Galapagos « Terug naar discussie overzicht

Galapagos 2018. De inhoudelijke discussie.

560 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 24 25 26 27 28 » | Laatste
pe26
4
quote:

Beurskingpin schreef op 14 mei 2018 22:50:

2 deaths..

Ja, bij Upadacitinib Fase 3 studie(s) en ook bij Upadacitinib fase 2 long extension studie.
In de laatste 72 weeks LTE-studie was er t/m. jan 2017 sprake van tweemaal-daagse dosering.

Vergelijk Filgotinib (100mg BID) vs. overgrote deel Upadacitinib (op 6 mg BID) resulteert omtrent veiligheid sterk in voordeel van Filgotinib.

Het vergelijk in eenmaal daags is uiteindelijk echt van belang. Ofwel: 15 mg dose Upadacitinib vs. 200 mg dose Filgotinib.
Rekyus
20
De waarde die aan Galapagos kan worden toegekend, hangt in hoge mate af van de verwachtte omzet van filgotinib in de jaren 2020 en verder.

Een prognose maken van de toekomstige omzet van een geneesmiddel dat op de markt wordt gebracht in een bestaande, competitieve markt is lastig. Financiële analisten kunnen er slechts een slag naar slaan omdat zij niet beschikken over de marktkennis en -data waar de farma-onderneming wél over beschikt. Of het is hen ingefluisterd of ze slaan er een slag naar en blijven dan liefst aan de conservatieve kant. Inschattingen van een toponderneming in een bepaalde deelmarkt zijn daarentegen des te veelzeggender (maar mogelijk soms ook wel iets te optimistisch).

Het topmanagement van AbbVie heeft niet zo lang geleden als ‘peak sales’ voor upadacitinib een omzet van $6 miljard genoemd. Laten we die omzet als realistisch bestempelen en kijken wat deze taxatie voor filgotinib van Galapagos betekent.

Ik plaats hier - niet voor de eerste keer - de kanttekening bij dat AbbVie ervoor moet waken de Humira-omzet niet al te zeer te kannibaliseren door upadacitinib voluit als middel van de eerste keus te promoten. $6 miljard omzet is voor AbbVie de optimale uitkomst, niet de maximale. Gilead kan daarentegen vol inzetten en zwaar investeren in de sales & marketing van filgotinib. Natuurlijk mist men als nieuwkomer het relatienetwerk in de reumamarkt. Maar specifieke kennis van de marktbewerking kan men wel degelijk aantrekken (met AbbVie als belangrijkste leverancier!).

Mijn conclusie is dan ook dat filgotinib ‘peak sales’ tegemoet kan zien die tenminste op hetzelfde niveau liggen als die van upadacitinib, dus eveneens $6 miljard. Dat is beduidend meer dan waarmee de meeste analisten in hun ‘discounted cash flow’ analyse rekenen, namelijk zo’n $3 miljard maximaal. Die ruimte in de markt is er ook, omdat ik verwacht dat de introductie van beide orale middelen zal zorgen voor marktexpansie door de grote toegankelijkheid van nieuwe farmacotherapie, dus door een toename van aantal behandelde patiënten, vooral met de lichtere reumatoïde klachten. De relatieve veiligheid van de nieuwste JAK-remmers zal daar voor zorgen. Vooral filgotinib lijkt alle kwaliteiten te vertonen van een eerste-keus middel. Veel zal verder afhangen van het prijsniveau: lagere prijzen in vergelijking met het huidige aanbod biologische DMARDs vergroten de toegankelijkheid verder, maar laten de marktomvang in geld gemeten minder snel groeien.

De huidige koers loopt op geen enkele wijze vooruit op wat ik hierboven als een realistische verwachting uitteken. Er staat ons dus nog wat te wachten zodra de markt zich de komende 12 maanden bewust wordt van de grove onderschatting.

Er is ook een keerzijde: hoe succesvoller de toekomst van filgotinib, des te aantrekkelijker is Galapagos als overnameprooi voor Gilead. Of als semi-zelfstandige satelliet…….
winx09
15
quote:

Rekyus schreef op 17 mei 2018 17:49:

...

