Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Klimaatdiscussie: opwarming aarde door mens of natuur

Beperktedijkbewaking
1
quote:

rationeel schreef op 15 juli 2022 20:55:

[...]
...
Idiote redeneringen? Dat moet je toelichten. Ik vind zijn redeneringen goed doordacht, en wat hiervoor ook pleit, dat hij open staat, en contacten heeft internationaal met andere denkers.
Dat is iets anders dan ronddobberen onder politici, die vaak toch meer uit zijn op macht dan op kennis.

Arrogantie? Nee, hij probeert met iedereen contact te maken en is met zijn extraverte persoonlijkheid daar ook zeer goed toe in staat.
Je zou kunnen zeggen, dat hij iets on Nederlands heeft, flamboyant door zijn gevoeligheid voor schoonheid en kunst.

Foute lieden? Hij heeft nu hij afstand van de middelmatige matennaaiers heeft genomen een excellente groep kamerleden geformeerd.

Of mensen teleurgesteld zijn?
Misschien maar eens in de spiegel kijken, wat ze eigenlijk willen.

Ik ben benieuwd naar jouw visie BDB:)
Hier in het Westland balen de tuinders die op hem hebben gestemd als een stekker.
Beperktedijkbewaking
2
quote:

Ronald Engels schreef op 15 juli 2022 21:07:

...
Beperktedijkbewaking,
Waarom geen afgevangen rookgas CO2 injectie en/of zoet water injectie uit de Zuiderzee in de Groninger Gasvelden?

Voor CO2 afvang denk FuelCell Energy Inc. via hun Molten Carbonate Fuel Cells, die daarbij veel elektriciteit produceren, dus 2 vliegen in een klap, CO2 gecomprimeerd de Groninger Gasvelden in en daarbij dan tevens 80 % meer elektriciteit productie van iedere krachtcentrale.
...
De bevolking vreest ondergrondse CO2-opslag, zie de pogingen daartoe ooit bij Barendrecht. De beer was
los bij de anbetabeten. Halfzachte Groenlinksers zwegen als het graf.

Allemaal een kwestie van Not In My Back Yard (NIMBY). Iedereen is voor alternatieve energie, maar windmolens?
NIMBY!

Dit volk is zo hypocriet en dubbelzinnig als de pest. Of zijn het hun gekozen vertegenwoordigers?

Ernstige woningnood? Ja, maar we bouwen niet vanwege stikstofwaanzin. En wat er aan enkele huurwoningen nog vrij komt delen we bij voorrang toe aan statushouders uit verre landen. Omdat onze eigen al jarenlang woningzoekenden niet woke genoeg zijn?

Waar blijven de rebellen trouwens onder die 'statushouders'? Waar blijven de regeringen in ballingschap onder die vluchtelingen? Wij hadden in WO-II toch ook na enige tijd een regering in ballingschap?
Waar blijft het Afghaanse verzet tegen het schrikbewind van de Taliban?
Waarom hoor ik nooit Syriërs over georganiseerd verzet tegen Assad en zijn kliek?

Mag ik 3x raden? Nou, 1x is genoeg. Ze zijn etnisch zo verdeeld als de pest, en importeren dat naar hier.
En dat geldt voor veel import. Ze importeren hier ook hun etnische of religieuze conflicten.

Vaak ook weer Turken tegen Koerden. Zoek het svp uit, maar val ons, kaaskoppen en mannenbroeders er in godsnaam niet mee lastig. We snappen het gewoon niet. Hoepel liever op naar de geliefde etnisch zuivere streek waar je zo naar verlangt.

Duidelijk zo?
New dawn
1
Op een kanaal zag ik een rivier (Po ?) in Italië terugstromen. Het water is echter zeewater. De droogte is daar een crisis.

Boeren hun oogsten verdrogen.
New dawn
1
De droogte in grote delen van Europa begint al meer een probleem te worden. Frankrijk zijn productie van tarwe bv zal minder zijn.

www.bloomberg.com/news/articles/2022-...

In Nederland is de droogte dit jaar ook aanwezig. Maar Nederland heeft het grote voordeel dat het water kan opslaan gedurende de winter. Dit kan verder fijnmazig worden uitgewerkt. RWS zou e.e.a. kunnen ontwikkelen en uitvoeren.

Dit kan denk ik het beste overlegd worden met de BRD en andere landen. Want als de BRD bv ook water zal gaan opslaan met andere landen hebben we mogelijk een probleem.
rationeel
0
quote:

Beperktedijkbewaking schreef op 19 juli 2022 04:55:

[...]
Hier in het Westland balen de tuinders die op hem hebben gestemd als een stekker.
Dat is toch geen argument BDB:)

Dat is schoffelen in de achtertuin;)

Het gaat over de grote wereld, de visie op leiderschap, de houding tov DE ANDER.
rationeel
0
quote:

Beperktedijkbewaking schreef op 19 juli 2022 04:38:

[...]
50Plus was/is geen eenpersoonspartij, al geef ik toe dat de leuke Henk Krol veel stemmen trok. Ook was er teveel ruzie en bleek degeen die nu met o.a. mijn stem in de Kamer zit (Liane den Haan) een ordinaire dievegge en bedriegster. Als ik geen mannenbroeder was had ik hier een vloek geschreven...

Dat is voorbij. Onder een nieuw bestuur probeert 50PLUS de schade te herstellen, o.a. door de invloed van oude regionale partijbonzen te beperken en te zorgen voor zeer heldere en transparante stemprocedures, ook al in de coronatijd.
Intussen doen de twee 50PLUS-vertegenwoordigers in de Eerste Kamer veel nuttig werk, onlangs nog op AOW-gebied (een stemming over het onverkort meegaan met de verhoging van andere uitkeringen). Evenals div. 50PLUSsers in gemeenteraden, provinciale staten en waterschappen. Over 't algemeen rustige en ervaren lieden, in mijn regio ken ik er enkelen min of meer persoonlijk.

Over BBB: waarom vind je dat een kartelpartij?

Mijn kritiek op Baudet is niet dat hij "op een vlak waarop ik zou excelleren" niet aan mijn standaard
voldoet. Dan zou vrijwel "de hele rest" daar ook onder vallen. Niet iedereen is een academische bèta met veel praktijkervaring, en niet iedereen kan dat zijn. Net zomin als ik de opleiding cultuurfilosofie of politieke filosofie van Baudet heb gevolgd.

Daarom hou ik ohgv cultuurhistorie meestal mijn mond. Al heeft iedereen met enige algemene ontwikkeling er wel enige weet van. Ik zelf ook, met mijn belangstelling voor geschiedenis (mijn dochter studeerde er in af) en vele cursussen kunstgeschiedenis achter de kiezen.

Mijn probleem met Baudet is dat hij zijn grenzen niet kent. Hij zwaaide al jaren terug met CO2-grafieken die hij niet echt begrijpt.
Zijn wappie-gedoe is voor mij helemaal het einde, je kunt voor of tegen bepaalde coronamaatregelen zijn, maar zijn makkelijke en populistische wegwuiven van risico's en verzet tegen vaccinaties valt bij mij echt verkeerd.

Volgens mij is het een wanhoopsoffensief van dit narcistische jongetje. Als oude bondgenoten weglopen, dan klamp je je vast aan de laatsten, hoe idioot (of nazistisch) die ook zijn.
Met eenmanspartij bedoel ik, dat ze kwa structuur, geen regeringsverantwoordelijkheid zouden kunnen bemannen.
Onvoldoende kennis aanwezig op alle andere vlakken.

Het zelfde geldt voor nieuwkomer BBB.

Maar zelfs op het eigen gebiedje, onvoldoende kennis.

Meestemmen met kartelpartijen.

Duidelijk uit op macht ipv WERKELIJKHEID.

Dan nu BAUDET:)

Baudet:) heeft geschiedenis en rechten gestudeerd.

Dat weet jij dus niet, omdat jij anders naar een persoon kijkt dan ik.

Niet alleen heeft hij dat gestudeerd, hij heeft zich voor zijn proefschrift ook een poos in Engeland gevestigd, daardoor heeft hij internationale relaties en spreekt hij goed ENGELS.

Hij kan goed omgaan met mensen van allerlei soort. Een mensen mens:)

Maar daarna ga je van de rechte weg, BDB:)

WAPPIE noemen is beneden je niveau.

Het is het niveau van de scheldpartijen. En daar houden we toch niet van?

Het argument dat hij zich niet verdiept zou hebben in de CORONA problematiek is ONJUIST.

Ik zie dat zo, dat jij je niet hebt verdiept in alle verwijzingen alhier verstrekt, naar het uitgebreide debat hierover door wetenschappers die van wanten wisten, en zeker niet zonder meer afgedaan konden worden als valse profeten.

Per dag krijgen ze meer gelijk trouwens.

Ik ga hier verder niet over uitweiden, want het valt misschien nog steeds onder de IEX censuur, en ik houd mij uiteraard aan hun regels.

De reden, dat bepaalde medebestuurders wegliepen, daar heb ik wel een ander oordeel over, dan jij.

Maar, dat is een andere discussie.

Dat je door vast te houden aan de redenen waarvoor je deze partij bent opgestart, en waarbij deze weglopers zich hebben AANGESLOTEN, de "SCHULD" ervan bij degene te leggen die de uitgangspunten duidelijk heeft aangegeven, dat is niet juist.

De laatste alinea, ga je weer over de streep, je laat je meevoeren met de domme uitingen van schreeuwers zonder inhoud.

Wappies, nazistisch, nee BDB:) dat zijn uitingen die als argumenten in jouw woordenboek niet voor mogen komen.

BAUDET:) is jouw tweelingbroer, wanneer we zijn persoonlijke mogelijkheden en kennis vergelijken met de jouwe.

Vraag je af, wat je zo kwaadaardig maakt tov je broeder:)

!@#$!@!
1
Gerrit Hiemstra ??
@GerritHiemstra
Het is twee dagen warm tot zeer warm in Nederland. Waarom is dat belangrijk?
1. In de eerste plaats de temperatuur zelf. Temperaturen boven 35°C zijn in Nederland uitzonderlijk, laat staan als ze in de buurt van 40°C komen. Het laat zien dat het klimaat zeer snel opwarmt. 1/6
!@#$!@!
2
2. De context is belangrijk: in Italië, Spanje, Portugal, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland Belgie is het extreem warm en zijn meerdere hitterecords gebroken. Er zijn grootschalige bosbranden, gletsjers in de Alpen breken af, oogsten mislukken door droogte. 2/6
!@#$!@!
2
3. In Nederland is het ook droog, onze woningen en gebouwen zijn onvoldoende koel te houden, er is een smogalarm, de waterstand in de rivieren is erg laag, waterbeheerders proberen verzilting in West-Nederland te beperken, dit hindert de scheepvaart. 3/6
!@#$!@!
2
4. We krijgen nu een blik op onze toekomst. Dit weer is nu extreem, maar zal binnen enkele decennia het gemiddelde zomerweer zijn. Tegelijkertijd komen er nieuwe extremen, die extremer zullen zijn dan de huidige. De problemen met hitte, droogte en verzilting zullen toenemen. 4/6
!@#$!@!
2
5. De oorzaak van deze problemen zijn we zelf. Het komt omdat we massaal fossiele brandstoffen blijven gebruiken. Hoe langer we dat blijven doen, hoe groter de toekomstige problemen zullen worden. Onze verkwistende manier van leven is de oorzaak van deze nieuwe werkelijkheid. 5/6
!@#$!@!
2
6. Het laat ons ook zien wat we er aan kunnen doen: stoppen met verbranden van olie, gas, benzine, diesel, kerosine. De keuze is aan ons. Blijven we boren naar olie en gas, blijven we gas gebruiken, blijven we tanken, dan weten we wat onze toekomst is: kijk naar buiten. 6/6
Kaviaar
0
quote:

KooptNederlandscheWaar schreef op 17 juli 2022 10:35:

[...]

Iedereen die er meer dan 3 tellen over nagedacht heeft weet dat dat RIVM model onzin is.
Dit gaat er gebeuren als de plannen van het kabinet doorgaan
Boeren uitkopen>nieuwe rechtzaak die de werkwijze ter discussie stelt> terug bij af.
En dan is er al 20 miljard verspilt, ze kunnen dan niet meer terug.
Hopelijk komt het kabinet dit jaar ook tot dit inzicht en wordt er wat gedaan aan die belachelijke stikstofnormen.

Een realistischer scenario is een lange politieke crisis waarbij de traditionele partijen zich onsterfelijk belachelijk gemaakt hebben en steeds meer het vertrouwen verliezen, die dan moeten concurreren met allerlei nieuwe partijen die niet in staat zijn om een stabiele regering te formeren.

Gaaf land, Rutte bedankt.
We worden geleid door onnozele en blind voor de waarheid gelieerd Brusselse marionetten !
Waar moet het heen?
Kaviaar
1
quote:

bik schreef op 19 juli 2022 14:33:

De ¨Zwarte Klimaat Ridder¨ redt de aarde!!! Grmpfffft
DZR gebruikt in elk geval geen fossiele brandstoffen met zijn strijdros op vier benen ;- )
luchtschip
0
London declares 'major incident' as fires surge amid record heatwave

Multiple Fires Break Out in Greater London Area

Firefighters are battling the blazes amid the UK’s hottest day on record where temperatures hit 40.2ºC (104.4ºF), according to The Times

video 0:13 minuut

twitter.com/shahinu_r/status/15494169...

foto
pbs.twimg.com/media/FYCjH62WQAMSG42?f...

London's firefighting authority declared a major incident in the British capitalon Tuesday in response to the surge in fires amid a record-breaking heatwave in Britain and Europe.

The London Fire Brigade said it had deployed dozens of fire engines to several fires in and around the city, including thirty to a grass fire in east London. Television footage showed one blaze engulfing several homes.

"Firefighters are still meeting the needs of our communities, but declaring a major incident allows us to focus our resources," the brigade said.

www.reuters.com/world/uk/london-autho...
rationeel
1

D66-wetenschappers botsen met D66-stikstofspecialist Tjeerd de Groot. Tien Vragen aan prof Han Lindeboom.

www.wyniasweek.nl/wp-content/uploads/...

Prof Han Lindeboom.

ARNOUT JASPERS

www.wyniasweek.nl/d66-wetenschappers-...

Prof Han Lindeboom is stikstofdeskundige. Hij promoveerde in 1979 op fundamenteel onderzoek over de stikstofcyclus, waarvoor hij uitvoerig onderzoek had gedaan tussen de pinguïns op Marion Eiland, tussen Zuid-Afrika en de Zuidpool.

Als actief lid van D66 stuitte Han Lindeboom erop dat zijn kennis en inzichten en die van zijn collega’s niet welkom waren bij de top van de partij, in het bijzonder bij D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. De Groot is bekend geworden als de D66-politicus die wil dat de helft van de Nederlandse veeteelt verdwijnt. Een rapport van Lindeboom en collega’s werd binnen de partij onder het tapijt geveegd. De focusgroep die het rapport samenstelde mocht niet meer het etiket ‘D66’ dragen.
rationeel
1
Arnout Jaspers stelde Tien Vragen aan Han Lindeboom.

1 U zat binnen D66 in een werkgroep die zich bezighield met de stikstofproblematiek. Hoe en waarom raakte u betrokken bij die werkgroep?

Han Lindeboom: ‘Ik zit in de ‘D66 Werkgroep Landbouw, Voedsel en Biodiversiteit’ (LVB-werkgroep) en ben daaraan mee gaan doen toen ik in 2018 na mijn pensionering lid van D66 ben geworden. Ik kwam er al snel achter dat het eerder een soort steungroep was voor Kamerlid Tjeerd de Groot, waarbij men zogenaamde ‘fiches’ schreef over onderwerpen waarmee men het Tweede Kamerlid materiaal voor verdere discussies en debatten aanleverde. Het was echt een praatgroep, waarin iedereen zei wat hij in wilde brengen en er werd nauwelijks gediscussieerd of besluiten genomen, behalve over welke excursie er zou gaan plaatsvinden. Corona maakte vervolgens echt goed contact onmogelijk. Later kwam ik erachter dat er ook een ‘Afdeling Duurzaam’ was waarbinnen wél gediscussieerd werd en moties werden opgesteld. Maar daar ben ik pas later lid van geworden.’
rationeel
1
2 Kunt u kort beschrijven wat de voornaamste conclusies van die werkgroep waren?

‘Tijdens de laatste fysieke vergadering van de werkgroep voor Corona eind 2019 heb ik een presentatie gegeven met het verhaal over de lessen over stikstof die ik uit de pinguïnkolonie had gehaald en het feit dat ik een onjuistheid in het RIVM-model had ontdekt. Tjeerd de Groot ging daar direct tegenin. Het feit dat ik zei dat Marion Eiland mij had geleerd dat natuur met veel stikstof ook mooi kan zijn werd direct afgekapt. Dat zou koren op de molen van Thierry Baudet zijn, zo zei hij. En het RIVM-model was goed, daar kon niet over gepraat worden, want dan was het einde zoek, dat moest de wetenschap maar uitzoeken. Prof Johan Sanders hield diezelfde avond zijn verhaal over het terugdringen van ammoniak uitstoot uit vee door het voedsel aan te passen en nog meer maatregelen.’

‘Tjeerd had net in de vergadering aangekondigd dat de veestapel gehalveerd moest worden. Johan en ik waren het daar niet mee eens, er zijn andere manieren. Toen hebben we de ‘D66 Focusgroep Stikstof’ opgericht en zijn aan de slag gegaan met het schrijven van een hoofdtekst en bijlagen, “hoe uit de stikstofimpasse in Nederland te komen”. Uiteindelijk zo’n 52 bladzijden.’
36.906 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 ... 1842 1843 1844 1845 1846 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
731,91  +7,81  +1,08%  13:22
 Germany40^ 14.503,20 +0,74%
 BEL 20 3.702,47 +0,47%
 Europe50^ 3.985,17 +0,52%
 US30^ 34.494,05 -0,16%
 Nasd100^ 12.001,99 -0,27%
 US500^ 4.072,70 -0,23%
 Japan225^ 28.182,75 -0,79%
 Gold spot 1.782,24 +0,80%
 EUR/USD 1,0440 +0,29%
 WTI 81,64 +1,21%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

Corbion +12,38%
ASMI +6,12%
INPOST +4,81%
JUST EAT TAKE... +4,15%
Accsys +4,11%

Dalers

JDE PEET'S -2,44%
ArcelorMittal -1,53%
Wereldhave -1,21%
ABN AMRO BANK... -1,10%
OCI -1,03%

Nieuws Forum meer

'Uitkering Fortis-claim onder druk'
Demir op 30 nov 2022 08:24
19
'Veel animo Fortis-claim'
Demir op 30 nov 2022 07:41
26
Campermaker Knaus Tabbert kondigt beu...
twinkletown op 21 nov 2022 15:14
25
Stap richting compensatie beleggers SNS
rationeel op 17 nov 2022 15:19
9
Pharming koopt rechten op Novartis-me...
seveneleven op 4 sep 2022 10:47
10

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront