Galapagos « Terug naar discussie overzicht

Galapagos 2018. De inhoudelijke discussie.

560 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 24 25 26 27 28 » | Laatste
BigMoepf
1
NielsjeB
5
Voor zover ik kan zien nog niet gepost, de posters van OARSI 2018:

ADAMTS-5 inhibition with the potent and highly selective inhibitor GLPG1972 results in strong DMOAD drug effect in the rat meniscectomy model

www.glpg.com/docs/view/5ae31d8d6be25-en

ADAMTS-5 inhibitor GLPG1972, a potential new treatment in osteoarthritis, shows favorable safety, pharmacokinetics and pharmacodynamics in healthy subjects

www.glpg.com/docs/view/5ae31e7ab2554-en
Rekyus
31

1. Zoals bekend kampt Vertex naar eigen zeggen met een ‘kleine’ tegenslag: de FDA wil als nog fase 1 én fase 2 monotherapie onderzoek zien met het hoofdbestanddeel VX-561 uit hun eenmaal daags te doseren CF-triple. VX-561 is de gedeutereerde versie van ivacaftor (merknaam Kalydeco). Enkele commentatoren uit de biotechwereld zien hierin een aanwijzing dat er op zijn minst een even grote vertraging gaat optreden in de klinische onderzoeken van concurrenten van Vertex, met name Galapagos. De FDA zal immers ook zo streng voor anderen moeten zijn.
2. De door Galapagos uitsluitend in Europa uitgevoerde Falcon-studie wordt in dit verband expliciet genoemd. In deze trial wordt potentiator GLPG2451, C1-corrector GLPG2222 en C2-corrector GLPG2737 getest. Gezien de beperkte omvang van de cohorten zou die nimmer de opmaat mogen zijn voor de noodzakelijkerwijs veel groter opgezette fase 3 trial. De FDA zou hiervoor, wat de uitkomsten ook moge zijn, geen toestemming mogen verlenen, wegens gebrek aan statistische relevantie, zo meent men. Ook eerdere CF-trials van Galapagos zouden te weinig patiënten omvatten.
3. Vertex heeft in 2017 de CFTR-potentiator CTP-656 gekocht via een ‘asset purchase agreement’ van Concert Pharmaceuticals en omgedoopt tot VTX-561. Het gedeutereerde molecuul zou traag gemetaboliseerd worden in de lever en derhalve uitstekend geschikt zijn voor eenmaal daagse toediening, waar ivacaftor zelf tweemaal daags moet worden toegediend. Concert meldde over de eigenschappen het volgende: In a Phase 1 cross-over comparison of CTP-656 and Kalydeco, CTP-656 demonstrated a superior pharmacokinetic profile compared to Kalydeco including a reduced rate of clearance, longer half-life, substantially increased exposure and greater plasma levels at 24 hours.
4. Vertex had eerder de nodige pogingen ondernomen om een superieure, eenmaal daags te doseren potentiator te vinden, maar slaagde daar onvoldoende in. Dat blijkt simpelweg uit het feit dat men gekozen heeft - door de koop van VTX-659 - voor de ‘quasi ombouw’ van ivacaftor, een molecuul dat zonder twijfel evidente, nuttige klinische eigenschappen bezit, maar een dusdanig korte halfwaardetijd heeft, dat tweemaal daags doseren onvermijdelijk is. Er is vervolgens door Vertex geen fase 1 en/of fase 2 onderzoek gedaan met VX-561 op standalone basis. Wel zijn er fase 2 onderzoeken gedaan. Dat betrof een onderzoek in combinatie met VX-659 en tezacaftor en één met VX-445 en tezacaftor.
5. Vertex heeft wellicht gehoopt dat FDA geen ‘klassiek’ PK/PD- en doseringsonderzoek zou eisen voor wat betreft het gedeutereerde molecuul, maar dat een eenvoudige vertaling van de gegevens van ivacaftor zou volstaan. Naar mijn idee was dat hopen tegen beter weten in. Ik vind het volkomen vanzelfsprekend dat de FDA VX-561 als een nieuwe chemische entiteit beschouwt en wil weten wat dit molecuul in een monotherapie presteert en vooral ook hoe het gedoseerd moet worden. Dat vereist uitvoerig PK/PD-onderzoek. Let wel, er is bij mijn beste weten nog een nooit één gedeutereerd molecuul tot de markt toegelaten. Logisch dat de FDA niet over één nacht ijs wil gaan. Sommigen trekken hieruit de vergaande conclusie dat concurrenten van Vertex ook niet zo maar triples naar fase 3 kunnen brengen zonder uitgebreid fase 1/2 monotherapie onderzoek. Hiermee wordt onder andere expliciet gesuggereerd dat de afzonderlijke componenten van de Galapagos drievoudige combinatietherapie onvoldoende zijn onderzocht.
6. Naar mijn idee worden hier twee zaken door elkaar gehaald. Ten eerste: Vertex’s VX-561 wordt door de FDA gezien als een NCE (New Chemical Entity) en moet als zodanig worden behandeld, dus in ieder geval fase 1 en (eventueel beperkt) fase 2 onderzoek. Ten tweede: Galapagos heeft nooit enige reden of aanleiding gehad om hun CF-moleculen te behandelen als zouden ze géén NCE’s zijn.
Rekyus
28

Vervolg:

Met bijvoorbeeld GLPG2222, 2737 en 2451 is afzonderlijk en in combinatie gewoon fase 1 onderzoek bij gezonde vrijwilligers gedaan, gevolgd door vervolgonderzoek bij patiënten. Daarbij is bijvoorbeeld die vervelende metaboliet bij GLPG2451 (halfwaardetijdeen maand) ondekt, wat uiteraard tot extra onderzoek leidde. De C1-corrector GLPG2222 is intussen als monotherapie onderzocht (bij homozygote Klasse II F508del CF-patiënten).?Met de C2-corrector GLPG2737 is getest in combinatie met Orkambi (eveneens bij homozygote CF-patiënten). GLPG2451 wordt in de net gestarte Falcon-studie in deel 1 onderzocht in combinatie met C1-corrector GLPG2222, alvorens in deel 2 te worden ingezet als basiscomponent van de triple.
Uiteindelijk wordt met alle drie de componenten een compleet fase 2 onderzoek uitgevoerd. De tweetrapsaanpak maakt het overigens mogelijk om de merites van de C2-corrector te bepalen door deel 1 te vergelijken met deel 2.
7. Natuurlijk staat het kritische volgers vrij om te twijfelen aan de statistische bewijskracht van de studies van Galapagos, met name waar het de kwaliteit van het ‘dose ranging’ gedeelte betreft. De twijfel richt zich vooral op de Falcon-studie met de combi GLPG2451/2222/2737. Juist omdat het een combinatie van drie werkzame middelen betreft, is het vinden van de optimaal werkzame doses met het gunstigste bijwerkingenprofiel geen gemakkelijke opgave. In theorie moet een grote aantal opties onderzocht. Gelukkig is de stand van het klinisch-statistische onderzoekskennis zover gevorderd dat ‘dose ranging’ bijna een afzonderlijk wetenschapsterrein is geworden. Het aantal opties kan dientengevolge sterk worden beperkt. En bovendien, waarom zouden de medisch-statistici van Galapagos een krakkemikkige studie opzetten, met de bijna-zekerheid van kapitaalvernietiging. Vertex daarentegen is teruggefloten door de FDA omdat het geen enkel (gepubliceerd) onderzoek heeft gedaan met het gedeutereerde molecuul. Het tot de markt toelaten van een dergelijke (omstreden!) variant schept een forse precedent, ook gelet de octrooirechtelijk aspecten. Daar is de FDA zich goed van bewust, lijkt me.
8. Intussen weten we dat Galapagos zijn fase 3 onderzoek geheel in Europa wil uitvoeren, daarmee potentiële problemen met de FDA en andere belangrijke stakeholders in de Verenigde Staten omzeilend. Wat die problemen zijn, weten we overigens niet. Men heeft onder meer wetenschappelijk advies gehaald in Engeland. Verder is er geen toestemming nodig van EMA – anders dan van FDA – om fase 3 onderzoeken starten. Nationale commissies in Europa beoordelen slechts de ethische aspecten van de studie-opzet. Wel heeft het advies vragen en overleggen met UK- en EMA-autoriteiten klaarblijkelijk veel tijd gevergd.
9. Natuurlijk is de USA-markt anderhalf keer zo groot als de Europese CF-markt (vooral dankzij de hogere prijzen in verhouding tot Europa). Maar een snelle toelating door EMA/Europese Commissie in combinatie met de grote prijsgevoeligheid van de nationale markten in Europa biedt de Galapagos met zijn triple(s) ongekende kansen, nu Vertex tegen een serieuze vertraging oploopt. Ingeval van een concurrerende prijsstelling kan zo maar binnen enkele jaren zo’n driekwart van de markt worden veroverd. Succes in Europa zal vervolgens ongetwijfeld de FDA onder lichte druk zetten om te besluiten tot snelle toelating. Misschien is de slechte verstandhouding tussen de top van Galapagos en AbbVie terug te voeren op verschillende inzichten destijds over de te voeren strategie: alle R&D-inspanningen inzetten op de thuismarkt van AbbVie (en Vertex!) of de inspanningen allereerst richten op de Europese Unie met zijn meer prijsgevoelige markten van de lidstaten.
10. Ik realiseer me dat hier op het forum alle aandacht gaat naar de moleculen GLPG1690 (IPF) en GLPG1972 (OA). Ook Galapagos zelf heeft de afgelopen tijd de aandacht verlegd en nadruk gelegd op beide experimentele middelen. Maar ik was en ben van mening dat vorderingen op het gebied van CF triples veel meer tot de verbeelding spreken bij met name de institutionele USA-beleggers. De CF-markt is een, in geld gemeten, gekende, grote markt met één monopolist, wiens beurwaarde ruimschoots boven de $ 40 miljard ligt. Zodra alom de indruk ontstaat dat Vertex kwetsbaar is, zal dat grote aandacht voor het Galapagos aandeel opleveren. Dan kan de hatelijke onderwaardering van de koers als sneeuw voor de lentezon verdwijnen….
avantiavanti
1
quote:

