Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Klimaatdiscussie: opwarming aarde door mens of natuur

gokker
2
Ik moet grijnzen over de krampachtige poging mijn persoon te duiden. Het is werkelijk amusant dat iemand als meneer Engels niet in staat is kennis in te schatten (globale notabene) zonder Nederlandse politiek (waar ik helemaal niets mee heb) er bij te halen en dat nog in vulgaire bewoordingen.

Oceanografie is een volwassen wetenschapstak waar duizenden mensen actief zijn. Die hebben lak aan de clowns die niet (willen) begrijpen hoe het klimaat door het veruit belangrijkste warmtereservoir beïnvloed wordt, door mensen die niet in hun droom kunnen zeggen wat de warmtecapaciteit van water en die van lucht is (en hoe die laatste van de druk afhangt), mensen die niet in hun droom kunnen zeggen met hoeveel meter water de atmosfeer correspondeert, schoolkennis notabene.

Oceanografie wordt bedreven door mensen die niets met de politiek te maken hebben. Chinezen, Amerikanen, Europeanen, werken samen en laten zich niet leiden door motieven anders dan hun (kinderlijke?) wetenschappelijke interesse.

Opwarming van de aarde vindt vooral plaats in de oceanen. Natuurlijk niet primair in het bovenste laagje maar in de bovenste honderden meters. De temperatuur in de onderlaag van de troposfeer ontstaat door het contact met dat warmtereservoir. De temperatuur in dat warmtereservoir kan niet snel variëren. Dat houdt verband met voornoemde hoge warmtecapaciteit en de slechte warmtegeleiding van water. Dit is de simpele reden voor het verschil tussen land- en zeeklimaat.

Pearls before swine...
josti5
1
'Oceanografie wordt bedreven door mensen die niets met de politiek te maken hebben. Chinezen, Amerikanen, Europeanen, werken samen en laten zich niet leiden door motieven anders dan hun (kinderlijke?) wetenschappelijke interesse.'

Heerlijk: zó oud en tóch nog steeds zó naïef, dat je dit met droge ogen in het openbaar kunt neerpennen...
In dit opzicht heb je wel heel weinig geleerd gedurende je lange leven!

Wat betreft dat verschil tussen zee- en landklimaat: da's wel heel erg simpel gesteld.

Lees Otto Muk er maar eens op na.

www.boekwinkeltjes.nl/b/190373636/Atl...

Ongetwijfeld een te grote parel voor een aantal zwijnen...

gokker
0
quote:

josti5 schreef op 19 september 2020 10:10:


'Oceanografie wordt bedreven door mensen die niets met de politiek te maken hebben. Chinezen, Amerikanen, Europeanen, werken samen en laten zich niet leiden door motieven anders dan hun (kinderlijke?) wetenschappelijke interesse.'

Heerlijk: zó oud en tóch nog steeds zó naïef, dat je dit met droge ogen in het openbaar kunt neerpennen...
In dit opzicht heb je wel heel weinig geleerd gedurende je lange leven!Zegt onze complotdenker.

Inhoudelijke bijdrage van onze held: broeikaseffect is onzin. Nou, dat zal dan wel zo zijn.
josti5
1
quote:

gokker schreef op 19 september 2020 10:22:


[...]
Zegt onze complotdenker.

Inhoudelijke bijdrage van onze held: broeikaseffect is onzin. Nou, dat zal dan wel zo zijn.


Broeikaseffect is helemáál geen onzin: zie mijn (herhaalde) bijdrage van vanmorgen mbt vervuiling door o.a. vliegverkeer.
Wel héél veel en héél grote ??? mbt CO2, dat tot 'machtspolitiek' en 'globalistisch/communistisch/ideologisch' gas is 'gepromoveerd'.
gokker
0
quote:

josti5 schreef op 19 september 2020 11:10:


[...]

Broeikaseffect is helemáál geen onzin: zie mijn (herhaalde) bijdrage van vanmorgen mbt vervuiling door o.a. vliegverkeer.
Wel héél veel en héél grote ??? mbt CO2, dat tot 'machtspolitiek' en 'globalistisch/communistisch/ideologisch' gas is 'gepromoveerd'.


Tsja, het lijkt er op dat je niet weet wat het broeikaseffect inhoudt. Luchtverontreiniging heeft namelijk niets met broeikaseffect te maken.
Het heeft te maken met het verschil in lichttransmissie in de atmosfeer tussen "normaal" (zichtbaar) licht en infrarood (warmtestraling) licht.

Onbelemmerd door kennis van zaken ontaardt een "debat" in een godsdienststrijd.
rationeel
1
quote:

Ronald Engels schreef op 19 september 2020 00:46:


Rationeel,

Ik was in 2012 betrokken bij de aankoop door VITOL-CEO Mr. Roger Brown, van de nu VARO raffinaderij van Cressier in het Canton Neuchatel met nu denk ik 75.000 barrels/dag doorzet met grote waterstof production plant voor het ontzwavelen van zware en lichte gasolien en benzines, en LPG, enzv.

Originele eigenaar was Petroplus (4 Raffinaderijen in totaal o.a. één in Duitsland, Ingolstad en één in Frankrijk Rouen van 160.000 B/Day en één in London Harbour by Croyton dacht ik en één grote olieopslag in Antwerpen), die geheel failiet was gegaan met miljarden schuld.

Ik was na mijn gedeeltelijke pensionering in Zwitserland, de Operations Technical Advisor hierbij, zeer interessante periode en zeer succesvol en financieel winstgevend na reeds één jaar voor alle partners, inclusief het Zwitserse Raffinaderij Personeel Pensioenfonds, die in feite alles financierde.

Daarna nog betrokken geweest in b.v. de mogelijke aankoop door of Libie en/of Angola van de 160.000 B/Day Raffinaderij van Rouen in Frankrijk, wat niet is gelukt, te hoge herstart kosten van initieel ruim 250 miljoen euro en lange termijn 880 miljoen euro aan totale vernieuwing- en innovatie- en milieu- projecten en ook milieu grond vervuilingsproblemen, die de Franse Staat dan zou moet financieren. Er kwam dus na ruim één jaar discussie geen akkoord!

Ging niet door helaas, echter mijn ervaringen met de financiers uit Libie en Angola, o.a. de dochter van de president die ik niet persoonlijk ontmoet heb, waren meer als bijzonder!

Mijn functie was CTO/COO in de nieuw op te zetten organisatie.
Mijn technische en human resources discussies, die ik verzorgde, gingen zeer goed met de Franse vakbonden CGT en zeker ook met het ministerie van Industrie in Parijs en de rechtbank in Rouen.

Op basis van mijn technische en operationele ervaring en kennis en goede zakelijke voorbereiding werd ik serieus genomen en vol geaccepteerd, enzv., de financiers/bankier/econoom/advocaat hadden het veel moeilijker en stonden altijd onder enorme druk, vooral bij de Rechtbank en op het Ministerie, zweten!

Nu vandaag nog kan ik zonder aarzelen zeggen, dat de Franse vakbonden mijn actie en technische vernieuwingsplannen graag tot uitvoer wilden brengen.
Echter alles is in Rouen fout gegaan rond de Financiering van de Herstart en Vernieuwing van de Raffinaderij en de grond vervuilings discussies.
Had dit gaarne tot goed einde gebracht als CTO/COO of te wel Refinery-Manager in Rouen van zoals ik het voelde mijn eigen persoonljke Raffinaderij!

M.v.g. Mijn leven was werkelijk geestelijk rijk, niemand kan dit van me afnemen, en heb er veel vrienden/relaties aan overgehouden wereldwijd, o.a. in Saudi, Libie, Zwitserland, Oman, enzv.

Ook voor mijn Vrouw, was dit één geestelijk rijk leven, wat we beiden erg missen.


Dag Ronald,

Wat een indrukwekkende ervaringen heb je in je leven opgedaan.
Zinvol werk doen, waar je hart ligt, dat is het mooiste wat er is.

Velen kennen dat geluk niet. Ze werken om zich zelf en hun gezin in leven te houden en gaan iedere dag met tegenzin aan de slag.

Zijn veel mensen daarom zo prikkelbaar, en bemoeizuchtig tov anderen? Ze zijn ZELF ongelukkig, en kennen de voldoening van echt LEVEN niet.

Laat je vooral niet weerhouden, om met ONS hier te zijn. Mensen die negatief en destructief tov anderen zijn, hebben een probleem.

Dat is HUN probleem en niet het ONZE. Je terechte levensvreugde, en VRIJHEID, laat je je niet afpakken, door de destructieven.

We moeten samen pal staan voor een wereld waarin gezonde kinderen worden geboren die een postieve opvoeding en scholing krijgen, zodat ze OOK een zinvol, en vreugdevol leven kunnen leiden.

De negatieve krachten moeten aangewezen, en genegeerd worden, en waar mogelijk uitgebannen.

De positieve samen zorgen voor een VREEDZAME, VERDRAAGZAME wereld, waarin een ieder zijn plaats kan vinden.

Groet,

Rationeel.
rationeel
0
Waterstof-luchtfietserij in een Zuid-Hollands dorp

Lucas Hartong

www.wyniasweek.nl/waterstof-luchtfiet...

Onlangs verschenen op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee juichberichten over hoe het dorp Stad aan het Haringvliet zo snel mogelijk wilde overgaan op waterstof. Bij nader inzien blijken die berichten een hoog luchtfietserij-gehalte te hebben. Het leek alsof de besluitvorming rondom van het gas afgaan en overschakelen op waterstof al beklonken was, maar dat blijkt volstrekt onjuist. Er rammelt van alles aan dit project.
rationeel
0
Allereerst: wie meer wil weten over de algemene achtergrond van waterstof leze het artikel van Syp Wynia. Dat is hier te vinden. Heel in het kort: de overstap van aardgas op waterstof lijkt op een noodgreep, waarbij specifieke belanghebbenden stevig verdienen aan deze beoogde ‘Wende’.
rationeel
0
Waterstof: het lijkt zo mooi

Is overschakelen van aardgas op waterstof technisch haalbaar? Jazeker. Waterstof kan goed via het huidige gasbuizenstelsel worden getransporteerd, zij het dat de transportdruk iets hoger ligt. Met name voor verwarming van huizen is het in principe technisch gezien een bruikbaar alternatief. Er zijn bovendien al systemen beschikbaar die zijn goedgekeurd voor waterstofgebruik. Met koken ligt dat anders. Waterstof heet ook wel knalgas en dat is niet voor niks. Als een huishouden overschakelt op waterstof dan zal men dus elektrisch moeten koken. Dat vergt een hybride benadering en dus extra investeringen.
rationeel
0
Is waterstof in voldoende mate beschikbaar? Dat hangt af van het type: grijs, blauw of groen. Grijze waterstof wordt op traditionele wijze aangemaakt, meestal met aardgas (!) en daarbij komt dus CO2 vrij. Er is 5,5 m3 aardgas nodig om 1 kg waterstof te maken, waarbij een verlies optreedt van ruim een kwart. Dat komt nu het meeste voor, maar de overheid wil juist van die CO2 af. Bij blauwe waterstof is het proces in principe hetzelfde, alleen stopt men de vrijgekomen CO2 onder de grond. Dat vergt extra handelingen en die zijn prijzig. Het wordt dan ook zelden toegepast.
rationeel
0
Groen, maar duurzaam?

Resteert de groene versie, waarbij met elektrische stroom, opgewekt uit zon of wind, waterstof wordt aangemaakt. Groot probleem daarbij is dat bij aanmaak en transport twee derde aan rendement verloren gaat. Transport en distributie zijn bovendien erg duur en concurrentie met aardgas op prijs is volstrekt onmogelijk.
rationeel
0
Is het betaalbaar? Nee dus. De kosten van opwekking, transport en investering in nieuwe of aan te passen apparatuur in huis zijn nog volstrekt onbetaalbaar voor de doorsnee consument. Bij een voorlopige doorberekening is gebleken dat de maandelijkse energierekening honderden euro’s hoger uitkomt dan met de vergelijkbare standaard gasrekening. Stoken op gas kost ongeveer 130 euro per maand inclusief belastingen en opslagen. Stoken op waterstof zal zo’n 450 euro per maand gaan kosten, exclusief eventuele belastingen.
rationeel
0
Wat verder doorgaans evenmin wordt meegenomen in die berekeningen is dat de staat inkomsten gaat mislopen zodra aardgas wordt afgeschaft en met hoge subsidies de waterstof-consumentenrekening moet gaan gladstrijken. Dat moet ergens vandaan komen, want de staat wil geen verlies lijden met dit soort avonturen. Er zal dus linksom of rechtsom een belastingverhoging aankomen.
rationeel
0
En efficiënt?

Is waterstof duurzaam en efficiënt? Zeker niet zolang nog steeds CO2 wordt aangemaakt bij het proces, behalve als de stroom voor aanmaak van waterstof 100% met zon of wind wordt opgewekt. Dan nog zitten er echter weer andere haken en ogen aan: de gevaarlijke stoffen in molens en panelen moeten uiteindelijk gerecyled en dat is nu uiterst moeizaam en dus belastend voor het milieu.
rationeel
0
Het rendementsverlies vanaf aanmaak tot daadwerkelijk gebruik is verder groot. De efficiëntie laat dus bepaald te wensen over. Conventionele gasstook heeft een veel hoger rendement en is stukken goedkoper en dus interessanter voor de consument.
rationeel
0
Stad aan het Haringvliet

Ik sprak met Piet Diepenhorst, sinds 2007 lid van de Dorpsraad te Stad aan ’t Haringvliet. Hij weet uitermate goed wat er speelt in het dorp. Toen de gemeente Goeree-Overflakkee met het bericht kwam dat zij van het Rijk maatregelen moest gaan nemen om van het aardgas af te gaan ging men noodgedwongen nadenken over alternatieven.
rationeel
0
Het Amsterdamse bureau Squarewise ‘begeleidde’ dat proces. Dat bureau omschrijft zichzelf als ‘accelerator van transities in duurzaamheid’. Men ‘verbindt mensen met kennis & ideeën. Op die manier realiseren we icoonprojecten met zichtbare vernieuwing’;)(R)
rationeel
0
Met hun ‘transitiemakers’ zorgen zij ervoor dat de ‘duurzame transitie’ in ons land wordt gerealiseerd, want ‘de wereld moet en gaat veranderen’, aldus de missie op hun Facebook pagina.
Jorry
0
Wat een geklets als je er een beetje in verdiept .Nee olie is pas een grote ramp,of denk je dat hetr zo maar uit de grond of zee stroomt !
33.384 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 ... 1666 1667 1668 1669 1670 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
790,70  +13,31  +1,71%  01 dec
 Germany40^ 15.164,50 -1,99%
 BEL 20 4.154,97 +1,01%
 Europe50^ 4.081,20 -2,34%
 US30^ 34.225,34 0,00%
 Nasd100^ 15.997,72 0,00%
 US500^ 4.543,90 0,00%
 Japan225^ 27.560,77 0,00%
 Gold spot 1.780,80 -0,01%
 EUR/USD 1,1318 -0,18%
 WTI 65,16 0,00%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

ForFarmers +10,25%
TomTom +7,69%
PROSUS +5,23%
ASML +4,76%
Basic-Fit +4,39%

Dalers

Intertrust -7,45%
Accell -6,74%
Avantium -2,98%
Vopak -2,83%
IMCD -1,73%

Nieuws Forum meer

Campermaker Knaus Tabbert kondigt beu...
DeBrakkeGrond op 24 nov 2021 13:50
9
Biogen maakt vaart met Alzheimer-medi...
pakman op 24 nov 2021 09:54
10
Waarde bitcoin passeert grens 2000 do...
drooglegging op 23 nov 2021 17:39
8
'Hogere omzet ASML op lagere winst'
Dee Electric op 16 nov 2021 12:44
7
Virusnieuws blijft beleggers bezighouden
De moeder van Juul op 29 okt 2021 14:35
56