Stikstofkwestie

577 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 25 26 27 28 29 » | Laatste
haas
0
Nieuwbouw van hotel Van der Valk aan het A1 Bedrijvenpark bij Deventer. Van de 1544 projecten die in Overijssel onzeker zijn, vallen er 115 onder de provincie. Dit zijn projecten met een grote maatschappelijke impact zoals de verdere realisatie van Bedrijvenpark A1 langs de snelweg. Projecten die al vergund zijn, zoals Van der Valk, lopen geen gevaar. © archief/Carlo ter Ellen

Duizenden projecten in Oost-Nederland op losse schroeven door stikstofuitspraak
Duizenden projecten in deze regio staan op losse schroeven door de stikstofuitspraak. Dat blijkt uit een inventarisatie van De Stentor onder provincies, gemeenten en waterschappen. Alleen al in Overijssel lopen 1544 projecten gevaar.

Niek Megens 13-09-19, 06:00 Laatste update: 06:50 Bron: de Stentor
4
Van de 1544 projecten die in Overijssel onzeker zijn, vallen er 115 onder de provincie. Dit zijn projecten met een grote maatschappelijke impact zoals de verdere realisatie van Bedrijvenpark A1 langs de snelweg bij Deventer, het veiliger maken van de provinciale weg N340 Zwolle-Ommen tot de aanpak van bedrijventerreinen in Zwolle (2) en Genemuiden. De overige projecten binnen de Overijsselse provinciegrenzen vallen onder verantwoordelijkheid van gemeenten, het rijk of de waterschappen.
Chiddix
0
Stikstofgroep(activisten) gaan naar de rechter om huidige projecten aan te vechten waaronder de Amercentrale in Geertruidenberg. Er liggen al 18000 projecten stil en de activisten willen meer. Nederland moet helemaal op slot. Er waait een groene wave door het land en de economie gaat te gronde op termijn.
We hebben boven onze stand geleefd(economisch) en nu er Europese normen komen voor stikstof en CO2 vallen we door de mand.
tradersonly
0
Dijken mogen ook niet meer beschermd worden. Nieuwe watersnoodramp en het stikstofprobleem is ook weer opgelost..

tradersonly
0
Vertrouwelijke documenten tonen aan: kabinet onderschatte gevolgen stikstofuitspraak
13-09-2019 10:36
Duurzaamheid en vernieuwing
Auteur: Jan Salden

Het kabinet heeft de mogelijke gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over het Nederlandse stikstofbeleid zwaar onderschat. Dat blijkt uit vertrouwelijke documenten in het bezit van EenVandaag.

De mogelijkheid dat de hoogste bestuursrechter het Programma Aanpak Stikstof (PAS) volledig onderuit haalde, werd door de betrokken ministeries niet voor mogelijk gehouden. Uit de documenten blijkt dat ambtenaren rekening hielden met vier uitkomsten, variërend van positief tot negatief. Maar zelfs in de meest sombere versie gingen ze er van uit dat het Programma Aanpak Stikstof overeind zou blijven.

'PAS is dood'
De betrokken ministeries en provincies vertrouwden er op dat met aanpassingen 'binnen een aantal weken' weer met de vergunningverlening op basis van het PAS kon worden begonnen. "Men ging ervan uit dat het PAS wel gerepareerd kon worden", zegt een ingewijde. "Maar er valt niets meer te repareren. Het PAS is dood."

Kort na de uitspraak tuigde het kabinet een crisisteam op. Ruim drie maanden na de uitspraak ligt de vergunningverlening nog steeds stil. Bestuurders en belangenorganisaties zoals VNO-NCW beklaagden zich er onlangs over dat er nog altijd geen plan B is. Een commissie onder leiding van oud-minister Johan Remkes is gevraagd met oplossingen te komen.

LEES OOK
Zomaar stikstof uitstoten mag niet meer, maar natuurorganisaties blijven bezorgd
Nederlands stikstofbeleid in strijd met Europese richtlijnen
Op 29 mei torpedeerde de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof. Via dat programma verleende de overheid de afgelopen jaren vergunningen voor allerlei economische activiteiten die het schadelijke stikstof uitstoten in de buurt van beschermde natuurgebieden.

Belangrijk element van het PAS was dat vergunningen voor nieuwe projecten konden worden afgegeven op voorwaarde dat de extra stikstofuitstoot in de toekomst zou worden gecompenseerd. Milieuorganisaties verzetten zich daar al jaren tegen. De Raad van State gaf ze gelijk: het Nederlandse stikstofbeleid is in strijd met Europese richtlijnen. De uitspraak heeft grote gevolgen: duizenden projecten kunnen voorlopig niet doorgaan, waaronder de aanleg van onder meer wegen, windmolenparken en nieuwbouwwijken.
izdp
0
quote:

tradersonly schreef op 13 september 2019 11:56:


Dijken mogen ook niet meer beschermd worden. Nieuwe watersnoodramp en het stikstofprobleem is ook weer opgelost..
Ze kunnen ook beter in gemalen langs de kust en zware noodpompen investeren.
Paar dagen zware regenval en een flinke noordwester en het halve land staat compleet blank.
DeZwarteRidder
0
Landbouw

Kabinet neemt eerste stap uit stikstokimpasse

Het kabinet neemt een 'eerste concrete stap' om uit de stikstofimpasse te komen. Daartoe wordt een stil gelegde rekenmodule voor stikstofuitstoot weer in bedrijf genomen.

www.fd.nl
tradersonly
0
De release van AERIUS Calculator op 16 september is de eerste concrete stap om
de toestemmingverlening te kunnen hervatten.
Om een zorgvuldige afweging te maken bij nieuwe activiteiten wordt AERIUS
Calculator ingezet. Hiermee kunnen initiatiefnemers berekenen welke depositie
een project veroorzaakt en op welke natuurgebieden die depositie neerslaat.
Voorheen was deze rekentool afgestemd op het PAS. Uit de uitspraak van de
Afdeling 29 mei jl. volgt dat toestemmingverlening niet op het PAS gebaseerd kan
worden. De functionaliteiten die betrekking hadden op het PAS zijn verwijderd.
Daarnaast is het model op onderdelen geactualiseerd. De interbestuurlijke
partners hebben ervoor gekozen zo snel mogelijk een aangepaste versie
beschikbaar te stellen, waarmee initiatiefnemers berekeningen kunnen maken.
Het gebruik van een actueel rekeninstrument is noodzakelijk om aan te tonen
hoeveel depositie er neerslaat en om vervolgens tot toestemmingverlening te
komen. De afgelopen zomer is hier hard aan gewerkt. De release hiervan op
16 september wordt de eerste concrete stap om de toestemmingverlening te
hervatten. Hierdoor kunnen projecten doorgang vinden waar met een berekening
kan worden aangetoond dat een activiteit niet tot een toename van depositie leidt.
Er is dan namelijk geen toestemming vereist voor het aspect stikstofdepositie.
Daarnaast is het met de release van AERIUS Calculator weer mogelijk om
vergunningen aan te vragen op grond van intern salderen.

Zorgvuldige afweging toestemmingverlening voor nieuwe activiteiten DGNVLG-NP / 19219179
De PAS-uitspraak betekent niet dat er helemaal geen activiteiten meer mogelijk
zijn die stikstof veroorzaken. Zo kunnen projecten als de wegverbreding bij
Veldhoven en de aanleg van de Blankenburgverbinding nabij Rotterdam doorgang
vinden dankzij een reeds voor de uitspraak uitgevoerde ADC-toets. Via een
zogenaamde ADC-toets kan alleen toestemming worden verleend als wordt
aangetoond dat alternatieven ontbreken (A), sprake is van een dwingende reden
van groot openbaar belang (D) en compenserende maatregelen worden getroffen
(C). Ook de mogelijkheden voor het gebruik van de ADC-toets is onderdeel van
het advies van het adviescollege.
Met de release van de rekentool is het weer mogelijk om vergunningen aan te
vragen op grond van intern salderen. Over de te hanteren beleidsregels voor de
vergunningverlening bij intern salderen zal op basis van het te ontvangen advies
van het Adviescollege, uiterlijk begin oktober of zoveel eerder als mogelijk
afspraken worden gemaakt tussen de bevoegde gezagen. Uitgangspunt hierbij is
dat er in elk geval geen toename van de feitelijke depositie plaats vindt. Voor
extern salderen en de ADC-toets geldt dat de bevoegde gezagen hebben
afgesproken dat er tijdelijk geen toestemming wordt verleend voor nieuwe
plannen en projecten op grond van de Wet natuurbescherming.
Het weer breder mogelijk maken van toestemmingverlening zal een onderdeel zijn
van het advies dat het adviescollege Stikstofproblematiek naar verwachting
uiterlijk uitbrengt in week 39. Daarna zal het kabinet in overleg met de andere
overheden zo spoedig mogelijk een standpunt innemen. Daarbij worden ook de
projecten en activiteiten betrokken die zijn gerealiseerd onder vrijstellingen die
waren verbonden aan het PAS. De voorwaarden waaronder toestemmingverlening
mogelijk is, zullen strikt zijn gezien de ingrijpende uitspraak van de Afdeling.
Door het gezamenlijk oppakken van de toestemmingverlening dit najaar wordt
voorkomen dat projecten zonder weging van prioritering ten opzichte van andere
projecten gerealiseerd kunnen worden. Daarbij wil ik er wel op inzetten dat
projecten die op de lange termijn een gunstig effect hebben op de
stikstofdepositie (zoals de bouw van windmolens, al dan niet op zee en het
energieneutraal maken van woonwijken) uitgevoerd kunnen worden, ondanks dat
er op korte termijn sprake is van een kleine tijdelijke uitstoot.
Chiddix
1
F1 Zandvoort wordt bekeken of die wel binnen de normen valt. Dancefestival Ameland werd eerder afgelast vanwege stikstofnormen. Het kabinet Rutte 1,2,3 heeft geregeerd alsof er geen stikstofnormen bestaan. Nu zit men zwaar in de shit. Het CDA heeft in tientallen jaren ook nergens naar gekeken met veeteelt vergunningen.
Het ging om stemvee.
DeZwarteRidder
0
quote:

Chiddix schreef op 13 september 2019 18:38:


F1 Zandvoort wordt bekeken of die wel binnen de normen valt. Dancefestival Ameland werd eerder afgelast vanwege stikstofnormen. Het kabinet Rutte 1,2,3 heeft geregeerd alsof er geen stikstofnormen bestaan. Nu zit men zwaar in de shit. Het CDA heeft in tientallen jaren ook nergens naar gekeken met veeteelt vergunningen.
Het ging om stemvee.

Zandvoort gaat natuurlijk niet door; het ligt notabene midden in een natuurgebied.
Max zal nog een paar jaar moeten wachten.
Chiddix
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 13 september 2019 18:43:


[...]
Zandvoort gaat natuurlijk niet door; het ligt notabene midden in een natuurgebied.
Max zal nog een paar jaar moeten wachten.


Er voltrekt zich een ramp in Nederland. Rutte is blij , dat hij nog afleiding vindt in de komende Prinsjesdag(a.s dinsdag). Dan gaat hij vertellen hoe goed we ervoor staan.
DeZwarteRidder
0
quote:

Chiddix schreef op 13 september 2019 18:46:


[...]Er voltrekt zich een ramp in Nederland. Rutte is blij , dat hij nog afleiding vindt in de komende Prinsjesdag(a.s dinsdag). Dan gaat hij vertellen hoe goed we ervoor staan.

Rutte kan nu mooi optreden als 'redder des vaderlands'.
Chiddix
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 13 september 2019 18:52:


[...]
Rutte kan nu mooi optreden als 'redder des vaderlands'.


Het is maar de vraag of er nog iets te redden valt(grote projecten). Een of twee huizen bouwen of dakbouw is geen probleem. Maar dat is kruimelwerk. Hoe heeft dit allemaal kunnen gebeuren hoor ik in EenVandaag? Goeie vraag.
Niemand zag het aankomen of ....? De economie moest aangejaagd worden in 2011. Niets mis mee. En nu komt men vertellen, dat de economische bedrijvigheid doorgeslagen is ten koste van de natuur. Wat een ellende. Hoe los je dit op? Er worden al antwoorden gegeven. Men kijkt naar de landbouw. Misschien een autoloze zondag in de maand? Snelheid auto s omlaag? Tjonge , jonge....Een Porsche mag straks nog maar 100 km p/u. Waar gaan we heen?
stockexchangestaartje
0
Nederland zet zich klem met strikte stikstofberekeningen


De crisis rond stikstof komt vooral door de hantering van een te rechtlijnig rekenmodel, stelt jurist Luuk Boerema.

Willem Schoonen13 september 2019, 1:00
Het stikstofprobleem zou een stuk minder groot zijn, als Nederland met een realistischer oog naar die vervuiling zou kijken, zoals Duitsland doet. Dat zegt Luuk Boerema, zelfstandig jurist gespecialiseerd in natuurbeschermingsrecht. Hij voorspelde vijf jaar geleden al dat het Nederlandse stikstofbeleid in schoonheid zou sterven.


Boerema doelt op het Nederlandse systeem om te toetsen of een voorgenomen project, de aanleg van een weg of de bouw van een woonwijk, de omringende natuur belast. Stikstofverbindingen, zoals ammoniak en stikstofoxiden, kunnen een natuurgebied verstoren, onder andere door verzuring. Er zijn Europese normen om dat te voorkomen.

“De Europese wetgeving verplicht lidstaten om dat vooraf te toetsen, maar hóe je dat doet, moet je zelf weten”, zegt Boerema. Nederland koos voor een model dat berekent hoeveel stikstof een project in de omringende natuur zal brengen. De uitkomsten van die berekeningen worden vervolgens tot ver achter de komma voor waar aangenomen. Terwijl er in die berekeningen altijd onzekerheid zit. Andere landen, zoals Duitsland, houden daar rekening mee; daar geldt een ondergrens voor de stikstofbelasting. Als je met een project daarboven komt, moet je maatregelen nemen.

Significant is een rekbaar begrip
Zo’n marge vanwege de onnauwkeurigheid die modelberekeningen eigen is, dat mag van Europa, zegt Boerema. “De Europese wetgeving zegt dat er geen significant effect mag zijn op de natuur. Maar wat is significant? Dat is een rekbaar begrip.” In Nederland is dat begrip ingevuld met een nul: iedere gram stikstof wordt beschouwd als belasting van de natuur. Dat heeft Europa niet voorgeschreven, het is het gevolg van eigen Nederlandse rechtspraak en beleid, zegt Boerema.

Zou je hier soepeler mee omgaan, dan zijn niet alle problemen Nederland uit. Ze zijn minder groot, zegt Boerema, maar Nederland zou nog steeds op grenzen stuiten. Want Nederland zit niet alleen in de problemen door zijn rechtlijnig rekenen, maar ook doordat het veel kleine snippers natuur heeft die een Europese status hebben en beschermd moeten worden.

Boerema: “Duitsland rekent niet alleen verstandiger, maar maakt ook duidelijke keuzes. Keuzes voor grotere natuurgebieden, waar zelfs geen windmolen in de buurt mag staan, maar ook keuzes die economisch pijn doen. Dat lukt Nederland maar niet. Hier wordt altijd gedacht dat het met wat aanpassingen wel los zal lopen. Duidelijke keuzes worden niet gemaakt. De gevolgen zijn pijnlijk. We leven met dit stikstofprobleem in een juridische werkelijkheid die met natuurbescherming niets meer te maken heeft.”
voda
0
Kabinet doorbreekt stikstofimpasse met rekentool

Landbouwminister Carola Schouten brengt de vergunningverlening voor bouwprojecten 'in etappes' weer op gang. Ze poogt daarmee de impasse te doorbreken die ontstond toen de Raad van State in mei het stikstofbeleid van de overheid naar de prullenbak verwees. Duizenden bouwprojecten zijn sindsdien stil gevallen.

Schouten schrijft vrijdag aan de Tweede Kamer dat aanstaande maandag een rekenmodule opnieuw beschikbaar komt die de stikstofuitstoot van een project kan meten. Deze rekenmodule, Aerius geheten, was afgelopen maanden uit de lucht als neveneffect van de uitspraak van de Raad van State. Als uit de nieuwe Aerius-berekeningen volgt dat een bouwplan geen of vrijwel geen stikstof uitstoot, dan kan het project doorgang vinden, schrijft Schouten. Hiermee komt de vergunningverlening weer op gang, aldus de minister.

De heropening van de rekenmodule maakt ook weer mogelijk dat de overheid vergunningen verleent op basis van 'intern salderen' van de stikstofuitstoot. Dat betekent dat een project dat stikstof uitstoot doorgang kan vinden als elders in het project stikstofuitstoot wordt verminderd. De heropening van de rekenmodule biedt alleen een uitweg voor kleinere bouwprojecten, of projecten waarmee geen stikstofuitstoot gepaard gaat.

18.000 bouwprojecten
In de bijlagen van haar brief bevestigt minister Schouten dat in totaal zo'n 18.000 bouwprojecten geraakt zijn door de uitspraak van de Raad van State. Daaronder zijn minstens 125 bouwprojecten van elk 500 of meer woningen, de aanleg van minstens 275 grote bedrijfsterreinen, minstens 125 kantoorprojecten, minstens 275 winkelcentra en meer dan 2000 agrarische bouwprojecten. Ook meer dan 650 klimaatgerelateerde projecten zoals de bouw van windturbines staan door de stikstofimpasse stil.

De brief van Schouten biedt geen directe oplossing voor de grote projecten die nu stil liggen. Suggesties voor een oplossing voor dat 'complexe vraagstuk' hoopt het kabinet te krijgen van het adviescollege dat onder leiding van oud-commissaris der Koning in Noord-Holland Johan Remkes aan het werk is gezet. Dat advies schrijft Schouten te verwachten in de week van maandag 23 september.

Blankenburgverbinding
Schouten wijst erop dat ondanks de uitspraak van de Raad van State sommige activiteiten die stikstof veroorzaken nu ook nog kunnen doorgaan, zoals de wegverbreding bij Veldhoven en de aanleg van de Blankenburgverbinding bij Rotterdam. Daarbij gaat het projecten van nationaal belang waarvoor geen alternatief is.

Volgens een woordvoerder van boerenkoepel LTO-Nederland lost Schoutens brief weinig op. Het wachten is volgens hem op de bevindingen van de commissie-Remkes. Eerder deze week bepleitte LTO vrijstelling van activiteiten met kleine stikstofemissies.

fd.nl/economie-politiek/1316830/kabin...
jonas
0

Valt alleen maar op te lossen door:

1. Niet ca 150 bedreigde natuurgebieden aan te wijzen voor die EU. Frankrijk bijvoorbeeld 15. Complete Groene Gekte hier. Heeft Frankrijk dan minder natuur. Meneer lachebekje Rutte heeft zitten te slapen en het CDA al helemaal onder dominnee Peetom.

2. Raad van State doet wat politiek wilde en dan krijg je via EU deze zooi.

3. Komen we op echte oplossing 2 en dat is gewoon Nederland uit de EU. Veel beter voor ons door ECB beroofde gepensioneerden. Rest zal gepruts blijven in de marge.

Bedankt Marc Rutte voor deze puinzooi die je heb aangericht met dat overdreven milieugedoe! En CDA als partij vooe de boeren. Schandalig en sinds het vertrek van Minister Brax anti boerenpartij.

Die opvolgenskwestie in het CDA ook al merkwaardig geframed door NPO. Die De Jonge kan beter overstappen naar het refo CU en die Hoekstra is ook al onervaren en ongeschikt. Blijft over Pieter Omzicht en ander moet hij maar eens overstappen naar FVD ofzo.

Erg knap Marc zoals je de zaak in de vernieling hebt gewerkt. Blijf maar lachen en ga a.u.b. weg. Je kan het duidelijk niet aan.

jonas
0

Begrijp ook niet waarom Nederland uit zo dramatisch zou zijn volgens de politiek correcte media. en dat alleen maar meer zal worden. Zeker is in er in blijven tientallen miljarden op gepensioneerden heeft betekend en die Stikstofzaken ons miljarden gaan kosten.

Beetje regering met ballen zou zeggen: EU-commissie en wat er nog meer mogen zijn qua Brusselse geldverslindende burocratie: leg nu maar een s een plan binnen 2 maanden ter tafel ter ontvlechting van de EU in zones

Zo gaat het niet lager met zaken als die rente en mevrouw Merkel die zomaar 1 mln kansarme zgn asielzoekers meende te moeten uitnodigen. Weg met dat mens (als politicus nauurlijk) want morgen doet ze het mogelijk weer.

Het is dus tijd voor ontvlechting EU en valutagebieden. Zowel de Zuidelijke en Noordelijke landen zullen dan beter af zijn. Niets bij mij van we zullen die Zuidelijke landen nog eens nu pakken, maar die Euro werkt gewoon niet. Grote blunder.

Nu rustig de zaken gaan corrigeren want voortdurende overdracht van geld van Noord naar Zuid en voortdurend welkomsbeleid van mevrouw Merkel wordt het alleen maar erger.

We weten dat dit EU-beleid mogelijk zelfs onze gepensioneerden meer dan 100 mld gaat kosten. Is het dan gek en onverantwoord om te zeggen nu is het genoeg geweest met dat EU-circus en we willen er gereguleerd uit? Handelen enzo kunnen we heus wel zonder die EU en zonder die Merkelimmigranten kunnen we ook wel.

Gewoon pure spookverhalen van Rutte en zijn kliek. Het ergste is nog dat die VVD, PvdA kliek de grondbeginsel van de rechtstaat hebben verkracht voor partijbelangen. Democratie is niet in goede handen bij de VVD en dat is wel duidelijk. Grote schande die manipulatie van het OM!

Groet, Jonas
Jan-al-45-jaar
3
Moeten we een en ander goed regelen voor onze kinderen/nakomelingen? Natuurlijk, wie zou anders willen? Maar wat is goed? Volgens mij is 'goed' het optimaal benutten van onze mogelijkheden. Ofwel, wat klimaat - stikstof en weet ik veel wat men er tegenwoordig allemaal bijhaalt, betreft, moeten we met de middelen die ons ter beschikking staan zien dat we zoveel mogelijk effect behalen. Of anders gezegd: rendement op de gedane investering. Ik heb vanaf mijn 18-e verjaardag voor mezelf gewerkt, nooit voor een baas gewerkt. Ik heb in de afgelopen periode (45 jaar, ik ben nu 63) geleerd dat je je geld (middelen) zo maximaal profijtelijk in moet zetten als mogelijk is wil je overleven. Wanneer we dan als Nederland echt iets willen doen voor het milieu en aanverwante zaken dan moeten we dat daar doen waar we -stappen kunnen zetten-. En dat is niet door hier in Nederland van alles stil te zetten (bouwprojecten etc. etc. ) maar door daar (proberen) in te grijpen waar het echt -zoden aan de dijk zet-. Bekijk het wereldwijd, bekijk wie momenteel de grootste vervuiler is, en zet daar je inspanningen neer. En wanneer je dat dan op de rit hebt; dan ga je finetunen. Nu finetunen door op deze postzegel (Nederland) de bevolking volkomen klem te zetten en op te zadelen met allerlei nonsens, dat zet wereldwijd geen enkel effect. Begin bij de grote vervuilers, en zoom dan pas in, dan zet je stappen. Zonder dat laatste, heeft al dat geneuzel in dit land geen enkele zin.
Chiddix
0
quote:

voda schreef op 13 september 2019 22:00:


Kabinet doorbreekt stikstofimpasse met rekentool

De heropening van de rekenmodule biedt alleen een uitweg voor kleinere bouwprojecten, of projecten waarmee geen stikstofuitstoot gepaard gaat.


De brief van Schouten biedt geen directe oplossing voor de grote projecten die nu stil liggen.

Blankenburgverbinding
Schouten wijst erop dat ondanks de uitspraak van de Raad van State sommige activiteiten die stikstof veroorzaken nu ook nog kunnen doorgaan, zoals de wegverbreding bij Veldhoven en de aanleg van de Blankenburgverbinding bij Rotterdam. Daarbij gaat het projecten van nationaal belang waarvoor geen alternatief is.

Volgens een woordvoerder van boerenkoepel LTO-Nederland lost Schoutens brief weinig op. Het wachten is volgens hem op de bevindingen van de commissie-Remkes.


Een paar lichtpuntjes. Wegverbreding Veldhoven en Blankenburgverbinding Rotterdam plus kleinere bouwprojecten. Is nog geen structuele oplossing voor het probleem.
Hoe zit het eigenlijk in andere EU landen of zit alleen Nederland op slot? Op de Belgische tv hoor ik niets over stikstof. In Nieuwsuur gaven een verslaggever en Matthijs Bouman commentaar over de uitgelekte stukken Prinsjesdag en het gaat prima met Nederland. Nog wel. Eind deze maand komt de commissie Remkes met zijn bevindingen over het stikstofprobleem en adviserende maatregelen.
objectief
0
quote:

Chiddix schreef op 14 september 2019 08:37:


[...]

Een paar lichtpuntjes. Wegverbreding Veldhoven en Blankenburgverbinding Rotterdam plus kleinere bouwprojecten. Is nog geen structuele oplossing voor het probleem.
Hoe zit het eigenlijk in andere EU landen of zit alleen Nederland op slot? Op de Belgische tv hoor ik niets over stikstof.


Wat Belgie betreft: die zitten met een miljardentekort op de begroting en ook een grote staatsschuld; die zullen de klimaatproblemen wel vooruit schuiven.
Duitsland: die staan hoger op de klimaatladder (ondanks hun kolen); is ook niet zo moeilijk gezien de open ruimte.

577 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 25 26 27 28 29 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
565,25  -2,93  -0,52%  19 okt
 AMS25-24h^ 567,01 +0,31%
 Germany30^ 12.738,90 -0,90%
 Dutch15-index 16.548,12 -0,37%
 BEL 20 3.262,30 -0,07%
 BRX20-24h^ 3.245,53 -0,51%
 Europe50^ 3.209,81 -1,01%
 Euro30-index 16.491,58 -0,12%
 US30^ 28.203,92 0,00%
 Nasd100^ 11.637,49 0,00%
 US500^ 3.426,88 0,00%
 Japan225^ 23.514,95 0,00%
 Gold spot 1.902,50 -0,09%
 EUR/USD 1,1771 +0,45%
 WTI^ 40,89 -0,11%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

Air France-KLM +7,36%
Avantium +5,50%
WDP +5,10%
Basic-Fit +3,70%
Wereldhave +3,56%

Dalers

Philips Konin... -3,87%
TomTom -2,44%
Aperam -2,29%
Acomo -2,23%
TKH -1,90%

Nieuws Forum meer

Stevige minnen op Wall Street
pffffff op 20 okt 2020 01:42
4
Sluiting Euronext levert ook probleme...
Kaviaar op 19 okt 2020 23:52
10
Wall Street zakt in de min
Aorta op 19 okt 2020 22:11
5
Handel op Euronext ligt stil door sto...
Pitmans op 19 okt 2020 21:28
38
'Voordelen eenwording Unilever groot'
FlashHenk op 19 okt 2020 20:58
3