Forum: Koffiekamer » Klimaatdiscussie: opwarming aarde door mens of natuur » Pagina: 403 | DeBeurs.nl

Klimaatdiscussie: opwarming aarde door mens of natuur

14.960 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... 744 745 746 747 748 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Chiddix
1
quote:

Ronald Engels schreef op 14 september 2019 01:40:
Ik wordt in alle eerlijkheid erg moe van al dat dagelijkse typisch Hollands, Duits en Belgische Geleuter/Gelul in de Ruimte zonder echte inhoud en zonder echte kennis, eeuwigdurend filosoferen/leuteren zonder enig doel,en bovendien vaak totaal puur ondemocratisch.

Heb dus al mijn kranten opgezegd en kijk aanzienlijk minder/bijna nooit meer naar Nederlandse, Belgische, Duitse, Engelse, Franse TV-nieuwszenders, alles vaak verbazingwekkend zeer manipulerend, zeer belerend, zeer indoctrinerend, vaak herhalend nieuws en vaak enigszins dom en helaas vaak doorzichtig onbetrouwbaar, zeker als het over Den Haag of EU gaat.

Dus mijn TV staat meestal af, ik kijk hooguit nog naar Hans De Geus en Schoenmakers van RTLZ-beurs, 2 zeer verstandige en gelukkig vaak uitgesproken duidelijke Beurs-Commentatoren, daar kan de NPO nog veel van leren, met hun leugenachtige Rutte en Politici "gevlei".

Bah, wat een triest gedoe de NPO en zijn bekende Nederlanders Elite.

M.v.g.


Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. NOS,Ter Zake(Belgie). Kort samengevat , de staatszender. Opvallend is, dat RTL4 nieuws een kopie is van de NOS. Het volk krijgt vanuit een bepaalde invalshoek dagelijks het nieuws op hun bordje. Over de invalshoek(eenzijdig) kun je vragen stellen. NOS en TerZake zijn een verlengstuk van de VN,Brussel en regering. Een ander geluid is taboe.
josti5
1
Fraaie blootlegginggen van de wérkelijke politieke agenda alsmede het indoctrinerende mediacircus, Ronald!
gokker
2
quote:

Ronald Engels schreef op 14 september 2019 01:40:


[...]
Gokker, of je het nu leuk vind of niet, ik ben verdomd goed wetenschappelijk op de hoogte over veel meer als alleen dat Man-made Global Warming CO2 bedrog, CO2 geleuter.
[...]


Ter verduidelijking: wat ik leuk vind of niet, speelt hier helemaal geen rol. Mij interesseert alleen inhoud.
Meningsverschillen zijn in mijn wereldje permanent (in feite zijn ze de drijvende kracht achter vooruitgang; zonder meningsverschil is een gebied afgesloten) maar gelukkig niet op het gepolariseerde welles-nietes niveau van de politiek. Het gaat daarbij in feite minder om verschillende "meningen" (stromingen) dan om verschillende opties bij de interpretatie (modellen). Die kunnen in het hoofd van één en dezelfde persoon bestaan (twijfel). Om daar tussen te kunnen discrimineren is vaak verdere studie nodig, in de hoop dat sommige interpretaties uitgesloten kunnen worden. These-antithese-synthese.

Het was me natuurlijk duidelijk dat het hier om het arctische pakijs ging, dat volgens mij wel degelijk op terugtocht is (zie NASA filmpje). Of Al Gore de mate waarin dit gebeurt juist voorspeld heeft, interesseert mij verder geen hol.

En dan nog iets. Er zijn hier enigen die zich op de borst slaan als kenners binnen een bepaald vakgebied. Zit ik niet mee. Maar dit ontheft ze niet van de plicht argumenten te leveren. Het verbaast me daarbij wel uit deze hoek af en toe emotionele uitbarstingen te mogen optekenen, want die zijn toch eerder een teken van capitulatie.
rationeel
1
quote:

gokker schreef op 14 september 2019 09:58:


[...]

Ter verduidelijking: wat ik leuk vind of niet, speelt hier helemaal geen rol. Mij interesseert alleen inhoud.
Meningsverschillen zijn in mijn wereldje permanent (in feite zijn ze de drijvende kracht achter vooruitgang; zonder meningsverschil is een gebied afgesloten) maar gelukkig niet op het gepolariseerde welles-nietes niveau van de politiek. Het gaat daarbij in feite minder om verschillende "meningen" (stromingen) dan om verschillende opties bij de interpretatie (modellen). Die kunnen in het hoofd van één en dezelfde persoon bestaan (twijfel). Om daar tussen te kunnen discrimineren is vaak verdere studie nodig, in de hoop dat sommige interpretaties uitgesloten kunnen worden. These-antithese-synthese.

Het was me natuurlijk duidelijk dat het hier om het arctische pakijs ging, dat volgens mij wel degelijk op terugtocht is (zie NASA filmpje). Of Al Gore de mate waarin dit gebeurt juist voorspeld heeft, interesseert mij verder geen hol.

En dan nog iets. Er zijn hier enigen die zich op de borst slaan als kenners binnen een bepaald vakgebied. Zit ik niet mee. Maar dit ontheft ze niet van de plicht argumenten te leveren. Het verbaast me daarbij wel uit deze hoek af en toe emotionele uitbarstingen te mogen optekenen, want die zijn toch eerder een teken van capitulatie.


Het zou mooi zijn als je de argumenten, gevormd door de wederwaardigheden en daarbij opgedane wijsheden van een lang bewogen leven, in een paar zinnen zou kunnen weergeven.

Je bent blijkbaar nog niet zo ver, dat je kunt begrijpen. Dat houdt nl meer in dan het mooie spel der kennisverwerving, in engere zin, waar jij het over hebt..
rationeel
1
Aan de ministers>>> Rutte,>>> Wiebes>>> en>>> Ollongren,>>>

Uw kabinet is begonnen aan een jarenlange>>> publiekscampagne,>>> waarin de burgers van Nederland wordt opgeroepen deel te nemen aan uw>>> klimaatbeleid.>>> We zullen er vast nog veel van merken. Maar toen uw kabinet op>>> 24 augustus 2019>>> een ‘>>>publieksconsultatie’>>> uitschreef over dat klimaatbeleid werd dat>>> zorgvuldig>>> buiten beeld>>> gehouden. Voor het eerst mochten de burgers van Nederland iets zeggen over het klimaatbeleid dat zo>>> ingrijpend>>> is voor>>> hun>>> levens, maar niemand die er van weet. Daar willen we in dit>>> Burgermanifest,>>> deze open>>> brief>>> aan>> u >>>en uw>>> collega-ministers>>>, wat aan doen.
rationeel
1
Niet omdat we er veel fiducie in hebben dat het gaat helpen, want uw kabinet laat de oren als het om het klimaatbeleid gaat steevast hangen naar>>> belangen>>>, zelden of nooit naar de burgers. De >>>burgers >>>van >>>Nederland >>>hebben>>> niet>>> gekozen voor>>> uw>>> klimaatbeleid, >>>maar >>>draaien er wel in belangrijke mate voor op. >>>Net voordat>>> uw>>> klimaatbeleid>>> in een >>>Klimaatwet>>>, in een>>> Klimaatakkoord,>>> een>>> Klimaatplan>>> en tal van andere>>> besluiten>>> werd >>>gegoten>>> hief>>> uw kabinet>>> ook het >>>raadplegend referendum>>>>p. Ook die>>> noodrem >>>voor>>> burgers om in te grijpen>>> in >>>uw >>>klimaatbeleid>>> werd>>> ijlings ingetrokken.>>>

Er zit daarom niets anders op, om dan maar gebruik te maken van de >>>‘publieksconsultatie>>> over>>> uw>>> ‘Klimaatplan’>>> die >>>zonder>>> dat er >>>ruchtbaarheid>>> aan werd gegeven op >>>24 augustus 2019>>> van start ging. Op>>> 4 oktober 2019>>> moeten>>> reacties>>> van >>>burgers,>>> bedrijven>>> en>>> belangengroepen>>> al binnen zijn bij uw kabinet, willen ze ook maar enigszins kans maken om serieus te worden genomen.
rationeel
1
Waarom alleen ‘consultatie’ over ‘uitvoering’?

En dan nog. De>>> publieksconsultatie>>> die u hebt uitgeschreven gaat naar uw eigen zeggen over>>> ‘de uitvoering’ van uw klimaatbeleid.>>> Die gaat dus, zo moeten we begrijpen, niet over >>>dat beleid zelf>>>, want dat moet kennelijk als een>>> voldongen feit >>>– als een>>> dictaat>>>, zou je ook kunnen zeggen – worden beschouwd. Er zit niet anders op, dan maar te reageren op deze>>> gehandicapte >>>‘publieksconsultatie’.>>> We hebben immers niets anders, als>>> burgers van Nederland.>>> Uw kabinet praat en luistert eindeloos naar>>> belangengroepen >>>en>>> bedrijven,>>> maar niet naar de >>>burgers van het land.>>>

En dat terwijl u donders goed weet, dat dat>>> klimaatbeleid>>> van>>> u>>> helemaal niet goed valt. Bij iedere>>> enquête en onderzoek>>> blijkt weer, dat de>>> steun>>> voor>>> uw >>>klimaatbeleid>>> verder gezakt>>> is. Dat geldt in het bijzonder voor het zogeheten >>>gasverbod >>>– waarvan>>> u>>> liever hebt dat het niet zo genoemd wordt>> – waardoor het al sinds>>>1 juli 2018 >>>onmogelijk is gemaakt om >>>nieuwe>>> huizen op het>>> aardgasnet >>>aan te sluiten en waardoor om te beginnen de komende>>> tien jaar ook >>>1,5 miljoen >>>bestaande woningen>>> van het aardgasnet moeten worden >>>afgekoppeld (en de rest in de volgende 20 jaar).>>>
rationeel
1
Weerstand tegen klimaatbeleid groeit

Uw kabinet kent de weerstand onder burgers tegen het klimaatbeleid, tegen de>>> zelfgekozen ambitie>>> van uw kabinet om >>>klimaatkoploper>>> te zijn en alles wat daarmee>>> samenhangt of daaruit voortvloeit>>>. Nooit heeft uw kabinet, afgezien van wat>>> ontwijkende>>> antwoorden, gereageerd op de vraag waarom uitgerekend het>>> dichtbevolkte Nederland >>>met zijn specifieke >>>economische structuur >>>de >>>meest ambitieuze>>> klimaatdoelstelling>>> van de>>> Europese Unie>>> en daarmee van de>>> wereld>>> zou moeten hebben.

Nooit heeft uw kabinet duidelijk weten te maken of zelfs maar de moeite genomen waarom >>>Nederland als enige land ter wereld >>>– de>>> buurlanden>>> en de andere>>> lidstaten >>>van de >>>Europese Unie>>> incluis>>> – als>>> primaire doelstelling>>> zou moeten hebben om>>> woningen>>> en >>>andere gebouwen>>> van het >>>gas >>>af te halen.
rationeel
1
>>>Paul Scheffer>>> vroeg het, zo meldde hij op >>>1 mei 2019 in NRC Handelsblad,>>> op >>>bezoek bij de fractie>>> van een van uw>>> regeringspartijen>>> aan de>>> betreffende Kamerleden>>>. ‘Waarom,’ zo vroeg>>> Scheffer, >>>‘gaat ons land van het >>>gas >>>af, terwijl >>>al>>> onze buurlanden >>>aan>>> het gas gaan?>>>’ Het bleef vervolgens >>>stil>>>, aldus >>>cheffer>>>. Althans: >>>‘Niemand>>> kon>>> of>>> wilde >>>een>>> antwoord geven’>>>. Wij >>>stellen>>> uw >>>kabinet>>> in deze>>> publieksconsultatie>>> dezelfde >>>vraag,>>> want >>>die >>>vraag willen de>>> burgers van Nederland>>> nu>>> wel eens beantwoord zien.>>> En >>>u>>> komt er, zoveel mag duidelijk zijn,>>> niet>>> mee weg dat de>>> rest >>>van de wereld >>>gek>>> zou zijn en>>> uw kabinet>>> als enige>>> het licht>>> heeft gezien. Trouwens: welke van uw >>>regeringspartijen >>>gaat eigenlijk de >>>volgende verkiezingen>>> in met het >>>impopulaire>>> en >>>ineffectieve>>> gasverbod? >>>>Benieuwd.
gokker
1
quote:

rationeel schreef op 14 september 2019 11:43:


[...]
Je bent blijkbaar nog niet zo ver, dat je kunt begrijpen.
[...]


Spuit 11 kan het niet laten op de man te spelen.
Doet er verder niet toe.
Mijn woorden waren niet op hem gericht.
rationeel
1
Nu eens de gevolgen voor burgers

We >>>concentreren>>> ons in>>> dit Burgermanifest, >>>deze reactie op uw>>> ‘publieksconsultatie’>>> logischerwijs vooral op de >>>meest directe gevolgen>>> van>>> uw klimaatbeleid>>> voor de>>> burgers>>> van>>> Nederland>>>: op wat ze >>>opgedrongen>>> krijgen>>> zonder>>> er over>>> geraadpleegd>>> te zijn, over wat ze >>>dienen te betalen>>> >>>zonder er iets over te kunnen zeggen,>>> over wat ze aan>>> hun>>> huizen>>> en>>> hun >>>leven>>> moeten veranderen>>> terwijl ze daar liever >>>zelf>>> over zouden beslissen.>>>

Natuurlijk valt er ook veel te zeggen over de gevolgen voor het>>> bedrijfsleven,>>> maar bedrijven – met name de grotere – hebben via >>>alle kanalen>>> die u daarvoor openstelt al >>>wel invloed >>>op het beleid>>>. Burgers >>>niet, die staan>>> steevast buitenspel,>>> maar zijn wel>>> goed genoeg>>> om voor de>>> gevolgen>>> op te draaien.
rationeel
1
Daarom de volgende vragen en opmerkingen aan u, de ministers >>>Mark Rutte,>>> Eric Wiebes >>>en Kajsa Ollongren,>>> die als>>> eerste verantwoordelijk>>> zijn voor het>>> klimaatbeleid,>>> zoals dat vervat is in het>>> Klimaatplan.>>>

1 Waarom moet>>> Nederland>>> klimaatkoploper>>> van de Europese Unie zijn, waardoor de gevolgen voor burgers (voor leven, wonen, besteedbaar inkomen) navenant ingrijpender zijn dan voor burgers elders?

2 Welke >>>relatie >>>bestaat er tussen uw ambitie om>>> klimaatkoploper>>> te willen zijn en de >>>temperatuurverandering op aarde?>>>

3 Waarom mogen de>>> burgers van Nederland>>> nu pas – en alleen over de uitvoering van uw klimaatbeleid –>>> iets inbrengen?>>> Wat brengt u op de gedachte dat als u >>>belangengroepen>>> en>>> bedrijven>>> de basis laat leggen voor het klimaatbeleid het met >>>‘het draagvlak’ wel geregeld is?>>>

4 Waarom>>> moet>>> Nederland (prioritair) van het>>> aardgas>>> af, waar gas >>>elders – >>>zeker de komende decennia – als een>>> aantrekkelijk alternatief>>> van alle>>> bestaande brandstoffen>>> wordt gezien: relatief>>> schoon,>>> relatief>>> klimaatvriendelijk>>>, overal te >>>koop>>> en overal>>> beschikbaar>>> tegen relatief>>> lage>>> prijzen? Weet u wel, dat uw >>>gasverbod>>> voor woningen en gebouwen – >>>als het al >>>gunstige klimaateffecten zou hebben –>>> per bestede euro>>> het allerduurste>>> onderdeel van uw klimaatbeleid is? Dat het bijvoorbeeld bij benadering >>>twintig>>> keer zo duur is als >>>aanpassingen in de landbouw? >>>Weet u wel>>> wie>>> dat allemaal gaat>>> betalen>>> en wat de >>>gevolgen voor >>>koopkracht>>> en >>>economie >>>zullen zijn?

5 Waarom denkt u dat het >>>verstoken van hout >>>– ook wel >>>‘biomassa’ >>>genoemd – >>>gunstig is voor het klimaat>>>, gunstiger ook dan het door u verfoeide>>> aardgas, >>>terwijl er >>>weinig>>> is dat dat idee>>> ondersteunt>>> en het>>> vast>>> staat >>>dat natuur en milieu (luchtkwaliteit, biodiversiteit) >>>lijden>>> onder het op grote schaal>>> verstoken van hout?>>>


rationeel
1
6 Waarom is een ander centraal element in uw beleid het>>> onder de zeebodem stoppen>>> van >>>koolzuurgas>>> van bedrijven, terwijl dat op zijn best als een peperdure>>> struisvogeloplossing >>>voor het verminderen van>>> CO2 >>>in de atmosfeer moet worden beschouwd? Waarom laat u>>> burgers>>> opdraaien voor de kosten van deze>>> schijnoplossing,>>> die eigenlijk nergens wordt toegepast, laat staan een succes is – anders dan als een>>> ontwijkmethode>>> voor het wel produceren, maar>>> niet-uitstoten van CO2?>>>

7 Waarom zet u in op het aan>>> warmtenetten>>> koppelen van Nederlandse woningen, hoewel u weet dat die warmte doorgaans afkomstig is uit>>> bronnen>>> die>>> allerminst duurzaam of klimaatvriendelijk zijn?>>> Dat>>> warmtetransport >>>hoogst>>> inefficiënt is?>>> Beseft u wel, dat u met die>>> warmtenetten >>>de>>> vrije keus>>> voor>>> Nederlandse burgers>>> in hun rol van>>> consument >>>verder>>> inperkt?>>> Dat de >>>rekening>>> voor>>> burgers>>> voor die >>>centraal gefabriceerde warmte>>> steeds weer >>>hoger>>> wordt, wat voorspelbaar is gegeven de >>>afwezigheid van concurrentie?>>>

8 U zet ook in op>>> geothermie>>> (aardwarmte) >>>als een van de>>> bronnen van warmte.>>> Weet u dan niet dat een groot deel van de>>> Nederlandse bodem>>> ongeschikt>>> is voor >>>warmtewinning? >>>Hebt u>>> niets geleerd >>>van de>>> Groningse aardgaswinning>>>, waar duidelijk is geworden dat je althans in Nederland >>>niet zonder risico>>> in de >>>aardlagen >>>kunt opereren? Hebt u >>>niet de waarschuwing>>> van de >>>waterleidingbedrijven>>> gelezen: dat het >>>Nederlandse leidingwater>>> nu nog prima is, maar dat het onder meer >>>bedreigd>>> wordt door het>>> porren in aardlagen voor geothermie?>>>
rationeel
1
9 Waarom denkt u dat>>> elektriciteit>>> – zoals voor>>> auto’s en huizen >>>– altijd >>>beter>>> is dan enig alternatief, voorbijgaand aan het feit dat de door u omarmde ‘duurzame’ alternatieven voor de bekende brandstoffen nog heel lang>>> ontoereikend>>> zijn? Kent u de onderzoeken waaruit blijkt dat het>>> verbieden van gas>>> door burgers in ieder geval in eerste instantie zal leiden tot>>> meer gasverbruik>>>, namelijk door>>> elektriciteitscentrales>>>. Weet u dat u het >>>klimaat daar ook weer niet mee helpt?>>>

10 Waarom >>>berekent>>> u steeds alleen maar de>>> ‘nationale kosten’>>> van het klimaatbeleid, voorbijgaand aan de>>> immense>>> kosten voor>>> burgers>>>? U weet ook best dat de>>> subsidiepotjes>>> die u in het vooruitzicht hebt gesteld voor burgers wier huis (vrijwillig of onvrijwillig) van u van het gas af moeten>>> volstrekt>>> ontoereikend>>> zijn om de kosten te compenseren? U kent toch de>>> heldere onderzoeken >>>van het>>> Economisch Instituut voor de Bouw,>>> die de>>> kosten >>>(inclusief woningaanpassingen) van het van het gas af halen van woningen op>>> honderden miljarden>>> euro’s (tot 2050) taxeert?>>> Waarom doet u altijd of u dat niet weet>>>?>>> Of kan het u niets schelen?>>>
rationeel
1
11 Waarom gaat>>> uw>>> klimaatbeleid >>>altijd gepaard>>> met uitsluiting,>>> met>>> top-down-maatregelen>>>, met>>> eenzijdige>>> doorbelasting >>>aan>>> burgers>>>, met dwang? >>>Burgers>>> zijn van>>> alle processen>>> uitgesloten>>>, zowel als>>> factor in de samenleving>>> als ook als>>> individu.>>> Alle>>> klimaatbeleid>>> komt van >>>boven,>>> >>>zonder noemenswaard politiek debat,>>> ook als>>> voldongen feit>>> voor >>>lagere overheden>>>die gekortwiekt>>> zijn tot >>>uitvoeringsorganisaties.>>>

Het overgrote deel van uw ambitieuze klimaatbeleid wordt >>>betaald door burgers, >>>zowel via >>>hogere belastingen >>>van>>> allerlei aard>>> als wel door>>> hoge >>>particuliere>>> uitgaven>>> voor>>> woningen>>> en auto’s.>>> U wilt>>> gemeenten>>> vullen met >>>windmolenparken>>> en >>>zonneweiden. En bent bereid daarbij >>>dwang>>> toe te passen, ook bij het >>>afsluiten>>> van>>> woningen van het gas>>>. Wat denkt u dat dat allemaal >>>teweegbrengt in de samenleving?>>> Hebt u wel eens>>> nagedacht>>> aan het>>> draagvlak voor democratie>>> dat u zo op >>>het spel zet?>>> Hoe verantwoordt u dat allemaal?>>>
rationeel
2
Bezint, voor u verder gaat

Ik hoop van harte, dat u, dat >>>uw kabinet zich gaat bezinnen.>>> Bezinnen op waar u mee bezig>>> bent, met>>> klimaatbeleid>>> waar het>>> klimaat zelden mee geholpen>>> is, maar waarmee>>> goed geld>>> naar >>>kwaad geld>>> wordt gegooid, zoals>>> economen plegen te zeggen.>>> Beleid>>> waarin>>> burgers geen factor zijn>>>, maar ook>>> beleid>>> waar ze wel voor kunnen>>> opdraaien>>>, zowel als>>> huizenbezitter>>>, als>>> bewoner,>>> als >>>consument,>>> als>>> belastingbetaler. >>>Beleid>>> ook dat – dat maakt het allemaal nog zoveel>>> erger>>> – aan>>> elkaar hangt>>> van de >>>tegenstrijdigheden>>> en >>>ongeloofwaardigheden,>>> steeds weer voor >>>rekening>>> van de>>> burgers van Nederland>>> en>>> zonder >>>dat het>>> klimaat >>>er mee >>>geholpen wordt.>>>

>>>Bezint u.>>> Begin opnieuw>>>. Eindig>>> niet>>> met een >>>weggestopte >>>publieksconsultatie,>>> maar begin er mee.>>> De manier waarop laat ik graag aan u over: >>>nieuwe verkiezingen,>>> een referendum,>>> wat dan ook. U wilde toch zo graag>>> draagvlak? >>>Zoek een weg, zou ik zeggen.>>>

En o ja: u zegt dat>>> reacties op uw ‘publieksconsultatie’>>> alleen worden gepubliceerd als die >>>openbaar mogen zijn>>>. Welnu, dit >>>Burgermanifest>>> heeft>>> nadrukkelijk >>>de bedoeling >>>openbaar te zijn.>>>

Succes ermee.

Hoogachtend, met vriendelijke groet,

>>>Syp Wynia>>>
rationeel
1
Mooi initiatief.

Het moet sowieso afgelopen zijn met de dictatuur waar onze democratie in terecht is gekomen.

Geen scheiding der machten meer.
Uitsluiten van gekozen volksvertegenwoordigers.
Binnen laten van mensen waar op geen enkele manier plaats voor is, zonder de aantasting van voorzieningen van ONZE burgers. Scholen, gezondheidszorg, water, vervoer. enz enz.

Alles loopt vast zonder een bevolkingsbeleid.

Genoeg is genoeg.

Deze regering laat zien dat ze niet tegen hun taak opgewassen zijn.

Weg ermee.
rationeel
0
www.sypwynia.nl/burgermanifest-tegen-...

het BURGERMANIFEST tegen het Klimaatbeleid van RutteDrie! Doe mee aan de ‘publieksconsultatie’ – en doe het snel:)
rationeel
0
quote:

gokker schreef op 14 september 2019 12:12:


[...]

Spuit 11 kan het niet laten op de man te spelen.
Doet er verder niet toe.
Mijn woorden waren niet op hem gericht.


Zelfkennis behoedt voor ijdelheid.
Beledigen als behoefte.
Cézan
1
"Oude multinationals moeten vrezen voor hun toekomst"

De oude multinationals die direct of indirect werkzaam zijn in de fossiele industrie zitten ook in het verdomhoekje. Ze moeten vrezen voor hun toekomst. Als in het kader van het internationale klimaatbeleid de energietranistie naar duurzaam op stoom begint te komen, zal deze industrie geleidelijk afsterven.

Vorige week gaf het internationale adviesbureau Redburn juist vanwege dit risico het advies ExxonMobil, Shell en Repsol te verkopen

Net gelezen bij
www.telegraaf.nl/financieel/523646612...

Vond het arikel wel de moeite waard ter lezing. :)
Wat hier vertelt wordt, geldt nmm ook voor overige sectoren.
Er verandert inderdaad van alles op deze planeet, iedereen is zich dat wel bewust zelfs een blind paard. Of.. worden we met zijn allen gepeopled?
Vind het wel fascinerend de voor en tegens..duidelijk merkbaar..die heb je netuurlijk ook.

Vooral voor de jongeren, de millennials. Die gaan het tzt echt aan dn ljve meemaken...
deels positief/negatief.


^^

14.960 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... 744 745 746 747 748 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
602,96  +4,27  +0,71%  18:05
 AMS25-24h 604,54 +0,98%
 Germany30^ 13.331,90 +0,96%
 Dutch15-index 16.572,90 +0,68%
 BEL 20 3.956,11 +1,35%
 BRX20-24h 3.962,91 +1,52%
 Europe50^ 3.718,06 +1,09%
 Euro30-index 19.184,24 +1,02%
 US30# 28.803,18 +0,93%
 Nasd100# 9.115,95 +1,83%
 US500# 3.283,99 +1,26%
 Japan225# 23.376,16 +0,14%
 Gold World Spot (USD) 1.567,20 -0,91%
 New York WTI spot 56,22 +1,06%
 EUR/USD 1,1023 +0,04%

Stijgers

Kiadis Pharma +4,97%
VIVORYON THER... +3,91%
BAM +2,74%
ArcelorMittal +2,68%
Aperam +2,63%

Dalers

Wereldhave -6,80%
Alfen N.V. -3,15%
Eurocommercia... -3,14%
Philips Konin... -2,08%
UNIBAIL-RODAM... -1,74%

Nieuws Forum meer

Apple boekt recordresultaten dankzij ...
Kaviaar op 28 jan 2020 23:07
1
Wall Street schudt vrees coronavirus ...
Kaviaar op 28 jan 2020 23:04
2
Adyen in zee met broodjesketen Subway
pim f op 28 jan 2020 21:54
1
Wall Street veert op na koersval
Subtropical op 28 jan 2020 21:40
10
Reggeborgh krikt belang VolkerWessels...
Kaviaar op 28 jan 2020 21:01
10