Het topmanagement van AbbVie heeft niet zo lang geleden als ‘peak sales’ voor upadacitinib een omzet van $6 miljard genoemd. Laten we die omzet als realistisch bestempelen en kijken wat deze taxatie voor filgotinib van Galapagos betekent.

...
@Rekyus e.a.
Ter ondersteuning van jou peak sales aanname het volgende. Vorige borrel heb ik o.a. met Michele Manto staan praten. Op de stelling dat 3 miljard toch in onze ogen weinig was glimlachte hij en vroeg wat ik dan dacht. Tja, niet overdrijven als totale leek gooide ik het 5 miljard balletje op. 5 miljard zou totaal onacceptabel zijn. Michele zet veel hoger in. Echte getallen kwamen er niet uit, maar met 5 nam hij persoonlijk absoluut geen genoegen. Sinds die tijd reken ik zelf standaard met 8 miljard en 25 % voor het gemak. (er stonden ander forum leden bij, ik hoor het graag als ik niet correct citeer).

Heb ik ook direct twee vragen aan jou.
Zoals je wellicht gelezen hebt is op de AVA de vraag gesteld of men op alle primary en secondary meetpunten moest wachten, of dat op een subset wellicht met beperkt label de NDA eerder gestart kon worden. Antwoord was dat niet op alle endpoints gewacht hoefde te worden, maar het werd natuurlijk niet concreet gemaakt. Hoe zie jij de mogelijkheden om met een subset van de endpoints de registratie te starten ? Meer precies zit ik dan te denken aan de volledige Finch2 aangevuld met het 12w primary endpoint van Finch1. Finch1 P wordt , imho, al in juni gemeten.

Vraag 2 behelst de informatie die tijdens een trail aan de sponsor wordt verstrekt. Krijgen Gilead en Galapagos tijdens bv de Finch studies geblindeerd inzicht in het aantal (S)AE ? Of blijft alles een black box tot einde van de trail ? Als tijdens een trail een primary endpoint wordt geanalyseerd en gepubliceerd, heeft dat dan geen effect op de deelnemers die nog in de trail zitten ? Bv Darwin 1 en 2 resultaten van de 12 weeks kwamen al naar buiten voordat alle patiënten de 24 weeks hadden doorlopen. Ik kan mij voorstellen dat bij goede scores het placebo effect dan op loopt.

ik hoop dat jij of iemand anders hier licht op kan schijnene. Thanxs.

winx09
p.s. ik heb spijt van mijn opwelling om mijn account weg te gooien (nav geneuzel op maanddraadjes) en dus niet meer te kunnen deelnemen op dit draadje. Vandaar oude winx08 verpakt in een nieuwe 09 inlog.
Jopie81
0
Rekyus
11
@winx09

Twee vragen, hopelijk correct omgezet in mijn eigen woorden:

1) Is het per sé nodig om over de uitkomsten van alle primaire en secondaire uitkomsten samen te beschikken om een registratieaanvraag in te dienen ter beoordeling van de toelatingsautoriteiten?
2) Krijgt de sponsor van een trial, terwijl die nog loopt, bij een tussentijdse verwerking van de resultaten (geanonimiseerd) inzicht in de geconstateerde bijwerkingen?

Ad 1) In de Europese en nationale regelgeving is ten aanzien van het eerste punt niets geregeld. Hoe het met de Amerikaanse wetgeving zit, weet ik niet. Maar de algemene lijn is dat de registratieautoriteit zelf bepaalt wanneer de wettelijk vereiste onderdelen van het ingediende dossier compleet worden geacht te zijn om daarna met de beoordelingsfase te starten. Dat laat dus enige ruimte om een dossier in behandeling te nemen waarin bijvoorbeeld nog niet alle secundaire eindpunten zijn verwerkt in de conclusies van de trial.

Toch acht ik het onwaarschijnlijk dat zoiets in de praktijk gebeurt, gelet op het risicomijdend gedrag van de autoriteiten en de precedentwerking.

Het is mij niet bekend of bijvoorbeeld de EMA zo’n versoepeling ooit heeft toegestaan. Mocht het zijn gebeurd, dan is er uiteraard sprake van een belangrijke precedent. Is het nooit eerder voorgekomen, dan acht ik de kans voor een middel dat door grote populaties gaat worden gebruikt, zoals filgotinib, feitelijk nul. Er was een goede reden om een bepaald ‘secondary outcome measure’ op te nemen in de trial, er moet een dubbel zo goede reden zijn om de uitkomst niet in de resultaten mee te nemen.

De twee belangrijkste FINCH-onderzoek (1 en 3) duren 52 weken. Dat is niet voor niets. Een 12 weeks deelonderzoek (FINCH 1) indienen (in combinatie met het 24 weeks durende FINCH 2), terwijl 52 weken zijn voorzien, om zodoende het registratieproces te versnellen, acht ik kansloos.

Bovendien: ACR20 wordt niet langer gezien als een geschikt primair eindpunt bij RA-geneesmiddelenonderzoek in Europa. Ook de FDA noteerde al in 2013 in een ontwerp-richtlijn inzake RA: “A clinical endpoint such as the ACR20 response criteria may not be optimal for this purpose, because it is a dichotomous endpoint, and using the proportion of responders in a small group of patients could be unreliable.”

Vanaf 1 juli 2018 treedt een richtsnoer van het European Medicines Agency (EMA) in werking met aanbevelingen voor het geneesmiddelenonderzoek voor de behandeling van reumatoïde artritis.
Zo worden er nieuwe primaire eindpunten (o.m. DAS28-ESR en DAS28-CRP) gedefinieerd, onder meer ter vervanging van de alom als ‘primary outcome measure’ toegepaste ACR20. Zie:

www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=...

Samenvattend: ACR20 als primair eindpunt is nietszeggend, temeer indien de veiligheidsscores ontbreken. Dus moeten de secundaire eindpunten de gewenste duidelijkheid verschaffen. De 52 weken zijn bedoeld én nodig om een goed beeld te krijgen van vooral de remissie over langere tijd alsook het veiligheidsprofiel.

Ad 2) De alom bekende regel is dat (S)AEs gedurende de loop van een trial niet worden gemeld aan de sponsor, tenzij er sprake is van een calamiteit (een SAE dus) en er reden is het onderzoek – in ieder geval tijdelijk – te staken.

In de langlopende FINCH studies (24 resp. 52 weken) worden na 12 of 24 weken ACR20 uitkomsten vastgesteld. Om de uitkomst goed op waarde te kunnen schatten moet de werkzaamheid van het onderzochte geneesmiddel altijd worden afgezet tegen de bijwerkingen. Het gaat altijd om de balans ‘benefit-risk’. Geen oordeel over ‘efficacy’ zonder ‘safety’.

Zo’n tussentijdse rapportage stelt de sponsor in staat de studie eventueel te staken bij tegenvallende resultaten. Dus stel ik mij voor dat de black box open gaat bij 12 weken en vervolgens weer wordt gesloten totdat de studie is voltooid.

Uiteraard kan tussentijdse rapportage de bias vergroten in het vervolgonderzoek. Maar dat is niet anders dan wanneer een met goed resultaat afgesloten studie wordt opgevolgd door een nieuwe studie. De faam van het middel heeft zich dan ook al verspreid onder behandelaars en patiënten.

Over de placeboscores en hoe die worden beïnvloed door externe factoren weten we nog erg weinig. Denk maar aan het klinisch onderzoek met vobalirizumab van Ablynx. Daar werden placeboscores gemeten van ruim 75%, terwijl 35 tot 40% eerder regel was. Nooit is echt duidelijk geworden wat hier de verstorende (hoofd)factor was.

Disclaimer: het bovenstaande is gebaseerd op mijn globale kennis van de materie. Ik ben geen ‘regulatory affairs officer’ of ‘clinical researcher’.
Hunter300
4
@rekyus: AE’s en SAE’s worden juist aan de sponsor gemeld. SAE’s zelfs binnen 24 uur. Die inzicht heeft de sponsor dus wel. Alleen ziet de sponsor niet wat de behandeling is van de betreffende pt in blinded studies. Aangewezen onafhankelijke data safety monitoring committees beoordelen periodiek ge-deblindeerde studiedata.

In het geval van filgotinib zou GLPG dus kunnen zien of er meldingen van gevallen met dvt/pe, infecties of kanker binnenkomen. Als dat niet is gemeld hoeft GLPG zich dus ook niet af te vragen of het een pt betreft behandeld met placebo of filgotinib
winx09
1
@Rekyus
Hartelijk dank voor het uitgebreide antwoord. Betreffende punt 1, ben ik dan wel confuus wat Onno op de AVA bedoelde met zijn antwoord. Aangezien Finch 1 en 3 binnen 2 maanden van elkaar volledig gerekruteerd waren lijkt het mij niet voor de hand te liggen om voor de subset Finch 1 en 2 te kiezen als 3 dus 2 maanden later ook volledig beschikbaar is(nu is 2 maanden extra peak sales wel geld natuurlijk ..).

@Hunter300 en Rekyus.
Over punt 2 verschillen jullie van mening. De reden voor de vraag was de uitspraak van John McHutchison (Gilead CSO) laatst op de Merill lynch conf:
"So, all of this means that when we look at these lab parameters in our Phase 2 trials and we look at out early incidental prevalence of thrombo embolic phenomena, infections and so forth, we're seeing a differentiation and we have to confirm that differentiation in the next few thousand patients in our Phase 3 clinical trials. And that's what we're doing."

Als het klopt wat Rekyus aangeeft, praat hij hier over de Darwin studies. Als je daarentegen de lijn van Hunter300 volgt dan heeft hij hier al wat bloot gegeven over Finch thrombo events. Gezien de adcom van Bari zeer interessant.

Bedankt voor jullie verheldering.
Op basis van punt 1 heb ik mijn optimistische gedachte dat er a.s. sinterklaas al een registratie aanvraag op de mat kan liggen maar laten varen. Najaar 2019 lijkt realistischer.

[verwijderd]
1
quote:

Rekyus schreef op 19 mei 2018 08:48:

Over de placeboscores en hoe die worden beïnvloed door externe factoren weten we nog erg weinig. Denk maar aan het klinisch onderzoek met vobalirizumab van Ablynx. Daar werden placeboscores gemeten van ruim 75%, terwijl 35 tot 40% eerder regel was. Nooit is echt duidelijk geworden wat hier de verstorende (hoofd)factor was.

Disclaimer: het bovenstaande is gebaseerd op mijn globale kennis van de materie. Ik ben geen ‘regulatory affairs officer’ of ‘clinical researcher’.
Ik dacht dat de ongewoon hoge placeboscores in die studie met vobarilizumab verklaard konden worden door het gehanteerde uitsluitings-criterium. Ablynx had op voorhand duidelijk gemaakt dat enkel patiënten die een duidelijke verbetering van de ACR20-score lieten optekenen in aanmerking kwamen voor deelname aan een langer lopende vervolgstudie. In landen waar de toegang tot biologische alternatieven niet vanzelfsprekend is heeft dat patiënten, met het oog op verdere gratis behandeling met vobarilizumab, blijkbaar getriggerd om betere resultaten te rapporteren.

Bijlage:
holenbeer
0
quote:

winx09 schreef op 19 mei 2018 12:06:

@Rekyus
Hartelijk dank voor het uitgebreide antwoord. Betreffende punt 1, ben ik dan wel confuus wat Onno op de AVA bedoelde met zijn antwoord. Aangezien Finch 1 en 3 binnen 2 maanden van elkaar volledig gerekruteerd waren lijkt het mij niet voor de hand te liggen om voor de subset Finch 1 en 2 te kiezen als 3 dus 2 maanden later ook volledig beschikbaar is(nu is 2 maanden extra peak sales wel geld natuurlijk ..).

@Hunter300 en Rekyus.
Over punt 2 verschillen jullie van mening. De reden voor de vraag was de uitspraak van John McHutchison (Gilead CSO) laatst op de Merill lynch conf:
"So, all of this means that when we look at these lab parameters in our Phase 2 trials and we look at out early incidental prevalence of thrombo embolic phenomena, infections and so forth, we're seeing a differentiation and we have to confirm that differentiation in the next few thousand patients in our Phase 3 clinical trials. And that's what we're doing."

Als het klopt wat Rekyus aangeeft, praat hij hier over de Darwin studies. Als je daarentegen de lijn van Hunter300 volgt dan heeft hij hier al wat bloot gegeven over Finch thrombo events. Gezien de adcom van Bari zeer interessant.

Bedankt voor jullie verheldering.
Op basis van punt 1 heb ik mijn optimistische gedachte dat er a.s. sinterklaas al een registratie aanvraag op de mat kan liggen maar laten varen. Najaar 2019 lijkt realistischer.

Wikipedia zegt:

'Een (statistisch) onderzoek met proefpersonen heet dubbelblind als noch de proefpersoon, noch de onderzoeker gedurende het experiment kennis heeft over wie tot de experimentele groep behoort en wie tot de controlegroep. Daardoor wordt de invloed van verwachtingen en van handelwijzen als gevolg van deze kennis uitgesloten. De toewijzing van de proefpersonen aan de groepen dient gerandomiseerd te gebeuren. Dit om zogenaamde observer bias te voorkomen.

In dubbelblind onderzoek zijn de te testen behandelingen en placebo's gecodeerd, evenals de proefpersonen. De betekenis van de codes is slechts bekend bij een persoon die niet (direct) betrokken is bij het onderzoek. Na afloop van de onderzoeksperiode worden de resultaten statistisch verwerkt. De proefpersonen worden dan meestal opgedeeld in diverse groepen, bijvoorbeeld een groep waarbij verslechtering optrad, een groep die gelijk bleef en een groep waarbij verbetering optrad. Pas nadat de resultaten allemaal geregistreerd zijn wordt de codering verbroken en wordt duidelijk wie tot de experimentele groep behoorde en wie tot de controlegroep. Dan wordt ook duidelijk of een verbetering aan de behandeling is te danken of juist niet. Het komt ook voor dat een getest middel zelfs een verslechtering veroorzaakt, hetgeen dan ook zal blijken. Het is van belang de blindering tot na het verwerken van de testresultaten vol te houden omdat ook bij deze verwerking (onbewuste) vertekening van de resultaten kan plaatsvinden als bekend is wie bij welke groep hoort.'

Nou zal niet alles wat op Wikipedia staat kloppen, maar dit volgens mij wel. Dus zullen vast optredende serious adverse events gemeld worden, maar weet GLPG/Gilead dan nog niet of de personen waar deze optreden op filgo of op placebo zitten.
Wellicht wordt das pas bekend na eventueel besluit de studie te stoppen. Andersom zal er vast ook de mogelijkheid zijn een onderzoek eerder 'open te breken' als de resultaten uitzonderlijk goed zijn, zeker bij dodelijke ziekten waar nog geen alternatief is en waarbij het ethisch niet verantwoord is mensen op placebo te houden.
Eventuele kennis over het veiligheidsprofiel moet dus uit eerdere, reeds geopende, onderzoeken komen en moet geconfirmeerd worden in de lopende fase 3.
pe26
9
AbbVie heeft voor 5 van haar SELECT fase 3 RA-studies met upadacitinib geen 52-weeks eindpunt.

De 5 studies:
NEXT/BEYOND/MONO/COMPARE/EARLY

Dit lees ik af van Clinical Trials

Al doende kan ik het niet riimen dat Gilead gaat wachten tot NDA-filing tot er 52-weekse data zijn.

Terecht geeft Rekyus aan dat dit secondary endpoints zijn (FINCH 1 en 3), maar 24-weeks data in combinatie met DARWIN3 data geeft een enorme dataset in +4.000 patiënten.

Dit kan worden vergeleken met eerdere grote RA-studies, zoals upadacitinib, baricitinib en tofacitinib.

FINCH 2+3 data van 24-weeks is eind 2018/begin 2019 geheel bekend.

Dit kan gecombineerd kunnen worden met FINCH1 24-weeks (alhoewel dit niet is benoemd als eindpunt).

Op basis van 24-weeks FINCH 1,2 en 3 studies + DARWIN3 studie hoop ik dat NDA-aanvraag gedaan kan worden.

Daar zijn uitspraken CEO van AVA 2018 (van wat ik heb gelezen) op gebaseerd.

Dan is er kans dat Filgotinib eind 2019 is goedgekeurd.
FatCool
1
Het eerste kwartaal verslag van Prometic is ook net uit.

www.prometic.com/wp-content/uploads/2...

Betreffende IPF:

The Corporation intends to:
* Focus initially on its lead candidate PBI-4050 to
1) Develop, obtain regulatory approval and commercialize, directly, or in partnership PBI-4050 for the treatment of IPF.
2) Develop, obtain regulatory approval and successfully commercialize PBI-4050 for the treatment of Alström (“AS”).

* Thereafter, use the evidence of clinical efficacy in AS patients to expand the use of PBI-4050 and or its follow on analogues to treat other large unmet fibrotic diseases such as cardiac pulmonary or kidney fibrosis, NASH or other types of liver fibrosis pulmonary hypertension and scleroderma.

Gezien de schaarste aan geld denk ik dat we eerdaags een parnerschapsdeal over IPF kunnen verwachten.

fc
FatCool
0
Ook uit dit kwartaalverslag:

Fibrosis and Mechanism of Action
The Small Molecule Therapeutics Segment is a small-molecule drug development business, with a pipeline of product candidates leveraging the discovery of two receptors involved in the regulation of the healing process. Following an injury, the body has the ability to heal and regenerate damaged tissues. If an injury is overwhelming or chronic in nature, the tissue regeneration process will be taken over by the fibrotic process or fibrosis. Fibrosis is characterized by the excessive accumulation of extracellular matrix (ECM) in damaged or inflamed tissues and is the common pathological outcome of many inflammatory and metabolic diseases. Numerous clinical conditions can lead to organ fibrosis and functional failure; in many disorders, acute or persistent inflammation is crucial to trigger the fibrotic response. The production of various profibrotic cytokines and growth factors by innate inflammatory cells results in the recruitment and activation of ECM producing myofibroblasts. There is currently a great need for therapies that could effectively target pathophysiological pathways involved in fibrosis. Notable examples of medical conditions where fibrosis is at the core of organs losing functionality include: IPF, Chronic Kidney Disease, NASH
and AS.

Prometic has observed that the “up-regulation” of receptor GPR40 concomitant to the “down-regulation” of receptor GPR84 which promotes the normal healing process as opposed to promoting the fibrotic process. Prometic’s drug candidates are agonists (“stimulators”) of GPR40 and antagonists (“inhibitors”) of GPR84. A significant number of manuscripts have been submitted for publication now that the Corporation has determined it has filed sufficient patents to adequately protect its portfolio of drug candidates that targets these two receptors. One of these manuscripts was published on February 16, 2018 in the American Journal of Pathology, the official journal of the American Society of Investigational Pathology. The paper entitled “A Newly Discovered Antifibrotic Pathway Regulated by Two Fatty Acid Receptors: GPR40 and GPR84” documents the discovery of an antifibrotic pathway involving these two receptors and the activity of our lead drug candidate PBI-4050. TThis publication examines PBI-4050’s ligand affinity in vitro and in vivo for the fatty acid receptors, GPR40 and GPR84. GPR40 and GPR84 are known to be involved in diverse physiological processes related to metabolic regulation and to inflammation, but the fundamental importance of these receptors in the fibrosis pathways had not been recognized until now. In this study, the authors uncovered a novel antifibrotic pathway involving these receptors, showing that GPR40 is protective and GPR84 is deleterious in fibrotic diseases. Importantly, this study also shows that PBI-4050 acts as an agonist of GPR40 and an antagonist of GPR84. Through its binding to these receptors, PBI-4050 significantly attenuated fibrosis in many injury contexts, as evidenced by the global antifibrotic activity observed in the kidney, liver, heart, lung, pancreas, or skin.

The activity of drug candidates such as PBI-4050 has been observed in over 30 different preclinical models performed by the Corporation and by other universities or institutions in collaboration with the Corporation, such as Vanderbilt University, University of Ottawa, Université de Montréal, McMaster University and the Montreal Heart Institute. PBI-4050 was also successfully completed in three separate phase 2 clinical trials supporting the translation of such results in the biologic activity in humans and helping pave the way for the initiation of a pivotal phase 3 clinical trial for IPF in the USA. While the Small Molecule Therapeutics Segment has several promising drug candidates, management has thus far focused its efforts on its anti-fibrotic lead drug candidate PBI-4050. With observed signs of clinical activity and a favorable tolerability profile in hundreds of human subjects, Prometic is bringing follow-on analogues of PBI-4050 to the clinical programs. PBI-4547 and PBI-4425 are amongst such drug candidates earmarked by Prometic to commence phase 1 clinical programs in 2018.

GPR84, waar hebben we die vaker gezien :)?!

fc
Rekyus
4
@pe26

De variant die u voorstelt, namelijk de studieresultaten na 24 weken van FINCH 1 en 3 te gebruiken voor de registratieaanvraag in combinatie met de FINCH 2 uitkomsten, gevoegd bij Darwin 3 resultaten, heeft uiteraard meer statistische bewijskracht dan de door winx09 gesuggereerde optie.

Ik wil daar echter het volgende op afdingen.

Die 24 weeks cutoff is niet voorzien in de reguliere planning en organisatie. De opzet van de trial is destijds besproken met de registratieautoriteit(en). Er was en is klaarblijkelijk een goed (statistisch en/of klinisch) argument om in de beide onderzoeken met de grote populaties te kiezen voor 52 weken. Waarom zou de registratieautoriteit nu ineens tevreden zijn met 24 weken? Hier is niet sprake van een weesgeneesmiddel, waaraan een grote medische behoefte is. Feit is dat de JAK-remmers aanleiding zijn tot een opvallende voorzichtigheid, vooral bij de FDA. Ik kan dat goed begrijpen want het gaat straks om millioenen gebruikers!

Daar komt bij dat de gecontroleerde omgeving van de Darwin 3 studie niet te vergelijken is met die van de FINCH studies. Darwin 3 is bovendien gestart vanuit de fase 2 trials om gebruikerservaringen (zowel positief als negatief) in een ‘real life setting’ te monitoren en dus meer uit marketing-overwegingen.

Ik mag hopen dat u (en de soms erg optimistische CEO van Galapagos) gelijk krijgt, maar ik ben niet overtuigd.

@Zuiderbuur

Over overtuiging gesproken. Ook de verklaring die Ablynx ten lange leste heeft gegeven voor de opvallende placeboscore heeft mij nooit kunnen overtuigen. Te gezocht, eerder bedoeld om te voorkomen dat al te gemakkelijk de hele studie-opzet gediskwalificeerd zou worden door derden. Ooit gezien dat de richtlijnen voor reuma-onderzoek zijn aangepast voor een dergelijke structureel ogende fout? Ik niet, en dat zou je toch verwachten om in toekomstige studies een dergelijke bias te ontlopen.
Pokerface
0
Een paar vragen en opmerkingen omtrent de discussie hierboven:

1) Wat betreft peaksales: Ik lees hier alleen een vergelijking tussen de reuma peaksales van Upadacitinib van 6 miljard en die van Filgo in reuma. Moet hier voor Filgo niet ook de Crohn en andere ziektes in meegenomen worden? Is er een lijstje met mogelijke peaksales per ziekteindicatie?

2) Wat betreft SAE's: Wordt er bij het optreden van een SEA niet gekeken naar of de patiënt het medicijn of placebo gebruikt? Het lijkt mij dat als er een ernstige complicatie optreedt in de placebo groep, dat niets zegt over het medicijn en dat de studie dan gewoon door kan gaan. Een studie gaat dan toch niet gestopt worden?

Pokerface (in het geheel niet gehinderd door enige kennis in dit vakgebied ;-) )
NielsjeB
3
quote:

asti schreef op 1 april 2018 18:22:

Piet Wigerinck gaat het over Alzheimer drug discovery hebben.

GT177 Active Compounds Improve Cognition and Biomarkers in Sporadic AD Models

www.neuro4d.com

Lang geleden zocht GLPG een partner om een middel te ontwikkelen met het GT177 target.
Over twee weken is het zover, 4 juni 11:30. De spreker is inmiddels gewijzigd [1] naar Jan v.d. Schueren, Discovery Site Head bij Galapagos.

Gisteren zijn de abstract approvals verzonden, hopelijk krijgen we het abstract snel te zien.

Uit het Galapagos PB van 28 februari 2008 [2]:

Progress in Alzheimer’s Disease program
Galapagos announced progress in its Alzheimer’s Disease program in collaboration with Professor Bart De Strooper of the VIB and KU Leuven (Belgium). Galapagos’ target GT177 was confirmed in in vivo animal models, including knock-outs, to be a key regulator in the production of the amyloid ß peptides that are central to the pathogenesis of Alzheimer’s Disease. Galapagos is now actively looking for a licensee with the capability to develop a drug based on Galapagos’ intellectual property covering target GT177.


Bijzonder hoe na ruim 10 jaar dit target weer naar voren wordt gehaald. Zou Galapagos het aandurven om alsnog een medicijn te gaan ontwikkelen in AD? Naar ik aanneem zal men niet tijdens deze conferentie gaan melden dat men 10 jaar lang vergeefs heeft gezocht naar een partner.

Zou een mooie verbreding zijn van de pipeline. De keerzijde is dat het kerkhof vol ligt met gefaalde medicijnen in AD.

[1] www.neuro4d.com/Conference-Informatio...
[2] www.firstwordpharma.com/node/67407?ts...
MrMarket
0
quote:

NielsjeB schreef op 21 mei 2018 19:19:

[...]
Over twee weken is het zover, 4 juni 11:30. De spreker is inmiddels gewijzigd [1] naar Jan v.d. Schueren, Discovery Site Head bij Galapagos.

Gisteren zijn de abstract approvals verzonden, hopelijk krijgen we het abstract snel te zien.

Uit het Galapagos PB van 28 februari 2008 [2]:

Progress in Alzheimer’s Disease program
Galapagos announced progress in its Alzheimer’s Disease program in collaboration with Professor Bart De Strooper of the VIB and KU Leuven (Belgium). Galapagos’ target GT177 was confirmed in in vivo animal models, including knock-outs, to be a key regulator in the production of the amyloid ß peptides that are central to the pathogenesis of Alzheimer’s Disease. Galapagos is now actively looking for a licensee with the capability to develop a drug based on Galapagos’ intellectual property covering target GT177.


Bijzonder hoe na ruim 10 jaar dit target weer naar voren wordt gehaald. Zou Galapagos het aandurven om alsnog een medicijn te gaan ontwikkelen in AD? Naar ik aanneem zal men niet tijdens deze conferentie gaan melden dat men 10 jaar lang vergeefs heeft gezocht naar een partner.

Zou een mooie verbreding zijn van de pipeline. De keerzijde is dat het kerkhof vol ligt met gefaalde medicijnen in AD.

[1] www.neuro4d.com/Conference-Informatio...
[2] www.firstwordpharma.com/node/67407?ts...

Zou er ook nog de mogelijkheid zijn dat er zelfs een nieuw en verbeterde target is gevonden waar men het nu wel mee 'aan durft'? Of gaan de abstracts/presentatie puur over GT177?
560 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 24 25 26 27 28 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 12 aug 2022 17:35
Koers 53,380
Verschil +0,400 (+0,76%)
Hoog 53,540
Laag 52,560
Volume 101.606
Volume gemiddeld 203.485
Volume gisteren 90.052

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront