Stikstofkwestie

577 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 » | Laatste
voda
0
Deel 2:

Schoorsteen Pernis
De raffinaderij van Shell in Pernis. © ANP

Vollenbroek streed jarenlang tegen vervuiling door grote fabrieken zoals kolencentrales, Tata Steel, de inmiddels gesloten fosforfabriek van Thermphos in Vlissingen en de olieraffinaderijen in de Rotterdamse Botlek. ,,Die voldeden van geen kanten aan de Europese wetgeving’’, zegt hij. ,,Ze stookten ruwe olie voor proceswarmte. Stikstof, zwaveldioxide, benzeen: alle restgassen gingen zo de lucht in. Inmiddels zijn ze overgestapt op aardgas en hebben ze rookgasfilters. Dat scheelt enorm. De schoorsteen van Shell Pernis was vroeger hartstikke zwart, nu niet meer.’’

Met sommige bedrijven wist hij deals te sluiten, met andere kruiste hij de degens in de rechtszaal. Zeker duizend zaken tegen bedrijven die zijns inziens uitstootregels overtreden en overheden die ze verzuimen te handhaven bracht hij voor de rechter, schat hij in. Hoeveel hij er won? ,,Meer dan negentig procent. Ik weet waar ik aan begin, maar af en toe waag ik een gokje.’’

Schoner
Al die zaken samen hebben er een belangrijke bijdrage aan geleverd dat de lucht in Nederland tegenwoordig aanzienlijk schoner is dan een kwarteeuw geleden, stelt de inmiddels gepensioneerde milieurechter Thijs Drupsteen. Hij herinnert zich Vollenbroek uit de rechtszaal als ‘buitengewoon vriendelijk, heel principieel en zeer vasthoudend’.

Zijn kruistocht tegen stikstof is voor Vollenbroek een logisch uitvloeisel van zijn strijd tegen giftige emissies van fabrieken. ,,Dat driekwart van de Nederlandse natuur er zo beroerd aan toe is, komt grotendeels door de intensieve veehouderij. Die gaat niet alleen ten koste van onze natuur, maar ook van onze luchtkwaliteit, onze gezondheid.’’ Hij besloot daarom de krachten te bundelen met de vereniging Leefmilieu en werkgroep Behoud de Peel, twee organisaties die al langer bezig waren om de ammoniakuitstoot van veehouderijen aan te pakken. ,,We wilden samen proberen de landbouw in het gareel te krijgen.’’

De boeren ontregelden regelmatig het land en bezetten het Malieveld in Den Haag. Verslaggever Lukas van der Storm zat hier middenin en blikt terug...

Veehouderij

© ANP XTRA
Dat hij, als boerenzoon, daarvoor zaken moest aanspannen tegen staluitbreidingsplannen van boerengezinsbedrijven vormde voor hem geen bezwaar. Hij vindt dat de intensieve veehouderij is doorgedraaid. ,,Mijn ouders hadden tien hectare met wat varkens en kippen. De megastallen die je nu ziet, zijn een race to the bottom. De kostprijs moet alsmaar verder omlaag, dus de schaal omhoog. Dat is onhoudbaar; in Hongarije en Roemenië zijn de loon- en grondkosten veel lager. Niet voor niets stoppen in Nederland elke dag vijf boeren met hun bedrijf. Als wij niet ingegrepen hadden, was binnen tien jaar de halve sector failliet.’’

Hij geeft boeren nergens de schuld van. ,,Zij zijn wel deel van het probleem, maar de overheid is er schuldig aan. Die heeft als een bulldozer alles alleen maar voor zich uitgeschoven, zonder problemen op te lossen. Dat moet nu wel gebeuren. De overheid zal met miljarden over de brug moeten kopen om boeren die willen stoppen, fatsoenlijk uit te kopen.’’

Stikstofcrisis
Zijn telefoon gaat. Het is zijn ‘collega’ Wim Opbergen, van werkgroep Behoud de Peel. Die vraagt of Vollenbroek zijn lintje opspelt, tijdens een etentje met premier Rutte in het Catshuis waarvoor ze die avond zijn uitgenodigd samen met andere natuur- en milieuorganisaties (‘Nee, het is beter als we onze argumenten laten spreken’). Ja, hij heeft inmiddels wel de indruk dat er naar hem wordt geluisterd. Ook de commissie-Remkes, die oplossingen zoekt voor de stikstofcrisis, raadpleegde hem. ,,Mijn kritiek op biomassacentrales is in het rapport terechtgekomen. De gevestigde orde van milieuorganisaties heeft zich op dat gebied de mond laten snoeren met het Klimaatakkoord. Ook in het stikstofdossier hebben ze het er vreselijk bij laten zitten. Ook nu stellen ze zich naar het kabinet veel te lief op. Organisaties als Natuurmonumenten, het WNF en Milieudefensie hebben miljoenen leden, waarom die angst? De boeren zijn ook niet voorzichtig. Zet daar wat tegenover.’’

En dus ziet híj het als zijn taak om door te gaan, ondanks dat hij de pensioengerechtigde leeftijd al ruimschoots is gepasseerd. De stikstofuitspraak is voor hem geen eindoverwinning. ,,Het is überhaupt geen overwinning. Dat wij als poortwachter moeten fungeren om te zorgen dat de Nederlandse overheid zich aan de wet houdt, vind ik heel triest. Nu moeten we nog zorgen dat er met die uitspraak van de rechter daadwerkelijk wat gaat gebeuren. De spoedmaatregelen die tot nu toe zijn genomen, stellen weinig voor. Hopelijk grijpt het kabinet de kans om zaken echt grondig te hervormen. Dan begraaf ik mijn strijdbijl.’’

www.ad.nl/binnenland/dit-is-de-man-di...
Bijlage:
voda
0
Prognose: bouw wacht krimpjaar door stikstof en PFAS

Gepubliceerd op 7 jan 2020 om 07:20 | Views: 221

AMSTERDAM (AFN) - De bouw wacht in 2020 een krimp van 2 procent, voorspelt ABN AMRO in een rapport over de sector. De terugloop is een direct gevolg van overheidsbeleid over de uitstoot van stikstof en het verplaatsen van grond met chemische stoffen die onder de noemer PFAS vallen. De grond-, wegen-, en waterbouw wordt het hardst geraakt met een min van 3,5 procent.

De woningbouw loopt volgens de prognose van de bank terug met 2,5 procent. Met een gebrek aan vraag heeft dat niets te maken. De bouwers worden door regelgeving beperkt in hun werkzaamheden, schrijft ABN AMRO. De bank verwacht voor 2021 stabilisering. Hoe het verder gaat, zal wel afhangen van de acties van het kabinet.

ABN AMRO voorspelt dat veel projecten alsnog van start gaan zodra het overheidsbeleid dat mogelijk maakt. "Dit kan een luchtbel in de orderportefeuille veroorzaken: nu weinig of geen projecten, maar later een stuwmeer. Dit kan ervoor zorgen dat na 2021 de bouwproductie sterk groeit en een inhaalslag gaat maken", vertelt econoom Madeline Buijs van ABN AMRO. Volgens haar lopen bedrijven die "inspelen op de nieuwe realiteit" en duurzaam bouwen het laagste risico. "Bouwbedrijven die deze omslag nu maken, zijn toekomstbestendiger."

Stikstof en PFAS

Ook aanverwante sectoren krijgen het moeilijk. Zo voorziet ABN AMRO een productiedaling van 3 procent bij producenten van hout- en bouwmaterialen. Verhuurders van bouwmaterieel kunnen 2 procent krimp tegemoetzien.

Stikstof en PFAS houden de bouw al maanden bezig. Hoewel de sector slechts een klein gedeelte van de totale stikstofuitstoot veroorzaakt, ondervindt de bouw wel grote gevolgen van het feit dat de totale uitstoot hoger is dan de overheid op basis van natuurwetgeving mag toestaan. Omdat de natuur schade ondervindt van hoge stikstofconcentraties, stranden tal van bouwprojecten bij de rechter omdat ze leiden tot meer uitstoot.

Voor het verplaatsen van grond waar PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) in zitten, heeft het kabinet de normen onlangs versoepeld. Toch zeggen ondernemers nog altijd veel beperkingen te ondervinden. Twee van de chemische stoffen waar het om gaat zijn verboden in consumentenproducten, omdat ze bijvoorbeeld leverschade kunnen veroorzaken en de gezondheid van ongeboren kinderen kunnen schaden. Andere PFAS gelden als "zeer zorgwekkend".
haas
0
Hij geeft boeren nergens de schuld van. ,,Zij zijn wel deel van het probleem, maar de overheid is er schuldig aan. Die heeft als een bulldozer alles alleen maar voor zich uitgeschoven, zonder problemen op te lossen. Dat moet nu wel gebeuren. De overheid zal met miljarden over de brug moeten kopen om boeren die willen stoppen, fatsoenlijk uit te kopen.’’
haas
0
Statenlid VVD Overijssel stapt op vanwege stikstofmaatregelen ‘voor problemen die er niet zijn’

Gert Brommer uit Tuk stapt op als Statenlid voor de VVD in Overijssel vanwege de stikstofcrisis. Hij kan zich niet vinden in de maatregelen die het provinciebestuur, met daarin zijn eigen partij,de VVD, neemt.

Kelly Adams 07-01-20, 16:29 Laatste update: 18:01
190
2
‘De ingrijpende stikstofmaatregelen die de provincie presenteert, voor problemen die er niet zijn, hebben desastreuze gevolgen voor het platteland van Overijssel’, schrijft Brommer in een brief waarin hij zijn vertrek aankondigt en uitlegt.

‘Met het Natura 2000-excuus ‘het moet van Brussel en Den Haag’ draaien we onze plattelandseconomie, werkgelegenheid en de voedselvoorziening van de wijde regio de nek om. Om maar te zwijgen over de 100 kilometer per uur op de snelweg. Het is een kansloze exercitie.’

Volgens Brommer is er binnen de VVD-fractie niet de ruimte voor zijn opvattingen. ‘Mijn opvattingen ga ik niet verloochenen.’ Hij kiest ervoor om op te stappen om niet ‘als een roepende aan de rand van de woestijn van partij en coalitie’ te staan.
voda
0
'Eemsdelta dreigt €1,5 mrd aan investeringen mis te lopen door stikstofcrisis'

De regio Eemsdelta in de provincie Groningen dreigt circa €1,5 mrd aan investeringen van nieuwe industriële bedrijven mis te lopen. Dat meldt het havenschap Groningen Seaports (GSP) in een persbericht. Het gaat om investeringen die grofweg met een jaar zijn uitgesteld, zo zegt directeur Cas König van GSP in een toelichting. De Eemsdelta is het gebied waarin Delfzijl — met haven en industriegebied — en de Eemshaven liggen, en dat tegelijk een belangrijk chemiecluster in Nederland is.

Reden voor de industrie om de investeringen uit te stellen, zijn de stikstofuitstootregels, aldus König. Die zijn door de uitspraak van de Raad van State in mei 2019 veel strenger geworden. Daardoor staat de vergunningverlening onder druk. Hij ziet nog niet veel beweging.

'Geduld bedrijven raakt een keer op'
Voorlopig zijn de investeringen 'on hold gezet', maar er komt volgens König een moment dat bedrijven besluiten om dan maar elders te investeren. 'We hebben nog geen besluiten tot afstel binnen, maar het geduld van die bedrijven raakt ook een keer op. Intussen is een echte oplossing vanuit de overheid nog niet dichterbij gekomen. Het gaat om zeker vier grote bedrijven en nog wat kleinere initiatieven'.

Een van de voorgenomen investeringen die dreigen weg te smelten, is de bouw van een draadstaalfabriek door het Almelose staalbedrijf Van Merksteijn in de Eemshaven voor ruim €300 mln. Die investering is in augustus vorig jaar wegens de stikstofperikelen met 'tenminste een jaar' uitgesteld. Een ander voorbeeld van uitstel betreft de investering van €200 mln in een fabriek voor additieven voor brandstoffen. De naam van dat bedrijf wordt niet vrijgegeven.

Ook uitbreidingsinvesteringen vertraagd
Het bedrag van €1,5 mrd aan vooralsnog vertraagde investeringen ligt eigenlijk nog veel hoger, wanneer ook de voorgenomen uitbreidingsinvesteringen van de bestaande bedrijven worden meegeteld. 'Daarvoor doen we momenteel een inventarisatie. Een bedrag kan ik nog niet noemen, maar het gaat om honderden miljoenen euro's', aldus König.

Het betreft ook veelal investeringen die tegelijkertijd de energie-efficiëntie in bedrijven moet vergroten, wat weer bijdraagt aan de CO2- en stikstofuitstootreductie. 'Het gaat om bedrijven die hier willen investeren in vergroening van de chemie en de energiesector.'

König is niet optimistisch over de tot nu toe door de overheid aangekondigde stikstofmaatregelen. 'Die zijn vooral gericht op infrastructuur en woningbouw.' Er is volgens König nauwelijks oog voor de noden van de industrie als gevolg van de stikstofkwestie. 'De industrie komt er nauwelijks in voor en dat is raar, gezien het feit dat die een belangrijke rol speelt in de energietransitie.'

Avantium kondigt investering in Delfzijl aan
Woensdagochtend maakte het Amsterdamse chemisch technologisch bedrijf Avantium bekend zijn eerste commerciële fabriek in Delfzijl te bouwen. De fabriek, die in 2023 operationeel moet zijn, produceert grondstoffen voor groene plastics uit industriële suikers. De bouw van de nieuwe fabriek vergt een investering van zo'n €150 mln. 'Die investering is aangekondigd ondanks de stikstofproblematiek', aldus König. 'Avantium gaat ervan uit dat die kwestie voordat de bouw start, is opgelost.'

fd.nl/ondernemen/1330296/eemsdeltareg...
voda
0
Saneringsregeling varkensboeren ruim overtekend

Er hebben zich nu al meer varkensboeren ingeschreven om mee te doen met de in november geopende saneringsregeling dan het beschikbare budget van €180 mln toelaat. Dat melden bronnen rond het ministerie van Landbouw dinsdag. In Den Haag zingt rond dat minister Carola Schouten er dinsdagavond iets over zal zeggen in de RTL-talkshow van Eva Jinek.

De exacte omvang van de belangstelling van varkenshouders om mee te doen, kan het departement op dit moment nog niet geven. De inschrijvingstermijn van de saneringsregeling sluit namelijk in de nacht van woensdag 15 januari. Op basis van eerdere saneringsregelingen is de verwachting dat nog op het allerlaatste moment inschrijvingen kunnen binnenkomen. In de loop van donderdag denkt het ministerie de precieze omvang van het aantal belangstellenden te kunnen openbaren.

Marktconforme vergoeding
Voor het bedrag dat varkenshouders krijgen uit de saneringsregeling, maakt het niet uit dat de regeling is overtekend. Varkenshouders krijgen een marktconforme vergoeding voor hun varkensproductierechten. Dat is een vast bedrag. Daarnaast krijgen varkenshouders compensatie voor de varkensstallen. Dat laatste element van de vergoeding is afhankelijk van veel andere factoren, zoals ouderdom en technische staat van de stallen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat de saneringsregeling uitvoeren. Dat gaat niet op basis van wie het eerst komt, die het eerst maalt. De RVO kijkt per gegadigde wat de geuroverlast is die de varkenshouder veroorzaakt. Hoe meer overlast, des te sneller een belangstellende varkenshouder in aanmerking komt voor de saneringsregeling. Dat is dus ook afhankelijk van lokale omstandigheden.

Zuid- en Oost- Nederland
De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen is bedoeld voor varkenshouderijen in het zuiden en oosten van Nederland, de zogeheten concentratiegebieden Zuid en Oost van de Meststoffenwet. Deze gebieden worden veedichte gebieden genoemd. Hier wordt 84% van de varkens in Nederland gehouden.
De regeling richt zich specifiek op varkenshouderijen die veel geuroverlast veroorzaken. Het gaat om overlast voor woningen binnen een straal van 1000 meter van een varkenshouderij. Dit wordt uitgedrukt in een geurscore. De varkenshouder kan de geurscore van zijn varkenshouderijlocatie zelf uitrekenen.

Varkensstal slopen
De varkenshouders die meedoen, moeten hun vergunning intrekken. De varkensstallen, voer- en mestsilo’s en mestkelders moet hij slopen. De varkenshouder moet ook definitief stoppen met intensieve veehouderij-activiteiten op de betreffende locatie en zich onthouden van varkenshouderij-activiteiten op een andere locatie.

Het ministerie hoopt dat deze sanering bijdraagt aan verlichting van de stikstofcrisis.

fd.nl/economie-politiek/1330895/saner...
tradersonly
0
Advies Remkes: luchtvaart mag alleen groeien als uitstoot stikstof daalt

De luchtvaart in Nederland mag alleen groeien als de sector de uitstoot van stikstof weet te beperken. Dat zegt de stikstofcommissie-Remkes in een advies aan het kabinet over de luchtvaart.

Remkes vindt het niet meer dan eerlijk dat de luchtvaart, net als andere sectoren, een evenwichtige bijdrage levert aan vermindering van de uitstoot. Als dat niet gebeurt, mag Schiphol niet meer groeien. En ook Lelystad Airport mag alleen open voor vakantievluchten als de uitstoot van stikstof daalt.

De commissie-Remkes stelt dat het aandeel van de luchtvaart in de totale stikstofuitstoot beperkt is, maar wel groter dan eerder gedacht. Tot nu toe werd alleen gekeken naar vliegbewegingen van en naar Nederlandse luchthavens, tot een hoogte van 3000 voet.

Maar Remkes vindt dat moet gekeken naar alle stikstof die door de luchtvaart in Nederland neerdaalt. Die is ook afkomstig van vluchten boven de grens van 3000 voet.

Elektrisch taxiën en glijvluchten
De commissie ziet overigens wel mogelijkheden om de uitstoot door de luchtvaart te verminderen, bijvoorbeeld door elektrisch taxiën of het stimuleren van glijvluchten om het brandstofverbruik en de geluidsproductie te verminderen.

De commissie-Remkes biedt het advies over de luchtvaart morgen aan, maar de inhoud lekte vanavond al uit. Remkes adviseerde in september al dat de maximumsnelheid zo snel mogelijk omlaag moet. Er komt nog minstens één apart advies over de industrie en de scheepvaart. In mei wordt het eindadvies verwacht.

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil nog niet reageren op het advies. Net als de coalitiepartijen in de Tweede Kamer wil ze wachten op de officiële presentatie van Remkes.

'Minister moet koers verleggen'
Oppositiepartijen GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren zijn blij met het rapport. Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks noemt het een "stevig advies." Volgens haar moet de minister nu echt haar koers verleggen. "Het is evident duidelijk dat je geen nieuw vakantievliegveld moet openen. En voor Schiphol is groei geen optie."

Ook volgens Cem Lacin van de SP is de uitkomst dat groei van Schiphol en opening van Lelystad nu onmogelijk zijn. Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren concludeert tevreden: "De wal keert het schip."

'Uitzonderingspositie'
Volgens Natuur en Milieufederatie Noord-Holland komt er terecht een eind aan de "uitzonderingspositie" van de luchtvaartsector. Directeur Sijas Akkerman noemt de bijdrage van de luchtvaart aan de neerslag in natuurgebieden vergelijkbaar met de bijdragen van de bouw, industrie en energiesector. "Groei van de luchtvaart is met dit advies sowieso uitgesloten", aldus Akkerman. "Alle extra nieuwe stikstofneerslag is door de rechter immers verboden."

nos.nl/artikel/2318663-advies-remkes-...
Chiddix
0
quote:

voda schreef op 14 januari 2020 19:06:


Saneringsregeling varkensboeren ruim overtekend

Er hebben zich nu al meer varkensboeren ingeschreven om mee te doen met de in november geopende saneringsregeling dan het beschikbare budget van €180 mln toelaat. Dat melden bronnen rond het ministerie van Landbouw dinsdag. In Den Haag zingt rond dat minister Carola Schouten er dinsdagavond iets over zal zeggen in de RTL-talkshow van Eva Jinek.

De exacte omvang van de belangstelling van varkenshouders om mee te doen, kan het departement op dit moment nog niet geven. De inschrijvingstermijn van de saneringsregeling sluit namelijk in de nacht van woensdag 15 januari. Op basis van eerdere saneringsregelingen is de verwachting dat nog op het allerlaatste moment inschrijvingen kunnen binnenkomen. In de loop van donderdag denkt het ministerie de precieze omvang van het aantal belangstellenden te kunnen openbaren.Het kabinet die 300 intekenaars hadden verwacht zien tot hun verbazing , dat het overtekend is. Men zou in principe het beschikbare budget van 180 miljoen kunnen verhogen.
Tientallen jaren hebben m.n CDA en VVD de intensieve veeteelt gestimuleerd met het oog op meer economische groei en export.
Niemand maakte zich druk om stikstofuitstoot. Thans ziet men in, dat intensieve veehouderij niet meer kan samengaan met de stikstofnormen.
De bekende Remkes kwam gisteren vertellen, dat Schiphol alleen mag groeien als daar stikstofmaatregelen tegenover staan. Dat geldt ook voor het in gebruik nemen van luchthaven Lelystad.
haas
0
quote:

Chiddix schreef op 15 januari 2020 05:59:


[...]

Het kabinet die 300 intekenaars hadden verwacht zien tot hun verbazing , dat het overtekend is.


ik neem aan dat u als lid(en ik neeem aan als belegger) op dit forum dit fenomeen wel bekend voorkomt ?
Ook in de beleggerswereld wordt regelmatig "overtekend"
Chiddix
0
quote:

haas schreef op 15 januari 2020 09:30:


[...]

ik neem aan dat u als lid(en ik neeem aan als belegger) op dit forum dit fenomeen wel bekend voorkomt ?
Ook in de beleggerswereld wordt regelmatig "overtekend"


Ja, soms worden er dan nog wat extra aandelen uitgegeven. Denk aan het oliebedrijf van Saoedi-Arabie j.l.
voda
0
Advies stikstofcommissie-Remkes: luchtvaart mag alleen groeien als stikstofuitstoot daalt

Groei van de luchtvaart in Nederland is alleen nog mogelijk als de sector de stikstofuitstoot omlaag brengt. Pas als dat lukt, kan Schiphol het aantal vluchten uitbreiden en kan vakantieluchthaven Lelystad Airport zijn deuren openen. Dat adviseert de stikstofcommissie onder leiding van VVD-prominent Johan Remkes in een dinsdagavond uitgelekt rapport.

Remkes noemt het 'rechtvaardig ten opzichte van andere sectoren' dat ook de luchtvaart zijn steentje bijdraagt aan de vermindering van de stikstofneerslag.

Het advies verschijnt op een moment dat de regeringspartijen volop discussiëren over groeiplannen van de luchtvaart. Vooral coalitiepartijen D66 en ChristenUnie staan sceptisch tegenover de komst van de vakantieluchthaven in de polder bij Lelystad.

Grote vervuiler

Aanvankelijk zou Remkes pas dit voorjaar zijn rapport over de luchtvaart presenteren, maar op verzoek van het kabinet is dat moment naar voren gehaald.

Vorig jaar september riep de VVD'er in het rapport Niet alles kan Rutte III al op de stikstofuitstoot drastisch te verminderen, onder meer door een een verlaging van de maximumsnelheid en het uitkopen van boeren.

Boze boeren richtten afgelopen najaar tijdens talloze protestacties hun pijlen op de luchtvaartsector. In de aanpak van de stikstofcrisis zouden politici Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen ontzien, terwijl het kabinet de agrarische sector daarentegen onevenredig hard aanpakt.

Remkes snapt waar het beeld van de luchtvaart als grote vervuiler vandaan komt. De sector levert immers 'een grote bijdrage aan de emissies van CO2, fijnstof en geluidhinder'. Maar als het gaat om stikstof liggen de feiten anders. De commissie deed de afgelopen maanden onderzoek naar de bijdrage van de luchtvaart aan de totale uitstoot ervan in Nederland. Die komt iets hoger uit dan de eerder door het RIVM becijferde 0,1%. In die berekeningen is uitsluitend gekeken naar de uitstoot door vliegbewegingen van en naar Nederlandse luchthavens tot een hoogte van 3000 voet.

Remkes vindt dat ook de uitstoot van vliegtuigen uit hogere luchtlagen (boven 3000 voet) moet worden meegenomen en komt uit op een bijdrage van tussen de 0,7% en 1,1%. Dan nog valt de stikstofuitstoot van de luchtvaart in het niet bij die van het wegverkeer (6,1%) en de landbouw (46%).

Einde Lelystad Airport

Remkes doet het kabinet suggesties om de stikstofuitstoot te verlagen. Elektrisch taxiën, het weren van vervuilende vliegtuigen met een bonus-malussysteem en het stimuleren van zogeheten glijvluchten om brandstofverbruik te verminderen.

Luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen en coalitiepartijen wilden dinsdagavond nog niet reageren op het rapport. GroenLinks-leider Jesse Klaver zei op Twitter dat wat hem betreft het 'niet anders kan' dan dat dit advies 'het einde betekent voor Lelystad Airport'.

fd.nl/economie-politiek/1330899/advie...
haas
0
Onderstaand is op basis van regeling van 24 mnd geleden !
Dus voordat de stikstof werd aangeroerd
ÉN: deze boeren krijgen al binnen 13 weken bericht
(Daar kunnen de slachtoffers van de kindertoeslagaffaire alleen maar naar snakken?:)
======================================================================

503 varkenshouders hebben zich gemeld
voor de uitkoopregeling voor boeren.Dat
zijn er zo'n 200 meer dan gedacht.Ze
kunnen een subsidie krijgen om met hun
bedrijf te stoppen.

De regeling,waar tot nu toe 180 miljoen
euro voor is vrijgemaakt,is bedacht om
een einde te maken aan de stankoverlast
in de buurt van varkenshouderijen,maar
is door de stikstofproblematiek meer in
de belangstelling komen te staan.

Aanmelders krijgen binnen 13 weken te
horen of ze subsidie krijgen.Boeren die
groen licht krijgen,kunnen in het
tweede kwartaal van dit jaar beginnen
met de afbouw van hun bedrijf.
Chiddix
0
Wanneer het kabinet meer geld vrijmaakt dan 180 miljoen voor de varkensboeren die willen stoppen , om de overtekenaars uit te kopen, zal Nederland ongeveer 1,5 miljoen varkens minder hebben. Nederland telt totaal 12 miljoen varkens(2018/2019).
Varkensboeren ontvangen 750000 euro bij opruimen varkens en slopen stallen(gemiddeld) hoorde ik op het nieuws(RTL4).
haas
0
Kamervragen over nieuwbouw Knorhof
Het plan voor een nieuw bedrijf van ondernemer Straathof, is er een voor 25.668 varkens
jonas
3

Vreselijke eigenwijze kerel die Vollenbroek. Echt zo een geitenwollentype die het altijd beter weet. Zo meent hij te weten wat oorspronkelijke natuur hier is.

Nou meneer Vollenbroek uw vriendjes hebben er in de Oostvaardseplassen een zooitje van gemaakt, maar steek de dijken toch ook een menselijke ingreep maar eens door en U zult zien hoe die oorspronklijke natuur is als U tijdig richting het Oosten bent gegaan.

Ongelofelijke kwallebak die Vollenbroek. Wetenschappelijk nul publicaties in echt toonaangevende tijdschriften. En ja dan hebben we ook nog te maken met volstrekt uit de bocht uitgeschoten rechtspraak. Benoeming leden Hoge Raad is nu gepolitiseerd dankzij het stelletje dat er nu zit. Ongekend, maar ze hebben het voor elkaar gekregen. Enorme schade aan de gerechtelijke macht. Betreur het, maar de D'66 rechters hebben het voor elkaar gekregen.

Groet, Jonas
Dikke Durk
0
quote:

haas schreef op 20 januari 2020 19:07:


Kamervragen over nieuwbouw Knorhof
Het plan voor een nieuw bedrijf van ondernemer Straathof, is er een voor 25.668 varkens


Dit soort dingen krijg je door al die ‘betweterige’ overheidspraktijken: door de toenemende kosten aan investeringen om te voldoen aan nieuwe regels worden de marges steeds kleiner. Gevolg is dat de kleine bedrijven het onderspit delven waarna hun varkensrechten door de grote bedrijven worden opgekocht die daarmee nog groter worden zodat ze ook in de toekomst nog wat kunnen verdienen. Naast de grote agri-bedrijven hebben de volgende groepen hier ook veel profijt van: de ambtenaren want controle van die bedrijven of ze wel voldoen aan een bijbel van regels is een enorme werkverschaffing, de bouwbedrijven die de nieuwe stallen en loodsen plaatsen, de politici die de regels bedenken (hun verdienmodel).

De race van grote bedrijven om oligarch of monopolist te worden vindt overigens ook plaats in tal van andere primaire, secundaire en tertiaire sectoren.
jonas
1

Behoorlijke onzin die Stikstofdiscussie.

Een aantal mannetjes zoals die Vollenbroek en wat dorgeschoten idioten natuur die vanuit WVC zonder echt wetenschappelijk top te zijn heeft zaken bedacht over ingebeelde "oorspronkelijke natuur" en zo krijgen we die dierenuithongering in de Oostwaartse Plassen.

Onderwijl het water is nog nooit zo schoon geweest en .er is de helft minder Stikstof in de lucht.

Maar de milieuratten zijn wel slim geweest en LNV top sliep wat. Waarschijnlijk was dat met die arrogante D'66 kwast Brinkman aan het roer die later nog ewven zakken ging vullen in Brussel.

Het is allemaal zo doorzichtig. Neem nu D'66 minister Van Veldhoven die de bouw de nek trachtte te omdraaien met PFAS-normen 100 keer hoger dan buurlanden. Dat juffie was gewoon voorzitster van de D'66 EUROCRATENAFDELING in Brussel en soort
EU mol in de Nederlandse politiek. Net zoals mevrouw Kaag met haar PLO-mannetje.

Noemen zich ook geen Nederlander, maar WERELDBURGER.

Groet, Jonas
jonas
1

Opvallend is ook dat geshow van zo een geitenwollen Vollenbroek die fanatiek bezig is het land economisch plat te leggen in. Altijd gaat het over die ligfiets van hem en dat hij met zijn geitenwolvrouwtje met dat ding (dat eigenlijk verboden moet worden) zo helemaal correct op vakantie gaat.

Ben zelf lid van NIVON een natuurvereniging inmiddels door GroenLinks overgenomen van de PvdA, maar dat soort idioten die alleen praten over soorten eraf, maar niet over mogelijke soorten erbij en er niet mee zitten boeren en bouwvakkers werkloos te maken, heb ik daar nog nooit ontmoet.

Groet, Jonas
jonas
1

De eerste journalist die Vollebroek de echt inhoudelijke vragen stelt zoals

1. Hoeveel wetenschappelijke publicaties in toonaangevende tijdschriften heeft U op uw naam staan?

2. Waarom meent te kunnen vaststellen wat hier de oorspronkelijke natuur is?

3. Waarom zouden we die oorspronkelijke natuur moeten handhaven?

Er zijn meer vragen. Maar helaas te weinig echt goede journalisten die relevante niet politiek bevooroordeelde vragen kunnen en durven te stellen.

Hebben ze het bij NRC en Volkskrant over zgn kwaliteitskranten die ze zouden zijn. Laat me niet lachten met zulke waardeloze redactie.

Groet, Jonas
voda
0
'Echte storm rond stikstof blijft uit bij woningbouw'

Na alle heftige alarmbellen rond de stikstofkwestie lijkt de angst dat ook de woningbouw op slot zou komen te zitten door de eind mei 2019 verscherpte stikstofregels, ongegrond. Dat zeggen grote en middelgrote aannemers in een telefonische rondgang langs de woningbouwsector. 'Het valt nog wel mee met de stikstof', zo valt links en rechts te vernemen. Toch zien zij voor de langere termijn wél problemen.

Let wel, de woningbouw is een ander verhaal dan de infrasector. Die heeft meer van de stikstofproblematiek te lijden. Een flink aantal grote wegenprojecten, zoals de verbouwing van de A27 bij Utrecht, is stilgelegd. Bovendien speelt in de weg- en waterbouw ook nog eens de problematiek van de bodemvervuiling met pfas-chemicaliën.

'We wachten nog steeds op de grote klap'

Operationeel directeur Peter Hutten van bouwonderneming Van Wijnen in Baarn benadert de kwestie met enige ironie: ‘We wachten nog steeds op de grote klap die je verwacht op basis van alle berichtgeving over de stikstofkwestie. De vergunningverlening heeft wel wat gehaperd maar is weer op gang gekomen. Hier en daar zijn nog wel wat vertragingen, maar er zijn geen heel grote problemen. Het valt mee.'

Voor 2020 verwacht Van Wijnen omzetgroei. Zijn indrukken zijn 'representatief' voor de hele woningbouwsector, aldus Hutten. ‘We werken in het hele land. Ik heb er redelijk zicht op.’ Bijna de helft van haar omzet (€982 mln in 2018) maakt Van Wijnen in de woningbouw.

De cijfers rond de vergunningverlening bij de gemeenten laten inderdaad weer enige verbetering zien. Zo werden in november vorig jaar nog maar 7% minder vergunningen afgegeven ten opzichte van dezelfde maand van 2018, meldde het CBS vorige week. In oktober was dat nog 33% minder. 'Inmiddels is het vergunningtraject in de meeste gemeenten weer goed op gang gekomen', stelt ook de branchevereniging van zelf ontwikkelende bouwers NVB op haar site.

De schade lijkt mee te vallen, beaamt ook Erik Nijhuis, directeur van Nijhuis Bouw (€300 mln omzet) in Rijssen, actief in Noord-, Zuid-, en Midden-Nederland. ‘We waren bang dat de stikstofberekeningen ons in de problemen zouden brengen, maar we blijken toch aan de regelgeving te voldoen.’ Voor 2020 verwacht hij stabilisering van de omzet door projectvertragingen, na 40% groei in 2019.

'Vertragingen kosten geld'

Maar het strengere stikstofregime heeft wel financiële consequenties door de vertragingen in de vergunningverlening. 'Soms van slechts één of twee maanden, soms veel langer', zegt directeur Hein Trebbe van Trebbe Groep. 'Op de Veluwe ligt nog een groot woningbouwproject van 400 woningen stil. We zijn op zoek naar een passende oplossing.'

Vertragingen kosten geld, aldus Trebbe. ‘Soms moeten we de bouw uitstellen omdat we de extra benodigde vergunningen nog niet hebben. Intussen heb je wel de grond, dat kost geld. Tegelijk heb je te maken met bouwkosten die verder stijgen. En er kunnen gaten vallen in de productie. Ook dat kost geld. Er moeten nieuwe afspraken worden gemaakt met de aan ons toeleverende bedrijven.’ Het in onder meer Enschede gevestigde bedrijf Trebbe was in 2019 goed voor een omzet van circa €300 mln en bouwt in heel Nederland.

Niet optimistisch over langere termijn

Voor de wat langere termijn maakt een aantal aannemers zich wel zorgen. 'De voorbereidingen voor woningbouw hebben nu eenmaal een lange aanlooptijd', zegt de per 1 januari aangetreden bestuursvoorzitter Ivo van der Mark van bouwonderneming Janssen de Jong Groep uit Son en Breugel. 'Veel van de projecten die we nu uitvoeren, zijn in 2017 en 2018 aangevraagd.' Ook Janssen de Jong bouwt in heel Nederland en behaalde in 2019 een omzet van €400 mln.


‘De voorbereidingen voor woningbouw hebben nu eenmaal een lange aanlooptijd’
• Ivo van der Mark van bouwonderneming Janssen de Jong uit Son en Breugel
Van der Mark stelt bijna overal te maken te hebben met Natura-2000-gebieden. Hij is niet optimistisch over de effecten van de ophanden zijnde ingrepen van het kabinet, zoals de snelheidsbeperking en de in een 'spoedwet' opgenomen maatregelen. Dat zijn onder meer de extra saneringsregeling in de varkenshouderij én het instellen van een stikstofdrempelwaarde voor kleinere bouwprojecten. 'Ik baseer me op wat er nu ligt. De gemeenten hebben nog geen heldere leidraad voor hun vergunningprocedures.' Voor 2020 en 2021 voorziet Van der Mark 'stagnatie' in zijn omzet.

577 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
565,25  -2,93  -0,52%  19 okt
 AMS25-24h^ 564,20 -0,19%
 Germany30^ 12.738,90 -0,90%
 Dutch15-index 16.548,12 -0,37%
 BEL 20 3.262,30 -0,07%
 BRX20-24h^ 3.244,44 -0,55%
 Europe50^ 3.209,81 -1,01%
 Euro30-index 16.491,58 -0,12%
 US30^ 28.203,92 0,00%
 Nasd100^ 11.637,49 0,00%
 US500^ 3.426,88 0,00%
 Japan225^ 23.514,95 0,00%
 Gold spot 1.902,83 -0,08%
 EUR/USD 1,1768 +0,42%
 WTI^ 40,93 0,00%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

Air France-KLM +7,36%
Avantium +5,50%
WDP +5,10%
Basic-Fit +3,70%
Wereldhave +3,56%

Dalers

Philips Konin... -3,87%
TomTom -2,44%
Aperam -2,29%
Acomo -2,23%
TKH -1,90%

Nieuws Forum meer

Sluiting Euronext levert ook probleme...
Kaviaar op 19 okt 2020 23:52
10
Stevige minnen op Wall Street
bv Bernhard op 19 okt 2020 22:53
3
Wall Street zakt in de min
Aorta op 19 okt 2020 22:11
5
Handel op Euronext ligt stil door sto...
Pitmans op 19 okt 2020 21:28
38
'Voordelen eenwording Unilever groot'
FlashHenk op 19 okt 2020 20:58
3