VGP « Terug naar discussie overzicht

Forum VGP geopend

116 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 | Laatste
voda
0
KBCS krikt koersdoel VGP op

Na een tradingupdate op 5 januari verraste VGP VGP 0,99% maandag met een nieuwe update. Daarin werd voor 2021 een nettowinst tussen 630 en 650 miljoen euro aangekondigd. De verwachting van de vastgoedanalisten van KBC Securities, Wim Lewi en Wido Jongman, stond tot dusver op 497 miljoen euro.

De verrassing is voor het grootste deel te danken aan ‘yield compression’ (rendementsdruk), leggen ze uit. Ze ramen de impact op 180 miljoen euro op het niveau van de bedrijfswinst. ‘Deze winsten zijn een indicatie dat de sectorexperts er nog altijd van uitgaan dat de logistiekmarkt krapper wordt.’

Andere redenen voor de forse winsttoename tegenover 2020 zijn de groter dan normale ontwikkelingspijplijn en de groeiende portefeuilles, zowel de eigen als die van de joint ventures. Wellicht waren precieze waarderingsdata nog niet beschikbaar begin januari, denken de KBCS-specialisten.

De analisten hebben hun winstverwachting opgetrokken tot 638 miljoen euro. Hun koersdoel stijgt van 250 naar 265 euro. Hun advies blijft ‘bijkopen’.

www.tijd.be/markten-live/live-blog/be...
voda
0
VGP koopt twee brownfieldprojecten ten noorden van Milaan

De ontwikkelaar van logistiek parken VGP VGP 2,21% breidt zijn voetafdruk in Italië uit met de aankoop van twee brownfieldprojecten in de regio ten noorden van Milaan. Het gaat om VGP Park Legnano, dat een oppervlakte van 50.000 m² bestrijkt en zal herontwikkeld worden tot een huuroppervlakte van 24.500 m², verspreid over magazijnen, kantoren en parkings. Het tweede project, VGP Park Paderno Dugnano, zal op een terrein van 95.000 m² worden ontwikkeld en zal maximaal 44.000 m² verhuurbare ruimte bieden.

www.tijd.be/markten-live/live-blog/te...
voda
0
VGP voorspelt fors hogere investeringen 'maar financieringsbehoeften zijn gedekt'

De resultaten van VGP VGP 0,00% bevatten weinig verrassingen. Eind januari had de logistiekvastgoedexpert al aangegeven dat de nettowinst tussen 630 en 650 miljoen euro zou landen. Dat blijkt nu zelfs nog een kleine onderschatting: VGP landt op 650,1 miljoen euro nettowinst, goed voor een stijging van 75 procent ten opzichte van 2020.
Dat steile groeipad wil de magazijnverhuurder dit jaar voorzetten. Er zijn ongeveer 1,5 miljoen vierkante meter aan nieuwe magazijnen in aanbouw. Die bouwpijplijn is quasi volledig voorverhuurd. 'Daardoor zal onze investeringsenveloppe in 2022 ruim boven het niveau van 2021 liggen', aldus het persbericht. Dat zou niet meteen tot nieuwe kapitaaloperaties leiden. 'Onze finaniceringsbehoeften voor het hele jaar zijn gedenkt dankzij twee recente obligatie-uitgiftes', aldus CEO Jan Van Geet.

Van Geet ziet een aanhoudend sterke markt voor logistiek vastgoed. 'E-commerce blijft een belangrijke motor voor de vraag naar verhuurbare ruimte. Op basis van onze lopende discussies met potentiële huurders, zien we de ontwikkkelingsactiviteiten tot ver in 2022 op hoog niveau blijven'.

www.tijd.be/markten-live/live-blog/be...
Bijlage:
voda
0
PERSBERICHT: VGP en Allianz Joint Venture Voltooit Aankoop van Logistieke Portefeuille voor EUR 364 Miljoen
Antwerpen, België, 16 maart 2022 (07u00 CET)

VGP NV ('VGP' of 'de Groep') en Allianz Real Estate, handelend namens verschillende ondernemingen van Allianz Group, hebben vandaag een succesvolle derde transactie aangekondigd met de 50:50 joint venture, VGP European Logistics II ('Tweede Joint Venture')(1) . De transactie bestond uit 13 logistieke gebouwen, waaronder 9 gebouwen in vier nieuwe VGP parken en 5 andere nieuw opgeleverde logistieke gebouwen die werden ontwikkeld in parken die reeds werden overgedragen aan de joint venture.

De 13 gebouwen zijn gelegen in Spanje (7), Italië (4), Nederland (1) en Roemenië (1).

De transactiewaarde bedraagt EUR 364 miljoen(2) . De bruto-opbrengst van deze transactie bedraagt circa EUR 233(3) miljoen.

De opbrengst zal aangewend worden voor de verdere uitbreiding van de ontwikkelingspijplijn d.w.z. de aankoop van nieuwe bouwgrond en de financiering van bestaande projecten in aanbouw en nieuwe projecten die binnenkort zullen starten.