Polo XL schreef op 30 april 2018 08:14:

@Rekyus. Dank voor uw input.Wordt op prijs gesteld.
Absoluut!
pe26
15
@Rekyus (dank voor grote uiteenzetting).

Quote "8. Intussen weten we dat Galapagos zijn fase 3 onderzoek geheel in Europa wil uitvoeren, daarmee potentiële problemen met de FDA en andere belangrijke stakeholders in de Verenigde Staten omzeilend."

Pe26: Bovenstaanste passage kan van toepassing zijn op GLPG2451+2222+2737 (1e triple).

De 2e triple GLPG3067+2222+2737 gaat weldegelijk ook in USA starten binnen een fase 2. Zijn de scores van deze dose ranging studie goed, zal Galapagos tezamen met AbbVie een fase 3 studie starten. Ook in USA.

Binnenkort zal Galapagos het ontwerp openbaren van deze 2e triple, bij goedkeuring clinical trial apllications, en dat gaat veel positieve response geven is mijn gedachte.

De fout die Vertex heeft gemaakt met VX-561 gaat Galapagos niet maken door een uitgebreidere dose ranging studie met haar potentiator GLPG3067+2222+2737. Immers zullen er meerdere groepen zijn binnen deze Galapagos studie.

De onderwaardering van Galapagos zal snel eindigen. CF-vorderingen zijn daarbij heel belangrijk. Helemaal mee eens Rekyus.

Rekyus
0
@pe26

Dank voor de aanvulling. Ik heb me overigens beperkt tot de actualiteit van de dag en bewust nagelaten te filosoferen over de aankomende 2de triple van zowel Vertex als Galapagos.
[verwijderd]
4
quote:

Rekyus schreef op 30 april 2018 07:56:

5. Vertex heeft wellicht gehoopt dat FDA geen ‘klassiek’ PK/PD- en doseringsonderzoek zou eisen voor wat betreft het gedeutereerde molecuul, maar dat een eenvoudige vertaling van de gegevens van ivacaftor zou volstaan. Naar mijn idee was dat hopen tegen beter weten in. Ik vind het volkomen vanzelfsprekend dat de FDA VX-561 als een nieuwe chemische entiteit beschouwt en wil weten wat dit molecuul in een monotherapie presteert en vooral ook hoe het gedoseerd moet worden. Dat vereist uitvoerig PK/PD-onderzoek. Let wel, er is bij mijn beste weten nog een nooit één gedeutereerd molecuul tot de markt toegelaten. Logisch dat de FDA niet over één nacht ijs wil gaan. Sommigen trekken hieruit de vergaande conclusie dat concurrenten van Vertex ook niet zo maar triples naar fase 3 kunnen brengen zonder uitgebreid fase 1/2 monotherapie onderzoek. Hiermee wordt onder andere expliciet gesuggereerd dat de afzonderlijke componenten van de Galapagos drievoudige combinatietherapie onvoldoende zijn onderzocht.
Austedo van Teva zou het eerste gedeutereerde molecule zijn dat (in 2017) door de FDA werd goedgekeurd.

www.tevapharm.com/news/teva_announces...

Die goedkeuring is dus nog vrij recent en kwam er ook niet zonder slag of stoot. De FDA is inderdaad erg voorzichtig met dergelijke moleculen.
[verwijderd]
6
Poster waarin een aantal nevenwerkingen staan opgelijst die optraden tijdens de SELECT-NEXT studie (upadacitinib - fase 3 - RA - csDMARD-IR - 12 weken):

academic.oup.com/rheumatology/article...

watermark.silverchair.com/key075.466....
BigMoepf
3
quote:

Zuiderbuur schreef op 1 mei 2018 08:47:

Poster waarin een aantal nevenwerkingen staan opgelijst die optraden tijdens de SELECT-NEXT studie (upadacitinib - fase 3 - RA - csDMARD-IR - 12 weken):

academic.oup.com/rheumatology/article...

watermark.silverchair.com/key075.466....
Op basis van deze cijfers, wat is de kans dat Abbvie hiermee goedkeuring krijgt? Volgens mij zijn de cijfers qua bijwerkingen slechter dan Baricitinib. Tevens is de trial volgens mij kleiner dan zowel Filgotinib en Baricitinib wat betreft patiënt-aantallen.

Dus als Baricitinib niet slaagt voor de hoge dosis, waarom Upadacitinib wel dan?
NielsjeB
1
* Q2 Interim futility analysis from Phase 3 study in UC
* Q2 Complete Phase 2 study in psoriatic arthritis

Galapagos $GLPG / Gilead $GILD: filgotinib-related catalysts Q1 2018 update, slight shifts

twitter.com/BiotechRadar/status/99141...
Bijlage:
Geneve
0
quote:

NielsjeB schreef op 1 mei 2018 22:32:

* Q2 Interim futility analysis from Phase 3 study in UC
* Complete Phase 2 study in psoriatic arthritis

Galapagos $GLPG / Gilead $GILD: filgotinib-related catalysts Q1 2018 update, slight shifts

twitter.com/BiotechRadar/status/99141...
Moet ik hier nu uit afleiden dat Gilead niet van plan is 12 weeks resultaten te presenteren?
NielsjeB
0
quote:

Geneve schreef op 1 mei 2018 22:38:

[...]

Moet ik hier nu uit afleiden dat Gilead niet van plan is 12 weeks resultaten te presenteren?
Dat zou ik niet zomaar doen. De interim UC wordt apart genoemd omdat dit overgang van phase 2 naar 3 betreft. Gilead rapporteert altijd topline datums.
pe26
1
quote:

Geneve schreef op 1 mei 2018 22:38:

[...]

Moet ik hier nu uit afleiden dat Gilead niet van plan is 12 weeks resultaten te presenteren?
Als Galapagos dit wel kan doen, stemt dat bij ons tot tevredenheid.

Galapagos heeft veel belang bij die 12-weeks scores.
Zeker ook omdat Gilead net als bij Galapagos die informatie verkrijgt.

Begin juli 12-weekse scores publiceren betekend geen beïnvloeding van FINCH2 studie. Alle patiënten hebben dan 24-weeks behandeling gehad.

Voor nu nog afwachten wat Galapagos management gedaan krijgt in de gesprekken met Gilead.
harvester
0

MorphoSys and Galapagos Announce Initiation of the IGUANA Phase 2 Clinical Trial With MOR106 in Atopic Dermatitis Patients
You are here

HomeMedia and investorsMedia centerMorphoSys and Galapagos Announce Initiation of...

May 01, 2018 / 10:00 pm, CEST

Planegg/Munich, Germany and Mechelen, Belgium; May 1, 2018

MorphoSys and Galapagos Announce Initiation of the IGUANA Phase 2 Clinical Trial With MOR106 in Atopic Dermatitis Patients

MorphoSys AG (FSE: MOR; Prime Standard Segment, TecDAX; NASDAQ: MOR; OTC: MPSYY) and Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) announced today that the first patient has been enrolled in IGUANA, a phase 2 study with MOR106, an investigational antibody directed against IL-17C, in atopic dermatitis patients.

IGUANA - A MOR106 phase 2 trial

At least 180 patients with moderate-to-severe atopic dermatitis (AD) are planned be treated over a 12-week period with one of three different doses of MOR106 (1, 3 or 10 mg/kg) or placebo using two different dosing regimens in this phase 2 trial in multiple centers across Europe. The placebo controlled, double-blind study will evaluate the efficacy, safety and pharmacokinetics (PK) of MOR106. Dosing at 2 or 4-week intervals will be evaluated over the 12-week treatment period, followed by a 16-week observation period. The primary objective will be assessed by the percentage change from baseline in Eczema Area and Severity Index (EASI) score at week 12.

"Moderate-to-severe AD is a chronic, debilitating disease affecting millions of patients worldwide," said Dr. Malte Peters, Chief Development Officer of MorphoSys AG. "We see a clear unmet medical need for additional safe and efficacious treatment options and we are looking forward to further developing MOR106 for these patients in the phase 2 trial we have now initiated together with our partner Galapagos."

"The IGUANA trial is aimed at providing a robustly supported data set on MOR106 in atopic dermatitis patients. We look forward to seeing what this IL-17C mechanism of action can bring to a larger trial population for longer treatment duration," said Dr. Piet Wigerinck, Chief Scientific Officer of Galapagos.

MOR106 was generated using MorphoSys's Ylanthia antibody platform and is based on a target discovered by Galapagos. IL-17C is a cytokine expressed preferentially in the skin and which has been implicated in dermal inflammation and shown to be distinct from other members of the IL-17 cytokine family. MOR106 is the first publicly known human monoclonal antibody directed against IL-17C in clinical development worldwide. MOR106 is an investigational drug and its safety and efficacy are yet to be established.

About MOR106 results of a phase 1 study in atopic dermatitis (AD)
Clinical data of a MOR106 Phase 1 trial in AD patients were presented at the American Academy of Dermatology (AAD) conference in February 2018 in San Diego. After 4 infusions in weekly intervals, MOR106 showed preliminary signs of efficacy (5 out of 6 patients responded at the highest dose) and was generally well tolerated (Thaçi et al., 2018, AAD).

About atopic dermatitis
Atopic dermatitis (AD), the most severe and common type of eczema, is a chronic relapsing inflammatory skin disease that causes severe itch, dry skin and rashes, predominantly on the face, inner side of the elbows and knees, and on hands and feet. Scratching of the affected skin leads to a vicious cycle causing redness, swelling, cracking, scaling of the skin and an increased risk of bacterial infections. Lichenification, thickening of the skin, is characteristic in older children and adults. The National Eczema Association estimates that AD affects over 30 million Americans or up to 25% of children and 2-3% of adults. 60% of AD patients are diagnosed in the first year of life, and 90% of patients have a disease onset before age five. Symptoms commonly fade during childhood, however, approximately 10-30% of the patients will suffer from AD for life. A smaller percentage first develop symptoms as adults.

About IL-17C
IL-17C is a cytokine that is broadly expressed in human skin pathologies and is described as an important modulator of the innate immune system of the skin, distinct from other members of the IL-17 cytokine family. IL-17C plays a crucial role in human inflammatory conditions, including skin diseases.

About MOR106 and the antibody collaboration of Galapagos and MorphoSys
MOR106 is an investigational fully human IgG1 monoclonal antibody designed to selectively target IL-17C, currently being developed for treatment of inflammatory diseases. MOR106 arises from the strategic discovery and co-development alliance between Galapagos and MorphoSys, in which both companies contribute their core technologies and expertise. Galapagos has provided the disease-related biology including cellular assays and targets discovered using its target discovery platform. MorphoSys has contributed its Ylanthia antibody technology to generate fully human antibodies directed against the target and contributes full CMC development of this compound. Galapagos and MorphoSys equally share research and development costs, as well as all future economics.
Gala-diner
0
quote:

pe26 schreef op 1 mei 2018 23:06:

[...]

Als Galapagos dit wel kan doen, stemt dat bij ons tot tevredenheid.

Galapagos heeft veel belang bij die 12-weeks scores.
Zeker ook omdat Gilead net als bij Galapagos die informatie verkrijgt.

Begin juli 12-weekse scores publiceren betekend geen beïnvloeding van FINCH2 studie. Alle patiënten hebben dan 24-weeks behandeling gehad.

Voor nu nog afwachten wat Galapagos management gedaan krijgt in de gesprekken met Gilead.

Behalve partner is Gilead ook grootaandeelhouder.
Gilead zou dan als aandeelhouder informatie hebben die de andere aandeelhouders niet hebben.
Dat lijkt mij de reden om het wel te publiceren.
avantiavanti
1
quote:

NielsjeB schreef op 1 mei 2018 22:41:

[...]
Dat zou ik niet zomaar doen. De interim UC wordt apart genoemd omdat dit overgang van phase 2 naar 3 betreft. Gilead rapporteert altijd topline datums.
Klopt. Dit is interim analyse fase 2 van patienten na 6 maanden en met positieve resultaten wordt de trial voortgezet en wordt het een fase 3. Galapagos/Gilead krijgen die data niet te zien (blijft dubble blind); alleen een paar mensen van de monitoring committee zien de data. Dus, de data worden niet gepubliceerd; de start fase 3 wordt wel aangekondigd (mits results goed) en kunnen we als heel goed nieuws beschouwen.
avantiavanti
0
quote:

avantiavanti schreef op 2 mei 2018 06:44:

[...]
Klopt. Dit is interim analyse fase 2 van patienten na 6 maanden en met positieve resultaten wordt de trial voortgezet en wordt het een fase 3. Galapagos/Gilead krijgen die data niet te zien (blijft dubble blind); alleen een paar mensen van de monitoring committee zien de data. Dus, de data worden niet gepubliceerd; de start fase 3 wordt wel aangekondigd (mits results goed) en kunnen we als heel goed nieuws beschouwen.
*correctie: Dit is interim fase 2-3
560 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 24 25 26 27 28 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 28 nov 2023 13:05
Koers 33,900
Verschil -0,210 (-0,62%)
Hoog 34,140
Laag 33,820
Volume 6.467
Volume gemiddeld 77.558
Volume gisteren 46.418

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront