Klimaatdiscussie: opwarming aarde door mens of natuur

rationeel
1
Marxisme als een feniks uit zijn as herrezen

In 2021 is de situatie totaal anders. Het marxisme is als een feniks uit zijn as herrezen en doet overal in de Verenigde Staten en in Europa zijn invloed gelden: op universiteiten, in intellectuele debatten en onder linkse activisten.
rationeel
1
Soms impliciet, zoals bij de openlijk marxistische oprichters van Black Lives Matter. Soms als filosofische grondhouding, zoals bij de aanhangers van ‘woke’ identiteitspolitiek. Soms ook domweg als jachtvergunning (cancel culture, no platforming). Om – naar goed communistisch gebruik – andersdenkenden uit te schakelen.
rationeel
1
In het kielzog van vader Marx mag ook zijn eniggeboren zoon Lenin zich de laatste tijd weer in een groeiende belangstelling verheugen. De Russische dictator en massamoordenaar, lichtend voorbeeld voor Stalin, Mao en Pol Pot, werd onlangs door ROOD, de jongerenorganisatie van de SP, gelauwerd als ‘belangrijke inspiratiebron’: ‘Zijn politieke gedrevenheid en theoretische inzichten bieden ons een leidraad voor socialistische strijd vandaag de dag.’
rationeel
1
De onhoudbaarheid van het marxisme, betoogde Van het Reve in Het geloof der kameraden, moet ons niet doen vergeten dat aan de leer belangrijke voordelen zijn verbonden. Bijvoorbeeld ‘de perspectieven die zij biedt aan de velen die een hekel hebben aan VRIJHEID’.
rationeel
1
‘Dat de westerse wereld,’ schreef Van het Reve, ‘zoiets als persvrijheid kent mag eigenlijk een wonder heten. De meeste mensen zouden bij een opinieonderzoek geloof ik desgevraagd antwoorden dat persvrijheid iets moois is, mits er geen misbruik van wordt gemaakt – een uitspraak waar alle beknotters van de persvrijheid van Napoleon tot en met Fidel Castro het van harte mee eens zijn. Het wezen van de persvrijheid is nu juist dat men dat misbruik ontkent, of liever gezegd dat men anderen toestaat dat misbruik te maken, of nog anders gezegd dat men weigert onderscheid tussen gebruik en misbruik te maken.’
rationeel
1
Wat is Het geloof der kameraden toch een mooi en actueel boek. Het moet nodig maar eens worden herdrukt.
rationeel
1
...Roelof Bouwman is historicus en journalist. Hij schrijft over politiek, geschiedenis en media.
rationeel
0
G.J. Wieberdink

Het Geloof der Kameraden las ik met veel plezier in 1969 niet zolang nadat het uitkwam. Ik las er ook wel eens wat uit voor aan een marxistische huisgenoot. "Niet serieus te nemen oppervlakkig geklets" was het oordeel van mijn uitzonderlijk intelligente (niet ironisch bedoeld) huisgenoot. Ik maak me dan ook, anders dan Roelof Bouwman, van het heilzame effect van dit Reviaanse meesterwerk op verstokte gelovigen geen illusies.
rationeel
0
W Seffelaar

Heb jaren geleden grote moeite gehad om "Het geloof der Kameraden" aan te schaffen want in de boekhandel was het niet verkrijgbaar. Wel veel andere boeken van Karel die trouwens qua droge humor en bondigheid net zo schreef als zijn broer Gerard.
Het was trouwens geen boek maar een bundeling van door hem gegeven colleges, net zoals de boeken van Carmiggelt een bundeling van zijn columns waren.
Wat mij het meeste aansprak was zijn stelling dat het gratis of zeer goedkoop door de overheid beschikbaar stellen van de levensbehoeften aan de burger voor producten als suiker, zout, meel en andere zaken denkbaar is maar dat dit moeilijk wordt met zeewaardige zeiljachten.
Verder maakte hij duidelijk dat zeer goedkoop wonen ook kan, als je geen eigen keuken, badkamer of verwarmingsketel wil.
Dat laatste wordt nu aktueel bij onze plannen voor stedelijke verwarmingsnetten. De grote Sovjet steden hadden die al lang voor WO II maar het probleem was dat ze centraal aan en uitgezet werden en de bewoner de temperatuur niet kon regelen. Als het te warm werd moest het raam maar open blijven en als het te koud bleef had de bewoner pech.
Herlees zijn werk nog regelmatig.

rationeel
0
G.J. Bouwhuis

Juiste analyse. Twee boeken die de huidige situatie (neo marxisme) op dit punt goed analyseren zijn: Pluckrose and Lindsay: Critical/Cynical Theories en Sarah Wagenknecht: Die Selbstgerechten. Beide zeer aanbevolen.
rationeel
1
P Rotsvast

Heel nuttig en alarmerend artikel.

Het werk van Karel van het Reve is onovertroffen in kwaliteit.

Vergis u niet :
"critical race theory" is marxistisch en agressief.
"blm" is marxistisch en gewelddadig.
Ronald Engels
0
quote:

rationeel schreef op 10 mei 2021 11:39:


Risicobeoordeling van het gebruik van thermisch gereinigde grond in Perkpolder (Zeeland)

Translated Title

Risk evaluation of the use of thermally-cleaned soil in Perkpolder (Zeeland, Holland)

Publiekssamenvatting

In Perkpolder (Zeeland) is thermisch gereinigde grond (TGG) gebruikt als vulmateriaal bij de aanleg van een dijk. TGG is grondmateriaal dat wordt verhit om organische verontreinigende stoffen te verwijderen zodat het kan worden hergebruikt. In de TGG blijken nog verontreinigingen te zitten waardoor het grondmateriaal niet aan de kwaliteitseisen van de geldende bodemwetgeving voldoet. Deze verontreinigingen hebben tijdens het aanbrengen van de TGG geen gezondheidsrisico's voor de mens veroorzaakt. Wel kan de lage zuurgraad (hoge pH-waarde) van het materiaal na direct contact lichte irritaties van de huid veroorzaken. Deze klachten trekken weg als de blootstelling ophoudt. Door de werkzaamheden kunnen gedurende korte tijd verhoogde concentraties fijn stof in de lucht aanwezig zijn geweest. Omwonenden kunnen daardoor ook blootgesteld zijn aan fijnstof van de thermisch gereinigde grond. Eventuele gezondheidseffecten zijn niet te kwantificeren, mede doordat luchtmetingen tijdens de werkzaamheden ontbreken. Gezondheidseffecten kunnen daarom niet worden uitgesloten. Behalve naar gezondheidsrisico's is naar de effecten voor het milieu gekeken. Enkele normen voor de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater blijken te zijn overschreden. Hierdoor worden onder andere natuurlijke processen in de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater verstoord. Ook blijken het oppervlaktewater en grondwater niet geschikt te zijn voor het gebruik in de landbouw als drinkwater voor vee of als sproeiwater. Dit blijkt uit een eerste analyse van de TGG, de bodem, het grond- en oppervlaktewater en onderzoek naar gezondheidseffecten door het RIVM. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat nadat twijfel was ontstaan over het gebruik van de thermisch gereinigde grond. In de toekomst moet er rekening mee worden gehouden dat stoffen uit de dijk naar het grondwater kunnen wegsijpelen. Daarom is het noodzakelijk om goed bij te houden of de aangetroffen concentraties van risicostoffen in grond- en oppervlaktewater stijgen. Indien nodig kan dan een handelingskader worden opgesteld om te voorkomen dat deze risicostoffen zich verspreiden. Verder wordt aanbevolen om bij toekomstige werkzaamheden met thermisch gereinigde grond, de grond zo min mogelijk te laten verwaaien. Tevens wordt geadviseerd om de kleilaag die op de dijk is aangelegd om direct contact te voorkomen, intact te houden.

rivm.openrepository.com/handle/10029/...,zodat%20het%20kan%20worden%20hergebruikt.


=============================

Ter informatie:

Men gaat op deze groen dijk en groene vlakte bij Perkpolder vrij veel huizen bouwen, enzv., voor zover mij bekend reeds erg spoedig!
Kom er vaak, fijn strandje ook daar, dus zwem er in de zomer met mijn kleinkind in de Schelde, heerlijk schoon zout water!