Na de afronding van deze derde transactie met de Tweede Joint Venture bestaat de vastgoedportefeuille van de Tweede Joint Venture uit 32 opgeleverde gebouwen, goed voor 642.000 m(2) verhuurbare oppervlakte, met een bezettingsgraad van 99,8%.

Voor Allianz Real Estate wordt deze transactie toegevoegd aan het AUM van EUR11,6 miljard aan wereldwijde logistieke activiteiten, een activaklasse waarin het bedrijf de afgelopen jaren zijn positie aanzienlijk heeft uitgebreid met focus op klasse A logistieke portefeuilles op toplocaties.

Voor VGP zou de toename van de portefeuille van de joint ventures een verdere positieve invloed moeten hebben op het inkomen dat wordt gegenereerd door de diensten op het gebied van activa-, vastgoed- en ontwikkelingsbeheer die VGP aan de joint ventures verleent.

CONTACT GEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN VRAGEN UIT DE MEDIA

Investor Relations Tel: +32 (0)3 289 1433
investor.relations@vgpparks.eu
------------------ -------------------------------
Karen Huybrechts Tel: +32 (0)3 289 1432
Hoofd Marketing
Anette Nachbar Tel: +49 152 288 10363
Brunswick Group
voda
0
Advies van Kepler Cheuvreux over VGP
Beurshuis Kepler Cheuvreux
Aandeel VGP
Datum 05 april 2022
Advies Kopen
Koersdoel 279,00 EUR

Detail advies
PARIJS (Trivano.com) - Op 5 april 2022 hebben de analisten van Kepler Cheuvreux hun beleggingsadvies voor VGP (VGP; ISIN: BE0003878957) herhaald. Het advies van Kepler Cheuvreux voor VGP blijft "kopen".

Het koersdoel wordt door Kepler Cheuvreux verlaagd van 288,00 EUR naar 279,00 EUR.
voda
0
PERSBERICHT: VGP NV: Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone en Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 mei 2022
Persbericht

Gereglementeerde informatie

13 april 2022, 07.00 uur CET, Antwerpen, België

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN DE BUITENGEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI 2022

De aandeelhouders van VGP NV (de "Vennootschap") worden hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering en de buitengewone en bijzondere algemene vergadering (de "Vergaderingen") die achtereenvolgens zullen plaatsvinden te Botanic Sanctuary Antwerp (zaal Amaryllis), Leopoldstraat 26, 2000 Antwerpen, België, op vrijdag 13 mei 2022 om 10.00 uur.

Gelieve deze link: www.globenewswire.com/Tracker?data=Yr... www.vgpparks.eu/nl/investeerders/aand... te raadplegen voor meer informatie over de agenda, de toelatingsvoorwaarden en de stemmogelijkheden van deze Vergaderingen.

De raad van bestuur

CONTACT GEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN VRAGEN UIT DE MEDIA

Investor Relations Tel: +32 (0)3 289 1433
investor.relations@vgpparks.eu
------------------ -------------------------------
Karen Huybrechts Tel: +32 (0)3 289 1432
(Hoofd Marketing)

OVER VGP

VGP N.V. is een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 10,94 miljoen m(2). De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een Belgisch familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag meer dan 350 medewerkers in dienst en is actief in 14 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van verschillende 50:50 joint ventures. Per december 2021 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, EUR 5,75 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAV) van EUR 2,33 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel (ISIN: BE0003878957).

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.vgpparks.eu/nl/

Bijlage

-- 2022.04.13_Convocation_AGM_EGM_SGM_NL
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
voda
0
PERSBERICHT: VGP NV: Stemrechten en Noemer
Antwerpen, 2 mei 2022, 07:00 CET. In toepassing van artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, publiceert VGP door middel van een persbericht en op haar website het totaal kapitaal, het totaal aantal stemrechtverlenende effecten en het totale aantal stemrechten uiterlijk op het einde van elke maand waarin één van deze aantallen is gewijzigd.

Situatie op 30 april 2022

Totaal kapitaal: EUR 108.873.366,06
Totaal aantal stemrechtverlenende 21.833.050
effecten:
Aantal effecten met dubbel stemrecht: 11.658.636
Totaal aantal stemrechten (= de noemer): 33.491.686

Deze situatie (de noemer) dient als basis voor de kennisgeving van belangrijke deelnemingen door de aandeelhouders.

