fraude bij/door overheid ?

244 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » | Laatste
objectief
0
quote:

Freemoneyforever schreef op 30 januari 2021 22:12:


Niet handelen door provincies vind ik ook frauduleus, ze laten de beveiliging van hun IT willens en wetens verwaarloosd:Stuur een briefje naar de Gemeenteraad; als je nadeel van hebt.
Freemoneyforever
0
IT-kosten overheid meer dan de helft hoger dan gemeld
Stijn van Gils 1 feb

De werkelijke automatiseringskosten van de Rijksoverheid vallen zeker 50% hoger uit omdat de rapportages van overheidsorganisaties vaak ontbreken. Politici kunnen hierdoor hun controlerende taak niet goed uitvoeren.

In het kort

De Rijksoverheid geeft minstens 50% meer uit aan IT dan de officiële rapportage suggereert.
Rapportages van verschillende instanties zijn onduidelijk en slecht te vergelijken, waardoor onduidelijk blijft of kosten terecht zijn gemaakt.
Experts pleiten voor meer eenduidigheid en opsplitsing van posten.

De Rijksoverheid geeft aanzienlijk meer geld uit aan IT dan de officiële rapportage suggereert. Het gaat om een verschil van minstens €1,3 mrd, maar de werkelijke extra automatiseringskosten zijn waarschijnlijk nog veel groter.

IT is een groeiende kostenpost binnen de overheid. Bovendien zag het rijk de afgelopen jaren verschillende IT-projecten mislukken. Om beter te in te schatten of geld juist wordt besteed, brengt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) jaarlijks de kosten van alle ministeries in kaart. Dit overzicht geeft echter een volledig vertekend beeld.

Op de lijst staan nu slechts de kosten van ministeries en sommige uitvoeringsorganisaties, zoals de Belastingdienst en het RIVM. Zelfstandige bestuursorganen, die niettemin vitale overheidstaken uitvoeren, zoals uitkeringsinstantie UWV, de rechtbanken en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) ontbreken in principe op de lijst. Dat terwijl juist over de IT-bestedingen van deze organisaties veel discussie bestaat.

'Het is een slechte zaak dat zelfs uitvoeringsinstanties met een enorme digitale component niet zijn meegenomen', zegt Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid voor D66. Begrotingen zijn door dit soort vertroebelingen lastig te controleren, zegt hij.
Zeker 50% meer

In haar laatste rapportage, over 2019, kwam het ministerie zelf op een totaal van ruim €2,7 mrd. Deze lijst laat een forse stijging zien van zo'n €400 mln ten opzichte van een jaar eerder. Waar deze stijging van ruim 17% vandaan komt, wordt volgens een woordvoerder van BZK niet centraal bijgehouden.

Maar de werkelijke rekening is nog veel hoger. Want wanneer ook automatiseringskosten van belangrijke zelfstandige bestuursorganen worden meegeteld, valt de IT-rekening zo'n 48% hoger uit, op zo'n €4 mrd, blijkt uit een analyse van jaarverslagen. Ook in dat bedrag is nog lang niet alles meegenomen, omdat verschillende organisaties de totale kosten van automatisering überhaupt niet vermelden. In totaal zal de rekening daarom zeker meer dan 50% hoger zijn.

'Dit is zorgelijk, want hierdoor kunnen Kamerleden hun controlerende taak niet goed kunnen uitvoeren', zegt Cokky Hilhorst, hoogleraar business & IT aan de Nyenrode Business Universiteit en voormalig hoofd van het Bureau ICT-toetsing dat grote IT-projecten bij de overheid controleert. Hilhorst heeft moeite met het gebrek aan overzicht en consistentie. Alles klopt want in kleine letters valt netjes te lezen dat sommige overheidsdiensten zijn uitgesloten. 'Ondertussen geeft de rapportage wel een verkeerd beeld.'

