Gaussin « Terug naar discussie overzicht

Forum Gaussin geopend

6.974 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... 345 346 347 348 349 » | Laatste
kneut
0
De groep stelde een plan op om zijn lasten te verminderen die begonnen vruchten te dragen.
Het bedrijfsresultaat is in verbetering van + 11%, maar blijft negatief op-11,8 M €
Ondanks een daling van de omzet van €3 m, het bedrijfsresultaat verbeterde met 1,4 m € over het 2017 jaar ten opzichte van het jaar 2016.
In het kader van haar R&D-Programma's heeft de groep tijdens de 2de helft van 2016 en in 2017 een aantal prototypes gemobiliseerd. De afschrijvings kredieten stegen bijvoorbeeld met €1,2 m voor het begrotingsjaar 2017 (2.900.000 per 31 december 2017 ten opzichte van 1,7 m € op 31 december 2016).
3. netto-inkomen voor het boekjaar 2017-16,9 m € in vergelijking met-18,9 m € op 2016
(tabel: Zie PDF-versie)
(1) ondanks de daling van de omzet van 50% heeft de groep haar resultaat verbeterd, met name door de structurele kosten te besparen.
(2) het uitzonderlijke resultaat 2017 komt tot-2,2 m € tegen-1 m € op 31 december 2016. Dit resultaat wordt met name beïnvloed door:
A. de kosten in verband met de heronderhandeling van de Agaat lening (vermindering van de leningen van 13 m € tot 1,5 m €) voor 0,7 m €. De opbrengst van deze heronderhandeling van €9 m, toegenomen belang (€0,6 m) zal worden verantwoord in de eerste helft van 2018.
B. een verdere voorziening ter dekking van een commercieel risico werd geregistreerd voor 1,2 M € in 2017,
(3) de belastingen op de resultaten variëren positief met 5 M €. De 2017 product van €1 M is voornamelijk een vermindering van de uitgestelde belastingschulden, terwijl in 2016 de totale uitgestelde belastingvorderingen opgenomen in voorgaande jaren werden geregistreerd als kosten.
(4) het bedrijf opgenomen in 2017 de totale goodwill van 3.100.000 op Leaderlease en Dock it-poort apparatuur.
4. equity stijgt met €1,6 m tot €8,4 m te bereiken
(tabel: Zie PDF-versie)
Het eigen vermogen (aandeel van de groep) bedraagt 8.400.000 op 31 december 2017 na rekening houdend met het geconsolideerde resultaat van de periode.
kneut
0
De verandering van 1,6 M € komt overeen met:
-kapitaalverhogingen in contanten van + 3,6 M €,
-conversie van converteerbare obligaties voor + 5,6 M €,
-bijdragen van LEADERLEASE effecten en mobiele batterij in ruil voor GAUSSIN effecten voor + 5,4 M €
-kosten in verband met deze transacties en ten laste van de emissie premie voor-0,9 M €;
-+ 4,8 M € komt overeen met de mobiele batterij acquisitie kloof na de verandering van de consolidatie-methode, van integratie in verhouding tot de mondiale integratie,
-het winst tekort voor de periode van-16,9 M €.
Na de bijdragen van effecten die in juni 2017, de GAUSSIN groep is nu eigenaar van 100% van het kapitaal van het bedrijf mobiele batterij en 98,61% van het kapitaal van de vennootschap LEADERLEASE.
Om de kennis van het bedrijf GAUSSIN, de verdeling van haar kapitaal op 04 juni 2018 is als volgt:
(tabel: Zie PDF-versie)
* Directe en indirecte detentie via Milestone Corporation, gehouden op 100%
* * Aandelen gehouden door het liquiditeits contract op 31/05/2018
5. punt over prospects *: conclusie in maart 2018 van een overeenkomst tot vermindering van de geleende Agaat van €13 m tot 1,5 m € en voor een uitzonderlijk product van €9,6 m over de eerste helft 2018
1. uitzonderlijk product van €9,6 M dat is opgenomen in het eerste semester 2018 *
kneut
0
In maart 2018, GAUSSIN sa ondertekende een overeenkomst met Agaat, de emittent van de €13.000.000 lening, om het bedrag te verminderen door €11,5 m. De partijen kwamen overeen om het totale leningsbedrag van €13 m in de kredietovereenkomst van 30 april 2014 tot 1,5 m € te verminderen. Dit zal resulteren in de rekeningen voor de eerste helft van 2018 door het annuleren van de schuld op de melodie van €11,5 m en door het vinden van een uitzonderlijk product van €9,6 m in de winst-en verliesrekening, alsmede op het eigen vermogen.
In aanvulling op het feit dat deze operatie aanzienlijk zal de schuldenlast te verminderen, is de groep besparing €0,9 M op het jaarlijkse belang van deze lening.
2. contracten met de BOLLORE groep *
In februari 2018, de GAUSSIN groep ondertekende twee contracten met de BOLLORE groep (zie persbericht naar aanleiding van de link: www.gaussin.com/wp-content/uploads/20...
-het eerste contract, ondertekend met het bedrijf Blue Solutions, heeft tot doel het bereik van Power Packs volledige Elec van de GAUSSIN groep te voltooien door de integratie van de Blue Solutions Power Pack LMP.
-het tweede contract, getekend met BOLLORE ports, behandelt de co-ontwikkeling van een elektrische trekker, de APM 75T, bestemd Voorhaven vervoer. Dit voertuig integreert de technische specificaties die gebruikt worden op de havens waar BOLLORE ports opereert (momenteel 20 terminals waaronder 16 in Afrika).
kneut
0
Dit partnerschap nam zijn eerste stap in mei 2018 met de succesvolle integratie van lithium metal Polymer batteries (LMP) van het bedrijf Blue Solutions in het voertuig apm hij volledige Elec Gaussin. De APM hij LMP zal worden verscheept in de komende weken op een haven concessie van BOLLORE havens in Congo om intensieve tests uit te voeren in de reële werking.
3. succes van de ontvangst van de AGV door PSA *
In maart 2018, kondigde het bedrijf het succes van de definitieve ontvangst van de twee AGV prestaties volledige Elec en de drie Power Packs volledige Elec Lithium titanaat "snelle lading" door de haven exploitant PSA haven van Singapore Authority. Met dit succes zal het bedrijf reageren op de aanbesteding gelanceerd door PSA haven van Singapore autoriteit voor de levering van 300 AGV en 300 Power Packs in de tweede helft van 2018.
4. Geavanceerd op de waterstof Power Pack *
In de afgelopen jaren heeft de groep zijn aanbod voltooid, in samenwerking met het Bureau voor Atoomenergie ("CEA") (zie persbericht van 13 augustus 2012 door het volgen van de link:
kneut
0
Www.gaussin.com/wp-content/uploads/2017/03/CP_20Gaussin_20_20RD_20partenariat_20CEA_20_2013_20ao_C3_BBt_202012_20vdef.PDF
Een modulair aandrijfsysteem op basis van verwisselbare batterijen met elektriciteit of waterstof en een zelfstandig voertuig. De ontvangst van de Power Pack waterstof wordt aangekondigd door de Rekenkamer voor het einde van juni 2018.
5. volledige Elec ATM trekker *
De ATM Full Elec is een elektrische trekker die bestemd is voor de verplaatsing van opleggers op logistieke plaatsen. Het is een handig en milieuvriendelijk voertuig. Het heeft vele voordelen ten opzichte van traditionele wegvoertuigen. Op 21/11/17, dit voertuig ontving de Award voor innovatie duurzame ontwikkeling in de bouwer categorie voor de gelegenheid van de trofeeën van innovatie Solutrans 2017. De jury benadrukte het totale gebrek aan CO2-uitstoot en de zeer lage geluidsoverlast voor de gebruikers, het personeel van de site en de bewoners. Dit voertuig heeft een tractie capaciteit van 44 ton voor een maximumsnelheid van 25 km/h. In november 2017, kondigde het bedrijf een nieuwe orde van 24 ATM volledige Elec met zijn verdeler BLYYD, voor klanten van logistiek (KUEHNE en nagel) en van de grote distributie (Carrefour) aan.
6. het Vasco-programma
kneut
0
De GAUSSIN groep werd uitgereikt door de algemene commissaris voor investeringen, een terugbetaalbare voorschot van EUR 5.500.000 en een subsidie van EUR 300.000 in het kader van de investering voor het toekomstige programma. De groep heeft als consortium leider het "Vasco" project ("Automated container toezicht voertuig") ingediend ter gelegenheid van de oproep tot "structureren van R&D projecten voor concurrentievermogen" (PSPC). De andere deelnemers aan het consortium zijn BA-systemen die is bekroond met 2.100.000 euro, de Ecole Centrale de Nantes (300.000 euro) en de Universiteit van Lille 1 (600.000), een totale envelop van 8.800.000 euro voor het project. Het "Vasco" project beoogt de ontwikkeling van het eerste geautomatiseerde 100% systeem zonder infrastructuur (geen gronduitrusting) voor de overdracht van containers naar haventerminals. Het beoogt ook de effectiviteit van het systeem in reële omstandigheden aan te tonen.
7. een achterstand van 6,5 M € aan 6 juni, 2018 *
De geconsolideerde achterstand op 06 juni 2018, waarvan de herziening geen deel uitmaakt van de missie van de accountant, bedraagt €6,5 M.
In mei 2018, werd de onderneming zich bewust van het openen van een insolventieprocedure in de zin van het artikel. 3 al. 1 van verordening (EU) 2015/848 door de Amtsgericht Mannheim op 1 mei 2018 op 1300 uur tegen deze Containerhandling Equipment & Solutions GmbH. Het bedrijf GAUSSIN dan
Bakker65
0
[quote alias=custom id=10894191 date=201806181909]
Gevo + 400 % ! Ongelooflijk . Heb alles weer te snel van de hand gedaan ...
[/quotae]nou ik ook hoor, vanmiddag alles verkocht op 5.echt balen,zag het niet aankomen
kneut
0
vond het bedrijf de beëindiging van de betaling en geannuleerd de openstaande orders van 78 M €. Zie persbericht van 04 mei 2018 door het volgen van de link: www.gaussin.com/wp-content/uploads/20...
6. punt over risicofactoren en geschillen
1. liquiditeitsrisico en bedrijfs continuïteits criteria
Activiteit in 2017 was cash-consumeren op €8,4 m, en de investeringen waren cash-consumeren op een niveau van €7,5 m. Deze omvatten de aflossing van de obligaties (2.500.000) en € 5m in beleggingen. Deze cash-vereisten werden gefinancierd door het gebruik van externe financiering, waaronder:
-schuldfinanciering: 2m € in januari 2017 en 6 M € in juni 2017
Kapitaalverhoging financiering voor 3,6 M €
-subsidiëring en terugbetaalbare steun:
o verzilveren van €2,3 M die overeenkomt met de tweede betaling van de door de algemene commissaris voor investeringen in het kader van het Vasco-project verleende steun,
Sinds het begin van het jaar 2018 heeft de groep financiering gekregen om zijn verbintenissen te dekken:
kneut
0
-in februari 2018, verzilveren van 2m € toegekend door de algemene commissaris voor investeringen in het kader van het Vasco-project gericht op de ontwikkeling van autonome voertuigen zonder grondinfrastructuur, overeenkomend met de sleutel fase 3 van het project,
-tussen januari en juni 2018, verzilveren van €12,8 M door kapitaalverhogingen.
Op 14 juni 2018, het geld bedroeg €7,1 M.
Op 31 december 2018 zal de groep noodzakelijkerwijs nieuwe externe middelen moeten gebruiken om de investeringen te kunnen voortzetten die nodig zijn om de ontwikkelde technologieën af te ronden en om haar orderboek .
De rekeningen van de groep worden dus gepresenteerd volgens het principe van de continuïteit van de exploitatie. In het geval dat nieuwe externe financiering niet wordt gerealiseerd vóór het einde van 2018, het boekhoudkundig beginsel gehandhaafd voor de vaststelling van de rekeningen, op basis van de continuïteit van de activiteiten, kan blijken te zijn ongepast.
2. Risico's met betrekking tot het orderboek
Het bedrijf communiceert over een achterstand die duurt voor een lange tijd, kan er ofwel een achterstand, zonder twijfel het orderboek, of de totale of gedeeltelijke annuleringen in verband met de activiteit van de klant, die dan zou een impact hebben op Het bedrijf, de resultaten en de financiële situatie van de onderneming.
3. geschillen Risico's
Een arrest, gedateerd 24/11/17, van het Tribunal de commerce de Vesoul veroordeelde het bedrijf GAUSSIN SA tot betaling van een klant het bedrag van 1,6 M €. Een orde van 09/03/18 machtigde
kneut
0
het bedrijf GAUSSIN om deze schuld (1.600.000) in 15 gelijke maandelijkse termijnen terug te betalen.
GAUSSIN sa deed een beroep op deze beslissing en is voornemens een aansprakelijkheids procedure in te leiden met de leverancier van het Power Pack hydride.
In het zicht van deze elementen, heeft de vennootschap een aanvullende voorziening van 1.200.000 in haar rekeningen 2017.
Fiscale Risico's
De fiscale aanpassingen voor het evenement en Gaussin bedrijven zijn nu positief verkocht. Een terugneming van €149 K werd gevonden in rekeningen 2017.
De mobiele batterij van het bedrijf was het onderwerp van een belastingaftrek met betrekking tot de CIR voor een bedrag van 1.447 k € plus straffen van 1.157 k €. Het bedrijf vond in 2015 een voorziening van 2.281 K € ter dekking van het geschatte risico. Het bedrijf betwistte niettemin alle rectificaties.
Volgende afspraak
Algemene vergadering op 27 juli 2018
Over GAUSSIN
GAUSSIN MANUGISTIQUE ® is gespecialiseerd in de controle van handling processen en de bouw van systemen op wielen voor de installatie en het transport van zware, volumineuze of delicate ladingen. Met meer dan 50 000 voertuigen hanteren wereldwijd, GAUSSIN Manugistique geniet een sterke reputatie in vier snel groeiende markten: energie, transport, milieu en eerste een materialen. GAUSSIN MANUGISTIQUE ® is genoteerd op Alternext sinds 16 juni 2010. De GAUSSIN aandelen zijn opgenomen, sinds 20 juli 2012, op de offerte groep E2 (aanbieding aan het publiek), sinds het verkrijgen van de AMF Visa N ° 12-360 gedateerd 17/07/12 op het prospectus, gratis beschikbaar op www.gaussin.com.
Contactpersonen
GAUSSIN Ulysses communicatie
piedpiper
0
Hallo Kneut

Dank u wel voor de informatie, het leest niet bepaald lekker weg maar ik denk toch niet dat er onoverkomelijke problemen zijn.
Wat gaat de koers morgen doen, heb je enig idee?

Met vriendelijke groeten

Foeke001
0
Geweldig kneut dat je hier 10 pagina's plakt :) Persoonlijk zie ik toch geen barslechte cijfers waardoor ze afgestraft zouden worden Ik denk voor morgen voorzichtig positief
niccienieuw
0
Ik zie vooral positieve dingen. Minder schuld, meer activa, nieuwe producten ontwikkeling. Uitgifte enz
Dat moet morgen knallen....
Herrieman
0
Thx, kneut!

Kan iemand al een 'zinnige' balans opmaken?
Ik zie (zeer) positieve zaken, zeker mbt product ontwikkeling(en) en lopende order(s), en wat negatieve (boekhouding met name).
VolvoR
0
Kneut, medestander vanaf de opening van dit forum, dank voor de berg werk weer.Geen idee wat de koers gaat doen morgen.Zal wel weer veel knippen en plakken worden op boursorama en bing.Duimpje erbij!
Herrieman
0
quote:

cdbe schreef op 18 juni 2018 21:40:

Dit is van het VASCO project, is van in februari,
humanoides.fr/ba-systemes-et-gaussin-...
Ja, dat VASCO project wordt behoorlijk scoren, volgens mij is dat uniek concept waar AGV (lees "G" = Guided) nog infra aanpassingen nodig heeft en wat ze in VASCO ontwikkelen als meer 'natuurlijke' autonoom systeem willen inzetten. Denk een beetje zoals Tesla dat dus doet.
Kan een game-changer zijn voor Gaussin, denk ik...
symbol
0
Ff wat Posts op boursorama zitten lezen, zij zijn niet zo positief, iedereen wacht nu af op het verder verloop morgen.
Kneut ook van mij een dikke merci voor al je inspanningen,
Nog een fijne avond ieder ......
6.974 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... 345 346 347 348 349 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 29 jun 2022 17:35
Koers 3,662
Verschil -0,156 (-4,09%)
Hoog 3,798
Laag 3,642
Volume 58.948
Volume gemiddeld 176.329
Volume gisteren 72.877

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront