Oh, oh wat is die Superstaat EU zo mooi!

181 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » | Laatste
jonas
0

Helemaal gelijk. En voor samenwerking maar zoals het nu gaat Nexit en NU! Niets geen Hoekstragedoe en steeds een beetje toegeven. Aansluiten bij de Britten en dat zijn er al 2. Niets geen Nexit is doom, maar nee Blijven zal nog meer doom blijken. Ach en ben je voor afschaffing Nederland blijf geloven in de EU-spookjes.

www.telegraaf.nl/watuzegt/3571240/gel...Groet, Jonas
jonas
2

Kul argumenten voor de Eurofielen.

1. Dankzij EU geen oorlog.

Waar is het bewijs dat die oorlog er zonder EU wel was geweest.

2. EU geeft voordelen van vrijhandel

Theorie van Ricardo ligt daar aan de basis. Echter Ricardo ging helemaal niet uit van halve volksverhuizingen. Wat zijn kosten? Bedrijfskosten? Zijn er dan geen maatschappelijke kosten. Geweldig, hoor al die wegstroom van hoogopgeleide jongeren uit de arme EU-landen.

3. We kunnen niet anders op tegen China en de USA met verschrikkelijke Trump

Ja dat krijg je dan als jezelf nooit een vuist hebt gemaakt tegen China zoals aangaande oneerlijke concurrentie met staatsbedrijven en heb opgetreden tegen Chinese technologieroof.

En ja Trump gaat uit van naties met grenzen en wat is daar fout aan? En ook ja die Iranopstelling van de EU is ook zo geweldig in de sfeer van zalvend rondgaan a la Obama die ven miljardentegoeden aan Iran vrijgaf ter financiering van gestook in nabuurlanden voor vage toezeggingen zonder harde controle.

4. EU is voor mensenrechten en dat is grondslag EU.

Gelden die rechten dan niet in andere landen en zou dat daar dan ook niet daar moeten en wat heeft dat laatste dan weer te maken met een specifieke EU?
Is mensenrechten de geitenbrei die het Europese Hof van maakt?

5. EU is democratie.

Wel vreemd al die afschaffingen van referenda in EU-landen. En waarom werd de stem van de meerderheid van de bevolking in Nederland en Frankrijk tegen de Lissabonafspraken gewoon door de plee gespoeld.

6. EU moet zich wapenen tegen boef Poetin.

Poetin is geen lievertje, maar Oekraïne was altijd al Russisch waarom moesten Verhofstadt en Van te Balen die zaken daar zo opstoken?

7. EU is voor het moderne en technologische vooruitgang.

Zie die belachelijke EU-subsidies aan vooral zuidelijke keuterboertjes en aan gaande energiebeleid van dat waanzinnige biomassa is schoon.

Kan zo wel doorgaan. Voor samenwerking ben ik en aanvankelijk voor de EU ook, maar na steeds verdere EU-idiotie is het voor mij helemaal genoeg geweest. Dus op naar Nexit en een administratiebureau in Brussel is meer dan voldoende.

Groet, Jonas


DeZwarteRidder
0
Column: Hoe Europa een winnaar kan worden!

Door Willem Vermeend en Rick van der Ploeg
Updated Vandaag, 07:36
Vandaag, 07:35 in FINANCIEEL

De EU dreigt in de wereld van morgen een verliezer te worden. Als we niets doen, wordt de wereld straks gedomineerd door China en de VS. De EU-leiders moeten daarom met een concreet plan komen waarmee Europa de winnaar van de toekomst wordt. Dat is niet alleen nodig om meer draagvlak bij Europese burgers te realiseren, maar ook voor duurzame groei, extra banen en welvaart in de EU.

Deze week kwamen de Europese leiders samen in Roemenië om te overleggen over een strategische agenda. Deze moet het richtsnoer worden voor de nieuwe Europese Commissie die in beginsel op 1 november 2019 aan de slag gaat. Het overleg heeft niet geleid tot aansprekende plannen voor de toekomst waarmee de campagnevoerders voor de Europese Parlementsverkiezingen op 23 mei kiezers kunnen werven. De leiders kwamen niet verder dan een korte verklaring met tien beloften die betrekking hebben op grote thema’s, zoals klimaatverandering, de migratiepolitiek, veiligheid en verbeteringen van de interne (digitale) markt. Opvallend is wel dat bij de Europese leiders de zorgen toenemen over de internationale (economische) positie van de EU. Deze komt steeds meer onder druk te staan doordat de VS, China, maar ook Rusland hun belangen veel beter behartigen dan de verdeelde EU.

