Arcelor Mittal « Terug naar discussie overzicht

ArcelorMittal Februari 2021

1.107 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 52 53 54 55 56 » | Laatste
Archie Steelman
1
Ex Ilva gedwongen te sluiten vanwege gevaar voor het milieu: 20 duizend banen in gevaar
Een van de heetste dossiers waarmee de nieuwe premier Draghi in zijn nieuwe regeringsavontuur wordt geconfronteerd, is dat van ArcelorMittal in Taranto.
16 februari 2021 quifinanza.it

Een van de heetste dossiers waarmee Draghi in zijn nieuwe regeringsavontuur wordt geconfronteerd, is ongetwijfeld die van de voormalige Ilva van Taranto. De administratieve rechtbank van Lecce oordeelde dat ArcelorMittal de hete zone van de staalfabriek binnen 60 dagen, dwz tegen 14 april, moet sluiten wegens een "permanent en immanent" gevaar voor het milieu.

Dit is de beslissing waarmee de rechters twee beroepen hebben afgewezen van de Frans-Indiase multinational die de fabriek sinds 2018 beheert en door Ilva in buitengewoon bestuur, tegen het bevel ondertekend door de burgemeester van Taranto Rinaldo Melucci op 27 februari 2020, die ArcelorMittal beval om milieukritiek binnen 30 dagen te identificeren en op te lossen en, als dat niet lukt, de vervuilende fabrieken binnen de volgende 30 dagen te sluiten.

20 duizend banen in gevaar
Het bedrijf staat klaar om de Raad van State in beroep te gaan tegen de sluiting. Maar de uitspraak zorgt uiteraard voor enige verlegenheid voor de nieuwe regering, aangezien de staat nu ook via Invitalia in de nieuwe bedrijfsstructuur is opgenomen. Tussen directe en aanverwante medewerkers lopen minstens 20 duizend mensen gevaar.

Het echtpaar Draghi-Franco zal een oplossing moeten vinden voor zowel de voltooiing van de operatie met ArcelorMittal, die al een week geleden had moeten zijn voltooid als er geen vertraging was geweest als gevolg van de val van de regering Conte en die hebben de basis gelegd voor een nieuw industrieel plan, met Taranto als staalcentrum en belangrijkste producent van groen staal in Europa.

Een ander probleem is het leveranciersbeleid van ArcelorMittal, dat begonnen is met het niet meer betalen van rekeningen. En de zeer netelige, maar nooit zo actuele kwestie van de nationalisatie van de nieuwe Ilva, met de toetreding van de staat tot het kapitaal van de onderneming voor 50%.

Alle gevolgen van de sluiting van Ilva
Het sluiten van Ilva betekent het stopzetten van alle activiteiten die niet alleen een stad, om nog maar te zwijgen van een regio, te verplaatsen. Als de hoogoven sluit en zowel de productie als de verwerking van staal stopt, meer dan 10 duizend werknemers, dat wil zeggen, al degenen die in 2018 naar ArcelorMittal zijn verhuisd plus alle anderen die in buitengewone administratie bleven na ontslagen plus alle anderen in de gerelateerde industrieën riskeert u uw baan te verliezen.

Alleen al in Taranto rapporteren bedrijven ongeveer 25 miljoen onbetaalde facturen. Een cijfer dat noodzakelijkerwijs moet worden opgeteld bij de al even zware van de verschillende verbonden ondernemingen in de noordelijke staal- en mechanische industrie.

Ook de fabrieken van Genua Cornigliano en Novi Ligure lopen het risico van verstorende effecten. Met als gevolg dat het mooie land staal in het buitenland zou kopen. Het is waar dat de twee fabrieken in het Noordwesten staal konden blijven verwerken, niet langer die van Taranto, maar van andere ArcelorMittal-fabrieken, of gekocht op de markt.

Het is moeilijk voor te stellen wat er zal gebeuren. In afwachting van de volgende Raad van State zou de in Genua ondertekende programmaovereenkomst van 2005, die het mogelijk maakte de hoogoven te sluiten terwijl iedereen aan het werk bleef, een illuster precedent vormen, maar niets is zeker. Ondertussen wachten lokale instellingen, de gemeente Taranto en de regio Apulië, en vakbonden op de oproep van premier Draghi, in de hoop op een overeenkomst die het milieu, de gezondheid en de banen echt kan beschermen.
Archie Steelman
1
Op een saaie handelsdag, waarin er eigenlijk geen goed en/of slecht nieuws te beleven was, behalve dat AlphaValue het koersdoel van Arcelor verhoogde van € 17,60 naar € 21,40 , kabbelde de koers van Arcelor rustig op en neer. De opening lag op 19,60 en het laagste punt van de dag werd bereikt op 19,314 om tien voor half tien. We koersten een beetje groen en een beetje rood, bleven zonder uitschieters lang in de buurt van de slotkoers van gisteren op 19,532 en de weerstand op 19,54. Die trend werd pas doorbroken om kwart over vier, toen Arcelor echt zin in hogere koersen begon te krijgen. 19,824 was de hoogste stand van de dag.
We sloten de dag af op een stand van 19,764 na eindveiling, en dat was weer goed voor 1,19% winst, oftewel 23 cent. Toch een mooie dag voor Arcelor en voor ons natuurlijk. We kwamen zo weer een stapje dichterbij de 20. Of en wanneer we die zien is niet te voorspellen natuurlijk. Ook zullen we even moeten bezien wat de gevolgen zijn van de uitspraak van de rechter in Italie over het stilleggen van de fabriek in Taranto (zie mijn berichtgevingen hiervoor).
Meer valt er niet te zeggen. Morgen zien we hoe het verder gaat.
Prettige avond.
Archie Steelman
1
ONMIDDELLIJK DE KOKENDE AARDAPPEL UIT TARANTO EXILVA VOOR DRAGHI EN GIORGETTI
Il sud online 16 februari 2021

De TAR van Lecce heeft een vonnis uitgesproken over de voormalige Ilva van Taranto, over de sluiting van de ijzer- en staalfabrieken en de goedkeuring van een andere stap met betrekking tot de milieuproblematiek in Taranto.

De zin van de TAR van Lecce bevestigt opnieuw een urgentie en opent een nieuwe pagina voor de definitieve ecologische en economische reconversie van de Ionische hoofdstad.

De beslissing van de administratieve rechtbank bevestigt in feite de gevaarlijke toestand van de fabrieken in de hete zone voor de inwoners van Taranto en voor de arbeiders zelf. En het legt consequente maatregelen op om de kritieke problemen te overwinnen.

De zorgen en verzoeken van de Ionische gemeenschap moeten nu worden geaccepteerd door de nationale uitvoerende macht onder leiding van president Draghi die het nieuwe Ministerie van Ecologische Transitie heeft opgericht.

Volgens de rechters van de eerste sectie van de administratieve rechtbank, `` de toestand van ernstig gevaar in een huisvestingscontext zoals die van de stad Taranto, juist verergerd door het steeds vaker voorkomen van schadelijke emissies die rechtstreeks verband houden met de activiteiten van het staal industrie, moet als permanent en immanent worden beschouwd ".

De TAR erkent ook de volledige legitimiteit van de bepaling die door de burgemeester van Taranto is aangenomen en stelt dat de verordening "de toepassing vormt van het voorzorgsbeginsel, dat in dit geval correct wordt toegepast en het evenredigheidsbeginsel respecteert".

Het is zeker een van de eerste dossiers waar deze nieuwe regering onmiddellijk mee te maken krijgt, zowel premier Draghi als minister van Economische Ontwikkeling Giorgetti.

In de afgelopen uren is er deze zin van de TAR van Lecce geweest die de order van een jaar geleden van de burgemeester van Taranto Melucci met betrekking tot de sluiting van de fabrieken bevestigde, die door een heel gerechtelijk geschil ging.

Het bedrijf heeft nu zestig dagen de tijd om te voldoen, maar heeft volgens de praktijk al een oproep aangekondigd bij de Raad van State.

Het punt zit hem echter niet zozeer in de bepalingen van de rechterlijke macht die achteraf ingrijpt door de werkelijke situatie te fotograferen en deze te vergelijken met de wet.

Het punt is in de reactie die politiek, instellingen, de overheid willen en kunnen geven.

Sinds december is er een overeenkomst tussen ArcelorMittal en Invitalia, goedgekeurd door de Europese Unie, die de toetreding van de staat markeert die nog niet is bereikt. Invitalia heeft de vierhonderd miljoen voor de tussenkomst op het kapitaal nog niet betaald.

Nu zal het de vraag zijn of dit door deze regering met haar programmatische lijn als consistent wordt beschouwd, waarbij het milieu zo hoog op de agenda staat dat het gaat geloven dat een nieuwe minister, Roberto Cingolani, moet worden opgenomen voor de Ecologische Transitie.

Als het industriële plan van ArcelorMittal en Invitalia als coherent wordt beschouwd, dat voorziet in het gebruik van de elektrische oven, maar met een beperkt quotum vanwege de 8 miljoen ton staal die in 2025 zal worden geproduceerd wanneer deze volledig operationeel is, slechts 2 en een half miljoen zal worden geproduceerd met de oven elektrisch.

Het is duidelijk dat de regio Apulië en de gemeente Taranto het belang van deze uitspraak hebben benadrukt om de regering te vertellen dat een koerswijziging nodig is voor een meer geavanceerde milieuvriendelijkheid.

En zeker met betrekking tot de antwoorden die de overheid zal moeten geven, is het herstel van een dialoog, van een positieve confrontatie met de lokale gemeenschappen een ander aspect om in gedachten te houden.

Vito Piepoli
Archie Steelman
1
Ex Ilva, beroep van Confindustria: "Voorkom uitschakeling van hete ruimtes". Aanklager: "De adviseurs hebben Taranto aan de Riva verkocht"
MILIEU & GEZONDHEID • RAPPORTAGE • RECHTEN & WERK
16 FEBRUARI 2021
Stop de productie niet, want het gaat niet alleen om de fabriek in Taranto, maar ook om de toekomst van de staalindustrie in Italië. Dit is de alarmkreet van zowel Confindustria als Federacciai na de veroordeling van de Lecce TAR die ArcelorMittal opdraagt ??de hete zone van de fabriek in Taranto te sluiten in overeenstemming met de verordening inzake emissies van de burgemeester Rinaldo Melucci. De gedwongen sluiting van de fabrieken, onderstrepen de juridische bronnen die dicht bij het ArcelorMittal-dossier liggen, "zonder de beschikbaarheid van een stikstof- en methaanmengstation, zou het niet mogelijk zijn om de ovens op verwarming te houden en zou dit resulteren in hun instorting en dus de vernietiging van de bedrijfsactiva van eigendom van Ilva in buitengewoon beheer ». Dezelfde bronnen benadrukken "veiligheidsrisico's" en het feit dat er een "totale blokkering van de productie van de fabriek zou zijn, gekwalificeerd als" strategisch belang, de enige op het nationale grondgebied met een geïntegreerde cyclus voor staalproductie ".

Confindustria vraagt ??om "de stopzetting van de hete integrale cyclus van de voormalige Ilva te vermijden. Het onderbreken van de productie en levering van staal dat in Taranto wordt geproduceerd, brengt de hele toeleveringsketen van de Italiaanse productie die het nodig heeft in ernstige moeilijkheden. " Bovendien, zo vervolgt de confederatie, zou er "een zekere en aanzienlijke verslechtering van de nationale handelsbalans zijn, aangezien het nodig zou zijn staal uit het buitenland te importeren". En nogmaals: "de onmiddellijke sluiting zou alle inspanningen teniet doen om het aantal ontslagen te beperken, waardoor duizenden arbeiders en gezinnen ernstig gevaar lopen" en het zou ook "traumatisch en definitief zijn om het investeringsproces voor ecologische duurzaamheid van de productie te dwarsbomen" . De president van Federacciai Alessandro Banzato geeft uiting aan "grote bezorgdheid" en hoopt "dat deze straf wordt opgeschort en dat de nieuw benoemde regering maatregelen zal nemen om de sluiting van de grootste Italiaanse staalfabriek te voorkomen".

De termijn van 60 dagen die de bestuursrechter heeft toegekend om aan het vakbondsbesluit te voldoen, loopt af op 14 april, maar het bedrijf - dat ook een beroep bij de Raad van State heeft aangekondigd - wordt nog steeds opgeroepen om tegen die datum de technische procedures voor te bereiden. voor een eventuele bevestiging bij het stoppen van de planten. Roberto Benaglia, nationaal secretaris van Fim Cisl, verklaarde in een radio-interview dat "het bedrijf dit weekend al informeel de start van de veiligheidsmaatregelen van sommige productieactiviteiten heeft meegedeeld". Zelfs de officier van justitie van Taranto volgt, volgens wat men heeft vernomen, de evolutie van de affaire nadat hij de straf van de TAR heeft verworven die het gevaar voor de bevolking in verband met de emissies van de staalindustrie "permanent en immanent" definieerde. In de beslissing van de bestuursrechter staat dat de fabriek, die nu via Invitalia ArcelorMittal ondersteunt bij het beheer ervan, nog steeds vervuilt. En er wordt op gewezen dat zelfs het niet naleven van Den Haag "op zich geen garantie inhoudt voor het uitsluiten van risico of gezondheidsschade".
Volgens de metaalverwerkende vakbonden, die al een verzoek hebben aangekondigd om de minister voor ecologische transitie Roberto Cingolani te ontmoeten, zou het sluiten van het hete gebied in Taranto ook de sluiting van de locaties in Genua en Novi Ligure betekenen, met het risico dat '20 duizend banen verloren gaan. ".

De redactie van Corriere di Puglia en Lucania
tomaat 4
0
Bedankt voor de uiteenzetting Archie, fabriek in Taranta baart me zorgen , of ben ik een zwartkijker??
Archie Steelman
0
quote:

tomaat 4 schreef op 16 februari 2021 17:55:


Bedankt voor de uiteenzetting Archie, fabriek in Taranta baart me zorgen , of ben ik een zwartkijker??
Zeker geen zwartkijker tomaat, je weet immers nooit wat de gevolgen van deze zaak zijn. Als alle staalfabrieken in Italie moeten worden stilgelegd zal dat ten koste gaan van de productiviteit en afzet van Arcelor, dus van de winstgevendheid.
mvliex 1
0
quote:

Pussy schreef op 16 februari 2021 12:58:


Vandaag de 19,55 vasthouden is al erg goed met vanmiddag US
Toen ging het juist omhoog!
03har
3
quote:

Archie Steelman schreef op 16 februari 2021 18:15:


[...] Zeker geen zwartkijker tomaat, je weet immers nooit wat de gevolgen van deze zaak zijn. Als alle staalfabrieken in Italie moeten worden stilgelegd zal dat ten koste gaan van de productiviteit en afzet van Arcelor, dus van de winstgevendheid.


Nonsens, ArcelorMittal produceert slechts 3,6 MTA staal vanuit Taranto. Totaal produceert Italia 20 MTA als dit wordt stil gelegd dan gaan Fos Sur Mer en andere fabrieken (Spanje heeft nog O.C.) invallen, deze leveren nu ook aan Genua en Novo Ligure. Dit alles zal de productiviteit van AM bevorderen.

03haR

Ferrovoor
3
quote:

03har schreef op 16 februari 2021 20:29:


[...]

Nonsens, ArcelorMittal produceert slechts 3,6 MTA staal vanuit Taranto. Totaal produceert Italia 20 MTA als dit wordt stil gelegd dan gaan Fos Sur Mer en andere fabrieken (Spanje heeft nog O.C.) invallen, deze leveren nu ook aan Genua en Novo Ligure. Dit alles zal de productiviteit van AM bevorderen.

03haR
Scherp.
Mountainlion
0
Wat is er aan de hand met US Steel in de USA
+ 12 % !!!!!!! Gesloten
AM heeft er totaal niet van geprofiteerd ?
Vreemd , meestal gaan ze hand in hand ?
max2
1
quote:

Mountainlion schreef op 16 februari 2021 22:47:


Wat is er aan de hand met US Steel in de USA
+ 12 % !!!!!!! Gesloten
AM heeft er totaal niet van geprofiteerd ?
Vreemd , meestal gaan ze hand in hand ?


Staalprijzen 5% hoger over de plas.
MITTAL 5% hoger
Morgen richting 20,00 €

EPG1965
1
Het gaat lekker jongens. Met de maandexpiratie vrijdag in het achterhoofd en de AEX naar ATH kunnen het leuke dagen worden t/m vrijdag. Ik doe een voorzichtige gok vrijdag op 21,10-21,20 zonder verdere tegenwind.
Henkie080101
0
voda
1
Beursupdate: AEX op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) Op Wall Street zijn dinsdag vijf van de negen AEX-genoteerde fondsen ten opzichte van het slot in Amsterdam lager gesloten.

Aegon (-0,68%)
ArcelorMittal (+0,09%)
ASML (-0,38%)
Galapagos (+2,38%)
ING Groep (+0,68%)
Philips (-0,33%)
RELX (-0,17%)
Royal Dutch Shell (-0,06%)
Unilever (+0,01%)

Euro/dollar: 1,2112

Op basis van de bovenstaande koersuitslagen zou de AEX index, die sloot op 687,43 punten, zijn geëindigd op 687,56 punten.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
voda
1
Lecce Court Directs ArcelorMittal to Shut Hot End at Taranto


La Republica reported that Lecce Regional Administrative Court directed Italy's largest domestic flat producer ArcelorMittal Italia on February 13 that it should shut within 60 days all hot end operations at its Taranto plant to curb emissions. . The decision was made in order to prevent emissions from the plants and to protect the health of local citizens. The hot area includes the plant's blast furnaces, mineral storage areas, the coke plant, the steel mill, the area for managing steel materials, and the agglomeration area.The decision was a surprise and to which the company, backed by the plants' unions and by industry associations, has said it quickly appealed to Italy's Council of State. Sources said it is possible the Council of State in the next couple of days temporarily suspend the court order.

The national unions of metalworkers Fim, Fiom and Uilm have expressed extreme concerns "The start of the stop will result in the gradual and irreversible destruction of the plants involved, the blocking of all rolling production due to lack of steel, the suspension of all remediation operations and planned environmental reconversion investments. There would also be safety risks for the company and the total blocking of production at the plant, would result in a fatal blow to the steel industry.”

This ruing if not overturned, coud derail implementation of an agreement signed last December, under which the Italian state will assume a 50% share in the management of the llva facilities through an investment of EUR 400 million. During a second phase, starting from 2022, when Invitalia will inject another EUR 680 million into the company, the agency's stake will rise to 60%. ArcelorMittal will also invest up to EUR 70 million, to retain a 40% shareholding. Production should increase from last year's 3.3 million tonnes to 5 million tonnes in 2021 and to 8 million tonnes in 2025

With limited existing availability of coils in the European market, this crisis could aggravate HR shortages in Italy.

Source - Strategic Research Institute
watjeweet
0
Koffiezondersuiker
0
Gisteren steeg US Steel met 10% dus gaat Arcelor op hele korte termijn ook flink stijgen?
Archie Steelman
0
quote:

03har schreef op 16 februari 2021 20:29:


[...]

Nonsens, ArcelorMittal produceert slechts 3,6 MTA staal vanuit Taranto. Totaal produceert Italia 20 MTA als dit wordt stil gelegd dan gaan Fos Sur Mer en andere fabrieken (Spanje heeft nog O.C.) invallen, deze leveren nu ook aan Genua en Novo Ligure. Dit alles zal de productiviteit van AM bevorderen.

03haR

Dit was mij niet bekend. Ik dacht dat de productiviteit in Taranto langzaamaan opgevoerd zou worden. Goed nieuws dus.03har. Dank voor deze aanvulling.
1.107 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 52 53 54 55 56 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 17 mei 2022 13:53
Koers 27,590
Verschil +0,440 (+1,62%)
Hoog 27,690
Laag 27,315
Volume 2.170.588
Volume gemiddeld 6.265.402
Volume gisteren 5.676.915

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront