Aegon « Terug naar discussie overzicht

Aegon 2022

4.669 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... 230 231 232 233 234 » | Laatste
Marconosto
1
quote:

2012 dewegomhoog schreef op 11 augustus 2022 07:20:

Wat een rust hier op dit forum zo net voor de cijfers.
Billenknijpen ?
Heerlijk!
voda
2
PERSBERICHT: Aegon rapporteert resultaten over tweede kwartaal 2022
Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de www.globenewswire.com/Tracker?data=SL... corporate website.

Den Haag, 11 augustus 2022 - Aegon kan door continue vooruitgang met transformatie verwachtingen voor vrije kasstroom verhogen

-- Nettoverlies van EUR 348 miljoen door eenmalige lasten en niet-economisch
verlies op rente-hedges in de VS

-- Operationeel resultaat van EUR 538 miljoen; een daling van 11% tegen
constante wisselkoersen vergeleken met het tweede kwartaal van 2021.
Opbrengsten van kostenbesparingen, groei-initiatieven en gunstige
verzekeringsresultaten zijn meer dan tenietgedaan door lagere fee
inkomsten door lagere aandelenmarkten, en door lagere beleggingsinkomsten

-- Kapitaalratio's van de drie belangrijkste business units blijven
gehandhaafd boven de operationele niveaus. Solvency II ratio voor de
groep stijgt tot 214% door maatregelen genomen door management en
modelaanpassingen

-- Liquide kapitaal op de Holding slechts licht gedaald tot EUR 1.7 miljard
per 30 juni 2022, ondanks het effect van de eerder aangekondigde
schuldaflossing en aandeleninkoop; het derde deel van het inkoopprogramma
begint in oktober 2022

-- Interimdividend 2022 stijgt met EUR 0,03 tot EUR 0,11 per gewoon aandeel,
mogelijk gemaakt door de aanhoudende groei van de vrije kasstroom

-- Aegon stelt zijn vooruitzichten voor 2022 voor de operationele
kapitaalgeneratie door de business units naar boven bij van circa EUR 1,2
miljard tot circa EUR 1,4 miljard. Ook verwacht Aegon een totale vrije
kasstroom over de periode 2021 tot 2023 van ten minste EUR 2,2 miljard.
Dat is ruim meer dan de EUR 1,4-1,6 miljard doelstelling die is afgegeven
tijdens de Capital Markets Day in 2020
Toelichting van Lard Friese, voorzitter Raad van Bestuur

"De eerste helft van 2022 was voor beleggers één van de meest uitdagende periodes, doordat aandelenmarkten de slechtste start van het jaar beleefden in meer dan vijf decennia. De volatiliteit hield aan, terwijl centrale banken de rente verhoogden om de oplopende inflatie te beteugelen en de oorlog in Oekraïne aanhield. Tegen deze achtergrond hebben we goed gepresteerd, een bewijs van de kracht van onze strategie.

Het operationeel resultaat over het tweede kwartaal van EUR 538 miljoen was sterk, door de afnemende invloed van COVID-19 en de vooruitgang die we boeken met ons operationele verbeterplan, dat ons in staat heeft gesteld de invloed van de lagere aandelenmarkten op te vangen. We hebben tot nu toe 1.058 van de meer dan 1.200 initiatieven van het verbeterplan uitgevoerd. Initiatieven om kosten te besparen hebben geresulteerd in een daling van onze relevante kostenbasis gedurende het tweede kwartaal van EUR 250 miljoen.

In onze drie kernmarkten hebben onze Workplace Solutions bedrijfsonderdelen positieve netto-stortingen gerealiseerd, gesteund door groei-initiatieven en gunstige arbeidsmarktomstandigheden. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen in de VS is eveneens gestegen door een toename van het aantal levensverzekeringsagenten bij WFG met 12% vergeleken met vorig jaar. De verkoop van hypotheken in Nederland is gedaald vergeleken met vorig jaar, evenals de netto-stortingen voor derden bij Aegon Asset Management en in het retail segment van Aegon UK. Dit is het gevolg van de minder gunstige macro-economische vooruitzichten en stijgende rentetarieven.

Ons nettoresultaat is beïnvloed door een eenmalige last die samenhangt met stijgende herverzekeringspremies in de VS. Dit heeft bijgedragen aan het nettoverlies van EUR 348 miljoen over het tweede kwartaal. Desondanks blijven we op schema om onze doelstelling waar te maken van een groeiend rendement voor aandeelhouders. De maatregelen die we hebben genomen om onze kapitaalpositie te versterken en ons risicoprofiel te verbeteren betalen zich terug onder de huidige marktomstandigheden, met kapitaalratio's van onze drie belangrijkste business units die boven hun operationele niveaus gehandhaafd blijven. Onze sterke balanspositie en de aanhoudende groei van de vrije kasstroom vormen een solide basis om het interim-dividend vergeleken met vorig jaar met 3 eurocent te verhogen tot 11 eurocent per gewoon aandeel.

In het tweede kwartaal hebben we opnieuw vooruitgang geboekt met onze plannen op het gebied van duurzaamheid. In de VS hebben we een nieuw spaarproduct gelanceerd dat werkgevers in staat stelt hun medewerkers te laten sparen voor onvoorziene omstandigheden en hun financiële welzijn te verbeteren. Als onderdeel van onze toezegging bij te dragen aan een klimaat neutrale wereld neemt Aegon Asset Management in de VS deel aan een project ter waarde van USD 600 miljoen om appartementencomplexen aan te kopen en deze om te vormen tot energiezuinige gebouwen met lagere CO(2) -emissies. In het Verenigd Koninkrijk hebben we voor GBP 3 miljard aan vermogen van klanten kunnen onderbrengen in beleggingsfondsen die sturen op duurzaamheidscriteria. Dit is onderdeel van de toezegging dat onze standaardpensioenfondsen in het VK in 2050 CO(2) -neutraal zullen zijn.

Gegeven het actieve beheer van onze balanspositie en de vooruitgang die we boeken met ons transformatieproces, voelen we ons comfortabel om onze verwachtingen voor de totale vrije kasstroom over de periode 2021 tot 2023 verhogen van EUR 1,4-1,6 miljard tot ten minste EUR 2,2 miljard. Ook verhogen we onze verwachting voor de operationele kapitaalgeneratie door onze business units van circa EUR 1,2 miljard naar circa EUR 1,4 miljard.

Terwijl de onzekerheid over de financiële markten en macro-economische vooruitzichten naar verwachting zal aanhouden, blijven wij klaarstaan voor onze klanten om hen met onze expertise en dienstverlening zo goed mogelijk te helpen door deze uitdagende economische omstandigheden heen te komen. Ik wil onze collega's hartelijk bedanken voor hun blijvende toewijding en ik heb er vertrouwen in dat we gezamenlijk in staat zullen zijn om onze strategische en financiële toezeggingen voor 2023 waar te maken."

Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van 2Q 2021, tenzij anders vermeld.

Media relations Investor relations
Dick Schiethart Jan Willem Weidema
+31 (0) 6 22 +31 (0) 70 344
88 99 25 8028
gcc@aegon.com ir@aegon.com
voda
2
Aanvullende informatie

Presentatie

De presentatie is beschikbaar op aegon.com vanaf 7:30 uur CET.

Supplementen

Aegon's 2Q 2022 Financial Supplement en overige documenten zijn beschikbaar op aegon.com www.globenewswire.com/Tracker?data=2S... .

Conference call

9:00 uur CET

Audio webcast op aegon.com www.globenewswire.com/Tracker?data=2S...

Inbelnummer

Nederland: +31 20 703 8218

Passcode: 6498775

Twee uur na de conference call is een audio-opname beschikbaar op aegon.com.

Publicatiedatum resultaten 2022

Ex-dividend datum interim-dividend 2022 -- 23 augustus 2022

Betaling interim-dividend 2022 -- 21 september 2022

3Q 2022 Resultaten -- 10 november 2022

IFRS 9/17 Educational Webinar -- 14 december 2022

Over Aegon

Aegon is een internationale financiële dienstverlener, met veelzijdige oplossingen voor pensioenen, inkomensbescherming en vermogensbeheer. De strategische focus ligt op drie kernmarkten (Verenigde Staten, Nederland en Verenigd Koninkrijk), drie groeimarkten (Spanje & Portugal, China en Brazilië) en een wereldwijd opererende vermogensbeheerder.

Aegons doelstelling om Mensen te helpen het beste uit hun leven te halen is leidraad voor alle activiteiten. Als toonaangevende belegger en werkgever wil de onderneming een positieve bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke en milieuvraagstukken, waarbij de nadruk ligt op klimaatverandering en diversiteit & inclusie.

Aegons hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. De onderneming staat genoteerd aan Euronext Amsterdam en de New York Stock Exchange. Meer informatie vindt u op aegon.com www.globenewswire.com/Tracker?data=2S... .

Rapportage niet volgens EU-IFRS-maatstaven

In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (EU-IFRS): operationeel resultaat vóór belastingen en beïnvloedbare kosten. Deze niet-EU-IFRS maatstaven wordt berekend door Aegon's joint ventures en geassocieerde deelnemingen proportioneel mee te consolideren. Voor de reconciliatie van operationeel resultaat voor belastingen maatstaf naar de best vergelijkbare EU-IFRS maatstaf zie de notes bij het persbericht (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Beïnvloedbare kosten zijn kosten die onderdeel zijn van het operationeel resultaat, exclusief uitgestelde acquisitiekosten, kosten van joint ventures en geassocieerde deelnemingen en kosten gerelateerd aan onze bedrijfsvoering in CEE. Aegon is van mening dat deze niet-EU-IFRS maatstaven, tezamen met de EU-IFRS gegevens, zinvolle aanvullende informatie verschaffen in de onderliggende operationele resultaten van Aegon's activiteiten, alsmede in de financiële maatstaven die de directie van Aegon gebruikt om haar activiteiten aan te sturen.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen kunnen informatie bevatten over financiële vooruitzichten, economische omstandigheden en trends en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. Ook mededelingen met betrekking tot doelstellingen, toezeggingen, inspanningen en verwachtingen op ESG gebied en andere gebeurtenissen en omstandigheden die gedeeltelijk afhankelijk zijn van gebeurtenissen in de toekomst zijn toekomstgerichte verklaringen. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel en in negatieve zin verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

-- Onverwachte vertragingen, problemen, en kosten bij de uitvoering van
doelstellingen en toezeggingen op het gebied van ESG en diversiteit, en
wijzigingen van wetten en regels op het gebied van bescherming van
persoonsgegevens, milieu, veiligheid en gezondheid;

-- wijzigingen van de algemene economische en/of politieke omstandigheden,
met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

-- Oproer, (geo-) politieke spanningen, militair optreden of andere
instabiliteit in een land of regio;

-- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de
opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:

-- de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon's vastrentende
beleggingsportefeuilles;

-- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of
bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en
de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en
schuldpapieren; en

-- het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen
uitgegeven door de publieke sector en de daarmee verband houdende
waardedaling van aangehouden beleggingen in de publieke sector.

-- veranderingen in de prestaties van Aegon's beleggingsportefeuille en
dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;

-- verlaging van een of meer ratings van Aegon door een of meer
kredietbeoordelingsbureaus en het eventuele negatieve effect daarvan op
de mogelijkheden kapitaal op te halen en op Aegon's liquiditeit en
financiële situatie;
voda
2
-- verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van Aegon's
verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op
geboekte premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van
Aegon's verzekeringsdochters;

-- het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere
jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;

-- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage
rentestanden of snel veranderende rentestanden;

-- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de
EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

-- veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met,
bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten,
alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals
veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;

-- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd
Koninkrijk en de opkomende markten;

-- catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, zoals bijvoorbeeld
overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieen, die resulteren
in significante verliezen en die Aegon's bedrijfsvoering significant
kunnen ondermijnen;

-- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

-- veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico,
kortlevenrisisico, invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de
winstgevendheid van Aegon's verzekeringsproducten kunnen
beïnvloeden;

-- Aegon's verwachte resultaten zijn afhankelijk van complexe wiskundige
modellen die gebruikt worden voor berekeningen ten aanzien van de
financiële markten, het kortlevenrisico, het langlevenrisico,
alsmede andere dynamische systemen die onderhevig zijn aan schokken en
volatiliteit. Indien aannames of de modellen, ondanks alle controles om
de accuraatheid te waarborgen, later onjuist blijken, is het mogelijk dat
resultaten van verwachtingen afwijken;

-- het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico's heeft
ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;

-- veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het
algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat Aegon
verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de
commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen
van klanten;

-- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

-- vanwege complexe transacties binnen Aegon's bedrijfsvoering die sterk
afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie,
kunnen operationele risico's zoals onderbreking of uitval van een
computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen, data lekken,
cyber aanvallen, menselijke fouten, het gebrek aan bescherming van
persoonlijke gegevens, wijzigingen in operationele procedures of
inadequaat toezicht onder meer met betrekking tot derde partijen met wie
Aegon zaken doet invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en
daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon's cash flows en
bedrijfsresultaten hebben;

-- het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen,
beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals
het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte
resultaten en synergieën van overnames;

-- Aegon's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen,
efficiencyverbeteringen of andere initiatieven waar te maken om kosten te
besparen, en het cashoverschot, de omvang van het vreemd vermogen en de
vrije kasstromen te managen.

-- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

-- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht
wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon's werkwijze te
veranderen;

-- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of
belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van
of vraag naar Aegon's producten beïnvloeden;

-- gevolgen van het daadwerkelijk of eventueel (gedeeltelijk) opbreken van
de eurozone, gevolgen van een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de
Europese Unie en de mogelijke gevolgen van het vertrek van andere
lidstaten uit de Europese Unie;

-- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon's
activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen
en aan te houden, belastingpositie van Aegon's bedrijven, het
productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten
kunnen beïnvloeden;

-- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de pensioen-,
beleggings- en verzekeringsbedrijfstakken in de markten waarin Aegon
actief is;

-- (voorstellen voor) standaarden van supranationale organisaties, zoals de
Financial Stability Board en de International Association of Insurance
Supervisors, of veranderingen van dergelijke standaarden, die van invloed
kunnen zijn op de financiële toezichtregelgeving op regionaal (zoals
EU), nationaal of, met betrekking tot de Verenigde Staten op federaal of
statelijk niveau, of de toepassing daarvan op Aegon, met inbegrip van de
aanwijzing van Aegon tot Global Systemically Important Insurer (G-SII);
en

-- veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een
verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving,
vrijwillig of anderszins, die invloed kunnen hebben op Aegon's
gerapporteerde resultaten, eigen vermogen en de wettelijke
kapitaalsvereisten.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert, of mogelijk kwalificeert, als voorwetenschap in de zin van Artikel 7(1) van de Europese Verordening marktmisbruik (596/2014). Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

Bijlage

-- 20220811_PR Aegon_2Q results 2022_NL
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
voda
2
07:32
*Aegon Q2 verlies 348 miljoen, verwacht werd 118 miljoen euro
07:32
*Aegon Q2 operationeel resultaat 538 miljoen, verwacht werd 483 miljoen euro
07:32
*Aegon iets positiever gestemd
07:32
*Aegon Q2 solvabiliteit 214 procent, verwacht werd 200 procent.
07:31
*Aegon verlies voor belasting KW2 EUR435 mln
07:31
*Aegon nettoverlies KW2 EUR348 mln
Jestbread
0
Mixed bag wel. Dividend en solvabiliteit goed, netto verlies is natuurlijk nooit goed, ondanks dat het met name door een one-off komt. Pijn lijkt hierin wel in een vroeg stadium genomen.
buf
0
quote:

Jestbread schreef op 11 augustus 2022 07:47:

Mixed bag wel. Dividend en solvabiliteit goed, netto verlies is natuurlijk nooit goed, ondanks dat het met name door een one-off komt. Pijn lijkt hierin wel in een vroeg stadium genomen.
Een one-off????
Het gaat al jaren zo.
voda
2
Aegon iets positiever gestemd
Flink verlies door rentehedges VS en eenmalige posten.

(ABM FN-Dow Jones) Aegon is iets positiever gestemd over de ontwikkelingen dit jaar, ondanks dat de winst flink onder druk stond. Dit bleek donderdag uit cijfers van de verzekeraar.

"De eerste helft van 2022 was voor beleggers één van de meest uitdagende periodes, doordat aandelenmarkten de slechtste start van het jaar beleefden in meer dan vijf decennia. De volatiliteit hield aan, terwijl centrale banken de rente verhoogden om de oplopende inflatie te beteugelen en de oorlog in Oekraïne aanhield. Tegen deze achtergrond hebben we goed gepresteerd, een bewijs van de kracht van onze strategie", zei CEO Lard Friese in een toelichting.

Aegon verwacht dit jaar een operationele kapitaalaanwas van 1,4 miljard euro, waar eerder werd gemikt op 1,2 miljard euro. Ook verwacht de verzekeraar een totale vrije kasstroom over de periode 2021 tot 2023 van ten minste 2,2 miljard euro. Dat is beduidend meer dan de 1,4 tot 1,6 miljard euro waar tijdens een beleggersdag in 2020 nog op werd gerekend.

In het afgelopen kwartaal kwam het verlies uit op 348 miljoen euro tegen een winst van 849 miljoen euro een jaar eerder. Aegon wees op eenmalige lasten en een niet-economisch verlies op rente-hedges in de VS.

Het operationeel resultaat liep met 11 procent terug tegen constante wisselkoersen tot 538 miljoen euro. Opbrengsten van kostenbesparingen, groei-initiatieven en gunstige verzekeringsresultaten zijn volgens de verzekeraar meer dan tenietgedaan door lagere fee inkomsten door lagere aandelenmarkten en door lagere beleggingsinkomsten.

Analisten mikten op een veel kleiner verlies van 118 miljoen euro. Het operationeel resultaat viel wel mee, gezien de consensus mikte op 483 miljoen euro.

De solvabiliteit kwam uit op 214 procent, waar de consensus 200 procent voorzag.

Er zat eind juni 1,68 miljard euro in kas tegen 1,39 miljard een jaar eerder en 1,82 miljard in het eerste kwartaal, ondanks de impact van de eerder aangekondigde schuldaflossing en aandeleninkoop. Het derde deel van het inkoopprogramma begint in oktober. Analisten voorzagen een resultaat van 1,59 miljard euro.

De vrije kasstroom trok op jaarbasis aan van 175 tot 318 miljoen euro.

Het interim-dividend stijgt met 0,03 tot 0,11 euro per aandeel, dankzij de aanhoudende groei van de vrije kasstroom, aldus Aegon.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999
Dividend Hunter
2
Update 11 augustus 2022: Aegon keert een interim-dividend 2022 uit van 0,11 euro per aandeel. Het dividend is - zoals te doen gebruikelijk - naar keuze van de aandeelhouder in aandelen dan wel contanten (keuzedividend).

Ex-dividenddatum: 23 augustus 2022

Keuzeperiode: 25 augustus t/m 14 september

Betaalbaarstelling: 21 september 2022

Voor de complete & actuele dividendkalender 2022: www.dividendinfo.nl/
2012 dewegomhoog
0
Ziet er goed uit op die eenmalige lasten na . De rest is gewoon erg goed. Eens kijken hoe beleggers deze cijfers ontvangen ik ben benieuwd ?
upsidedown
1
Verzekeraar Aegon heeft het tweede kwartaal van 2022 afgesloten met een verlies van 365 miljoen euro. De onderneming kampte vooral met stijgende herverzekeringspremies in de Verenigde Staten.
Verzekeraars sluiten een herverzekering af om de eigen risico's af te dekken. Aegon-topman Lard Friese spreekt van een eenmalige last en benadrukt dat het bedrijf ondanks de turbulente tijden goed heeft gepresteerd.
----------
Het verhaal van aegon. Wat was t makkelijk geld verdienen 22 jaar terug en daarvoor voor de verzekeraars.
2012 dewegomhoog
1
Laat Lard maar schuiven. Eenmalige lasten zijn ruis op de lijn volgens Lard , en de beleggers denken er precies zo over. De operationele cijfers zijn buitengewoon goed.
BiologischeBanaan
0
quote:

SDV70 schreef op 11 december 2021 14:30:

Aegon wordt de briljant van de AEX in 2022
Soms moet je geluk hebben: gisteren Ahold en vandaag Aegon :-)
Dan heb ik het maar niet over PostNL en Fugro :-(
Spanki
0
Jacob Schoenmaker van RTLZ adviseert zelfs om Nat.Ned. om te ruilen in Aegon!!
Mooier kun je het niet krijgen, tevens dankzij solvabilteitspers. naar 214%
sander1988
0
huseman1
0
4.669 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... 230 231 232 233 234 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 25 nov 2022 17:35
Koers 4,704
Verschil +0,022 (+0,47%)
Hoog 4,718
Laag 4,666
Volume 5.939.899
Volume gemiddeld 7.777.307
Volume gisteren 7.082.238

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront