Stikstofkwestie

577 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 25 26 27 28 29 » | Laatste
rationeel
0
quote:

josti5 schreef op 10 september 2019 20:34:


Het hele land op zijn kop voor 'het milieu': daar gaat een geweldige reactie op komen.
En dan óók nog tsaar Timmermans, die niet wil afgaan voor de rest van Europa, en aan Rutte c.s. de meest onmogelijke 'voorbeeldeisen' zal stellen.
Daarmee natuurlijk wél het einde van de oude politiek inluidend.


De revolutie kan niet ver meer zijn.
jonas
0

Rationeel over revoluties/ De wet van stijgende verwachtingen van E Gur. (relatieve deprivatie dus) Statistisch onderzoek van revoluties.

Revoluties niet zozeer bij absolute armoede, maar meer bij teleurstelling over komende welvaart.

Alhier is lijkt me nodig

1. Flinke korting op de pensioenen voor een paar miljoen mensen.

2. Uiteraard miljarden afdracht naar Zuidelijke landen waar ze dan wel met bijvoorbeeld met 62 jaar met pensioen kunnen.

3. Hernieuwde toestroom van allemaal cultuurverrijkende nieuwe Nederlanders die merendeels in de Bijstand zullen komen.

Probleem is de timing Ratio. Met de huidige politiek verwacht ik het binnen 10 jaar, maar de vlam kan ook eerder in de pan slaan met die idiote milieumaatregelingen.

Groet, Jonas
jonas
0

Over die Stikstofkwestie vergis je niet. Dat is al jaren geleden ingestoken door milieu drammers gefinancierd door linkse postcoderij enzo. Voorzitter van 1 van die clubjes stelde al paar jaar geleden: met de aanwijzing van al die natuurgebieden via onze EU-lobby hebben we onze zin let maar op.

Nou en met onze slapende VVD en CDA, PvdA politici etc hebben ze het mooi voor elkaar gekregen Nederland plaat te leggen met dat overdreven milieugedoe. Plannen tot bouw van wat woningen voor jonge stellen? Nee kan niet Stikstof en anders zal het wel een Vleermuis ofzo zijn.

Wat verbeelden jullie als jong stel je eigenlijk wel! In dit land zijn jullie echt lager dan een beest en Stikstof crimineel met die woonplannen van jullie. Gelukkig hebben we Klaas Knot nog. Jullie krijgen toch geen hypotheek, want dat is alleen voor kinderen met rijke ouders.

Groet, Jonas
jonas
0

Begin zo kunnen zijn dat Nederlandse volksvertegenwoordigers zich een afvragen namens wie ze er zitten en dat ze geacht worden wetten aan te nemen niet voor de EU maar eigen bevolking of internationale verdragen Sala Islam e.d willen we hier niet dus een wet daartegen. Elke schoolbestuurder in dat Islam extreme onderwijs die 1 cent heeft gekregen uit Saudi minimaal 10 jaar in het gevang.

Moslimvoorgangers die enge dingen zeggen weg uit het land desnoods zet je ze neer op de Noordpool. Ijsberen schijnen daar weg te zijn dus ruimte zat.

Je moet dus gewoon recht op het doel afgaan. Extreme Islam is vergif en dat benoem je en dan recht toe recht aan met benoemen en bestrijding. EU en verdragen strijdig met dat doel gooi ze in de wc. Wij zijn er niet voor de EU of voor die verdragen maar die moeten er zijn voor ons.

Al dat moe3ilijke gedoe dat zakken niet zouden kunnen. Nergens voor nodig. Hebben we te maken met idiote radicale Islam niet langer dralen en gewoon aanpakken. Te denken ook valt aan bijstandseisen aan al die weinig bijdragende moslims.

Groet, Jonas
Chiddix
0
Er ontvouwt zich een groot drama in de bouwwereld vanwege stikstofnormen. In het geplaatste artikel vorige pagina heeft men het over 127 Rijksprojecten die stil liggen. Vrijwel alle defensieprojecten moeten bekeken of ze uitgevoerd kunnen worden naar de huidige stikstofnormen.
Asscher zei, woningbouwprojecten moeten wel doorgaan als het moet ten koste van Rijksprojecten etc
De economische bedrijvigheid in Nederland komt in de knel door klimaat en milieuactivisten die met de klimaatbijbel van Brussel in de hand rondlopen en het gelijk aan hun kant hebben kwa normen.
Chiddix
0
De Europese stikstofnorm is ramp voor Nederland. Europese stikstofregels nekken woningbouw en infrastructuur. Stikstof uitspraak maakt Nederland vleugellam. Wat koppen uit de media.
Critici zeggen, de normen zijn te hoog. Je moet wat om eruit te komen.
Chiddix
0
Oplossingen: halvering veestapel en maximum snelheid 100 km op alle snelwegen en binnenwegen 70 km(tweebaans). De oppervlakte van Nederland is gewoon te klein voor intensieve veehouderij en er is veel te veel autoverkeer. In de meeste auto s zit maar 1 persoon?
Ook een verbod voor groei vliegverkeer past daarbij. Ik bekijk het even door de ogen van Brussel.
objectief
0
De bedrijven en instanties worden geconfronteerd met de feiten; dit kan enkel goed uitpakken om snel de vervuiling aan te pakken.
Ze moeten nu hun verantwoording nemen en hieraan uiteindelijk wat doen.
Chiddix
0
De vervuiling aanpakken zal een wissel trekken op de economie van Nederland. Nederland heeft economisch boven hun stand geleefd en voldoet niet meer aan de normen van Brussel. Is het slechtste jongetje van de klas in de EU familie.
VVD,CDA en PvdA hebben dit laten gebeuren en zitten nu met de gebakken peren. Het gouden kalf was de economie. Meer, meer , meer.. en ondertussen normoverschrijdend voor milieu en klimaat.
Nederland gaat zware tijden tegemoet als de maatregelen van kracht worden op milieu en klimaatgebied. Sinds Mei zwijgt Rutte over de problemen. Hij zit in de penarie.
jonas
0

Wat een onzin Objectief. Het slootwater is nooit zo schoon geweest etc etc. Lees eens Roozendaal die daar verstand van heeft.

Leuk is ook zo een Macron met het hoogste woord over klimaat. Makkelijk praten met al die kerncentrales daar. Nederlandse boeren? Nou die moeten aan de hoogste normen qua veiligheid, dieren behandeling etc etc doen.

Kortom je zit weer lekker uit je linkse nek te zwammen!

Groet, Jonas
tradersonly
0
Waarom Duitsland geen stikstofcrisis heeft
De intensieve veelteelt krijgt de schuld in de schoenen geschoven van de woningbouwstop. Maar ook de Nederlandse implementatie én interpretatie van Europese stikstofnormen speelt de bouw parten. Zo gaan de doorgaans strikte Duitsers heel wat flexibeler om met de Europese natuurrichtlijnen dan wij. Wat kunnen we leren van Duitsland?

Volgens D66-fractievoorzitter Rob Jetten moet de beperking van de stikstofuitstoot vooral worden opgebracht door de halvering van de veestapel. Hij wil woningbouw vrijstellen van stikstofregels. Voor de toepassing van die regels bij woningbouw kan Nederland volgens de politicus een voorbeeld nemen aan andere landen, waar bouwactiviteit minder in de weg wordt gezeten door knellend regelkader.

Een van de landen waar de D66-voorman aan refereert is Duitsland. Bouwbedrijven hebben bij onze oosterburen te maken met andere normen. In Duitsland geldt bijvoorbeeld een drempelwaarde van 70 mol/ha/jaar (ongeveer 100 gram) stikstof voor vergunningverlening, terwijl de norm in Nederland, door de afschaffing van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), nu 0 is.

'Ook Duitsland moet zich houden aan de Europese natuurrichtlijnen, maar implementeert de regels anders', vertelt Nicolette Zandvliet, jurist bij Neprom. 'De situatie in dat land is ook anders. In Duitsland zijn de afstanden tussen beschermde natuurgebieden veel groter, terwijl deze gebieden in Nederland vrij dicht bij elkaar liggen.'

Andere interpretatie
In 2016 schreeft juridisch adviseur natuurwetgeving en omgevingsrecht Luuk Boerema al over de kwetsbaarheid van het PAS en het rekeninstument Aerrius, dat voor het PAS is ontwikkeld. 'Wij zijn in Nederland heel goed in het bedenken van systemen en proberen dat ook allemaal goed, netjes en verantwoord te doen', schreef hij op Omgevingsweb.nl.

Dat staat volgens Boerema in schril contrast met hoe er in het buitenland met de normen wordt omgegaan. 'Ik wil niet zeggen dat men daar minder nadenkt, maar men heeft vaak wel een wat praktischere aanpak of insteek. Zo wordt in Duitsland gekeken naar wat de depositie is die wordt veroorzaakt door een bepaald project. Daarbij gaat men uit van een foutmarge in het model, waarbij een uitstoot/depositie wordt gehanteerd van 20 mol of meer per hectare per jaar. Pas dan kan men een causaal verband aannemen tussen een project dat stikstof uitstoot veroorzaakt en de neerslag van de stikstof in een gebied/bepaald habitattype.'

Zorgen om bouwbedrijven
In het Nederlandse PAS werd een drempelwaarde van 0,05 mol per hectare per jaar depositie gehanteerd. Zandvliet vertelt dat de PAS-norm van realistisch is, en de Neprom achter deze norm stond. 'Door de uitspraken van de Raad van State weet nu niemand wat de norm precies is. Daarom zitten we al een aantal maanden in een impasse. Ik maak mij echt zorgen om de bouwbedrijven. Zij weten niet wat wel en niet mag. Wij krijgen soms de vraag van bouwbedrijven of ze mensen moeten ontslaan, omdat bouwprojecten niet door kunnen gaan.'

Zandvliet is blij dat Jetten de discussie aanzwengelt. 'Hij moet zich natuurlijk ook schikken naar de uitspraken van de Raad van State, maar hopelijk brengen de uitspraken PAS 2.0 in een stroomversnelling.'

Projecten afgeblazen
Tot 2030 moeten er zo’n miljoen woningen worden bijgebouwd. Door de ‘stikstofcrisis’ dreigt deze ambitie van het kabinet in duigen te vallen. De Raad van State oordeelde eerder dit jaar dat het PAS, het plan om stikstof in de natuur terug te dringen, niet voldeed. Deze uitspraak heeft al gevolgen gehad voor bestaande bouwprojecten. Zo gaat in Roermond de bouw van 470 woningen niet door, vanwege een te hoge uitstoot van stikstof. Ook de bouw van zes-tot tienduizend woningen rond Merwedekanaalzone in Utrecht staat op losse schroeven.

In 2006 schreef Boerema: 'Ik ben bang dat de PAS uiteindelijk zal sterven in de schoonheid. Het is een prachtig doordacht systeem, maar er zitten heel veel knoppen aan waar aan kan worden gedraaid. De vraag is of dat systeem uiteindelijk niet te kwetsbaar zal blijken.' Een vooruitziende blik.
tradersonly
0
Geef energietransitie de ruimte, dan daalt ook de stikstofuitstoot'
redactie | donderdag 12 september 2019

De economie in Noord-Nederland komt nagenoeg tot stilstand door de PAS (Programma Aanpak Stikstof) uitspraak, waarschuwt Groningen Seaports. "Geef energietransitie ruimte en vertrouwen, dan verlaagt ook de stikstofuitstoot", zegt directeur Cas König.

König vindt dat het kabinet snel met een houdbare oplossing voor stikstof moet komen, nu dertig initiatieven in de havens die een bijdrage leveren aan de energietransitie op losse schroeven komen te staan. Ook bestaande bedrijven krijgen er mee te maken. De regio dreigt hierdoor honderden miljoenen aan investeringen mis te lopen. Daarnaast zou dit een negatief effect kunnen hebben op de werkgelegenheid bij de bedrijven zelf en hun toeleveranciers.

“We doen er alles aan om de klimaatdoelen te halen, maar door de stikstofregels wordt dit wel bemoeilijkt”, zegt König. Het havenbedrijf zelf zal dit eveneens gaan merken in haar resultaat. “Bedrijven weten niet waar ze aan toe zijn en wachten daarom met investeren.”

Niet stilleggen maar versnellen
"Projecten die bijdragen aan vermindering van de CO2-uitstoot dragen doorgaans ook bij aan verlaging van de stikstofuitstoot. Denk bijvoorbeeld aan projecten waar met duurzame elektriciteit wordt geproduceerd in plaats van gas. Daarom moet de energietransitie niet worden stilgelegd door stikstof, maar moeten projecten die bijdragen aan minder CO2-uitstoot in de keten juist ruimte en versnelling krijgen”, aldus König.
jonas
0

Trader ze hebben er gewoon een enorme puinhoop van gemaakt die Groene en linkse politiek correcte bestuurders inclusief die Rutte. Prutsende kleuters aan de macht!

Voor je stemming: blijven lachen, hoor! Vooral in Amsterdam het D'66 GroenLinks Gekkenhuis!

Groet, Jonas

PS Bestuurders Amsterdam. Nanninga van FvD ging die buurtbijeenkomsten langs over die opvanghuizen voor door GroenLinks bejubelde uitgeprocedeerde asielzoekers. Buitenlanders dus boven eigen volk.

Opvallend was dat ze ooit maar 1 keer een mederaadslid tegenkwam. Die links Groen grote taal uitslaande Amsterdamse raadsleden durven dus niet eens de bevolking te ontmoeten, want ze weten dondersgoed dat ze die niet echt vertegenwoordigen.
hirshi
1
1973: De olie raakt op!

1985: Zure regen!

1990: Het gat in de Ozonlaag!

2004: Global Warming!

2012: Climate change!

2015: Carbondioxide!

2019: Stikstofdioxide!

Een kleine halve eeuw paniek en angst psychoses pushen op de bevolking


w.g. Tom van Dam
jonas
0

Ach ja Calvinistisch Nederland heeft aanstaande rampen nodig en om dan de wereld te gaan redden want anders komen ze niet in de hemel.

Bij echte hardcore refo's moeilijk zaakje want eigenlijk ben je al soort voorbestemd. Gelukkig ben ik lichtzinnig katholiek en dat is redelijk prettig.
jonas
0

Je moet het zo zien Rationeel.

Het geloof is er voor de mens en de mens niet voor het geloof!

In mijn katholiek geloof geen probleem met lesbo's, homo's en getrouwde priesters etc etc. Geen worstelingen met het geloof, want dat is mijn eigen stijl ontwerp en niets minder dan dat van het Vaticaan.

Maak geen grapje van dat geloof, want denk dat een goedmoedig geloof met oog voor de medemens ergens wel goed is.

Groet, Jonas
rationeel
0
Een goede vriend.... Ik: Geloof je nu wel of geloof je nu niet? Heel stellig: Ja ik geloof!
Ik: Wat geloof je dan eigenlijk? Antwoord: Ik weet het zelf niet.

Je kunt dus blijkbaar geloven zonder dat je weet wat je gelooft.

jonas
0

Ik geloof in de fundamenten van het katholieke geloof en doe daar niemand kwaad mee. Uittreden uit het geloof voor mij geen probleem.

Het principe van tracht U naaste lief te hebben gelijk U zelf is moeilijk maar niets mis mee.

Gij zult niet stelen en zo zijn er nog wat zaken.

Dat met geen onzedelijkheid begeren is dan weer onzin, want dat zit nu eenmaal in de mens dus die nemen we dan weer niet serieus en een foutje vanuit Rome.

Ik ken mijn geloof. Ga naar de hemel en ach ja is die er niet dan leef ik voort in mijn dochters. Niets geen voortdurend zondegevoel en katholieke blijheid.

Groet, Jonas.
577 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 25 26 27 28 29 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
564,00  -3,52  -0,62%  20 okt
 AMS25-24h^ 563,35 -0,11%
 Germany30^ 12.738,10 +0,01%
 Dutch15-index 16.450,41 -0,59%
 BEL 20 3.260,09 -0,07%
 BRX20-24h^ 3.255,60 -0,14%
 Europe50^ 3.223,92 -0,12%
 Euro30-index 16.495,75 +0,03%
 US30^ 28.317,13 0,00%
 Nasd100^ 11.677,45 0,00%
 US500^ 3.444,08 0,00%
 Japan225^ 23.584,64 0,00%
 Gold spot 1.910,56 +0,33%
 EUR/USD 1,1829 +0,52%
 WTI^ 41,49 +0,59%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

Fugro +22,10%
BAM +5,94%
ICT Group +5,29%
Aperam +2,59%
Sif Holding +2,36%

Dalers

ForFarmers -3,15%
SIGNIFY NV -3,12%
OCI -2,99%
B&S Group SA -2,90%
TKH -2,73%

Nieuws Forum meer

Hoop op deal coronasteun zet Wall Str...
Kaviaar op 21 okt 2020 00:19
6
Wall Street hoger door hoop op steunp...
Lepre Chaun op 20 okt 2020 21:18
4
KLM hoeft jongste cabinemedewerkers n...
Mijn Vriend op 20 okt 2020 19:36
8
Lufthansa beperkt verlies dankzij zom...
Yandex op 20 okt 2020 19:13
2
Kleine plussen bij opening Wall Street
RodolfoBoxo op 20 okt 2020 18:56
6