ArcelorMittal Juli 2021

1.271 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 60 61 62 63 64 » | Laatste
Melkkoe C1INH
0
quote:

Kogovus schreef op 12 juli 2021 12:04:


[...]

Tja, net hoe je het benaderd. Ik zag het als een mooie stijging. Volgens de geleerden gaan we richting de 30.00 een van deze dagen dus dan is het logisch dat er door een aantal partijen weer wat scherper ingekocht moet worden.

De koers gaat nooit, uitzonderingen nagelaten, in 1 keer omhoog. Een gemiddelde van 5-6% is leuk maar je kan er donder-op zeggen dat er dan op zeker winst genomen gaat worden.

Gr. Ko
Correct. Fundament is van staal. 30 tot 34 euro binnen 2 weken.
*voetnoot
0
Mijn Binck rekening is (verplicht) overgeheveld naar Saxo. Loop er nog niet warm voor. Beleggen is nu (even) minder leuk.
hellemonderke
0
quote:

Melkkoe C1INH schreef op 12 juli 2021 12:08:


[...] Correct. Fundament is van staal. 30 tot 34 euro binnen 2 weken.


Zit hier een maand, maar de ene dag grootste stijger dan weer grootste daler .
Dit zie je niet veel.
Het is een Jantje huilt Jantje lacht aandeel.


mvliex 1
0
quote:

Benny Hill schreef op 12 juli 2021 12:19:


[...]

Zit hier een maand, maar de ene dag grootste stijger dan weer grootste daler .
Dit zie je niet veel.
Het is een Jantje huilt Jantje lacht aandeel.
Als de 'longers' dan maar als laatste lachen!
;-))
mvliex 1
0
1 van 3

Het staaljournaal

Staalimporten dempen prijsstijgingen

De importbeperkende maatregelen (Safeguards), die de Europese Commissie, met goedkeuring van de regeringen van de lidstaten, vorige maand verlengde, betekende, dat er per begin juli weer bepaalde vastgelegde maximale hoeveelheden (quota’s) per naar de EU exporterend land onbelast geleverd mochten worden. Die wetenschap was een van de redenen waarom de koopgraagte van veel staalhandelaren, service centers en verbruikers in juni behoorlijk afnam. Andere redenen waren ten eerste het feit, dat veel afnemers in verband met de fors uitgelopen levertijden van de diverse staalproducenten zich voor een langere periode ingedekt hadden. Ten tweede dat voorraden bij diezelfde afnemers redelijk opgelopen waren. Ten derde omdat men rekening hield met een dalende omzet vanwege de vakantieperiodes in juli en augustus. Ten vierde omdat toch ook een aantal inkopers speculeerden en nog speculeren op lagere prijzen. Daarnaast is een aantal verbruikers beperkt geworden in hun aankoopmogelijkheden vanwege de kredietlimieten, die verzekeraars maximaal bereid zijn te geven en die natuurlijk door de sterk gestegen prijzen gedurende de laatste 12 maanden al snel bereikt werden. De in juni en juli binnenkomende staalimporten werden bovendien ook nog eens aangeboden met behoorlijk scherpe prijzen, die zelfs met de 25% importheffing meegerekend, lager dan het huidige niveau op de interne EU-markt zijn, waardoor er veel belangstelling voor ontstond. Ondanks de oplopende prijsverschillen tussen import- en Europees geproduceerd materiaal besloot ArcelorMittal eind juni toch weer de basisprijzen te verhogen. Warmgewalste coils worden nu aangeboden met een basisprijs van € 1200 per ton, ofwel een stijging van € 30. Desondanks durven we te stellen, dat de importhoeveelheden en -prijzen een dempend effect hebben gehad op de algemene prijsontwikkeling in de Europese thuismarkt. Met name India was de grote exporteur van warmgewalste rollen staal naar Europa. De van de heffing vrijgestelde importquote van warmgewalste rollen voor dit land bedroeg 167.000 ton, maar in werkelijkheid werd begin juli in diverse Europese havens maar liefst 330.000 ton ingeklaard. Het leidde tot een situatie waardoor de heersende grote schaarste aan materiaal enigszins verbeterde en daarnaast zich in de markt voorzichtig de gedachte ontwikkelde, dat er wellicht zelfs een periode met dalende prijzen begroet zou kunnen worden. Die opvatting werd nog eens versterkt, doordat op de Aziatische markten prijzen voor warmgewalste coils een neerwaartse trend vertoonden. Inderdaad noteerden we in China in ca. 3 weken tijd een daling van zo’n $ 40 per ton en in Vietnam zelfs ca. $ 70 per ton. Toch laten die dalingen zich wel verklaren. Onder andere zijn de ertsprijzen licht gedaald. Buiten dat vindt er In China in opdracht van de nationale regering een onderzoek plaats naar de buitensporige prijsstijgingen voor courante staalproducten, die onder druk van dat lopend onderzoek daalden. Rusland heeft een grote hoeveelheid goedkoop materiaal in Vietnam verkocht, wat druk zette op de binnenlandse prijzen aldaar en als gevolg waarvan ook het prijsniveau van het vanuit elders geïmporteerde materiaal neerwaarts werd mee gezogen. Insiders denken echter, dat men name door de aangekondigde productiebeperkingen in China, staalprijzen weer zullen gaan aantrekken. De officiële informatie is dat China vanwege milieuredenen ernaar streeft de totale staalproductie van 2021 niet groter te laten zijn dan die van het vorig jaar. In de eerste 5 maanden van 2021 echter is de totale productie gestegen met ca. 6% in vergelijking met die periode in 2020 en dus zal China er een tandje bij moeten zetten om het gestelde doel te halen. Lukt dit dan zou dat logischerwijs leiden tot minder verkrijgbaar gewalst staal. Voor de exportdeal, die een Russische fabriek met Vietnam gemaakt heeft, geldt een andere verklaring. In verband met de actuele binnenlandse schaarste aan staalproducten heeft de Russische regering onlangs besloten om de uitvoer ervan te gaan beperken en daarom een exportbelasting van 15% aangekondigd, dat per 1 augustus a.s. zou moeten in gaan. Veel fabrieken proberen nog voor de invoering van deze heffing extra omzetten te genereren. Mogelijk om dezelfde reden heeft een kleinere Russische fabriek onlangs nog een beperkt tonnage tegen extreem lage prijzen in Zuid-Europa aangeboden. Overigens voor zover ons bekend zonder succes. Is er dan met o.a. die bovenstaande informatie eindelijk zicht op een situatie waar minder schaarste zal zijn en waarbij eventueel zelfs prijzen dan zullen dalen? Het blijft altijd lastig zoiets te voorspellen, want staalprijzen als grondstof zijn erg gevoelig voor ontwikkelingen van allerlei aard, zoals economische stimuleringsmaatregelen, politieke besluiten en ook pandemieën als Covid19. Zo heeft volgens ingewijden bijvoorbeeld de Corona-pandemie een rol gespeeld bij de sterk gegroeide exporthoeveelheid van warmgewalste coils vanuit India. De binnenlandse omzet in India ging door de Covid19-uitbraak onderuit en dus zochten de fabrieken alternatieve afzetmarkten, waarbij het relatief hoge prijsniveau in de EU natuurlijk een aantrekkelijke optie werd. De vraag is echter hoe lang dat nog zal duren, want de EU-Commissie lijkt voornemens een anti-dumping onderzoek te willen instellen naar de fors toegenomen import vanuit India en de daarbij afgesproken prijzen. En al klinkt een importhoeveelheid van die eerdergenoemde ca. 330.000 ton veel en is het in vergelijking met het totale verbruik in de EU behoorlijk gering, toch kan het effect van die lage prijzen enorm zijn. De Europese Commissie heeft onlangs ook importheffingen opgelegd voor o.a. warmgewalste en koudgewalste rollen staal uit Brazilië (€ 53,40 tot € 63,0 per ton), Iran (€ 57,00 per ton), Oekraïne
(€ 57,00 per ton) en Rusland (€ 17,60 tot € 96,5 per ton). Voor warmgewalste coils uit Turkije is een heffing vastgesteld van 3 tot ca. 7%. De bedragen en percentages zijn per producent verschillend.
mvliex 1
1
2 van 3

Al die import-belemmerende maatregelen kunnen ertoe leiden dat binnen afzienbare tijd de schaarste onder meer aan warmgewalste coils weer zal gaan toenemen. Immers de grotere Europese fabrieken zeggen goede orderportefeuilles te hebben en geven levertijden af van eind 2021 tot zelfs begin 2022. Met dat gegeven zijn de fabrieken niet snel bereid tot prijsconcessies. Daarbij komt nog dat meerdere producenten om uiteenlopende redenen minder volumes dan gewoonlijk zullen gaan produceren. In onze vorige editie berichtten we al over de tijdelijke sluiting van de grootste hoogoven van ThyssenKrupp gedurende 6 tot 8 weken. Een andere Duitse fabriek heeft in het 4e kwartaal minder capaciteit vrij om te produceren. Een fabriek in de Benelux zegt méér afroepen van de automobiel- en transportsector dan verwacht te hebben ontvangen, maar waar ze wel prioriteit aan geeft, en technische problemen te hebben gehad die tot productiebeperkingen hebben geleid. Een andere producent in de lage landen heeft begin dit jaar een renovatie doorgevoerd, waardoor men in het 1e kwartaal nauwelijks heeft kunnen draaien. De fabriek kampt nog steeds met productieproblemen, als gevolg waarvan men slechts laagwaardige kwaliteiten kan fabriceren en dan nog eens beperkt tot bepaalde diktes. De Hongaarse regering overweegt haar enige staalproducent een exportverbod op te leggen om daarmee de binnenlandse materiaal schaarste proberen terug te dringen. Die fabriek verkeert al langer in financiële problemen met als gevolg, dat de omzet op zich toch al achter bleef. De Zuid-Italiaanse fabriek waarin ArcelorMittal participeert zegt wel de productie te willen verhogen, maar onlangs is ook bekend gemaakt dat de arbeidstijdverkorting met nog eens 3 maanden verlengd zal worden. Daardoor lijkt het plan om de productie te gaan verhogen maar beperkt te gaan slagen. Daarbij lijkt In het algemeen, dat fabrieken, wellicht als gevolg van eerdergenoemde oorzaken, zeer selectief zijn bij het aanbieden van materiaal. De meeste volgen de filosofie waarbij traditionele klanten de voorkeur krijgen. Voor nieuwe relaties komen slechts kleine hoeveelheden beschikbaar en bovendien ook nog met langere levertijden dan voor de reguliere afnemers. Daarnaast voeren diverse staalmakers per afzetregio een verschillend beleid. Bijvoorbeeld een producent in Noordwest Europa biedt voor afnemers in haar regio een levertermijn aan van december, terwijl diezelfde fabriek in Zuid-Europa levering al in oktober-november aanbiedt.
Basisprijzen in Europa lopen inmiddels ook ver uiteen. Voor warmgewalste rollen ten noorden van de Alpen wordt gerekend met € 1150 tot ca. € 1180 per ton, terwijl in Zuid-Europa prijzen genoemd worden tussen € 1070 tot € 1120, afhankelijk van de hoeveelheid en aanbieder.
De hele situatie overziende denken wij, dat de komende maanden staalprijzen weinig fluctuaties zullen laten zien, maar de beschikbaarheid is bepalend. Dus mocht na de vakantiemaanden de schaarste weer toenemen dan zullen nieuwe prijsstijgingen niet uit te sluiten zijn.