M.v.g. Ronald
rationeel
1
Dag Ronald,

Leuk dat je het kent. En met je kleinkind bezig zijn is natuurlijk helemaal leuk:)

Groet,

Rationeel.
izdp
2
Ik heb meer dan een flauw vermoeden dat je geen enkele kennis van het Marxisme hebt ratio.
Je bauwt maar wat na, net als de jongens die ooit massaal naar het oostfront vetrokken om het te bestrijden.
Het economisch gedachtengoed wat er achter zit is meer dan voortreffelijk.
Dat erkent vrijwel elke econoom nietwaar?
Dus start de discussie maar.
Zou ik wel leuk vinden om een allereerste discussie van jou mee te maken.

IJdele hoop natuurlijk, want je weet niet eens wat een discussie is. Laat staan dat je er een kan voeren.
Je bent niets meer en minder dan een zwamneus eerste klas.
Ronald Engels
1
quote:

!@#$!@! schreef op 11 mei 2021 06:26:


[...]

Als je dat nu pas door hebt ben je wel wat traag van begrip moet ik zeggen. Maar ja in dit draadje is niks meer normaal te volgen, dus kan mij dat wel enigszins voorstellen.
Wist je bv al dat Ronald heel zijn leven in de olie en gas industrie heeft gewerkt ? Toevallig he ?


=============================

!@#$!@!,

- God zij Dank, dat ik zo bevoorrecht ben geweest om na mijn Mulo A+B+Middenstand opleiding, Lyceum Beta opleiding, met daarna laboratorium werk met tevens 4 jaar avondstudie, PBNA-HBO/BS chemische technologie, enzv. in de Petrochemische Industrie, Olie & Gas Raffinage, Polymeer Industrien, Engineering (Badger, KTI, IFP, enzv.), Zink-Raffinage Shell-Billiton, Kracht Centrales, Afvalwater en Afval Chemicalien/Catalysatoren verwerking terecht ben gekomen via het laboratorium in de productie en inbedrijf name en engineering van Petrochemische en Polymeer en Olie en Gas Raffinage Plants en Kracht Centrales, enzv., enzv.

Ruim minimaal 40 middelgrote en zeer grote projecten wereldwijd, tot 1.7 miljard USD, heb ik als bevoorrecht technicus, ingenieur, licentie-specialist, R&D en engineering manager en als overall verantwoordelijk inbedrijf name en productie manager mogen afbouwen vanaf 60 % constructie en daarna in bedrijf mogen nemen, vaak als God-zij Dank onafhankelijk Freelancer/dus volledig onafhankelijk als Verantwoordelijk Manager.

Note: Dit is in Nederland nooit gebruikelijk en wordt niet geaccepteerd, waardoor alle projecten in Nederland altijd enorme kosten en tijd en veiligheid overschrijdingen kennen en in feite regelmatig enigzins mislukken!!! Kracht Centrales in Nederland! Waar!!

Ik was enorm gedreven 48 jaar lang en nog steeds nu op mijn oude dag, met één niet te verzadigende nieuwsgierigheid naar kennis en kennis vergroten en naar "being allways the Best"!

Dus als conclusie, durf ik zonder aarzelen zeggen, dat mijn hele leven heeft gestaan in het vergroten en vergaren van meer en meer kennis en daardoor in staat te zijn maanden voorruit te plannen in detail, te organiseren, uit te voeren, met in gedachten altijd wat mijn projecten betreft, "On Time, Within Budget en Safe" opleveren, dit was alleen mogelijk door alle chemische en technische details van ieder project door en door te kennen, dus veel avondwerk studies-altijd, en ja ik vertrouwde in principe op mezelf en was één aangename dynamische begeleidende menselijke Control Freak, die vloeiend was in vele talen, die ik soms lokaal leerde zoals b.v. Russisch, Spaans, Italiaans, enzv., ik kon dus vloeiend communiceren ook schriftelijk in vele talen (7X) met mijn lokale medewerkers, enzv., enzv.

Ik houd van mensen, samenwerken, respecteren en hen lesgeven en samen presteren en onmogelijke dingen voor elkaar krijgen, dat betekende voor mij, dat ik in mijn chemische plants soms kon lachen en zingen van geluk en huilen bij mislukkingen!
Mijn "moto was Let`s go Dancing", enzv., als ik mijn mensen motiveerde om samen iets in bedrijf te gaan stellen, soms zeer kritische moeilijke zaken, die door vele plants onderling verbonden waren, dus veiligheid was altijd Top Prioriteit!

Dus in alle oprechtheid, door de praktijk en door nieuwsgierigheid en door veel verschillende soorten mensen en door zeer veel totaal verschillende technisch chemische installaties heb ik op uitzonderlijke wijze gedurende 48 jaar werken kunnen en mogen presteren onder soms zeer moeilijke klimaat en lokale omstandigheden wereldwijd!

Ik was één bevoorrecht mens tijdens één geestelijk zeer rijk leven, samen met mijn bijzondere vrouw, representatieve gastvrouw, zonder wie ik deze uitzonderlijke prestaties nooit wereldwijd had kunnen leveren!

En dus ja beste vrienden op dit Klimaat IEX Forum, ik denk zonder aarzelen te mogen zeggen, ik weet waarover ik praat en weet waar ik vandaan kom!

M.v.g. Ronald, uit het groene Land van Hulst.
small_investor
0
het klimaat, is dat chemie, natuur of wat is het volgens jou?

volgens mij is klimaat meer natuurkunde, dus zit je niet zo goed met je kennis en ervaring in de chemie.
Ronald Engels
0
quote:

izdp schreef op 11 mei 2021 23:05:


Ik heb meer dan een flauw vermoeden dat je geen enkele kennis van het Marxisme hebt ratio.
Je bauwt maar wat na, net als de jongens die ooit massaal naar het oostfront vetrokken om het te bestrijden.
Het economisch gedachtengoed wat er achter zit is meer dan voortreffelijk.
Dat erkent vrijwel elke econoom nietwaar?
Dus start de discussie maar.
Zou ik wel leuk vinden om een allereerste discussie van jou mee te maken.

IJdele hoop natuurlijk, want je weet niet eens wat een discussie is. Laat staan dat je er een kan voeren.
Je bent niets meer en minder dan een zwamneus eerste klas.=========================================

izdp,

Communisme, socialisme, Marxisme gaat uit van goedheid, eerlijkheid, samenhorigheid en samen hardwerken, onderlijk vertrouwen en geen jalousie en geen eigenbelang, dat is de reden, dat in mijn 10-jarige ervaring met het communisme en werken/leven met familie in vele communistische landen, dit niet kan werken!!!!

In tegendeel daarom werkt juist kapitalisme, dat is gebaseerd op de slechtheid en eigenbelang in mensen, op jalouzie, op individualiteit, op marketing, tegen produceren / verkopen tegen elke prijs, enzv.!!!!

En helaas, dat is juist de reden, dat kapitalisme zo effectief is, het is n.l. gebaseerd op de slechte eigenschappen aanwezig in mensen en daarom werkt kapitalisme, door kreeren van onderlinge jalousie en behoeftes door marketing!

Overigens Marx, Friedrich Engels mijn betovergrootvader, en Lenin, schreven voor de revolutie in 1917 samen 2 boeken, "Das Kapital und Das Manifest", dus toen mijn betovergrootvader vertrok uit Duitsland/Moscow voor de revolutie van 1917 naar Londen en niet naar de toekomstige Sovjet-Unie nam hij zijn hele Kapitaal mee naar Londen en liet hij zijn communistische geschreven Manifest achter bij Lenin, Trotski en Stalin, met alle enorme dramatische gevolgen voor de Sovjet-Unie en zijn Burgers na de bloedige revolutie van 1917!

P.s. dit is natuurlijk niet de ware geschiedenis van Friedrich Engels, echter was altijd mijn persoonlijke spot wat betreft het Communisme als Systeem, één in alle oprechtheid rampzalig productie systeem van onbewuste menselijke sabotage en onwil door alle geknoete en geslagen burgers/slachtoffers, die in één gruwelijke dictatuur van honger, ellende, kou en zo voorts, probeerden te overleven, zonder in één van de zeer vele Goelaghs terecht te komen.

B.v. zelfs in de periode 1976 tot 1979 waren vele supermarkten in de Sovjet Unie, slechts bevoorraad door 6 à 10 producten zoals, waspoeder, zeep, suikerklontjes, melk, uien, smeerkaas, broodjes, kilbasaworst, boter, soms tomaten, kool, jam, appels en peren, soms varkensvlees, een zeldzame keer kip en/of beefsteak en soms zilveruien en blikken sardientjes.

Verder weinig tot niets, wij hadden als westerlingen gelukkig nog de Berioska, waar je coca-cola, chocolade, kaviaar, crabvlees in blik, wisky, cognac, sigaretten, enzv. konden krijgen tegen USD!

Mijn bijzonder vrouw heeft er voor gezorgd, dat in die vele jaren Sovjet-Unie en andere communistische landen, wij als gezin dit hebben overleefd en onze zoon daar naar school kon gaan en dit goed heeft doorstaan!

M.v.g. Ronald
Ronald Engels
1
quote:

small_investor schreef op 11 mei 2021 23:36:


het klimaat, is dat chemie, natuur of wat is het volgens jou?

volgens mij is klimaat meer natuurkunde, dus zit je niet zo goed met je kennis en ervaring in de chemie.


==============================
small_investor,

Wat één onzin als posting, zie mijn opleiding, inderdaad ben geen fysicus en was niet op universiteiten werkzaam met onderzoek zoals gokker, vandaar mijn uitgebreide kennis en ervaring verder opgedaan in de Industrie, de beste leerschool als je zeer regelmatig wisselt van bedrijf en omgeving, zoals ik heb mogen doen!

En overigens ons planeet aarde klimaat staat sterk onder invloed van Astrofysica, o.a. via ons planeten en Melkweg Sterrenstelsel en de Milankovitch Cycles, enzv., enzv.!

M.v.g. Ronald
!@#$!@!
1
quote:

Ronald Engels schreef op 11 mei 2021 23:25:


[...]

!@#$!@!,

Ik was enorm gedreven 48 jaar lang en nog steeds nu op mijn oude dag, met één niet te verzadigende nieuwsgierigheid naar kennis en kennis vergroten en naar "being allways the Best"!

Ik was één bevoorrecht mens tijdens één geestelijk zeer rijk leven, samen met mijn bijzondere vrouw, representatieve gastvrouw, zonder wie ik deze uitzonderlijke prestaties nooit wereldwijd had kunnen leveren!

En dus ja beste vrienden op dit Klimaat IEX Forum, ik denk zonder aarzelen te mogen zeggen, ik weet waarover ik praat en weet waar ik vandaan kom!

M.v.g. Ronald, uit het groene Land van Hulst.


Ja, maar wel kennis die past binnen het voor jou veilige wereldbeeld en leven dat je leid.
Immers de waarheid dat jij heel je leven gewerkt hebt in een industrie die de mensheid naar de rand van verdoemenis heeft gebracht zal jij dus nooit accepteren, ongeacht de feiten. (Niet dat ik jou daar verantwoordelijk voor houd, laat dat duidelijk zijn. Maar het lijkt een logische reden tot complot denken)

Plus de afgelopen jaren op dit forum is alleen maar een herhaling van dezelfde kennis en dat terwijl niemand (behalve ratio) je serieus neemt. (Ook buiten dit forum al jaren niet heb je al meerdere keren uitgebreid over geklaagd)

Ik blijf het een bijzonder fenomeen vinden hoe gemiddeld slimme mensen (als het waar is wat jij schrijft), tegelijk ook zo dom kunnen zijn. -> wetenschappelijke feiten naast zich neerleggen. -> Tegen een muur blijven oplopen zonder ooit aan zichzelf te twijfelen. -> Constant zichzelf herhalen zonder te luisteren naar de feiten en argumenten van andere mensen. (Ook geen interesse in). -> Accepteren het wereldbeeld waarin de hele wereld gek is behalve jij. (Een nogal absurde overtuiging in mijn ogen)

Een deel is te verklaren vanuit een grote onzekerheid over de eigen persoon. Narcisme trekjes. Wat juist erg paradoxaal is gezien je avontuurlijke leven. Of misschien juist een verdediging door te opereren in die constante onzekerheid bedenk ik mij nu. Waarin ruimte om aan jezelf te twijfelen desastreus kan uitpakken. Je moet immers juist constant jezelf bewijzen en staande houden in een nogal uitdagende omgeving.

Zo dat was weer een kwartiertje amateur psychologie, altijd leuk :-)
voda
0
Steun voor CO2-opslag goede zaak
11 mei

Het kabinet reserveert maximaal €2 mrd om het Porthos-project in Rotterdam mogelijk te maken. Porthos is een van 's werelds grootste projecten om industriële CO2 af te vangen en op te slaan. Met de steun van de overheid, is een van de belangrijkste obstakels weggenomen voor deelnemende bedrijven: een onrendabele businesscase.

Als alle vergunningen en voorbereidingen succesvol worden afgerond, hetgeen nog niet is gezegd, kan de bouw van de pijpleidingen, compressorstations en andere infrastructuur in de haven beginnen, zodat vanaf 2024 elk jaar 2,5 miljoen ton CO2 kan worden opgeslagen in een leeg gasveld onder de Noordzee. Door het broeikasgas uit de atmosfeer te houden, draagt Nederland zijn steentje bij aan het klimaatakkoord van Parijs om de temperatuurstijging op aarde te beperken.

De miljardensubsidie, of eigenlijk reservering, is mogelijk gemaakt door een uitbreiding van de SDE-regeling. Dat is de subsidiemethodiek die Den Haag oorspronkelijk heeft opgezet om hernieuwbare energie als wind- en zonne-energie in Nederland te stimuleren.

Sinds afgelopen jaar is de regeling uitgebreid naar technieken die geen hernieuwbare energie produceren, maar wel CO2-uitstoot besparen, zoals de productie van waterstof door elektrolyse en het afvangen en opslaan van CO2. Het is een logische ontwikkeling, aangezien uiteindelijk het terugdringen van CO2 het hoofddoel zou moeten zijn om de klimaatdoelen te halen.

Het afvangen en opslaan van CO2 is nu nog geen winstgevende activiteit, maar vergeleken met andere klimaatmaatregelen wel een relatief goedkope manier om snel veel uitstoot in de industrie te reduceren. Door het verschil tussen de kostprijs en de marktprijs van CO2, de onrendabele top, te subsidiëren, geeft het kabinet bedrijven de gevraagde zekerheid om aan de slag te gaan.

De €2 mrd steun is een maximale reservering en zal naar alle waarschijnlijkheid in de praktijk lager uitvallen. Als de prijs voor een ton CO2 de komende jaren net zo hard stijgt als de afgelopen drie jaar, dan hoeft er vanaf 2024, wanneer Porthos operationeel wordt, zelfs helemaal geen subsidie naar het project.

Om de klimaatdoelen te halen, kan Nederland niet achterover leunen of selectief zijn in het kiezen van maatregelen. Ons land zal alle beschikbare technieken nodig hebben. Goed dus dat met deze subsidie de ontwikkeling van CO2-afvang en opslag een stimulans krijgt en zo wellicht ook nieuwe kennis en innovaties oplevert die Nederland kan exporteren naar de rest van de wereld.

Lees het volledige artikel: fd.nl/opinie/1383468/steun-voor-co-op...
32.326 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 ... 1613 1614 1615 1616 1617 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
789,49  -8,66  -1,09%  17 sep
 Germany30^ 15.514,00 -0,88%
 BEL 20 4.133,21 -0,43%
 Europe50^ 4.133,89 +0,07%
 US30^ 34.581,20 0,00%
 Nasd100^ 15.334,66 0,00%
 US500^ 4.431,70 0,00%
 Japan225^ 30.350,19 0,00%
 Gold spot 1.754,40 0,00%
 EUR/USD 1,1727 0,00%
 WTI 71,86 0,00%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

Accsys +4,91%
Wereldhave +2,28%
Vastned +2,13%
Kendrion +1,81%
Air France-KLM +1,70%

Dalers

ArcelorMittal -4,16%
AMG -3,85%
Avantium -2,77%
Intertrust -2,54%
CTP -2,45%

Nieuws Forum meer

EU dicht bij aankoop achtste coronava...
jonas op 4 sep 2021 00:08
4
'Ruim kwart minder auto's gestolen in...
jorisvanderveen op 27 aug 2021 18:27
3
Biefstukketen Loetje opent vier nieuw...
Dikke Durk op 20 aug 2021 19:41
31
Elon Musk: koers bitcoin en ethereum ...
jorisvanderveen op 6 aug 2021 17:22
56
Betalingsbedrijf Adyen profiteert van...
Tenno op 5 aug 2021 20:49
21