Overeenkomstig artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 29 van de statuten verlenen volgestorte aandelen op naam die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het aandelenregister zijn ingeschreven een dubbel stemrecht. Gedematerialiseerde aandelen genieten niet van het dubbel stemrecht. De methode die VGP gebruikt om de periode van twee opeenvolgende jaren te berekenen is de LIFO-methode ("last in, first out"), d.w.z.: voor dezelfde aandeelhouder op naam zijn de aandelen die deze het laatst heeft verworven de eerste aandelen die in mindering zullen worden gebracht van zijn totaal aantal aandelen op naam indien hij aandelen aan een derde overdraagt. Elk aandeel dat wordt omgezet in een gedematerialiseerd aandeel of dat wordt overgedragen verliest het dubbel stemrecht te rekenen vanaf haar dematerialisatie of vanaf de inschrijving van haar overdracht in het aandelenregister van VGP. Het is dus belangrijk dat VGP bij elke overdracht van aandelen op naam door de overdrager en/of de overnemer tijdig op de hoogte wordt gebracht zodat VGP haar register van aandelen op naam en bijgevolg het aantal aandelen op naam met dubbel stemrecht kan bijhouden.

Over VGP

VGP N.V. is een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 10,94 miljoen m(2). De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag meer dan 350 medewerkers in dienst en is actief in 14 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van verschillende 50:50 joint ventures. Per 31 december 2021 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, EUR 5,75 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAV) van EUR 2,33 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel (ISIN: BE0003878957). Voor meer informatie kunt u terecht op: www.vgpparks.eu

Bijlage

-- 2022.05.02_VGP_Disclosure Transparency Law_Voting rights and
denominator_NL (002)
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
voda
0
PERSBERICHT: VGP Trading Update
VGP TRADING UPDATE

13 mei 2022, 7u00, Antwerpen (Berchem), België: VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), een Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed, heeft vandaag een trading update gepubliceerd over de eerste vier maanden van 2022:

-- Aanhoudende sterke operationele prestaties

-- EUR 20,7 miljoen nieuwe en hernieuwde huurovereenkomsten
(tegenover EUR 12,5 miljoen voor de eerste 4M '21), wat de totale
huurinkomsten op jaarbasis op EUR 273,8 miljoen brengt

-- 1.402.000 m2 in aanbouw (+34,7% j-o-j), goed voor EUR 91,7 miljoen
aan geannualiseerde huurinkomsten eenmaal gebouwd en volledig
verhuurd (83,1% voorverhuurd)

-- De opgeleverde vastgoedportefeuille groeide met 182.000 m2 tot
3,34 miljoen m2 (99,6% bezettingsgraad)

-- 1,04 miljoen m2 aan nieuwe grondposities gekocht en 3,49 miljoen m2
vastgelegd onder voorbehoud van het verkrijgen van de nodige vergunningen,
wat de totale grondbank op 11,28 miljoen m2 brengt (+3,1% year-to-date)

-- Een derde closing met de Tweede Joint Venture met een transactiewaarde
van EUR 364 miljoen (en een bruto-opbrengst van EUR 233 miljoen) werd
gerealiseerd in maart 2022

-- Nog drie JV-sluitingen verwacht in 2022 die meer dan EUR 1,0
miljard vertegenwoordigen

-- In januari heeft VGP met succes EUR 1,0 miljard aan groene obligaties
uitgegeven. In combinatie met de opbrengsten uit JV-closings resulteerde
dit in een liquiditeitspositie van meer dan EUR 900 miljoen en EUR 200
miljoen aan niet-opgenomen gecommitteerde kredietfaciliteiten per eind
april 2022

-- Verdere stijging van het kasstroomgenererende inkomsten via onze eigen en
gezamenlijk beheerde portefeuille

-- huurovereenkomsten ter waarde van EUR 81 miljoen treden in werking
in de komende 12 maanden, resulterend in een totale
geïndexeerde effectieve huur van EUR 266,8 miljoen aan het
einde van deze periode (vergeleken met de huidige gecommitteerde
huurovereenkomsten van EUR 273,8 miljoen)

-- Ter ondersteuning van de Oekraïense vluchtelingen heeft VGP aan
UNHCR een bijdrage geleverd van EUR 3 miljoen
VGP's Chief Executive Officer, Jan Van Geet, zei: "Tot op heden hebben wij voor EUR 20,7 miljoen aan nieuwe of vernieuwde huurovereenkomsten, waarmee het totaal aan huurovereenkomsten op EUR 273,8 miljoen komt. Wij blijven optimistisch over de marktvraag, althans voor de korte termijn, in al onze parken in Europa - met een historisch hoge bezettingsgraad in alle markten waar wij actief zijn. Tegelijkertijd hebben we gezien dat nieuwe ontwikkelingen worden beïnvloed door de stijging van de bouwkosten, maar tot nu toe hebben we dit effect kunnen verzachten door hogere huurprijzen, maar we kunnen we toekomstige economische uitdagingen verwachten als gevolg van de toegenomen inflatie, problemen met de toeleveringsketen en geopolitieke uitdagingen."

Jan Van Geet vervolgt: "De Europese energiemarkt wordt zwaar getroffen door de crisis in Oekraïne, met een ongekende volatiliteit en zeer hoge prijzen. Om onze huurders te ondersteunen, werkt VGP aan het diversifiëren van de beschikbare energiebronnen, door het uitrollen van verschillende hernieuwbare energie initiatieven in onze parken en het onderzoeken van de mogelijkheid om geothermische verwarmingssystemen te installeren in al onze nieuwe ontwikkelingen. Verder hebben we ook besloten om in onze nieuwe gebouwen af te stappen van gasgestookte verwarmingssystemen."

Jan Van Geet besluit: "Ik heb er het volste vertrouwen in dat onze solide balans, onze voorverhuurde ontwikkelingspijplijn en de aankomende transacties met onze JV-partner Allianz een sterke basis voor de toekomst bieden. Ik wil mijn team bedanken voor hun toewijding, terwijl ons hart uitgaat naar het extreme lijden van het Oekraïense volk en naar allen die door de oorlog zijn getroffen."

OPERATIONELE HOOGTEPUNTEN -- 4M 2021

Huuractiviteiten

-- Nieuwe en vernieuwde huuropbrengsten van EUR 20,7 miljoen (+65,6%
jaar-op-jaar), door EUR 15,3 miljoen aan nieuwe huurovereenkomsten
(waarvan EUR 3,8 miljoen binnen de joint ventures1) en EUR 2,0 miljoen
aan hernieuwde overeenkomsten (binnen de joint ventures) en EUR 3,4
miljoen aan indexeringen (waarvan EUR 3,2 miljoen binnen de joint
ventures). Huurovereenkomsten voor een bedrag van EUR 1,0 miljoen werden
beëindigd in de laatste vier maanden.

-- De geannualiseerde gecommitteerde huurovereenkomsten bedroegen in april
2022 EUR 273,8 miljoen (inclusief joint ventures tegen 100%) (vs EUR
256,1 miljoen op december 2021), waarvan EUR 169,4 miljoen met betrekking
tot de joint ventures

-- Deze stijging vloeit voort uit de aanhoudend sterke vraag in alle landen
waar VGP aanwezig is
voda
0
Ontwikkelingsactiviteiten

-- Oplevering van 9 projecten tijdens de eerste vier maanden van 2022,
waardoor 182.000 m2 verhuurbare oppervlakte is toegevoegd, goed voor EUR
8,2 miljoen aan huurovereenkomsten op jaarbasis; deze gebouwen zijn voor
98,3% verhuurd

-- In totaal 45 projecten in aanbouw die in de toekomst 1.402.000 m2
verhuurbare oppervlakte zullen opleveren, goed voor EUR 91,7 miljoen aan
huurovereenkomsten op jaarbasis zodra ze volledig gebouwd en verhuurd
zijn (83,1% voorverhuurd)

-- De bouwkosten zijn verder gestegen als gevolg van geopolitieke en
economische uitdagingen; dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door hogere
huurprijzen, de bouwkosten worden van nabij gevolgd

-- Geografische verdeling van parken in aanbouw, op basis van vierkante
meters: 50% bevindt zich in Duitsland, 9% in Tsjechië, 7% in Spanje,
7% in Nederland, 5% in Letland, 6% in Slowakije, 7% in Roemenië, 7%
in Hongarije en 2% in Oostenrijk
Grondbank

-- Tijdens de eerste vier maanden van 2022 werd in totaal 1.040.000 m2 grond
verworven, goed voor een ontwikkelingspotentieel van 380.000 m2.
Daarnaast werd nog eens 3.495.000 m2 vastgelegd, Onder voorbehoud van het
verkrijgen van de nodige vergunningen, die een ontwikkelingspotentieel
vertegenwoordigen van 1.577.000 m2 aan toekomstige verhuurbare
oppervlakte, wat het totaal in eigendom en gecommitteerde grond op
11.278.000 m2 brengt (+3,1%, 2022 tot op heden), goed voor 4.573.000 m2
aan toekomstige verhuurbare oppervlakte

-- Daarnaast heeft VGP niet bindende overeenkomsten "grond onder optie' voor
nogeens 1.512.000 m(2) aan nieuwe kavels. Op deze kavels voert VGP due
diligence (op exclusieve basis) uit. Deze grondstukken hebben een
ontwikkelingspotentieel van 552.000 m(2) aan toekomstig verhuurbaar
oppervlak. Dit brengt de grondbank in eigendom, vastgelegd en onder optie
op 12.790.000 m2 met 5.125.000 m2 aan toekomstige verhuurbare oppervlakte
ESG en duurzame energie-initiatieven

-- Een totale zonne-energie opwekkingscapaciteit van 100,1 MWp is momenteel
geïnstalleerd of in aanbouw via 54 dakprojecten. Dit wordt
gerealiseerd door een investering van EUR 40,7 miljoen tot nu toe.
Daarnaast staat de momenteel geïnventariseerde pijplijn gelijk aan
een extra stroomopwekkingscapaciteit van 57,1 MWp

-- Om een duurzamere en robuustere energievoorziening in onze gebouwen te
garanderen, zullen alle nieuwe gebouwen voortaan waar mogelijk zonder
gasverwarming worden ontworpen

-- Ter ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen heeft VGP een
bijdrage van EUR 3 miljoen gedaan, die zal worden ingezet in de drie
buurlanden van Oekraïne waar VGP lang actief is (Slowakije,
Hongarije en Roemenië). De donatie zal worden toegewezen in
samenwerking met de UNHCR
Kapitaal- en liquiditeitspositie

-- Op 10 januari kondigde VGP een senior ongedekte groene obligatielening
aan voor een totaalbedrag van EUR 1 miljard, verdeeld over twee tranches
van EUR 500 miljoen met een looptijd van 5 jaar en 8 jaar. De 5-jarige
tranche betaalt een coupon van 1,625% en vervalt op 17 januari 2027 en de
8-jarige tranche betaalt een coupon van 2,250% en vervalt op 17 januari
2030. De vraag bedroeg iets minder dan 2,5 keer het gecombineerde volume
van het aanbod

-- De uitstaande banklening van EUR 19 miljoen met Swedbank AS in Letland is
volledig terugbetaald op de vervaldag eind maart

-- Deze acties hebben de balans verder verstevigd met een
liquiditeitspositie van meer dan EUR 900 miljoen en ongebruikte
kredietfaciliteiten van EUR 200 miljoen op 30 april 2022

-- VGP werd op 18 maart 2022 opgenomen in de BEL20

-- Wat de Joint Ventures betreft, vond in maart de derde closing in de
Tweede Joint Venture plaats. De transactiewaarde bedroeg EUR 364 miljoen
en de bruto-opbrengst bedroeg EUR 233 miljoen. De beëindiging van de
Eerste Joint Venture wordt verwacht in het derde kwartaal van 2022. De
eerste closing van de Vierde Joint Venture en een derde closing voor de
Derde Joint Venture zullen naar verwachting rond jaareinde 2022
plaatsvinden. De resterende afsluitingen zullen naar verwachting een
gecombineerde bruto-inventariswaarde hebben van meer dan EUR 1,0 miljard

-- Op 13 mei zal de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders voorstellen om een brutodividend uit te keren van EUR 6,85
per aandeel, wat overeenkomt met een totaal brutodividendbedrag van EUR
149,6 miljoen. Verwacht wordt dat de betaalbaarstelling zal plaatsvinden
op 25 mei 2022 (Dit zal worden aangekondigd via een afzonderlijk
persbericht na de Algemene Vergadering)

CONTACT GEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN VRAGEN UIT DE MEDIA

Investor Relations Tel: +32 (0)3 289 1433
investor.relations@vgpparks.eu
------------------ -------------------------------
Karen Huybrechts Tel: +32 (0)3 289 1432
(Hoofd Marketing)
Anette Nachbar Tel: +49 152 288 10363
Brunswick Group

Bijlage

-- VGP - Trading update - 13 May 2022_final (NL)_2
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
voda
0
PERSBERICHT: VGP NV: Algemene Vergaderingen van 13 mei 2022
Gereglementeerde informatie

Antwerpen, 13 mei 2022, 18:00 CET

VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), heeft vandaag haar Gewone Algemene Vergadering en haar Buitengewone en Bijzondere Algemene Vergadering (de 'Algemene Vergaderingen') gehouden volgens de organisatie modaliteiten die in haar persbericht van 13 april 2022 worden beschreven.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders hebben alle agendapunten goedgekeurd.

We verwijzen naar de agenda opgenomen in de oproeping van de Gewone Algemene Vergadering en meer bepaald de agendapunten met betrekking tot dividend.

Dividend

De Gewone Algemene Vergadering keurde de uitkering van een bruto dividend goed voor een totaal bedrag van 149.556.392,50 EUR wat neerkomt op een bruto dividend van 6,85 EUR per aandeel

(4,795 EUR netto per aandeel) met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021. De Gewone Algemene Vergadering keurde eveneens de delegatie van de vaststelling van de datum van betaalbaarstelling alsook alle andere formaliteiten met betrekking tot de uitbetaling van het dividend aan de Raad van Bestuur goed.

Tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur die vandaag werd gehouden, na de afsluiting van de Algemene Vergaderingen, heeft de Raad van Bestuur de betalingsmodaliteiten als volgt goedgekeurd:

Ex-dividend datum: 23 mei 2022

Registratiedatum: 24 mei 2022

Betalingsdatum: 25 mei 2022

BUITENGEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De Buitengewone en Bijzondere Algemene Vergadering heeft eveneens alle agendapunten goedgekeurd.

Wij verwijzen naar de agenda zoals opgenomen in de oproeping tot de Buitengewone en Bijzondere Algemene Vergadering en meer bepaald naar de goedkeuring van de controlewijzigingsclausules.

De Buitengewone en Bijzondere Algemene Vergadering verleende o.a. formeel haar goedkeuring aan: (a) alle controlewijzigingsclausules opgenomen in en/of betrekking hebbende op de door de Vennootschap op 17 januari 2022 uitgegeven groene obligatieleningen, waaronder in het bijzonder de voorwaarde 6.3 van de voorwaarden van (i) de EUR 500.000.000 vastrentende groene obligaties met vervaldag 17 januari 2027 en met een coupon van 1,625% per jaar en (ii) de EUR 500.000.000 vastrentende groene obligaties met vervaldag 17 januari 2030 en met een coupon van 2,250% per jaar, zoals uiteengezet in deel V.A en V.B van het informatie memorandum van 13 januari 2022 voor de notering van obligaties op de Euro MTF Markt van de Luxembourg Stock Exchange, (b) de clausule inzake controlewijziging opgenomen in de door de Vennootschap op 21 december 2021 met BNP Paribas Fortis NV (als "Bank") afgesloten leningsovereenkomst, en (c) de clausule inzake controlewijziging opgenomen in artikel 19.1 van de Joint Venture Agreement die op 22 december 2021 werd overeengekomen tussen de Vennootschap, Allianz Finance IX Luxembourg S.A. en YAO NEWREP Investments S.A. (gezamenlijk "AZ") en VGP DEU 44 S.à.r.l. (te hernoemen tot VGP European Logistics 3 S.à.r.l.).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Piet Van Geet Martijn Vlutters
Chief Financial Officer VP -- Business Development & Investor
Relations
Tel: +32 (0)3 289 14 37 Tel: +32 (0)3 289 14 33
E-mail: piet.van.geet@vgpparks.eu E-mail: martijn.vlutters@vgpparks.eu

OVER VGP

VGP N.V. is een pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 11,28 miljoen m(2). De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een Belgisch familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag circa 360 FTE's in dienst en is actief in 14 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van verschillende 50:50 joint ventures. Per december 2021 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, EUR 5,75 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAV) van EUR 2,33 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel (ISIN: BE0003878957). Voor meer informatie kunt u terecht op: www.vgpparks.eu/nl/

Bijlage

-- 2022.05.13_AGM_EGM_SGM_Decisions_NL
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
voda
0
PERSBERICHT: VGP NV: Stemrechten en Noemer
Persbericht

Gereglementeerde informatie

Antwerpen, 31 mei 2022, 18:00 CET

In toepassing van artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, publiceert VGP door middel van een persbericht en op haar website het totaal kapitaal, het totaal aantal stemrechtverlenende effecten en het totale aantal stemrechten uiterlijk op het einde van elke maand waarin één van deze aantallen is gewijzigd.

Situatie op 31 mei 2022

Totaal kapitaal: EUR 108.873.366.06
Totaal aantal stemrechtverlenende
effecten: 21.833.050
Aantal effecten met dubbel stemrecht: 11,652.079
Totaal aantal stemrechten (= de noemer): 33,485.129

Deze situatie (de noemer) dient als basis voor de kennisgeving van belangrijke deelnemingen door de aandeelhouders.

Overeenkomstig artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 29 van de statuten verlenen volgestorte aandelen op naam die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het aandelenregister zijn ingeschreven een dubbel stemrecht. Gedematerialiseerde aandelen genieten niet van het dubbel stemrecht. De methode die VGP gebruikt om de periode van twee opeenvolgende jaren te berekenen is de LIFO-methode ("last in, first out"), d.w.z.: voor dezelfde aandeelhouder op naam zijn de aandelen die deze het laatst heeft verworven de eerste aandelen die in mindering zullen worden gebracht van zijn totaal aantal aandelen op naam indien hij aandelen aan een derde overdraagt. Elk aandeel dat wordt omgezet in een gedematerialiseerd aandeel of dat wordt overgedragen verliest het dubbel stemrecht te rekenen vanaf haar dematerialisatie of vanaf de inschrijving van haar overdracht in het aandelenregister van VGP. Het is dus belangrijk dat VGP bij elke overdracht van aandelen op naam door de overdrager en/of de overnemer tijdig op de hoogte wordt gebracht zodat VGP haar register van aandelen op naam en bijgevolg het aantal aandelen op naam met dubbel stemrecht kan bijhouden.

Over VGP

VGP N.V. is een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 10,94 miljoen m(2). De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag meer dan 350 medewerkers in dienst en is actief in 14 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van verschillende 50:50 joint ventures. Per 31 december 2021 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, EUR 5,75 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAV) van EUR 2,33 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel (ISIN: BE0003878957). Voor meer informatie kunt u terecht op: www.vgpparks.eu

Bijlage

-- 2022.05.31_VGP_Disclosure Transparency Law_Voting rights and
denominator_NL
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
voda
0
VGP promoveert

Door ABM Financial News op zaterdag 4 juni 2022
Views: 371

(ABM FN) Het aandeel VGP is toegelaten tot de FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index. Dit maakte de vastgoedontwikkelaar zaterdagochtend bekend.

De opname geldt vanaf de start van de handel op maandag 20 juni 2022.

De toelating tot de Developed Europe Index volgt op de eerdere opname van VGP in de FTSE EPRA Nareit Global Emerging Index op 23 september 2019.

De toetredingscriteria voor de Developed Europe Index zijn onder andere de marktkapitalisatie van de onderneming, de liquiditeit en vrije verhandelbaarheid van het aandeel, en de geografische locatie van de portefeuille.

In maart van dit jaar werd VGP ook opgenomen in de Bel20 Index van Euronext Brussels.

Het aandeel VGP sloot vrijdag 2,2 procent hoger op 196,80 euro.

Bron: ABM Financial News
voda
1
PERSBERICHT: VGP Kondigt de Ondertekening aan van haar eerste Acquisitieproject in Frankrijk, met de Onderneming VALGO
PERSBERICHT

Gereglementeerde informatie

30 juni 2022, 18:00 CET, Petit-Couronne, Frankrijk: VGP NV ("VGP" of "de Groep") en VALGO hebben een verkoopbelofte ondertekend voor de aankoop van 32 hectare grond in Petit-Couronne, bij Rouen, waarop de voormalige Petroplus raffinaderijeenheden waren gevestigd. Dit brownfield herontwikkelingsproject is in lijn met VGP's expertise en strategie. Dankzij het feit dat VALGO al zes jaar eigenaar is van het terrein en haar expertise op het gebied van asbestverwijdering, bodem- en grondwatersanering, in-situ materiaal- en afvalverwerking en ontwikkeling, is in dit gebied een terrein ontstaan dat geschikt is voor de ontwikkeling van nieuwe industrieën en activiteiten.

Het terrein van 32 hectare, gelegen aan de oevers van de Seine en dicht bij de A13, is bijzonder strategisch gelegen voor toekomstige gebruikers. Na grondige sanering door VALGO is het terrein nu klaar voor herontwikkeling. VGP is nog maar enkele maanden in Frankrijk aanwezig en is verheugd om via dit grootschalige project haar activiteiten te starten op het dynamische grondgebied van de Normandische metropool Rouen. In totaal zal ongeveer 150.000 m(2) worden herontwikkeld voor industriële en logistieke projecten, waarbij het de bedoeling is dat de werkzaamheden in 2023 van start gaan.

Voor VGP is de samenwerking met de lokale overheden een absolute prioriteit, aangezien de ontwikkelingsprojecten een directe impact hebben op de betrokken gebieden. In Petit-Couronne zal de herontwikkeling van deze brownfield dan ook een gelegenheid zijn om deel te nemen aan de heropleving van het gebied in termen van werkgelegenheid en zo een antwoord te bieden op de economische en milieu-uitdagingen van de regio Rouen. Aurélien Coudert, Algemeen Directeur VGP Frankrijk, is verheugd over de samenwerking met VALGO en overtuigd van de aantrekkelijkheid van het gebied en het ontwikkelingspotentieel ervan.

VGP en VALGO bundelen ook hun krachten om een ambitieus en innoverend milieubeleid te voeren. Door een beleid van innovatie ten dienste van de klanten en de gebieden, plaatst VGP de uitdagingen van energie-efficiëntie, vermindering van de koolstofvoetafdruk en duurzaamheid van gebouwen in het centraal in haar projecten. Het bedrijf streeft ernaar om tegen 2025 koolstofneutraal te zijn en streeft ook naar een BREEAM Excellent-certificering van gebouwen en naar groene energieproductie op haar projecten. Daarnaast steunt de VGP Foundation, die in 2019 is opgericht, nu al 29 projecten op het gebied van toegang tot onderwijs, behoud van biodiversiteit en bescherming van cultureel erfgoed.

Jan Van Geet, CEO van VGP: "VGP is verheugd om haar activiteit in Frankrijk te starten op een uitzonderlijke site, met sterke economische en milieu-ambities, gedeeld door zowel onze partner VALGO als de lokale autoriteiten. Aangezien de herontwikkeling van oude bedrijfsterreinen tot de kern van onze activiteiten behoort, is dit project voor ons een prachtige gelegenheid om onze industriële en logistieke knowhow in te zetten. Door de onzekere geopolitieke situatie en de stijging van de transportprijzen zoeken bedrijven steeds meer naar lokale steun om hun bedrijf op te starten. In deze context geloven wij sterk in de relevantie van ons geïntegreerd model met een langetermijnvisie. We kijken er nu naar uit om aan de slag te gaan en alle expertise van de Groep in het project in te brengen."

François Bouché, CEO van VALGO: "Wij zijn verheugd over de verkoop van dit omvangrijk perceel aan een grote investeerder die bekend is met de revitalisering van oude bedrijfsterreinen in Europa. Ik wil echter eerst het werk huldigen van de mannen en vrouwen die hebben geïnvesteerd in het succesvol slagen van iconische project. Meer dan 1 miljoen uren en meer dan 60 miljoen euro investeringen door VALGO waren nodig om de bladzijde om te slaan van meer dan 80 jaar raffinage op deze site, die nu al 600 banen biedt."

VGP werd bij dit project bijgestaan door de Cheuvreux-studie (Eric Hervy), Ireo (Marine Javelle) en EOL (Jean-François Mounic).

CONTACT GEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN VRAGEN UIT DE MEDIA

Investor Relations VGP Tel: +32 (0)3 289 1433
mailto:investor.relations@vgpparks.eu
investor.relations@vgpparks.eu
------------------------- --------------------------------------
Karen Huybrechts Tel: +32 (0)3 289 14 32
Hoofd Marketing VGP mailto:karen.huybrechts@vgpparks.eu
karen.huybrechts@vgpparks.eu
--------------------------------------
Apolline Thomasset Tel: +33 6 19 42 57 83
Esprit des Sens voor VGP mailto:a.thomasset@eds-groupe.com
a.thomasset@eds-groupe.com
--------------------------------------
Caroline Cazanave Tel: +33 6 98 35 08 99
VALGO mailto:caroline.cazanave@valgo.com
caroline.cazanave@valgo.com
--------------------------------------
voda
0
OVER VGP EN VALGO

VGP N.V. is een pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 11,28 miljoen m(2). De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een Belgisch familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag circa 360 FTE's in dienst en is actief in 16 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van verschillende 50:50 joint ventures. Per december 2021 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, EUR 5,75 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAV) van EUR 2,33 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel (ISIN: BE0003878957).

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.globenewswire.com/Tracker?data=_4... www.vgpparks.eu/nl/

VALGO is een middelgrote internationale onderneming die sinds 2004 actief is in de milieusector en zijn hoofdkantoor heeft in Frankrijk. VALGO, "Dokter van de aarde en de gebouwen", heeft zich tot taak gesteld zorg te dragen voor de aarde en braakliggende terreinen en industrieterreinen nieuw leven in te blazen door de biodiversiteit in stand te houden dankzij zijn unieke model: VALGOrisation. Dit unieke model, dat door VALGO werd gecreëerd, integreert alle schakels van de waardeketen in een kant-en-klare oplossing die grote accounts en openbare en particuliere organisaties in staat stelt hun milieuverplichtingen te herwaarderen om zo duurzame projecten te creëren en tegelijk een gecontroleerde economische logica te verzekeren. Tot op heden vertrouwen meer dan duizend klanten op ons om hun projecten ecologisch verantwoord en economisch duurzaam te maken.

Met een beoogde omzet van 100 miljoen euro in 2022, ontwikkelt VALGO zijn missie van nabijheid met zijn 12 agentschappen in Frankrijk (waarvan 1 op het eiland Reunion) en zijn 6 internationale dochterondernemingen met key accounts met als doel zijn unieke expertise als "dokter van de aarde" te verspreiden en oplossingen aan te reiken voor een duurzamere wereld.

www.globenewswire.com/Tracker?data=Mi... www.valgo.com

Bijlage

-- 20220630_PR_VGP announces the signature of its first acquisition project
in France with VALGO_NL_DEF
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
gobelijn
0
VGP koopt grond bij Rouen
Door ABM Financial News op 30 juni 2022 18:35

(ABM FN) VGP heeft een overeenkomst gesloten voor de aankoop van 32 hectare grond langs de Seine nabij Rouen, waar voorheen een raffinaderij van Petroplus zat.

Het terrein wordt opnieuw ontwikkeld, wat past bij de expertise en strategie van VGP. "Door de onzekere geopolitieke situatie en de stijging van de transportprijzen zoeken bedrijven steeds meer naar lokale steun om hun bedrijf op te starten", zei CEO Jan van Geet van VGP.

Verkoper VALGO heeft de afgelopen zes jaar de grond gesaneerd en afval verwerkt, zodat er nieuwe activiteiten kunnen worden ontwikkeld. Daar waren meer dan een miljoen uren en ruim 60 miljoen aan investeringen voor nodig, zei topman François Bouché.

Ongeveer 15 hectare grond zal worden herontwikkeld voor industrie en logistieke projecten. De ontwikkeling moet een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid en de economische en milieu-uitdagingen in de Normandische regio Rouen.
voda
0
Advies van Barclays over VGP
Beurshuis Barclays
Aandeel VGP
Datum 04 juli 2022
Advies Overweight
Koersdoel 187,00 EUR

Detail advies
(Trivano.com) - Op 4 juli 2022 hebben de analisten van Barclays hun beleggingsadvies voor VGP (VGP; ISIN: BE0003878957) herhaald. Het advies van Barclays voor VGP blijft "overweight".

Het koersdoel wordt door Barclays verlaagd van 250,00 EUR naar 187,00 EUR.

Op 23 mei 2022 noteerden de aandelen van VGP ex-dividend.
116 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 9 aug 2022 17:35
Koers 167,200
Verschil -2,400 (-1,42%)
Hoog 172,000
Laag 165,800
Volume 11.321
Volume gemiddeld 24.891
Volume gisteren 6.650

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront