Kabinet Rutte III, vertrouwen in de toekomst ???

drooglegging
0
www.telegraaf.nl/entertainment/316392...

"In Giuffre’s eigen getuigenis verklaart zij dat ze Clinton op het privé-eiland van Epstein heeft gezien met twee jonge meisjes. Ze hoorde Epstein zeggen dat de voormalige president hem gunsten verschuldigd was...."

Dan krijgt Lange Frans toch gelijk, De Lolita-Express was een wekelijkse pendeldienst naar het eigen prive eiland van die rijke kerel.

Mevrouw Maxwell moet nu gaan "zingen" en gewoon man en paard noemen: Royals, presidenten, ministers, miljonairs, de hele stoet kwam wekelijks langs met die operette prins uit het VK vooraan lopend in de polonaise....
aextracker
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 23 oktober 2020 10:39:


[...]
Wat moeten we met zo'n achterlijk en zinloos verhaal.....????Vooral niet op internet doorplaatsen en herhalen, dus negeren.
aextracker
0
quote:

Plein777 schreef op 23 oktober 2020 10:42:


[...]


Geef maar eens antwoord op de vraag:

ZITTEN DE ORANJES WEL RECHTMATIG OP DE TROON ?


Volgens de nederlandse wet wel !
Waarom dan de vraag uberhaupt stellen ?
rationeel
0


The ECR Group has strategically decided to vote through the Parliaments' position on CAP reform

The Conservatives and Reformists Group in the European Parliament has strategically voted in favour for the Common Agricultural Policy Reform. After a week of partial voting sessions, the Parliament will today decide on the referral of the mandate back to the agriculture committee responsible for intra-institutional negotiations. ECR Shadow Bert-Jan Ruissen comments: "We shall start negotiations with the Council without further delay. The Parliaments' position is far from perfect, but in the interest of our farmers, food security and the planet we shall work for balanced outcomes together with the Council. Simplification must be the key priority during the negotiations and we will watch this very closely."

The ECR Group successfully advocated in favour of flexibility for Member States to tailor the policy to local conditions. The possibilities to boost the uptake of innovative methods such as precision farming are highly welcomed for a sustainable management of natural resources.

The ECR Group will, however strongly stand against any pressure to take out fertile farmland from food production.

Mr Ruissen added:

"The viability of farming in Europe shall never be put at risk. Even recently, the COVID-pandemic has taught us that the EU simply cannot afford to undermine its crucial food production. We must prevent that our food production gradually moves to third countries, outside of Europe because of the level playing field, and for this end, farmers need to remain at the heart of the policy."


ENDS

The Results of the vote will be announced at 5 pm today.
Opus135
0
quote:

Beperktedijkbewaking schreef op 23 oktober 2020 08:51:


[...]Kom op, mede oude zak. Je beoordeelt mij veel te snel.

.......
Maar Trump is andere koek. Los van zijn politieke besluiten (hoe erratic ook) is hij een narcistische egoïst, een volstrekt onethisch mens.
Ik lust hem niet vanwege dat vreselijke karakter, wat hij verder besluit past daarbij maar zal me verder worst zijn.

.......
Het eerste is een Marcel-van-Dammetje of sinds zondag j.l. een Lubachje. Niet O.K. als losse opmerking en de lezer moet zelf de argumenten er maar bij zoeken.

Het laatste is dom en kinderachtig. Zal de lezer daarom verder worst zijn.

Jammer.

Ik heb het terugkijken van het debat overigens afgebroken: ontzettend saai. Het lijkt me slimmer om terug te kijken op het gedrag van de Democratische Partij de afgelopen drie en een half jaar, en mede daarop te bepalen wie het Huis zouden moeten bevolken en wie de President zou moeten leveren.
izdp
1
En dan als conclusie mag ik toch hopen dat je je stem niet geeft aan een waanzinnig heerschap met zeer sterke psychopathische kenmerken.

Voor de rest valt voor hun restantje democratisch gedachte te hopen dat de reps de senaat verliezen en de dems wel het lef hebben om wetsvoorstellen aan de toetsing van stemmen te onderwerpen.
Nog mooier als ze dan de macht van de voorzitter van de senaat naar de eeuwige jachtvelden sturen.
rationeel
0

De ‘inclusieve’ gulheid van Sigrid Kaag kent geen grenzen

Minister Sigrid Kaag wil een miljard euro aan bevriende organisaties geven. Sommige hebben zelf nauwelijks inkomsten.

Wouter Roorda

www.wyniasweek.nl/de-inclusieve-gulhe...

Minister Sigrid Kaag staat op het punt bijna een miljard euro belastinggeld te verstrekken aan bevriende organisaties. Komende week verdedigt de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking haar begroting voor 2021 in de Tweede Kamer. Hierin is het subsidieprogramma Power of Voices opgenomen.

‘Power of Voices’ sluist de komende vijf jaar maar liefst 825 miljoen euro naar allerlei NGO’s waarvan de doelstellingen de minister bevallen, maar waarvoor verder nauwelijks rechtvaardiging is. Naast het programma ‘Power of Voices’ verdeelt het ministerie nog vele miljoenen aan subsidies aan (deels dezelfde) activistische groeperingen, zoals Milieudefensie, COC, Amnesty International etc. Ook krijgen tal van aan de VN en de EU gelieerde organisaties als de WHO, Unicef, UNWRA etc. jaarlijks tientallen miljoenen euro’s.

Kaag lijkt de Postcodeloterij wel

Voor Kaag lijkt besturen hetzelfde als subsidie uitdelen. Het departement doet denken aan de Postcodeloterij. Het formuleert ‘goede doelen’, waaraan het dan veel geld geeft. En er komen alleen maar goede doelen bij. Zo is de begroting inmiddels doordrenkt van terminologie over het tegengaan van klimaatverandering en moet het beleid ‘inclusief’ en ‘intersectioneel’ zijn. Ook is er een speciale Taskforce Corona Ontwikkelingssamenwerking.

Het is een merkwaardige manier om ontwikkelingshulp te bedrijven. In plaats van de eigen ideologische voorkeuren op te dringen aan arme landen zou je verwachten dat men kijkt naar wat werkt om deze landen rijker te maken. Om vervolgens daar het beleid op in te richten. Van een dergelijke gedachtegang is echter geen spoor te vinden in de begroting.

Het ministerie heeft ‘strategische partners’

Een belangrijk onderdeel van de ontwikkelingsstrategie is het meerjarenprogramma Power of Voices. Eerder dit jaar werden in dit kader twintig groepen van organisaties geselecteerd die in aanmerking komen voor een ‘strategische’ relatie met het ministerie voor de periode 2021 t/m 2025. Tot 16 oktober jl. hadden zij de tijd hun plannen verder te concretiseren. Hierna worden deze voor het einde van het jaar beoordeeld door het departement en valt er een besluit wie wel of niet per 1 januari 2021 voor een strategisch partnerschap in aanmerking komt.

Power of Voices bouwt voort op het programma ‘Samenspraak en Tegenspraak’ dat door de vorige minister Lilianne Ploumen (PvdA) in het leven werd geroepen. Beide programma’s willen langs de weg van politieke beïnvloeding verandering te weeg brengen in de landen die Nederland hulp geeft. Volgens het ministerie gaat het niet langer om het zelf slaan van waterputten, maar om de overheid in het desbetreffende land te dwingen dat te doen.

‘Theorie van verandering’

Power of Voices en een aantal andere subsidieregelingen vallen onder de bredere noemer ‘Versterking Maatschappelijk Middenveld’. Dat is een term die je niet direct met D66 associeert en die ook iets anders blijkt te betekenen dan wat we er hier in Nederland doorgaans onder verstaan. Die andere betekenis blijkt uit een nadere beschouwing van het selectieproces van organisaties voor het strategisch partnerschap. Het voornaamste onderdeel hiervan is een beschrijving van hoe de organisatie in kwestie de door het ministerie geformuleerde ‘Theory of Change’ in de praktijk denkt te brengen.

Deze verandertheorie stelt dat armoede, ongelijkheid en uitsluiting veroorzaakt worden door ongelijke machtsverdeling. Deze onderliggende oorzaak dient te worden aangepakt via lobby en pleitbezorging voor de allerarmsten en onderdrukten. Het veranderen van machtsrelaties via politieke beïnvloeding door maatschappelijke organisaties is dus de kern van de aanpak. Met als doel dat in deze landen wetten, beleid en/of normen veranderen en praktijken ‘duurzamer, billijker en inclusiever’ worden. Onheilspellend voegt het eraan toe dat de problemen in de landen daar zijn verweven met die hier.

Jelmer Kamstra, de Kaag-fluisteraar

Deze gedachten worden verder uitgewerkt op de door het ministerie gesponsorde website Include platform. Ze zijn geformuleerd door de Nijmeegse antropoloog Jelmer Kamstra, die inmiddels in dienst is getreden van het ministerie. Het achterliggende, uitgebreidere document staat vol verwijzingen naar antropologische en sociologische literatuur, waarvan het empirische gehalte gering is. Wie op zoek is naar bewijs voor deze ideeën zal het hier dan ook niet vinden, afgezien van wat case studies (waaronder het proefschrift van Kamstra) die de werking op lokaal niveau moeten aantonen.

Het marxistische karakter van deze verandertheorie is onmiskenbaar. Het is verder overgoten met een sausje van gendergelijkheid, waarmee al het beleid van Kaag is doordrenkt, en hieraan is een flinke snuif ‘Gloria Wekker’ toegevoegd. Verder dan deze sociologische benadering heeft de auteur nooit gekeken. De uitgebreide literatuurlijst laat bijvoorbeeld geen enkele economische studie zien, terwijl op dit terrein de afgelopen jaren belangrijk werk is verricht met wel een stevige empirische onderbouwing.

Een eenoog is al snel koning op een ministerie

Nu hoef ik niet het wetenschappelijke werk van Kamstra te beoordelen. Daarvoor zijn objectieve maatstaven ontwikkeld, volgens welke zijn wetenschappelijke publicaties op dit terrein niet alleen beperkt in aantal maar ook niet heel indrukwekkend zijn. Hoe kan iemand die niet in toptijdschriften over dit onderwerp heeft gepubliceerd toch een dergelijk stempel op het beleid drukken? De verklaring hiervoor is niet heel ingewikkeld: In de ideeënloosheid die ministeries kenmerkt, zo is mijn eigen ervaring, is iemand met het ‘juiste’ verhaal bij de gewenste uitkomsten al snel éénoog in het land der blinden. Het is nogal een smalle wetenschappelijke basis om 825 miljoen te distribueren.

Een externe adviescommissie bestaande uit Karin Geuijen en Hans Slegtenhorst houdt toezicht over dit verdelingsproces. Ook het cv van deze twee personen is op dit terrein niet bepaald indrukwekkend. Wel krijgen ze hiervoor een halve dag in de week aardig betaald volgens salarisschaal 18 van het Rijk.

rationeel
0
Hoezo, dat prediken van ‘inclusiviteit’?

Het had geen kwaad gekund als men op het departement kennis had genomen van het veelgeprezen werk van de economen Daron Acemoglu en James Robinson. Hun boek Why nations fail laat op een toegankelijke manier zien wat de oorzaken van economische achterstand zijn. Kort gezegd komt het erop neer dat het bevorderen van politieke pluriformiteit en van concurrentie, door het ontmantelen van economische machtsposities, de sleutel is tot ontwikkeling.

Het belang van een concurrerende markteconomie blijft in het verhaal van Kamstra helemaal buiten beschouwing. Ook het bevorderen van politieke pluriformiteit is geen prioriteit. Het gaat er vooral om ontwikkelingslanden een ideologie op te dringen die gendergelijkheid en inclusiviteit predikt.

Maar begon ons eigen ontwikkelingsproces als een soort van emancipatiestrijd op het terrein van gendergelijkheid en inclusiviteit? Geldt dat ook voor recentere voorbeelden als Singapore, Zuid-Korea en Taiwan? De geschiedenis leert dat emancipatie en inclusiviteit van de achtergestelde en allerarmste groepen niet het ontwikkelingsproces in gang zetten, zoals het ministerie gelooft. Het begint juist bij de middenklasse die door betere opleiding en meer middelen veranderingen gaat eisen op politiek en economisch gebied.

Minder ongelijkheid is uiteindelijk een gevolg van economische ontwikkeling, waar deze eerst vaak nog toeneemt. Ik daag het ministerie uit om mij één land te noemen waar deze aanpak heeft gewerkt. Ik noem er alvast een paar waar die heeft gefaald: Cuba, Zimbabwe, Venezuela, Suriname, Zuid-Afrika, Iran.

Waarom dan hulp naar (islamitische) landen die geen gendergelijkheid willen?

De landen op wie Nederland het beleid van ontwikkelingssamenwerking concentreert, bevinden zich vooral in Zuidwest Azië en de noordelijke helft van Afrika. Dit zijn landen waar de islam de dominante godsdienst is. Het valt moeilijk in te zien hoe deze streng-islamitische landen binnen afzienbare tijd een beleid gericht op gendergelijkheid en inclusiviteit gaan omarmen. Ook niet als je er jaarlijks een paar honderd miljoen euro tegenaan gooit. De ‘Theory of Change’ van Kaag blijft hier het antwoord op schuldig.

Kunnen NGO’s vanuit Nederland, al of niet met hulp van lokale organisaties, de gewenste verandering tot stand brengen? Dat is niet de vraag. Het gaat hier om een inspanningsverplichting. Slechts een bepaald soort organisaties voelt zich aangetrokken tot dit gedachtegoed. De verandertheorie die het ministerie hanteert zal in de praktijk vooral als een soort ideologisch filter dienen. Wie deze verandertheorie niet onderschrijft, kan geen strategisch partner worden van het departement en wordt uitgesloten van subsidie, zo stelt het aanbestedingsdocument expliciet.

COC en Milieudefensie betalen de huur van het geld van Kaag

Wie de verandertheorie wel onderschrijft, ontvangt een hele sloot geld met een vaag bestedingsdoel. De subsidie van het ministerie zal dan ook voor deze organisaties als een soort van basisfinanciering dienen, waaruit de kantoorkosten worden betaald en waarover men een sausje internationalisering giet.

Zonder de steun van Kaag zouden clubs als het COC en Milieudefensie een kwijnend bestaan lijden, omdat ze niet (COC) of nauwelijks (Milieudefensie) leden hebben die geld bijdragen en voor de rest zijn aangewezen op de Postcodeloterij. Die eigen middelen en de steun van de echte Postcodeloterij komen nu vrij voor het bewerken van de Nederlandse publieke opinie.

Wie zijn de resterende twintig organisaties die in aanmerking komen voor het strategisch partnerschap? We zullen het binnenkort te weten komen, maar het zijn waarschijnlijk dezelfde “usual suspects” als die welke deelnamen aan ‘Samenspraak en Tegenspraak’. De pluriformiteit in hun opvattingen is ver te zoeken, maar dat is ook geen doelstelling van beleid. Integendeel.

Met ontwikkelingssamenwerking heeft het allemaal niet heel veel te maken. Daarover meer in een volgende bijdrage.
rationeel
1
Geld weggooien moet stoppen.

Nederland moet weer opgebouwd worden. Achterstallig onderhoud verdient verreweg de voorkeur om ONS geld aan te besteden.

Verder moet de burger meer geld in eigen zak houden, ipv zich kaal te laten plukken door ideologisch bevlogenen, of zijn het waanzinnigen?
Plein777
0
quote:

rationeel schreef op 24 oktober 2020 11:58:


Geld weggooien moet stoppen.

Nederland moet weer opgebouwd worden. Achterstallig onderhoud verdient verreweg de voorkeur om ONS geld aan te besteden.

Verder moet de burger meer geld in eigen zak houden, ipv zich kaal te laten plukken door ideologisch bevlogenen, of zijn het waanzinnigen?


Speciaal voor Ratio:

www.vrijspreker.nl/wp/2020/10/toine-v...
rene l
2
quote:

gokker schreef op 23 oktober 2020 13:30:


[...]

En ach ja, die obsessie voor Eritrea... Heb je een oogje op één van de dames daar in je dorp, daar je er steeds weer over begint? Weet je al welk geloof ze heeft?Ik krijg een steeds vreemdere kijk op je gokker met je rare denkwijze.
Zelf zou ik het namelijk niet normaal en zelfs zeer onnatuurlijk vinden om aan te pappen met een meid die ongeveer even oud is als je eigen kinderen.
En dan nog minimaal 10 kinderen moeten produceren, geen haar op mij hoofd die daar nog aan denkt.

Nagenoeg niemand in ons dorp heeft er overigens behoefte aan om contact te hebben met de vele Irritrejers, behalve de mensen die er grof geld aan verdienen.
Ze lopen nu al zo'n 4 jaar rond, onze taal spreken ze voor geen éne meter, en wanneer je ze in groepsverband tegenkomt lijkt het net een groep gakkende eenden.

Op school haken ze af, bedrijven kunnen er niks mee, en nu worden ze te werk gesteld bij de sociale werkplaats waar ze hele dag verplicht designer mondkapje moeten naaien.
Het zal hun net zo vergaan als de Somaliers van zo'n 20 jaar terug, over een tijdje leven ze geisoleerd in hun eigen appartement.
Het is niets ander dan het verdienmodel van hun thuisland, het nodige geld dat dit soort types binnenharken aan subsidies en wat ze verkrijgen d.m.v. criminele activiteiten wordt heel subtiel doorgesluisd.

Ik hoor het ook van onze eigen jeugd, de jongens willen helemaal geen Irritrese meid, en de meiden geen Irritrese vent, de verschillen zijn te groot.
En gevalletje van de nodige jaren terug, mijn vroegere buurmeisje kreeg verkering met het zoontje van een huisarts uit de villawijk bij ons in het dorp.
Tja, hij was als jonkie geaborteerd uit Centraal Afrika, keurig opgevoed, en m'n buren dachten dat hun dochter de hoofdprijs had gewonnen.
Totdat ze een jaar getrouwd waren, hij bekeerde zich tot de Islam en er gingen plotseling hele andere regels gelden.
Het is ook een feit gokker, een Moslim zal de Islam nooit verloochenen, op een enkeling na, het wordt gezien als verraad, en ik kan mij er ook best wel wat bij voorstellen.

En je gaat maar door gokker.
Je beticht mij continu van leugens, je plaats denigrerende opmerkingen over mij, ik lach er om, en waar je waarom, gewoon omdat jij het zegt.
Je zou ook nog met je Gokkers List komen, een opsomming met 10 van mijn grootste leugens.
Tot op heden ben je hierbij in gebreke gebleven gokker, en ik weet wel waarom.

Het is net als met de a.s. verkiezingen in de States, zelfs heel Links Nederlands heeft de nacht zittend voor de tv doorgebracht tijdens het debat.
Trump werd de volgende dag door de media afbrand en Biden is de man die gaat winnen, ik moet het eerst nog zien.
Maar ik ben wel zo eerlijk, de meeste stemmen gelden, en ik leg mij er dan ook bij neer en heb ook geen haatgevoelens.
Je ziet ook beelden op tv vanuit de grensstreek, het hek vordert gestaag, er moeten nog wel de nodige kilometers gemaakt worden, maar de bevolking en de politie zijn er blij mee.

Maar gokker, volgens mij lijk jij wel een beetje op Biden, op zaterdagmiddag loop je volgens mij in je binnentuin op van Bommels, en draag je een geruit overhemd met daar overheen een roze spencer.
En met je nagelschaartje knip je je bonsai boompjes in de juiste vormen.
Last van de regen heb je niet, zelf wilde ik vanmiddag het gras nog even maaien, maar ik denk niet dat het er vandaag nog van komt.

Tja, na 8 uur 's avonds gaat de hoteltap dicht, de minibar zullen ze wel goed gevuld hebben, en ik heb eigenlijk geen idee hoe laat de tap de volgende dag weer opengaat.

Blijf maar gewoon doen gokker, voor mij was het een mooie beursweek, eindelijk na vele maanden.
Veel schade heb ik echter nog in te halen, ik ben flink op de koffie gekomen.
Werp maar eens een blik op het scorebord van de Aisniksfondsen, het overgrote deel noteert nog steeds diep rood en er zijn gigantische verschillen.
Duizelingwekkende k/w waardes bij fondsen die nog groen noteren, hoe is het mogelijk.
Reken je bij voorbaat daarom ook nooit rijk, de komende periode kan nog wel eens heel heftig worden om meerdere redenen.
Ik hou maar rekening met nog een flinke klap, komt deze niet dan valt het alleen maar mee.

Waarom, gewoon mijn onderbuik gevoel.

www.youtube.com/watch?v=JAiVyBc321w
Beursgoeroe
1
www.ad.nl/binnenland/geheim-rapport-o...

wat leesvoer voor de liefhebber .............. wat al decennia lang aan de hand is ..............het was al hot in de Klaas Bruinsma tijd, die voorzag heel het Gooi en de politiek al van het witte poeder ............ hoe de onderwereld de bovenwereld plat heeft inclusief justitie ............. levensgevaarlijk .......
drooglegging
0
quote:

Beursgoeroe schreef op 24 oktober 2020 12:39:


www.ad.nl/binnenland/geheim-rapport-o...

wat leesvoer voor de liefhebber .............. wat al decennia lang aan de hand is ..............het was al hot in de Klaas Bruinsma tijd, die voorzag heel het Gooi en de politiek al van het witte poeder ............ hoe de onderwereld de bovenwereld plat heeft inclusief justitie ............. levensgevaarlijk .......


Als het economisch echt minder gaat worden komende weken, dan zal deze handel zwaar gaan opleven, het pricipe "niets meer te verliezen" doet dan opgeld, nooit anders geweest!

Ook in Amsterdam west, "We gaan de stad overspoelen met cocaine", of de politiek het zover laat komen, het is kunst de balans te vinden.

Er worden nog steeds elke week personen autos aangehouden met tientallen kilos cash papier in de achterbak

Bij RIA Money Transfer(Kinkerstraat hoog even) stond gisteren een rij "klanten" op de stoep te wachten om naar binnen te mogen, een geel hesje buiten voor het vriendelijke woord, een ex-kooivechter in het zwart om het logistiek netjes in de rij te houden, gelukkig scheen de zon.

Oh ja! ze kwamen niet voor het afsluiten van een hypotheek of consumptie krediet of voor een naamswijziging.
ffff
1
Rene,

Kleine correctie in je enorm boeiende uiteenzettingen:
als jonkie geaborteerd uit Centraal Afrika...... Ik mag voor het jonkie toch hopen dat ie geadopteerd is.

De rest weet je wel Rene. Ik lees jullie allemaal graag. Als we nu maar gewoon kunnen zeggen wat we willen zeggen en onze epistels niet volledig weggehaald worden. Hier in de KK van IEX heb ik de afgelopen jaren véél geleerd, véél opgestoken.

Dus maar een heel onschuldige afsluiter, Rene:

Toen ik Willem-Alexander nederig en boetevaardig zijn grootste excuses aan ZIJN volk zag maken, werd ik toch wel een beetje jaloers op hem. Heb je gezien hoe vol liefde en bewondering, vol begrip en aanhankelijkheid zijn mooie echtgenote Maxima voortdurend naar hem OP keek. Die blik in haar ogen..... Ik werd stikjaloers. Ik denk dat het 35 jaar geleden is dat mijn ( lieve) vrouw zo, op die manier, naar mij gekeken heeft.
Die Wllem heeft ook echt ALLES: de poen, zo'n fantastische, bewonderende , aanhankelijke vrouw, maar wel een godsgruwelijk lastig volk. Dat wel !

Fijn weekend, Rene ( én ook Gokker, hoor. Pas maar op dat het bomsaischaartje niet gaat roesten van al die regen !)

Peter
Beperktedijkbewaking
0
quote:

hirshi schreef op 23 oktober 2020 12:04:


[...]
Besef maar eens goed dat ook niet iedere West Europeaan over de Zuid Afrikaanse kolonisten even positief denkt als jij.

Op onze leeftijd is enige nuance, beschaving en invoelingsvermogen voor een cultuur die de onze niet is gewenst.

Welke kolonisten?
Zuid-Afrika is nooit een Hollandse kolonie geweest.

rationeel
0
quote:

ffff schreef op 24 oktober 2020 13:27:


Rene,

Kleine correctie in je enorm boeiende uiteenzettingen:
als jonkie geaborteerd uit Centraal Afrika...... Ik mag voor het jonkie toch hopen dat ie geadopteerd is.

De rest weet je wel Rene. Ik lees jullie allemaal graag. Als we nu maar gewoon kunnen zeggen wat we willen zeggen en onze epistels niet volledig weggehaald worden. Hier in de KK van IEX heb ik de afgelopen jaren véél geleerd, véél opgestoken.

Dus maar een heel onschuldige afsluiter, Rene:

Toen ik Willem-Alexander nederig en boetevaardig zijn grootste excuses aan ZIJN volk zag maken, werd ik toch wel een beetje jaloers op hem. Heb je gezien hoe vol liefde en bewondering, vol begrip en aanhankelijkheid zijn mooie echtgenote Maxima voortdurend naar hem OP keek. Die blik in haar ogen..... Ik werd stikjaloers. Ik denk dat het 35 jaar geleden is dat mijn ( lieve) vrouw zo, op die manier, naar mij gekeken heeft.
Die Wllem heeft ook echt ALLES: de poen, zo'n fantastische, bewonderende , aanhankelijke vrouw, maar wel een godsgruwelijk lastig volk. Dat wel !

Fijn weekend, Rene ( én ook Gokker, hoor. Pas maar op dat het bomsaischaartje niet gaat roesten van al die regen !)

Peter


Zo'n romanticus moet je zijn voor je vrouw.

Maxima speelt gewoon haar rol. Dat doet ze uitstekend, maar dat wil niet zeggen dat het geen ingestudeerd toneelstukje is.

Afhankelijke vrouw? Ga toch weg. Berekenende kiezer. Maar dat hoeft niet slecht te zijn, zolang ze geeft wat van haar verlangd wordt.

3 kinderen, waarvan de oudste, later naar alle waarschijnlijkheid, onze Koningin wordt, en die lijkt ook het beste gelukt, wat veelal het geval is met de oudste, net zoals dat het geval is bij de andere zoogdieren.

Lastig volk? We houden hem toch;)
rationeel
0
Kaag kost trouwens meer dan ONZE Koning, en van haar krijgen we niets dan ellende terug:(
Beperktedijkbewaking
1
quote:

Opus135 schreef op 23 oktober 2020 20:17:


[...]
...
Ik heb het terugkijken van het debat overigens afgebroken: ontzettend saai. Het lijkt me slimmer om terug te kijken op het gedrag van de Democratische Partij de afgelopen drie en een half jaar, en mede daarop te bepalen wie het Huis zouden moeten bevolken en wie de President zou moeten leveren.
Als het net als in NL om partijverkiezingen zou gaan, zou ik het nog niet weten. De houding van de Democraten is niet altijd even fraai. Waarbij ik er direct bij zeg dat ik mijn kranten lees maar geen Amerikakenner ben. Van vele regionale of binnen-statelijke kwesties weet ik weinig.


Maar het gaat bij de eigenlijke presidentsverkiezingen niet om de samenstelling van het Huis of de Senaat. Het gaat om een persoon die veel macht krijgt, naar verhouding veel meer dan een Rutte in ons bestel.
Dan doet de persoonlijkheid en het karakter van deze man of vrouw er wel degelijk toe. Deze Trump deugt niet. Onzin dat ik dat moet 'bewijzen'. Hij bewijst het zelf dagelijks. Hij liegt en draait. Zegt dat-ie met een beter plan gaat komen dan Obama-care, maar moet het nog gaan bedenken (hij heeft al vier jaar de tijd gehad!). De man heeft geen clue hoe hij de gammele infrastructuur in de VS moet aanpakken.

Ik keer het om: laat Trump-adepten maar aantonen dat hij beschaafd, redelijk, sociaal voelend, wijs, fiscaal integer, vooruitziend, democratisch denkend, verbindend en respectvol naar vrouwen is.

rationeel
0
34.416 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 ... 1717 1718 1719 1720 1721 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
615,67  +5,19  +0,85%  18:05
 AMS25-24h^ 615,25 +0,78%
 Germany30^ 13.271,30 +0,14%
 Dutch15-index 16.808,54 +0,18%
 BEL 20 3.726,86 +0,32%
 BRX20-24h^ 3.726,15 +0,31%
 Europe50^ 3.531,88 +0,42%
 Euro30-index 18.290,98 +0,51%
 US30^ 30.149,48 +0,63%
 Nasd100^ 12.511,70 +0,37%
 US500^ 3.691,80 +0,69%
 Japan225^ 26.827,97 +0,39%
 Gold spot 1.836,35 -0,28%
 EUR/USD 1,2135 -0,09%
 WTI^ 46,01 +0,80%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

Accell +4,31%
SIGNIFY NV +4,31%
Accsys +3,97%
Royal Dutch S... +3,45%
Eurocommercia... +3,22%

Dalers

Ahold Delhaize -2,14%
Sligro -2,08%
WDP -1,65%
PostNL -1,35%
JUST EAT TAKE... -1,32%

Nieuws Forum meer

ECB wil dividendverbod banken met 6 m...
KCNIB op 4 dec 2020 20:53
2
Denemarken gaat stoppen met olieprodu...
Ronald Engels op 4 dec 2020 20:08
12
'Wall Street verwerkt tegenvallend ba...
Anoniem1337 op 4 dec 2020 19:41
8
'ECB wil jaar langer de tijd voor cor...
Nuchterbekeken op 4 dec 2020 19:35
19
Europese beurzen sluiten hoger na slo...
Kaviaar op 4 dec 2020 19:07
2