Wat mogen we verwachten van Tom2 in 2025.

63 Posts, Pagina: 1 2 3 4 » | Laatste
boem!
0
Velen zullen direct afhaken omdat dit in wezen een onzinnige discussie is vanwege alle onzekerheden die gegeven de termijn daarin zit opgesloten.

Toch hoop ik voldoende mensen te prikkelen om hun negatieve/positieve gedachten te uiten op dit draadje waardoor er een levendige en interessante discussie ontstaat.

De andere draadjes geven ruimte genoeg om je uit te laten omtrent koersdoelen die binnen 12-18 maanden behaald kunnen worden.

Dat deze koersdoelen voor een groot gedeelte worden bepaald door de te realiseren omzetten, de daarbij te behalen marges en de daarvoor noodzakelijk aan te wenden OPEX leidend tot een EPS moge duidelijk zijn.
In dat opzicht benoem ik bewust 2025 als kernjaar omdat we daardoor verlost worden van de houdgreep EPS, EBITDA, DCF die in de tussenliggende periode en zeker in het begin tot grote verschillen in waardering kunnen leiden.

De door Tom2 aangegeven verdeling in huidige BU's kan daarbij een goed uitgangspunt zijn.

Wat is het marktpotentieel van Automotive/Enterprise gegeven de huidige verwachtingen.
Moet je Automotive en Enterprice inderdaad bezien als 1 BU.
Wat zijn de verwachtingen mbt tot de bruto marge die uit deze unit behaald kan worden.
Wat is de maximaal te verwachten OPEX van deze unit gezien het feit dat deze unit tot op heden verlieslatend is vanwege het feit, dat de OPEX harder groeit dan de gerealiseerde marge.

Een zelfde vragen lijstje voor Consumer en Telematics, met daarbij het verschil dat deze BU's tot op heden wel winst genereren maar de vraag is natuurlijk hoe lang nog en tot welk nivo.

Ik wacht even met mijn gedachten omtrent bovengenoemde onzekerheden of er voldoende behoefte bestaat om dit draadje inhoud te geven.

Ik start dit draadje omdat ik er heilig van overtuigd ben dat de koers van Tom2 momenteel grotendeels bepaald wordt door onzekerheden.
Onzekerheid omtrent noodzakelijkheid van HD-maps en het platform als toepassing in SDC en IOT.
Onzekerheid omtrent prijsnivo van diensten en producten
Onzekerheid over de termijn waarin Consumer zijn rol als melkkoe/sponsor kan blijven leveren.
Onzekerheid omtrent het voortbestaan van C&S omzet onder Consumer.
Etc, etc , etc,

Al met al heel veel onzekerheden en ik heb absoluut niet de illusie dat we door dit draadje die onzekerheden weg gaan nemen waar ik wel op hoop dat er door inbreng van mede-posters er meer duidelijkheid wordt geschapen waar de (on)mogelijkheden liggen bij dit aandeel.


~Justin~
0
TomTom werd ooit groot met de PND, wat een geintegreerd product is. Hardware, software, kaarten, andere content lagen (statisch en dynamisch) volledig geintegreerd tot 1 doosje. Zodat alle elementen op elkaar afgestemd zijn.

Toen de PND over zijn piek heen was is het desintegratie proces begonnen. Of zoals tomtom het noemde: componentization. Losse componenten zoals kaarten en verkeersinformatie. Zodat verschillende markten (automotive, enterprise) bediend kunnen worden in een soort cafetariamodel.

Ik denk dat de verdere toekomst rond autonoom rijden juist weer meer gaat vragen om integratie. Systemen en services moeten naadloos op elkaar aansluiten en afgestemd zijn om te zorgen dat de auto te allen tijde veilig rijd en ook prettig (je er niet wagenziek van wordt).

Ik zie TomTom daardoor ofwel steeds dieper geintegreerd raken in diensten van derden, zoals een automated driving pakket van nVidia, waar de chips, de machine learning en de mapping aan elkaar verbonden zijn, als een box met een strik erom.

En dat TomTom door acquisities (firepower = 200 miljoen cash + 100 miljoen aanwas per jaar na 2018) innovatieve bedrijven zal kopen die aanpalend zijn aan de HD maps, met als doel een groot deel van de ‘box’ te leveren. Ze kunnen niet zoals een Intel ineens vele miljarden neerleggen (ze betaalden een whopping 17 miljard voor Mobileye, wat is TT dan wel niet waard), maar hebben wel enige firepower en een jarenlang opgebouwd fundament, waardoor het goedkoper innoveren is dan wanneer je van scratch begint.

Dus toch een soort integratie fase - zelf en met anderen - waarin het de vraag is of TomTom dan zelfstandig blijf.

