Klimaatdiscussie: opwarming aarde door mens of natuur

rationeel
1
De domeinnaam is van... Greenpeace-klimaatcampaigner Maarten de Zeeuw.... Ook Tineke de Vries, werkzaam voor ...Amsterdam Wind,... en nota bene... Peer de Rijk ...zelf zijn initiatiefnemers.
rationeel
1
Aan de Noorder IJplas grapt men dat het gaat om ’een nieuwe truc van de Raspoetin van de Stopera’. Men duidt op... Joris Wijnhoven..., persoonlijk assistent van Van Doorninck,... die namens... Greenpeace en Milieudefensie ...aan Nijpels’ klimaattafel zat...
rationeel
1
Recent propageerde de Stopera al een draagvlakstudie waaruit zou blijken dat Amsterdammers vóór windturbines zijn. Maar die steun bestaat niet in de zoekgebieden. En enquêteurs vertelden er ook niet bij dat de afstand tussen turbines en huizen wordt verkleind tot 350 meter.
rationeel
1
„Omwonenden spelen een volledig ongelijke strijd”, verzucht Breedijk. „Tegen adviesbureaus, ingehuurde ambtenaren en activisten die overal opduiken. Je kunt inbrengen wat je wilt, maar negeren is hun strategie.”
rationeel
1
Van Beenen valt hem bij. „Mijn vrouw is huisarts. Als doktoren zeggen: ’doe het niet’, waarom zet je dan toch door? Ik krijg het idee dat Van Doorninck niet voor rede vatbaar is. Idealisten zijn leuk. Maar je moet ze niet aan de macht hebben.”
rationeel
1
Een dergeijk project hoort niet te leiden tot plaatselijk beleid, maar hoort landelijk tot een oplossing gebracht te worden.

De politieke partijen zullen hier hun visie over moeten geven en nu eens heel transparant, zodat de KIEZER weet waar hij op kan rekenen.

Een motie kan snel ingediend worden en kan nu eens door bijvoorbeeld deze krant die een duidelijke voorzet geeft besproken worden.

Dit zodat meer mensen bij de "POLITIEK" betrokken worden.

Dat zij weten dat zij een STEM hebben.

Dat zij zich niet hoeven laten afleiden door emotietaal zonder consequenties voor henzelf, maar dat het gaat over ieders INDIVIDUEEL belang.

Wanneer voor meer landgenoten duidelijk is hoe de hazen lopen, en er gestemd wordt op partijen die zich vastleggen op hetgeen overeengekomen is, is een stap gezet tot beeindiging van dit onderdeel van de energie transitie.

Een centraal NEE tegen windturbines. Inhoudend stopzetten van subsidies, en verbod op plaatsing.
Ronald Engels
0
[quote alias=New dawn id=13421318 date=202105080911]
Zonnestraling en temperatuur globaal verlopen sinds 1950 contrair. Kennelilijk wordt de zonnestraling ¨overruled¨ door de CO2 opwarming.
Er is een (causaal ?) verband tussen het aantal zonnevlekken en de zonnestraling.

Zie grafiek:
climate.nasa.gov/blog/2910/what-is-th...

Sinds ca. 1950 namen de pieken vh aantal getelde zonnevelekken af, maar de globale temperatuur steeg.

Het is denk ik niet te verwachten dat de volgende cyclus veel zonnevlekken heeft, omdat de trend dalende is.
Vorig jaar was een zeer warm jaar globaal met een zonnevlekkenminimum en al langere tijd minder zonnestraling.

Ik vraag me af als we per dag 150 zonnevlekken zouden tellen wat dan de temperatuur zou zijn ?

In principe is het een bewijs dat een externe kracht werkzaam is die het klimaat nu beïnvloed.

Tijdens het Maunderminimum (kleine ijstijd) was er nog geen globale opwarming.

==============================

New dawn,

Wat me boos maakt bij deze NASA grafiek is:

- Dat de temperatuur data niet de echte waar gebeurde plaatsgevonden echt gemeten Temperatuur Data weergeeft zoals b.v de zeer warme periode jaren 1925 tot 1940 en de zeer koude periode rond 1955 -1966.

- De data aangegeven in deze grafiek van NASA zijn door wetenschappers/niet wetenschappers? bewust veranderde aangepaste temperatuur data, een pure schande voor organisaties zoals NASA, NOAA, IPCC en ook onze mee heulende KNMI.

- En overigens wetenschappers die praten over 150 zonnevlekken per dag, "zoals jij vermeld", hebben met zekerheid geen kennis en interesse in magnetische Zonnevlekken, Zonnewind, wisselend zonne-magnetisme, wisselend aard magnetisme en met zekerheid nog veel minder kennis en totaal gebrek aan interesse in Cosmic Rays Cloud Seeding en hun maximum en minimum "Counts veranderingen" gedurende bepaalde periodes en uitgedrukt per uur.

- Kort en krachtig het maakt me boos, dat ook normale Nederlanders om wat voor reden dan ook, Klimaat Data Manipulatie en Bedrog blijven produceren!

- Ondanks dat ik met zekerheid niet alles weet betreffende het zeer complexe klimaat, promoot ik nooit Data Bedrog en Data Manipulatie, enzv.!

- Dus s.v.p. stop met het publiceren van totale incomplete onzin en data manipulatie publicaties, zelfs als ze van NASA komen, NASA heeft enorm veel financieel EIGENBELANG om nu President Joe Biden, de IPCC-Parijs, de United Nations en de linkse socialistiche Democraten in America/Canada zo goed mogelijk te bevredigen, zelfs als dit met bewust aangepaste gemanipuleerde, in feite bedrog publicaties zijn, die de echte werkelijkheid totaal niet weergeven!

- Bestudeer, s.v.p. allen, eerst alle complexe facetten waardoor het Klimaat van Planeet Aarde beinvloed wordt en beinvloed kan worden alvorens incorrecte aangepaste temperatuur data publicaties, enzv. de wereld in te gooien!

- Herhaling: "nu maand april 2021 is het minus - 0.2 graden celcius kouder" als de gemiddelde satelliet gemeten temperatuur periode jaar 1980 - tot april 2021, dit conform de UAH wereldwijde temperatuur trends, werkelijk gemeten en werkelijk geregistreerd, dus niet door computer programma`s/modellen veronderstelde niet echt gemeten temperatuur data wereldwijd!

- Er zijn met uitzondering van USA/Canada/Europa/Australie nog enorm veel lege plekken op Planeet Aarde zoals Afrika/Zuid-America waar temperatuurdata nooit, niet of zeer onvolledig geregistreerd worden, dit ondanks de nu vele satelliet metingen!

- Dus wat is de werkelijk gemiddelde normale temperatuur op 24-uurs basis/dag en nacht gemeten, sorry, niemand die het echt weet, zelfs niet nu in 2021, teveel is nog Dikke Duim computer modellen veronderstellingen, dus enorm onbetrouwbaar!

- Dus voor mij geld nog steeds en meer als ooit, als waarheid op de korte termijn de magnetische Zonne-Activiteit ~11-jarige en ~400 jarige variatie cycli, magnetische Zonnewind ~11-jarige en ~400 jarige variatie cycli, Cosmic Rays Cloud Seeding ~11-jarige en ~400 jarige variatie cycli, de 11-jarige Zonne-Magnetisme/Polen cycli, de 11-jarige El Niño en Al Niña variatie cycli, en de langere termijn Zonne-magnetisme en Planeet Aarde magnetisme verzwakkingen en versterkingen Cycli en de Polen positie veranderingen Zon en Aarde, en de Warme Golfstroom variatie Cycli, enzv., enzv., die het klimaat Planeet Aarde op kortere termijn beinvloeden met Global Cooling en Global Warming als consequentie!!!

- Tevens zijn er de lange Termijn Milankovitch Cycli invloeden, die ook met zekerheid op "korte periodes van 500 jaar" invloed hebben op afkoeling of opwarming van Planeet Aarde, ondanks dat dit van mindere invloed is?

- Tevens houdt niemand rekening met de enorme vervuiling en overbevolking door 7 miljard meer mensen en hun enorme energieverbruik en enorme warmte productie en fytoplankton in de oceanen en deforestation vernietiging sinds de jaren 1830, na het einde van de Min-Ijstijd, enzv., enzv.!

- Overigens meer CO2 is waardevol, niet vervuilend en goed voor alle leven van Planeet Aarde!

- Dus met grote overtuiging en zonder aarzelen durf ik te zeggen, dat al diegenen die zich niet interesseren in alle zeer vele complexe facetten die ons klimaat beinvloeden, "afkoeling/opwarming", zoals o.a. NASA, NOAA, IPCC, KNMI, enzv., sorry voor deze eigenbelang organsiaties ik kan deze finacieel/status/enzv. eigenbelang organisaties totaal niet serieus nemen!

- Ik blijf dus op het standpunt, dat CO2 Global Warming en/of Afkoeling politiek wetenschappelijk georkestreerd BEDROG is en wat al onze aandacht sterk afleid van de werkelijke problemen van Planeet Aarde en dat zijn nog steeds enorme vervuiling, enorme overbevolking en enorm grondstoffen verbruik/misbruik tot alle grondstoffen op zijn over 50 à 100 jaar!

- En wat dan, snelle reductie Bevolking / enkelen naar Mars?, onzin niet?

- Hij die de huidige kennisloze financieel eigenbelang/status Overheden Wereldwijd vertrouwd en en zich door hen laat Manipuleren en Indoctrineren, gebruikt zijn Gezond Verstand niet of heeft het reeds lang Verloren!

M.v.g. Ronald
P.S. het wordt gewoon kouder de komende 35 jaar door dalende Zonne-Activiteit, enzv. en het wordt gewoon kouder de komende 200 jaar en op de lange termijn wordt Planeet Aarde gewoon glaciaal koud in alle winter periodes. Ik ben zeker van mijn zaak en vertrouw sinds ~5 jaar, totaal niet meer op organisaties à la NASA, IPCC, United Nations, KNMI, Overheden, enzv.!
Ronald Engels
0
quote:

voda schreef op 8 mei 2021 10:55:


Urgenda naar rechter als kabinet niet snel met klimaatplan komt
Van onze redacteur 7 mei

Klimaatorganisatie Urgenda dreigt opnieuw naar de rechter te stappen als het demissionaire kabinet niet binnen een maand laat weten hoe het de zelf opgelegde klimaatdoelen gaat halen. Daarvoor waarschuwt Urgenda-directeur Marjan Minnesma in een interview met de Volkskrant. 'Het moment dat we een dwangsom gaan eisen komt dichterbij.'

De directeur van de klimaatorganisatie wil zo snel mogelijk in gesprek met premier Mark Rutte omdat volgens haar de kans 'zeer groot' is dat Nederland dit jaar de doelen niet haalt. Dat laatste blijkt volgens Minnesma uit een analyse van een adviesbureau, dat in opdracht van Urgenda heeft berekend hoe het met de uitstoot gaat.

Uitspraak Hoge Raad
Als Minnesma geen 'bevredigend antwoord' krijgt van Rutte, stapt ze opnieuw naar de rechter, waarschuwt. Het Rijk verloor in 2015 in een baanbrekende uitspraak een rechtszaak over het klimaatbeleid van Urgenda. Tot twee keer toe ging het Rijk in beroep, maar in 2019 stelde de Hoge Raad Urgenda definitief in het gelijk.

Het vonnis van de rechtbank schrijft voor dat het Nederland per 2020 minimaal 25% minder CO2 mag uitstoten dan in 1990. Dankzij corona en de warme winter kwam Nederland uit op 24,5%, berekende het CBS in maart, maar volgens Minnesma gaat dat dit jaar niet lukken.

Lees het volledige artikel: fd.nl/economie-politiek/1383299/urgen...


====================================

voda, Forumleden IEX Klimaat,

Urgenda naar de rechter, gesubsidieerd/betaald door onze eigen knettergekke Overheid met Belastinggeld Burgers, onze knettergekke Overheid die zijn weinige Verstand totaal verloren heeft en in totale Chaos en Wanorde en met te veel Agressie tegen de Burgers ons land beheert en bestuurd.

Stop het CO2 Global Warming Klimaat Bedrog, Stop de Overbevolking van Nederland, Stop alle Subsidies en alle Financiele Ondersteuning aan Urgenda, Milieu Defensie, en aan alle zogenaamd groene eigenbelang/status Fanatici!

M.v.g. Ronald

Ronald Engels
1
quote:

rationeel schreef op 8 mei 2021 10:00:


Altijd te slim af

Shell en Esso waren Nederlandse ministers altijd al steevast te slim af. Dat gebeurde bij de exploitatie van ‘Slochteren’, dat gebeurde bijvoorbeeld ook bij de verliesgevende verkoop door Shell en Esso van het Noord-Duitse gasnet aan staatsbedrijf Gasunie.


===============================

rationeel, Forumleden Klimaat,

Ik geloof niet, dat ik het fout heb als ik vermeld, dat bij mijn beste weten, onze Nederlandse Staat 90 % van alle Inkomsten uit het Groninger Gasveld Slochteren heeft opgestreken en SHELL/ESSO slechts 10 % en het lijkt me dus zeer redelijk dat alle Groningers en zeker de 26.000 woning slachtoffers voor zeker 90 % gecompenseerd moeten worden door onze Nederlandse Staat, die ons aardgas overigens financieel enorm verkwanselt heeft aan Europese landen zoals Italie/Belgie/Duitsland/enzv!

Dus Groningers en hun Advocaten, je moet in Den Haag je compensaties halen, daar zitten de echte Graaiers wat betreft het Groninger Aardgas!

Wie de waarheid beter kent, mag/moet het zeggen!

M.v.g. Ronald


New dawn
2
@ Ronald

Steeds meer lijkt het er op dat je een soort van complottheorie verkondigt waar je in bent gaan geloven. Dat schijnt bij veel mensen tegenwoordig het geval te zijn. Er wordt aandacht aan dit fenomeen in de medai aan besteed.

Ik denk dat je daarom overal tegen muren oploopt. Het is een zinloze inspanning. Ga weer met beide benen op de grond staan.
voda
0
Miljardensubsidie Den Haag voor opslag CO2 - media
Shell en Exxon betrokken bij project.

(ABM FN-Dow Jones) Nederland stelt ongeveer 2 miljard euro beschikbaar voor een groot project voor CO2-opslag. Dit meldde de NOS zondag, na bevestiging door de Haven van Rotterdam en Royal Dutch Shell.

Naast Shell nemen ook Exxon Mobil en Air Liquide en Air Products volgens Reuters deel aan het project.

De opslag van CO2 afgevangen in de Rotterdamse Haven moet gebeuren in lege gasvelden in de Noordzee.

Vanaf 2024 moet er jaarlijks 2,5 megaton CO2 worden afgevangen en opgeslagen. Shell Pernis neemt daarvan met 1,1 megaton bijna de helft voor zijn rekening, aldus NOS.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999
rationeel
1

‘Alsof wij het vuilputje van Nederland zijn’: zorgen over thermisch gereinigde grond in Zeeland

MIDDELBURG - De een maakt zich zorgen, de ander heeft vooral vragen. De brief van het dagelijks provinciebestuur over de opslag van thermisch gereinigde grond in Zeeland heeft in elk geval niemand gerustgesteld. ,,Ik denk dat er alle reden is voor verdere vragen”, zegt Statenlid Joan van Burg (SGP).

Guido van der Heijden, Ernst Jan Rozendaal

www.ad.nl/zeeland/alsof-wij-het-vuilp...

Naar aanleiding van de problemen door het gebruik van thermisch gereinigde grond (TGG) bij Perkpolder heeft de provincie de Zeeuwse milieudienst RUD gevraagd in beeld te brengen waar in Zeeland zulke grond is gebruikt of opgeslagen. Een compleet beeld heeft de dienst nog niet, blijkt uit een brief die onlangs naar de Staten is gestuurd. ,,Dat is geen goede zaak”, reageert Van Burg. ,,Die locaties moeten we in beeld hebben.”

KAN HET ARTIKEL NIET LEZEN.
rationeel
1
Risicobeoordeling van het gebruik van thermisch gereinigde grond in Perkpolder (Zeeland)

Translated Title

Risk evaluation of the use of thermally-cleaned soil in Perkpolder (Zeeland, Holland)

Publiekssamenvatting

In Perkpolder (Zeeland) is thermisch gereinigde grond (TGG) gebruikt als vulmateriaal bij de aanleg van een dijk. TGG is grondmateriaal dat wordt verhit om organische verontreinigende stoffen te verwijderen zodat het kan worden hergebruikt. In de TGG blijken nog verontreinigingen te zitten waardoor het grondmateriaal niet aan de kwaliteitseisen van de geldende bodemwetgeving voldoet. Deze verontreinigingen hebben tijdens het aanbrengen van de TGG geen gezondheidsrisico's voor de mens veroorzaakt. Wel kan de lage zuurgraad (hoge pH-waarde) van het materiaal na direct contact lichte irritaties van de huid veroorzaken. Deze klachten trekken weg als de blootstelling ophoudt. Door de werkzaamheden kunnen gedurende korte tijd verhoogde concentraties fijn stof in de lucht aanwezig zijn geweest. Omwonenden kunnen daardoor ook blootgesteld zijn aan fijnstof van de thermisch gereinigde grond. Eventuele gezondheidseffecten zijn niet te kwantificeren, mede doordat luchtmetingen tijdens de werkzaamheden ontbreken. Gezondheidseffecten kunnen daarom niet worden uitgesloten. Behalve naar gezondheidsrisico's is naar de effecten voor het milieu gekeken. Enkele normen voor de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater blijken te zijn overschreden. Hierdoor worden onder andere natuurlijke processen in de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater verstoord. Ook blijken het oppervlaktewater en grondwater niet geschikt te zijn voor het gebruik in de landbouw als drinkwater voor vee of als sproeiwater. Dit blijkt uit een eerste analyse van de TGG, de bodem, het grond- en oppervlaktewater en onderzoek naar gezondheidseffecten door het RIVM. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat nadat twijfel was ontstaan over het gebruik van de thermisch gereinigde grond. In de toekomst moet er rekening mee worden gehouden dat stoffen uit de dijk naar het grondwater kunnen wegsijpelen. Daarom is het noodzakelijk om goed bij te houden of de aangetroffen concentraties van risicostoffen in grond- en oppervlaktewater stijgen. Indien nodig kan dan een handelingskader worden opgesteld om te voorkomen dat deze risicostoffen zich verspreiden. Verder wordt aanbevolen om bij toekomstige werkzaamheden met thermisch gereinigde grond, de grond zo min mogelijk te laten verwaaien. Tevens wordt geadviseerd om de kleilaag die op de dijk is aangelegd om direct contact te voorkomen, intact te houden.

rivm.openrepository.com/handle/10029/...,zodat%20het%20kan%20worden%20hergebruikt.
rationeel
0
Wat is er met Nederland aan de hand?

Zoveel geld is er besteed, om Nederlandse grond weer schoon te krijgen, nadat die op verschillende plekken vervuild bleek, nadat de fabrieken die neergezet waren na de industriele revolutie weer werden opgeruimd.

Nu wordt willens en wetens de grond weer vervuild en nog wel met producten die niet ter plaatse blijven, maar zich verspreiden.

Op de verantwoordelijken voor deze misdaad, zou toch wel de hoogst mogelijke straf mogen staan.
rationeel
1
Intrekken klimaatwet

Geen subsidie voor windturbines, zonneparken en biomassacentrales

Niet van het gas af

FVD:)
rationeel
0

Amper ideeën en geen plan B

De stikstofcrisis leidde tot massale protesten, onder meer van mensen werkzaam in de bouw.

FOTO’S ANP/HH

Vrijgegeven documenten schetsen beeld van overvallen ministerie

De impact van de stikstofcrisis is onderschat door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Een plan B lag er niet. Dat beeld rijst op uit honderden documenten die zijn vrijgegeven op verzoek van De Telegraaf.

ALEXANDER BAKKER

digitalekrant.telegraaf.nl/static/cci...

Het is 29 mei 2019 als de Raad van State met een vernietigende uitspraak een jarenlange juridische strijd door milieuclubs beslecht. Met een pennenstreek heeft de hoogste bestuursrechter het stikstofbeleid onderuitgehaald. Bovendien moet Nederland meer doen om Europees beschermde natuurgebieden te herstellen.
rationeel
0
Lang is in Den Haag vastgehouden aan het idee dat de stikstofregels alle juridische haarkloverij zullen overleven. Pas in 2018 wordt voor de zekerheid ’het zwarte scenario’ uitgewerkt. Minister Carola Schouten (Landbouw en Natuur) zal later aan de Tweede Kamer toegeven dat het rapport nooit op haar bureau heeft gelegen.
rationeel
0
Het zwarte scenario wordt werkelijkheid. Nederland gaat door de uitspraak per direct op slot. Versnipperd over het hele land liggen Europees beschermde natuurgebieden waar stikstofneerslag een gevaar zou kunnen opleveren voor flora en fauna. Voor activiteiten en bouwprojecten waar stikstof een rol speelt, is daarom een natuurvergunning nodig. Maar zonder stikstofbeleid kan dat opeens niet meer.
rationeel
0
Hoewel er rekening is gehouden met het zwarte scenario, ontbreekt plan B. Dat valt op te maken uit alle documenten die zijn vrijgegeven. Zelfs het rekenmodel om te kijken óf er stikstofuitstoot is en er een natuurvergunning nodig is, kan niet meer gebruikt worden. LNV wil het RIVM-model binnen twee maanden aangepast hebben om de vergunningverlening weer op gang te helpen. Een kansloze missie zo blijkt: het duurt nog maanden om het voor elkaar te krijgen.
rationeel
0
„Binnen LNV ontbreekt op dit moment de inhoudelijke kennis en capaciteit om voldoende tegenspraak aan RIVM te kunnen bieden”, constateert een stikstofambtenaar in juli. Er is gesteggel over de centen: „Het RIVM gaat pas met iets aan de slag nadat we gezamenlijk de scope van een opdracht en de bijbehorende kosten hebben vastgesteld.”
30.397 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 ... 1516 1517 1518 1519 1520 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
754,31  -3,77  -0,50%  30 jul
 Germany30^ 15.549,40 -0,58%
 BEL 20 4.200,47 -0,44%
 Europe50^ 4.092,74 +0,08%
 US30^ 34.943,31 0,00%
 Nasd100^ 14.967,39 0,00%
 US500^ 4.396,47 0,00%
 Japan225^ 27.469,53 0,00%
 Gold spot 1.814,01 0,00%
 EUR/USD 1,1869 -0,16%
 WTI 73,74 0,00%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

CM.COM +2,82%
Brunel +2,76%
CTP +1,80%
WDP +1,74%
Avantium +1,70%

Dalers

INPOST -5,82%
Air France-KLM -4,58%
Fugro -4,23%
UNIBAIL-RODAM... -3,78%
AMG -2,95%

Nieuws Forum meer

Beleggers gerustgesteld door Powell e...
kos_0 op 29 jul 2021 20:58
13
Biogen maakt vaart met Alzheimer-medi...
DeZwarteRidder op 15 jun 2021 23:17
7
Vestas steekt geld in start-up die ho...
Bowski op 14 jun 2021 10:28
14
Wall Street sluit met groene koersenb...
DannyFletcher op 6 jun 2021 20:26
9
Hamsterende consumenten stuwen omzet ...
IMILLIONAIR op 30 mei 2021 11:35
3