Nieuwe economie

De komende decennia zal de huidige wereldeconomie spectaculair veranderen. Door de verdere opmars van digitalisering, nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, het Internet of Things, robottechnologie en de ingrijpende gevolgen van klimaatverandering wordt de wereld op zijn kop gezet. Daarnaast gaat de mondiale economie sterk veranderen doordat China uitgroeit tot de grootste economie van de wereld en de eerste plaats van de VS zal overnemen. Chinese investeringen in digitalisering, robot tech en innovatieve technologieën spelen daarbij een centrale rol.

De wereldeconomie wordt gedomineerd door drie economische handelsblokken: China, de VS en de EU. Op dit moment is de EU het grootse handelsblok van de wereld met een groot netwerk aan handels- en investeringsverdragen, maar de EU dreigt om een aantal redenen het zwakste machtsblok te worden. De hoofdreden is dat Europa zowel ten opzichte van de VS als China fors achterloopt op het terrein van digitalisering, robots, nieuwe technologieën en slimme tech startups die vooroplopen bij innovaties.

In de meeste EU-landen ontbreekt een stimulerend ondernemingsklimaat voor tech en jeugdige ondernemende starters. Ze worden onder meer afgeremd door bureaucratische (fiscale) regels en onvoldoende risicokapitaal. Een ander belangrijk knelpunt in Europa is de verdeeldheid binnen de EU over de toekomstige koers.

Lagere groei

De EU krijgt de komende jaren te maken met een lagere economische groei die voor de meeste lidstaten gemiddeld tussen 1% en 1,5% zal liggen. Tot voor kort was dit 2% en hoger. Een belangrijke verklaring is de toenemende vergrijzing, maar ook de lage arbeidsproductiviteit in de lidstaten.

Vorige week kwam vanuit VS het opzienbarende bericht dat in het eerste kwartaal van 2019 de Amerikaanse productiviteit is gestegen met 3,6%; de grootste stijging in vijf jaar. Amerikaanse analisten zijn het niet eens over de vraag of de forse stijging een incident is en ook niet over de vraag of de VS een winnend model heeft gevonden voor het aanjagen van de productiviteit. Aanhangers van president Donald Trump weten het zeker: het is te danken aan het beleid van de regering Trump dat gericht is op technologische vernieuwingen en de eerder doorgevoerde forse belastingverlagingen. Het is nog te vroeg om deze aanhangers gelijk te geven, maar de tegenstanders van het Trump-beleid zitten wel in de verdediging. Voor Brussel zou het een aanleiding kunnen zijn eens vriendschappelijk met Trump te bellen.

EU als winnaar

De meeste EU-burgers willen minder Brussel op het vlak van nationale kwesties, maar meer EU op grote grensoverschrijdende thema’s zoals het klimaatbeleid, internationale veiligheid, de immigratie- en vluchtelingenproblematiek en bevordering van internationale handel. Kiezers vinden ook dat de EU socialer moet worden en dat de EU-leiders er voor moeten zorgen dat Europa een machtsblok vormt tegenover de VS, China en Rusland.

Hoe kan de EU een winnaar worden? Daarvoor is naast hoge scores op bovengenoemde thema’s een wenkend perspectief nodig. Zo kwam de Europese Commissie eind 2018 met het goede idee om van de EU de eerste grote economie te maken die in 2050 klimaatneutraal is. Een realistische optie? Ja, maar dan moet het roer radicaal om. We moeten dan stoppen met het huidige klimaatbeleid dat in de meeste EU-landen gekenmerkt wordt door forse lastenverhogingen voor burgers en bedrijven, stoppen met bureaucratische klimaatregelingen en dure subsidies.

Technologie

Alle EU-lidstaten moeten volop inzetten op gezamenlijke technologische oplossingen en onderzoek en ontwikkeling op klimaat tech. Dit is ook de boodschap van ’The Exponential Climate Action Roadmap’. Volgens dit gezaghebbende internationale rapport (2018), kan met digitalisering en nieuwe technologieën de wereldwijde uitstoot van CO2 in 2030 met ongeveer 50% worden verminderd. Door technologische innovaties en zogenoemde doorbraaktechnologie in de jaren daarna, zou het mogelijk zijn om in de buurt te komen van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Deze innovaties zouden binnen de EU gestimuleerd moeten worden met een Europese CO2-taks die voor het bedrijfsleven budgettair neutraal uitpakt.

Slimme tech

Bij slimme (klimaat)technologie gaat het onder meer om het gebruik van kunstmatige intelligentie, het Internet of Things, kwantumtechnologie, robotica, 3D-printen, nanotechnologie, waterstoftechnologie enz. Daarmee kunnen energiearme productieprocessen worden gerealiseerd en ook de rendementen van duurzame energie fors worden verbeterd. Een toenemend aantal experts gaat ervan uit dat zogenoemde thorium-centrales die geen CO2 uitstoten een bijdrage kunnen leveren aan het halen van de klimaatdoelstellingen. Maar het duurt ten minste nog twintig jaar voordat de eerste van deze centrales op de markt komt. Met extra middelen kan deze termijn wellicht korter worden.

Bij een klimaatbeleid dat vooral stoelt op de inzet van de nieuwste technologieën blijft de overheid een essentiële rol vervullen; om technologie en onderzoek te bevorderen waarmee CO2-reducties worden gerealiseerd, maar ook om negatieve effecten van deze technologische ontwikkeling te voorkomen, zoals het tegengaan van zogenoemde rebound-effects.

Een breed gedragen klimaatbeleid met extra voordelen

Het klimaatbeleid krijgt een vriendelijker gezicht en een breder maatschappelijk draagvlak als landen de nadruk gaan leggen op de inzet van innovatieve technologieën waarmee we de energietransitie van fossiel naar duurzaam gaan versnellen. Deze inzet stimuleert ook de verwachte lage groei, schept nieuwe banen, maar ook een groenere economie met een gezondere leefomgeving. Met dit wenkende perspectief wordt klimaatbeleid inspirerend en ’leuk’, neemt het maatschappelijke draagvlak toe en wordt de EU ook de winnaar van de toekomst.
jonas
0

Vermeend en Van der Ploeg? Zeker geen domme jongens, maar ze draaien nu wel erg lang dezelfde grammofoonplaat binnen de gevestigde kaders waarin ze groot zijn geworden met een hoop dubieuze vage zalvende taal.

"De meeste EU-burgers willen minder Brussel op het vlak van nationale kwesties, maar meer EU op grote grensoverschrijdende thema’s zoals het klimaatbeleid, internationale veiligheid, de immigratie- en vluchtelingenproblematiek en bevordering van internationale handel. Kiezers vinden ook dat de EU socialer moet worden en dat de EU-leiders er voor moeten zorgen dat Europa een machtsblok vormt tegenover de VS, China en Rusland".

Zijn de meeste Europese burgers tegen Russen of Chinezen en de USA? Geloof ik niets van. Ja de EU-leiders hebben gezien hun eigen zwakke presteren en hun riante positie een tegenstander nodig.

Nemen we immigratiebeleid aangaande immigratie ja de meeste Oost Europeanen willen graag moslims met hun anti democratische geloof buiten heel Europa houden en Merkel wil liever er 1 of meer moslims erbij en dat voor heel Europa.

Beetje holle praat van de heren Vermeend en van der Ploeg en dat naast het gebruikelijke gereutel over technologie waarvan ze blijkbaar een standaard tekst elke keer even kopiëren zonder met concrete zaken te komen.

Gemeenschappelijk veiligheidsbeleid? Best, maar Europees leger? Volkomen dwaas. Gaat een Slowaak ons vaderland verdedigen vanwege "sterven voor Europa".

Mogelijk wel als je de arme mensen daar mega Europese salaris voor betaalt, maar dat is dan voor het geld en niet dat ideaal. Normaal is: er is een land en die onderling verbonden inwoners zoeken gemeenschappelijke verdediging. EU draait bij gebrek aan echte volkssteun steun de zaken om.

Ga nu eens in op de inhoud in reacties daarboven Zwarte Ridder. Leg mij nu eens uit waarom jij zo pro EU bent!

Groet, Jonas

PS Vermeend en Van der Ploeg waren ooit creatieve voortrekkers, maar zijn gewoon wat ingezakte oude heren geworden. Ze hadden eens moeten vooruitdenken en moeten komen over Europa na de EU.

Echter binnen hunzelf gestelde kaders doen ze dat niet, want te gevaarlijk om impopulair te zijn bij je politiek correcte vriendjes. Valt me van ze tegen. Zal waarschijnlijk aan hoge alimentaties enzo liggen, want verstand hebben ze wel.
jonas
0

Kunt u half stoned (zie zijn andere postings) Loyalty niet weghalen IEX?

Bij Zwarte Ridder twijfel ik nog wat. Oerdom, stoned? Nee, ik denk iemand met de nodige blinde vlekken en te onnadenkend. En achterna lopende eigenschappen om toch vooral politiek correct te blijven zijn. Weinig eigen karakter/denken. Geen echte onruststoker en meer iemand die netjes midden in de kerk gaat zitten.

Groet, Jonas


rationeel
0
Goed onder woorden gebracht Jonas:)

Ik heb vanmiddag ook op hem gereageerd in de klimaat draad, waar hij het afgekloven verhaal van de twee oude rakkers eveneens had geplakt.
jonas
0

Rationeel ben hier niet voor psycho-analyse van ene Zwarte Ridder.

Gaat mij om een dreiging van afschaffing Nederland onder geknecht door Brusselse zakkenvullers. Daar voel ik dus niet zoveel voor. En ik geef gaarne alle Eurofielen gelegenheid om alle zinnige argumenten voor die EU in te brengen.

Het is echter angstwekkend stil. Vreemd heeft de NPO niet onlangs voor de honderdste keer geconstateerd dat we volgens de EU gefinancierd onderzoek allemaal gillend enthousiast zijn over de EU?

Allemaal zo doorzichtig die pro EU-verhaaltjes. Zou weleens een overzicht willen zien van besteding EU fondsen die richting D'66, Volt, subsidieclubjes gaat.

Kern blijft echter: wat hebben wij als Nederlanders nu echt aan de EU wat ook niet anders te regelen valt!

Groet, Jonas
objectief
0
quote:

jonas schreef op 11 mei 2019 18:28:Helemaal gelijk. En voor samenwerking maar zoals het nu gaat Nexit en NU! Niets geen Hoekstragedoe en steeds een beetje toegeven. Aansluiten bij de Britten en dat zijn er al 2. Niets geen Nexit is doom, maar nee Blijven zal nog meer doom blijken. Ach en ben je voor afschaffing Nederland blijf geloven in de EU-spookjes.Sluit je aan bij de gele hesjes in Rotterdam; oh nee dat kan niet meer, er waren maar 10 betogers meer over en ze zijn daarom gestopt.
9 op de 10 Nederlanders is tevreden; het wordt moeilijk dan nog een demonstrant te vinden.(en dank zij de EU is maar 2,4% arm; vnl.invaliden en geestelijk gehandicapten?)
objectief
0
quote:

jonas schreef op 11 mei 2019 18:58:Kul argumenten voor de Eurofielen.Heb je hier je vrije zaterdag aan besteedt...zelfbeklag terwijl heel Nederland aan het genieten is. De normale burger heeft geen interesse in politiek, die is druk bezig met haar/zijn eigen dingen.
jonas
0

Objectief graag ARGUMENTEN. Voor mijn argumenten heb ik echt niet de hele zaterdag nodig, hoor. Ik beschouw me overigens als normale burger en mijn familie en vrienden ook, maar goed dat ben jezelf dan blijkbaar weer niet.

Toch even nogmaals Objectief in discussie hoort het te gaan om feiten en argumenten en ik moet helaas constateren dat jij die niet hebt.
Doe je best en probeer eens nu met zinnige argumenten te komen i.p.v. het domme na lopertje te zijn binnen de politieke correcte nablaat gutmensch groep.

Groet, Jonas
jonas
1

Verkiezingsspotje van 50 plus. Teneur Europa niet helemaal goed en als we de buitengrenzen maar sluiten van EU alles goed. Ze hadden het zelfs over gepensioneerden solidair in heel Europa.

De pensio's in Nederland die altijd in Nederland netjes via hun fondsen hebben gespaard moeten blijkbaar nu toch weer geld geven aan arme niet gesparend hebbende veel eerder met pensioen gaande gepensioneerden in Zuidelijke landen.

Nee 50 plus begrijp de mechaniek van de EU niet, maar er zijn gelukkig heel wat 50 plussers die dat wel begrijpen.

Dat is bij 50 plus typisch VARA Jan Nagelinvloed waar ze niet los van komen. Via die rente die laag is vanwege de EU omdat anders die Zuidelijke landen hun eigen broek niet kunnen ophouden, betalen de 50 plussers hier allang de prijs voor die geweldige EU en dat zegt 50 plus dan weer niet. Slappe hap!

Nou, Objectief waar zijn die argumenten pro EU nu?

Groet, Jonas
rationeel
0
quote:

jonas schreef op 11 mei 2019 22:46:Verkiezingsspotje van 50 plus. Teneur Europa niet helemaal goed en als we de buitengrenzen maar sluiten van EU alles goed. Ze hadden het zelfs over gepensioneerden solidair in heel Europa.

De pensio's in Nederland die altijd in Nederland netjes via hun fondsen hebben gespaard moeten blijkbaar nu toch weer geld geven aan arme niet gesparend hebbende veel eerder met pensioen gaande gepensioneerden in Zuidelijke landen.

Nee 50 plus begrijp de mechaniek van de EU niet, maar er zijn gelukkig heel wat 50 plussers die dat wel begrijpen.

Dat is bij 50 plus typisch VARA Jan Nagelinvloed waar ze niet los van komen. Via die rente die laag is vanwege de EU omdat anders die Zuidelijke landen hun eigen broek niet kunnen ophouden, betalen de 50 plussers hier allang de prijs voor die geweldige EU en dat zegt 50 plus dan weer niet. Slappe hap!

Nou, Objectief waar zijn die argumenten pro EU nu?

Groet, Jonas


IK ben het met je eens hoor JONAS:)

Net als het grootste deel van de bevolking.

Ik stem op DERK JAN EPPINK:)

Ter informatie EUROPEES REALISME:)

Inflatie en lage rente. De consequenties komen later.
Dat noemen ze verantwoord regeren:(

jonas
0

EN nogmaals dat lullekoekargument van "EU bracht vrede in Europa". Wordt voortdurend als matra herhaald. Geen enkel bewijs voor! De EEG ontstond trouwens pas tussen een beperkt aantal landen in 1952.

Er was ook na WO2 geen verdrag van Versailles. Geen enkel bewijs is er ook dat als landen samen gaan dat er dan geen ruzie maar kan ontstaan. Kijk gewoon naar België dat zich met Nederland niet geweldig voelde.

Omdat de politieke elite in Brussel gesteund door enkele EU baantjes beluste politici zoals Lubbers, Balkenende (gingen allemaal op hun EU-bek en binnenkort Rutten ook) de interne verschillen goed zien, hebben ze nu radicaal gekozen voor

1. Vijanden zoeken. 2. Massa-immigratie uit vreemde culturen 3. Nationaliteitsgevoel vernietigen. 4. Weg to the bottom aan de onderkant van de arbeidsmarkt etc etc

Groet, Jonas

jonas
0

Op dit draadje zal ik stuk voor stuk de vermeende voordelen van de EU eens kritisch nalopen.

Dat onzinargument van 'alleen vanwege EU hebben geen oorlog' is dus al op geen enkel houdbaar feit of argument gebaseerd.

Morgen Vrijhandel. Ik heb Ricardo de uitvinder van de wet op Vrijhandel uitgebreid bestudeerd dus nodig de Eurofielen eens uit te leggen hoe dit basis uitgangspunt zich verhoudt tot de huidige EU.

Groet, Jonas

PS Hoe passen exportsubsidies en importheffingen van de huidige EU daarbij. Geldt vrijhandel wel of niet met de rest van de wereld. Welke voorwaarden? Is Trump zo gek dat hij handel toch ook politiek ziet?
jonas
0

Overigens nog even op dat onweerlegbare argument van EU heeft oorlog voorkomen.

Ene Hans Brusselmans toetert dat o.a. rond. Welke oorlog? Waarom precies? Bewijs dat we zonder EU wel oorlog hadden gehad! Lijkt me toch beter naar de historische omstandigheden te kijken.

Pas in 1962 was er van een iets uitgebreidere EU, maar nog zeer beperkt. In die tijd was de Koude Oorlog al volop gaande. Kijken we daarop meer terug en bestuderen we de Tweede Wereldoorlog en bijvoorbeeld het verdrag van Yalta en het opereren van Churchill dan zie je dat hij al de voorkeur had voor een invasie vanuit het zuiden om de Russen meteen terug te drukken.