Het concurrentieveld wordt dan natuurlijk ook anders, met Intel/Mobileye dat ook ‘het een en ander’ doet rond HD maps, lokalisatie, sensing, etc. Maar vergis je ook niet in tomtom. De troeven van TT zijn dat ze al een positie hebben in de auto industrie; bijna aan alle fabrikanten wel ‘iets’ leveren en ze testen ook bijna allemaal de HD maps van TomTom. Ook beschikt TomTom mede daardoor over heel veel data. Ook is TT meer gefocussed dan mammoets als een Intel. En ze kunnen bogen op een flinke kennis van de industrie en tientallen jaren ervaring rond mapmaking.

Sunshine Band
0
Hoewel ik mijn beleggingshorizont iha instel op een jaar of twee, waarbij ik een belegging de horizont uiteraard vooruit kan schuiven, toch een interessante actie/ gedachte.
Hiervoor is het naar mijn idee de meest logische weg uit te gaan van marktontwikkelingen beschreven door experts, en daar dan een eigen inschatting van het marktaandeel en kansen voor T2 op los te laten.

Laat ik aftrappen met een relatief eenvoudig voorbeeld: Telematics

zomaar een samenvatting van een redelijk recent rapport:

Research Report on Telematics Market Size, Share, Trends, Growth, Regional Outlook, Strategies, Competitive Strategies and Forecasts, 2014 – 2025 | Hexa Research

The global commercial telematics market is expected to reach USD 114.28 billion by 2025 on account of to the rapid penetration of smart connectivity systems in passenger cars as well as commercial vehicles. Continuous software developments to link smartphones to the vehicle to improve drive quality, increase road safety, and monitor real-time positioning of automobiles to avoid congestions in case of any emergency situations are key parameters contributing to the growth of the market.

Features such as vehicle tracking, fleet management, satellite navigation, and wireless vehicle safety ensure improved ride quality. Such features are expected to fuel the market over the forecast period.

Solutions such as infotainment systems and services such as maintenance & training services are gaining momentum pertaining to rising awareness regarding driver and passenger safety. Furthermore, supporting government regulations regarding implementation of automotive telematics are expected to drive the market over the forecast period. For instance, in March 2016, the Japanese government joined hands with the U.S. and Europe for R&D on autonomous vehicles where commercial telematics have a wide scope.

Insurance telematics accounted for 10.2% of the overall market share in 2016. The segment is anticipated to experience high demand for commercial telematics over the forthcoming years attributed to the need to increase safety and reduce the loss from accidents.

Integration and deployment have important features such as safety-related data, location-based data, diagnostic data, communication features and interactivity features. These features help the commercial vehicles to keep a complete track of the vehicle and are very useful in various instances such as breaking down of the vehicle, track fuel efficiency and radio communication. The segment is likely to grow at a 24.4% CAGR over the forecast period.


www.inseego.com/global-commercial-tel...

Mijn inschatting is dat T2 de CAGR niet gaat halen en daarmee marktaandeel gaat verspelen in de toekomst. Waarmee ik bij het eerste dilemma ben: vanwege het dalende marktaandeel zijn er twee keuzes: afstoten of overnames.
Persoonlijk denk ik dat Telematics de komende twee tot drie jaar moet verdubbelen; iets wat organisch niet zal gaan. Heeft het management ballen om die stap te maken? Second best: verkopen Telematics, of ze blijven er nog jaren mee doormodderen (derde optie, maar eigenlijk geen keuze....)

Ik hoop op enkele overnames en hoge groei. Waarde telematics in 2025 drie tot vier miljard
~Justin~
0
quote:

Sunshine Band schreef op 28 juli 2018 14:56:www.inseego.com/global-commercial-tel...

Mijn inschatting is dat T2 de CAGR niet gaat halenWaar komt die inschatting vandaan? Schaal kan het niet zijn, want TT is marktleider Europa. Plus dat ze zelf groeiversnelling voorspellen, vanwege leasing markt.


Wim Gille - ABN AMRO Bank N.V., Research Division - Head of Research & Equity Research Analyst
Wim Gille, ABN. I've got a couple of questions. First of all, if I look at the Telematics uptake from new users, you did EUR 17k in the first quarter to EUR 22k in the second quarter. It seems a bit that you are kind of on a slow start in that area. Is there any kind of specific reason for that? Because we assume that kind of you guys increase your skill, as you'll be able to onboard more accounts in that area and you should accelerate on that space a little bit.
Harold C. A. Goddijn - TomTom N.V. - Co-Founder, Chairman of the Management Board & CEO

Yes. Wim, So Telematics was growing I think in terms of 15% to 12%. We'd like to see that number grow and grow faster. There's a couple of things that are happening. We've just renewed the whole back end and that is -- that's a good thing. It also creates space now for innovation. If you go through those big technology transitions and invariably, innovation suffers a little bit because you're replacing old for new. That's behind us. Successfully transitioned to a more productive platform.

I think that in itself will be positive for our customers, but also for further innovation and market penetration. And I hope that, that number will grow a bit faster than what we have seen in the past. The second element for Telematics is that we've done a little groundwork for what we call connected vehicle, so not a pure Telematics operational solution, but more a connected car solution for leasing companies, insurance companies and others. A lot of work has been done there.

There's quite a lot of exciting contracts that either have been signed or are on the verge to be signed and that will gradually lead to a faster growth and acceleration in the connected car space. One caveat there is that the ARPU in the connected car space is lower than what you've seen in Telematics solutions. But I think in the mix, we should be aiming for an acceleration in growth in Telematics business.


boem!
0
Erg interessante reactie van zowel @Justin als van @Sunshine Band die nogmaals benadrukt dat het ontzettend moeilijk is om Tom2 in het juiste kader te plaatsen.

Laat ik beginnen bij de reactie van @Sunshine Band.
Hij geeft aan dat men voor de Telematics markt als geheel een GAGR voorziet van 24,4% van 2014 tot 2025 met in 2025 een omzet van 114 miljard dollar.

Indien je die 114 miljard dollar vertaald tegen een koers van 1,17 tov de euro hebben we het over 98 miljard in 2025 en teruggerekend over 9 miljard in 2014 en 17 miljard in 2017.

Duidelijk dat de scope van telematics-omzet in dit verhaal een volstrekt andere is dan de telematics omzet van Tom2.
Opvallend is wel dat Bergh Inside op pag 19 in het annual report eenzelfde GAGR van ca 25% voorspelt tussen 2017 en 2021 vwb aangesloten voertuigen met telematics-tools in europa.

Met een omzet van 162 mio in 2017 en 155 mio in 2016 bedraagt het marktaandeel van Tom2 telematics tov de totaal marktbedragen uit het rapport van Sunshine Band ternauwernood 1%.
Hoe moeten we daarop reageren in de zin van welke verwachtingen we mogen koesteren over de GAGR van dat gedeelte van de Telematics omzet da Tom2 betreft.

Met daarnaast de intrigerende opmerkingen gemaakt door Justin die aangeeft dat Tom2 een breder palet gaat aanbieden.

Volens mij wordt de Tom2 case ondoorzichtiger indien je het wilt pakken in cijfers maar daarnaast enorm interessant indien je je open stelt voor datgene wat hier gratis als voer wordt aangedragen door Justin en Sunshine.
Wie volgt??Sunshine Band
0
@ "Justin", geheel mijn fout dat je deze conclusie trekt. Ik bedoelde dat T2 naar mijn idee de CAGR uit het rapport niet gaat halen.
America en andere continenten maken ze al jare te weinig klaar. Marktaandeel op de Europese markt is moeilijk re winnen

HD Maps Market 2018-2023: Globally Growing at CAGR +13.2%, Significant Forecast, Trends and Opportunity

Read more: m.digitaljournal.com/pr/3872868#ixzz5...

Als we ervanuit gaan dat T2 marktleider is en dat ze het beste product kaarten, HD en verwerking hebben, dat is significante groei en groei van marktaandeel vrijwel vanzelfsprekend. De HD map market is echter nog niet groot en in 2025 zal die naar mijn idee nog steeds beperkt zijn op voertuigen die autonoom rijden.

Ik ga er echter vanuit dat Oems eerder een contract sluiten met een navigatie-specialist die HD levert, dan met een kaartenboer die iets of veel achter loopt. (83%testing jan 2017,...Einde Garmin?)
In mijn plaatje zal dit er toe leiden dat T2 ook in reguliere kaarten fors aandeel zal winnen.
Een marktaandeel kaarten/navigatie en HD maps en verwerking van >>50% ligt in het verschiet tegen 2025

Het risico en de noodzaak te kunnen uitstappen zal voorlopig wel blijven
Gerard_ecb
1
quote:

Sunshine Band schreef op 28 juli 2018 19:18:


@ "Justin", geheel mijn fout dat je deze conclusie trekt. Ik bedoelde dat T2 naar mijn idee de CAGR uit het rapport niet gaat halen.
America en andere continenten maken ze al jare te weinig klaar. Marktaandeel op de Europese markt is moeilijk re winnen

HD Maps Market 2018-2023: Globally Growing at CAGR +13.2%, Significant Forecast, Trends and Opportunity

Read more: m.digitaljournal.com/pr/3872868#ixzz5...

Als we ervanuit gaan dat T2 marktleider is en dat ze het beste product kaarten, HD en verwerking hebben, dat is significante groei en groei van marktaandeel vrijwel vanzelfsprekend. De HD map market is echter nog niet groot en in 2025 zal die naar mijn idee nog steeds beperkt zijn op voertuigen die autonoom rijden.

Ik ga er echter vanuit dat Oems eerder een contract sluiten met een navigatie-specialist die HD levert, dan met een kaartenboer die iets of veel achter loopt. (83%testing jan 2017,...Einde Garmin?)
In mijn plaatje zal dit er toe leiden dat T2 ook in reguliere kaarten fors aandeel zal winnen.
Een marktaandeel kaarten/navigatie en HD maps en verwerking van >>50% ligt in het verschiet tegen 2025

Het risico en de noodzaak te kunnen uitstappen zal voorlopig wel blijven


Okay, we hebben het hier over 2025 en jij denkt dat de HD maps markt in 2025 niet groot zal zijn. Als ik die overtuiging zou hebben dan zou ik nu per direct mijn positie gaan afbouwen. Maar waarom denk jij dat?

Luister nog eens terug wat HG vertelde tijdens de laatste CC. Hij had het er over dat ze nu al gevraagd worden voor tenders, ja met HD maps voor level 3, het autonoom rijden op autowegen. Gaan we uit van 2/3 jaar voordat deze orders in verkoop gaan dan praten we over 2021. Ja dat zullen de topmodellen zijn. Kleiner volume maar, Take rates 100% en flinke bijdrages. De jaren daarna gaan ze verder groeien naar leven 4/5, high end market en zal level3 meer en meer gemeengoed worden. Tenminste dat is mijn opinie. Okay dat is voor personenauto's.
Nu vrachtwagens, wat zei HG daar? Dat ze nu bezig zijn met HD maps om meer economisch te gaan rijden, dat betekent dus HD maps om geheel andere redenen dan het autonome rijden. Wat zal hiervan de impact zijn m.b.t. Telematica en dus leaseauto's? Ik kan mij voorstellen dat ze dit gaan aanbieden aan leasebedrijven die dit dan weer aanbieden aan hun klanten zodate bedrijven kunne sturen op voordeliger rijden bij hun werknemers. Dit kan negatief door dwang maar ook positief dmv bonussen en competitie. Hier snijdt het mes aan twee kanten, concurrentievoordeel voor TT in Telematica want wie anders kan dit aanbieden?

Het zijn slechts 2 zaken die ik wilde toelichten, 2025 is voor mij veel te ver weg, er kan van alles gebeuren en ik bekijk het van dag tot dag. Blijft de case in tact, blijf ik zitten. Komt de case onder druk, bouw ik direct af.

Succes
Sunshine Band
0
@Gerard_ECB
kan voor een groot deel in je beschrijving mee gaan. Ik denk dat vanaf 2024/2025 deze bussiness pas heel hard gaat groeien. In dat licht is de groei van de markt in 2025 nog maar net in de exponentiele fase

Maar inderdaad, het is ver weg en de opdracht van martinmartin was niet eenvoudig.

ter illustratie een nanalyse van de markt van een andere partij dan ik hierboven noemde:

HD Map technology is not mature now, the market outlook is full of uncertainty. But with the unstoppable development of ADAS and autonomous cars, and HD Map is essential to achieve autonomous cars, so we expect, HD Map future will be very bright.
The global HD Map market is valued at 200 million USD in 2017 and is expected to reach 6420 million USD by the end of 2023, growing at a CAGR of 78.3% between 2017 and 2023.


hugopress.com/hd-map-market-2018-here...

ben me wel bewust van de verschillen van inzicht. Je moet me echter niet kwalijk nemen dat ik de inschattingen van HG ook niet immer voor zoete koek slik.

tot slot: voor mijn gevoel is jouw laatste regel precies de mijne, in andere bewoordingen
boem!
0
Volgens mij geven de eerste reacties precies aan waar ik op doelde.

Iedereen die long in Tom2 zit belegt daarin vanwege de uitstekende marktvooruitzichten.

Justin voegt daaraan de intrigerende gedachte aan toe, dat die verwachtingen niet tot de bestaande dan wel work in progress onderdelen beperkt hoeft te blijven, maar dat zij mogelijk hun productaanbod kunnen uitbreiden met aanpalende diensten juist vanwege het feit, dat integratie van de diverse onderdelen essentieel lijkt voor SDC.

De door Sunshine Band ten tonele gevoerde "gemakkelijke" case van Telematics spreekt boekdelen.
Indien we naar de marktverwachtingen kijken, blijkt het huidige aanbod van Telematics slechts 1% van de wereldmarkt voor Telematics te beslaan.
Ik denk niet dat we daarom die marktverwachtingen dan maar direct naar de prullebak moeten verwijzen maar ons meer moeten focussen op het gedeelte dat Tom2 bedient.
Bergh insight komt tot eenzelfde 24% groei en voor de zakelijke markt zelfs 30%.
Ook HG laat zich niet onbetuigd om de extra groeimogelijkheden te benadrukken binnen deze BU nu men de back-end op orde heeft.

Gerard ECB omschrijft het dilemma het best:"het zijn slechts twee zaken die ik wilde toelichten, 2025 is voor mij veel te ver weg, er kan van alles gebeuren en ik bekijk het van dag tot dag. Blijft de case in tact, blijf ik zitten. Komt de case onder druk dan bouw ik direct af."
Ik maak hieruit op, dat hij in het aandeel zit vanwege de riante mogelijkheden op lange termijn en daarbij de vinger aan de pols houdt of het nog steeds reeel is daarvan uit te gaan.

Ik zit er op dezelfde wijze in en wil via de input hier geleverd polsen of mijn aannames voor de lange termijn nog steeds staan of dat ik die opwaarts/neerwaarts moet bijstellen.

Mijn eerste indruk uit de hier aangeleverde info mbt Telematics is, dat ik een GAGR van 20% vanaf 2017 naar 2025 waarschijnlijker acht dan de 5% die door TT in 2017 is gerealiseerd ivg met 2016.(162 mio vs 155 mio).
Het uiteindelijke verschil is enorm.
Bij een GAGR van 5% zal Telematics ruwweg 240 mio omzet laten zien in 2025 terwijl dat bij een GAGR van 20% uitkomt op 580 mio.
Om maar niet te spreken over de EBIT verschillen tussen deze twee scenario's.

~Justin~
0
quote:

martinmartin schreef op 29 juli 2018 04:48:


Volgens mij geven de eerste reacties precies aan waar ik op doelde.

Iedereen die long in Tom2 zit belegt daarin vanwege de uitstekende marktvooruitzichten.

Justin voegt daaraan de intrigerende gedachte aan toe, dat die verwachtingen niet tot de bestaande dan wel work in progress onderdelen beperkt hoeft te blijven, maar dat zij mogelijk hun productaanbod kunnen uitbreiden met aanpalende diensten juist vanwege het feit, dat integratie van de diverse onderdelen essentieel lijkt voor SDC.
Hoe ik er naar kijk is eigenlijk heel simpel:

TomTom heeft heel veel ‘capabilities’ (kennis, vaardigheden, systemen) opgebouwd. Veel meer dan vroeger. En aan de andere kant heb je in verschillende markten veel vraag naar die capabilities. Zie het rapport over Telematics dat hierboven werd gepost, de toename in vraag naar level 3 autonoom rijden HD maps die Gerard aanhaalt en waar ik een plaatje over had gepost. En er je vraag vanuit Enterprise, een markt waar Google haar prijzen heeft verhoogd, er is vraag naar navigatie voor electrische auto’s, etc etc

Om dat allemaal exact te kwantificeren naar omzet en winst zo ver in de toekomst is nog onbegonnen werk, niemand heeft een glazen bol. Maar er zijn wel heel veel schoten voor open doel (tomtom capabilities x marktvraag) die TT alleen maar hoeft in te koppen. Daarnaast zit TomTom ook ‘in’ onder andere Baidu en nVidia, waardoor het automatisch meelift op hun succes.

En tot slot kan (en wil) tomtom met haar cash en cashflow inkopen doen waarmee ze haar positie in (semi) autonoom rijden versterkt. Ook zou ze nog acquisities kunnen doen in Telematics, al heb ik het idee dat dat TT niet in alle gevallen goed is bevallen. Overname prijzen stijgen en in markten waar men lagere prijzen gewend is heb je hoger risico op churn.


====

In antwoord op jouw comment...


Er wordt gevraagd naar een scenario naar 2025 toe. (7 jr) Dat zou hetzelfde zijn als in 2011 vragen waar TomTom nu zou staan. Zou je - met de kennis van 2011 - dingen over het hoofd zien die nu in 2018 spelen?

Wat kenden we toen nog niet of amper:
We zouden HD maps niet kennen, road DNA niet kennen en destijds was traffic nog een consumenten product waarbij gehoopt werd op miljoenen consumenten die voor enkele tientjes per jaar abonnee zouden worden. Inmiddels in het een liventie product. De electrische auto - dus range anxiety - bestond nog nauwelijks. Real-time parking ook niet, want daarvoor heb je auto’s met sensoren nodig. Ook het geautomtiseerd kaarten onderhoud was (daardoor) nog veel minder een thema.

Wat kenden we wel:
We hadden wellicht verwacht dat tomtom een sports divisie zou bouwen (er was toen net een ‘toe in the water’ met Nike. Dat is ook gebeurd en daarna weer opgedoekt. Telematics was nog een kleine divisie divisie waarvan we hadden kunnen verwachten. Dat tomtom automotive puur componenten zou worden en zonder hardware hadden we waarschijnlijk ‘net’ geweten, dat ging spelen vanaf 2011.

===


tatje
0
Moet zeggen dat ik meer de richting van Justin uit ga.

Hij had het over patenten tussen 2011 en 2018.
In 2011 wisten we van veel zaken nog niet dat ze gingen gebeuren.

Tussen 2018 en 2025 zullen er ook geweldige aanpassingen zijn.
In 2025 zal het speelveld ook heel anders kunnen zijn, dan wij in 2018 kunnen bedenken.

Nog loopt Tom Tom voorop, omdat ze heel vernieuwend werken met hun bestaande kennis.

Live en streaming :-)

Maar dat moet wel zo blijven.

Als ik eerlijk moet zijn over Tom Tom in 2025 ?

Ik denk dat Tom Tom, dan al onder de vleugels is van een grote jongen.

Harold zei het in 2015 heel taktisch.

Hoe lang is TomTom nog zelfstandig? „We zijn erop gericht om zelfstandig een slag te maken, en dat kan ook. Maar sommige marktbewegingen hou je simpelweg niet tegen.”
( was het Reuters nieuws een soort marktwerking )

Tja, die marktwerkingen, daar zorgen toch partijen voor, met heel diepe zakken.

Ze noemen bepaalde partijen niet, activeren niet, geen dividend.

Maar toch ziet Tom Tom zichzelf als leidend ................

TomTom?Geverifieerd account?

@TomTom

TomTom is shaping the future, leading the way with autonomous driving, smart mobility and smarter cities.

Gaat Tom Tom de bovenstaande tekst waarmaken, dan is er in 2025 geen zelfstandig Tom Tom meer, ( mijn mening )

Marktwerkingen houd je niet tegen.

Maar het thema van dit draadje laat ons inderdaad over veel dingen nadenken :-)

Je zou in de Tom Tom wereld, 2025 bijna futuristische willen noemen.

~Justin~
1
Ik bedoelde deze link - en ook wat Gerard aanhaalde
pichost.org/image/2g4Kg

Een groot gedeelte (in 2025 zelfs 80%) van de auto’s heeft een vorm van autonoom rijden, terwijl op dat moment het volledig autonoom rijden - de robotaxi - nog geen of weinig volume heeft (aldus UBS, waar het plaatje vandaan komt)

Ik snap de verwarring hierover, want ik had hier zelfs met een industrie expert discussie over, via Twitter.

Zijn stelling was dat tomtom gigantische investeringen moet doen, terwijl het geld verdienen nog tot 2030 op zich laat wachten.

Mijn stelling was dat tech bedrijven die zich richten op de volledig autonome robo-taxi inderdaad nog tot 2030 moeten wachten op hun verdienmodel. Maar dat geldt niet voor TomTom, die dingen nu al mee met tenders rond het semi-autonoom rijden wat op de middellange termijn (de periode 2020-2030) de grootste markt is.

Tech bedrijven spelen amper een rol in die markt, tenzij ze een partnership aangaan met TomTom of HERE zoals Microsoft heeft gedaan, omdat het te dichtbij in de tijd is. De tenders lopen NU, dus moet je ook NU een testbaar product hebben.

Men kan dus enerzijds ‘trots’ zijn dat Microsoft en NVidia etc met TomTom willen samenwerken. Maar bekijk het ook vanuit de kracht van TT: hoe moet Microsoft anders proberen een rol te spelen in die tussenfase (2020-2030)? Microsoft was altijd dikke mik met HERE, maar na de overname door de drie Duitsers zijn ze naar TomTom geswitched.

Ook het feit dat pas vanaf 2030 echt het volledig autonoom rijden gaat starten is in wezen geruststellend.

Als er miljarden nodig zijn aan investeringen op heel korte termijn, dan moet TomTom afhaken of zwaar geld gaan lenen. Nu kan TomTom die investeringen over een periode van 12 jaar uitsmeren. Bovendien kan ze door partnerships (Baidu, nVidia) de research kosten met meerdere partners delen.

Dat waren ook dingen die mijn twitter vriend in eerste instantie niet had overzien, die dacht gewoon: tomtom is toast in het miljardengeweld of wordt snel overgenomen.

En TT kan ervoor kiezen om zich te focussen op 1 element van zelfrijden (de HD map en localisatie) zodat die keuze past bij tomtom, er minder investeringen nodig zijn (a: omdat het meer gefocussed is en b: omdat TT veel nu al in huis heeft als kaartenmaker)

De main vraag wat mij betreft is dus hoe ‘gefocussed’ tomtom zal zijn in de SDC. Wil ze zich puur richten om kaarten, localisatie? Komt er meer bij?

Wie levert de cloud, is dat een Amazon of kan TT daar ook een rol in spelen? Wil TT ook iets doen met sensoren - het door hen overgenomen Autonomous deed dat - of is dat voor TT een te ver van hun bed show en is de Autonomos overname alleen voor research en demomstratie doeleinden? (TomTom werkt namelijk aan een eigen zelfrijdende auto voor demonstratie doeleinden (niet voor productie doeleinden) die dit jaar opgeleverd wordt. En waar ze dan ook promotioneel wat mee kan - bijvoorbeeld CEO’s van autofabrikanten in rondrijden.)
~Justin~
0
quote:

*Justin* schreef op 29 juli 2018 11:36:


Ik bedoelde deze link - en ook wat Gerard aanhaalde
pichost.org/image/2g4Kg

Een groot gedeelte (in 2025 zelfs 80%) van de auto’s heeft een vorm van autonoom rijden, terwijl op dat moment het volledig autonoom rijden - de robotaxi - nog geen of weinig volume heeft (aldus UBS, waar het plaatje vandaan komt)En ter nuancering zie je dat het level 3 (waar TomTom nu offerte aanvragen voor krijgt) wel al in 2020 begint, maar pas in de jaren daarna een echte vlucht neemt. Level 2 en 3 tezamen zijn in 2025 50% van de markt. De Robotaxi start per 2025 en is in 2030 10% van de markt. Dit is allemaal natte vingerwerk van UBS research natuurlijk.
ketchup
0
niet onzinnig om 5 of 10 jaar vooruit te kijken enkel je kan er geen waarde op zetten
Cash rich genoteerde bedrijven zijn zeker bereid een horizon voor 5 of 10 jaar te nemen en na een analyse hoe een bepaalde sector zich kan gaan ontwikkelen , zijn bedrijven absoluut bereid groots te investeren en dikwijls fors over the odds te betalen om een entree te maken.

hoe onzinnig voor sommigen ook de investering van Intel in MBLY aan een multiple die basis cijfers compleet over the top ging, Intel maakt een sterk commitment naar de sector, ook als mede investeerder in HERE

TT is daarom uiterst kwetsbaar voor een overname, zeker gezien de knowhow die TT geniet in de sector en omdat dit zich niet heeft kunnen vertalen in de koers (beurswaarde) van het aandeel is dit een serieus gevaar
Intel, MSFT, APPLE, Bosch en Continental kunnen allemaal TT betalen met wisselgeld
Chinezen zullen niet mogen, het zal op basis van gunning moeten gaan , er is serieus verzet tegen verder transfereren van intellectual property van west naar oost.

de groei in de sector gaat enorm zijn en het spelersveld is nog niet helemaal duidelijk, maar TT staat er goed bij, de auto industrie voor vraag wereldwijd groeit nog 2 @ 3% per jaar de komende jaren ( excl een nieuwe crisis ) en de inbouw gaat naar 90%
Indien TT daar 30% van weet te bemachtigen, dan is dat al een explosieve omzet

je kan als bedrijf een tijd grof onder asset-waarde handelen aan de beurs vanwege povere performance en de aftakeling van PND en het falende Sports waren een enorme handrem op het aandeel, maar het eerste is uit gebodemd en het tweede uitgehakt

nu is er geen reden om achter te blijven en als de koers niet substantieel omhoog gaat dan is TT een vogel voor de kat
2025 is dan ook, of TT is een wereldspeler, of het zit onder een ander dak
in beide gevallen enkel maar upside voor het aandeel zou je mogen denken ?boem!
0
Bedankt Justin om de ontwikkeling van Tom2 in het kader "tijd" te zetten omdat daaruit zonneklaar blijkt, dat juist die ontwikkeling in de tijd ervoor zorgt dat de verdien-mogeljkheden veranderen.
Was ik in 2011 inderdaad nog razend enthousiast over de verdienmogelijkheden van Tom2 in traffic en de mogelijkheden voor Tom2 in bijv Hardware-automotive dan is die euforie welhaast 180% gedraaid.

Wat wel voor mij overeind blijft staan is dat ik Tom2 probeer te waarderen op haar verdienmogelijkheden in de verdere toekomst.
Ik ben nu veel positiever over de nieuwe mogelijkheden die zich nu openbaren dan dat ik was ten tijde van 2011.
Ook in 2025 zal de feitelijke situatie waarin Tom2 zich bevindt sterk afwijken van wat ik nu als scenario kan schetsen, waarbij jouw gedachte van andere aanpalende diensten/producten wellicht een grote rol spelen.
Ik beoordeel Tom2 op zijn toekomstige verdien-mogelijkheden in de wetenschap dat ik de ontwikkeling nauwgezet moet volgen omdat gegeven het snel veranderende speelveld de uitgangspunten waarop mijn beslissing is gebaseerd haar aansluiting mist in de nieuwe feitelijke situatie die binnen 5 jaar werkelijkheid zal zijn.

Ik hoop op een zelfde positieve ontwikkeling van 2018 naar 2025 zoals we die gezien hebben in de periode 2011 naar 2017 want in dat geval gaan we de door velen als belachelijk en onhaalbaar geachte koersen op de borden zien.
Momenteel bestaat er nog gerede terughoudendheid in de markt om die in mijn ogen sterk verbeterde uitgangspositie te vertalen in de huidige koers, het wachten is op verder bewijs via bekendmaking groot OEM contract dan wel aanvullend bewijs via kwartaalcijfers.
boem!
0
@Wies,

kan bijna voor 100% jouw verhaal onderschrijven er is echter een groot verschil tussen een normaal beursgenoteerd bedrijf en Tom2 vanwege de bestaande aandeelhoudersstructuur waarbij Founders en Friends de meerderheid bezitten.

Indien tom2 niet gewapend was tegen een overname vanwege die structuur was het allang in andere handen.
ketchup
0

Martin, voor nu voelt het bij mij zo aan, veranderen de omstandigheden dan verandert ook de view en wie zal t zeggen als TT over een paar jaar dik boven de 20 euro noteert, dat ik dan ook denk , toch maar goed die gifpil die de band of brothers zijn voor het bedrijf

wat in ieder geval enorm veel comfort geeft is dat en een Apple en een Intel beide miljarden investeren in deze sector en het geeft ze voor nu bijzonder weinig return , dus het is allemaal gebaseerd op wat er nog moet komen

Accuboor
2
Founders hebben de tent nu toch wel verkoopklaar gemaakt naar mijn mening.

1. Sports gestopt, reorganisatie doorgevoerd
2. IFRSS15+16 zorgen voor hogere Ebitda’s
3. Net cash generatie is nu al indrukwekkend
4. B2B is nu bijna 2/3 deel omzet en groeiend
5. B2C is nog 1/3 deel, maar gaat langzamer dalen na stoppen sports
6. Resultaat is dat winst/ebitda nu al groeit en de omzet vanaf Q3/Q4 FY18 zal groeien
7. Groei voor de komende 3/4 jaar is al verzekerd door orderboek Automotive van 1,2mrd (zoals bekend nog te conservatief door stijgende take rates)
8. Positie in HD maps is mi pas van belang voor verdere groei na 3/4 jaar (icing on the cake)

-> EBITDA gaat binnen 2/3 jaar naar 350-400mln naar mijn mening. En de net cash naar mogelijk 300-400mln. Hierbij hoort met een volstrekt normale multiple van 10x een ondernemingswaarde van 3,75mrd. De aandelen zijn dan incl de net cash positie ca. 17 euro waard. Ik sluit niet uit dat een tech-company of groep autofabrikanten hier nog 50% premie op wil geven in een transactie.

De toekomst lacht TomTom toe is mijn mening. Weet niet of we 2025 gaan halen als zefstandig bedrijf.

DeZwarteRidder
0
Het businessmodel van TomTom is: vele miljarden investeren en dan jaarlijks een klein winstje maken.
Helaas zal dat nooit veranderen, want TomTom wordt door de concurrentie gedwongen om hiermee door te gaan.
Ik betwijfel ook sterk of Google, Apple en Here ooit een echte nettowinst kunnen gaan maken met de kaartenbusiness.
TomTom 25
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 29 juli 2018 13:46:


Het businessmodel van TomTom is: vele miljarden investeren en dan jaarlijks een klein winstje maken.
Helaas zal dat nooit veranderen, want TomTom wordt door de concurrentie gedwongen om hiermee door te gaan.
Ik betwijfel ook sterk of Google, Apple en Here ooit een echte nettowinst kunnen gaan maken met de kaartenbusiness.


Investeren blijft altijd noodzaak....alleen TomTom is dit al jaren gewend....en hebben systemen ontwikkel dat ze minder mensen hiervoor nodig hebben en dus minder geld kost.....daarom nhebben ze zoveel cash ZR......bashertje.....

Eer dat Apple op hetzelfde niveau zit dan tt duurt nog vele jaren.....en inhalen gaat ze alleen lukken bij overname tt.....het gaat niet all;een om geld....maar ook om de patenten.....en tijd kost het altijd....of Apple moet duizenden auto’s laten rondrijden....maar dat gaan ze niet doen...zijn ze te zuinig voor....:)
63 Posts, Pagina: 1 2 3 4 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 22 okt 2020 17:35
Koers 6,150
Verschil +0,120 (+1,99%)
Hoog 6,195
Laag 5,960
Volume 442.848
Volume gemiddeld 337.403
Volume gisteren 536.061