Forum: Koffiekamer » Kabinet Rutte III, vertrouwen in de toekomst ??? » Pagina: 761 | DeBeurs.nl

Kabinet Rutte III, vertrouwen in de toekomst ???

19.142 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 ... 954 955 956 957 958 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
rationeel
0
Ik hoop dat de FvD voorbereid is om het te verwachten aanhoudende aanvallen vanuit de linkse media, d.m.v. negatieve insinuaties, framing, zaaien van twijfel, negatieve opinies (niet feiten) herhalen totdat ze als waarheden beschouwd worden (onder de dommen), het goede negeren en enkel blijven focussen op het negatieve (zelfs als je dat er bij moet verzinnen of iets klein en subjectief uit het verre verleden moet opgraven), nee knikkers in het publiek plaatsen, en nog veel meer van zulke propaganda technieken.

unshift | 21-03-19 | 16:19 |
rationeel
0
De grootouders van Rob Jetten zijn al 67 jaar getrouwd, en volgen hem op de voet. De D66-fractievoorzitter voelt zich prettig bij de sfeer en tradities van het katholicisme, maar bidt zelf niet tot God. Onbewust wil hij bewijzen dat een homo niet anders dan anderen is.

Z’n moeder maakte zich zorgen, toen Rob Jetten net fractievoorzitter van D66 was geworden. ‘Ze had in het begin de neiging om alles te lezen en te volgen, en vroeg zich af wat bepaalde reacties met mij zouden doen. Ik had toen echter al besloten minder vaak op Twitter te kijken. Niet alleen om mijzelf te beschermen, maar je krijgt er ook een vertekend beeld van. Een kleine groep die heel actief is op sociale media is negatief over alles wat met politiek te maken heeft. Het is een continue stroom van haat en agressie, waar ook veel collega’s last van hebben.’

Meer kan ik niet lezen:(

www.nd.nl/nieuws/politiek/portret-rob...
rationeel
0
SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij zegt dat er binnen zijn partij opnieuw aan een ‘heldere ethische basis’ gewerkt moet worden. Gedachtegoed dat bij de staatkundig-gereformeerden altijd vanzelfsprekend was, wordt volgens hem ‘niet vanzelf overgedragen op volgende generaties’.

Nieuwegein

Van der Staaij zei dat zaterdagochtend op de SGP-partijdag in Nieuwegein. Volgens de partijleider is een gedeelde ethische basis ‘essentieel’ voor de toekomst van de SGP. Hij wil dat ‘ook nieuwe generaties daardoor gevormd worden en er vertrouwd mee raken’. Van der Staaij verwees naar de ethische boeken van professor Jochem Douma en de onlangs overleden hoogleraar Wim Velema, die zijn eigen generatie heeft gevormd. ‘Een ethiek die ernst maakt van de gehoorzaamheid aan Gods gebod, geplaatst in de sleutel van het liefdesgebod. Binnen eigen kring vonden we …

Meer kan ik niet lezen:(

www.nd.nl/nieuws/politiek/van-der-sta...
rationeel
0
D66-fractievoorzitter Rob Jetten wil dat zijn partij meer laat zien van het interne gesprek over geloof en religie.

Den Haag

In een interview met het Nederlands Dagblad zegt Jetten vandaag dat de afgelopen jaren rond een aantal ­thema’s het beeld is ontstaan dat D66 een antireligieuze partij is, ‘of dat wij vooral strijden tegen kleinere christelijke partijen’. Dat beeld klopt niet met de werkelijkheid, zegt Jetten, maar hij erkent wel dat er binnen D66 ongemak is in het omgaan met geloof. De remonstrantse predikant Joost Röselaers, actief binnen D66, stelde dat onlangs aan de orde. Jetten voert het ongemak dat Röselaers beschreef, deels terug op het ontstaan van D66, wa …

Meer kan ik niet lezen:(

www.nd.nl/nieuws/politiek/jetten-wil-...
rationeel
0
Nederland is in het buitenland graag de bovenmeester, die anderen de maat neemt. Zuidelijke Europese landen hebben een gat in de hand en moeten dus spitsroeden lopen. Oostelijke landen verdienen straf omdat ze zich geen asielzoekers vanuit Brussel laten toedelen. En dus staan Mark Rutte, Frans Timmermans en Wopke Hoekstra eensgezind klaar om de Oost-Europeanen te straffen. Met het intrekken van subsidies. En met het dichtgooien van de open grenzen. Het is een historische vergissing. En behoorlijk aanmatigend.

In het voorjaar van 2015 kwamen uit het Europees parlement en de Europese Commissie de eerste serieuze plannen om asielzoekers over de landen van de Europese Unie te verdelen. Nederland was daar al heel lang voorstander van. Al een kwart eeuw geleden wilden zowel PvdA-premier Wim Kok als VVD-leider Frits Bolkestein een Europees migratiebeleid, dat er op neer komt dat de lasten van asielzoekers, dan wel de asielzoekers zelf over de landen van de Europese Unie worden verdeeld.

Aan de ene kant zijn er de brave praatjes over waardengemeenschappen en recht op opvang voor echte vluchtelingen. Aan de andere kant is er de praktijk: wie veel asielzoekers heeft wil dat ze weggaan, waar dan ook heen. Wie ze niet heeft zit er evenmin op te wachten.

Nederland is een magneet voor asielzoekers gebleken – zij het niet in dezelfde mate als Zweden en Duitsland – en ziet ze dus liever ergens anders heen gaan. Landen als Nederland willen dat Brussel voorkomt dat ze meer asielzoekers krijgen of dat landen een deel overnemen. Landen als Italië en Griekenland – landen van aankomst – laten hun asielzoekers graag doorlopen naar het noorden en willen graag afgeholpen worden van gestrande asielzoekers en illegalen.
rationeel
0
Geen zin in islam

De Oost-Europese landen zitten evenmin als de rest van de EU-landen te wachten op ‘andermans’ asielzoekers en hebben mede gegeven hun eigen lijdensgeschiedenis met het Ottomaanse Rijk geen fiducie in islamitische nieuwkomers. Ze hebben regelrecht de pest aan de gedachte dat Brussel uitmaakt wie er zich in hun land mag vestigen. Zo lang is het nou ook weer niet geleden, dat deze lidstaten van de Europese Unie dictatoriaal werden geregeerd vanuit Moskou.

Voor de Oost-Europese belangen en gevoeligheden was er de afgelopen vier jaar bijster weinig antenne in het Europees parlement, in de Europese Commissie en bij landen als Duitsland, Zweden en Nederland. De Europese Commissie ging steeds samen met Nederland voorop in de strafexpeditie tegen de Oost-Europese landen. Waarbij overigens, als bekend, ook kwesties rond ‘de rechtsstaat’ in met name Polen en Hongarije speelden.

Vanaf het voorjaar van 2015 kwam de Europese Commissie – de Nederlander Frans Timmermans was er bij uitstek druk mee – met plannen om te beginnen enkele tienduizenden asielzoekers uit de aankomstlanden Italië en Griekenland te halen en die dan volgens Brusselse verdeelregels – aan de hand van bevolkingsaantal en welvaart; gek genoeg niet aan de hand van de beschikbare ruimte – over de rest van de EU-landen te verdelen.

De weerstand was meteen groot, maar dat kantelde in september 2015 toen op aandrang van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, op voorstel van de Europese Commissie en met actieve steun van Nederland gestemd werd over een plan om 160.000 asielzoekers over de EU te verdelen. Oost-Europese landen die tegen waren werden bruut overstemd en hadden zich te voegen naar het meerderheidsbesluit.

Den Haag: prima, dat verdeelplan

In Den Haag was daar in 2015 meteen al nauwelijks verschil van mening over, zowel over het besluit dat Brussel asielzoekers zou gaan verdelen over Europa, als over het overstemmen van landen die vervolgens gedwongen zouden worden mee te doen. Het werd allemaal prima gevonden.

Maar alle Oost-Europese landen, van Finland tot Roemenië, hadden allemaal in meer of mindere mate problemen met het meerderheidsdictaat. Hongarije is de stevigste opponent, inmiddels nauw bijgestaan door Polen, maar eerder was Slowakije minstens zo fel gekant. De reactie van andere EU-landen op de onwillige oostelijke landen varieert, maar vooral die vanuit de Europese Commissie en die vanuit Den Haag zijn ronduit verbeten.

Al sinds het eerste – uiteindelijk goeddeels mislukte – verdeelbesluit van september 2015 zag de PvdA in Den Haag het ‘als een goede eerste stap’ die mede door VVD-staatssecretaris Klaas Dijkhoff in Brussel was genomen. D66 en GroenLinks wilden zelfs dat er toegewerkt werd naar ‘een permanente verdeelsituatie’ vanuit Brussel – wat nu overigens breed gedragen kabinetsbeleid is. En premier Mark Rutte had in 2015 voor weigerlanden al ‘veel vervelende instrumenten’ in petto.

De oostelijke landen hebben in zoverre hun gelijk gehaald, dat de eerdere verdeelplannen goeddeels zijn mislukt. Er zijn in vier jaar amper 50.000 asielzoekers via Brussel ‘herverdeeld’. Plannen om zware boetes uit te delen (250.000 euro per geweigerde asielzoeker) of juist ontvangende landen een bonusje te geven (6000 euro per geaccepteerde asielzoeker) zijn ook op niets uitgelopen.
rationeel
0
Maar dat wil niet zeggen dat de toekomstige verdeelplannen gestrand zijn, integendeel. En welk land loopt weer voorop bij het dwingen, beboeten en anderszins straffen van de weigerachtige Oost-Europese landen? Nederland!

Frans Timmermans wil ‘diversiteit’

De Nederlandse Europees commissaris Frans Timmermans onderscheidde zich de afgelopen jaren niet alleen met het leslezen richting Oost-Europese landen over migratie en rechtsstaat, maar had ook een eigen boodschap voor die landen. Ze dienden, zo stelde Timmermans, ‘diversiteit’ te omarmen. Want ‘diversiteit’ dat was niet alleen niet te voorkomen, ‘diversiteit’ was ook de toekomst. Zonder ‘diversiteit’ deed je niet mee.

Het was een aanmatigend, wereldvreemd en bedillerig verhaal van Timmermans – met weinig gevoel voor de omstandigheden en de historische gevoeligheden van deze landen en hun EU-burgers. Oost-Europese landen zijn soms zo vaak over de kaart heen en weer geschoven dat diversiteit hun belangrijkste karaktertrek is geworden. En waar zijn de 6 miljoen vaak zeer problematische zigeuners? In Oost-Europa. Een Nederlander, ook al is hij een Europeaan uit Brussel, zou zich beter wat gedeisd kunnen houden alvorens hij Polen of Hongaren de maat neemt.

Maar Timmermans staat niet alleen. Vier jaar lang hebben Nederlandse Kamerleden en ministers nu afgegeven op landen die zelf willen bepalen welke niet-Europeanen ze al dan niet toelaten in hun land. Enthousiast wordt in Den Haag zodoende het verder centraliseren van het Europese asiel- en immigratiebeleid toegejuicht, terwijl het zeer twijfelachtig is wat er zou gebeuren als de Europese Commissie wel even zo bepalen hoeveel en welke immigranten (asielzoekers) er aan Nederland worden toegewezen.

Zou het enthousiasme nog net zo groot zijn als Brussel ook bepaalt wie er naar Nederland komt? Of is het enthousiasme om Brussel tot bevolkingsverdeler van Europa te laten optreden alleen maar zo groot omdat het Nederland – althans op papier – ontlast van een extra toestroom? En wat als dat in de toekomst eens anders wordt?

Straf: geen geld en grens dicht

Vanuit Den Haag zijn er de afgelopen jaren al heel wat boetes en andere straffen voor Oost-Europese ‘weigerlanden’ bedacht of gesteund. In het zicht van de Europese parlementsverkiezingen van 2019, de benoeming van een nieuwe Europese Commissie en het voorbereiden van een nieuwe 7-jaarsbegroting pleit het kabinet RutteDrie nu met kracht voor twee strafmaatregelen.

Zowel CDA-minister van Financiën – en mogelijk volgende partijleider – Wopke Hoekstra als VVD-premier Mark Rutte willen de open grenzen (‘Schengen’) met Oost-Europa weer dichtgooien, als straf voor de weigering van Oost-Europese landen om zich door Brussel asielzoekers te laten toedelen. Wie, zoals Hoekstra zegt, ‘wel vrij wil reizen maar niet thuis wil geven op gebied van migratie’ moet de prijs betalen van hernieuwde grenscontroles.

‘Wat mij betreft is het afgelopen met dit soort cherrypicking,’ zo voegt Hoekstra zich in het koor van Rutte en ook van de Franse president Emmanuel Macron, die eveneens bezig is met een kruistocht tegen dwarse Oost-Europeanen die niet willen buigen voor wat hij als ‘Europees’ ziet. En de Duitse bondskanselier Merkel, die zegt ook al jaren dat ze ‘geen selectieve solidariteit’ wil.

Voor Hoekstra en Rutte staat verder vast, dat de Brusselse fondsen voor infrastructuur waar Oost-Europese landen de afgelopen jaren ruim uit konden putten met ingang van 2021 dicht gaan voor landen die zich niet houden aan wat de meerderheid in Brussel wil, zoals het opnemen van door Brussel toegewezen asielzoekers. In de weken voor de Europese parlementsverkiezingen ging Rutte nog op bezoek bij (achtereenvolgens) Macron en Merkel. Hij ging er prat op dat het straffen van de Oost-Europeanen daar hoog op zijn agenda stond.

Het IJzeren Gordijn terug, maar dan anders
rationeel
0
Het meest tragische is misschien nog wel, dat Rutte, Macron en al wie hen in deze steunen niet lijken te beseffen dat het een historische aberratie van jewelste is: westerse landen die de grenzen met Oost-Europa dichtgooien, een kwart eeuw na de Val van de Berlijnse Muur. Wat de nationalistische leiders van landen als Polen en Hongarije naar het idee van Berlijn, Parijs, Brussel en Den Haag ook allemaal fout gedaan mogen hebben: het opnieuw optrekken van grenscontroles tussen Duitsland en Polen en tussen Hongarije en Oostenrijk is alleen al qua symboliek het totale deficit van de Europese Unie.

Onder het mom de Europese waarden te hulp te komen wordt met die grenscontroles namelijk een eersteklas Europese waarde – het onbelemmerde, vrije verkeer van personen – te grabbel gegooid voor de Europese burgers – die van de oostelijke landen – die er het meest aan gehecht zijn. En zelfs als het inperken van ‘Schengen’ slechts een smakeloos dreigement is, dan nog is het niet alleen strijdig met wat je Europese waarden zou kunnen noemen, maar ook een kwalijke spotternij met de geschiedenis.

Het zijn ook oneigenlijke middelen. Vanuit landen als Duitsland en Nederland wordt Afrikaanse landen ‘ontwikkelingshulp’ in het vooruitzicht gesteld als ze hun uitreizigers en doorreizigers richting Europa daar houden en illegalen terugnemen. De deal met Turkije uit 2016 heeft daar ook trekken van. De boetes en straffen die Merkel, Macron en Rutte voor de Oost-Europese landen in petto hebben als ze geen asielzoekers opnemen, hebben overeenkomsten met vergelijkbare chantagedeals als die met Turkije en Afrikaanse landen.

Maar er is wel één verschil: de Europese Unie wordt verondersteld een veel nauwer verbond te zijn, een waardengemeenschap bovendien. Zonder het te zeggen, maken de West-Europese regeringsleiders van de Oost-Europese landen tweederangs EU-landen.
De maatregelen die de bovenmeesters op willen leggen hebben in wezen ook niets te maken met wat deze landen verweten wordt. Wat is nou werkelijk te verband tussen het weigeren van ‘Brusselse’ asielzoekers en het ongehinderd mogen reizen? En wat is het verband met de gelden voor infrastructuur die de arme landen in het oosten van de EU economisch moesten bijtrekken?

Maar bovendien: willen wij dat wel, de burgers van Nederland? Hebben de burgers van Nederland er voor gekozen om de migratie- en daarmee de bevolkingspolitiek over te dragen aan Brussel, waarna daar in Brussel in het vervolg wordt besloten wie er aan Nederland wordt toegedeeld?

Wordt in Den Haag wel beseft dat de Europese Commissie nu al twintig jaar een geschiedenis heeft van méér immigratie willen, onder meer omdat meer volk meer macht is? Is dat ook de Nederlandse opvatting, dat de macht daar heen moet? Eén ding staat vast: als het in een referendum aan de Nederlanders zou worden voorgelegd, zou dit idee het niet halen. Doe het de Polen en Hongaren dan ook niet aan.
rationeel
0
Maar bovendien: willen wij dat wel, de burgers van Nederland? Hebben de burgers van Nederland er voor gekozen om de migratie- en daarmee de bevolkingspolitiek over te dragen aan Brussel, waarna daar in Brussel in het vervolg wordt besloten wie er aan Nederland wordt toegedeeld?

Wordt in Den Haag wel beseft dat de Europese Commissie nu al twintig jaar een geschiedenis heeft van méér immigratie willen, onder meer omdat meer volk meer macht is? Is dat ook de Nederlandse opvatting, dat de macht daar heen moet? Eén ding staat vast: als het in een referendum aan de Nederlanders zou worden voorgelegd, zou dit idee het niet halen. Doe het de Polen en Hongaren dan ook niet aan.

En kies geen immigratiepartijen:)
rationeel
0
PVV’ers mochten niet bij Le Pen zitten

door Lucas Hartong

Historicus Kemal Rijken heeft een nieuw boek geschreven: ‘Eigen volk: Hoe het rechts-nationalisme Europa veroverde’. Om maar met de deur in het Europese huis te vallen: een mooi boek, dat duidelijk zoveel mogelijk politiek-correcte vooringenomenheid vermeden heeft. Rijken is nadrukkelijk gegaan voor datgene wat een historicus behoort te doen: het beschrijven, analyseren en vastleggen van geschiedenis, om eventueel lering te kunnen trekken voor heden en toekomst, zonder verdere beoordelende prietpraat.

Rijken heeft daartoe heel wat kilometers moeten afleggen, me dunkt. Dan had hij het bij zijn levensbeschrijving van Amsterdams oud-burgemeester Van der Laan aanmerkelijk eenvoudiger. Het siert de auteur dat hij niet van achter zijn bureau een aantal digitale bronnen heeft geraadpleegd, maar daadwerkelijk erop uit is gegaan om de betrokkenen –voor zover relevant en nog in leven – te ontmoeten en interviewen. Daarmee heeft hij nieuwe feiten boven water gehaald die anders wellicht onbekend waren gebleven. Bovendien heeft hij feiten kunnen checken bij meerdere bronnen en dat is zeker in deze tijd van groot belang.

Het boek behandelt in grote lijnen het ontstaan, de ontwikkeling, de werkwijze en de huidige stand van zaken betreffende de ‘nationalistische’ ofwel ‘populistische’ partijen in ons werelddeel. Dat alleen al is boeiend om te lezen, als onderdeel van de politieke en – laten we dat vooral niet vergeten – democratische geschiedenis van ons werelddeel.

Zo komen onder andere partijen en persoonlijkheden aan bod als Geert Wilders, Marine Le Pen en Matteo Salvini, maar Rijken sprak ook met politici als Jean-Marie Le Pen, Alexander Gauland en Filip Dewinter, Yves Leterme, Jozias van Aartsen, Maxime Verhagen en ‘mister Brexit’ Nigel Farage. Belangrijk om de grote lijnen eens goed in beeld te krijgen.

Interessant is uiteraard de informatie inzake de Nederlandse partij die sinds 2009 het ‘nationalisme’ c.q. ‘populisme’ vertegenwoordigde in het Europees Parlement: de PVV. Ik maakte het zelf van zeer nabij mee. Het eerste team dat naar Brussel ging bestond uit Barry Madlener, Daniël van der Stoep, Louis Bontes en Laurence Stassen. Omdat Bontes niet lang na zijn verkiezing naar de Tweede Kamer vertrok kwam ik er destijds zelf in als ‘rechts-conservatieve evangelische christen’, aldus het boek.

‘Grappig is dat men van Wilders in eerste instantie niet in de buurt van Jean-Marie Le Pen mocht zitten, uit angst voor framing als racistisch en antisemitisch’, zo vermeldt Rijken. ‘Bij de griffie regelen de vier PVV’ers dat ze zo ver mogelijk bij Le Pen vandaan mogen zitten, zodat ze nooit samen met hem in beeld komen. Andere Europarlementariërs wensen zich op hun beurt niet te associëren met hen.’ Dat is in de loop van de tijd duidelijk veranderd.

Drank en ruzie

Het is echter vanaf het begin geen koek en ei binnen de Brusselse fractie. Rijken: ‘Volgens Stassen en Bontes functioneert Madlener niet goed als delegatieleider, omdat hij geen lijnen uitzet en bijna altijd afwezig is op belangrijke momenten. Van zijn portefeuilles Economie en Buitenlandse Zaken komt in hun optiek weinig terecht. Ook storen ze zich aan zijn overmatige drankgebruik en dat van Van der Stoep, die [later] een verkeersongeluk veroorzaakt met vijf maal de maximaal toegestane alcoholische waarde in zijn bloed. Van der Stoep verlaat daarom het Europarlement en wordt opgevolgd door partijgenoot Auke Zijlstra.’ Van der Stoep probeert vervolgens vruchteloos met zijn partij Artikel50 in het EP te komen.

Afgezien van deze interne details heeft Rijken ook een primeur. Voordat Madlener terugkeert naar de Tweede Kamer blijkt namelijk dat er besprekingen gaande zijn met de EFD-fractie onder leiding van Nigel Farage over eventuele toetreding. ‘Stassen en Hartong voelen zich overdonderd, maar zien ook kansen in de toetreding tot de EFD.’ Positieve punten daarbij: Farage is geen Front National en houdt zich verre van antisemitisme en vreemdelingenhaat.

Rijken: ‘Voor de zekerheid checkt Stassen bij Wilders of hij op de hoogte is van de aansluiting bij Farage, waarna er in de nacht voor de vergadering rond vijf uur een sms bij haar binnenkomt. Wilders laat weten dat hij Madlener verboden heeft om tot de EFD-groep toe te treden. Stassen staat perplex en slaat aan het denken. Vermoedelijk heeft Madlener aan Wilders opgebiecht dat de samenwerking er komt en heeft de leider zijn veto uitgesproken omdat hij in Europa niet onder ‘de politieke megaster’ Farage wil dienen.’ De toetreding gaat door het veto van Wilders niet door.

Forum splijt ChristenUnie en SP

Een zeer opmerkelijke voetnoot in de politieke geschiedenis. Het geeft ook een indicatie waarom het nog steeds niet lukt om alle politieke partijen die tegen de EU zijn, of op zijn minst kritisch daarover, op één lijn te krijgen. Laat staan in één Europese fractie. Het draait kennelijk om ego’s. En keuzes. Forum voor Democratie weet dat intussen ook. Door de keuze voor de – vermeend – eurokritische ECR fractie (Conservatieven) is er momenteel al onenigheid ontstaan tussen de CU en SGP, die eveneens in die fractie zitten.

De SGP heeft geen problemen met FvD, de CU duidelijk wel. Straks staat de CU dus mogelijk buiten de ECR en zal op zoek moeten naar een nieuwe fractie (welke?), of inbinden met haar bezwaren tegen FvD. Velen vragen zich echter af waarom FvD niet gekozen heeft voor toetreding tot de ENF-fractie, waarin ook de PVV zit. Dat zou eigenlijk veel logischer zijn geweest, gezien in ieder geval de deels politiek-ideologische overeenkomsten. Welnu: iets met persoonlijkheden dus. En wellicht ook ‘le ton qui fait la musique’.

In het boek komen daarna uiteraard de verkiezingen van 2014 aan bod, waarbij een geheel nieuw PVV-team aantreedt in Brussel. Het oude team is uit de PVV gestapt of wil niet voor herverkiezing in aanmerking komen, op Zijlstra na, die na het trieste overlijden van Hans Jansen opnieuw zitting mag nemen in het EP. Die nieuwe fractie weigert overigens nadrukkelijk alle door het oude team aangeboden hulp, bijvoorbeeld in de vorm van dossieroverdracht. Men moet van Wilders kennelijk alles weer zelf uitvinden. De nieuwe fractie sluit zich – na een eerste mislukte poging om tot groepsvorming te komen – aan bij de EP-fractie van ENF, waarin ook Lega en Front National zitten. Hoe dat verliep kunt u zelf lezen.

Rijken was onlangs te gast bij Radio1, waar hij opmerkte: ‘Progressieven en rechts-nationalisten moeten in de democratische arena gewoon met elkaar in debat! Democratie is ons grote goud. Ga er goed mee om!’ Roerend mee eens. Wie meer wil weten over dit boeiende gedeelte van de democratische Europese politieke geschiedenis schaffe het lekker dikke boek aan. Aanrader.

www.sypwynia.nl/het-nieuwe-ijzeren-go...
rationeel
0
Island hat seine Kandidatur für eine EU-Mitgliedschaft offiziell zurückgezogen. Den Interessen des Landes sei außerhalb der EU besser gedient, erklärte das Außenministerium. Die Mitte-Rechts-Regierung in Reykjavik hatte den Schritt bereits angekündigt.

www.tagesschau.de/ausland/island-103....
rationeel
0
‘Verlamd door betutteling’: dit verbiedt Amsterdam allemaal
Er gaat de laatste maanden bijna geen week voorbij zonder dat het linkse stadsbestuur in Amsterdam een verbod oppert. De ‘linkse lente’ is voor de VVD reden om spottend te spreken van ‘het verbod van de week’. Ook Forum voor Democratie gruwt van de vele verboden. Wat mag er allemaal niet meer als het ligt aan het bestuur van de hoofdstad? Een overzicht.

‘”Het verbod van de week” door links Amsterdam,’ schrijft VVD-Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz, tot 2017 raadslid in de hoofdstad, geërgerd op Twitter. ‘Hoe je een bruisende stad stap voor stap kan verlammen door betutteling.’ Even later viel partijgenoot en raadslid in Amsterdam Claire Martens haar bij met een minstens zo cynische tweet. Ze voorspelt ‘een krantenkop, ergens in 2020: “Amsterdams college komt met verbod op hardop lachen op straat, want overlast.”‘

’s Nachts niet meer varen, meer dan twaalf opvarenden verboden
Aanleiding is het nieuwe vaarbeleid, waarmee een meerderheid van de gemeenteraad (GroenLinks, PvdA, D66, SP, BIJ1 en ChristenUnie) donderdag instemde. Op verzoek van PvdA-raadslid Dennis Boutkan worden per 1 juli de regels aangescherpt om drukte op het water en overlast voor omwonenden in te perken. Zo komt er een ‘flexibel’ nachtelijk vaarverbod en is het voortaan verboden om zonder vergunning te varen met meer dan twaalf mensen aan boord. Ook wordt het aantal boten dat een vergunning krijgt voor de passagiersvaart beperkt tot 550. Eerder leek er een algeheel nachtelijk vaarverbod te komen, maar na inspraak van verontruste rederijen en eigenaren van plezierboten zag het college van burgemeester en wethouders daar toch van af.

Volgens verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma (PvdA) is er nieuw beleid nodig om de illegale pleziervaart tegen te gaan. Maandag blokkeerden tientallen particuliere botenbezitters de gracht bij de ambtswoning van burgemeester Femke Halsema (GroenLinks) uit onvrede over het nieuwe beleid. Dat is volgens Dijksma nodig om ‘grip te krijgen op de gracht’. De afgelopen jaren is het er een stuk drukker geworden en is het aantal meldingen van overlast ook flink toegenomen, zei ze.

Annabel Nanninga, fractievoorzitter van Forum voor Democratie (FVD) in Amsterdam, is net als haar VVD-collega’s niet te spreken over het nieuwe vaarbeleid. Volgens haar heeft ‘de linkse raad net weer uw plezier en eigen verantwoordelijkheid een stukje verder kapotgemaakt’. Het voorbeeld is typerend voor de voortdurende ergernis van de rechtse partijen in de gemeenteraad van de hoofdstad, die veelvuldig instemt met een nieuw verbod, of een voorstel doet om iets te verbieden.

Geen rondleidingen op de Wallen, kleinere groepen in de stad
Woensdag stemde de gemeenteraad ook al in met een verbod op rondleidingen over de Wallen, wat in maart al door D66-wethouder Udo Kock was aangekondigd. Daardoor mogen per 1 januari geen gidsen meer met groepen toeristen langs prostitutieramen lopen. Dergelijke rondleidingen zijn ‘niet respectvol richting sekswerkers’, vindt Kock. ‘Het is niet meer van deze tijd om sekswerkers te zien als toeristische attractie.’

De historische, culinaire en alcoholische rondleidingen, ook wel bekend als ‘zuiptours’, langs kroegen, mogen straks ook niet meer. Buiten het Wallengebied worden de regels eveneens aangescherpt, maar zijn rondleidingen nog wel toegestaan. Alle gidsen moeten vanaf 2020 een ontheffing hebben om rondleidingen te geven in heel het centrum. Deelnemers moeten dan ook belasting betalen.
Het aanpakken van het Wallengebied is onderdeel van een plan om het aantal toeristen in Amsterdam terug te dringen. B en W vindt dat een van de prioriteiten voor de stad. ‘Amsterdam is geen decor voor toeristen,’ zei Zeeger Ernsting van GroenLinks tegen Het Parool. ‘Grote groepen veroorzaken overlast in de binnenstad en veranderen het karakter van buurten.’

Sluit viswinkel straks deuren? Eten in de zaak mag niet meer
Een andere maatregel die bedoeld is om toerisme een halt toe te roepen, is het terugdringen van ‘toeristenwinkels’ in de binnenstad om de ‘diversiteit in het winkelaanbod’ te bevorderen. Dat betekent dat The Seafood Shop aan de Leidsestraat in Amsterdam niet langer kan bestaan. De viswinkel moet van het gemeentebestuur stoppen met de verkoop van vis die in de winkel zelf kan worden opgegeten, zoals kibbeling of haring. ‘Dit is geen horecabestemming en dus mag het niet,’ zei wethouder Kock.

De winkel mag wel vis blijven frituren, maar die mag niet in de zaak zelf worden verorberd, besloot stadsdeel Centrum twee weken geleden. Kort daarna maakte The Seafood Shop bekend dat het zijn deuren gaat sluiten: ‘Je mag wel een viswinkel hebben maar geen eten voor directe consumptie verkopen,’ schrijft de winkel op Facebook. ‘Dat is een wassen neus want geen enkele viswinkel kan de huur nog betalen als klanten niet ook een haring of kibbeling ter plekke mogen eten.’

VVD, FVD, CDA en de Partij van de Ouderen noemden het besluit ‘ongehoord’ en vroegen B en W om een uitzondering te maken voor deze ‘oerhollandse viswinkel’, waar ook buurtbewoners hun vis kopen. Wethouder Kock liet zich niet overtuigen: ‘Dat leidt tot willekeur. Dan moeten we ook een slager toestaan broodjes te verkopen die klanten ter plekke op kunnen eten op stoeltjes.’

Omdat het familiebedrijf duizenden steunbetuigingen kreeg en via een inzamelingsactie al 15.000 euro ophaalde, gaat The Seafood Shop procederen tegen het besluit van de gemeente. Volgens de advocaat van de viswinkel is de kans groot dat de procedure slaagt: ‘Het valt in onze ogen juridisch moeilijk vol te houden dat een viswinkel de bestemming fastfood moet hebben in plaats van detailhandel.’
rationeel
0
‘Links niet zo wetsgetrouw als het gaat om burqa’s, krakers en illegalen’

FVD’er Nanninga maakt zich via Twitter boos over het feit dat partijen als GroenLinks en PvdA ‘helemaal in “regels zijn regels” modus zijn tegenover ondernemers. Gaan we ze aan houden mbt boerka’s, krakers, illegalen.’ Ze doelt op uitspraken van burgemeester Halsema en haar rechterhand Rutger Groot Wassink, die meermaals hebben aangegeven dat ze niet van plan zijn om landelijk geldende wetten als het verbod op gezichtsbedekkende kleding, kraken en illegaliteit te handhaven. Ook het kabinet drukte het Amsterdamse stadsbestuur op het hart om de wet te handhaven.

Vorige week keerde een grote meerderheid van de partijen in politiek Den Haag zich ook al tegen het Amsterdamse plan om vanaf 2030 alle benzine- en dieselauto’s uit de stad te weren. PvdA-wethouder Dijksma (Verkeer) stelt in het Actieplan Schone Lucht dat de gemeente toewerkt naar ‘een geheel uitstootvrije stad’ in 2030.

Verbod op diesel- en benzineauto’s in 2030 tegen luchtvervuiling
Daarmee hoopt het stadsbestuur de luchtvervuiling tegen te gaan om zo de levensverwachting van Amsterdammers met drie maanden te verlengen. De hele bebouwde kom moet over elf jaar alleen nog maar toegankelijk zijn voor auto’s die rijden op elektriciteit en waterstof.

De lokale VVD houdt zaterdag een actie om de onvrede over het voorstel kenbaar te maken. Raadslid Marianne Poot roept Amsterdammers op om naar het Olympiaplein te komen, waar de VVD stickers uitdeelt met de tekst ‘Gemeente, stop met pesten’. FVD is verbijsterd over het voornemen om over elf jaar geen benzine- en dieselauto’s meer in de stad te hebben. ‘Iedere keer als je denkt dat het niet gekker kan, kan het hier in Amsterdam nog gekker,’ zegt raadslid Kevin Kreuger. Volgens hem is, ook al vanwege de verhoging van de parkeertarieven in het centrum (7,50 euro per uur) en het schrappen van tienduizend parkeerplaatsen in de stad, sprake van ‘het ordinair wegtreiteren van mensen die een andere leefstijl hebben dan de linkse bobo’s op het stadhuis’. Forum gaat er naar eigen zeggen ‘alles aan doen om dit idiote plan van tafel te krijgen’.

Letters ‘I Amsterdam’ weggehaald, want ‘te individualistisch’

Het verbod dat misschien wel de meeste ophef veroorzaakte, betreft de iconische ‘I Amsterdam’-letters die in december op initiatief van GroenLinks-raadslid Femke Roosma werden weggehaald. Behalve de grootste partij in de stad steunden ook D66, PvdA en SP dat voorstel al in oktober. De reden: de letters staan voor ‘het individualisme, terwijl wij in deze stad solidair en divers willen zijn’, aldus Roosma tegen Het Parool. Bijkomend voordeel zou zijn dat het ‘massatoerisme’ met het weghalen van de letters zou worden verminderd.

In maart zouden de letters tijdelijk terugkeren – met daarvoor een stempotlood – als onderdeel van een campagne om de opkomst tijdens de Provinciale Statenverkiezingen (20 maart) te bevorderen. Vanwege de aanslag in Utrecht op 18 maart besloot burgemeester Halsema echter dat het terugplaatsen van de letters niet gepast zou zijn. Voor de liefhebbers is er toch nog een mogelijkheid om, zoals toeristen graag doen, met de letters op de foto te gaan. Een creatief bureau ontwikkelde een app waardoor virtuele ‘I Amsterdam’-letters alsnog in de buitenruimte op camera kunnen worden vastgelegd: ‘De Amsterdamse politiek kan de letters wel uit de stad halen, maar niet uit het hart van de Amsterdammers en de toeristen.’

www.elsevierweekblad.nl/nederland/ach...
rationeel
0
Triest maar noodzakelijk – FVD-kopstuk Paul Cliteur krijgt bewaking tijdens Nacht van de Filosofie in Groningen

Paul Cliteur, FVD-huisfilosoof en voorzitter van het wetenschappelijk bureau van de partije, krijgt bewaking toegewezen tijdens de Nacht van de Filosofie in Groningen. Dit naar aanleiding van de klachten die uit de hoek van de ‘tolerante’ Groningse universiteit kwamen. Dat meldt Dagblad van het Noorden.

Cliteur is uitgenodigd om vrijdagavond een lezing te geven over ‘Theoterrorisme en de lafheid van het westen’. Toen dit nieuws uitkwam, volgden een aantal klachten waaronder vanuit enkele docenten. Deze docenten zijn zo open, tolerant en vóór het vrije woord dat ze Cliteur het podium wilden ontzeggen. De argumenten waren ook nog eens nergens op gebaseerd, want geen enkele docent had zijn boek gelezen of inhoudelijk bekritiseerd.

Sterker nog, het hoofdargument om hem te weren was vanwege de angst dat zijn ‘controversiële ideeën’ hun weg zouden vinden in de tere hoofdjes van hun studenten, terwijl zijn boek allang in de universiteitsbibliotheek ligt! Cliteur haalde dan ook hard uit naar deze drammers.

Nu is het dus zo ver gekomen dat een spreker, die alle recht heeft om gebruik te maken van de mogelijkheid tot een vrije en open discussie voor zijn lezing, beveiligd moet worden. Want ja, je weet maar nooit welke tolerante student de memo heeft gemist over dat geweld toch echt niet is toegestaan en dat toch nogal tegen de waarden van de universiteit indruist.

Hier moet wel even bij verteld worden dat niet de gehele universiteit tegen zijn komst is. Het betreft een betrekkelijk kleine groep studenten en docenten. Zowel de rector magnificus als de decaan van de Faculteit Wijsbegeerte maken zich wél gewoon hard voor ‘intellectuele vrijheid en diversiteit’

www.dagelijksestandaard.nl/2019/04/tr...
rationeel
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 17 mei 2019 om 14:40:


[...]
Dit is een volkomen belachelijke SMOES.....!!!

Bij een live-debat heeft de omroep geen enkele invloed.

Bodet is een SCHIJTLIJSTER......!!!!


Rutte, moet na negen jaar ‘STUDIE GESCHIEDENIS” toch weten hoe hij als uitdager van dit debat moet reageren. Baudet is de uitgedaagde, dus bepaald Baudet plaats/tijd ect., bij het niet nakomen door Rutte van deze voorwaarden, kwalificeert Rutte zich als een LAFBEK!
19.142 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 ... 954 955 956 957 958 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
576,83  +2,04  +0,35%  13 sep
 AMS25-24h 576,03 -0,14%
 Germany30^ 12.461,30 +0,41%
 Dutch15-index 16.144,32 +0,09%
 BEL 20 3.730,24 +0,88%
 BRX20-24h 3.723,49 -0,18%
 Europe50^ 3.542,52 -0,21%
 Euro30-index 18.191,23 +0,14%
 US30# 27.216,31 +0,05%
 Nasd100# 7.885,10 -0,10%
 US500# 3.006,24 -0,03%
 Japan225# 22.061,94 +0,33%
 Gold World Spot (USD) 1.488,92 -0,63%
 New York WTI spot 56,22 +1,06%
 EUR/USD 1,1074 0,00%

Stijgers

Kendrion +4,69%
ArcelorMittal +3,79%
Boskalis +3,54%
Air France-KLM +3,38%
Alfen N.V. +3,06%

Dalers

Wolters Kluwer -2,79%
ADYEN NV -1,94%
Kiadis Pharma -1,74%
Takeaway.com -1,61%
WDP -1,57%

Nieuws Forum meer

Saudische beurs omlaag na aanval op A...
Bangizwe op 15-sep-19 20:03
6
Amerikanen helpen Suriname met dollar...
Toddemij op 15-sep-19 19:22
4
'Halvering Saudische olieproductie na...
DeZwarteRidder op 15-sep-19 17:52
21
DNB-baas Knot hard over beleid ECB
eldee99 op 15-sep-19 16:13
47
'PostNL wil ook de zorg gaan bezorgen'
Beursspeculant op 15-sep-19 14:15
28