mvliex 1
0
3 van 3

Nieuws uit de staalwereld

Liberty Steel Group (1)/Herstructurering: België-Luxemburg-Italië- Roemenië.
In tegenstelling tot wat vorige maand bericht en verwacht werd heeft de Liberty Steel Group (LSG) kennelijk toch besloten de walserijen in Luik (B) en Dudelange (Lux.) niet te verkopen. In plaats daarvan is men over gegaan naar het binnen één onderneming samenbrengen van de staalproductie in Galati (Roemenië), de eerder genoemde walslijnen in Luik en Dudelange, alsmede de coil-verwerkingslijn in La Magone (It.). De bedoeling is de gehele staalproductie en de verdere veredelingslijnen minder afhankelijk te laten zijn van ArcelorMittal (AM). Deze laatste was de belangrijkste leverancier van het basismateriaal voor de lijnen in België, Luxemburg en Italië. Door de financiële problemen waarin de LSG verzeild raakte stokte ook de aanvoer van voormateriaal, zoals warmgewalste en koudgewalste coils, naar de drie eerdergenoemde verwerkingsstraten. Door de herstructurering van deze ondernemingen hoopt de LSG een stabielere stroom van voormateriaal te hebben opgezet en bovendien de positie van de fabriek in Galati als ruwstaalfabriek en coil-producent in Midden- en Zuid-Europa te hebben versterkt. Deze actie van de LSG heeft overigens de regering van Luxemburg verbaasd, zo niet geïrriteerd. Enerzijds was men bezig financiële steun te gaan organiseren voor het bedrijf in Dudelange en daarnaast is het nationale investeringsbedrijf SNCI in onderhandeling met een aantal potentiële kopers om de Luxemburgse walserij over te nemen. Dat LSG een tweede scenario voor de vestiging in Dudelange blijkt te hebben is voor de Luxemburgse regering een totale verrassing.

Liberty Steel Group (2)/ Herstructurering: Frankrijk
Liberty Steel wil vanwege de financiële problemen haar Franse fabrieken Ascoval en Hayange af stoten, waarvoor onlangs o.a. ArcelorMittal belangstelling toonde. Begin deze maand werd bekend gemaakt, dat het Duitse Saarstahl de meest serieuze kandidaat voor de overname is geworden.
De mogelijke overname krijgt de goedkeuring van de Franse overheid, die zich zorgen maakte over het behoud van de werkgelegenheid bij deze fabrieken en zich eerder ook al bereid toonde hiervoor financiële steun te verlenen. Ascoval produceert o.a. zwaar continu gegoten rondstaal, wat onder meer in de fabriek te Hayange verder verwerkt wordt tot railprofiel.

Liberty Steel Group (3)/ Herstructurering: Verenigd Koninkrijk
De eerdergenoemde financiële moeilijkheden hebben de LSG ook doen besluiten in het kader van de herstructurering zich meer op haar kernactiviteiten te richten. In dat plan is men ook voornemens in het Verenigd Koninkrijk kopers te vinden voor haar dochterondernemingen UK Aerospace en de special alloy steel company in Stockbridge. Met de opbrengst voortvloeiend uit de verkoop van deze bedrijven wil de LSG de bouw van een elektro-oven (EAF) in haar fabriek te Rotherham financieren.

Tata Steel Europe.
Eind juni werd de splitsing van Tata Steel Europe in een Nederlandse en Britse vestiging afgerond.
De Tata Group maakt bekend, dat deze opdeling geleid heeft tot de oprichting van Tata Steel UK (TSUK) en Tata Steel Netherlands (TSN). Beide bedrijven gaan afzonderlijk rechtstreeks rapporteren aan de moedermaatschappij Tata Steel Limited (India). Naar verwachting zou de opsplitsing niet leiden tot een groot verlies van arbeidsplaatsen bij TSN, wellicht alleen in het senior management. Zowel het Nederlandse als het Britse bedrijf is in gesprek met de nationale regeringen over financiële hulp bij de transitie naar een staalproductiewijze met een beperkte Co2-uitstoot. In januari ketste de overname van de staalfabriek in IJmuiden door het Zweedse SSAB af. Hoe de toekomst van Tata Steel Netherlands er na deze opsplitsing er uit gaat zien is op dit moment niet te zeggen. Feit is dat de moedermaatschappij enige jaren geleden al besloten heeft Europa te zullen verlaten, daarmee dus haar dochterondernemingen te willen afstoten.

Overleg VS & EU over “Section 232”.
De beleidsmakers van de VS en de Europese Unie hebben besloten in overleg te gaan inzake de wederzijdse importheffing op staal en aluminium.
Het overleg zal, naar met name Amerikaanse betrokkenen menen, niet gaan leiden tot wederzijds complete afschaffing van de importheffingen. De woordvoerder van het Amerikaanse SMA (de “Steel Manufacturers Association”) verwoordde het met deze zin: “Men kan niet verwachten dat Amerika de importheffingen volledig zal wegnemen, terwijl de EU ze onlangs juist met 3 jaar verlengd heeft.
Maar we hopen middels dit overleg wel binnen afzienbare termijn in een meer werkbare situatie te komen. ” De Amerikaanse staalindustrie bij monde van de voorzitter van de AISI (het “American Iron and Steel Institute”) zegt echter, dat President Biden weliswaar bereid is tot overleg met de EU, maar dat er geen toezeggingen gedaan zijn dat de heffingen per einde van dit jaar verdwenen zullen zijn.

Productie Duitse auto-industrie.
Het Duitse VDA (de vereniging van Duitse autoproducenten) heeft de prognose voor de automobielproductie 2021 voor de 2e keer dit jaar neerwaarts bijgesteld. De verwachting is dat er in 2021 3,6 miljoen auto’s zullen worden geproduceerd. Dit betekent een daling t.o.v. de eerdere prognose van 400.000 stuks. Eind vorig jaar verwachtte men voor 2021 nog een productieaantal van 4,2 miljoen. Het nieuwe aantal van 3,6 miljoen auto’s betekent een groei van slechts 3% vergeleken met 2020. De stagnatie in de productie wordt geweten aan het tekort aan halfgeleiders.

ThyssenKrupp & Green steel transformatie.
Om de transitie naar de productie van C02-neutraal staal te kunnen realiseren heeft het Duitse concern een investering te plegen van € 8 miljard. Het streven is naar een beperking van Co2-uitstoot van 30% in 2030 om uiteindelijk op termijn geheel C02-neutraal staal te gaan produceren. Voor de reductie van 30% alleen al heeft het concern ca. € 2 miljard nodig. Zonder overheidssteun kan de staalfabriek deze productieverandering niet realiseren. De Duitse regering heeft zich bereid getoond in overleg te gaan met het concern over de financiering van deze transitie.

mailchi.mp/5b269419d14e/staaljournaal...
Kogovus
0
[quote alias=Benny Hill id=13554314 date=202107121219]
[...]

Zit hier een maand, maar de ene dag grootste stijger dan weer grootste daler .
Dit zie je niet veel.
Het is een Jantje huilt Jantje lacht aandeel.[/quote
Nee hoor BH, kijk maar naar het verloop over zeg de laatste 10 jaar. Mooi cyclisch aandeel waar je leuke ritten mee kan maken. Daarentegen smaken verschillen maar als je eenmaal weet dat je ene dag flink rood kan staat en de ander mooi in het groen ga je daar vanzelf je trading gedrag op aanpassen;-)

Gr. Ko
snuf 15
0
quote:

Kogovus schreef op 12 juli 2021 13:49:


[quote alias=Benny Hill id=13554314 date=202107121219]
[...]

Zit hier een maand, maar de ene dag grootste stijger dan weer grootste daler .
Dit zie je niet veel.
Het is een Jantje huilt Jantje lacht aandeel.[/quote
Nee hoor BH, kijk maar naar het verloop over zeg de laatste 10 jaar. Mooi cyclisch aandeel waar je leuke ritten mee kan maken. Daarentegen smaken verschillen maar als je eenmaal weet dat je ene dag flink rood kan staat en de ander mooi in het groen ga je daar vanzelf je trading gedrag op aanpassen;-)

Gr. Ko


Ja maar soms 2 dagen achter elkaar down met 4% per dag en soms hetzelfde de andere kant op. Als er iemand hier is die weet hoelang deze perioden duren hoor ik het graag.
Kogovus
0
quote:

snuf 15 schreef op 12 juli 2021 13:53:


[...]

Ja maar soms 2 dagen achter elkaar down met 4% per dag en soms hetzelfde de andere kant op. Als er iemand hier is die weet hoelang deze perioden duren hoor ik het graag.


Tja Snuf, mijn glazen bol en de vervanger daarvan heb ik meermalen uitgeleend waardoor deze door het vele transport wat wazig is geworden ;-)

Ik de zelf dat we dit nog wel een tijdje mee gaan maken. Eerlijk gezegd mag het aandeel van mij tot einde den dagen in een range van 23-30 blijven zitten.

Paar dagen up betekent op zeker weer zakken etc etc

Gr. Ko
SteelFollower
0
Het duurt nog 2,5 week voordat de Q2 cijfers worden gepubliceerd. Er zullen nog de nodige ritjes plaats gaan vinden in beide richtingen. Per saldo verwacht ik dat AM eind van de maand na publicatie boven de 27 zal eindigen met onderweg uitschieters van 3-5% naar boven en beneden. Straks als de yanks weer openen verwacht ik een verdere neerwaartse bijstelling agv winstnemingen.
Kogovus
0
quote:

SteelFollower schreef op 12 juli 2021 14:38:


Het duurt nog 2,5 week voordat de Q2 cijfers worden gepubliceerd. Er zullen nog de nodige ritjes plaats gaan vinden in beide richtingen. Per saldo verwacht ik dat AM eind van de maand na publicatie boven de 27 zal eindigen met onderweg uitschieters van 3-5% naar boven en beneden. Straks als de yanks weer openen verwacht ik een verdere neerwaartse bijstelling agv winstnemingen.


Mijn verwachting ook maar gezien het feit dat ik dar de laatste malen flink naast zat.......;-)
mvliex 1
0
Ja, zo kan je er flink naast zitten. Pussy vraagt vreemd genoeg altijd wat de koers gaat doen maar ze heeft eerder het antwoord al gegeven, de koers is niet te voorspellen.
Eye Catcher
0
Koersvoorspellen? Ik heb het zelf met Ahold meegemaakt. 1ste kwartaal cijfers. Ahold draaide zeer goed en dat in Corona tijd omdat iedereen ging hamsteren.
Omzet was goed. Bij bekendmaking van de cijfers viel het aandeel als een baksteen naar beneden. Misschien staat dat AM ook wel te wachten. Iedereen verwacht zoveel van AM. We zijn allemaal gefocust op een mega koersstijging bij bekendmaking van Q2. Het spreekwoord luidt ook.........hoogmoed komt........ wees gewaarschuwd
arnoldus
0
quote:

Eye Catcher schreef op 12 juli 2021 16:57:


Koersvoorspellen? Ik heb het zelf met Ahold meegemaakt. 1ste kwartaal cijfers. Ahold draaide zeer goed en dat in Corona tijd omdat iedereen ging hamsteren.
Omzet was goed. Bij bekendmaking van de cijfers viel het aandeel als een baksteen naar beneden. Misschien staat dat AM ook wel te wachten. Iedereen verwacht zoveel van AM. We zijn allemaal gefocust op een mega koersstijging bij bekendmaking van Q2. Het spreekwoord luidt ook.........hoogmoed komt........ wees gewaarschuwd

expect the unexpected
Against all odds
5
expect the unexpected, goes BOTH ways.

Zoals ik het hier lees zijn vele ervan overtuigd dat de koers “kunstmatig” onder de 30 gehouden wordt, en dat deze “manipulatie” ook voorlopig zal aanhouden.

Voor vele lange termijn beleggers hier, in ieder geval degene die geen “ritjes” hebben kunnen of durven maken, is een koers nodig die boven de 30 moet uitkomen om weer enigzins gelijk te komen of acceptable verliezen te hebben.

Put opties zijn duur (door de hoge volatiliteit van het aandeel);

Is het advies dus “verkopen” en gokken dat Arcelor Mittal naar beneden gaat op de Q2 cijfers ?… en het risico lopen de beste kans van de afgelopen jaren mis te lopen om weer enigzins gelijk te komen????

Zelf heb ik onvoldoende kennis om koers manipulatie te bevestigen of ontkennen, maar ik DENK wel dat de tweede en derde kwartaal cijfers 2021 de beste mogelijkheid in jaren hebben om het koersdoel van boven de 30 te halen, en zou het mijzelf zeer kwalijk nemen als ik NU in de laatste periode voor de hopelijk beste kwartaal cijfers ik jaren de “potentiële” winst zou laten liggen.Als bij een EBITDA van 4+ miljard per kwartaal, en de historisch positieve staalmarkt, de koers van Arcelor Mittal niet gehaald gaat worden wanneer dan wel ?

Natuurlijk maakt het voor de beleggers welke ook deels “daytrading” of al langer met “optie posities “ extra winst hebben gemaakt niets uit, en voor degene welke pas sinds kort in het aandeel zitten en gemiddelde aankoop koersen hebben van ong 10, kan ik ook alleen maar adviseren “dek je in” of neem
deels je winst, maar IK en enkele andere met mij hebben waarschijnlijk geen andere
Keus dan te hopen dat DIT eindelijk het moment is dat Ons jarenlange vertrouwen in Arcelor Mittal beloond wordt.

Veel succes allemaal en ik hoop dat een ieder wijze beslissingen heeft genomen voor ZIJN (of haar) persoonlijke financiële situatie.

Melkkoe C1INH
0
eindelijk het moment is dat Ons jarenlange vertrouwen in Arcelor Mittal beloond wordt...? Heb je iets gemist afgelopen half jaar? Koers stond begin dit jaar ergens op 15 euro.
Against all odds
0
quote:

Melkkoe C1INH schreef op 12 juli 2021 22:40:


eindelijk het moment is dat Ons jarenlange vertrouwen in Arcelor Mittal beloond wordt...? Heb je iets gemist afgelopen half jaar? Koers stond begin dit jaar ergens op 15 euro.


Ik doelde op de beleggers die in 2017/2018 of eerder ingestapt zijn, en de daling van ong 30 naar 5,98 moesten meemaken, en er zullen zelf beleggers zijn die nog veel hoger ingestapt zijn.

Against all odds
0
Zoals ik al eerder probeerde te zeggen, en zitten drie soorten beleggers op dit forum:
1. Beleggers welke voor 2017 ingestapt zijn waarbij sommigen een hem aankoop koers van ver boven de 30 hebben, en dus al jaren hopen dat ooit weer in ieder geval de 30 gehaald wordt.
2. Beleggers welke verleden jaar ingestapt zijn, deze hebben perfecte rendementen behaald, en ik kan Hen niet kwalijk nemen dat zij wat winst willen nemen of posities innemen om hun winst veilig te stellen (zelf als dit wat kost, zij hebben toch al hele goede resultaten)
3. Belegger die de middelen hadden om extra bij te kopen en zo hun gem aankoopprijs te verminderen, en/of met ritjes d gem aankoop koers naar beneden te krijgen).

Deze huidige koers en huidige situatie betekend voor alle
Drie iets anders, dus zullen de adviezen voor alle drie iets anders betekenen.

Voor mijzelf als belegger 1 ( gem aankoopkoers boven de 30) betekend het dat ik het “risico” niet kan nemen dat ik uitstap juist in de tijd dat eindelijk de resultaten een stijging boven de 30 “KUNNEN” betekenen.

Natuurlijk hoeft diet NIET te gelden voor de beleggers 2 en 3.

Veel succes
UpandDown
0
quote:

Against all odds schreef op 12 juli 2021 23:38:


[...]

Ik doelde op de beleggers die in 2017/2018 of eerder ingestapt zijn, en de daling van ong 30 naar 5,98 moesten meemaken, en er zullen zelf beleggers zijn die nog veel hoger ingestapt zijn.


Ze zeggen: als er bloed vloeit in de straten.....koop dan aandelen.
Is een wijsheid van een paar honderd jaar oud.

www.forbes.com/sites/kenrapoza/2012/0...
1.271 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 60 61 62 63 64 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 24 sep 2021 17:28
Koers 25,855
Verschil -0,180 (-0,69%)
Hoog 26,095
Laag 25,615
Volume 3.546.038
Volume gemiddeld 5.391.091
Volume gisteren 6.381.867