceerd
en een presentatie zal beschikbaar worden gesteld op
www.vgpparks.eu/nl/investeerders/publ... onder Financiële &
bedrijfsresultaten.

CONTACTGEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN MEDIA:

Martijn Vlutters Tel: +32 (0)3 289 1433
(VP -- Business Development & Investor
Relations)
--------------------------------------- -------------------------
Karen Huybrechts Tel: +32 (0)3 289 1432
(Hoofd Marketing)
Anette Nachbar Tel: +49 (0)152 288 10363
Brunswick Group

OVER VGP

VGP N.V. is een pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van
kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt
volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en
uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een
grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 7,48 miljoen m(2). De
strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en
semi-industriële businessparken. VGP werd in 1998 opgericht als een
familiebedrijf voor de ontwikkeling van vastgoed in Tsjechië en
bezit en exploiteert vandaag met meer dan 230 medewerkers rechtstreeks
en via haar joint ventures VGP European Logistics, VGP European
Logistics 2 en VGP Park München activa in 12 Europese landen. Per
juni 2020 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint
ventures tegen 100%, EUR 3,23 miljard en de onderneming had een Netto
Vermogenswaarde (EPRA NAV) van EUR 1.079 miljoen. VGP is genoteerd op
Euronext Brussel en op de beurs van Praag (ISIN: BE0003878957).

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.vgpparks.eu

Bijlage

-- VGP_conf call details_FY2020 results - NL
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
voda
0
PERSBERICHT: VGP NV: Een Transformerend Jaar en een Aanzienlijk Sterker Platform Biedt Vooruitzicht voor een Goed 2021

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
VGP
141,80 0,00 0,00 % Euronext Brussel
26 februari 2021, 7u00, Antwerpen (Berchem), België: VGP NV ('VGP'
of 'de Groep'), een pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van
kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed, maakt
vandaag de resultaten bekend voor het boekjaar eindigend op 31 december
2020:

--Record nettowinst van EUR370,9 miljoen, een stijging van 80,4% joj

--Sterke groei in de gehele portefeuille

o Nieuw en hernieuwde huurinkomsten a EUR 45,2 miljoen brengen de
totaal gecontracteerde huurinkomsten op EUR 185,2 miljoen, een groei van
19,5% joj

o 33 gebouwen met 869.000 m(2) in aanbouw op het einde van het jaar

o Toename ontwikkelingsgrondbank tot 7,65 miljoen m(2) - een groei van
23,2% joj

o Recordaantal van 27 projecten opgeleverd met 531.000 m(2)
verhuurbare oppervlakte, wat neerkomt op EUR 29,1 miljoen aan
huurcontracten op jaarbasis (volledig opgeleverde portefeuille is 98.5%
verhuurd)

--Impact Covid-19 beperkt: bijna alle betalingen op tijd ontvangen en
weinig contractaanpassingen

--Derde joint venture gelanceerd voor VGP Park München en vier
succesvolle joint venture-closings voor een totale waarde van EUR 666
miljoen, resulterend in EUR 405,6 miljoen netto-opbrengst

o Eerste joint venture uitgebreid naar EUR2 miljard
nettovermogenswaardedoelstelling en gesprekken over verdere uitbreiding
via een nieuwe joint venture zijn gaande

--Schuldgraad teruggebracht tot 25,2%, ondersteund door twee succesvolle
aandelenplaatsingen

--Voornemen om aan de AVA een uit te keren bruto dividend van EUR 75
miljoen voor te stellen, wat neerkomt op EUR 3,65 per aandeel - een
stijging met 24,2% op jaarbasis

Jan Van Geet, CEO van VGP, zei: "Het afgelopen jaar was in vele
opzichten transformerend voor VGP. Ondanks onvoorziene uitdagingen
hebben we een groei van het eigen vermogen gerealiseerd van EUR700
miljoen vorig jaar naar EUR1,3 miljard nu, daarbij hebben we de
trendlijn overtroffen met het aantal grotendeels voorverhuurde projecten
in aanbouw, gedreven door sterke huurgroei en mogelijk gemaakt dankzij
opbrengsten van vier joint venture closings en twee succesvolle
aandelenplaatsingen. Als we vooruitkijken naar 2021, zien we dat
dezelfde sterke operationele trends zich voortzetten, waardoor we ervan
overtuigd zijn dat dit ook een goed jaar kan worden."

Jan Van Geet vervolgde: "Het afgelopen jaar zijn diverse iconische
projecten opgestart, waaronder onze nieuwe parken in Laatzen (Hannover)
en Bratislava. Verder hebben we verschillende iconische projecten in de
pijplijn, waaronder VGP Park Moerdijk -- het grootste
ontwikkelingsproject in Nederland. We herontwikkelen ook meer en meer
brownfield projecten, waaronder in Giessen en Heidelberg. In Giessen
hebben we een 32 hectare groot voormalig Amerikaans militair vliegveld
aangekocht en in Wiesloch, Heidelberg, zal een 13 hectare terrein van
Heidelberger Druckmaschinen AG herontwikkeld worden."

Jan Van Geet voegde hieraan toe: "We hebben onze teams over de hele
linie versterkt, onder meer op het gebied van Last Mile-logistiek en
hernieuwbare energie, wat ons productaanbod zal verbeteren en onze
betrokkenheid bij onze klanten kan verbreden. Via onze bijdrage aan de
eerste 16 projecten van de VGP Foundation trachten wij een extra
steentje bij te dragen voor onze gemeenschappen. Tot slot wil ik onze
collega's en partners bedanken, die zich snel aan de pandemie hebben
aangepast en onze huurders en de gemeenschappen waarin we actief zijn op
een veilige manier hebben geholpen, onder meer door ervoor te zorgen dat
bouwprojecten op tijd voor onze klanten werden opgeleverd."

FINANCIËLE EN OPERATIONELE HOOGTEPUNTEN

Record nieuwe ondertekende huurovereenkomsten


-- Nieuwe en hernieuwde huurinkomsten van EUR 45,2 miljoen gedreven door
625.000 m(2) nieuw ondertekende huurovereenkomsten (wat overeenkomt met
EUR 34,0 miljoen nieuwe geannualiseerde huurinkomsten), in combinatie met
209.000 m(2) vernieuwde huurovereenkomsten (wat overeenkomt met EUR 11,3
miljoen geannualiseerde huurinkomsten)

-- De nieuwe huurovereenkomsten zijn geografisch goed gespreid: Duitsland
EUR 13,3 miljoen (39%), Nederland EUR 5,9 miljoen (17%), Spanje EUR 3,9
miljoen (12%), Slowakije EUR 3,0 miljoen (9%), Roemenië EUR 2,4
miljoen (7%) en de rest in Italië, Tsjechië en Letland (elk 5%)
en Hongarije (1%)

-- De opzeggingen vertegenwoordigden een totaal van EUR 3,7 miljoen of
71.000 m2 (waarvan 65.000 m2 binnen de portefeuille van de joint
ventures)

-- Het totaal aan ondertekende huurovereenkomsten vertegenwoordigt EUR 185,2
miljoen1 aan geannualiseerde gecommitteerde huurinkomsten (gelijk aan
3,22 miljoen m(2) verhuurbare oppervlakte), een stijging van 19,5% sinds
december 2019
voda
0
Deel 2:

Recordhoogte aan bouwactiviteit


-- Gedurende 2020 werden in totaal een recordaantal van 27 projecten
opgeleverd die 531.000 m(2) verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen,
wat neerkomt op EUR 29,1 miljoen geannualiseerde gecommitteerde
huurinkomsten

-- Op het einde van het jaar hadden we een recordaantal van 32 projecten in
aanbouw die 869.000 m(2) toekomstige verhuurbare oppervlakte
vertegenwoordigen, wat neerkomt op EUR 55,2 miljoen aan geannualiseerde
huurinkomsten, eenmaal gebouwd en volledig verhuurd; de portefeuille in
aanbouw is reeds 79% voorverhuurd2


Gevolgen van Covid-19


-- De operationele activiteiten van VGP gaan door ondanks de Covid-19
pandemie. Het volledige team van VGP is operationeel gebleven tijdens de
crisis met volledige toegang tot centrale systemen. Geen enkel
personeelslid van VGP is met verlof gestuurd en de Groep heeft geen
overheidssteun ontvangen

-- De lockdown-maatregelen die regeringen in heel Europa hebben genomen om
de verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben geleid tot een
wijdverspreide verstoring in veel sectoren van de economie. In sommige
gevallen heeft dit een invloed gehad op de activiteiten en kasstromen van
VGP's klanten, wat in sommige beperkte gevallen een invloed heeft gehad
op het niveau van de huur die wij van dergelijke klant konden innen. VGP
heeft constructief samengewerkt om klanten met echte cash-flow
uitdagingen te ondersteunen door aan te bieden huurbetalingen te
herprofileren

-- De huurinzameling heeft zich goed doorgezet met de huurinzameling van
99,7% van de totale gefactureerde huurprijs sinds het begin van de
Covid-19-pandemie


Recorduitbreiding van de grondbank


-- Aankoop van 2,57 miljoen m(2) bouwgrond en nog eens 2,2 miljoen m2
contractueel vastgelegd onder voorbehoud van vergunningen, wat de totale
grondbank (in eigendom of vastgelegd) op 7,65 miljoen m(2) brengt (een
netto toename van 23,2% sinds december 2019), wat 3,60 miljoen m(2) aan
toekomstige verhuurbare oppervlakte ondersteunt

-- Hierin is meer dan 450.000 m2 bruto verhuurbaar oppervlak opgenomen met
betrekking tot VGP Park Moerdijk. Op 26 november 2020 is VGP een
partnerschap aangegaan met Roozen Landgoederen Beheer ter wille van de
ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk ("LPM") samen met het
Havenbedrijf Moerdijk op een 50:50-basis. De totale
ontwikkelingsoppervlakte van LPM bedraagt circa 140 ha met een totaal
ontwikkelingspotentieel van circa 900.000 m(2) verhuurbaar oppervlak

-- Naast de gronden in eigendom en contractueel vastgelegd onder voorbehoud
van vergunningen, wordt onderhandeld over nog eens 1,49 miljoen m(2) aan
nieuwe kavels met een ontwikkelingspotentieel van 0,66 miljoen m(2)
verhuurbare oppervlakte

-- Meer dan in voorgaande jaren hebben wij verschillende
brownfield-projecten verworven, waaronder ons nieuwe project in Giessen,
een voormalig Amerikaans militair vliegveld van 32 hectare, en in
Heidelberg waar 13 hectare op het iconische terrein van Heidelberger
Druckmaschinen AG herontwikkeld zal worden. Brownfield-projecten worden
overwogen omdat zij vaak strategisch gelegen zijn in de nabijheid van
grootstedelijke gebieden en omdat zij het natuurbehoud ten goede komen.
Wij evalueren verschillende andere potentiële brownfield-projecten


Aanzienlijke versterking van het team


-- Het team werd uitgebreid tot 260 FTE omdat we 40 extra mensen in de
organisatie hebben aangenomen.

-- Wij hebben onze teams over de hele linie versterkt, onder meer met
experts op het gebied van Last Mile-logistiek en hernieuwbare energie,
wat ons productaanbod zal verbeteren en onze betrokkenheid bij onze
klanten zal verdiepen


Versterking van onze financiële en vermogenspositie


-- In juni 2020 zijn VGP en Allianz Real Estate een nieuwe 50:50 joint
venture aangegaan voor de ontwikkeling van VGP Park München. Dit is
de derde joint venture met Allianz Real Estate

-- De management en governance structuur van de nieuwe joint venture is
vergelijkbaar met die van de eerste twee joint ventures, waarbij VGP de
nieuwe joint venture als enige asset-, property- en development manager
bedient. In tegenstelling tot de twee bestaande joint ventures, die zich
concentreren op de verwerving van inkomsten genererende activa die door
VGP zijn ontwikkeld, zal deze nieuwe joint venture zich in eerste
instantie richten op de ontwikkeling van VGP Park München

-- Verder werden vier succesvolle transacties met de joint ventures afgerond
voor een totale brutovermogenswaarde van EUR 666 miljoen. De eerste
joint venture heeft in oktober 2020 een closing afgerond voor EUR 166
miljoen en de tweede joint venture heeft in november 2020 een closing

afgerond voor EUR 258 miljoen. De derde joint venture heeft in juni 2020
haar 'seed closing' succesvol afgerond voor EUR 187 miljoen en heeft
daaropvolgend in december 2020 een eerste transactie van EUR 55 miljoen
afgerond. Deze vier transacties samen resulteerden in een
netto-opbrengst van EUR405,6 miljoen

-- Op 21 april 2020 voltooide VGP met succes een uitgifte van EUR200 miljoen
nieuwe aandelen (gelijk aan 10,8% van de uitstaande aandelen) met een
korting van 4,6% ten opzichte van de laatst verhandelde koers en op 3
september 2020 voltooide VGP met succes een verkoop van 929.153 bestaande
aandelen (gelijk aan 4,5% van de uitstaande aandelen of EUR 109 miljoen)
met een korting van 4,2% ten opzichte van de laatst verhandelde koers

-- De opbrengst van deze transacties en de bestaande onbenutte lange termijn
revolverfaciliteiten bieden VGP aanzienlijke ruimte om te herinvesteren
in de ontwikkelingspijplijn en de groei van de onderneming voort te
zetten. Eind 2020 bedroeg de schuldgraad 25,2%, wat een aanzienlijke
financieringsruimte biedt


Aanzienlijke groei in duurzame energieopwekking


-- VGP Renewable Energy N.V. is door de Groep opgericht om de mogelijkheden
te verbreden waarbinnen onze klanten kunnen worden geholpen bij het
verduurzamen van hun bedrijf op een kosteneffectieve manier door het
aanbieden van groene energie, slim energiebeheer en het faciliteren van
onze klanten in hun transitie naar een groen vrachtwagen- en wagenpark

-- De totale zonnestroomopwekkingscapaciteit is toegenomen tot 42,5MWp
momenteel geïnstalleerd of in aanbouw via 36 projecten. Dit wordt
gerealiseerd door een investering van EUR16,2 miljoen tot nu toe.
Daarnaast bevat de pijplijn momenteel nog eens projecten met een totale
opwekkingscapaciteit van 53,3 MWp aan groene energievoda
0
Deel 3:

Vooruitgang op weg naar onze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen


-- Wij hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt op weg naar onze 'Sustainable
Development Goals' en hebben voor 2021 nieuwe doelstellingen
geïntroduceerd, waaronder een doelstelling om tegen 2025 netto
koolstofneutraal te zijn op onze voetafdruk voor scope 1- en scope
2-emissies in overeenstemming met PAS 2060. Daarbij is voorgenomen te
voldoen aan de jaarlijkse CDP-rapportage inzake klimaatverandering


Vooruitzichten 2021


-- Wij kijken met vertrouwen naar 2021 en daarna. De verwachting is dat de
ontwikkelingsactiviteiten ook in 2021 op een hoog niveau blijven,
ondersteund door een solide vraag van potentiële huurders, aangezien
we verwachten dat technologische veranderingen en e-commerce een
belangrijke motor zullen blijven achter de vraag naar ons platform. Onze
bestaande grondbank biedt de basis voor groei in de komende jaren en VGP
verwacht haar huurinkomsten en vastgoedportefeuille te kunnen blijven
uitbreiden door de voltooiing en opstart van nieuwe bouwprojecten in 2021

-- Focus op uitbreiding van het dienstenaanbod via VGP Renewable Energy,
door meer productie van groene energie en het faciliteren van onze
klanten in hun transitie naar groene energie

-- Tot slot verwachten wij in de loop van 2021 de details te kunnen
bekendmaken van een verdere uitbreiding van onze eerste joint venture met
Allianz Real Estate tot boven de verruimde streefwaarde van EUR 2,0
miljard en verwachten wij in de loop van dit jaar verschillende closings
te kunnen doen met de joint ventures


BELANGRIJKE FINANCIËLE PARAMETERS
Operationele parameters en resultaten 2019 2019 Wijziging
Getekende geannualiseerde huurinkomsten
(EUR mio) 185,2 155,0 19,5%
IFRS operationeel resultaat voor belasting
(EUR mio) 419,4 252,4 66,2%
IFRS-nettoresultaat (EUR mio) 370,9 205,6 80,4%
IFRS-winst per aandeel (EUR per aandeel) 18,58 11,06 68,0%
Dividend per aandeel (EUR per aandeel) 3,65(3) 2,93(4) 24,6%


Portefeuille en balans 2019 2019 Wijziging
Vastgoedportefeuille, inclusief Joint
Ventures op 100% (EURmio) 3.843 2.771 38,7%
Vastgoedportefeuille, inclusief Joint
Ventures
op aandeel (EURmio) 2.468 1.897 30,1%
Bezettingsgraad van de staande portefeuille
(%) 98,5 99,8 -
EPRA NTA(5) per aandeel (EUR per aandeel) 65,78 39,88 64,9%
IFRS intrinsieke waarde (NAV) per aandeel
(EUR per aandeel) 63,44 37,66 68,5%
Netto financiële schuld (EURmio) 560,9 604,2 (7,2)%
Schuldgraad(6) (%) 25,2 37,2 -

CONTACT GEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN VRAGEN UIT DE MEDIA
Martijn Vlutters Tel: +32 (0)3 289 1433
(VP -- Business Development & Investor
Relations)
--------------------------------------- ----------------------
Karen Huybrechts Tel: +32 (0)3 289 1432
(Hoofd Marketing)
Anette Nachbar Tel: +49 152 288 10363
Brunswick Group


OVER VGP

VGP N.V. is een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en
eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel
vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel
met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De
Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 7,65 miljoen
m(2). De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en
semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een
familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag meer dan 260 medewerkers
in dienst en is actief in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening
als voor rekening van verschillende 50:50 joint ventures. Per december
2020 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint
ventures tegen 100%, EUR 3,84 miljard en het bedrijf had een Netto
Vermogenswaarde (EPRA NAV) van EUR 1,35 miljard. VGP staat genoteerd op
Euronext Brussel en op de beurs van Praag (ISIN: BE0003878957).Voor meer informatie kunt u terecht op: www.vgpparks.eu/nl/

Toekomstgerichte informatie: Dit persbericht kan toekomstgerichte
informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven
verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige
gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte
verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is
afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende
factoren. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten
wezenlijk afwijken van de resultaten die expliciet gemeld worden of
impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen.
Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of
mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de
daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten.
VGP verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te
actualiseren of te herzien, tenzij dit specifiek wettelijk of
reglementair verplicht is. VGP wijst elke aansprakelijkheid af voor
verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt
geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie,
conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd
met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door VGP wordt
verspreid.

(1) Voor Joint Ventures op 100%

(2) Berekend op basis van de contractuele huur en de geraamde markthuur
voor de leegstaande ruimte

(3) Betreft voorgesteld dividend. Het dividend per aandeel is onder
voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering van
aandeelhouders

(4) Voorgesteld dividend per aandeel over boekjaar 2019 was EUR3,25 per
aandeel; op basis van nieuw uitgegeven aandelen werd dit aangepast tot
EUR2,93 per aandeel

(5) EPRA Net Tangible Assets. Voor overige indicatoren, EPRA Net
Reinstatement Value en Net Disposal Value verwijzen we naar toelichting
12.2

(6) Schuldgraad wordt berekend door de netto financiële schuld te
delen door het totaal van de eigen middelen en verplichtingenBijlage


-- VGP_Press_Release_FY2020 - NL
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
na de crash
0
Het is verbijsterend hoe goedkoop dit aandeel noteert. K/W van 7 à 8 voor een bedrijf dat al jaren fors groeit en uitstekende vooruitzichten heeft. Er kan 30%-50% bij de koers en dan is het nog goedkoop tov de andere grote spelers in deze sector. Doe er je voordeel mee.
voda
0
Degroof Petercam handhaaft Houden advies VGP
Degroof Petercam verhoogt koersdoel VGP van 140,00 naar 149,00 euro

bron Binck
voda
0
PERSBERICHT: VGP NV: Stemrechten en Noemer

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
VGP
143,40 0,00 0,00 % Euronext Brussel
Persbericht

Gereglementeerde informatie

Antwerpen, 1 maart 2021, 07:00 CET

In toepassing van artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de
openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan
aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde
markt, publiceert VGP door middel van een persbericht en op haar website
het totaal kapitaal, het totaal aantal stemrechtverlenende effecten en
het totale aantal stemrechten uiterlijk op het einde van elke maand
waarin één van deze aantallen is gewijzigd.

Situatie op 28 februari 2021
Totaal kapitaal: EUR 102.640.079,19
Totaal aantal stemrechtverlenende 20.583.050
effecten:
Aantal effecten met dubbel stemrecht: 9.452.290
Totaal aantal stemrechten (= de noemer): 30.035.340


Deze situatie (de noemer) dient als basis voor de kennisgeving van
belangrijke deelnemingen door de aandeelhouders.

Overeenkomstig artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en artikel 29 van de statuten verlenen volgestorte aandelen
op naam die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde
aandeelhouder in het aandelenregister zijn ingeschreven een dubbel
stemrecht. Gedematerialiseerde aandelen genieten niet van het dubbel
stemrecht. De methode die VGP gebruikt om de periode van twee
opeenvolgende jaren te berekenen is de LIFO-methode ("last in, first
out"), d.w.z.: voor dezelfde aandeelhouder op naam zijn de aandelen die
deze het laatst heeft verworven de eerste aandelen die in mindering
zullen worden gebracht van zijn totaal aantal aandelen op naam indien
hij aandelen aan een derde overdraagt. Elk aandeel dat wordt omgezet in
een gedematerialiseerd aandeel of dat wordt overgedragen verliest het
dubbel stemrecht te rekenen vanaf haar dematerialisatie of vanaf de
inschrijving van haar overdracht in het aandelenregister van VGP. Het is
dus belangrijk dat VGP bij elke overdracht van aandelen op naam door de
overdrager en/of de overnemer tijdig op de hoogte wordt gebracht zodat
VGP haar register van aandelen op naam en bijgevolg het aantal aandelen
op naam met dubbel stemrecht kan bijhouden.

Over VGP

VGP N.V. is een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en
eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel
vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel
met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De
Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 7,65 miljoen
m(2). De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en
semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een
familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag meer dan 260 medewerkers
in dienst en is actief in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening
als voor rekening van verschillende 50:50 joint ventures. Per december
2020 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint
ventures tegen 100%, EUR 3,84 miljard en het bedrijf had een Netto
Vermogenswaarde (EPRA NAV) van EUR 1,35 miljard. VGP staat genoteerd op
Euronext Brussel en op de beurs van Praag (ISIN: BE0003878957).

Bijlage

-- 2021.03.01_VGP_Disclosure Transparency Law_Voting rights and
denominator_NL
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
voda
0
PERSBERICHT: VGP NV: Geeft Met Succes Eerste Groene Obligatie uit van EUR 600 Miljoen met een Looptijd op 8 Jaar

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
VGP
136,40 0,60 0,44 % Euronext Brussel
Persbericht

Gereglementeerde informatie

31 maart 2021, 18:00 uur, Antwerpen (Berchem), België: VGP NV
('VGP' of 'de Groep'), een Europese aanbieder van kwalitatief
hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, kondigt vandaag aan
dat met succes een eerste groene obligatie is uitgegeven voor een totaal
nominaal bedrag van EUR 600 miljoen, tegen een coupon van 1,50 procent
per jaar en met vervaldatum op 8 april 2029.

De markt heeft de uitgifte van VGP goed ontvangen, aangezien de vraag
meer dan 2,7 keer het volume van de uitgifte bedroeg. De opbrengst van
deze uitgifte zal worden gebruikt voor de financiering en/of
herfinanciering van een portefeuille van daarvoor in aanmerking komende
activa in overeenstemming met het VGP Green Finance Framework van maart
2021.

De obligatie zal worden genoteerd op de Luxemburgse beurs (EuroMTF).

"De lancering van onze eerste groene obligatie is een verdere bouwsteen
in onze langetermijnduurzaamheidsstrategie", zegt Jan Van Geet, CEO van
VGP. "We zijn van plan om de opbrengst te gebruiken om onze
ontwikkelingen van grotendeels reeds voorverhuurde parken te financieren
en om in de behoefte van onze klanten te voorzien door middel van het
aanbieden van hernieuwbare energie en het ontwerp en de ontwikkeling van
nieuwe groene logistieke en semi-industriële parken die voldoen aan
hoge normen inzake energie-efficiëntie."

De afwikkeling en toelating tot de handel van de obligaties staat
gepland op 8 april 2021.

De banken die optreden bij de transactie zijn J.P. Morgan en KBC Bank NV,
als Joint Global Coordinators en Joint Green Bond Structuring Agents, en
samen met Belfius Bank SA/NV en BNP Paribas, als Joint Bookrunners.

CONTACT GEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN VRAGEN UIT DE MEDIA
Martijn Vlutters Tel: +32 (0)3 289 1433
(VP -- Business Development & Investor
Relations)
--------------------------------------- ----------------------
Petra Vanclova Tel: +42 0 602 262 107
(External Communications)
Anette Nachbar Tel: +49 152 288 10363
Brunswick Group


OVER VGP

VGP NV is een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en
eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel
vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel
met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De
Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 7,65 miljoen
m(2). De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en
semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een
familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag meer dan 260 medewerkers
in dienst en is actief in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening
als voor rekening van verschillende 50:50 joint ventures. Per december
2020 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint
ventures tegen 100%, EUR 3,84 miljard en het bedrijf had een Netto
Vermogenswaarde (EPRA NAV) van EUR 1,35 miljard. VGP staat genoteerd op
Euronext Brussel en op de beurs van Praag (ISIN: BE0003878957).

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.vgpparks.eu/nl/

Toekomstgerichte informatie: Dit persbericht kan toekomstgerichte
informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven
verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige
gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte
verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is
afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende
factoren. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten
wezenlijk afwijken van de resultaten die expliciet gemeld worden of
impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen.
Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of
mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de
daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten.
VGP verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te
actualiseren of te herzien, tenzij dit specifiek wettelijk of
reglementair verplicht is. VGP wijst elke aansprakelijkheid af voor
verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt
geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie,
conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd
met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door VGP wordt
verspreid.

Bijlage

-- 2021.03.31_VGP_Green Bond Offering_NL
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
voda
0
PERSBERICHT: VGP NV: Kondigt benoeming aan van Jonny Allen tot Directeur Urban en Last Mile Logistics

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
VGP
142,00 0,00 0,00 % Euronext Brussel

PERSBERICHT

Berchem (Antwerpen), België, 9 april 2021, 7:00am CET -- VGP NV
('VGP' of 'de Groep'), een Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek
en semi-industrieel vastgoed, kondigt de benoeming aan van Jonny Allen
als directeur Urban en Last Mile Logistics.

De heer Allen, die op 1 maart 2021 bij VGP begon, zal verantwoordelijk
zijn voor de ontwikkeling van VGP's last mile, e-commerce en urban
logistics aanbod aan nieuwe en bestaande klanten in alle landen waar VGP
actief is.

Jonny Allen zei: "Met de snelle technologische ontwikkelingen en het
veranderende consumentengedrag van de afgelopen jaren is dit een
spannende tijd voor de logistieke sector en de warehouse-vastgoedsector.
Ik ben zeer verheugd om bij VGP te komen werken om de uitbreiding van
het bedrijf in heel Europa te ondersteunen met hun last mile aanbod".

Jan Van Geet, CEO van VGP, zei: "We zijn erg blij dat Jonny Allen zich
bij ons voegt als onze Directeur Urban en Last Mile Logistics. We
vertrouwen erop dat zijn persoonlijkheid en de ervaring die hij
meebrengt naar de VGP familie naadloos zal passen in onze cultuur."

Jan Van Geet vervolgde: "De afgelopen maanden hebben we onze teams over
de hele linie versterkt, onder meer met deskundigen op het gebied van
Last Mile-logistiek en hernieuwbare energie, wat ons productaanbod zal
verbeteren en onze betrokkenheid bij onze klanten zal verdiepen".

Voordat hij het VGP-team vervoegde, werkte Jonny bij Amazon waar hij het
hoofd was van Amazon's European Logistics' Real Estate team met algehele
verantwoordelijkheid voor de uitbreiding van Amazon's last mile en
speciality fulfilment vastgoednetwerk in de EU. Jonny Allen heeft meer
dan 17 jaar ervaring in vastgoed en is lid van de Royal Institution of
Chartered Surveyors.

CONTACT GEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN MEDIA VRAGEN

Martijn Vlutters Tel: +32 (0)3 289 1433
VGP -- Investor Relations
-------------------------- ----------------------
Karen Huybrechts Tel: +32 (0)3 289 1432
Hoofd Marketing
Anette Nachbar Tel: +49 152 288 10363
Brunswick Group
voda
0
PERSBERICHT: EBRD Investeert EUR67 miljoen in Groene Obligaties van VGP NV met Financiering Bestemd voor Hongarije, Letland, Roemenië en Slowakije

Persbericht

Gereglementeerde informatie

De European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD" of "de
Bank") heeft met succes ingetekend op een ticket van EUR67 miljoen als
onderdeel van de op 31 maart 2021 aangekondigde emissie van EUR600
miljoen aan groene obligaties met een looptijd van acht jaar door VGP NV
("VGP" of "de Groep"), een Europese aanbieder van kwalitatief hoogstaand
logistiek en semi-industrieel vastgoed.

De investering van de Bank is bestemd ter ondersteuning van de
ontwikkeling van duurzame semi-industriële en logistieke parken in
Hongarije, Letland, Roemenië en Slowakije.

De EBRD zal VGP verder ondersteunen bij het verkennen van mogelijkheden
rond de inzet van hernieuwbare energie en groene waterstof- en
e-mobiliteitstechnologieën en de bevordering van circulaire
gebouwontwerpen om tot een koolstofarm kader te komen. Deze oplossingen
zijn zeer innovatief in de EBRD-regio's.

De EBRD zal bovendien kansen op het gebied van personeelsopleiding en
onderwijs ondersteunen, met name voor jongeren. De Groep zal een
opleidingsprogramma op bedrijfsniveau ontwikkelen dat bestaat uit een
hoogwaardige en geaccrediteerde tweeledige leercomponent en een
stageplaatsinitiatief dat de toegang tot vaardigheden en werkgelegenheid
voor jongeren zal verbeteren. Het programma zal eerst in Roemenië
worden getoetst en het plan is om het daarna over te nemen in de andere
landen waar VGP actief is, waaronder Hongarije, Letland en Slowakije.

Vlaho Kojakovic, EBRD-directeur Vastgoed en Toerisme, zei: "De Covid-19
pandemie heeft aangetoond dat veerkrachtige, duurzame toeleveringsketens
en een betere logistieke infrastructuur nodig zijn in de economieën
waar de EBRD investeert. VGP loopt voorop bij het aanpakken van deze
kloof in de bevoorradingsketen en bij het leveren van duurzaam vastgoed
dat nodig is om nieuwe consumptiepatronen te faciliteren en grotere
voorraden aan te houden. Door te investeren in de groene obligatie van
VGP ondersteunt de EBRD de ontwikkeling van groene, kwalitatief
hoogwaardige gebouwen en logistieke infrastructuur, in overeenstemming
met de doelstellingen van EBRD's Vastgoed en Toerisme Strategie 2020-24
en EBRD's benadering van de Groene Economie Transitie."

Jan Van Geet, CEO van VGP, voegde hieraan toe: "Als familiebedrijf
willen we over generaties heen denken en daarom op een verantwoordelijke
en duurzame manier ondernemen. Wij willen ons bedrijf opbouwen op basis
van duurzame relaties met een focus op de lange termijn. Dit trachten
wij door waarde te creëren en een betrouwbare partner te zijn voor
zowel onze klanten als de regio's waarin wij actief zijn. In deze
context zijn wij verheugd om met de EBRD samen te werken bij de
ontwikkeling van duurzame industrieparken in economieën waar de
Bank en VGP reeds investeren."

De EBRD is een belangrijke investeerder in Hongarije, Letland,
Roemenië en Slowakije. Tot dusver heeft de Bank in de vier landen
gecombineerd EUR15,5 miljard geïnvesteerd.

VGP is ook al sinds lange tijd in deze landen actief. Per december 2020
rapporteerde VGP in de vier landen gecombineerd 13 bestaande parken, die
in totaal meer dan 1,3 miljoen m(2) bruto verhuurbaar oppervlakte
vertegenwoordigden, inclusief 375.000 m(2) opgeleverde gebouwen, 75.000
m(2) gebouwen in aanbouw en 880.000 m(2) aan bouwgrond.

CONTACTGEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN VRAGEN VAN DE MEDIA

Martijn Vlutters Tel: +32 (0)3 289 1433
(VP -- Business Development & Investor
Relations)
--------------------------------------- ----------------------
Karen Huybrechts Tel: +32 (0)3 289 1432
(Hoofd Marketing)
--------------------------------------- ----------------------
Petra Vanclova Tel: +42 0 602 262 107
(Externe Communicatie)
--------------------------------------- ----------------------

OVER VGP

VGP N.V. is een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en
eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel
vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel
met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De
Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 7,65 miljoen
m(2). De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en
semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een
familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag meer dan 260 medewerkers
in dienst en is actief in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening
als voor rekening van verschillende 50:50 joint ventures. Per december
2020 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint
ventures tegen 100%, EUR 3,84 miljard en het bedrijf had een Netto
Vermogenswaarde (EPRA NAV) van EUR 1,35 miljard. VGP staat genoteerd
op Euronext Brussel en op de beurs van Praag (ISIN: BE0003878957).

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.vgpparks.eu/nl/

Bijlage

-- 2021 04 29 VGP and EBRD invest in Romania, Slovakia, Hungary and LatviaPR ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
(END) Dow Jones Newswires
maartenverhoeve
0
VGP gaat vandaag weer lekker, er was een tradingupdate gemeld vandaag maar heb er nog niets van teruggevonden! Zal uiteraard wel een positieve noot bevatten aan de koers te zien! VGP, een aandeel voor nu en de verre toekomst!
na de crash
0
Ik heb geen weet van een tradingupdate, VGP heeft ook geen mail verstuurd. Heeft iemand meer info?
voda
0
PERSBERICHT: VGP NV: Trading Update
Persbericht

Gereguleerde informatie

14 mei 2021, 7u00, Antwerpen (Berchem), België: VGP NV ('VGP' of
'de Groep'), een Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van
kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed, heeft
vandaag een trading update gepubliceerd over de eerste vier maanden van
2021:

-- Aanhoudend sterke operationele prestaties

-- De geannualiseerde gecommitteerde huurinkomsten zijn gestegen met
EUR12,5 miljoen tot EUR196,8 miljoen (+6% versus december 2020)

-- Een recordomvang van 1.041.000 m2 in aanbouw, goed voor EUR64,8
miljoen aan geannualiseerde huurinkomsten, eenmaal gebouwd en
volledig verhuurd (80.1% voorverhuurd)

-- Opgeleverde portefeuille is gegroeid met 58.000 m2 tot 2,50
miljoen m2 (99.6% bezettingsgraad)

-- Toename grondbank legt fundament voor toekomstige groei

-- Aankoop van 471.000 m2 aan bouwgrond gedurende de eerste vier
maanden van 2021 en daarnaast 3,1 miljoen m2 vastgelegd
afhankelijk van te ontvangen bouwvergunning

-- Totale grondbank (in eigendom of vastgelegd) is toegenomen tot
8,54 miljoen m2 (+11,6% versus december 2020) wat 4,0 miljoen m2
aan toekomstig verhuurbare oppervlakte ondersteunt

-- Eind mei zal naar verwachting een closing met de Eerste Joint Venture
plaatsvinden met een verwachte netto-opbrengst in contanten van EUR 52
miljoen

-- Gesprekken met Allianz over verdere uitbreiding van eerste Joint
Venture zijn in een vergevorderd stadium

VGP's Chief Executive Officer, Jan Van Geet, zei: "Het jaar 2021 is
sterk begonnen aangezien de vraag naar toplocaties hoog blijft als
gevolg van veranderend consumentengedrag en technologische vooruitgang
in de industrie. Tot op heden hebben we voor EUR12,5 miljoen aan
huurovereenkomsten ondertekend en we verwachten dat dit aantal in de
komende weken zal toenemen als verschillende reeds getekende voorlopige
overeenkomsten die >EUR10 miljoen vertegenwoordigen worden afgerond."

Jan Van Geet vervolgt: "Als gevolg hiervan overtreft onze overwegend
voorverhuurde bouwportefeuille voor het eerst de 1 miljoen m(2) ,
waarvan meer dan de helft zich in Duitsland bevindt (met 215k m(2) in
VGP Park München) en de andere projecten goed verspreid zijn over
de andere Europese markten. Dankzij deze sterke marktvraag en robuuste
ontwikkelingspijplijn zijn we goed op weg naar wederom een zeer sterk
jaar."

Jan Van Geet concludeerde: "Onze recente inaugurele internationale
groene obligatie emissie van EUR 600 miljoen is succesvol afgerond. Deze
uitgifte heeft ons in staat gesteld onze financieringsmix te
diversifiëren en biedt meer flexibiliteit voor toekomstige
beslissingen over kapitaalallocatie terwijl we een gedisciplineerde en
sterke balans handhaven. We blijven inzetten op inclusieve en duurzame
oplossingen voor de gemeenschappen die we dienen, terwijl we onze
klanten ondersteunen bij het oplossen van hun behoefte aan logistiek- en
semi-industrieelvastgoed. Dit heeft ons ook in staat gesteld om, ondanks
de schaarste aan vergunbare grond, aanzienlijke investeringen te blijven
doen in de toekomstige pijplijn, door onze vastgelegde grondbank aan te
vullen en uit te breiden met netto 900.000 m(2) , waaronder
verschillende toplocaties die de komende jaren voor groei in de verhuur
kunnen zorgen."

OPERATIONELE HOOGTEPUNTEN -- 4M 2021

Huuractiviteiten

-- Nieuwe en hernieuwde huurinkomsten van EUR 12,5 miljoen door EUR 11,8
miljoen aan nieuwe geannualiseerde huurinkomsten (waarvan EUR 2,6 miljoen
voor de Joint Ventures1) en EUR 0,7 miljoen aan vernieuwde
huurovereenkomsten (allemaal voor de Joint Ventures). Huurovereenkomsten
voor een bedrag van EUR 0,2 miljoen werden beëindigd

-- Het totaal aan ondertekende huurovereenkomsten vertegenwoordigt EUR196,8
miljoen aan geannualiseerde gecommitterde huurinkomsten (vs. EUR185,2
miljoen per december 2020) waarvan EUR 149,5 miljoen betrekking heeft op
de Joint Ventures (Joint Ventures tegen 100%)

-- Verschillende significante leasingcontracten zitten in de pijplijn en
zullen naar verwachting in de komende weken worden ondertekend

-- De impact van COVID-19 op de leasingactiviteiten en het betalingsgedrag
van onze klanten is minimaal geweest: zo goed als alle huurbetalingen
zijn op tijd ontvangen

172 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 3 feb 2023 17:29
Koers 94,500
Verschil -6,300 (-6,25%)
Hoog 98,500
Laag 93,400
Volume 53.554
Volume gemiddeld 43.981
Volume gisteren 56.913

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront