Pharming Mei 2020

8.465 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... 420 421 422 423 424 » | Laatste
Winst gevend
0

Nog steeds handel met 4 cijfers achter de komma.
Honderdste van een cent, maar wel gemiddeld 10 miljoen stuks per dag.

Spaarvarkentjes handel, niet omdat het moet, maar omdat het kan.

roloff
0
quote:

profnobody schreef op 22 mei 2020 14:44:


Vandaag zou het mooi zijn even door te klimmen naar 1,40 en dan volgende week naar de1,50 etc er staat niets meer in de weg voor onrust voor dit aandeel uitzicht is mooi en het 2e en 3e kwrt start de leverantie van uit Nederland als het goed is goede uitzicht voor LT
Jongens en meiden, geduld, geduld. Beleggen is lange termijn werk.

Ook zonder eventuele extra Corona omzet zal de winstgevendheid leuk groeien. Geduld ...

... en laat je niet van de wijs brengen door een paar shorters die je proberen te beïnvloeden ;-)

Goed weekend allen. R
lucas D
0
Wensgedachte of dichterbij de werkelijkheid dan gedacht?

Zie S. de Vries in Amerika al in een tv special uitgebreid vertellen over het medicijn Ruconest, net na bekendmaking van het succesvol verlopen onderzoek naar een medicijn ter behandeling van corona.

En in een flits daarnaast zie ik de gezichten van de Nederlandse tv bazen die met een rood hoofd er naar kijken, zich naar hun duurbetaalde medewerkers wendend met de vraag hoe lang ze al onder werktijd zitten te slapen.
Vincla
0
is de AEX en DJ maandag open? Dacht dat ik iets zag maar kon het niet meer vinden?
Wveen
2
Een conservatieve onderbouwing hoe Pharming dit jaar minimaal € 50 miljoen winst gaat maken

Omzet

Omzet 49,7 mln. Plus 41% in vergelijking met 1e kwartaal vorig jaar. Lijkt weer een groeiversnelling met nu zelfs een plus van 8% ten opzichte van het laatste kwartaal 2019. Dit ondanks de jaarlijkse verlengingen van de ziektekostenverzekeringen in de USA wat altijd een licht dempend effect heeft op de eerste kwartaal omzet. Als de 1e kwartaalomzet in 2020 in dezelfde verhouding tot de jaaromzet staat als in de twee voorgaande jaren komt de jaaromzet op 225 miljoen uit. Daarbij is de te verwachten extra omzetgroei buiten de USA nog niet mee genomen. In het 1e kwartaal bleef dit nog beperkt tot een bescheiden toename van € 1,3 miljoen naar € 1,8 miljoen. Nu daar in tegenstelling tot voorgaande jaren wel vol op ingezet gaat worden moet daar toch minimaal nog € 5 miljoen extra omzet uit kunnen komen. Conclusie: na het 1e kwartaalbericht komt de prognose jaaromzet uit op € 230 miljoen.

Inkoopwaarde omzet

De dalende lijn is hier nog niet tot stilstand gekomen. In 2018 bedroeg de inkoopwaarde nog 16,4% van de omzet, in 2019 liep dit terug naar 12,6% en over het eerste kwartaal in 2020 wordt 10,9% gerapporteerd. Deels werd deze trend eerder verklaard door afnemende gratis verstrekkingen. Buiten dat mag ook bij grotere hoeveelheden een hogere efficiency worden verondersteld. Dat is maar goed ook, want eerder verklaarde de heer de Vries dat de lage verkoopprijzen in Europa nauwelijks lonend waren. Onduidelijk is vooralsnog wat de invloed van de ingebruikname van de 2e productielocatie zal zijn. Gaat dit tijdelijk een verhogend effect op de kostprijs hebben zolang de capaciteit nog niet ten volle kan worden benut? Voor de prognose 2020 veiligheidshalve maar rekenen met 12%, dat komt op € 27,6 miljoen.

Marge

De marge bedroeg in het 1e kwartaal 2020 € 43,9 miljoen, een stijging van 47% in vergelijking met het 1e kwartaal 2019. Met een omzet van € 230 miljoen en een inkoopwaarde van € 27,6 miljoen komt de marge in 2020 op 202,4 mln. Een stijging van 37% in vergelijk met 2019.

Wordt vervolgd
Wveen
12
Vervolg onderbouwing winst 2020 minimaal € 50 miljoen netto.

Kosten R&D

De € 8 miljoen in het 1e kwartaal blijft met 16% van de omzet achter bij wat je zou verwachten. Is dit een weerspiegeling van de volgens velen te trage voortgang bij de lopende onderzoeken? Nu de financiële ruimte hiertoe aanwezig is ga ik vooralsnog uit van de verdere uitbouw van R&D tot een niveau van 20% van de omzet, dat betekent voor 2020 een groei naar € 46 miljoen. Dat is een stijging van bijna 40% in vergelijking met 2019.

Algemene en administratieve kosten

Deze pakten in het 1e kwartaal 2020 met € 5,2 miljoen niet nader toegelicht erg hoog uit in vergelijking met totaal € 14,3 miljoen in 2019 en € 12,2 miljoen in 2018. Zeker indien je daarbij in aanmerking neemt dat in de kosten 2018 en 2019 een bedrag van € 4,6 miljoen is inbegrepen hetgeen volgens het jaarverslag 2019 aan Sanofi verschuldigd was wegens het niet gebruiken van kennelijk gereserveerde productietijd in 2018 en 2019. Dat is overigens nogal wat als je het afzet tegen de totale kostprijs van de omzet 2018 en 2019. Je vraagt je dan gelijk af wat Sanofi ontvangt voor de wel gebruikte productietijd, maar daar kunnen we slechts naar gissen. Hoe dit ook zij, volgens het jaarverslag zijn de kosten voor niet gebruikte productietijd in 2020 niet meer te verwachten. Helaas zien we dit positief effect niet terug in een daling van de kosten. Integendeel. Toch er maar vanuit gaan dat er andere eenmalige kosten in de € 5,2 miljoen in het 1e kwartaal zijn inbegrepen. Voor het gehele jaar vullen we € 18 miljoen in. Toegegeven, dat blijft gokwerk.

Verkoopkosten
De verkoopkosten nemen in het 1e kwartaal verder toe naar € 11,5 miljoen. Met het opzetten van een eigen verkooporganisatie voor Europa zullen de kosten dit jaar wat sneller oplopen. Van € 34,5 miljoen in 2018 naar € 40,0 miljoen in 2019 naar 52,0 miljoen in 2020. Daarbij stijgen de verkoopkosten door naar gemiddeld € 13,0 miljoen per kwartaal.

Bedrijfs/operationeel resultaat

Op basis van de prognoses omzet, marge en operationele kosten komt het operationeel resultaat in 2020 uit op € 87,2 miljoen. Een stijging met 43% ten opzichte van 2019. Dat is weliswaar lager dan de 59% toename in het 1e kwartaal naar € 19,3 miljoen, maar nog altijd een indrukwekkend resultaat.

Financiële lasten

Zoals in het kwartaalbericht toegelicht zit er in de financiële lasten van totaal € 7,0 een flinke eenmalige last van € 3,7 miljoen betreffende de vervroegde aflossing. Daarnaast wordt de voorziening voor de laatste mijlpaal betaling voor de verkooprechten van Ruconest in de USA met € 1,2 miljoen verhoogd. De voorziening komt daarmee op ca. € 18,0 miljoen voor de laatste mijlpaalbetaling van USD 25,0 miljoen. Per saldo dient hier dus nog een bedrag van ca. € 5,0 miljoen als kosten te worden genomen. Ga er vanuit dat dit resterend bedrag geheel ten laste van 2020 komt. Daarnaast bestaan de financiële lasten hoofdzakelijk uit de 3% rente op de convertible. Per saldo komen de verwachte financiële lasten in 2020 op € 17,2 miljoen uit.

Resultaat voor belastingen

Met € 87,2 miljoen operationeel resultaat en € 17,2 miljoen financiële lasten komt het te verwachten resultaat 2020 op € 70,0 miljoen voor belastingen. Dat is een stijging van 50% ten opzichte van 2019.

Belastingen over het resultaat

In het 1e kwartaal 2020 loopt de belastingdruk op naar 32%. De belastingdruk in 2019 bedroeg 22,5%. Onduidelijk blijft waar deze stijging door wordt veroorzaakt. Wel duidelijk uit het jaarverslag blijkt dat Pharming uitgaat van een 25% tarief over het deel van de winst dat in Nederland belast wordt. De geactiveerde belasting over de nederlandse compensabele verliezen is op dit percentage geactiveerd. In het 4e kwartaal 2018 bood deze waardering de mogelijkheid alsnog een positief jaarresultaat te presenteren. Echter zoals altijd heeft ook hier het voordeel van toen een nadeel nu. Terwijl er in 2020 over het nederlandse deel van de winst geen belasting verschuldigd is, wordt de resultatenrekening er wel mee belast. Voor de rest van het jaar dan maar een belastingdruk van 25% aanhouden wat de jaarlast op € 18,4 miljoen brengt.

Netto resultaat

Na een netto resultaat in het 1e kwartaal van € 8,4 miljoen mag in 2020 op basis van de genoemde aannames een netto resultaat van € 51,6 miljoen euro verwacht worden.

Waardering

Wat zegt dit al over een redelijke waardering van het aandeel Pharming? Wat mij betreft voor de korte termijn toch wel een bodem niet ver onder het huidige koersniveau. Ook de succesvolle uitgifte van de convertibles tegen de overeengekomen voorwaarden is daar een bevestiging van. Over de pijplijn is op dit forum al breed genoeg gedebatteerd. De afweging van kansen en bedreigingen kan ieder voor zich maken. Bovendien, de waarde van de pijplijn krijg je er op het huidige koersniveau gratis bij. En “Be Fair”: Met deze CEO lijkt dit bedrijf inmiddels herhaaldelijk het onmogelijke te kunnen presteren. Daarom met vertrouwen op naar het eerstvolgende PB!
Daarom
0
quote:

Harmen schreef op 22 mei 2020 16:25:


XpresSpa Group Inc wie heeft ze nog?


Niet meer, wel een paar keer leuk mee gespeeld. Het is wel een jojo aandeel. Vandaag gaat het top zo te zien.
Gio57
0
quote:

Wveen schreef op 22 mei 2020 16:31:Wat zegt dit al over een redelijke waardering van het aandeel Pharming? Wat mij betreft voor de korte termijn toch wel een bodem niet ver onder het huidige koersniveau. Ook de succesvolle uitgifte van de convertibles tegen de overeengekomen voorwaarden is daar een bevestiging van. Over de pijplijn is op dit forum al breed genoeg gedebatteerd. De afweging van kansen en bedreigingen kan ieder voor zich maken. Bovendien, de waarde van de pijplijn krijg je er op het huidige koersniveau gratis bij. En “Be Fair”: Met deze CEO lijkt dit bedrijf inmiddels herhaaldelijk het onmogelijke te kunnen presteren. Daarom met vertrouwen op naar het eerstvolgende PB!Mooi onderbouwd verhaal, bedankt daarvoor.
Bones
0
quote:

Wveen schreef op 22 mei 2020 16:31:


Vervolg onderbouwing winst 2020 minimaal € 50 miljoen netto.

Kosten R&D

De € 8 miljoen in het 1e kwartaal blijft met 16% van de omzet achter bij wat je zou verwachten. Is dit een weerspiegeling van de volgens velen te trage voortgang bij de lopende onderzoeken? Nu de financiële ruimte hiertoe aanwezig is ga ik vooralsnog uit van de verdere uitbouw van R&D tot een niveau van 20% van de omzet, dat betekent voor 2020 een groei naar € 46 miljoen. Dat is een stijging van bijna 40% in vergelijking met 2019.

Algemene en administratieve kosten

Deze pakten in het 1e kwartaal 2020 met € 5,2 miljoen niet nader toegelicht erg hoog uit in vergelijking met totaal € 14,3 miljoen in 2019 en € 12,2 miljoen in 2018. Zeker indien je daarbij in aanmerking neemt dat in de kosten 2018 en 2019 een bedrag van € 4,6 miljoen is inbegrepen hetgeen volgens het jaarverslag 2019 aan Sanofi verschuldigd was wegens het niet gebruiken van kennelijk gereserveerde productietijd in 2018 en 2019. Dat is overigens nogal wat als je het afzet tegen de totale kostprijs van de omzet 2018 en 2019. Je vraagt je dan gelijk af wat Sanofi ontvangt voor de wel gebruikte productietijd, maar daar kunnen we slechts naar gissen. Hoe dit ook zij, volgens het jaarverslag zijn de kosten voor niet gebruikte productietijd in 2020 niet meer te verwachten. Helaas zien we dit positief effect niet terug in een daling van de kosten. Integendeel. Toch er maar vanuit gaan dat er andere eenmalige kosten in de € 5,2 miljoen in het 1e kwartaal zijn inbegrepen. Voor het gehele jaar vullen we € 18 miljoen in. Toegegeven, dat blijft gokwerk.

Verkoopkosten
De verkoopkosten nemen in het 1e kwartaal verder toe naar € 11,5 miljoen. Met het opzetten van een eigen verkooporganisatie voor Europa zullen de kosten dit jaar wat sneller oplopen. Van € 34,5 miljoen in 2018 naar € 40,0 miljoen in 2019 naar 52,0 miljoen in 2020. Daarbij stijgen de verkoopkosten door naar gemiddeld € 13,0 miljoen per kwartaal.

Bedrijfs/operationeel resultaat

Op basis van de prognoses omzet, marge en operationele kosten komt het operationeel resultaat in 2020 uit op € 87,2 miljoen. Een stijging met 43% ten opzichte van 2019. Dat is weliswaar lager dan de 59% toename in het 1e kwartaal naar € 19,3 miljoen, maar nog altijd een indrukwekkend resultaat.

Financiële lasten

Zoals in het kwartaalbericht toegelicht zit er in de financiële lasten van totaal € 7,0 een flinke eenmalige last van € 3,7 miljoen betreffende de vervroegde aflossing. Daarnaast wordt de voorziening voor de laatste mijlpaal betaling voor de verkooprechten van Ruconest in de USA met € 1,2 miljoen verhoogd. De voorziening komt daarmee op ca. € 18,0 miljoen voor de laatste mijlpaalbetaling van USD 25,0 miljoen. Per saldo dient hier dus nog een bedrag van ca. € 5,0 miljoen als kosten te worden genomen. Ga er vanuit dat dit resterend bedrag geheel ten laste van 2020 komt. Daarnaast bestaan de financiële lasten hoofdzakelijk uit de 3% rente op de convertible. Per saldo komen de verwachte financiële lasten in 2020 op € 17,2 miljoen uit.

Resultaat voor belastingen

Met € 87,2 miljoen operationeel resultaat en € 17,2 miljoen financiële lasten komt het te verwachten resultaat 2020 op € 70,0 miljoen voor belastingen. Dat is een stijging van 50% ten opzichte van 2019.

Belastingen over het resultaat

In het 1e kwartaal 2020 loopt de belastingdruk op naar 32%. De belastingdruk in 2019 bedroeg 22,5%. Onduidelijk blijft waar deze stijging door wordt veroorzaakt. Wel duidelijk uit het jaarverslag blijkt dat Pharming uitgaat van een 25% tarief over het deel van de winst dat in Nederland belast wordt. De geactiveerde belasting over de nederlandse compensabele verliezen is op dit percentage geactiveerd. In het 4e kwartaal 2018 bood deze waardering de mogelijkheid alsnog een positief jaarresultaat te presenteren. Echter zoals altijd heeft ook hier het voordeel van toen een nadeel nu. Terwijl er in 2020 over het nederlandse deel van de winst geen belasting verschuldigd is, wordt de resultatenrekening er wel mee belast. Voor de rest van het jaar dan maar een belastingdruk van 25% aanhouden wat de jaarlast op € 18,4 miljoen brengt.

Netto resultaat

Na een netto resultaat in het 1e kwartaal van € 8,4 miljoen mag in 2020 op basis van de genoemde aannames een netto resultaat van € 51,6 miljoen euro verwacht worden.

Waardering

Wat zegt dit al over een redelijke waardering van het aandeel Pharming? Wat mij betreft voor de korte termijn toch wel een bodem niet ver onder het huidige koersniveau. Ook de succesvolle uitgifte van de convertibles tegen de overeengekomen voorwaarden is daar een bevestiging van. Over de pijplijn is op dit forum al breed genoeg gedebatteerd. De afweging van kansen en bedreigingen kan ieder voor zich maken. Bovendien, de waarde van de pijplijn krijg je er op het huidige koersniveau gratis bij. En “Be Fair”: Met deze CEO lijkt dit bedrijf inmiddels herhaaldelijk het onmogelijke te kunnen presteren. Daarom met vertrouwen op naar het eerstvolgende PB!Lees nergens over hoeveel aandelen dit verdeeld moet worden.
Winst gevend
0

Gaat het dan eindelijk gebeuren met dit aandeel?

Tussenliggende weerstand (€1.35 / €1.64) zal gebroken moeten worden.
(volgens Tostrams met een korte termijn update vandaag)

Van mij mag hij vertrekken naar de 30X ratio.

Marxsa
0
quote:

Vincla schreef op 22 mei 2020 16:21:


is de AEX en DJ maandag open? Dacht dat ik iets zag maar kon het niet meer vinden?


de 25e is het Memorial Day in Amrika, zijn daar de beurzen dicht
Marxsa
0
Wat mij betreft mag er voor vandaag een streep onder, wat een saaie dag. Dadelijk Voda nog even de eindstand noteren en maandag is het weer een dag!
voda
0
quote:

Marxsa schreef op 22 mei 2020 17:06:


Wat mij betreft mag er voor vandaag een streep onder, wat een saaie dag. Dadelijk Voda nog even de eindstand noteren en maandag is het weer een dag!

Plus nog wat andere statische cijfers etc. :-)
GT02
2
quote:

lucas D schreef op 22 mei 2020 15:10:


Ik heb het vaker geschreven, Pharming word nog altijd niet voor vol aangezien door veel Nederlandse analisten (Inberg is een witte raaf) en financiële kranten/bladen.
Het zullen straks de buitenlandse kranten/bladen zijn die Pharming Wereld wijd op de kaart gaan zetten, en dan zullen schoorvoetend de over het paard getilde Nederlandse analisten, krante/bladen eindelijk de slaap uit hun ogen vegen.


Dat is toch niet vreemd gezien de geschiedenis van dit bedrijf?
Bijna zeventien jaren van hoop en vooral wanhoop onder de toenmalige beleggers hebben hun sporen getrokken , zowel bij de profs als de amateurs in de beleggingswereld.
Want waar praten we over , van een herrijzenis is toch nog maar een paar jaar sprake.
Nog steeds maar één goedgekeurd medicijn waardoor je als bedrijf kwetsbaar bent , en nog geen andere indicatie' s om eventueel op terug te kunnen vallen.
Normaalgesproken overleven bedrijven met zo'n levensloop het niet , en verkruimelen na zo'n lijdensweg tot een witte dwerg waarbij de assets en licentie' s de kosten van het faillissement moeten dekken.
Had iemand destijds kunnen voorzien dat de terugkoop van de rechten van R zo zou uitpakken?
En is er daarom nog steeds een zekere voorzichtigheid bij bekende analisten om Pharming als 'pareltje' te analyseren binnen de huidige stand van zaken?
Het imago van een volksaandeel werkt hier bij sommigen waarschijnlijk ook niet aan mee.
En te zien aan de sterke koersschommelingen bij allerlei gebeurtenissen staan ook veel beleggers nog steeds op scherp met het aandeel.
Dat Ph. echter dichterbij een betere status komt mag duidelijk zijn.
Wie het beeld van het gepresenteerde tijdens de AVA tot zich laat doordringen zal dit gemiddeld toch zo hebben ervaren.
De short positie' s zijn wat afgebouwd en er komen momenten dichterbij die het bewijs moeten leveren waar sommige partijen en analisten misschien nog op wachten.
Bewijzen van serieuze voortgang met nieuwe indicatie's speelt hierbij mogelijk een sleutelrol.

Wveen
0
Met een netto resultaat van € 51,6 miljoen kom je op € 0,08 per aandeel. Dat is wat lager dan de IEX prognose van € 0,09 per aandeel. Dat komt omdat hoewel ik de omzet iets hoger zie de kosten bij mij wat harder oplopen. Neemt niet weg dat ook bij € 0,08 per aandeel het koersperspectief gunstig is.
Winst gevend
0
PBos
0
quote:

Winst gevend schreef op 22 mei 2020 17:29:IKEA kan ook geen 1000 kasten verkopen
als je er 500 op voorraad hebt staan.

:-)Verkopen gaat wel, maar leveren wordt een probleem.
voda
2
28 jun 0.7338 22 jul 0.8120 13 aug 1.1435 04 sep 1.2100 26 sep 1.2800
01 jul 0.7410 23 jul 0.8310 14 aug 1.0965 05 sep 1.2045 27 sep 1.2665
02 jul 0.7368 24 jul 0.8092 15 aug 1.1080 06 sep 1.1850 30 sep 1.2365
03 jul 0.7424 25 jul 0.9130 16 aug 1.1395 09 sep 1.1450 01 okt 1.2430
04 jul 0.7772 26 jul 0.9388 19 aug 1.1575 10 sep 1.1380 02 okt 1.2150
05 jul 0.7582 29 jul 1.0420 20 aug 1.1850 11 sep 1.1710 03 okt 1.2030
08 jul 0.7488 30 jul 0.9800 21 aug 1.2655 12 sep 1.1700 04 okt 1.2230
09 jul 0.7520 31 jul 1.0090 22 aug 1.2215 13 sep 1.1930 07 okt 1.2340
10 jul 0.7684 01 aug 1.0250 23 aug 1.2225 16 sep 1.1920 08 okt 1.2080
11 jul 0.7854 02 aug 1.0100 26 aug 1.2370 17 sep 1.1970 09 okt 1.2120
12 jul 0.8000 05 aug 0.9972 27 aug 1.2400 18 sep 1.2595 10 okt 1.2300
15 jul 0.8098 06 aug 1.0300 28 aug 1.2350 19 sep 1.3235 11 okt 1.2385
16 jul 0.8168 07 aug 1.0440 29 aug 1.2430 20 sep 1.3060 14 okt 1.2390
17 jul 0.8060 08 aug 1.0965 30 aug 1.2410 23 sep 1.3160 15 okt 1.2580
18 jul 0.7998 09 aug 1.0820 02 sep 1.2400 24 sep 1.3120 16 okt 1.1085
19 jul 0.7994 12 aug 1.1040 03 sep 1.2300 25 sep 1.2950 17 okt 1.1470

18 okt 1.1775 12 nov 1.2180 05 dec 1.4735 02 jan 1.5915 27 jan 1.3715
21 okt 1.1765 13 nov 1.2240 06 dec 1.4730 03 jan 1.5205 28 jan 1.3705
22 okt 1.1620 14 nov 1.2145 09 dec 1.5010 06 jan 1.4820 29 jan 1.3930
23 okt 1.1575 15 nov 1.2200 10 dec 1.5785 07 jan 1.4810 30 jan 1.3600
24 okt 1.2025 18 nov 1.2240 11 dec 1.5765 08 jan 1.4900 31 jan 1.3220
25 okt 1.2455 19 nov 1.2140 12 dec 1.5480 09 jan 1.5430 03 feb 1.3370
28 okt 1.2485 20 nov 1.2080 13 dec 1.5480 10 jan 1.5290 04 feb 1.3900
29 okt 1.2790 21 nov 1.2030 16 dec 1.5585 13 jan 1.4935 05 feb 1.3920
30 okt 1.2780 22 nov 1.2245 17 dec 1.5725 14 jan 1.4430 06 feb 1.3785
31 okt 1.2790 25 nov 1.2780 18 dec 1.5850 15 jan 1.4780 07 feb 1.3475
01 nov 1.2700 26 nov 1.3475 19 dec 1.6180 16 jan 1.4295 10 feb 1.3680
04 nov 1.2660 27 nov 1.3735 20 dec 1.6055 17 jan 1.4310 11 feb 1.3970
05 nov 1.2625 28 nov 1.3820 23 dec 1.5500 20 jan 1.4240 12 feb 1.3745
06 nov 1.2680 29 nov 1.4360 24 dec 1.5730 21 jan 1.4470 13 feb 1.3600
07 nov 1.2710 02 dec 1.4230 27 dec 1.5620 22 jan 1.4305 14 feb 1.3750
08 nov 1.2690 03 dev 1.4600 30 dec 1.5775 23 jan 1.3790 17 feb 1.3850
11 nov 1.2510 04 dec 1.4395 31 dec 1.5675 24 jan 1.4230 18 feb 1.3635

19 feb 1.3550 16 mrt 0.8422 09 apr 1.0060 08 mei 1.3105
20 feb 1.3520 17 mrt 0.8350 14 apr 1.0410 11 mei 1.3545
21 feb 1.3630 18 mrt 0.8020 15 apr 0.9800 12 mei 1.3540
24 feb 1.2210 19 mrt 0.7784 16 apr 1.0150 13 mei 1.3640
25 feb 1.2350 20 mrt 0.7752 17 apr 1.0430 14 mei 1.2820
26 feb 1.2235 23 mrt 0.8374 20 apr 1.0525 15 mei 1.2925
27 feb 1.1400 24 mrt 0.9050 21 apr 1.3400 18 mei 1.3350
28 feb 1.1195 25 mrt 0.9590 22 apr 1.2940 19 mei 1.3545
02 mrt 1.1595 26 mrt 0.9634 23 apr 1.2640 20 mei 1.3650
03 mrt 1.2340 27 mrt 0.9176 24 apr 1.2700 21 mei 1.3545
04 mrt 1.2015 30 mrt 0.9720 27 apr 1.2370 22 mei 1.3450
05 mrt 1.1525 31 mrt 0.9700 28 apr 1.2510
06 mrt 1.1050 01 apr 0.9300 29 apr 1.2670
09 mrt 1.1230 02 apr 0.9498 30 apr 1.3460
10 mrt 1.1065 03 apr 0.9250 04 mei 1.2705
11 mrt 1.0665 06 apr 0.9782 05 mei 1.3425
12 mrt 0.9296 07 apr 0.9900 06 mei 1.2890
13 mrt 0.9310 08 apr 1.0090 07 mei 1.3000
8.465 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... 420 421 422 423 424 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 4 aug 2021 15:53
Koers 0,960
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 0,966
Laag 0,952
Volume 1.184.185
Volume gemiddeld 3.459.263
Volume gisteren 1.324.296