Draadje met INHOUD! geen toogpraat a.u.b.

2.050 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 » | Laatste
moneypocket
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 14 april 2021 13:17:


[...]

Als AMG ingekochte aandelen heeft verkocht, moet er een andere soort melding gedaan worden.


Ja, ZR; er zal sowieso een melding moeten worden gedaan.
Haegen
0
quote:

moneypocket schreef op 14 april 2021 13:35:


[...]

Ja, ZR; er zal sowieso een melding moeten worden gedaan.


Dit betreft een melding op grond van de Wft en hierbij dienen de overschrijdingen van de drempelwaarden onverwijld gemeld te worden. Dit zou dan in ieder geval de 5% drempel betreffen indien alle aandelen verkocht zijn. In een mijns inziens zeer onwaarschijnlijk geval indien slechts 2-4% verkocht wordt hoeft geen melding plaats te vinden.

Heeft iemand een idee waarom gekozen is voor nieuw te plaatsen aandelen in plaats van de ingekochte aandelen in de markt zetten?
DeZwarteRidder
0
Haegen
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 14 april 2021 15:49:


Als insider moet AMG inkoop of verkoop van eigen aandelen dagelijks melden.


DZR ik twijfel geen moment aan je autoriteit die je hebt op dit forum maar heb je een idee waar dit verankerd is in de wet.

Overigens heeft ten tijde van het proces van de inkoop (in 2019) ook slechts melding plaats gevonden bij overschrijding van de drempelwaarden (verplicht Wft) en een melding van de voltooiing van het gehele proces (verplicht Wft).

Tenslotte nog de volgende overweging in het PB van 20210409 betreffende de emissie wordt in nauwgezette bewoordingen uiteengezet hoeveel aandelen er geplaatst gaan worden, tegen welke prijs, wanneer betaling plaatsvindt en waarvoor de opbrengst (weliswaar in vage bewoordingen) gebruikt gaat worden. Maar een hele belangrijke voor de hand liggende vraag wordt (helaas) niet beantwoord en dat is waarom is afgezien van het verkopen van de ingekochte aandelen (geschatte opbrengst grofweg 90M). Dit laat ruimte over om te veronderstellen dat deze ook (deels?) in de markt zijn geplaatst. In een eerdere post gaf jezelf ook al aan dat voor voltooiing van alle projecten veel meer geld benodigd is (deze zienswijze deel ik volledig) vandaar voornoemde overweging.
DeZwarteRidder
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 14 april 2021 15:49:


Als insider moet AMG inkoop of verkoop van eigen aandelen dagelijks melden.


Als dit niet juist is hoor ik dat graag.
wesmail
1
2. Wijzigingen van 1% of meer
De uitgevende instelling moet elke wijziging van haar kapitaal onverwijld aan de AFM melden als
het kapitaal ten opzichte van de vorige melding met 1% of meer is gewijzigd.
3. Periodieke melding
Er kan worden volstaan met een periodieke totaalmelding per kalenderkwartaal wanneer de
wijzigingen gezamenlijk minder dan 1% van het kapitaal in een kwartaal beslaan. Bij een
periodieke totaalmelding hoeft alleen maar het totaal van de wijzigingen gemeld te worden en
niet iedere individuele wijziging. Van deze periodieke totaalmelding zijn de (andere) wijzigingen
die reeds tussentijds zijn gemeld uitgezonderd.
Voor de volledigheid wordt verder opgemerkt dat wanneer gedurende een kalenderkwartaal de
wijzigingen die elk voor zich kleiner zijn dan 1% van het kapitaal gezamenlijk de 1% overschrijden,
de uitgevende instelling op dat moment het totaal van de wijzigingen moet melden. In dit geval
dus niet pas na afloop van het kalenderkwartaal.
Een periodieke (kwartaal)melding van een uitgevende instelling moet het totaal van de
wijzigingen per maandultimo van de maand(en) in het desbetreffende kalenderkwartaal bevatten.
Wanneer een uitgevende instelling bijvoorbeeld in de eerste en derde maand van een
kalenderkwartaal wijzigingen in haar noemer heeft aangebracht dan moet zij een periodieke
melding binnen acht dagen na afloop van dat kalenderkwartaal verrichten. In deze melding zal zij
dan niet alleen de noemergegevens aan het eind van dat kalenderkwartaal moeten melden, maar
eveneens de noemergegevens zoals die luidden aan het eind van de eerste maand van dat
kalenderkwartaal (waarin ook wijzigingen plaatsvonden).
Voor de goede orde wordt vermeld dat indien in een kwartaal geen wijzigingen in het kapitaal
hebben voorgedaan, dit niet gemeld hoeft te worden bij de AFM.
ff_relativeren
0
Dames en Heren, de AFM melding Geplaatst Kapitaal door Uitgevende Ondernemingen geeft een verwarrende melding.

€ 690.083,28 aan emissie aandelen. ( www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist... )

terwijl er toch voor € 102.000.000,-- aan kapitaal opgehaald was. Hoe kan dit ?

Maar iets lager in dezelfde registermelding :

Vorige melding : 31.367.422 uitstaande aandelen.
Nieuwe melding 34.504.164 uitstaande aandelen.

Zegt u het maar ... De eerste onvolledige melding waarna nog 1 of meer aanvullende meldingen moeten komen ? Of heeft AMG een flinke stapel met eerder ingekochte aandelen terug in de markt gezet ? (dus veel minder verwatering ?)
DeZwarteRidder
0
quote:

ff_relativeren schreef op 14 april 2021 17:34:


Dames en Heren, de AFM melding Geplaatst Kapitaal door Uitgevende Ondernemingen geeft een verwarrende melding.

€ 690.083,28 aan emissie aandelen. ( www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist... )

terwijl er toch voor € 102.000.000,-- aan kapitaal opgehaald was. Hoe kan dit ?

Maar iets lager in dezelfde registermelding :

Vorige melding : 31.367.422 uitstaande aandelen.
Nieuwe melding 34.504.164 uitstaande aandelen.

Zegt u het maar ... De eerste onvolledige melding waarna nog 1 of meer aanvullende meldingen moeten komen ? Of heeft AMG een flinke stapel met eerder ingekochte aandelen terug in de markt gezet ? (dus veel minder verwatering ?)


Alles wijst er op dat AMG ook de ingekochte aandelen heeft verkocht.
Dit maakt voor de 'verwatering' niks uit, want ingekochte aandelen tellen niet mee voor het dividend en de winstverdeling.
Just lucky
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 14 april 2021 17:46:


[...]

Alles wijst er op dat AMG ook de ingekochte aandelen heeft verkocht.
Dit maakt voor de 'verwatering' niks uit, want ingekochte aandelen tellen niet mee voor het dividend en de winstverdeling.
Volgens mij liggen die nog gewoon op de plank, pas na intrekking daalt het aantal uitstaande aandelen.
ff_relativeren
0
quote:

ff_relativeren schreef op 14 april 2021 17:34:


Dames en Heren, de AFM melding Geplaatst Kapitaal door Uitgevende Ondernemingen geeft een verwarrende melding.

€ 690.083,28 aan emissie aandelen. ( www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist... )

terwijl er toch voor € 102.000.000,-- aan kapitaal opgehaald was. Hoe kan dit ?

Maar iets lager in dezelfde registermelding :

Vorige melding : 31.367.422 uitstaande aandelen.
Nieuwe melding 34.504.164 uitstaande aandelen.

Zegt u het maar ... De eerste onvolledige melding waarna nog 1 of meer aanvullende meldingen moeten komen ? Of heeft AMG een flinke stapel met eerder ingekochte aandelen terug in de markt gezet ? (dus veel minder verwatering ?)

In het beste geval betekent deze AFM melding :

€ 101 miljoen aan ingekochte aandelen terug in de markt en
€ 102 miljoen opgehaald met de 10% onderhandse emissie.

Afgelopen vrijdag werd Norges Bank weer actief na meer dan een jaar geen meldingen in Long Posities. De Long Positie werd verhoogd naar 3,13%. Bron : www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist... .

In grafiek ziet dat er zo uit :

Bijlage:
DeZwarteRidder
1
quote:

ff_relativeren schreef op 14 april 2021 17:34:


Dames en Heren, de AFM melding Geplaatst Kapitaal door Uitgevende Ondernemingen geeft een verwarrende melding.

€ 690.083,28 aan emissie aandelen. ( www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist... )

terwijl er toch voor € 102.000.000,-- aan kapitaal opgehaald was. Hoe kan dit ?

Maar iets lager in dezelfde registermelding :

Vorige melding : 31.367.422 uitstaande aandelen.
Nieuwe melding 34.504.164 uitstaande aandelen.

Zegt u het maar ... De eerste onvolledige melding waarna nog 1 of meer aanvullende meldingen moeten komen ? Of heeft AMG een flinke stapel met eerder ingekochte aandelen terug in de markt gezet ? (dus veel minder verwatering ?)


31.367.422
+ 10% =
34.504.164

Het aantal aandelen is dus precies met 10% verhoogd en er zijn dus geen ingekochte aandelen verkocht.

€ 690.083,28 is de nominale waarde en heeft niks met de emissie te maken.
Hans_U
2
quote:

ff_relativeren schreef op 14 april 2021 17:34:


Dames en Heren, de AFM melding Geplaatst Kapitaal door Uitgevende Ondernemingen geeft een verwarrende melding.

€ 690.083,28 aan emissie aandelen. ( www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist... )

terwijl er toch voor € 102.000.000,-- aan kapitaal opgehaald was. Hoe kan dit ?

Maar iets lager in dezelfde registermelding :

Vorige melding : 31.367.422 uitstaande aandelen.
Nieuwe melding 34.504.164 uitstaande aandelen.

Zegt u het maar ... De eerste onvolledige melding waarna nog 1 of meer aanvullende meldingen moeten komen ? Of heeft AMG een flinke stapel met eerder ingekochte aandelen terug in de markt gezet ? (dus veel minder verwatering ?)


Hoe moeilijk kan het zijn :
- huidige stand : 34.504.164 aandelen
- nominale waarde 0,02 euro.
- geplaatst kapitaal 34.504.164 * 0,02 = 690.083,28 euro
- vorige melding 31.367.422 aandelen
- verschil 3.136.742 aandelen (nieuw dus)

samengevat :
- "we" hebben 102.000.000 extra in kas om leuke dingen mee te gaan doen
- de opbrengsten hiervan delen we nu met 34.504.164 aandelen
- hopelijk/waarschijnlijk brengen die leuke dingen serieus extra geld op
- en je mag er van uit gaan dat zelfs de winst PER AANDEEL toe gaat nemen. Anders had je het beter niet kunnen doen.....

En als positief teken : 102 miljoen was snel gevonden onder grote investeerders die het kennelijk een goede deal vonden voor 32.50. Je mag aannemen dat de directie ze wat leuke vooruitzichten gegeven heeft.
Shorters die voor 32.50 hun posities afgebouwd hebben, gingen er kennelijk van uit dat ze niet voor minder dan 32.50 af konden bouwen.

Wat mij betreft : einde discussie over de emissie. Goede zaak. Geeft vertrouwen voor de toekomst.

succes, groeten, Hans.


ff_relativeren
0
Lamsrust
0
quote:

Hans_U schreef op 14 april 2021 20:26:


[...]

Hoe moeilijk kan het zijn :
- huidige stand : 34.504.164 aandelen
- nominale waarde 0,02 euro.
- geplaatst kapitaal 34.504.164 * 0,02 = 690.083,28 euro
- vorige melding 31.367.422 aandelen
- verschil 3.136.742 aandelen (nieuw dus)

samengevat :
- "we" hebben 102.000.000 extra in kas om leuke dingen mee te gaan doen
- de opbrengsten hiervan delen we nu met 34.504.164 aandelen
- hopelijk/waarschijnlijk brengen die leuke dingen serieus extra geld op
- en je mag er van uit gaan dat zelfs de winst PER AANDEEL toe gaat nemen. Anders had je het beter niet kunnen doen.....

En als positief teken : 102 miljoen was snel gevonden onder grote investeerders die het kennelijk een goede deal vonden voor 32.50. Je mag aannemen dat de directie ze wat leuke vooruitzichten gegeven heeft.
Shorters die voor 32.50 hun posities afgebouwd hebben, gingen er kennelijk van uit dat ze niet voor minder dan 32.50 af konden bouwen.

Wat mij betreft : einde discussie over de emissie. Goede zaak. Geeft vertrouwen voor de toekomst.

succes, groeten, Hans.

Met als aantekening dat per ultimo 2020 2.909.924 aandelen “in portfolio” worden gehouden, i.e. de winst op deze aandelen komt AMG zelf toe. Deze zijn statutair nooit ingetrokken, doch wil AMG aanhouden om toekomstige personeelsoptieplannen en aandelenbonusplannen met af te dekken.

De facto verwatert op termijn de EPS met 10%.

Desalniettemin goede actie van management om die toch wel rampzalige beslissing tot inkoop van aandelen in 2019 terug te draaien. Nu ontstaat er weer lucht op de bankconvenanten, wordt een groot herfinancieringsrisico weggenomen en is er meer kredietruimte voor CAPEX.

Lamsrust
2

Met als aantekening dat per ultimo 2020 2.909.924 aandelen “in portfolio” worden gehouden, i.e. de winst op deze aandelen komt AMG zelf toe. Deze zijn statutair nooit ingetrokken, doch wil AMG aanhouden om toekomstige personeelsoptieplannen en aandelenbonusplannen met af te dekken.

De facto verwatert op termijn de EPS met 10%.

Desalniettemin goede actie van management om die toch wel rampzalige beslissing tot inkoop van aandelen in 2019 terug te draaien. Nu ontstaat er weer lucht op de bankconvenanten, wordt een groot herfinancieringsrisico weggenomen en is er meer kredietruimte voor CAPEX.quote:

Hans_U schreef op 14 april 2021 20:26:


[...]

Hoe moeilijk kan het zijn :
- huidige stand : 34.504.164 aandelen
- nominale waarde 0,02 euro.
- geplaatst kapitaal 34.504.164 * 0,02 = 690.083,28 euro
- vorige melding 31.367.422 aandelen
- verschil 3.136.742 aandelen (nieuw dus)

samengevat :
- "we" hebben 102.000.000 extra in kas om leuke dingen mee te gaan doen
- de opbrengsten hiervan delen we nu met 34.504.164 aandelen
- hopelijk/waarschijnlijk brengen die leuke dingen serieus extra geld op
- en je mag er van uit gaan dat zelfs de winst PER AANDEEL toe gaat nemen. Anders had je het beter niet kunnen doen.....

En als positief teken : 102 miljoen was snel gevonden onder grote investeerders die het kennelijk een goede deal vonden voor 32.50. Je mag aannemen dat de directie ze wat leuke vooruitzichten gegeven heeft.
Shorters die voor 32.50 hun posities afgebouwd hebben, gingen er kennelijk van uit dat ze niet voor minder dan 32.50 af konden bouwen.

Wat mij betreft : einde discussie over de emissie. Goede zaak. Geeft vertrouwen voor de toekomst.

succes, groeten, Hans.Dongen
0
quote:

Zomer in aantocht schreef op 15 april 2021 09:21:


Koers Tomtom en Signify gaan hard omhoog.

BAM en Heijmans nu ook in het groen.

avantium iets lager, umicore hoger etc maar dat alles heeft niets van doen met AMG
Dongen
0
Ondanks dat het een goede move zou zijn die aandelenuitgifte, is de beurs daar -even?- niet zo zeker van. De koers heeft moeite om bij te trekken van de koersval. Ik vind dat tamelijk teleurstellend want had anders verwacht.
ff_relativeren
1
shorter Connor, Clark and Lunn Investment Management gaat van 1,09% naar 0,96%. ( -/- 0,13 )
Huppelkatje
0
Het Zuid-Koreaanse staalbedrijf Posco heeft plannen aangekondigd om een fabriek in Gwangyang te bouwen om lithiumhydroxide te extraheren voor batterijen van elektrische auto's. Het bedrijf is ook van plan om in Argentinië te investeren om zijn ambities op het gebied van elektrische voertuigen te bevorderen.

De bouw van de fabriek in Gwangyang begint naar verwachting in de eerste helft van 2021 en wordt in 2023 afgerond. Het Koreaanse bedrijf zegt dat de fabriek een jaarlijkse productiecapaciteit van 43.000 ton lithiumhydroxide zal hebben, wat volgens het bedrijf voldoende zal zijn voor ongeveer een miljoen elektrische voertuigen. De spodumeen zal afkomstig zijn van een fabriek in Australië.
2.050 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 18 jun 2021 17:39
Koers 27,420
Verschil -0,900 (-3,18%)
Hoog 28,520
Laag 27,300
Volume 567.762
Volume gemiddeld 274.479
Volume gisteren 152.789