Het nut en verdienmodel van HD-maps.

18 Posts
boem!
0
Er wordt volop gespeculeerd over de potentiele marktgrootte van HD-maps.

Een heel belangrijk onderdeel in de benadering van die marktgrootte komt voort uit de eventuele toepassing van HD-maps bij SDC.

Ik draai de stelling van @Tatje om door te stellen dat iedereen er nog steeds vanuit gaat dat HD-maps essentieel zijn om de SDC op de weg te krijgen met uitzondering van Tesla die nog immer verklaart daarin GEEN plaats te zien voor HD-maps en/of LIDAR.

Dat er ook voor TT veel vanaf hangt of HD-maps essentieel zijn om de SDC op de weg te krijgen moge duidelijk zijn.

Dat er voor TT een toekomst is weggelegd zonder toepassing op level 5 is ook duidelijk maar die ligt meer in het verlengde van toepassingen op andere deelvlakken waar HD-maps kan worden ingezet.
Voorbeelden: API's op de platformen van Microsoft, navigatietoepassingen voor vrachtwagens die grote voordelen opleveren in brandstofverbruik en bereikbaarheid.

Tesla gaat er nog immer vanuit, dat zij om de juiste beslissing te nemen niet afhankelijk behoort te zijn van mogelijk verouderde info vanuit de HD-map danwel gebrekkige info vanuit Lidar door slecht zicht.
Zij richten zich voor de volle 100% op de oplossing vanuit het neural-net en "maakt" in feite haar eigen HD-map van dat ene moment voor de wagen door gebruik te maken van de aanwezige camera's en sensoren.

Dat zij deze oplossing voor ogen hebben voor level-5 wil niet zeggen dat zij geen gebruik maken van layers aangeleverd door anderen.
Voorbeeld: speed-limits worden momenteel aangeleverd door TT.

Indien het Tesla lukt om level-5 op deze wijze te realiseren verdwijnt er veel toekomstige waarde uit TT.


Leefloon
0
quote:

boem! schreef op 17 januari 2020 13:54:

Dat zij deze oplossing voor ogen hebben voor level-5 wil niet zeggen dat zij geen gebruik maken van layers aangeleverd door anderen.

Voorbeeld: speed-limits worden momenteel aangeleverd door TT.

Het lot van HD-kaarten lijk mij niet in de handen te liggen van één fabrikant, die kostte wat kost met goeddeels eigen techniek wil werken en uitgaat van één techniek. Je kunt je ook afvragen of concurrenten van Tesla bereid zijn om Tesla te gaan betalen voor die techniek, als het al een winnende techniek wordt.

Als je dan toch in bedreigingen gaat denken: wegbeheerder en/of weginfra zijn waarschijnlijk nog veel beter, betrouwbaarder, directer, goedkoper, sneller en/of minder vrijblijvend in staat om de meest actuele, werkelijk geldende maximumsnelheid door te geven aan voertuigen.

Maar ook dan geldt dan een combinatie van technieken veiliger zal zijn, wanneer een meerderheid van de technieken het in essentie met elkaar eens moet zijn.
boem!
1
Ik ben het met al jouw opmerkingen eens en dan met name dat een combinatie van techieken veiliger (en kostenefficienter) zal zijn.
Jouw toevoeging dat daarvoor een met elkaar overeengekomen uitwisselingsbasis noodzakelijk is zonneklaar en zie je terug in de almaar tenemende stroom aan samenwerkingsverbanden die er gesloten worden tussen bedrijven die menen allemaal een stukje van de puzzel op te kunnen lossen.

Juist in dat toepassingsgebied liggen de kansen voor de HD-map suppliers.
Waar de SD-map nooit heeft kunnen voldoen aan de primaire eis die je aan iedere bedrijfsactiviteit moet stellen en dat is geld verdienen aan dat proces is de verwachting dat dat met de HD-map volstrekt anders zal zijn.

Een grote rol in die toekomstige verwachtingswaarde is weggelegd bij het gebruik van HD-maps tbv level-5.
Mijn opmerking, dat Tesla als enige serieuze ontwikkelaar op dat terrein meent daarvoor geen HD-maps en/of Lidar nodig te hebben moet je dan ook lezen als dat het geen uitgemaakte zaak is dat HD-maps de prominente rol gaat spelen in level-5 die daaraan nu wordt toegedicht.

Het kan best dat Tesla na de disruptie van de ICE-car door de BEV nu ook als disruptor op gaat treden voor de HD-mapsuppliers.
En met een disruptie bedoel ik niet dat er geen vraag meer zal bestaan voor de andere toepassingen maar dat er een gevaar bestaat dat een groot gedeelte van de toekomstige waarde voor de HD-mapsupplier verdampt omdat het geen noodzaak meer is gebleken om HD-maps te gebruiken om level-5 te verwezenlijken.

boem!
0
Indien ik ervan uit mag gaan, dat de waardering van een aandeel altijd een relatie zal hebben met datgene wat er per aandeel wordt verdiend zal de discussie zich hiertoe moeten beperken.

Het is niet de huidige verdiencapaciteit maar de toekomstige die daar leidend in is.
Belangrijk bij de infovoorziening om tot een juiste beoordeling van die mogelijkheden te komen is uiteraard de leiding van het betreffende bedrijf.
Die zal in zijn uitlatingen de weg moeten aangeven waartoe de gekozen strategie zal leiden in financiele termen.
Die onzekere weg is door TT aangegeven met haar openbaar gemaakte vergezicht tijdens de CMD.
Indien tijdens de route daar naartoe gebeurtenissen plaatsvinden die dat vergezicht veranderen behoort in mijn optiek de leiding van TT daarover direct te communiceren.
In het geval Huawei moet je je afvragen of dat het geval is. Is de belangrijke vangst van Huawei een substantiele afwijking van het eerder gecommuniceerde vergezicht of slechts een bevestiging.
De werkelijke impact op de 2020 cijfers zal in de loop van het jaar duidelijk worden. Indien het niet gaat om 10-tallen miljoenen omzet per jaar maar om 100-tallen is TT ernstig in gebreke gebleven.
Zeker indien men daardoor de koers opzettelijk heeft willen drukken om daar via een aandeleninkoop extra van te profiteren.
De gebruikelijke voorzichtige prudentie die bij TT aanwezig is moet dan wel fors overschreden zijn en dat betwijfel ik vooralsnog aan te nemen.

Dat men bij TT veel vertrouwen heeft in de verdiencapaciteit bij een zelfstandige voortzetting blijkt wel uit het geschetste vergezicht en dat bij realisering van dat vergezicht een aandeleninkoop zeer positief kan uitpakken voor alle zittende aandeelhouders is dan ook een inkoppertje.
In die zin zou een verandering waardoor het vergezicht in gevaar komt direct gemeld moeten worden maar kan ik enige terughoudendheid wel billijken omdat de markt TT nu eenmaal waardeert zoals zij hem waardeert.

Wie waardeert het aandeel is de prangende vraag.
Uiteraard zijn uitlatingen van de leiding daar een onderdeel van echter de waardering wordt toch echt bepaald door de vraag en aanbod in het aandeel.
De belangrijkste influencers in dat gebeuren zijn degenen die daar het meest aan verdienen ofwel de grootbanken.
De resultaten behaald met obligatie- en aandelentransacties zijn cruciaal voor de betrokken banken. En het zijn deze banken die met adviezen komen waardoor vraag en aanbod in dat aandeel wordt gestimuleerd.
Je kunt je afvragen of de integriteit bij deze organen zo is geregeld dat al die adviezen slechts ten doel hebben de belegger te helpen of dat er ook vraag en aanbod wordt uitgelokt om daar als bank van te profiteren.

Ik ben niet overtuigd van de goede bedoelingen van deze banken en handel naar eigen inzichten.
HG cs hebben met hun projecties, ondanks de vele teleurstellingen die ik heb moeten slikken in de snelheid van de transitie, nog steeds het voordeel van de twijfel bij mij.Leefloon
0
quote:

boem! schreef op 17 januari 2020 23:12:

Mijn opmerking, dat Tesla als enige serieuze ontwikkelaar op dat terrein meent daarvoor geen HD-maps en/of Lidar nodig te hebben moet je dan ook lezen als dat het geen uitgemaakte zaak is dat HD-maps de prominente rol gaat spelen in level-5 die daaraan nu wordt toegedicht.

Toch voorzie ik dan een belangrijk probleem. Je kunt bijvoorbeeld details ontwikkelen door het publiek massaal te laten rijden. De Plek Waar Niemand Ooit Komt van Tesla noemt TomTom dan misschien een boom op het dorpsplein, of het kanaal. Eigenlijk onbelangrijke attributen. Botsen er soms mensen tegen het object op het dorpsplein aan, dan weet je conceptueel nog nauwkeuriger waar het staat, en maakt het weinig uit of het een boom, fontein of standbeeld is.

Een probleem is dat zo'n systeem, tijdens het leren, beschouwd zou moeten worden als een systeem dat uitstaat. Een ander probleem is dat er niemand verantwoordelijk is voor wijzigingen of hacks.

Dan zou iemand vervolgens kunnen tegenwerpen dat Tesla het oplost met andere, eigen systemen en helemaal geen kaart gebruikt. Dus ook geen abstracte kaart met Plekken Waar Nooit Iemand Komt. Oké. Prima. Maar dan stel ik vast dat Tesla geen enkele oplossing heeft die gebruik maakt van die oplossingsrichting, waardoor ik zou twijfelen om Tesla's te "certificeren" voor de openbare weg. En niet zou certificeren wanneer de autonome oplossing ook betekent dat andere oplossingsrichtingen worden genegeerd. Door de streep door kaarten, en door de streep met interactie met wegeninfra.

Het lijkt mij daarom meer iets voor halfbakken oplossingen, die eigenlijk uitgaan van één techniek, en dat mogelijk alleen in gecontroleerde of kleine omgevingen. Een soort veredelde cruise control. Autonoom, eigen wijze of eigenwijs?

Bij een volwassen oplossing, i.e. geen stoere tussenoplossingen, zou ik hopen op minimaal 3 verplichte oplossingscategorieën. Bijvoorbeeld camera, infra en kaarten. Eigen kaarten kunnen daaronder vallen, om die bedreiging overeind te houden. Van de 3 moeten er minstens 2 het met elkaar eens zijn. Autonoom is alleen "camera". Verzamel je daarmee zelf kaartmateriaal, dan staat dat systeem tijdens dat verzamelen wat mij betreft (juridisch) uit. Dan heb je dus maar één systeem. Te weinig. En Tesla heeft weinig controle over de gegevens die "jij" verzamelt. Doe je alleen niets met kaarten, dan voldoe je niet aan de eis van een reservesysteem. Dat zou van mij alleen in noodgevallen mogen, bijvoorbeeld wanneer om militaire redenen GPS eventjes onbetrouwbaar is gemaakt.

De categorie "kaarten" c.q. GPS kan richting TomTom toegeredeneerd lijken door mij, maar zo bedoel ik het niet. Voor mijn part verzamelt Tesla voor level 25 de meest gedetailleerde abstracte kaartgegevens die mogelijk zijn (met GPS, snelheid, stuuruitslag, en dergelijke), maar dan gelden de eerder genoemde bezwaren. Tijdens het verzamelen staat het systeem wat mij betreft (juridisch) uit, en wie of wat is er verantwoordelijk voor gegevens? Ik vertrouw liever niet op één systeem, en ik vertrouw liever niet op door derden aangeleverde gegevens. Aangeleverd door jou, door terroristen, door hackers of door grapjassen. Ik zou het systeem van Tesla nu niet certificeren als toegelaten systeem, om veiligheidsredenen. Niet wanneer ze kaarten overbodig maken, en niet wanneer ze zelf kaartmateriaal zouden gaan laten verzamelen door derden.

Ik verkoop niets, maar als ik iets aan het verkopen ben is dat vermoedelijk meer de wegeninfra dan het veel vaker genoemden LIDAR, HD-kaarten, et cetera. Ik zie, voorzichtig uitgedrukt, een kans voor TomTom met kaarten. Al is het omdat TomTom is aan te spreken op hun kaarten, gemaakt voor en door TomTom.

Van autonomie zie ik ook weinig toegevoegde waarde. Dat is vooral belangrijk voor Tesla. Alleen tijdens het ontwikkelen kan het handig zijn om dat zelfstandig te doen, maar tijdens het gebruik heb je weinig aan zo'n bijna autistisch, volgens Tesla superieur systeem. Tenminste, als je meer wilt dan een veredelde of "slimme" cruise control in bekende omgevingen.

Dan liever gedetailleerde kaartgegevens verzamelen, om samen met TomTom of een concurrent kaarten te controleren of perfectioneren. Met jouw snelheid, stuuruitslag, en dergelijke, moet jouw rit van een willekeurige A naar B namelijk perfect op een HD-kaart passen, tenzij je als één van de te weinigen ergens door de berm (wegeninfra) hebt gereden. Zo zou Tesla leverancier van TomTom kunnen worden, en versterken oplossingen elkaar. Liever dat dan een eigenwijs systeem, gebaseerd op té weinig oplossingsrichtingen.
boem!
0
De door jou opgeworpen problemen heb ik uiteraard ook benoemd en ik ga er nog steeds vanuit dat de meerderheid het beter weet en ziet dan de enige outsider ie Tesla.

Ik ben echter aan het twijfelen gebracht door meer kennis te nemen van de wijze waarop het neural-net van Tesla werkzaam is.
Alhoewel het een zelflerend systeem is zitten er wel redunditiefactoren ingebakken die het systeem uitschakelen.

Op het tesla-forum is met name poster @longterm overtuigt van deze toekomstmogelijkheden.
tatje
0
boem!
0
Thx @Tatje.

Voor mij de eerste keer dat ik dit interwiew heb mogen beluisteren en ik voel mij gesterkt in mijn positieve gedachten omtrent de strategische keuzes die TT tot op heden heeft gemaakt(incl het disaster met Sports).
tatje
0
Soms is oud of ouder nieuws een bevestiging voor "" nieuw "" nieuws :-)

Prettige dag verder.

Denk ook dat het Huawei nieuws pas na de cijfers Q4 en FY 2019 had mogen komen, of helemaal niet, of veeeeel later !

Lijkt me, een soort streep door de rekening.
leonardus65
0
Misschien stelt het nieuws "nog" niets of weinig voor en wordt er met het uitbrengen ervan teveel gewicht en verwachtingen aan verbonden. Er zijn nu zoveel samenwerkingen die niets of weinig opbrengen, maar als de visie van TomTom klopt wordt je een onmisbaar schakel in het grote systeem en dan pas kun je oogsten.
boem!
0
Ik ben ervan overtuigd, dat TT aan de vooravond staat van de oogstperiode enerzijds door alle al of niet bekendgemaakte deals maar meer nog door het door TT afgegeven vergezicht.

Dat het geen uitgemaakte zaak is heb ik trachten aan te geven door te wijzen op de mogelijke disruptie die veroorzaakt kan worden door Tesla waardoor HD-maps geen noodzaak blijken te zijn om tot level 5 te komen en de verwachting te temperen voor de effecten van de deal met Huawei door te verwijzen naar omzetten binnen Entreprise gerealiseerd met Apple en Microsoft.

Daarnaast heb ik aangegeven dat ik TT zou beschuldigen van achterhouden van informatie indien zij deals niet melden die leiden tot veel hogere resultaten dan de door hen aangekondigde double-digit FCF tegen 1,5 a 2 miljard in 2030.

Ik vind het opmerkelijk, dat er nu zoveel heisa wordt geschopt over het niet via een PB bekendmaken van een deal met Huawei terwijl die deal nog steeds perfect past binnen het door TT met gepaste prudentie aangegeven kader.
Dat de markt daar nog steeds zijn vraagtekens bij zet moge blijken aan het huidig koersnivo van rond de 10 euro.

Uit de koersbeweging gisteren maak ik op, dat er groeiend vertrouwen is binnen de markt en dat het daardoor moeilijk wordt voor TT om een substantieel aantal aandelen in te kopen als men geen tenderbod publiceert.
Ik snap daarom de aversie niet die geuit wordt op het forum over de infovoorziening door TT in relatie met het door TT aangekondigde aandelen-inkoopprogramma.

Voor de "gelovigen" in het vergezicht is een aandeleninkoopprogramma een laatste kans om te profiteren van de onderwaardering terwijl voor de "ongelovigen" in dit vergezicht de koersbeweging die gisteren werd veroorzaakt door een partij die een paar honderd duizend aandelen opkocht genoeg reden moet zijn om rustig af te wachten wat het inkoopprogramma voor hen brengt bij het door hen als kansloos betitelde TT binnen de grote Tech- en Car-wereld.
MvM!
0
@Boem
Ik vind het opmerkelijk, dat er nu zoveel heisa wordt geschopt over het niet via een PB bekendmaken van een deal met Huawei terwijl die deal nog steeds perfect past binnen het door TT met gepaste prudentie aangegeven kader.

Ik vind het wel opmerkelijk ,deals hoor je via een PB kenbaar te maken!
Probeer nu eens niet alles wat krom is recht te lullen!
boem!
0
Probeer jij dan eens de info van commentaar te voorzien die wel door TT openbaar wordt gemaakt.

Een afgegeven target van 1,5 a 2 miljard omzet voor Automotive en Enterprise met double-digit FCF per 2030.
De door Willem Strijbosch afgegeven marktgrootte van 10 miljard voor Automotive HD-maps in 2030.
Het effect van deals met High-Tech bedrijven zoals Microsoft en Huawei voor de geloofwaardigheid van de door TT geprojecteerde omzet van 1,5 a 2 miljard in 2030 voor Enterprise en Automotive als geheel.

Indien je zelfstandig kan en wil nadenken kom je vanzelf tot de conclusie wat je moet doen met een eventueel belang in TT.

NB het zijn niet het aantal persberichten dat de koers van een aandeel omhoog brengt maar het aanwezig/afwezig zijn van vertrouwen in het geschetste verdienmodel van de onderneming.
Als voorbeeld geef ik je de onaflatende stroom aan PB's die BAM met ons deelt zonder dat de koers daar positief op reageert.
boem!
0
Ik blijf me maar afvragen waarom TT ons niet informeert over de Huawei-deal anders dan dat het ze goed uitkomt met de aandeleninkoop in het verschiet.

Een mogelijke reden kan liggen in hoe het contract met Microsoft vorm heeft gekregen.
Op mijn directe vraag aan IR of de verhoging van de verplichting voor Shared revenue met 50 mio in de jaarrekening 2018 direct verband houdt met Microsoft heb ik slechts ontwijkende antwoorden terug ontvangen.

Op deze aan mij ontsproten hersenspinsel voortbordurend zou de vorm van het contract met Microsoft er in grote lijnen in voorzien, dat TT haar maps om niet aan Microosft ter beschikking heeft gesteld en dat bij toepassing door een van de klanten van het Microsoft-platform TT aan Microsoft een gedeelte van haar inkomsten betaald met een minimum van 50 mio per jaar.

Indien dit in grote lijnen de vorm is van het contract met Microsoft kan ik me door het succes wat hiermee behaald is me goed voorstellen dat men dat principe bereid is te herhalen bij andere grote Operating Systems aanbieders en dan komt Huawei al snel om de hoek kijken.

Dat zou ook de verklaring kunnen zijn waarom er geen PB is uitgegaan omdat het financiele plaatje nog volstrekt ongewis is.
I Love Melbourne
0
Je slaat met deze reactie de spijker op zijn kop wat het probleem is bij TomTom:
1) de IR afdeling doet zijn werk niet naar behoren en probeert ons continu van de dommen te houden
2) niemand weet precies wat de deal met Microsoft inhoudt en welke inkomsten / contract vorm er is afgesloten
3) deals worden niet bekend gemaakt en we kunnen alleen maar gissen wat voor invloed het heeft voor TomTom

Ik hoop van harte dat een oud werknemer / cyber hack ervoor zorgt dat wij dezelfde informatie over alle contracten te weten krijgen als Godijn met zijn vriendjes. Kijken of de koers dan ook rond de 10 euro blijft hangen.

Ben benieuwd wanneer deze gang van zaken wordt uitgemeten in de media. Een spandoek tegenover het TomTom en Telegraaf kantoor kan ervoor zorgen dat er lastige vragen gesteld gaan worden.....

quote:

boem! schreef op 19 januari 2020 05:52:


Ik blijf me maar afvragen waarom TT ons niet informeert over de Huawei-deal anders dan dat het ze goed uitkomt met de aandeleninkoop in het verschiet.

Een mogelijke reden kan liggen in hoe het contract met Microsoft vorm heeft gekregen.
Op mijn directe vraag aan IR of de verhoging van de verplichting voor Shared revenue met 50 mio in de jaarrekening 2018 direct verband houdt met Microsoft heb ik slechts ontwijkende antwoorden terug ontvangen.

Op deze aan mij ontsproten hersenspinsel voortbordurend zou de vorm van het contract met Microsoft er in grote lijnen in voorzien, dat TT haar maps om niet aan Microosft ter beschikking heeft gesteld en dat bij toepassing door een van de klanten van het Microsoft-platform TT aan Microsoft een gedeelte van haar inkomsten betaald met een minimum van 50 mio per jaar.

Indien dit in grote lijnen de vorm is van het contract met Microsoft kan ik me door het succes wat hiermee behaald is me goed voorstellen dat men dat principe bereid is te herhalen bij andere grote Operating Systems aanbieders en dan komt Huawei al snel om de hoek kijken.

Dat zou ook de verklaring kunnen zijn waarom er geen PB is uitgegaan omdat het financiele plaatje nog volstrekt ongewis is.

Knife Catcher
0
quote:

boem! schreef op 19 januari 2020 05:52:


Ik blijf me maar afvragen waarom TT ons niet informeert over de Huawei-deal anders dan dat het ze goed uitkomt met de aandeleninkoop in het verschiet.ik vraag me af hoeveel deals er nog meer onder de pet gehouden worden

KC
leonardus65
0
Dat zou ook de verklaring kunnen zijn waarom er geen PB is uitgegaan omdat het financiele plaatje nog volstrekt ongewis is.
De grote vraag is, moet TomTom deze deals maken omdat ze dreigen buiten de boot te vallen of sluiten ze deze deals met de zekerheid dat de inkomsten later komen. Uit zwakte of uit sterkte?
boem!
1
quote:

I Love Melbourne schreef op 19 januari 2020 09:09:Ik hoop van harte dat een oud werknemer / cyber hack ervoor zorgt dat wij dezelfde informatie over alle contracten te weten krijgen als Godijn met zijn vriendjes. Kijken of de koers dan ook rond de 10 euro blijft hangen.


[...]


Met alle respect maar ik snap werkelijk niet waar alle reuring omtrent de Huaweideal nu opeens vandaan komt.

Dat de koers rond de 10 euro blijft hangen wordt veroorzaakt door de analisten(lees banken) die met hun adviezen zorgen voor de vraag en aanbod in het aandeel.
Om een kijkje te geven wat alle contracten aan waarde vertegenwoordigen heeft HG met zijn vriendjes het vergezicht afgegeven voor haar A&E unit met een omzet van 1,5 a 2 miljard en een double-digit FCFpercentage.
HG en zijn vriendjes hameren telkens op de grote mogelijkheden die zij zien in de zelfstandige exploitatie van HD-maps tbv OEM's en Big-Tech en hebben daar ook een lange termijndoel aan verbonden die een FCF per aandeel van minimaal 5 euro oplevert.
Dat de markt(analisten/banken) iets hebben eerst zien en dan geloven begrijp ik terdege vanwege de onzekerheden en de hoge jaarlijkse R&D kosten die gepaard gaan met opereren binnen die beloftevolle markt.

Ik wordt door de deal met Huawei enkel gesterkt in mijn opvatting dat het vergezicht niet meer is dan een prudente schets van de toekomst.

Indien er aanvullend bewijs geleverd kan worden tijdens de jaarcijfers van realiteit in dat vergezicht komen de analisten/banken echt wel in actie.

Ik denk dat velen teveel bezig zijn met de huidige koers en daardoor de mogelijkheden die zich voordoen onvoldoende beseffen en er zeker niet naar handelen.18 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 28 okt 2020 17:35
Koers 5,745
Verschil -0,190 (-3,20%)
Hoog 5,920
Laag 5,665
Volume 743.909
Volume gemiddeld 355.281
Volume gisteren 464.382