Gewichtige EU-praat over historisch dit of dat, maar de EU heeft bewijsbaar voor vrede gezorgd, is natuurlijk sowieso flauwekul, want veel belangrijker in de naoorlogse verhoudingen was de NATO.

Volgevreten Hansje en vriendjes en vriendinnetjes zoals D'66 luxurygirl In 't Veldt verkondigen dus flauwekul en dat doet hij en zij in minder mate in 10 talen en is nog erger want dat is dan ook 10 keer flauwekul.

Morgen verder over vrijhandel en hoe dat met de EU nu zit of zou moeten zitten. En gaarne goed beargumenteerd commentaar en geen flodders van Objectief en Policorgelovigen.


Groet, Jonas


PS Schreef eens een scriptie over "Polen en het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog. Ding liep met de slechte begeleiding volkomen uit de hand. Ging van die verdragen naar Poolse regering in Londen, communistisch Joods verzet in Polen, Katyn, opstand in Warchau etc etc.

Gelukkig op een gegeven moment er na 80 pagina's toch maar een punt weten achter te zetten. Conclusie: Jonas geschiedenis is te omvattend voor jou. Ga maar lekker economische modellen, statistiek en harde skiënde richting op want anders wordt je gek van al die boeken.rationeel
2
Met al die aanslagen, kun je toch moeilijk beweren dat wij hier in vrede leven.

Verhoogde dreigingsniveaus en voortdurende noodzaak van alertheid, wijzen in een andere richting;)
objectief
0
quote:

jonas schreef op 12 mei 2019 00:28:Overigens nog even op dat onweerlegbare argument van EU heeft oorlog voorkomen.Bewijzen valt er niks, maar 1 ding is zeker onze welvaart is sterk toegenomen.

In Nederland zijn er maar 2,4% arm tegen gemiddeld 6,2 in de Europese Unie.

In Oost-Europa is de armoe in 6 jaar met 50% gedaald; een beetje Nederlander die graag over de grens gaat zal daar heel blij mee zijn.


Zonder EU zou onze welvaart circa 25% minder zijn; leuk om af en toe wat tegen de EU te trappen, maar niemand wil zonder tenzij je geen verstand hebt.
strtbn
0
Ik lees net dat de VVD (net als D66) in het clubje van Macron gaat meedraaien in de EU. Dat zegt weer genoeg over Rutte.
DurianCS
0
quote:

strtbn schreef op 12 mei 2019 10:03:


Ik lees net dat de VVD (net als D66) in het clubje van Macron gaat meedraaien in de EU. Dat zegt weer genoeg over Rutte.

Hadden ze keuze dan?
181 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
718,15  +5,69  +0,80%  16:03
 AMS25-24h^ 717,81 +0,75%
 Germany30^ 15.381,20 +1,21%
 Dutch15-index 19.069,53 +0,55%
 BEL 20 4.047,22 +0,74%
 Europe50^ 4.029,76 +0,76%
 Euro30-index 20.629,33 +0,59%
 US30^ 34.669,31 +0,34%
 Nasd100^ 13.740,95 +0,94%
 US500^ 4.225,37 +0,55%
 Japan225^ 29.374,56 +0,02%
 Gold spot 1.838,36 +1,26%
 EUR/USD 1,2125 +0,51%
 WTI 65,03 +0,22%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

Ordina +10,51%
ASMI +3,99%
Pharming +3,81%
Air France-KLM +3,37%
CM.COM +2,96%

Dalers

AMG -2,62%
Alfen N.V. -2,27%
VIVORYON THER... -1,75%
SIGNIFY NV -1,41%
DSM -1,39%

Nieuws Forum meer

BAM gaat bouwen aan Brits station op ...
Bunder op 1 mei 2021 11:23
8
Verkopen webwinkel bol.com flink omho...
Waardebelegger op 26 apr 2021 10:20
12
Bayer diep in het rood door schikking...
Aspro op 23 apr 2021 20:13
27
Totale marktwaarde bitcoin weer boven...
morgen1 op 22 apr 2021 21:19
7
'Verkiezingsprogramma's schieten teko...
haas op 18 apr 2021 19:33
10