Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Recessie of geen recessie....???

43 Posts, Pagina: 1 2 3 » | Laatste
DeZwarteRidder
0
TINA houdt beleggers in aandelen terwijl Amerika op een groeivertraging afstevent
Datum 05 november 2019

Economen van de Rabobank en Schroders voorzien voor volgend jaar een milde recessie voor de economie van de Verenigde Staten. De ontwikkelingen in het handelsconflict met China en de recentelijk zwakke cijfers van de maakindustrie wijzen daar ontegenzeggelijk op.

Recessie betekent letterlijk ‘teruggang’ of ‘terugval’, en in de economie wordt in de praktijk meestal van een recessie gesproken als het bruto nationaal product gedurende twee of meer opeenvolgende kwartalen kleiner wordt. (Lees hier meer over recessies.)

Volgens Martin Arnold, econoom bij Schroders, wijzen signalen uit zowel de obligatie- als de arbeidsmarkt erop dat zich een recessie aandient in 2020. Vooral de omgekeerde rentecurve die er nu is op de obligatiemarkt heeft een betrouwbaar trackrecord in het voorspellen van een recessie. Met slechts één uitzondering (1966) kondigde deze situatie, waarbij de lange rente lager is dan de korte, steeds een recessie aan binnen 12 tot 18 maanden.

Maar er zijn ook andere signalen. De New York Federal Reserve hanteert een ‘excess bond premium’ model, dat het sentiment van obligatiebeleggers meet. Volgens die indicator is de kans op een recessie slechts 10 procent.

Daar staat tegenover dat de Amerikaanse arbeidsmarkt tekenen van afkoeling vertoont. De loongroei blijft weliswaar gezond maar werknemers in de VS beginnen minder uren te werken. Als die ontwikkeling doorzet, kan een periode van economische vertraging, of recessie, aanbreken. Voorspellende indicatoren duiden ook op voorzichtigheid.

De kans op een recessie lijkt toe te nemen, maar zeker is het allerminst. Centrale banken van belangrijke economieën geven steun door de rente zeer laag te houden. Toch is het voor beleggers goed zich af te vragen hoe gevoelig hun portefeuille is voor de economische cyclus. Periodes van vertraging en recessie zijn de fasen van de conjunctuurcyclus waarin aandelenmarkten het slechtst presteren.

Schroders voorspelt in elk geval een recessie in de winstgroei van Amerikaanse bedrijven. Winstmarges komen onder druk te staan door loongroei en minder vraag. Als de economische groeivertraging aan kracht wint, dan zullen bedrijven hun kapitaalbestedingen terugschroeven en mogelijk ook hun personeelsbestand. Een dergelijk scenario is een belangrijk risico voor de aandelenmarkten.

Als de signalen van de arbeids- en obligatiemarkten worden gecombineerd lijkt een groeivertraging in de VS onvermijdelijk, maar hoeft deze niet automatisch met een recessie gepaard te gaan, als het beleid stimulerend blijft, stelt Schroders. Centrale banken of overheidsstimulering kunnen helpen om de waarderingen op een relatief hoog niveau te houden.

Economen van de Rabobank voorzien ook op basis van de rentecurve voor volgend jaar een recessie voor de economie van de Verenigde Staten, maar zij blijven in hun beleggingsbeleid wel overwogen in de categorie aandelen. De teruggang in de economie zal namelijk mild zijn en er is met de huidige lage rentestanden nauwelijks een aantrekkelijk alternatief. Beleggers kampen wereldwijd met TINA, There Is No Alternative.

Minstens zo belangrijk is dat de Amerikaanse aandelenbeurs in de periode tussen de inversie van de rentecurve en het begin van de recessie meestal nog flink steeg. De laatste vijf keer dat de inversie optrad, stond de S&P 500 een jaar later gemiddeld 11,6 procent hoger.
DeZwarteRidder
0
Recessie betekent letterlijk 'teruggang' of 'terugval. In de economie betekent dit dat de economische groei daalt en lager is dan gemiddeld.
In de praktijk wordt meestal van een recessie gesproken als de groei van het bruto nationaal product gedurende twee of meer opeenvolgende kwartalen negatief is.

Wanneer de productie van een economie langdurig en sterk daalt, is er sprake van een depressie.

In de conjunctuurbeweging van een economie is de recessie onderdeel van een laagconjunctuur. Een variant is de balansrecessie waarbij de groei afneemt door een sterke daling in de waarde van activa, zoals grond, onroerend goed of effecten, en particulieren en bedrijven de schulden fors gaan reduceren ten koste van de consumptie en investeringen.

Ten gevolge van een recessie vinden vaak reorganisaties en meer ontslagen plaats bij bedrijven. Er wordt minder geld uitgegeven aan extra scholing, en er kunnen bedrijven failliet gaan. Het landelijke werkloosheidscijfer kan hierdoor stijgen. Bij een recessie kan bij de overheidsfinanciën een financieringstekort ontstaan of sterk oplopen, omdat de belastinginkomsten teruglopen en de overheidsuitgaven stijgen.
[verwijderd]
0
Bijna alle macro-economische indicatoren wijzen erop dat we op de rand van afgrond balanceren, maar het overgrote deel is zo optimistisch over een handelsdeal met weinig inhoud dat op de korte termijn nog een stijging mogelijk is.
Totdat het duidelijk wordt bij een grotere groep aandeelhouders. Probeer een beetje op de gekte mee te liften, maar beperk de risico's.
DeZwarteRidder
0
Ik schat zo'n beetje in dat we de 'recessie' alweer gehad hebben en dat is dan tevens de reden voor de recente beursstijging.

De beurs loopt immers ca 6 tot 12 maanden vooruit op de economie.
[verwijderd]
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 10 november 2019 15:28:

Ik schat zo'n beetje in dat we de 'recessie' alweer gehad hebben.
We zitten nog steeds binnen negatieve trendlijnen die richting een recessie gaan en er zijn zelfs indicatoren van een mogelijke crisis.

De acties volgen elkaar te langzaam op om een recessie tegen te houden; en mogelijk veroorzaakt het zelfs een crisis.

Plan tegen crisis:
- Amerika en China maken op korte termijn een volledige handelsdeal (geen aftreksel zoals lijkt te gebeuren)
- De federal reserve verlaagd de rente tot het niveau van Europe -0,5%
- Overheden op nationaal niveau gaan investeringen doen (met name Duitsland)
- banken worden verplicht elkaar meer te lenen om druk op de repo markt te verlagen
- Europa stimuleert groei meer i.p.v. de focus op milieu (uiteindelijk op wereldniveau moet er een akkoord komen op het principe: de vervuiler betaald.. China en Amerika *kuch*)
- Handelsbelemmeringen worden weggenomen voor zover het kan
- IMF begeleid landen om overeenkomstemingen te ondertekenen en krijgt een extra taak erbij

Let's go!
DeZwarteRidder
0
quote:

Lamacun schreef op 10 november 2019 15:40:

[...]
We zitten nog steeds binnen negatieve trendlijnen die richting een recessie gaan en er zijn zelfs indicatoren van een mogelijke crisis.

De acties volgen elkaar te langzaam op om een recessie tegen te houden; en mogelijk veroorzaakt het zelfs een crisis.

Plan tegen crisis:
- Amerika en China maken op korte termijn een volledige handelsdeal (geen aftreksel zoals lijkt te gebeuren)
- De federal reserve verlaagd de rente tot het niveau van Europe -0,5%
- Overheden op nationaal niveau gaan investeringen doen (met name Duitsland)
- banken worden verplicht elkaar meer te lenen om druk op de repo markt te verlagen
- Europa stimuleert groei meer i.p.v. de focus op milieu (uiteindelijk op wereldniveau moet er een akkoord komen op het principe: de vervuiler betaald.. China en Amerika *kuch*)
- Handelsbelemmeringen worden weggenomen voor zover het kan
- IMF begeleid landen om overeenkomstemingen te ondertekenen en krijgt een extra taak erbij
Let's go!
Wat een onzin....!!!

Je kunt de economie niet voorspellen met TA.
Happy
0
En de centrale banken lossen hun goocheltrucs in die ze de afgelopen 10 jaar vol ingezet hebben. Voor mij het grootste gevaar voor een systeemcrissis. Ze staan machteloos als ze nu weer de boel overeind moeten houden.
Happy
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 10 november 2019 15:43:

[...]
Wat een onzin....!!!

Je kunt de economie niet voorspellen met TA.
TA is vooraf een indicatie en achteraf de verklaring waarom een trend doorbroken is.

Bij TA is het achteraf een false-move
Bij aandelen een koop voor de lange termijn en we leggen ze op de plank.
[verwijderd]
0
Ik analyseer veel verschillende soorten data; daardoor denk ik nu dat de markt het risico onderschat.

Of: ze weten niet wat ze anders met het geld moeten doen.
Happy
0
quote:

Lamacun schreef op 10 november 2019 16:25:

Ik analyseer veel verschillende soorten data; daardoor denk ik nu dat de markt het risico onderschat.

Of: ze weten niet wat ze anders met het geld moeten doen.
Totdat de markt doorkrijgt dat de economie gewoon langzaam richting een recessie afdaalt. Ben je zo 50 indexpunten kwijt.
DeZwarteRidder
0
Economie groeit, ’nog lang geen recessie in zicht’

Door Ertan Basekin
1 uur geleden in FINANCIEEL

De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,4% gegroeid. Daarmee ligt de groei op hetzelfde niveau als de twee voorgaande kwartalen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Op jaarbasis komt de groei uit op 1,9%.

,,De groei is vooral te danken aan de consumptie van huishoudens en de overheid. We zitten misschien in iets rustiger vaarwater, maar er is nog steeds sprake van een redelijke groei. Het is in ieder geval niet zo dat er een recessie aankomt. Daar is geen sprake van”, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

Huishoudens hebben afgelopen kwartaal 1,6% meer besteed dan in de drie maanden daarvoor. Zij gaven vooral meer uit aan diensten, zoals horeca, vervoer en communicatie, elektrische apparaten, woninginrichting, drank en tabak. ,,De arbeidsmarkt doet het goed, meer mensen hebben een baan, waardoor de bestedingen toenemen”, aldus Van Mulligen.

De investeringen in vaste activa zijn met 7,4% gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Er werd vooral geïnvesteerd in bedrijfsgebouwen, personenauto’s en machines.

De Nederlandse economie heeft ook nauwelijks last van de vertraging in onder meer Duitsland en de rest van Europa. ,,In Duitsland is over de afgelopen twee kwartalen sprake van een nulgroei, maar onze economie is minder afhankelijk van onze oosterburen”, zegt Van Mulligen.

De hoofdeconoom geeft verder aan dat het economisch beeld iets is afgezwakt, maar nog altijd ver boven het langjarige gemiddelde ligt. ,,Bovendien is het merendeel van de ondernemers positief over de economie.”
asti
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 10 november 2019 15:43:

[...]
Wat een onzin....!!!

Je kunt de economie niet voorspellen met TA.
"(...) De beurs loopt immers ca 6 tot 12 maanden vooruit op de economie." - DeZwarteRidder
DeZwarteRidder
0
quote:

asti schreef op 14 november 2019 12:47:

[...]
"(...) De beurs loopt immers ca 6 tot 12 maanden vooruit op de economie." - DeZwarteRidder
En dat heeft helemaal niks met TA te maken; we weten uit ervaring dat de beurs vrijwel altijd vooruitloopt op de economie.

De recente onverwachte stijging kan er dus op wijzen dat de economie (als Trump weg is) weer gaat herstellen van een kleine inzinking.
DeZwarteRidder
0
Nederlandse economie in het derde kwartaal opnieuw gegroeid

De Nederlandse economie blijft op stoom. De totale omvang van de economie nam in het derde kwartaal wederom toe. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) moet Nederland het de laatste tijd vooral hebben van de consumentenbestedingen.
Economieredactie 14-11-19, 09:32 Laatste update: 10:54

Vergeleken met een kwartaal eerder dikte het bruto binnenlands product (bbp), de maatstaf voor de economische groei, met 0,4 procent aan. Dat is gelijk aan de groei in de twee voorgaande kwartalen. Hiermee kwam de economisch groei op jaarbasis uit op 1,9 procent.

Consumenten gaven alles bij elkaar 1,6 procent meer uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral voor uitjes in de horeca, elektrische apparaten, woninginrichting, dranken en tabak liepen de bestedingen op. Aan auto’s werd wel minder uitgegeven, net als in voorgaande kwartalen.

De goederenexport was in september 1,9 procent hoger dan een jaar eerder, maar lag lager dan in augustus. Met name de uitvoer van elektronische apparatuur was opnieuw minder. Wel steeg de export van aardolieproducten en machines. De omstandigheden voor de export zullen deze maand ongunstiger zijn dan in september, zo verwacht het statistiekbureau.

Sentiment

Verder werd er flink meer geïnvesteerd in bouw en machines; 7,4 procent meer dan een jaar eerder. Volgens het CBS was het vertrouwen van industriële ondernemers het afgelopen kwartaal weliswaar minder positief dan een jaar eerder, maar ligt het sentiment nog altijd een stuk boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

Hoewel de productie van bouwbedrijven met 5,3 procent het hardst in het derde kwartaal groeide, zijn bouwers pessimistisch. Er zijn meer ondernemers die een omzetdaling verwachten dan die uitgaan van groei. Ze kunnen te weinig arbeidskrachten vinden, maar ze zeggen ook veel last te hebben van stikstof- en PFAS-maatregelen.

De delfstoffenwinning, met daarin de gaswinning in Groningen, was wederom de bedrijfstak met de grootste krimp. De productie van de landbouw en visserij groeide, met 4,1 procent, sterk. De industrie produceerde ruim 1 procent meer dan een jaar eerder. Dat was onder meer te danken aan de machine- en voedingsmiddelenindustrie.

Al met al doet Nederland het een stuk beter dan Duitsland. Vanochtend werd duidelijk dat de Duitse economie in het derde kwartaal met 0,1 procent is gegroeid, waarmee het nipt ontsnapte aan een recessie. Vooral de industrie heeft daar sterk te lijden onder de handelsoorlog. Wereldwijd is de laatste tijd sprake van afzwakkende economische groei.

Beperkt

Nederland heeft daar ook wel last van maar de schade blijft beperkt. Het aantal faillissementen is bijvoorbeeld nauwelijks gestegen. Er werden in oktober vijf bedrijven minder failliet verklaard dan in september. De trend is de afgelopen jaren redelijk vlak. Uit de cijfers van CBS bleek verder dat het aantal banen is toegenomen. Dat is nu al zo ruim vijf jaar achter elkaar.

Het aantal banen steeg vooral in de zorg, handel, vervoer, horeca en onderwijs. Het aantal uitzendbanen kromp. ,,Waarschijnlijk hebben fabrieken uitzendkrachten zelf in dienst genomen. Per saldo gebeurt er dan niets", aldus hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. Eind september was het aantal openstaande vacatures opgelopen tot 288.000, een toename van 4000 vergeleken met een kwartaal eerder. Er zijn nu ruim driemaal zoveel vacatures als op het dieptepunt in 2013.

Tegelijkertijd zijn er wel meer werklozen bijgekomen. Van Mulligen: ,,Dat komt niet doordat veel mensen hun baan zijn kwijtgeraakt. Meer mensen zijn op zoek gegaan naar werk, maar kunnen dat niet direct vinden. Het komt door een groei van het aanbod, niet door een afname van de vraag, dit is een positief teken. Veel mensen hebben vertrouwen in de arbeidsmarkt.”

In reactie op de CBS-cijfers zegt FNV dat te veel mensen niets merken van de aanhoudende economische groei en de gunstige arbeidsmarkt. De vakbond zich onder meer zorgen om de groep die moeite heeft met het vinden van een baan. Daarnaast zien volgens de FNV veel werknemers al jaren geen groei in hun inkomen. Het huidige wettelijk minimumloon is te laag om van rond te komen. Daarom moet dit omhoog naar 14 euro per uur binnen drie jaar.
DeZwarteRidder
1
Maersk somberder over groei containervervoer

Gepubliceerd op 15 nov 2019 om 08:40 | Views: 130

KOPENHAGEN (AFN/BLOOMBERG) - Containervervoerder A.P. Møller-Maersk is somberder gestemd over de groei van het wereldwijde containervervoer dit jaar. Volgens het Deense bedrijf zal de groei nu uitkomen op 1 tot 2 procent, terwijl eerder op 1 tot 3 procent werd gerekend.

Het containervervoer staat onder druk door de handelsspanningen en de afzwakkende wereldeconomie. Maersk is goed voor een vijfde van alle over zee vervoerde goederen ter wereld. Het bedrijf zag de omzet in het derde kwartaal licht dalen tot 10,1 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat verbeterde met 14 procent tot 1,7 miljard dollar, geholpen door kostenbesparingen en efficiëntiemaatregelen.

Vorige maand kwam Maersk met een verhoging van de winstverwachting voor heel 2019. Daarbij wordt gerekend op een bedrijfsresultaat van 5,4 miljard tot 5,8 miljard dollar. Eerder had Maersk een resultaat van 5 miljard dollar voorspeld voor 2019. Het bedrijf gaf aan dat er nog veel onzekerheden zijn rond de vooruitzichten vanwege de zwakke economische omstandigheden en factoren zoals brandstofprijzen en wisselkoersen.
DeZwarteRidder
0
Wereldhandel afgenomen in september

Gepubliceerd op 25 nov 2019 om 15:15 | Views: 78

DEN HAAG (AFN) - Het volume van de wereldhandel is in september met 1,3 procent afgenomen ten opzichte van een maand eerder. Dat becijferde het Centraal Planbureau (CPB) in de maandelijkse Wereldhandelsmonitor. In augustus was de wereldhandel nog toegenomen met 0,5 procent.

De wereldwijde industriële productie is in september 0,2 procent toegenomen ten opzichte van de voorgaande maand. In augustus zakte die nog met 0,2 procent. Bij een eerdere schatting was daar nog sprake van stabiel niveau.
DeZwarteRidder
0

Europese economie heeft bodem bereikt, suggereren nieuwe cijfers

Duitse economie hapert, maar werkloosheid blijft gewoon dalen. Inflatie in Nederland gedaald.

www.fd.nl
DeZwarteRidder
0
Duitse export onverwacht flink gestegen

Door ANP Producties
8 min geleden in FINANCIEEL

Wiesbaden - De goederenexport van Duitsland is in oktober flink gestegen, terwijl economen juist op een lichte daling hadden gerekend. Volgens het Duitse federale statistiekbureau ging de export in oktober met 1,2 procent omhoog tot een bedrag van 119,5 miljard euro in vergelijking met de voorgaande maand.

Economen hadden in doorsnee op een krimp met 0,3 procent gerekend. In september was nog sprake van een stijging van de Duitse uitvoer met 1,5 procent. De import van de grootste economie van Europa bleef in oktober onveranderd op 98 miljard euro, na een toename met 1,3 procent een maand eerder.
43 Posts, Pagina: 1 2 3 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
722,74  0,00  0,00%  05 aug
 Germany40^ 13.631,50 +0,42%
 BEL 20 3.763,05 0,00%
 Europe50^ 3.739,76 +0,39%
 US30^ 32.762,57 0,00%
 Nasd100^ 13.191,24 0,00%
 US500^ 4.139,97 0,00%
 Japan225^ 28.133,99 0,00%
 Gold spot 1.772,05 -0,17%
 EUR/USD 1,0185 +0,06%
 WTI 88,42 0,00%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

AALBERTS NV 0,00%
ABN AMRO BANK... 0,00%
Accsys 0,00%
ACOMO 0,00%
ADYEN NV 0,00%

Dalers

AALBERTS NV 0,00%
ABN AMRO BANK... 0,00%
Accsys 0,00%
ACOMO 0,00%
ADYEN NV 0,00%

Nieuws Forum meer

Campermaker Knaus Tabbert kondigt beu...
twinkletown op 15 jul 2022 11:07
19
Stap richting compensatie beleggers SNS
Demir op 7 jun 2022 04:35
8
Hof weigert bezegelen Fortis-schikking
Demir op 6 jun 2022 10:07
11
Akkoord over nieuwe Fortis-schikking
Demir op 6 jun 2022 10:06
2
'Uitkering Fortis-claim onder druk'
Demir op 5 jun 2022 06:56
15

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront