Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

PENSIOENEN

257 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » | Laatste
JP Samosa
0
quote:

hirshi schreef op 14 februari 2022 18:26:

Geen enkele regerende politicus kan uitleggen waar de plotselinge ontkoppeling van de AOW met het minimumloon goed voor is.
Klopt.

Maar,zoals studenten straks hun lening met terugwerkende kracht vergoed krijgen,
En jongeren 10.000 euro gratis krijgen als ze 21 worden,
Zo krijgen ouderen met terugwerkende kracht hun Aow terug vanaf hun 65ste…. ( dus van 67, twee jaaruitkeringen aow terug. Best lekker lijkt me)

Het is maar een ideetje…..
Beperktedijkbewaking
1
quote:

hirshi schreef op 16 februari 2022 11:17:

[...]
Reparatie van het oude pensioenstelsel gaat niet gebeuren en dat moeten we ook niet willen.
Kan zijn. Maar ik heb het over de cijfers, in welk wettelijk stelsel dan ook.

De actuele dekkingsgraden van de grote bekende pensioenfondsen liggen nu rond de 110%. Dat is bij een huidige rekenrente van ca 0,6-0,8% (gemiddeld over de looptijden van de verplichtingen).

Zoals bekend is de dekkingsgraad gedefinieerd als : D = B/V.
B staat voor de bezittingen van een pf. Simpel te bepalen, maar in de fossiele geesten van DNB-juristen zwaar onderschat qua lange-termijn groei. Ze willen maar niet onder ogen zien dat het meerjarig rendement bij de pfn ruim 6-7% is. Ongeacht of je bij 'meerjarig' aan 10, 20, 30 of 40 jaar denkt.
Het ABP haalde in 2021 een rendement van 11%, ondanks dat ze nog 20% van hun vermogen (door DNB verplicht?) belegd hebben in nul- of negatief rentende staatsobligaties.

Met "V" in de formule is het nog veel raarder gesteld. Dat bedrag zit veel ingewikkelder (en volatieler) in elkaar. Ten eerste worden er de levensverwachting-tabellen van het AG bij gebruikt, en die veranderen/verspringen om de 2 jaar.

Belangrijker: elke pensioenaanpraak van een deelnemer in jaar 20xx wordt verdisconteerd (lees: verlaagd) met de bij die looptijd (xx min 22) horende rekenrente volgens de zg. RTS curve.
www.dnb.nl/statistieken/data-zoeken/#...

Dus voor de aanspraak van een 50-jarige op zijn pensioenuitkering als hij 75 is moet je kijken bij 25 jaar in de RTS-tabel. Daar zie je nu 0,58% staan, enkele maanden geleden was het veel minder, bij korte looptijden zelfs negatief.

Als je terugkijkt naar de eerdere data in de tabel zie je ook hoe veranderlijk die rekenrentes, en daarmee de 'verplichtingen' (en onze pensioenen!) zijn. Het is echt belachelijk hoezeer de pensioendiscussies hier en de zorgen van vele (bijna) gepensioneerden gedomineerd worden door de beweeglijke ontwikkelingen op de internationale kapitaalmarkten. Het is vergelijkbaar met de 'paniek' over corona-cijfers. Elke week weer anders.
Ik neem het Knot zeer kwalijk dat hij dit soort dingen nooit toelicht als hij (vaak) op tv is.

Voor het echte inzicht:
Stel de RTS curve eens op nul voor alle looptijden. Dan wordt V berekend op basis van de huidige (op dit moment) opgebouwde aanspraken, zoals die op je UPO staan, zonder enige verdiscontering.
Dan zou de dekkingsgraad zijn: D = B/V = nu ca 80-85%. Niet schrikken, dat is normaal. Het verschil kan makkelijk overbrugd worden door het rendement dat pfn geacht worden te maken gedurende de gemiddelde looptijd der verplichtingen (19-20 jaar, omvang gewogen).

Maar nu komt het.
Nog geen 15 jaar geleden was deze verhouding veel lager, iets als 60% . In de 90-er jaren zelfs 50-55%.
En toen piepte er niemand, en werd er lustig geïndexeerd!

Ik bedoel maar...

josti5
0
Han, waarom blijf je toch zo volharden in je (juiste en logische) berekeningen en gevolgtrekkingen?

De agenda is toch zo klaar als een klontje, als je de verschillende maatregelen bijeen neemt?

objectief
0
quote:

Beperktedijkbewaking schreef op 16 februari 2022 14:10:

De goegemeente is nog niet voldoende overtuigd.

Als pensioentrekker ben ik tevreden met de huidige uitkeringen. (en hoef die AOW koppeling met het minimumloon ook niet)
JP Samosa
1
quote:

objectief schreef op 16 februari 2022 14:59:

[...]

Als pensioentrekker ben ik tevreden met de huidige uitkeringen. (en hoef die AOW koppeling met het minimumloon ook niet)
Ach, het voornemen om die aow los te koppelen( geen verkiezingsthema) is een duidelijk statement van deze regering.
Zo weet je , helaas pas NA de verkiezingen, steeds beter waar deze partijen echt voor staan
objectief
1
quote:

JP Samosa schreef op 16 februari 2022 16:37:

[...]

Ach, het voornemen om die aow los te koppelen( geen verkiezingsthema) is een duidelijk statement van deze regering.
Zo weet je , helaas pas NA de verkiezingen, steeds beter waar deze partijen echt voor staan
Mijn partij is voor de koppeling, maar in dit geval ga ik mee met de regeringspartijen.
Het geld kan beter aan noodzakelijke uitgaven besteed worden. De echte arme AOWers, relatief kleine groep, kunnen anders gecompenseerd worden.
agapim
2
quote:

hirshi schreef op 16 februari 2022 11:17:

[...]

Reparatie van het oude pensioenstelsel gaat niet gebeuren en dat moeten we ook niet willen.
Dat valt nog te bezien.

Bij het "oude" stelsel is alleen de irreëele lage rekenrente een echt probleem.
Op dat punt een reparatie aanbrengen kost weinig inspanning, geeft zekerheid en dan weet iedereen weer wat hij kan verwachten.

Bij het nieuwe nog volledig in te richten stelsel moet er nog heel veel exact geregeld worden.
Dat gaat heel veel tijd, geld en discussie kosten.
Als dat al lukt zal blijken dat de pensioengerechtigden nog slechter af zijn dan met het oude stelsel zonder indexatie.
Dat is nl het enige doel van Rutte en co; een stelsel dat minder geld kost.
En dat wordt weer geregeld langs slinkse weg zoals we inmiddels van Rutte en co gewend zijn.
objectief
1
quote:

agapim schreef op 16 februari 2022 23:11:

[...]

Als dat al lukt zal blijken dat de pensioengerechtigden nog slechter af zijn dan met het oude stelsel zonder indexatie.
Dat is nl het enige doel van Rutte en co; een stelsel dat minder geld kost.
En dat wordt weer geregeld langs slinkse weg zoals we inmiddels van Rutte en co gewend zijn.

Rutte doet dan precies wat een goede huisvader moet doen, zuinig met het geld omspringen.
Er zijn de afgelopen jaren miljarden besteed vnl. om de ouderen te laten voortleven onder corona; om ze grote groep, die het rijkst is in Nederland, nog extra te spekken is natuurlijk van de domme.
JP Samosa
0
quote:

objectief schreef op 17 februari 2022 08:05:

[...]

Rutte doet dan precies wat een goede huisvader moet doen, zuinig met het geld omspringen.
Er zijn de afgelopen jaren miljarden besteed vnl. om de ouderen te laten voortleven onder corona; om ze grote groep, die het rijkst is in Nederland, nog extra te spekken is natuurlijk van de domme.
Juist wel!
Ouderen geven geld uit . Het theater leeft van ouderen. Goed voor de hele cultuursector
hirshi
1
De Eerste Kamer roept het kabinet op om terug te komen van verschillende besluiten uit het regeerakkoord. Dat bleek in een debat met het kabinet over de regeringsverklaring.

De senatoren steunen in meerderheid het voorstel van de fractie-Nanninga dat de AOW toch volledig gekoppeld blijft aan het minimumloon. Het kabinet wil de AOW niet mee laten groeien met de voorgenomen extra verhoging van het minimumloon omdat dat oplopend 2,4 tot 2,9 miljard euro per jaar zou kosten. De AOW stijgt in de plannen overigens wel mee met de cao-lonen.

Premier Rutte heeft de Eerste Kamer hierop gewezen, maar een meerderheid is het dus met hem oneens dat dit genoeg is, ondanks de toezegging van Rutte ouderen zo veel mogelijk te zullen compenseren.

nos.nl/artikel/2417523-eerste-kamer-t...
hirshi
0
Het kabinet gaat de uitgestelde pensioenwet alsnog in bij de Tweede Kamer indienen.
De bedoeling is dat het stelsel dan op 1 januari 2027 ingaat.

Een deel van de pensioenfondsen krijgt bij instemming van de wet de ruimte om per 1 juli de uitkeringen te verhogen, eventueel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. Voorwaarde is wel dat zij voor iedere euro aan toekomstige pensioenverplichtingen, minstens 1,05 euro in kas hebben. Nu ligt die grens op 1,10 euro.

Het te hopen dat in de Tweede Kamer diegenen die hardnekkig willen vasthouden aan het oude pensioenstelsel bakzeil halen. Er zijn helaas nog lieden die denken dat de rekenrente in het oude systeem verhoogd kan worden. Krijgen zij hun zin en wordt de uitgestelde nieuwe pensioenwet getorpedeerd, dan kunnen we voorlopig fluiten naar indexatie.
Senior 1936
3
EW: ingezonden opinie: Nieuwe pensioenwet brengt geen verbetering
02 januari 2023
in de komende maanden velt de Eerste Kamer een oordeel over de grootschalige hervorming van de oudedagsvoorzieningen. Stemt ook de senaat in met de nieuwe pensioenwet? Bijzonder hoogleraar en advocaat Hans van Meerten hoopt van niet. In een ingezonden opinie legt hij uit wat er schort aan de Wet toekomst pensioenen.

Hans van Meerten (1974) is bijzonder hoogleraar Europees pensioenrecht aan de Universiteit Utrecht. Hij is tevens advocaat/adviseur en vertegenwoordigt met name partijen die meer invloed in pensioenfondsen willen.

Vlak voor Kerst nam de Tweede Kamer de nieuwe pensioenwet (de Wet toekomst pensioenen) aan, na jaren van discussie en gestrande pogingen. Nu moet de wet door de Eerste Kamer. De verwachting is dat dit begin 2023 gaat gebeuren. Een mega-operatie, de grootste in de financiële geschiedenis van Nederland.
Nieuwe pensioenwet brengt geen verbetering
Een heuglijk moment dus? Wel als we de serieuze geluiden moeten geloven. ‘Een stap vooruit’, een ‘persoonlijk pensioenpotje’, ‘betere aansluiting op de arbeidsmarkt’, ‘eenvoudiger en transparanter’. Het goede nieuws kan niet op.
Ik wil een tegengeluid laten horen. Geen van bovenstaande doelen, die op zich toe te juichen zijn, wordt gehaald. Laten we dit eens langslopen.
Inderdaad, de sociale partners praten al dertig jaar over hervorming, maar het is niet zo dat ze het nu eens zijn. Of dat er een doorbraak is. Het is een compromis, bij gebrek aan een beter alternatief.
Beter iets dan niets, lijkt het idee. Een denkfout, die de komende tijd veel chaos in de uitvoering en talloze rechtszaken gaat opleveren. De Raad voor de Rechtspraak waarschuwde daar al voor.
Zeggenschap over pensioenpotje blijft nihil
Gaan we naar een ‘persoonlijk pensioenpotje’, zoals bijna overal wordt gesteld? Nee. De zeggenschap over het pensioen blijft nihil. De ‘sociale partners’ blijven over het pensioengeld beschikken. Zelf keuzes maken in de beleggingen? Kan niet. Wilt u duurzaam? Of wilt u geen beleggingen in wapens? Helaas. U bent overgeleverd aan de grillen van het pensioenfonds.
Burgers willen meer zeggenschap over het pensioengeld. Maar met hun wensen wordt geen rekening gehouden. Wel draagt de deelnemer in het stelsel alle risico’s als het fout gaat. Pensioen is daarmee een financieel product geworden. Daar moet veel consumentenbescherming tegenover staan, maar ook op dit punt laat de wet het afweten.
Pensioenwet is niet toekomstbestendig
Een ander vermeend pluspunt van de wet: deze zou beter aansluiten op de arbeidsmarkt. Wederom onjuist. De verplichtstelling, die burgers verplicht bij een pensioenfonds laat aansluiten, blijft in stand. Werknemers in de sector zorg moeten bijvoorbeeld aansluiten bij het pensioenfonds voor de zorg. Dit achterhaalde denken in sectoren blijft in de nieuwe pensioenwet overeind.
Ook is er geen structurele oplossing voor de grote groep zelfstandigen (de zzp’ers) die veelal geen pensioen hebben. Dit zijn er inmiddels meer dan 1 miljoen.
Daarnaast wordt geen rekening gehouden met digitale ontwikkelingen. Door online – dus grenzeloze – werkzaamheden, vallen de meeste van deze dienstverleners (denk aan Booking.com) niet makkelijk onder de klassieke sectoren, zoals de reisbranche. De toekomstbestendigheid van de wet valt dan ook zwaar tegen.
Is het stelsel dan eenvoudiger en transparanter? U raadt het al: natuurlijk niet. De wet is zo ingewikkeld dat veel onafhankelijke experts door de bomen het bos niet meer zien. Het nieuwe stelsel is zelfs moeilijker uit te leggen dan het oude stelsel – en dat wil wat zeggen.
Een paar kleine verbeteringen
Deugt er dan helemaal niets aan de wet? Jawel. Op kleine onderdelen zijn verbeteringen aangebracht. Zo kan de wijze van pensioenopbouw eerlijker. Ook qua fiscaliteit is er vooruitgang.
Maar deze wijzigingen konden ook zonder deze fundamentele hervorming, die 1.500 miljard euro aan pensioenrechten omzet. En dat zonder inspraak van het individu. Ook hier valt veel weerstand te verwachten. Als advocaat zal ik het druk krijgen, want de onvrede over deze wet is zeer groot. En terecht.
Kaviaar
1
Het is en blijft een gedrocht van de bovenste plank!

De overheid heeft niets, maar dan ook niets te zeggen over mijn achterstallige loon !
Het is onwettig wat de overheid doet.
Dit wordt weer een debacle van de eeuw.
objectief
0
quote:

Senior 1936 schreef op 3 januari 2023 15:49:

EW: ingezonden opinie: Nieuwe pensioenwet brengt geen verbetering
02 januari 2023

Maar deze wijzigingen konden ook zonder deze fundamentele hervorming, die 1.500 miljard euro aan pensioenrechten omzet. En dat zonder inspraak van het individu. Ook hier valt veel weerstand te verwachten. Als advocaat zal ik het druk krijgen, want de onvrede over deze wet is zeer groot. En terecht.
Natuurlijk brengt het geen verbetering dan moet een partij (bijv. de Staat) miljarden bijstorten om er beter van te worden.
Dit is een aanpassing aan de huidige omstandigheden; die oude wet kon echt niet meer.
Kaviaar
1
Indexatie was niet mogelijk in de gratis geld periode. Nu de rente weer aantrekt kan er weer geïndexeerd worden. Er hoeft geen nieuw stelsel te komen. Totaal overbodig.
Alleen het Max van 110% terugbrengen naar 105% en het is geregeld.

Daar zijn geen jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaren voor nodig. Zo gepiept.
Kaviaar
0
quote:

Beperktedijkbewaking schreef op 14 februari 2022 16:10:

[...]
Beter nog: 50PLUS, Denk, JA21, PVV of SP, daar deze partijen meedoen. Als je tenminste op een 'pensioenvriendelijke' partij wilt stemmen.

En de partij BBB?
objectief
1
quote:

Kaviaar schreef op 3 januari 2023 16:13:

Indexatie was niet mogelijk in de gratis geld periode. Nu de rente weer aantrekt kan er weer geïndexeerd worden. Er hoeft geen nieuw stelsel te komen. Totaal overbodig.
Je kunt niet altijd je zin krijgen...!!
Senior 1936
0
quote:

objectief schreef op 3 januari 2023 16:06:

[...]

Natuurlijk brengt het geen verbetering dan moet een partij (bijv. de Staat) miljarden bijstorten om er beter van te worden.
Dit is een aanpassing aan de huidige omstandigheden; die oude wet kon echt niet meer.
Objectief kennelijk vind jij het prima dat gepensioneerden worden opgezadeld met casinopensioenen doordat rendementen pensioenfondsen afhankelijk worden van de grillen van de beurs. Bijv. kijk naar BlackRock, de grootste vermogensbeheerder die ook voor ABP belegt, had dit jaar 1700 miljard verlies. Kijk naar de kredietcrisis waardoor veel banken, o.a. Leeman Brothers, failliet gingen en Nederlandse banken door de overheid gered moesten worden.
In de nieuwe wet ligt het risico volledig bij de pensioendeelnemers !
Werkgevers (o.a. de overheid), verzekeraars en de overbetaalde bobo's van de pensioenfondsen met hun adviseurs profiteren ten koste van de pensioendeelnemers van de nieuwe wet als die onverhoopt ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen.
objectief
0
quote:

Senior 1936 schreef op 4 januari 2023 09:27:

[...]
In de nieuwe wet ligt het risico volledig bij de pensioendeelnemers !
Zo hoort het ook!!! Maar gelukkig ook de grote voordelen die eraan komen.
257 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
935,31  -2,16  -0,23%  14:07
 Germany40^ 18.490,20 -0,54%
 BEL 20 3.991,40 -0,39%
 EURO50 4.951,57 -0,37%
 US30^ 40.272,20 +0,07%
 Nasd100^ 20.440,40 +0,23%
 US500^ 5.642,15 +0,16%
 Japan225^ 41.274,10 +0,39%
 Gold spot 2.440,56 +0,75%
 EUR/USD 1,0903 +0,06%
 WTI 79,30 -3,22%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

Van Lanschot ... +2,29%
FASTNED +1,32%
Fugro +1,10%
CTP +0,85%
CM.COM +0,84%

Dalers

Alfen N.V. -5,06%
ArcelorMittal -3,51%
Aperam -3,41%
AMG Critical ... -2,48%
NX FILTRATION -2,00%

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront