Halfjaar cijfers donderdag 13 februari

9 Posts
Maup56
0
Wat denken jullie van de half jaar cijfers van Aegon donderdag 13 februari ....
Het aandeel staat zo ontzettend laag dat het wel heel lekker zou zijn als Aegon
Ons zou is zou verrassen !!!
Maar we zijn wel vaker teleurgesteld met cijfers van Aegon
Desondanks denk ik een verbetering van de cijfers ten opzichte
Van vorig jaar .
Ik denk een winst van 685 miljoen
buf
0
Den Haag – 15 augustus 2019
Aegon publiceert resultaten over eerste halfjaar 2019

Nettowinst stijgt tot EUR 618 miljoen door beleggingswinsten en lagere overige lasten ? Onderliggend resultaat daalt 5% tot EUR 1.010 miljoen door lagere fee inkomsten in de VS en investeringen in groei. ? Verliezen uit fair value items bedragen EUR 394 miljoen, vooral door een versterking van de technische voorzieningen in Nederland in verband met de negatieve ontwikkeling van credit spreads. ? Beleggingswinsten komen uit op EUR 275 miljoen, vooral door de verkoop van obligaties om de Nederlandse beleggingsportefeuille te optimaliseren. ? Overige lasten bedragen EUR 93 miljoen, inclusief EUR 64 miljoen door model & assumption wijzigingen in met name de VS. ? Rendement op eigen vermogen daalt tot 9,6% door een lager onderliggend netto resultaat.

Netto-uitstroom van EUR 2,7 miljard ondanks hogere bruto-stortingen ? Netto-uitstroom van EUR 2,7 miljard door beëindiging van contracten in pensioenbedrijf en uitstroom van annuities in de VS, alsmede een afname op het institutionele platform in het VK. Deze afname is gedeeltelijk gecompenseerd door een netto-instroom bij Asset Management en Aegon Nederland. ? Verkoop nieuwe levensverzekeringen daalt met 4% tot EUR 405 miljoen. ? Verkoop van ongevallen- en ziektekostenverzekeringen daalt met 45% tot EUR 117 miljoen. Dit is vooral het gevolg van het eerder aangekondigde besluit om te stoppen met bepaalde producten en lagere verkopen van voluntary benefits in de VS. ? Verkoop van schadeverzekeringen stijgt met 7% naar EUR 65 miljoen.

Hoger interim dividend mogelijk door sterke kapitaalpositie en genormaliseerde kapitaalgeneratie ? Interim dividend 2019 stijgt met 7% tot EUR 0,15 per aandeel. ? Solvency II ratio bedraagt 197%, en ligt aan de bovenkant van de beoogde bandbreedte; daling van de ratio is het gevolg van negatieve marktontwikkelingen. ? De kapitaalgeneratie komt uit op EUR 788 miljoen negatief. Hierin is de invloed van ongunstige marktontwikkelingen van EUR 1,4 miljard en eenmalige lasten van EUR 114 miljoen verwerkt. De genormaliseerde kapitaalgeneratie na holding kosten bedraagt EUR 714 miljoen. ? De invloed van marktontwikkelingen hangt samen met de ongunstige beweging van credit spreads in Nederland, waaronder spreads op hypotheken, die zijn gestegen tot een niveau dat significant boven het lange termijn gemiddelde ligt. ? Financiële buffer in de holding stijgt naar EUR 1,6 miljard, onder meer door EUR 765 miljoen aan dividendbetalingen van de bedrijfsonderdelen. Aegon Nederland heeft van de geplande dividendbetaling over het eerste halfjaar afgezien. ? Brutoschuldratio bedraagt 29,3% en blijft daarmee binnen de beoogde bandbreedte van 26% tot 30%.

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur “In een turbulent eerste halfjaar hadden marktontwikkelingen een negatief effect op de kapitaalpositie van Aegon Nederland. Toch hebben wij als groep een sterke solvabiliteitspositie behouden, omdat ons renterisicoafdekkingsprogramma’s ons goed hebben beschermd tegen de dalende rente. Bovendien is onze genormaliseerde kapitaalgeneratie gestegen en konden we onze solide financiële buffer handhaven. Dit stelt ons in staat om het interim dividend met 7% te verhogen tot 15 eurocent per aandeel.
Het onderliggend resultaat is licht gedaald door lagere fee inkomsten in de VS en door investeringen in groei, en verbetering van contact met onze klanten. We richten ons op uitbreiding van het aantal nieuwe klanten, en op behoud van bestaande klanten. Het is bemoedigend om te zien dat de verkoop van nieuwe pensioenplannen in de Verenigde Staten significant is gestegen en dat de bruto-stortingen vrijwel overal zijn toegenomen.
Wij maken goede voortgang met de uitvoering van onze strategie. We zijn efficiënter geworden en investeren ons kapitaal daar waar we de beste groeikansen zien. We hebben de verkoop van onze Japanse joint ventures aangekondigd en de integratie afgerond van Cofunds op ons platform in het Verenigd Koninkrijk. Bovendien hebben we de eerste stappen gezet om de administratie van bestaande verzekeringsportefeuilles in het Verenigd Koninkrijk en Nederland over te hevelen naar moderne platforms”.
Service
0
e instrumenten
AXA 07 feb
24,81 +0,07 (+0,26%)

WENEN (AFN) - Het Oostenrijkse verzekeringsconcern Uniqa neemt van de Franse verzekeraar Axa voor ruim een miljard euro de activiteiten over in Polen, Tsjechië en Slowakije. Het gaat volgens meldingen van het Handelsblatt om de grootste aanschaf die Uniqa ooit heeft gedaan. Het concern krijgt er straks bijna 5 miljoen klanten en 2100 medewerkers bij.
Volgens Uniqa-chef Andreas Brandstetter passen de activiteiten van Axa in de Oost-Europese landen perfect bij de die van Uniqa en hebben ze een sterke marktpositie. De Weense verzekeraar kan in het eigen Oostenrijk nauwelijks nog groter worden. Met de koop krijgt Uniqa er drie groeimarkten in de regio bij die al winstgevend zijn, aldus Brandstetter. De baas van Axa, Thomas Buberl, wil naar eigen zeggen met de verkoop van deze Oost-Europese tak zijn concern stroomlijnen en vereenvoudigen.
RobS
0
2H 2019 schattingen
BEDRAGEN IN MILJOEN EUR TENZIJ ANDERS VERMELD
MEDIAAN HOOGST LAAGSTE GEMIDDELDE AANTAL SCHATTINGEN
Onderliggende winst voor belastingen 997 1086 912 1003 18
Fair value items 360 485 209 331 17
Winsten (verliezen) op beleggingen 50 143 -147 26 17
Bijzondere waardeverminderingen -40 14 -150 -44 17
Overige inkomsten / (kosten) -112 -58 -307 -131 17
Run-off bedrijven 0 9 -22 -2 17
Netto inkomen 937 1125 810 942 17

Eigen vermogen 21.792 24.172 20.221 21.857 15
Eigen vermogen, exclusief herwaarderingsrekening 16.886 17.867 16.343 16.909 13
Rendement op eigen vermogen (in%) 9,0% 10,4% 8,1% 9,1% 9

Dividend per aandeel (in EUE per aandeel) 0.16 0.16 0.15 0,158 18

Bruto overmakingen 552 628 425 548 15
Overtollig geld aanhouden 1221 1431 1116 1232 17

Kapitaalopwekking excl. markteffecten en eenmalige posten 814 975 652 800 13
Kapitaalopwekking excl. markteffecten en eenmalige posten na het aanhouden van financierings- en bedrijfskosten 644 810 517 632 13
Solvency II-ratio (in%) 211% 214% 206% 211% 17
Onderliggende winst vóór belastingramingen
BEDRAGEN IN EUR MILJOEN MEDIAAN HOOGST LAAGSTE GEMIDDELDE AANTAL SCHATTINGEN
Volledig jaar 2020 2114 2248 1931 2094 16
Volledig jaar 2021 2153 2384 1889 2143 16
RobS
0
quote:

Maup56 schreef op 8 februari 2020 09:54:


Wat denken jullie van de half jaar cijfers van Aegon donderdag 13 februari ....
Het aandeel staat zo ontzettend laag dat het wel heel lekker zou zijn als Aegon
Ons zou is zou verrassen !!!
Maar we zijn wel vaker teleurgesteld met cijfers van Aegon
Desondanks denk ik een verbetering van de cijfers ten opzichte
Van vorig jaar .
Ik denk een winst van 685 miljoen


Hier staat het wat de geleerden denken:


www.aegon.com/investors/analyst-conse...

hartenaas
0
quote:

RobS schreef op 9 februari 2020 10:54:


[...]

Hier staat het wat de geleerden denken:


www.aegon.com/investors/analyst-conse...
1 miljard nettowinst in het 2e halfjaar 2019 zou prima zijn.
voda
0
Uitgelicht: verzekeraars beleven verschillende week

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
AEGON NV
3,806 0,037 0,98 % Euronext Amsterdam
AEGON NV
3,80 0,02 0,53 % Gruppo Borsa Italiana
NN Group NV
36,11 -0,58 -1,58 % Euronext Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) Afgelopen donderdag kwamen de verzekeraars NN Group en Aegon met de rapportages over het vierde kwartaal van 2019. De cijfers werden door de beleggers totaal verschillend ontvangen. NN Group wist die dag met een mooie winst van 10,8 procent af te sluiten terwijl Aegon blij mocht zijn dat het verlies donderdag beperkt bleef tot 5,3 procent.

Op weekbasis was NN de grootste stijger in de AEX met 11,4 procent. Aegon was in de onderste regionen te vinden met een verlies van 2,2 procent.

Resultaten

De resultaten deze week laten zien wat het verschil is of je met een goede balans begint of een slechte balans, stelde Corné van Zeijl van Actiam. "Bij NN is duidelijk het eerste het geval. Het bedrijf profiteert ook van de synergievoordelen van de overname van Delta Loyd. De performance is ten opzichte van Aegon een stuk beter."

NN Group boekte een nettowinst van 329 miljoen euro, nadat een jaar eerder nog een fors verlies werd geboekt van 533 miljoen euro, door de afwaardering van goodwill van de overname van Delta Lloyd. De winst was hoger dan de verwachting van analisten van 276 miljoen euro.

De nettowinst Van Aegon steeg van 253 miljoen een jaar eerder naar 910 miljoen euro maar bleef hiermee wel achter bij de verwachtingen. Analisten hadden gerekend op 942 miljoen euro.

Het operationele resultaat bij NN in het vierde kwartaal was ongeveer 12 procent hoger dan de consensusverwachting, vooral dankzij sterker dan voorspelde resultaten bij de Nederlandse schadeverzekeraar en het bankbedrijf. De bank profiteerde wel van een eenmalige meevaller van 20 miljoen euro, merkte analist Fulin Liang van Morgan Stanley op.

Het onderliggende resultaat bij Aegon viel vooral tegen door de lagere bijdrage uit de Verenigde Staten. De bruto premie-inkomsten voor de groep stegen, maar dit wordt tenietgedaan door de uitstroom in de Amerikaanse markt.

Aegon is voor ongeveer 60 procent afhankelijk van de omzet uit de VS, zo liet Analist Robin van den Broek van Mediobanca weten. "Het blijft maar wachten tot het commerciële momentum in de VS eens aan zal trekken. Dit was wederom een teleurstelling."

Verhoging dividend

Het dividend van 2,16 euro in 2019 dat NN wil uitkeren is 14 procent hoger dan een jaar eerder en 6 procent hoger dan de consensusverwachting, volgens Morgan Stanley. De aandeleninkoop van 250 miljoen euro is misschien iets lager dan de 300 miljoen euro waar de amerikaanse zakenbank op hoopte op hoopte, maar komt misschien wel eerder dan sommige beleggers hadden voorzien.

Analist Robin van den Broek van Mediobanca noemde het terugkerende karakter van de aandeleninkoop als motor van de koersstijging van donderdag. "Ik denk dat de markt hier niet op had gerekend. Het management geeft de eigen flexibiliteit op ten aanzien van kapitaalmanagement ten gunste van de aandeelhouder"

De payout ratio neemt hierdoor fors toe van 50 procent naar zo'n 75 procent, berekende Van Den Broek. "Dit is een sterk signaal en geeft beleggers een hoge mate van zekerheid."

Beleggingsspecialist Wubbe Bos van online broker LYNX sloot zich daarbij aan. "Het aandeleninkoopprogramma van NN is voor beleggers een duidelijk teken dat er vertrouwen is in het bedrijf.

"Verder zien beleggers dat bij NN de overnames ingepast kunnen worden in het bedrijf Deze overnames zorgen ervoor dat de winst kan blijven groeien. En dit kan als effect hebben dat het dividend kan blijven groeien", aldus Bos.

Ook Aegon verhoogde het dividend. De verzekeraar zal een slotdividend uitkeren over 2019 van 0,16 euro per aandeel. Daarmee komt het jaardividend uit op 0,31 euro per aandeel, een stijging van 7 procent op jaarbasis. "Dit was niet echt een verrassing", aldus Van den Broek.

De solvabiliteit van Aegon Nederland verbeterde in 2019 tot 171 procent, wat boven het minimum van 155 procent is dat Aegon zelf aanhoudt. Daarom kon in februari, in het nieuwe boekjaar, 100 miljoen euro naar de holding worden gesluisd vanuit Nederland.

"Naast het dividend zijn er nog wat bekende tegenvallers voor de Nederlandse solvabiliteit. Daardoor is het nu de vraag of Aegon Nederland later dit jaar nog een keer in staat zal zijn om dividend uit te keren, mogelijk moeten ze het weer opschorten. Bij Aegon zijn er op dat gebied nog vraagtekens."

Ten opzichte van NN zit er bij Aegon veel meer onduidelijkheid over het te ontvangen dividend.

Het probleem bij Aegon is dat om de kapitaalpositie te versterken er tekens belangen moeten worden afgestoten en herverzekeringscontracten moeten worden afgesloten, zo stelde beleggingsspecialist Wubbe Bos. "De winst zal hierdoor de komende jaren onder druk kunnen blijven staan en de vragen over de kapitaalpositie blijven deels onbeantwoord."

Nieuwe CEO

Vorig jaar werd bekend gemaakt dat Lard Friese met ingang van 1 maart 2020 in dienst zal treden als CEO bij Aegon. Friese was voorheen CEO bij NN Group.

Hij moet wel beseffen dat hij niet in zo'n comfortabele positie zit als bij Aegon, stelde Corné van Zeijl.

De verzekeraar moet volgens KBC stevig sleutelen om bij te blijven en wil zijn iconische Transamericagebouw in San Francisco verkopen. Dat zegt voldoende, aldus de analisten, én geeft meer dan genoeg reden om te verwachten dat de nieuwe CEO vanaf mei de bezem er flink doorheen zal halen.

Analist Robin van den Broek van Mediobanca gaf aan de nieuwe CEO met interesse te zullen volgen. "Het zal niet makkelijk worden. Aegon is een complex bedrijf met veel variabelen waardoor het lastig is de juiste aandeelhouders geinteresseerd te krijgen."

De taak voor Friese is aandeelhouderswaarde creëren, zo meent Van den Broek. "Hij moet long only fondsen (bijvoorbeeld pensioenfondsen) aan zijn kant krijgen. De telefoonnummers heeft hij wel in z'n rolodex staan, dus dat is een voordeel."

Doorgaan op dezelfde manier maar dan beter is vermoedelijk niet voldoende. Friese zal harde keuzes voor Aegon moeten maken, waardoor er meer structuur ontstaat. Als hij erin slaagt een overtuigend plan te presenteren kan Aegon de weg omhoog vinden, zo voegde de analist van Mediobanca tot slot toe.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
9 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 5 mrt 2021 16:55
Koers 4,115
Verschil -0,013 (-0,31%)
Hoog 4,182
Laag 4,077
Volume 9.003.074
Volume gemiddeld 13.640.762
Volume gisteren 12.308.020