Klimaatdiscussie: opwarming aarde door mens of natuur

!@#$!@!
1
quote:

Willempie3 schreef op 27 juni 2021 17:01:


Global warming is toch een soort nieuwe religie. Dat CO2 de oorzaak is, is nog steeds niet keihard bewezen.


Dat jij dat keiharde bewijs ontkent, betekent natuurlijk niet dat het er niet is. Het is er gewoon. Moet ook wel, want de mens wil pas veranderen als het met de neus op de feiten wordt gedrukt. Wat nu dus steeds meer gebeurt. Ik ben erg benieuwd of we op tijd kunnen veranderen. Ik denk dat we voor miljarden mensen al te laat zijn. Voor de mensheid als geheel maakt dat dan weer niet uit. Er zullen er ook nog miljarden overblijven immers.
A Mao
1
quote:

nine_inch_nerd schreef op 27 juni 2021 16:52:


Men heeft de smaak te pakken...

Urgenda naar rechter om uitvoering klimaatvonnis af te dwingen
13:42
De milieubeweging Urgenda stapt binnenkort opnieuw naar de rechter om het kabinet te dwingen maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Dat zei Urgenda-directeur Marjan Minnesma zondag in het tv-programma Buitenhof.

Minnesma stelde dat ze de nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Dilan Yesilgöz-Zegerius, de kans heeft gegeven om een lijst op te stellen met maatregelen. Maar er is, ondanks enig geduld van Urgenda, geen lijst overhandigd.

Dwangsom

'Blijkbaar moet je terug naar de rechter', aldus de vrouw die in 2019 internationaal opzien baarde door met haar organisatie een baanbrekende rechtszaak bij de Hoge Raad te winnen. Het kabinet werd destijds opgedragen om de CO2-uitstoot per 2020 met 25% te verlagen ten opzichte van het niveau van 1990.

Volgens Minnesma gaat het dit jaar niet lukken om deze verlaging te halen. Ze gaat de rechter vragen om een dwangsom om het kabinet tot actie te dwingen. 'Normaal is die groot genoeg om iemand te dwingen om een vonnis uit te voeren.' Minnesma stelde dat 'geleerden' bedragen hebben genoemd van €100 mln tot €2 mrd.

Andere rechtszaken

Urgenda heeft ook nog andere rechtszaken op haar boog. Zo wil de organisatie het kabinet juridisch aanspreken op het milieubeleid tot 2030. En bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wil Minnesma hardmaken dat Nederland 'een van de pijlers van de rechtsstaat niet nakomt.'

De Urgenda-directeur was wel positief over een tweetal gesprekken dat ze recentelijk heeft gevoerd met premier Mark Rutte. Urgenda diende daarbij plannen in om onder meer de Nederlandse staal-, chemie- en kunstmestindustrie versneld te verduurzamen met geld en hulp van de overheid. 'Daar was hij positief over', zei Minnesma over de reactie van Rutte. 'Nu hangt het van de formatie af.' Volgens Minnesma kan Nederland 'een enorme sprong' maken als de plannen worden uitgevoerd.


Subsidie potje moet natuurlijk wel weer op zijn op het eind van jaar, kan hij weer aangevuld worden door het nieuwe kabinet.
gokker
2
quote:

Willempie3 schreef op 27 juni 2021 17:01:


Als je nu een aantal kassen bouwt van 120 centimeter hoogte, naast elkaar. In de ene kas doe je 100 procent CO2, in de volgende alleen lucht, dan weer 100 procent CO2, dan weer lucht. De 120 cm met 100 procent CO2 simuleert de toename met 150 ppm CO2 in de 7700 meter dikke atmosfeer van de aarde. In de kassen met 100 procent CO2 zou het dan 1 graad warmer moeten worden dan in de kassen met alleen maar lucht. Als de zon erop schijnt, natuurlijk.


Je hebt het broeikas effect duidelijk niet begrepen. De IR straling die door het aardoppervlak wordt afgestraald warmt de lucht helemaal niet op, maar wordt isotroop verstrooid. Dat maakt het onwaarschijnlijker dat het de atmosfeer verlaat.
New dawn
1
@ W3

Waarom een kleine hoeveelheid kooldioxyde voor opwarming vd atmosfeer zorgt.

news.climate.columbia.edu/2019/07/30/...

Zodra je ontkent dat CO2 niet voor globale opwarming zorgt, vind ik dat je moet verklaren waarom er sprake is van meer dan 100 jaar gemeten hogere temperaturen. Wat veroorzaakt dit ? Dat het al warmer werd met gebroken warmterecords merkt een ieder bovendien.

Meer waterdamp (hogere temp.) zorgt bovendien voor een versterkend effect v d opwarming.
rationeel
1


Overcapaciteit datacentra

In Hollands Kroon wordt gestemd over de toevoeging van datacentra langs de A7.

FOTO ANP/HH

Rapport: uitbreiding brengt nauwelijks voordeel, kan over landsgrens

door Mike Muller en Edwin Timmer

digitalekrant.telegraaf.nl/static/cci...

DEN HAAG: De vestiging van meer datacentra in Nederland brengt nauwelijks voordelen met zich mee, omdat ons land nu al veel overcapaciteit heeft. Slechts 25 tot 35 procent van de huidige datacentracapaciteit wordt voor in Nederland gevestigde bedrijven en organisaties gebruikt, de rest gaat naar buitenlandse partijen.

Dat kan worden afgeleid uit een zeer kritisch rapport dat is opgesteld op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
rationeel
1
Onderzoekers van Buck Consultants International constateren dat in Nederland een dusdanige overcapaciteit is dat er ’nauwelijks voordelen’ zitten aan een ’buitenproportioneel groot datacentracluster binnen Nederland’. „Binnen het Nederlandse bedrijfsleven is het aandeel bedrijven dat daadwerkelijk voordeel heeft van vestiging nabij datacentra zeer beperkt.” Zij denken dan ook dat nieuwe datacentra goed buiten onze landsgrenzen kunnen worden gebouwd.
rationeel
1
De vermeende positieve effecten van al die datacentra blijken genuanceerd te zijn. Dat komt omdat datacentra niet gericht zijn op de Nederlandse markt, maar er geopereerd wordt in een Europees en wereldwijd netwerk. Na Ierland beschikt Nederland nu al over de meeste ’overcapaciteit’, stellen de onderzoekers vast.
rationeel
0
Hoewel het vestigen van veel datacentra in Nederland jarenlang werd gepropageerd vanwege de voordelen, concluderen de onderzoekers dat bijvoorbeeld de werkgelegenheid in ons land bijzonder tegenvalt en slechts op 4,1 procent blijft steken. Dat terwijl in Luxemburg (9,1 procent) en het Verenigd Koninkrijk (5,4 procent) betere aantallen worden gehaald. „Er is geen heldere verklaring beschikbaar waarom Nederland op veel indicatoren aan de top van Europa staat maar dat dit zich niet vertaalt naar verhoudingsgewijs een hoog aantal dataprofessionals in de totale werkgelegenheid”, stellen de onderzoekers vast.
rationeel
0
De datacentra kunnen goed functioneren ’op afstand van de markt’. „De zeer hoge snelheden waarmee data-overdracht plaatsvindt, maken dat de overgrote meerderheid van Nederlandse bedrijven en organisaties geen effect in de gebruikerservaring ondervindt als datacentra op relatief grote afstand (eventueel ver buiten de landsgrenzen) van hun vestigingslocatie liggen”, stellen de onderzoekers dan ook. Ook concluderen zij dat er meer dan voldoende capaciteit is voor Nederlandse bedrijven en organisaties als er komende jaren geen nieuwe datacentra bijkomen.
rationeel
1
De timing van het rapport is saillant: de vestiging van nieuwe datacentra is momenteel controversieel, onder andere vanwege een grote impact op ons stroomnetwerk (een groot datacentrum verbruikt evenveel energie als een gemiddelde stad), het gebruik van drinkwater voor koeling van servers en grootschalige opslag van diesel bij noodaggregaten.
rationeel
0
Momenteel worden in Hollands Kroon (kop van Noord-Holland) en in Zeewolde evenwel plannen voor nieuwe hyperscale datacentra voorbereid. In Hollands Kroon wordt dinsdag door de gemeenteraad gestemd over toevoeging van 50 hectare datacentra aan de westzijde van de A7, in Zeewolde zijn de plannen onlangs door de commissie MER (milieueffectrapportage, red.) beoordeeld en afgewezen. Zeewolde brengt de milieueffecten nu opnieuw in kaart en legt het plan daarna opnieuw voor aan de commissie.
rationeel
1
Hoe valt het te begrijpen, dat Nederland als klein overbevolkt land, zich richt op deze sector? En dat ten koste van alles wat in voorgaande discussies ter sprake kwam?
rationeel
1


Dorst energieslurpers niet te lessen met zon en wind

Ralph Koeleman: ,,Waar moeten we de mensen laten? Tussen de windmolens en onder de zonneweiden kunnen ze niet wonen.”

OPINIE Ralph Koeleman, Red de Wieringermeer

digitalekrant.telegraaf.nl/static/cci...

Nederland staat voor de haast onoverkomelijke opdracht om te voldoen aan de afspraken voor vermindering van de CO2-uitstoot, te weten 49% in 2030 en 95% in 2050. Deze opdracht wordt onuitvoerbaar wanneer Nederland nog meer bedrijven toestaat die enorm veel energie gebruiken, vooral wanneer deze energie niet wordt hergebruikt. De ‘groene stroom’ die deze energieslurpers van internationale techreuzen gebruiken, is niet beschikbaar voor anderen.

rationeel
1
Grote vraag is of Nederland in staat is zich te houden aan de afspraken van de energietransitie als er veel datacenters gevestigd worden, zoals in de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon, dat deze dinsdag beslist over de komst van meer datacentra.
rationeel
1
De energietransitie houdt in dat er bij de energieproductie geen gebruik meer gemaakt wordt van fossiele brandstoffen, die tenslotte bij verbranding CO2 uitstoten. Hierdoor kan in Nederland alleen gebruik gemaakt worden van wind-, zonne- en kernenergie. We hebben tenslotte amper hydro-elektrische opwekkingscapaciteit. Biomassa wordt nu nog toegestaan, maar zal niet meer als duurzaam worden beoordeeld en valt af.
rationeel
1
Om alle elektrische energie te produceren met windenergie moet je een oppervlakte van 8500 km2 met windmolens bedekken; dat is drie keer de oppervlakte van Noord-Holland. Om alle elektrische energie te produceren met zonneweides moeten er 1800 km2 zonneweides geïnstalleerd worden. Dat is 3,5 keer de oppervlakte van Texel.
rationeel
1
Duurzame energie

Maar dan zijn we er nog niet. Transport, industrie, verwarming en koken maken gebruik van benzine, diesel, kolen, olie en gas. De hoeveelheid energie die hiermee opgewekt wordt, is ongeveer 4,5 keer meer dan de hoeveelheid elektrische energie. We willen dat benzine- en dieselauto’s verdwijnen, evenals gas- en olieverwarming, en dat de energie in plaats van fossiele brandstoffen óf elektrisch wordt óf groene waterstof gaat gebruiken. Deze groene waterstof moet dan weer door duurzame energie (= elektriciteit) worden geproduceerd. Dit laatste geeft veel verlies.
rationeel
1
Bovendien betekent 4,5 keer meer energie ongeveer 47.000 km2 aan windmolens (meer dan de oppervlakte van Nederland) of 9900 km2 (ruim een vijfde van Nederland) aan zonneweides in totaal. Nederland inclusief het IJsselmeer en de Waddenzee is maar 41.500 km2 groot. Het Nederlandse aandeel in de Noordzee is 57.000 km2 groot. Waar moeten we de mensen laten? Tussen de windmolens en onder de zonneweiden kunnen ze niet wonen.
rationeel
1
Het is duidelijk dat alles op alles moet worden gezet om niet nog meer energie te verbruiken. Het neerzetten van datacenters veroorzaakt een enorme toename van energieverbruik. Huidige datacenters in de Wieringermeer verbruiken evenveel als de stad Alkmaar. Als de extra datacenters doorgaan, wordt het verbruik vergelijkbaar met het verbruik van de stad Amsterdam. Een groot deel wordt omgezet in afvalwarmte en niet hergebruikt.
rationeel
2
Ruimte

Om deze energie duurzaam op te wekken is er een dusdanig groot aantal windmolens of zonneweiden nodig, dat dit in Nederland niet realiseerbaar is. Het antwoord op de vraag of Nederland zich met datacenters aan de afspraken van de energietransitie kan houden, is dus nee. Veel verstandiger is dan ook om datacenters te vestigen in landen met nog veel ruimte en met andere vormen van duurzame energie als bijvoorbeeld waterkrachtcentrales, zoals Noorwegen en Zweden. Of er moet besloten worden om naast wind- en zonne-energie ook kernenergie te gaan gebruiken.
32.301 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 ... 1612 1613 1614 1615 1616 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
789,49  -8,66  -1,09%  17 sep
 Germany30^ 15.514,00 -0,88%
 BEL 20 4.133,21 -0,43%
 Europe50^ 4.133,89 +0,07%
 US30^ 34.581,20 0,00%
 Nasd100^ 15.334,66 0,00%
 US500^ 4.431,70 0,00%
 Japan225^ 30.350,19 0,00%
 Gold spot 1.754,40 0,00%
 EUR/USD 1,1727 0,00%
 WTI 71,86 0,00%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

Accsys +4,91%
Wereldhave +2,28%
Vastned +2,13%
Kendrion +1,81%
Air France-KLM +1,70%

Dalers

ArcelorMittal -4,16%
AMG -3,85%
Avantium -2,77%
Intertrust -2,54%
CTP -2,45%

Nieuws Forum meer

EU dicht bij aankoop achtste coronava...
jonas op 4 sep 2021 00:08
4
'Ruim kwart minder auto's gestolen in...
jorisvanderveen op 27 aug 2021 18:27
3
Biefstukketen Loetje opent vier nieuw...
Dikke Durk op 20 aug 2021 19:41
31
Elon Musk: koers bitcoin en ethereum ...
jorisvanderveen op 6 aug 2021 17:22
56
Betalingsbedrijf Adyen profiteert van...
Tenno op 5 aug 2021 20:49
21