Stikstofkwestie

577 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 » | Laatste
voda
0
Nederland heeft tienduizenden hectares extra natuur nodig

STIKSTOFCRISISNederland heeft niet minder, maar juist méér natuur nodig om de stikstofcrisis het hoofd te bieden. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving moeten er tienduizenden hectares natuurgebied bij komen om Europese natuurdoelen te halen.

Peter Winterman 13-12-19, 03:00 Laatste update: 06:09

Het advies van het PBL - dat vandaag verschijnt - is opvallend, omdat het kabinet op dit moment onderzoekt of natuurgebieden in Nederland geschrapt kunnen worden. Dat willen regeringspartijen VVD en CDA, die vinden dat de Europese natuurregels momenteel veel boeren, bouwers en bedrijven in de weg zitten.

Maar volgens het planbureau is het vrijwel onmogelijk om natuurgebieden te schrappen. ,,Je kunt niet zomaar een natuurgebied opgeven’’, zegt PBL-onderzoeker Arjen van Hinsberg. ,,Dan verslechtert de natuur namelijk op korte termijn. Dat heeft ook juridische gevolgen: de rechter kan dat afkeuren.’’ Nederland telt ruim 160 Natura2000-gebieden en heeft zich ertoe verplicht die goed te beschermen.

Tekst loopt door onder de foto

Archiefbeeld: Vroeg bloeiende heidein natuurgebied de Meinweg bij Ospel. De hei staat uitbundig in bloei. © Peter Wijnands

Volgens Europese regels mogen natuurgebieden alleen verdwijnen als er fouten zijn gemaakt bij de aanwijzing van een gebied óf als een gebied niet meer te redden valt, bijvoorbeeld vanwege klimaatverandering. Daarmee lijkt de lobby van Nederland in Brussel om natuur te schrappen vrijwel kansloos.

Lees ook
Coalitie kibbelt over schrappen van natuur, spanning loopt achter de schermen op
Stikstofcrisis verre van bezworen: dit staat Nederland nog te wachten

Verbindingszones
,,Als je de natuurdoelen voor 100 procent wilt halen, kom je er niet zonder extra natuur’’, zegt Van Hinsberg zelfs. ,,Van sommige planten en dieren zijn er zó weinig in Nederland, dat je gewoon forse uitbreiding nodig hebt om een goede staat van instandhouding te bereiken. Dat betekent: grotere natuurgebieden en meer verbindingszones tussen natuurgebieden.’’ Van Hinsberg schat dat tienduizenden hectares extra natuur nodig kunnen zijn.

Het planbureau adviseert het kabinet om op lange termijn veel méér te doen dan alleen de stikstofneerslag omlaag brengen, zoals nu gebeurt met bijvoorbeeld de verlaging van de maximumsnelheid. ‘Stikstof is slechts één van de knoppen om aan te draaien om de kwaliteit van de natuur verder te beschermen’, zo staat in het advies. Volgens het PBL kan ook verhoging van de grondwaterstand helpen, net als het uitbreiden van kleine ‘postzegels’ natuur naar ‘grotere aaneengesloten gebieden’.

ls je de natuurdoe­len voor 100 procent wilt halen, kom je er niet zonder extra natuur

Arjen van Hinsberg
Door deze extra maatregelen worden natuurgebieden robuuster en kunnen meer vergunningen worden verleend voor bouw en andere projecten. Daarvoor moet wel pér Natura2000-gebied worden bekeken hoe de natuur er precies voorstaat. Het planbureau stelt voor dat er een ‘wetenschappelijke autoriteit’ komt die daarover beslist.

Politiek gevoelig
De oproep voor meer natuur ligt politiek zeer gevoelig. Regeringspartijen VVD en CDA zijn juist voorstander van het schrappen van natuurgebieden. ,,Nederland zal op termijn blijven vastlopen als we op de huidige rigide manier blijven omgaan met Natura2000-gebieden’’, zei VVD-Kamerlid Mark Harbers vorige maand tijdens een stikstofdebat.

Het kabinet onderzoekt nu wat de mogelijkheden zijn om natuur te schrappen. Harbers noemde het Wierdense Veld in Overijssel en de Grevelingen bij Zeeland als voorbeelden van op te doeken natuurgebieden. Ook CDA-Kamerlid Jaco Geurts ziet graag dat het Overijsselse natuurgebied verdwijnt: agrariërs in die regio smeken daar al jaren om.

Deltaplan
De Nederlandse ‘postzegelnatuur’ maakt het oplossen van de stikstofcrisis extra ingewikkeld. Naast het PBL vinden andere deskundigen ook dat er juist grotere natuurgebieden moeten komen. ,,Dat maakt het makkelijker om aan de Europese natuurwetgeving te voldoen’’, zei hoogleraar natuurbeschermingsrecht Kees Bastmeijer eerder in deze krant. ,,In grotere gebieden kunnen we soorten die nu ernstig bedreigd worden beter in stand houden. Daardoor komt er op en duur minder druk op kleine gebiedjes. Het kabinet zou een deltaplan kunnen maken dat in de toekomst een robuuste natuur oplevert.’’

Tekst loopt door onder de foto

Archiefbeeld: Nationaal Park De Hoge Veluwe © Koen Suyk

Het pleidooi van het PBL voor meer verbindingszones tussen natuurgebieden is niet nieuw. In de jaren ’90 werd het doel gesteld dat Nederland in 2020 een ‘ecologische hoofdstructuur’ zou hebben: een netwerk van natuurgebieden en parken die onderling verbonden zijn met corridors waarlangs dieren en planten zich kunnen verplaatsen.

Maar toenmalig staatssecretaris Henk Bleker (CDA) gooide dat plan in 2011 in de prullenbak. Hij bezuinigde 70 procent op de aankoop en het beheer van natuur. Ook droeg hij het natuurbeleid grotendeels over aan de provincies. Een gevolg daarvan was dat de Oostvaardersplassen een geïsoleerd natuurgebied bleven, waar herten, runderen en paarden tijdens karige winters niet uit kunnen ontsnappen.

www.ad.nl/politiek/nederland-heeft-ti...
voda
0
Groep Otten stemt voor stikstofwet, meerderheid in senaat dichterbij

De driekoppige fractie van de verbannen Forum-bestuurder Henk Otten stemt komende dinsdag in de Eerste Kamer in met de stikstofwet van het kabinet. Daarmee komt een meerderheid voor de spoedwet steeds dichterbij.

Otten sprak vrijdagavond in het Torentje met premier Mark Rutte en minister van Financiën Wopke Hoekstra. In een telefonische reactie zei Otten dat hij geen wisselgeld eist voor zijn steun. 'Wij zijn niet van de chantagepolitiek. Wij steunen deze wet, die wij niet geweldig vinden, in het belang van de Nederlandse economie. Die willen wij niet laten stikken.'

De coalitie komt met de steun van de Groep Otten nog altijd drie zetels tekort voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Maar stemmen SGP (2 zetels) en 50Plus (2 zetels) ook vóór, dan kan het kabinet de spoedwet stikstof nog voor het kerstreces door de senaat loodsen. Beide partijen stemden vorige week in de Tweede Kamer al wel voor de wet. Maar 50Plus eist inmiddels als tegemoetkoming een onderzoek naar de rekenrente bij pensioenen. Of het kabinet aan dat verzoek gehoor geeft, is onduidelijk.

Ander veevoer
Met de spoedwet hoopt Rutte III op korte termijn de stikstofcrisis te kunnen beteugelen en de woning- en wegenbouw volgend jaar weer op gang te brengen. Dit moet onder andere gebeuren door ander veevoer en een nieuwe drempelwaarde voor kleine bouwprojecten.

In de Tweede Kamer kon het noodpakket vorige week op een krappe meerderheid rekenen, dankzij steun van 50Plus, SGP en het Kamerlid Van Haga. De voltallige linkse oppositie stemde echter tegen, waardoor het kabinet in de senaat nog onvoldoende steun heeft voor zijn stikstofplannen.

De afgelopen dagen maakten landbouwminister Carola Schouten en Hoekstra een ronde langs verschillende partijen op zoek naar steun. Dinsdag schoven zij aan bij GroenLinks-leider Jesse Klaver, die pleitte voor een plan dat de veestapel drastisch verkleint. Donderdag waren zij op bezoek bij Lodewijk Asscher van de PvdA. De sociaaldemocraten willen extra investeringen in natuurherstel en de bouw van sociale huurwoningen.

Het is nog niet duidelijk of het kabinet bereid is (een deel van) de wensen van GroenLinks en PvdA in te willigen, nu de Groep Otten zich aan de spoedwet heeft gecommitteerd.

fd.nl/economie-politiek/1328261/groep...
haas
0
quote:

Heupie van Salland schreef op 9 september 2019 23:04:


Draadje ging over het element "N". Ja toch ? En wie gaat (als de boeren failliet zijn gemaakt) de giga oppervlaktes onderhouden. En wat te denken van de appels bij Aldi uit Nieuw Zeeland (écht waar). Vliegschaamte promoten en pretvluchtjes afschaffen. Ik wil wel 100 rijden en gewoon producten uit de regio op mijn bord. De politiek weet niet eens waar ze het over hebben, ja stemmetjes om een job te hebben. 90% van de bestuurders is incompetent. Denk ik.
JP Samosa
0
quote:

voda schreef op 13 december 2019 19:43:


Groep Otten stemt voor stikstofwet, meerderheid in senaat dichterbij

De driekoppige fractie van de verbannen Forum-bestuurder Henk Otten stemt komende dinsdag in de Eerste Kamer in met de stikstofwet van het kabinet. Daarmee komt een meerderheid voor de spoedwet steeds dichterbij.

Otten sprak vrijdagavond in het Torentje met premier Mark Rutte en minister van Financiën Wopke Hoekstra. In een telefonische reactie zei Otten dat hij geen wisselgeld eist voor zijn steun. 'Wij zijn niet van de chantagepolitiek. Wij steunen deze wet, die wij niet geweldig vinden, in het belang van de Nederlandse economie. Die willen wij niet laten stikken.'

De coalitie komt met de steun van de Groep Otten nog altijd drie zetels tekort voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Maar stemmen SGP (2 zetels) en 50Plus (2 zetels) ook vóór, dan kan het kabinet de spoedwet stikstof nog voor het kerstreces door de senaat loodsen. Beide partijen stemden vorige week in de Tweede Kamer al wel voor de wet. Maar 50Plus eist inmiddels als tegemoetkoming een onderzoek naar de rekenrente bij pensioenen. Of het kabinet aan dat verzoek gehoor geeft, is onduidelijk.

Ander veevoer
Met de spoedwet hoopt Rutte III op korte termijn de stikstofcrisis te kunnen beteugelen en de woning- en wegenbouw volgend jaar weer op gang te brengen. Dit moet onder andere gebeuren door ander veevoer en een nieuwe drempelwaarde voor kleine bouwprojecten.

In de Tweede Kamer kon het noodpakket vorige week op een krappe meerderheid rekenen, dankzij steun van 50Plus, SGP en het Kamerlid Van Haga. De voltallige linkse oppositie stemde echter tegen, waardoor het kabinet in de senaat nog onvoldoende steun heeft voor zijn stikstofplannen.

De afgelopen dagen maakten landbouwminister Carola Schouten en Hoekstra een ronde langs verschillende partijen op zoek naar steun. Dinsdag schoven zij aan bij GroenLinks-leider Jesse Klaver, die pleitte voor een plan dat de veestapel drastisch verkleint. Donderdag waren zij op bezoek bij Lodewijk Asscher van de PvdA. De sociaaldemocraten willen extra investeringen in natuurherstel en de bouw van sociale huurwoningen.

Het is nog niet duidelijk of het kabinet bereid is (een deel van) de wensen van GroenLinks en PvdA in te willigen, nu de Groep Otten zich aan de spoedwet heeft gecommitteerd.

fd.nl/economie-politiek/1328261/groep...


De eisen van 50 plus lijkt me redelijk.

Zou n mooi staaltje democratie zijn
leek2018
0
quote:

JP Samosa schreef op 14 december 2019 17:47:


[...]

De eisen van 50 plus lijkt me redelijk.

Zou n mooi staaltje democratie zijn

Democratie of niet, het is om het even. Transformeer boeren tot natuurbeheerders met een goed inkomen. Volgens mij zijn ze daar gevoelig voor omdat ze altijd ventileren dat ze het goed voor hebben met de natuur. Neem een voorbeeld aan de mijnen in Limburg..Kijk naar de UK, oude mijngebieden, een bolwerk van Labour, gaat massaal overstag naar de aartsvijand.
Chiddix
0
Een uitgedund boerenleger aangevuld met wat protesterenden uit de bouwsector laten vandaag weer van zich horen op de wegen.
Gisteren kregen de boeren toezeggingen van het kabinet maar de eis van de boeren ongeveer 3 miljard uit de staatskas werd niet ingewilligd.
In de Senaat werd een stikstofwet aangenomen met steun van o.a groep Otten(3 zetels).
objectief
0
Protesterende agenten, onderwijzers/leraren en verplegenden hebben mijn sympathie, want daar is gebrek aan.
Boeren zijn er teveel, ze zijn de grootste vervuilers en deze sector is een bodemloze put aan subsidies.
Chiddix
0
Het is dus mogelijk, dat de regering in de Eerste Kamer een meerderheid krijgt m.b.v groep Otten, SGP,50Plus en 1 zetel(onafhankelijk). Regering 32 zetels en genoemden bij elkaar 8 zetels = 40 zetels van de 75.
Klaver dacht, ik heb de regering in de Eerste Kamer in mijn zak. Helaas. Of Asscher, ze moeten naar mij luisteren anders hebben ze geen meerderheid.
objectief
0
quote:

Chiddix schreef op 18 december 2019 08:13:


Klaver dacht, ik heb de regering in de Eerste Kamer in mijn zak. Helaas. Of Asscher, ze moeten naar mij luisteren anders hebben ze geen meerderheid.


Ze luisteren wel, maar ze hadden geen meerderheid. Wat is het verschil: een slecht stikstofregeling voor de k.t. of een goede voor de l.t.; het gaat om niks.
JP Samosa
0
[quote alias=leek2018 id=12005646 date=201912141810]
[...]
Democratie of niet, het is om het even. Transformeer boeren tot natuurbeheerders met een goed inkomen. Volgens mij zijn ze daar gevoelig voor omdat ze altijd ventileren dat ze het goed voor hebben met de natuur. Neem een voorbeeld aan de mijnen in Limburg..Kijk naar de UK, oude mijngebieden, een bolwerk van Labour, gaat massaal overstag naar de aartsvijand.
[/


Natuurbeheerders zou mooi zijn.
Maar wat wordt hun verdienmodel? ( of wil je er ambtenaren van maken?)
[verwijderd]
0
quote:

objectief schreef op 18 december 2019 07:53:


Protesterende agenten, onderwijzers/leraren en verplegenden hebben mijn sympathie, want daar is gebrek aan.
Boeren zijn er teveel, ze zijn de grootste vervuilers en deze sector is een bodemloze put aan subsidies.


De producten in de supermarkt worden immers in de fabriek gemaakt. Dus boeren zijn dan niet meer nodig. typisch linkse gedachten kronkel.

de tuinman
2
quote:

objectief schreef op 18 december 2019 07:53:


Protesterende agenten, onderwijzers/leraren en verplegenden hebben mijn sympathie, want daar is gebrek aan.
Boeren zijn er teveel, ze zijn de grootste vervuilers en deze sector is een bodemloze put aan subsidies.


Ja man, en nog steeds komt er vlees uit het buitenland. Is dat te vertrouwen?

Te veel boeren? Wat een onzin. Hun producten leveren genoeg op, dus er is vraag genoeg. Marktwerking?
Alleen de overheid is hard bezig om de sector kapot te maken.
de tuinman
0
quote:

objectief schreef op 18 december 2019 08:18:


[...]

Ze luisteren wel, maar ze hadden geen meerderheid. Wat is het verschil: een slecht stikstofregeling voor de k.t. of een goede voor de l.t.; het gaat om niks.


Jij rent blindelings achter de media aan. Daarom staan de boeren en bouwvakkers ook in Hilversum.

Stikstof is overigens geen vervuiling, maar een voedingsstof.
En deze uitstoot is al jaren aan het dalen. Zo laag dat bijna geen enkel ander land daarbij in de buurt komt.
Chiddix
0
Wanneer je de boeren hoort, gaat het niet alleen over stikstofreductie. Ze verdienen ook te weinig aan hun producten bv kaas per kilo 3 euro en in de supermarkt 10 euro. Of melkprijs 0,35 per liter en melk in de supermarkt een euro.
Dan is het vraag, wie moet dat gaan regelen, dat boeren meer ontvangen voor hun producten? Rutte? Brussel?
Heeft weinig zin om rondjes te rijden met tractors om distributiecentra van Jumbo etc, denk ik.
Vanmorgen hoorde ik bij de NOS, dat er weinig boeren in beweging kwamen maar het groeide aan tot duizenden.
Minister Schouten vindt het allemaal goed als het maar publieksvriendelijke acties zijn.
voda
0
Kabinet weet zich geen raad met boerenprotest

Ligt er nou wel of geen stikstofakkoord tussen het kabinet en dertien land- en tuinbouworganisaties? Grote verwarring woensdag bij boeren en in politiek Den Haag over het twee A4'tjes tellende document dat landbouwminister Carola Schouten naar de Tweede Kamer stuurde. Getiteld: 'Verslag afspraken kabinet-Landbouw Collectief'.

Want wat is een akkoord waard als de boerenprotesten aanhouden, een politicus van een coalitiepartij rept over 'slechts een gespreksverslag' en het Landbouwcollectief een juridische procedure wil starten tegen de overheid? De onduidelijkheid over de stikstofafspraken toonde andermaal aan dat het kabinet zich nog steeds geen raad weet met de boerenprotesten.

De brief lekte dinsdagavond al uit via Nieuwe Oogst, het vakblad van boerenlobbyclub LTO. Vlak nadat de Eerste Kamer instemde met de spoedwet stikstof én tientallen Zuid-Hollandse boeren zich verzamelden voor het Binnenhof. Een tactisch lek. Door te schemeren met een akkoord probeerde LTO de angel uit het boerenprotest te halen.

Barbecueënde boeren
Maar de boeren bij het Binnenhof waren niet op de hoogte. De radicale protestorganisatie Farmers Defence Force, onderdeel van het Landbouw Collectief, trok direct zijn handen af van het akkoord. En woensdag voerden protesterende boeren door het hele land opnieuw massaal actie tegen het stikstofbeleid. Zij barbecueden op snelwegen, blokkeerden distributiecentra (ondanks een gerechtelijk verbod) en trokken op naar het Mediapark en Tata Steel.

Opvallend is ook dat in het document en passant wordt gemeld dat het Landbouw Collectief een juridische procedure start tegen de overheid. De boerenorganisaties willen dat de stikstofruimte die vrijkomt als gevolg van de saneringsregeling voor de varkenshouderij gebruikt mag worden voor economische ontwikkeling. Het kabinet stelt dat dit 'juridisch onhoudbaar' is.

Symbolische waarde
De dreiging van een rechtszaak leidde in de Tweede Kamer tot gefronste wenkbrauwen. Helemaal toen Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot van coalitiepartij D66 daar bovenop stelde dat het document niet meer is dan 'een gespreksverslag met de landbouworganisaties'. 'Heel veel zaken zijn nog niet afgesproken. Onterecht wordt de suggesties gewekt dat een krimp van de veestapel van tafel is.'
Schouten antwoordde dat er 'wel wat meer ligt dan een gespreksverslag'. De linkse oppositie zag het hoofdschuddend aan. 'Wat is nu de waarde van dit document?', vroeg PvdA-Kamerlid William Moorlag.

De boerendeal heeft vooral symbolische waarde. Wie de brief leest, ziet vooral een opsomming van ambities en doelstellingen die Rutte III eerder ook al formuleerde en die deels zijn opgenomen in de spoedwet. Geen gedwongen krimp van de veestapel, financiële steun voor boeren die willen verduurzamen en minder eiwit in het veevoer. Veel zaken moeten nog worden uitgewerkt.

Belastingverhoging
Rutte III hoopt met dit document dan ook vooral een signaal aan boeren af te geven: wij trekken samen met jullie op om de stikstofcrisis te beteugelen. Blijven praten, is het devies. In de hoop de protesten te luwen. De vraag is hoe lang deze strategie nog houdbaar is.

In de afgelopen maanden zwichtten verschillende lagere overheden voor het boerenprotest. Zo trok waterschap Vallei en Veluwe een belastingverhoging in toen honderden boeren zich verzamelden voor het hoofdkantoor in Apeldoorn. In Noord-Brabant stapte het CDA uit het provinciebestuur, omdat de partij geen verantwoording meer kon dragen voor de 'niet realistische' ingrepen in de landbouw.

Begin volgend jaar komt Rutte III met een nieuw pakket maatregelen om de stikstofuitstoot op lange termijn terug te dringen. Dan zal er vooral gekeken worden naar de landbouw, de grootste stikstofbron. Pijnlijke ingrepen lijken onvermijdelijk. Naast praten zal het kabinet dan ook keuzes moeten maken.

fd.nl/economie-politiek/1328779/kabin...
haas
1
quote:

voda schreef op 18 december 2019 19:38:


Kabinet weet zich geen raad met boerenprotest

Ligt er nou wel of geen stikstofakkoord tussen het kabinet en dertien land- en tuinbouworganisaties? Grote verwarring woensdag bij boeren en in politiek Den Haag over het twee A4'tjes tellende document dat landbouwminister Carola Schouten naar de Tweede Kamer stuurde. Getiteld: 'Verslag afspraken kabinet-Landbouw Collectief'.

fd.nl/economie-politiek/1328779/kabin...


even wat uitvoerige reactie van mij:
De boeren hebben gelijk met het vasthoudend protesteren: want zo geloofwaardig vind ik politiek in Den Haag niet : neem het meest voor de hand liggende, actuele, akkevietje maar: De kinderopvang-affaire: deze burgers worden al vele jaren aan het lijntje gehouden
( voor mij bekende personen houden al tig jaren ELKE dag hun opvangkosten bij (om te voorkomen dat ze worden benadeeld door Kinderopvangbedrijven en Belastingdienst. ELKE dag !)

PS; andere groeperingen in de samenleving kunnen voorbeeld nemen aan de agrarische sektor(want die bestaat Niet alleen uit boeren met trekkers:)
haas
0
Huiswerk voor gemeente om uitbreiding De Harmonie Giethoorn mogelijk te maken
De uitbreiding van hotel De Harmonie in Giethoorn loopt opnieuw vertraging op. De gemeente Steenwijkerland krijgt van de Raad van State vijf maanden de tijd om nader onderzoek te doen naar de stikstofuitstoot als het hotel aan de Beulakerweg naar 47 kamers uitbreidt.

Cerberus 24-12-19, 12:00
1
In een tussenuitspraak stelt de Raad van State een aantal mankementen in het door omwonenden aangevochten uitbreidingsplan vast. Zo is er in het bestemmingsplan voor de uitbreiding geen beperking voor de bijbehorende horeca opgenomen. Het betekent dat onder meer een congres- en zalencentrum mogelijk is. Dat trekt dan veel meer verkeer dan alleen bezoekers van 47 hotelkamers met naast parkeerproblemen ook een stikstofprobleem.

www.destentor.nl/kop-van-overijssel/h...
voda
0
Topman BAM waarschuwt voor mogelijke herhaling stikstofcrisis - media

(ABM FN-Dow Jones) De stikstof- en pfascrisis die de bouw dit jaar trof, kan in een andere vorm nog een keer gebeuren. Hiervoor waarschuwde CEO Rob van Wingerden van BAM in gesprek met het Financieele Dagblad.

Van Wingerden meent dat de overheid doelen stelt zonder goed na te denken over de tussenstappen. Daarbij draagt de bouwsector volgens het RIVM met 0,6 procent slechts beperkt bij aan de stikstofneerslag, maar wordt het wel het hardst geraakt door de getroffen maatregelen.

Maar de topman wees ook op andere risico's, zoals de doelstellingen van de overheid om Nederland los te koppelen van het gas en het verlagen van de uitstoot van CO2. De verantwoordelijkheden hiervoor worden bij de lagere overheden gelegd. "Daarmee loop je een levensgroot risico dat straks opnieuw een ongeluk gebeurt, precies zoals in mei met de Raad van State is gebeurd", aldus Van Wingerden.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
voda
1
BAM-topman: Stikstofcrisis kan zo nog een keer gebeuren

De stikstof- en pfascrisis die de bouw dit jaar trof, kan in een andere vorm nog een keer gebeuren. Hiervoor waarschuwt BAM-topman Rob van Wingerden in gesprek met het FD.

De topman vindt dat de overheid doelen stelt zonder goed na te denken over de tussenstappen. Deze zomer trok de Raad van State aan de handrem om de stikstofneerslag in natuurgebieden te reduceren. Een groot aantal bouwprojecten werd hierna stopgezet.

Ook op andere terreinen ziet Van Wingerden risico's. De overheid stelt ambitieuze doelen, zoals Nederland loskoppelen van het gas of de CO2-uitstoot verlagen, maar legt de verantwoordelijkheden bij lagere overheden. 'Daarmee loop je een levensgroot risico dat straks opnieuw een ongeluk gebeurt, precies zoals in mei met de Raad van State is gebeurd.'

Slechts beperkt verantwoordelijk voor stikstofneerslag
De BAM-topman wijst er op dat de bouwsector volgens het RIVM met 0,6% beperkt bijdraagt aan de stikstofneerslag, maar wel het hardst wordt geraakt door de stikstofuitspraak. Ter vergelijking: de agrarische sector draagt 46% bij, uit het buitenland komt 32,3% aanwaaien en daarna komen het wegverkeer en de huishoudens met ieder 6,1%. Zelfs het overige verkeer, de internationale scheepvaart, de ammoniak uit zee of de industrie komen hoger uit dan de 0,6% van de bouw.

Maar waar andere sectoren geen vrachtwagen minder hoeven te laten rijden vanwege stikstof, zijn in de bouw de gevolgen in het orderboek evident. Zo zijn in oktober volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 33% minder vergunningen verleend voor nieuwbouwwoningen. In november werd bekend dat 17 grote infraprojecten met vertragingen kampen. Werk dat in 2020 en 2021 niet op de markt komt.

De onzekerheid treft de sector hard, zo blijkt uit een recente peiling van ABN Amro. Ondernemers in de bouw vrezen in 2020 8% aan omzet mis te lopen. Dat zou neerkomen op circa €16 mrd. Volgens de bank staan in de bouw 70.000 banen op de tocht.

Verduurzaming woningen
Dat is volgens Van Wingerden niet de enige schade. In zijn ogen trekt het gebrek aan 'een betrouwbare context' een wissel op het innovatief vermogen van de sector. 'In de bouw kunnen wij stikstofarm produceren, de CO2-productie terugdringen en afvalstromen fors reduceren. Dat kan alleen in stappen. Daar is betrouwbaar beleid voor nodig.'

Als voorbeeld haalt hij de verduurzaming van bestaande huurwoningen aan. Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, moeten in principe 1000 woningen per dag duurzamer gemaakt worden, onder meer door ze te isoleren en te voorzien van zonnecellen. Maar nu worden er af en toe alleen proefprojecten van enkele tientallen woningen in de markt gezet.

Op die beperkte schaal blijft het volgens Van Wingerden duur. 'Wanneer corporaties hun projecten zouden bundelen tot bijvoorbeeld duizenden woningen per keer, kunnen we fabrieksmatig produceren en kan het op termijn sneller en goedkoper. En hoe efficiënter we het maken, des te minder stikstof, energie en afval en transportbewegingen nodig zijn.'

Uitvoerbaarheid
In mei komt een commissie onder leiding van Johan Remkes met een definitieve publicatie over stikstof en de zaken die misliepen bij het Programma Aanpak Stikstof. Van Wingerden wil dat er goed wordt gelet op de uitvoerbaarheid van het pakket maatregelen dat daar uit moet komen. Hij wijst er op dat van al aangekondigde ingrepen ook onduidelijk is of ze het beoogde effect opleveren.

Zo zou de aankomende verlaging van de maximumsnelheid, het gebruik van ander veevoer en een uitkoopregeling van veeboeren ruimte moeten bieden voor de bouw van 75.000 woningen en zeven infraprojecten. Er wordt in de sector getwijfeld aan de haalbaarheid van die claim.

fd.nl/ondernemen/1328757/bam-topman-s...
voda
0
Dit is de man die heel Nederland op zijn kop zette met zijn strijd tegen stikstof

DE 20 VAN 19 & 20
We blikken dagelijks terug of kijken vooruit met twintig verhalen. Deze keer: Johan Vollenbroek. Hij zette het land op zijn kop met zijn niet aflatende strijd tegen stikstof. Nadat hij zijn hele leven in de luwte vocht tegen falend milieubeleid, kwam ook zijn eigen leven afgelopen maanden aardig op zijn kop te staan.

Annemieke van Dongen 01-01-20, 08:00

Op woensdag 29 mei zat Johan Vollenbroek thuis in Nijmegen klaar naast zijn telefoon voor het mediacircus dat zou losbarsten. Het was de dag waarop de Raad van State de Nederlandse stikstofaanpak afschoot. De Nijmeegse milieudeskundige besefte dondersgoed hoe verstrekkend de gevolgen van dat vonnis waren. Voor boeren, voor nieuwe wegenbouwprojecten, voor iedereen die iets nieuws wil ondernemen waardoor ook maar een beetje extra stikstof in de natuur komt. Hij had een communicatiebureautje ingeschakeld, een persbericht verstuurd. Maar zijn telefoon bleef stil.

Het verbijsterde Vollenbroek, die het Programma Aanpak Stikstof (PAS) al bij de invoering in 2015 de oorlog verklaarde omdat het juridisch niet deugde en er sindsdien honderden bezwaren tegen indiende. ,,Kennelijk zat iedereen te slapen.’’

Maatregelen
2019

Met een ruwe schok schoot politiek Den Haag, en de rest van Nederland, aan het eind van de zomer wakker. Toen daalden de consequenties van het vonnis wèl in. Gemeenten en provincies bleken geen vergunningen meer af te kunnen geven voor zeker 18.000 nieuwe bouwprojecten. Het bedrijfsleven waarschuwde dat Nederland zo in een recessie zou belanden. Onder boeren, die als grootste uitstoters van stikstof niet onder pijnlijke maatregelen uit zouden komen, borrelde de onrust.

Sindsdien rinkelt de telefoon onophoudelijk in Vollenbroeks herenhuis, op loopafstand van Nijmegen Centraal. Op de voordeur prijkt, naast een poster van de Partij voor de Dieren, een sticker van het verkeersbord dat de maximumsnelheid begrenst op 100 kilometer per uur. Die hing er al lang voordat het kabinet de snelheid omwille van de stikstofuitstoot verlaagde, grijnst Vollenbroek. ,,Mijn vooruitziende blik.’’ Zelf heeft hij geen auto. In zijn halfoverwoekerde ‘vogelvriendelijke’ stadstuin staan twee banaangele ligfietsen. Daarmee fietsen zijn vrouw en hij overal heen. Zelfs naar Sevilla, vertelt Vollenbroek (70), terwijl zij – een fitte yogadocente met twee lange vlechten – kruidenthee met koek serveert. ,,Een geweldig vervoersmiddel. Je rijdt zo veertig kilometer per uur, zit beschut tegen de regen. Het maakt je hoofd lekker leeg.’’

‘Vervelendste Nederlander van Nederland’
Dat was afgelopen maanden wel nodig. Hoewel Vollenbroek de juridische strijd tegen het PAS samen met twee kleine milieuorganisaties voerde, werd de oprichter van Mobilisation for the Environment (Mob) in de media het gezicht van de gewraakte uitspraak. ‘De schrik van vervuilers’, ‘de plaaggeest van de overheid’ en ‘de drakendoder van falend milieubeleid’, zoals verschillende kranten hem typeerden. Actualiteitensite GeenStijl bestempelde hem tot ‘vervelendste Nederlander van Nederland’. Daar kon hij nog wel om lachen. ,,Ik kreeg ook veel bijval. Commentaren als: hij is een linkse rakker, maar wel een goeie. GeenStijl stuurde me een sweater met een print van een tractor op het Malieveld, met een briefje erbij dat ze mijn acties wel konden waarderen. Dat is toch leuk?’’

Minder leuk waren de tientallen dreigmails die hij ontving. ,,Met teksten als ‘we weten je te vinden’ en ‘we komen je levend begraven’. Het is lastig hoe je zulke dreigementen moet inschatten. Vooral mijn vrouw was bezorgd. Ja, we hebben sindsdien wel extra beveiligingsmaatregelen getroffen.’’

Wat is stikstof eigenlijk? En waarom vormt het een probleem? Je ziet het in onderstaande video.

Natuurliefhebber

© Pim Ras Fotografie

Tot de stikstofcrisis losbarstte werkte de natuurliefhebber, die opgroeide op een kleine boerderij bij Doetinchem, in relatieve luwte aan een schonere leefomgeving. Als milieudeskundige was hij twintig jaar in dienst bij adviesbureau Royal Haskoning. Daar werd hij bijvoorbeeld drie jaar in Boedapest gestationeerd, waar hij de Hongaarse milieuwetgeving in lijn bracht met de regels van de Europese Unie. Zo werd hij een expert in Europees milieurecht. Toen zijn uitgesproken mening over de achteruitgang van de Nederlandse natuur begon te knellen met zijn professionele rol, nam hij ontslag. In 1996 begon hij voor zichzelf met Mobilisation, een kruising tussen een actiegroep en een milieuadviesbureau dat zichzelf met betaalde klussen bedruipt, bijvoorbeeld voor gemeenten.

Van huis uit is Vollenbroek scheikundige. ,,Scheikunde is heel belangrijk om het leven te begrijpen. Ook wat zich op microniveau afspeelt; de biologie, hoe ons ecosysteem werkt. Daar zijn wij als mensen ook onderdeel van’’, verklaart hij. Als bijvak koos hij tijdens zijn studie voor economie. De kracht van Vollenbroek is zijn deskundigheid op verschillende vlakken, zegt de Haagse milieujurist Valentijn Wösten, die honderden keren met hem in de rechtszaal stond. ,,Een jurist die enkel de wet kent maar inhoudelijk weinig van het milieu weet, overtuigt de rechter niet. Dankzij zijn economische bril is hij ook altijd serieus genomen in gesprekken met bedrijven.’’

577 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
565,25  -2,93  -0,52%  19 okt
 AMS25-24h^ 564,20 -0,19%
 Germany30^ 12.738,90 -0,90%
 Dutch15-index 16.548,12 -0,37%
 BEL 20 3.262,30 -0,07%
 BRX20-24h^ 3.244,44 -0,55%
 Europe50^ 3.209,81 -1,01%
 Euro30-index 16.491,58 -0,12%
 US30^ 28.203,92 0,00%
 Nasd100^ 11.637,49 0,00%
 US500^ 3.426,88 0,00%
 Japan225^ 23.514,95 0,00%
 Gold spot 1.903,23 -0,06%
 EUR/USD 1,1768 +0,42%
 WTI^ 40,93 0,00%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

Air France-KLM +7,36%
Avantium +5,50%
WDP +5,10%
Basic-Fit +3,70%
Wereldhave +3,56%

Dalers

Philips Konin... -3,87%
TomTom -2,44%
Aperam -2,29%
Acomo -2,23%
TKH -1,90%

Nieuws Forum meer

Stevige minnen op Wall Street
pffffff op 20 okt 2020 01:42
4
Sluiting Euronext levert ook probleme...
Kaviaar op 19 okt 2020 23:52
10
Wall Street zakt in de min
Aorta op 19 okt 2020 22:11
5
Handel op Euronext ligt stil door sto...
Pitmans op 19 okt 2020 21:28
38
'Voordelen eenwording Unilever groot'
FlashHenk op 19 okt 2020 20:58
3