Volgens Kaj Wen, principal consultant van Metri dat voor bedrijven en overheden in kaart brengt hoe de IT ervoor staat, geven de overheidsrapportages onvoldoende informatie. 'Je kunt in jaarrapportages wel lezen wat de kwaliteit van de dijken is en waar onderhoud nodig is. Maar bij de IT krijg je dat soort zaken vrijwel nooit te zien.' Dergelijke informatie is volgens hem wel nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Geen kerntaak

Verschillende overheidsdiensten schrijven dat hun werk in de kern om IT gaat, maar volgens Wen zien veel organisaties IT eigenlijk slechts als ondersteunende functie, net zoals de beschikbaarheid van stroom of water. De rapportage van IT krijgt daarom weinig aandacht. Vrijwel nergens is te lezen hoeveel onderhoud de gebruikte IT de komende jaren nodig heeft, of in hoeverre de IT überhaupt heeft bijgedragen aan het behalen van doelstellingen.

Bovendien is het nu vrijwel onmogelijk om organisaties met elkaar te vergelijken. Zo benoemt de ene organisatie slechts het totaal aan automatiseringskosten of zelfs helemaal niets, terwijl bijvoorbeeld uitvoeringsinstantie CAK wel duidelijk onderscheid maakt in kosten voor onderhoud van bestaande systemen en vernieuwing.

Wen pleit ervoor dat organisaties op zijn minst moeten benoemen welk deel van hun budget opgaat aan basisfunctionaliteit, zoals Office en de antivirus, en welk deel naar organisatie-specifieke IT, zoals een systeem om de hoogte van een belasting uit te rekenen of kentekens in te registreren. 'Dat maakt organisaties beter vergelijkbaar', zegt hij. Een organisatie die veel werk geautomatiseerd heeft, zal immers hogere IT-kosten hebben maar kan daarmee op andere vlakken besparen.

Kosten voor vernieuwing

Ook Hilhorst vindt dat IT kosten duidelijk gespecificeerd moeten worden. De kosten voor het instandhouden van IT-systemen moeten volgens haar zo laag mogelijk zijn, zodat er ruimte is voor 'beheerste vernieuwing'.

Een woordvoerder van BZK laat weten aan verbeteringen en te werken aan een 'rijksbreed stelsel, waarin gegevens onderling vergelijkbaar zijn'.

Originele link van het artikel: fd.nl/futures/1368440/it-kosten-overh...
haas
1
2/2013 nam Overheid SNS bank over
Toen stond al vast dat de obligatiehouders recht hadden op 800.000.000 terugave
Is het vechten tegen de bierkaai ?:)

Frans Faas trok ten strijde . Waarvoor dank Frans
nl.linkedin.com/public-profile/in/fra...

Toch weet de Overheid dat nog 8 jaren tegen te houden
Deze week de rechtbank: 800.000.000 uitkeren volgens media berichten
En mss gaat Hoekstra nog in hoger beroep tegen de uitspraak
En int nog elk jaar dividend op huidige Volksbank
www.iex.nl/nieuws/ANP-120221-074/De-V...

PS: het trieste is dat met name SNS bank hun kleine spaarders adviseerde om eigen obligaties te kopen
Ik was/ben geen slachtoffer hiervan. Maar hoorde destijds wel in mijn omgeving hierover
haas
0
’Ondernemers moesten onterecht toeslagen terugbetalen’
Door REDACTIE DFT/ANP

Gisteren, 09:46
AMSTERDAM - En weer een fout met toeslagen door de Belastingdienst. Duizenden startende ondernemers hebben jarenlang onterecht toeslagen moeten terugbetalen.

Volgens schattingen van het ministerie van Financiën zijn mogelijk 10.000 tot 15.000 Nederlanders in de problemen gekomen omdat zij hun zogenoemde leenbijstand moesten terugbetalen.
==============================================================================================
Met de leenbijstand konden uitkeringsgerechtigden met een renteloze lening van de overheid een eigen bedrijf starten. De overheid zou hun inkomen maximaal drie jaar aanvullen tot bijstandsniveau. Als achteraf uit de jaarcijfers bleek dat ze met hun onderneming niet meer dan de bijstandsnorm hadden verdiend, werd de lening kwijtgescholden.

Boekhoudkundige kronkel
Door een boekhoudkundige kronkel telde de Belastingdienst het kwijtgescholden bedrag op bij het toetsingsinkomen.Het probleem was al sinds 2010 bekend, blijkt uit jurisprudentie en Kamervragen.

voor meer info:
www.telegraaf.nl/financieel/103056064...

PS:straks maar even naar de pastoor:
- bidden voor de dolgedraaide belastingdienst,resp Politiek DenHaag 
- Of toch maar bidden voor de burger-slachtoffers dat Rutte ook hun helpt ?
Freemoneyforever
0
quote:

haas schreef op 21 februari 2021 09:40:


’Ondernemers moesten onterecht toeslagen terugbetalen’
Door REDACTIE DFT/ANP

Gisteren, 09:46
AMSTERDAM - En weer een fout met toeslagen door de Belastingdienst. Duizenden startende ondernemers hebben jarenlang onterecht toeslagen moeten terugbetalen.

Volgens schattingen van het ministerie van Financiën zijn mogelijk 10.000 tot 15.000 Nederlanders in de problemen gekomen omdat zij hun zogenoemde leenbijstand moesten terugbetalen.
==============================================================================================
Met de leenbijstand konden uitkeringsgerechtigden met een renteloze lening van de overheid een eigen bedrijf starten. De overheid zou hun inkomen maximaal drie jaar aanvullen tot bijstandsniveau. Als achteraf uit de jaarcijfers bleek dat ze met hun onderneming niet meer dan de bijstandsnorm hadden verdiend, werd de lening kwijtgescholden.

Boekhoudkundige kronkel
Door een boekhoudkundige kronkel telde de Belastingdienst het kwijtgescholden bedrag op bij het toetsingsinkomen.Het probleem was al sinds 2010 bekend, blijkt uit jurisprudentie en Kamervragen.

voor meer info:
www.telegraaf.nl/financieel/103056064...

PS:straks maar even naar de pastoor:
- bidden voor de dolgedraaide belastingdienst,resp Politiek DenHaag 
- Of toch maar bidden voor de burger-slachtoffers dat Rutte ook hun helpt ?


Ik wil degenen danken, die de regeringen (vanaf Kok, Paars) hebben gekozen. Ik voelde me zo genaaid door Kok (dat was nog een grap toen: Het verschil tussen Willem Alexander en Kok: Kok naait de Minima), dat ik sindsdien niet meer op partijen heb gestemd, die in de regeringscoalitie kwamen.
Het is ongehoord, dat de leiders van dit land de menselijkheid en de rechten van de burgers zo ver van wenselijk hebben laten ontsporen.

Wedden dat de meerderheid van de kiezers zich weer in de strop laten leggen door mannen in maatpak met stropdas die de volgende regering kiezen?

Ik ben benieuwd, of een nieuwe coalitie rechten van burgers nu eens goed gaan faciliteren. Maar ik ben bang, bang dat er niets wezenlijks veranderd in het bestuur van het land (en soortgelijk als toeslagenaffaire, hierboven genoemd, de aardbevingsramp voor getroffenen).

Ik roep de (potentiële) coalitiepartners op harde eisen te stellen omtrent openheid van bestuur (niet alles weglakken, alleen dat, wat de staatsveiligheid in gevaar kan brengen). Alleen: ik heb nog geen van de partijen gehoord, die dat als een harde eis stellen bij toetreding tot de coalitie. Verbazend.

In de periode voor de Tweede Wereldoorlog bekommerden kerken zich doorgaans om de armen en zieken, vanuit een kleine gemeenschap, met kennis van individueel leed. Daar kon de geestelijke het verschil maken. En sommige kerken doen ook wezenlijk iets voor mensen in nood.

Laat de menselijke maat het beleid regeren.
Freemoneyforever
1
Waar kreeg dit een plek in de verkiezingsdebatten? Hoe weten wij, dat een schande als de kinderopvangtoeslag, aardbevingsschade nu voorkomen wordt? Wat zijn de partijen echt van zin? Vannacht blijkt Kafka nog volop actueel.

Ellen Pasman over haar boek op Radio 1:
www.nporadio1.nl/nooit-meer-slapen/ui...

Fingers crossed dat zoiets u niet overkomt.
haas
0
Pechtold door de bocht :):)
=========================================
CBR: examenleeftijd mogelijk tijdelijk naar 18 jaar
59 min geleden in BINNENLAND

RIJSWIJK - Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) gaat de leeftijd waarop iemand praktijkexamen mag doen mogelijk tijdelijk verhogen naar achttien jaar, van zeventien jaar nu. Ook overweegt het CBR tijdelijk te stoppen met het aanbieden van faalangstexamens en tussentijdse toetsen. Dit alles om de wachttijden voor het doen van een rijexamen terug te dringen.
haas
1
nog meer gefröbel in DenHaag:
===================================
kerken hoeven geen rioolbelasting betalen

Aanslagen rioolheffing vernietigt wegens strijd met het gelijkheidsbeginsel door kerkenvrijstelling
Jurisprudentie25 maart 2021Op 26 februari 2021 heeft de rechtbank Rotterdam twee uitspraken gedaan over een verordening rioolheffing.

De eerste uitspraak (ECLI:NL:RBROT:2021:1666) betreft de rioolheffing eigenaar en de tweede uitspraak (ECLI:NL:RBROT:2021:1667) betreft rioolheffing gebruik.

www.involon.nl/belastingen/artikelen/...

www.grantthornton.nl/globalassets/1.-...

overzicht-kerkenvrijstellingen-rioolheffingen-2021---grant-thornton.pdf
haas
0
donderdag 8 april 2021 | NOS | Redactie
Door een fout in de nieuwe online gokwet komen belangrijke signalen om matchfixing op te sporen op de verkeerde plek terecht. En dat terwijl die nieuwe gokwet juist moet regelen dat bookmakers verplicht zijn om verdachte zaken te melden bij sportbonden. Anders dan was beloofd mogen signalen van matchfixing dus niet met sportbonden worden gedeeld. Vanaf oktober moeten online gokbedrijven die verdachte zaken zien, dat geheim houden en uitsluitend melden aan de Financial Intelligence Unit (FIU) van de overheid. Of die signalen worden uitgezocht en of ze ooit bij de sport belanden, is daardoor maar zeer de vraag. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS voor NPO Radio 1.

usw:
www.nporadio1.nl/onderzoek/30812-risi...
[verwijderd]
2
quote:

haas schreef op 8 april 2021 08:13:


donderdag 8 april 2021 | NOS | Redactie
Door een fout in de nieuwe online gokwet komen belangrijke signalen om matchfixing op te sporen op de verkeerde plek terecht. En dat terwijl die nieuwe gokwet juist moet regelen dat bookmakers verplicht zijn om verdachte zaken te melden bij sportbonden. Anders dan was beloofd mogen signalen van matchfixing dus niet met sportbonden worden gedeeld. Vanaf oktober moeten online gokbedrijven die verdachte zaken zien, dat geheim houden en uitsluitend melden aan de Financial Intelligence Unit (FIU) van de overheid. Of die signalen worden uitgezocht en of ze ooit bij de sport belanden, is daardoor maar zeer de vraag. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS voor NPO Radio 1.

usw:
www.nporadio1.nl/onderzoek/30812-risi...

Wedden dat het weer een fiasco wordt?
haas
1
Een ambtenaar die zes keer aan de bel trok over de toeslagenaffaire heeft officieel excuses aangeboden gekregen voor het feit dat hij stelselmatig genegeerd werd.

Hij had in vijf van de zes keer VOLLEDIG gelijk. Dat is nu eindelijk ook toegegeven.De ambtenaar is ondertussen al wel met pensioen.
Freemoneyforever
0
quote:

haas schreef op 9 april 2021 10:15:


Een ambtenaar die zes keer aan de bel trok over de toeslagenaffaire heeft officieel excuses aangeboden gekregen voor het feit dat hij stelselmatig genegeerd werd.

Hij had in vijf van de zes keer VOLLEDIG gelijk. Dat is nu eindelijk ook toegegeven.De ambtenaar is ondertussen al wel met pensioen.


Eindelijk hebben we er één gevonden: een ambtenaar, die zijn pensioen heeft verdiend! ;)
haas
1
quote:

Freemoneyforever schreef op 9 april 2021 12:26:


[...]

Eindelijk hebben we er één gevonden: een ambtenaar, die zijn pensioen heeft verdiend! ;)


Het College van Gedeputeerde Staten
van de provincie Limburg is opgestapt.
Directe aanleiding is de
integriteitsaffaire rond voormalig
CDA-gedeputeerde Herman Vrehen.Hij
sluisde tonnen aan subsidiegeld van een
stichting naar eigen bv's,schreef NRC.

Gisteren bleek dat de commissaris van
de koning in Limburg,Theo Bovens,de
Provinciale Staten niet juist
geïnformeerd heeft over de kwestie.

In het debat over de affaire-Vrehen zei
het provinciebestuur vandaag geen
vertrouwen meer te voelen.Het is nog
niet duidelijk of ook commissaris van
de koning Bovens opstapt.
Freemoneyforever
1
quote:

haas schreef op 9 april 2021 16:31:


[...]

Voormalig
CDA-gedeputeerde Herman Vrehen
sluisde tonnen aan subsidiegeld van een
stichting naar eigen bv's,


Zo zie je maar, Herman Vrehen heeft nog meer verdiend. ;)
haas
1
Er is geen goed toezicht op het geld
dat de overheid beschikbaar stelt aan
de stichting Open Nederland voor het
betalen van sneltesten bij evenementen,
Het gaat in totaal om een bedrag van
925 miljoen euro.

Het werk van Open Nederland heeft tot
doel dat mensen die zijn getest binnen
afzienbare tijd weer naar een museum,
dierentuin of theater kunnen.Een raad
van toezicht ontbreekt en er staat ook
niets in de statuten over transparantie
en verantwoording van de uitgaven.

Oud-militair Middendorp,het gezicht van
Open Nederland,zegt "dat wij voor elke
rekening verantwoording afleggen".
haas
0
In Duitsland wil de Federale regering meer zeggenschap over de bondsstaten. Zo wil de nationale regering voor heel het land kunnen besluiten over lockdowns. In feite een staatsgreep onder het mom van gezondheidszorg. Waar kennen we dat van... RIVM?
Freemoneyforever
0
quote:

haas schreef op 14 april 2021 08:44:


In Duitsland wil de Federale regering meer zeggenschap over de bondsstaten. Zo wil de nationale regering voor heel het land kunnen besluiten over lockdowns. In feite een staatsgreep onder het mom van gezondheidszorg. Waar kennen we dat van... RIVM?


Het heeft wel weg van een machtsgreep. In een crisis is leiding nodig. Stel je voor, dat ze in München nu het Oktoberfest gaan vieren, dat lijkt me toeristisch wel interessant, maar of het wijs is? Of wanneer Den Bosch de terrassen open zou zetten, het voorjaar komt er immers aan.
Was dit beter, als het Europees geregeld zou zijn?
haas
1
Bijzonder hoogleraar en NCTV-topman Paul Abels, die onder meer over Pieter Omtzigt tweette dat hij een 'ongeleid projectiel' is 'dat irritatie wekt'. © Peter Franken

Topambtenaar onder vuur na ‘ontoelaatbare’ tweets over Pieter Omtzigt: ‘Een ongeleid projectiel’

Topambtenaar Paul Abels heeft jarenlang ‘ontoelaatbare’ tweets geschreven over Pieter Omtzigt, terwijl hij als hoge NCTV-chef over zijn veiligheid moest waken. Hij noemde hem onder meer ‘de meester van het complotdenken’ en ‘een ongeleid projectiel dat irritatie wekt’.

Koen Voskuil 16-04-21, 18:00 Laatste update: 17-04-21, 15:46
‘Een solist pur sang die een fractie moet leiden. Recept voor mislukking’, twittert Paul Abels in juli 2020 als Pieter Omtzigt zich kandidaat heeft gesteld als CDA-lijsttrekker. Het is een tweet uit een jarenlange reeks van negatieve tweets over het Kamerlid dat radioprogramma Argos onder de loep nam. Zo noemt Abels Omtzigt ‘een ongeleid projectiel dat irritatie wekt’, beschrijft hij zijn ‘azijnzure blik’ en schrijft hij: ‘Ja hoor. De meester van het complotdenken roert zich weer.’
Freemoneyforever
0
Nationale ombudsman Reinier van Zutphen maakt zich "grote zorgen" over de afhandeling van de toeslagenaffaire. Dat schrijft hij in een brief aan staatssecretaris Van Huffelen van Financiën.

Van Zutphen zegt de laatste maanden steeds meer verontrustende klachten te krijgen van mensen die nog wachten op een bericht van de Belastingdienst. "Velen van hen weten niet wanneer hun dossier wordt behandeld en vrezen dat dit nog heel lang gaat duren."
'Hoelang gaat het duren?'

Vooral om de ruim 9000 mensen die zijn afgewezen voor de zogeheten lichte toets zijn er zorgen. Zij meldden zich voor 15 februari dit jaar aan voor de compensatie van 30.000 euro. Door de afwijzing moeten zij wachten op een volledige beoordeling van hun dossier.

"De staatssecretaris heeft aangegeven dat zij allen een definitieve beslissing krijgen", zegt Van Zutphen. "Maar hoelang gaat dit duren? De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen moet deze groep gedupeerden snel en actief benaderen."

De Ombudsman vraagt zich ook af of alle aanmeldingen binnen de wettelijk termijn van zes maanden behandeld kunnen worden. Van Zutphen vreest dat de uitvoeringsorganisatie hier met de huidige capaciteit en aanpak niet in zal slagen.
Klachten worden serieus genomen

Waar de Ombudsman zich zorgen maakt over de uitvoering van de hersteloperatie, constateert hij in een onderzoek wel dat de klachtafhandeling tot februari dit jaar voldoende tot goed was. Zo is de drempel om te klagen laag en werden de klachten binnen de wettelijke termijn van zes weken afgehandeld.

Wel zijn er een aantal aanbevelingen. Zo vindt de Ombudsman dat burgers ook via de e-mail of website klachten moeten kunnen indienen. Ook raadt hij aan de signalen van klachtbehandelaars serieus te nemen, om zo de hersteloperatie te verbeteren. Daarnaast moet er meer personeel komen als blijkt dat het aantal klachten toeneemt.
nos.nl/artikel/2382241-ombudsman-grot...

Mijn mening: OK, het is geen fraude, maar het ruikt frauduleus, hoe onze overheid (waarschijnlijk) onschuldige mensen vermaalt in waanzinnige procedures met nog waanzinniger oplossingen, die niet conform planning, tijd en afspraken plaatsvindt. Je zal maar gedoemd zijn door de overheid in deze Kafkahandelwijze.
244 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
728,48  +3,03  +0,42%  11 jun
 AMS25-24h^ 728,48 0,00%
 Germany30^ 15.780,00 +0,55%
 Dutch15-index 19.108,70 +0,15%
 BEL 20 4.190,07 +0,52%
 Europe50^ 4.139,93 +0,32%
 Euro30-index 21.134,94 0,00%
 US30^ 34.478,64 0,00%
 Nasd100^ 13.998,31 0,00%
 US500^ 4.247,56 0,00%
 Japan225^ 29.044,56 0,00%
 Gold spot 1.872,42 -0,28%
 EUR/USD 1,2104 -0,03%
 WTI 70,79 0,00%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

AMG +2,84%
ArcelorMittal +2,23%
OCI +2,07%
BAM +2,05%
AALBERTS NV +1,83%

Dalers

Acomo -1,93%
Eurocommercia... -1,83%
JUST EAT TAKE... -1,51%
TomTom -1,46%
Lucas Bols -1,38%

Nieuws Forum meer

Vestas steekt geld in start-up die ho...
Bob777 op 9 jun 2021 12:42
13
Biogen maakt vaart met Alzheimer-medi...
DeZwarteRidder op 8 jun 2021 12:27
6
Wall Street sluit met groene koersenb...
DannyFletcher op 6 jun 2021 20:26
9
Hamsterende consumenten stuwen omzet ...
IMILLIONAIR op 30 mei 2021 11:35
3
Nobelprijswinnaar pleit voor verbod b...
Ha AMG op 30 mei 2021 09:47
7