TT Juli 2020

1.260 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 59 60 61 62 63 » | Laatste
boem!
0
Ik loop vast bij het bepalen van de aftersales activiteiten.

De huidige R&D geeft nl de kosten weer van alle activiteiten vanuit de datafabriek.
De aftersales activiteiten maken daar een een integraal onderdeel vanuit net als de normale ontwikkelactiviteiten en het gedeelte dat wordt gespendeerd aan werkelijke R&D.

Mijn idee was om de camouflage die nu wordt aangebracht in de cijfers weg te werken en dat lukt maar ten dele.

Tot op heden heb ik de uitgesplitste Opex voor zowel A&E als Consumer gereed voor de jaren 2018, 2019 en 1st helft 2020 inclusief de omzetten en Ebits

Deze zien er als volgt uit:
CONSUMER
Omzet 2018 vs 2019 en 1st helft 2020
315 mio, 275 mio en 70 mio
marge 140 mio, 132 mio en 42 mio
opex 77 mio, 62 mio en 32 mio
Ebit 63 mio, 70 mio en 10 mio

Vanwege het uitfaserende effect van deze Unit laat ik deze unit verder met rust na een check te hebben vervuld of zij wel minimaal break-even kan opereren in de komende 2,5 jaar .
Met een dichtgeraamde Ebit van 20 mio, 10 mio en 0 mio voor 2020,2021 en2022 voldoen zij aan dat criterium dus laat ik deze unit voor wat het was.

Het plaatje van A&E ziet er als volgt uit:
Omzet 2018 318mio vs 381 mio in 2019 en 285 mio 1st helft 2020

Kosten specificatie na eliminering van Consumer en toevoeging van COS als licentiekosten:
Datafabriek 221 mio, 323 mio en 151 mio
Amortidation 108 mio, 261 mio en 129 mio'
Depreciation 43 mio, 29 mio en 14 mio
General exp 23 mio, 71 mio en 25 mio
Licentie exp 37 mio, 42 mio en 19 mio

Totale kosten 432 mio, 726 mio en 337 mio

Ebit -114 mio 2018, -345 mio 2019 en -152 mio 1st helft 2020

Dichtraming van 2020 levert een omzet op van 500 mio
een Opex van 710 mio en een Ebit van _210 mio

Inschatting voor 2021 omzet 700 kosten 545 mio Ebit +155 mio.


Ik heb echter nog geen voorziening opgenomen voor aftersales activiteiten.
In mijn opzet is er voor deferred Automotive geen plaats meer.
Daarvoor in de plaats zou je een voorziening moeten vormen omdat de kosten daarvan wel gemaakt worden als onderdeel van de datafabriek.

Ik ben er nog niet uit hoe ik de hoogte daarvan en de wijze waarop dat makkelijk en transparant valt te traceren zou moeten implementeren.
Mijn gedachten gaan uit naa een bepaald % van de omzet(ten) over het afgelopen jaar(en).
Indien je uitgaat van 10% over de afgelopen twee jaar zou dat betekenen dat je per ult 2018 een voorziening nodig had van 10% over 245+318=56,3 mio welke voorziening zou zijn gestegen naar 70 mio ult 2019.
Daarvoor zou je de voorziening kunnen laten vrijvallen gedurende het jaar waardoor die ultimo het jaar op 0 staat en terdekking is aangewend van de in dat jaar gemaakte kosten in de datafabriek tbv aftersales.
NB deze voorziening komt in de plaats van Deferred Revenue Automotive en zou in mijn geval een extra last geven in de dichtraming 2020 van 88 mio ter dekking van de kosten aan aftersales in 2021.

Mijn vraag in deze is of een bedrag van ca 90 mio ter dekking van aftersales kosten over 2021 te hoog of te laag zijn indien je die afzet tegen de totale kosten van de data-fabriek in 2021 van 335 mio.

boem!
0
Na consultatie bij Google voor een normering van aftersales activiteiten tov het totaal aan activiteiten kom ik tot de slotsom dat 5% over de omzet van het voorgaande jaar een redelijke vergoeding is voor de activiteiten te verrichten aan aftersales in een jaar.

hiermee heb ik MIJN versie klaar van TT over de afgelopen jaren en de progonose voor 2020 en 2021.

Die ziet er als volgt uit:

2018, 2019 , 2020 em 2021

Omzet 318 mio, 381 mio, 500 mio, 700 mio

Kosten 436 mio, 729 mio, 716 mio, 555 mio'

EBIT - 118 mio, -345 mio, -216 mio, + 145 mio

Spec kosten:
Datafabriek 225 mio, 326 mio, 330mio, 345 mio
Amortisation 108 mio, 261 mio, 260 mio, 40 mio
Depreciation 43 mio, 29 mio, 30 mio, 30 mio
Ov alg kosten 23 mio, 71 mio, 50 mio, 70 mio
Licentiekostn 37 mio, 42 mio, 50 mio, 70 mio

Totale kosten 436 mio, 729 mio, 720 mio, 555 mio

Ik denk dat de post datafabriek mogelijk te voorzichtig is vastgesteld.
Deze post is namelijk op deze wijze te beschouwen als parameter om de efficientie van de operatie vast te stellen en een dekking van 50% na eerdere metingen van resp 70%, 85% en 65% is mogelijk wat veel van het goede.

Met een dekking van 25 mio vanuit de voorziening aftersales geeft deze wijze van rapprteren voor mij een veel beter zicht op de toekomst mogelijkheden.
De amortisation is uitfaserend binnen 3 jaar en die kan behulpzaam zijn bij de hogere kosten van de fabriek die ten onrechte werd afgeschilderd als R&D kosten.

dat het kussentje aan deferred revenue ad 300 mio daarbij gesneuveld is boeit mij niet zoveel omdat die post hoofdzakelijk vanuit fiscaal oogpunt is gecreeerd.
tatje
0
Ik weet niet of Boem al iets gecorrigeerd heeft.

Maar gisteren had je het over FCF.

FCF 2020 -220 verlies -50 capex +oppotten Deferred 35 mio + afschr amort 290 mio =65 mio
FCF 2021 winst 45 mio - 50 mio capex + oppotten Deferred105 + D&A 70 mio = 170 mo
FCF 2022 winst 85 mio - 50 mio capex + Deferred 120 mio + D&A 70 mio = 225 mio.

Ik werk alleen met uitspraken van de RVB en harde cijfers.

- capex 1e HJ 2020 4 miljoen.
- deferred volgens Taco 70 miljoen groei mid term
- ik zou voor 2020 toch eerder de 542 van de ING als omzet nemen met 82%

De uitgaven aan repayment lease en inkoop aandelen vallen investing activities.

En is het verschil tussen FCF en de groei in cash.
boem!
0
Ik ben er voor mijzelf helemaal uit.

De COS in de rapportage van TT bestaat voor een belangrijk deel uit other contract related assets het op maat maken van een ingaand contract waartegen ook een opbrengst wordt geboekt.

Ik zal daarom de COS overboeken naar de datafabriek en slechts een gefixeerd bedrag van 25 mio aanmerken als licentiekosten waarbij ik de 25 mio de komende jaren vast houdt.
De door TT aangeleverde specificatie van de gebruik ik 1 op 1 met de toevoeging van COS naar de datafabriek(R&D) onder aftrek avn 25 mio aan licentiekosten welke ik een aparte vermelding geef in de Opex.
Daarna boek ik periodiek de vrijval aan aftersales tegeljkertijd met de opboeking ad 5% van de productie omzet Automotive.

In de prognose ben ik uitgegaan van een uitfaserende post Amortisation terwijl ik naast de vaste component ad 25 mio aan licentiekosten de overige posten laat stijgen met 10%.
Voor de omzetten ga ik uit van een stijging met 15% vanaf 2019 ( 380 mio autom + 160 mio enterprise) en ga er derhalve vanuit dat Covid 19 slechts een tijdeljjke dip in de omzet geeft maar dat de oude omzetcapaciteit gewoon wordt uitgeleverd anders gezegd ik ga ervan uit dat in 2021 er een omzet gerealiseerd wordt van 540 mio x 1,15(2020)x 1,15= 700 mio.

In mijn opstelling zal ik het befaamde meetpunt van 1 miljard veel sneller bereiken dan via de oude weg omdat ik de oude deferred revenue Automotive vervangen heb door een voorziening ad 5% van de omzet ter dekking van aftersaleskosten.

Ter verduidelijking hoe ik aan de omzet van 500 mio en 700 mio in 2020 resp 2021 kom:

Ik ga uit van een potentie aan productieomzet Automotive welke ik heb bepaald op basis van 380 mio in 2019 geeft een potentie van 440 mio in 2020 en 505 mio in 2021.
Voor Enterprise hetzelfde de 160 mio uit 2019 geeft een potentie van 185 mio resp 210 mio in 2020 en 2021.
Ik ga eran uit, dar de gevolgen van Covid de potentie niet raken daarom blijft mijn targetomzet voor Enterprise in 2020 en 2021 gewoon van kracht dat geldt ook voor de targetomzet bij Automotive voor 2021.
De situatie bij Automotive in 2020 is niet anders de target blijft hetzelfde de 110 mio per kwartaal blijft bij mij aangewijzigd ik corrigeer slechts de eerste 2 kwartalen met 87 mio( 220 mio-85 -43) en heb voor het 2dehalfjaar de target aangepast met 220-85-110= 25 mio waardoor mijn productieomzet automotive uitkomt op 440 min 90-25 = 325 mio. opgeteld bij de 175 van enterprise geeft dat 500 mio.
in 2021 blijft de target omzet van +15% gewoon bestaan derhalve 440 + 175 x 1,15 =700 mio.
boem!
0
quote:

tatje schreef op 19 juli 2020 09:01:


Ik weet niet of Boem al iets gecorrigeerd heeft.

Maar gisteren had je het over FCF.

FCF 2020 -220 verlies -50 capex +oppotten Deferred 35 mio + afschr amort 290 mio =65 mio
FCF 2021 winst 45 mio - 50 mio capex + oppotten Deferred105 + D&A 70 mio = 170 mo
FCF 2022 winst 85 mio - 50 mio capex + Deferred 120 mio + D&A 70 mio = 225 mio.

Ik werk alleen met uitspraken van de RVB en harde cijfers.

- capex 1e HJ 2020 4 miljoen.
- deferred volgens Taco 70 miljoen groei mid term
- ik zou voor 2020 toch eerder de 542 van de ING als omzet nemen met 82%

De uitgaven aan repayment lease en inkoop aandelen vallen investing activities.

En is het verschil tussen FCF en de groei in cash.


Dat jij evenals ik en alle anderen graag zouden willen werken met harde cijfers is begrijpelijk maar indien je voor jezelf een inschatting wil maken van de toekomst en dat waren mijn cijfers over de FCF op de oude manier bepaald aan de hand van harde cijfers uit het verleden gecombineerd met uitspraken van de RVB.
De 50 mio aan Capex moet je dan ook zien als verwijzing naar TT die de 50 mio bij herhaling heeft genoemd onderverdeeld in 30 mio PPE+Leasing(COMP?) en 20 mio aan intangible assets.
Dat er in de 1st helft van het jaar 2020 4 mio is uitgegeven aan PPE zegt nog niks over de totale uitgaven aan PPE+leasing+ intangible assets voor het gehele jaar 2020 en opvolgend 2021 en 2022.

Daarnaast ben ik wel klaar met het blinderingsgordijn van de deferred revenue Automotive.
Het is mooi dat TT het aan de fiscus heeft kunnen verkopen maar er zal toch geen zinnig mens bestaan die denkt dat de aftersales kosten van geleverde producten een waarde vertegenwoordigen van meer dan 300 mio laat staan als die "voorziening" binnen een aantal jaren oploopt naar 500 mio.

Vandaar dat ik me in het geheel niet meer druk wens te maken over een kunstmatig gefabriceerd cijfer om daar een tijdelijk fiscaal voordeel mee te behalen.
Jij geeft aan dat je aan de rekenkunsten van ING de meeste waarde hecht.
Ik denk dat ING de juiste maar te voorzichtige benadering heeft toegepast in dat opzicht hecht ik meer waarde aan de berekeningswijze van ABN-Amro waar Wim Gille uitkomt op een bedrag net onder de 600 mio.

Maar al deze berekeningen kunnen de prullenbak in wanneer de productiecijfers iets ander komen te liggen als een bestaande grote klant besluit zijn oude contract met nog een jaar te verlengen waardoor er IFRS omzet teruggeboekt moet worden naar deferred.

Daarom van mij geen commentaar meer op IFRSomzetten, ik kijk veel liever naar de harde knakenomzet.

Vive tu vida positivamente
0
quote:

NewKidInTown schreef op 19 juli 2020 10:00:


Ik ben er ook helemaal uit :-)


Gelukkig, en er vooral uitblijven, succes ermee.

Kunnen we eindelijk rustig omhoog.
Wereldbelegger
0
Is dat niet een beetje te veel eer, om te suggereren dat NKiT de oorzaak is van de huidige koers(daling).

Of wilt u soms beweren dat NKiT de 'grote inkoper' is die volgens u dagelijks de koers manipuleert.

Of wilt u soms beweren dat de bijdragen van NKiT op het TT draadje er voor zorgen dat de door u getoeterde koersdoelen van € 65,- € 17,50 en € 12,50 niet gehaald worden.quote:

Vive tu vida positivamente schreef op 19 juli 2020 10:09:


[...]

Gelukkig, en er vooral uitblijven, succes ermee.

Kunnen we eindelijk rustig omhoog.
boem!
0
quote:

win some... schreef op 18 juli 2020 14:27:


[...]

AB voor de uitgebreide toelichting en verduidelijking. Voor wat betreft de omzet A/E van 470 mio ging ik ervan uit dat het om IFRS-omzet ging. 470 mio als operationele omzet A/E lijkt me inderdaad goed mogelijk.

Voor wat betreft de FCF op basis van de outlook heb ik wel wat op- en aanmerkingen:

(1)In 2019 was de omzet Consumer 275 mio, waarvan 60 mio C&S. Als de omzet Consumer voor 2020 daalt naar 200 mio, dan lijkt me dat ook het gedeelte C&S minder wordt.

(2)Dit is een dubbeltelling. Deferred Consumer valt vrij en is daardoor opgenomen in de IFRS-omzet. Het maakt dus al onderdeel uit van de C&S Consumer.

(3)De berekening van de FCF begint met de EBIT (operating result) en niet met het nettoresultaat. Het verschil daartussen is grotendeels de 'income tax gain' die samenhangt met de D&A. Hier wordt verderop ook niet voor gecorrigeerd bij de berekening van de FCF, dus is het ook logisch om het niet mee te nemen.

(4)uit de CC van Q4 2019: The deferred revenue of Automotive increased in 2019 with EUR 115 million. If you -- and the expectation for next year is that it will increase again with EUR 105 million. So the part of this deferred goes up with EUR 105 million, that's indeed a bit lower than what we've seen in 2019

(5)de afname van deferred Consumer van 25 mio is niet meegenomen. Dit zou voor de berekening van de FCF in mindering moeten worden gebracht.

(6)sharebuyback heeft geen invloed op FCF: "Free cash flow is cash from operating activities from continuing operations minus capital expenditure (investments in intangible assets and property, plant and equipment) of continuing operations".

(7)middel tot hoog single digit= 5 tot 9%. Bij een omzet van 675 mio is er dan een bandbreedte van afgerond 34 tot 61 mio.

De FCF staat na H1 2020 op -40 mio. Het tweede halfjaar wordt een positieve FCF verwacht. Ik acht het goed mogelijk dat uiteindelijk 2020 als geheel nog een positieve FCF oplevert. Maar voor een FCF van 70 mio moeten we denk ik nog een jaar extra wachten.


Met excuses voor mijn verlate reactie.

Zonder anderen tekort te willen doen ben jij iemand die weet waar hij over praat.

Toch heb jij je evenals ik laten inpakken door de wijze van rapporteren die TT gebruikt.

We zouden ons moeten laten leiden door harde cijfers ipv de gecamoufleerde.

En die harde cijfers zijn gewoon uit de rapportage te halen.
De harde omzetknaken bij Automotive worden ieder kwartaal gerapporteerd evenals de harde Opex cijfers.

Je zult al begrepen hebben dat ik het helemaal niet meer wil hebben over cijfers die het rookgordijn veroorzaken want dat is wat er nu gebeurt; iedereen praat over de investeringen gepleegd door TT in R&D terwijl het in feite gewoon de kosten zijn verbonden aan een datafabriek en bij de omzet is het allemaal nog gekker daar wordt de boeking naar deferred zo makkelijk geslikt dat niemnad zich meer afvraagt hoe hoog de voorziening zou mogen zijn ter dekking van de aftersales activiteiten in de datafabriek.

Ikkenietweten
0
@Boem,


Zo'n uitgebreid antwoord had ik nu ook weer niet verwacht.
:-) :-) :-)
quote:

Ikkenietweten schreef op 18 juli 2020 22:10:


Of oordeel ik nu te hard.
Ikkenietweten
0
[quote alias=boem! id=12580001 date=202007191108]
[...]


Al uw berekeningen ten spijt zult u nooit achter de waarheid komen.

De toekomst zal uitmaken of er winst is gemaakt of verlies is geleden.
NewKidInTown
0
quote:

Wereldbelegger schreef op 19 juli 2020 10:29:


Is dat niet een beetje te veel eer, om te suggereren dat NKiT de oorzaak is van de huidige koers(daling).

Of wilt u soms beweren dat NKiT de 'grote inkoper' is die volgens u dagelijks de koers manipuleert.

Of wilt u soms beweren dat de bijdragen van NKiT op het TT draadje er voor zorgen dat de door u getoeterde koersdoelen van € 65,- € 17,50 en € 12,50 niet gehaald worden.

Terechte opmerkingen en vragen.
"beetje te veel eer", ja, een beetje dan.

Afgelopen week twee transacties gedaan in tt.

1 koop (van shorts) op cijfer-dag
1 verkoop (diezelfde portie) de dag erna
sniklaas
0
quote:

boem! schreef op 19 juli 2020 11:08:


[...]

Zonder anderen tekort te willen doen ben jij iemand die weet waar hij over praat.

nagenoeg iedereen op de IEX fora weet waarover hij praat, meestal is het de lezer die onvoldoende capabel is en of open staat om de geboden informatie tot zich te nemen.

fijn om te horen dat de cijferbrij van TOMTOM bij jouw is ingedaald tot de harde waarheid, wat komt er binnen een bepaald tijdsbestek aan knaken binnen, hoeveel knaken heeft het bedrijf uitgegeven en wat gebeurd er met de knaken die overblijven.

Voor ons aandeelhouders is dat de hamvraag, waar zit ons rendement op de investering en het genomen risico, krijgen we periodiek een deel van de overgebleven knaken of weet het bestuur de waarde van het bedrijf op een juiste manier te ver-markten waardoor de vraag naar het aandeel toe zal nemen met als gevolg een hogere koers.
Ikkenietweten
0
quote:

sniklaas schreef op 19 juli 2020 11:43:


[...]nagenoeg iedereen op de IEX fora weet waarover hij praat, meestal is het de lezer die onvoldoende capabel is en of open staat om de geboden informatie tot zich te nemen.

fijn om te horen dat de cijferbrij van TOMTOM bij jouw is ingedaald tot de harde waarheid, wat komt er binnen een bepaald tijdsbestek aan knaken binnen, hoeveel knaken heeft het bedrijf uitgegeven en wat gebeurd er met de knaken die overblijven.

Voor ons aandeelhouders is dat de hamvraag, waar zit ons rendement op de investering en het genomen risico, krijgen we periodiek een deel van de overgebleven knaken of weet het bestuur de waarde van het bedrijf op een juiste manier te ver-markten waardoor de vraag naar het aandeel toe zal nemen met als gevolg een hogere koers.


Mijn hamvraag is dan: Is de huidige koers aantrekkelijk om in te stappen of om het nog even aan te zien.
hvasd2
0
ABM FN-Dow Jones) DWS Investment heeft een groter belang in TomTom gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 15 juli 2020.

DWS meldde een kapitaalbelang van 2,38 procent met een stemrecht van 3,30 procent. Het belang wordt middellijk reëel gehouden.

Op 14 juli dit jaar meldde DWS nog een eerste kapitaalbelang van 1,99 procent en een stemrecht van 2,88 procent.
Ikkenietweten
0
quote:

JIBA schreef op 18 juli 2020 22:40:


[...]

Ikkenietweten 8-)


Humor meneer Sonneberg.
boem!
0
quote:

sniklaas schreef op 19 juli 2020 11:43:


[...]nagenoeg iedereen op de IEX fora weet waarover hij praat, meestal is het de lezer die onvoldoende capabel is en of open staat om de geboden informatie tot zich te nemen.

fijn om te horen dat de cijferbrij van TOMTOM bij jouw is ingedaald tot de harde waarheid, wat komt er binnen een bepaald tijdsbestek aan knaken binnen, hoeveel knaken heeft het bedrijf uitgegeven en wat gebeurd er met de knaken die overblijven.

Voor ons aandeelhouders is dat de hamvraag, waar zit ons rendement op de investering en het genomen risico, krijgen we periodiek een deel van de overgebleven knaken of weet het bestuur de waarde van het bedrijf op een juiste manier te ver-markten waardoor de vraag naar het aandeel toe zal nemen met als gevolg een hogere koers.


Dan ben jij zeker die ene uitzondering.

Jij zegt blij te zijn te vernemen dat ik eindelijk de waarheid heb kunnen vinden in de cijferbrij.
Dat jij de door mij aangeboden informatie ook zo hebt gelezen kan ik moeilijk rijmen met het vervolg van jouw betoog.
Ik geef in mijn betoog onomwonden aan dat de omslag in de cijfers sneller is te verwachten dan door menigeen aangenomen.
op basis van de hardeknakenomzet en de harde knakenuitgifte geef ik aan in 2024 reeds een omzet van 1 miljard te bereiken.
De FCF zal in 2020 al licht positief zijn waarbij het in de jaren erna zeer snel stijgt om in 2024 de omzet van 1 miljard te slechten met een netto winst van minimaal 2,50 euro per aandeel.

Ik denk dat jij je hebt vergist en niet door had WAT ik postte maar daar gewoon negatief op wou reageren.

IK denk overigens niet dat jij de enige uitzondering bent die veel onzin verkondigd hier op dit forum.

sniklaas
1
quote:

Ikkenietweten schreef op 19 juli 2020 11:55:


[...]

Mijn hamvraag is dan: Is de huidige koers aantrekkelijk om in te stappen of om het nog even aan te zien.
wanneer ik geen positie in TOMTOM zou hebben bleef ik eraf en investeerde de centen in een bedrijf waar aandacht voor de aandeelhouders wel is geborgd.

Nu blijf ik op mijn stukken zitten tot het eind (uit eigenwijzigheid) en neem indien een lage 6 binnen bereik komt extra stukken bij, de aanwezige cash in het bedrijf zorgt voor een bodem onder de koers.

Voor een B&H belegger is ten minste sedert 2015 een aandelen positie in TOMTOM houdbaar indien de andere posities voldoende renderen, tenminste dat is mijn mening.
sniklaas
3
quote:

boem! schreef op 19 juli 2020 12:12:


[...]

Dan ben jij zeker die ene uitzondering.

Jij zegt blij te zijn te vernemen dat ik eindelijk de waarheid heb kunnen vinden in de cijferbrij.
Dat jij de door mij aangeboden informatie ook zo hebt gelezen kan ik moeilijk rijmen met het vervolg van jouw betoog.
Ik geef in mijn betoog onomwonden aan dat de omslag in de cijfers sneller is te verwachten dan door menigeen aangenomen.
op basis van de hardeknakenomzet en de harde knakenuitgifte geef ik aan in 2024 reeds een omzet van 1 miljard te bereiken.
De FCF zal in 2020 al licht positief zijn waarbij het in de jaren erna zeer snel stijgt om in 2024 de omzet van 1 miljard te slechten met een netto winst van minimaal 2,50 euro per aandeel.

Ik denk dat jij je hebt vergist en niet door had WAT ik postte maar daar gewoon negatief op wou reageren.

IK denk overigens niet dat jij de enige uitzondering bent die veel onzin verkondigd hier op dit forum.
uit deze reactie wederom doorspekt met insinuaties en negativiteit geef jij als 'lezer' aan dat de tekst van mijn eerste alinea uit de reactie vandaag om 11:43 op jouw van toepassing is;

nagenoeg iedereen op de IEX fora weet waarover hij praat, meestal is het de lezer die onvoldoende capabel is en of open staat om de geboden informatie tot zich te nemen.
tatje
0
Je zou bijna depressief worden van dit forum.

Vaar mijn eigen koers en zit bijna altijd dicht bij of op de waarheid.

Dit gekibbel gaat me echt te ver.

je zou bijna denken, dat bepaalde forumleden niets anders te doen hebben.

En, ja, het lijkt of ik veel tijd in TT steek, nee dus, heb gewoon altijd mijn huiswerk gemaakt.

Tot morgen, was gisteren in het Heuvelland, wat een fietsers, wandelaars, motors en scooters en natuurlijk wat autos.

Wat een uitzichten :-)

Ongekend in Nederland.1.260 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 59 60 61 62 63 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 12 mei 2021 12:16
Koers 7,055
Verschil -0,005 (-0,07%)
Hoog 7,135
Laag 7,025
Volume 111.656
Volume gemiddeld 349.504
Volume gisteren 352.356