Morefield Group « Terug naar discussie overzicht

Morefield 2022 (de nieuwe avonturen)

20 Posts
Arie S
0
koers is € 0318 gesloten op 31 dec 2021. Kijken waar de koers naar toe gaat . ik zelf vind het een vaag fonds maar toch leuk om te volgen.
muskie
0
Max
0
Mijn interesse in Almunda Professionals bracht mij ook bij deze aandeelhouder en zie dat hier een oplopende koers is en dat forumlid hardcoreholland denkt aan komende nieuws bericht? is dat een gedachte voor de komende update van Almunda Professionals want andere belangen zijn hier niet.
[NL]HardcoreHolland
1
Kort gezegd is Morefield een lege beurshuls met een belang van 30% in Almunda (toen ter tijd Novisource).

Met nieuws doel ik eigenlijk op een lang verwacht (gehoopt) bericht over een invulling van de lege beurshuls, bijvoorbeeld door een ander, nog niet beursgenoteerd, bedrijfje van Value 8, bv Kersten.

(Almunda, MKB, Morefield, IEX, Sucraf, Value 8, allemaal dezelfde aandeelhouders, het web van Peter Paul de Vries) ;)
marcello106
0
Uitstekende resultaten Almunda in overgangsjaar 2021
Almunda Professionals N.V. heeft in 2021 belangrijke stappen gezet om haar ambities op lange termijn te realiseren. Waar voor veel vennootschappen een dergelijk transitiejaar gepaard gaat met grote buitengewone lasten en lagere winsten, heeft Almunda in 2021 juist een recordresultaat weten te realiseren. Novisource (consultants en interim professionals) was in 2021 nog de enige activiteit van Almunda. Dankzij de goede prestaties van Novisource steeg de omzet van Almunda met ruim 7 procent van 12,6 naar 13,5 miljoen euro. De EBITDA kwam uit op het recordniveau van 2,03 miljoen euro en de nettowinst bedroeg 1,28 miljoen euro. Die resultaten zijn nog gedrukt door 0,15 miljoen euro aan bijzondere (juridische) lasten.
Aan de ambitie om een grotere schaal te bereiken, is in 2021 invulling gegeven. Dankzij een drietal volgtijdelijk uitgevoerde stappen staat er nu, ten opzichte van een jaar geleden, een groter en kansrijker bedrijf. De eerste stap was de wijziging van de aandeelhoudersstructuur, waarbij Value8 het belang overnam van drie grootaandeelhouders van (toen nog) Novisource NV. De tweede stap was de wijziging van de statuten, waarin de naamswijziging naar Almunda Professionals was opgenomen. Nu heeft een naamswijziging op zich geen grote impact, maar in dit geval wel. Almunda Professionals streeft naar uitbreiding van de activiteiten met nieuwe verticals en versterking van de activiteiten met add-on acquisities. De derde stap gaf daaraan invulling: de goedkeuring van de voorgenomen overname van PIDZ, een platform dat opdrachtgevers en zelfstandige professionals in de zorg met elkaar verbindt. Na de goedkeuring door de AVA is die stap begin 2022 geëffectueerd.
RESULTATEN
? De omzet steeg in 2021 met 7,2 procent van 12,6 miljoen naar 13,5 miljoen euro.
? De Recurring EBITDA steeg van 1,15 miljoen naar 2,03 miljoen euro, een stijging van 77%. ? De bijzondere posten bedroegen 0,15 miljoen euro negatief.
? De nettowinst verdubbelde van 0,60 miljoen euro naar 1,28 miljoen euro.
marcello106
0
Morefield behaalt 451.000 euro nettowinst in 2021.


Morefield Group NV heeft over 2021 een positief resultaat behaald van 451.000 euro (2020: 11.000 euro). De nettowinst per aandeel steeg van 0,1 eurocent naar 2,8 eurocent in 2021. In 2021 verdubbelde het eigen vermogen van Morefield van 2,06 naar 4,05 miljoen euro. Per aandeel steeg het eigen vermogen van 16,5 naar 20,7 eurocent. Het positieve resultaat is te danken aan de (ongerealiseerde) koerswinst op de aandelen Almunda Professionals en de in 2021 genoten dividendinkomsten.
muskie
0
Mooie stijging aan de winstkant, waar doen ze het van;) niemand die de cijfers heeft gezien......
marcello106
0
quote:

muskie schreef op 9 mei 2022 13:24:

Mooie stijging aan de winstkant, waar doen ze het van;) niemand die de cijfers heeft gezien......
www.morefieldgroup.nl/wp-content/uplo...
groene appel
0
PERSBERICHT
Willemstad, 10 juni 2022


Morefield houdt AVA en bekijkt investeringsmogelijkheid

In aanvulling op het persbericht van 29 april jl. maakt Morefield Group bekend dat op 28 juni aanstaande de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering zal worden gehouden.

Morefield zal tijdens de vergadering een toelichting geven op haar strategie. Met het belang in Almunda Professionals opereert Morefield thans op het snijvlak van flexibele arbeid en gezondheidszorg. Het streven is erop gericht om in het verlengde daarvan verder te investeren.

Diverse aandeelhouders van Morefield hebben aangegeven dat zij gezondheidzorg als een interessante groeisector zien en dat zij het op prijs zouden stellen indien Morefield de mogelijkheid zou onderzoeken om een belang te nemen in Kersten Groep.

Kersten is een winstgevende totaalaanbieder in de medische hulpmiddelenmarkt met een omzet van circa 72 miljoen euro. Value8 NV, ook grootaandeelhouder van Morefield Group, houdt 96 procent van de gewone aandelen en 100 procent van de preferente aandelen van Kersten Groep.

De komende weken zullen de gesprekken worden voortgezet en zal bekeken worden of een voor Morefield interessante transactie kan worden gerealiseerd.

Morefield benadrukt dat op dit moment geen zekerheid bestaat dat tot definitieve overeenstemming kan worden gekomen. Indien overeenstemming kan worden bereikt zal een voorstel tot deelname in Kersten aan de aandeelhoudersvergadering van Morefield worden voorgelegd.


Morefield Group N.V.

www.morefieldgroup.nl
bik
0
groene appel
0
quote:

bik schreef op 10 juni 2022 16:14:

Zo groen is de appel niet,eerder ver over de datum. Weinig enthousiasme! grrrr.
heb de site van Morefield eens geopend maar een beetje groep 6 site waar weinig opstaat en enkele sub pagina niet werkt
Arie S
0
Morefield deelt mede dat een kleine onderhandse emissie heeft plaatsgevonden van 446.226 aandelen A van Morefield. De aandelen zijn geplaatst tegen een koers van 0,28 euro per aandeel. Daarmee is een bedrag van (afgerond) 125.000 euro gemoeid. Deze middelen zullen worden aangewend voor de betaling van de doorlopende kosten. Het uitstaande aantal aandelen komt na deze emissie uit op 20.000.000 aandelen, onderverdeeld in 9.150.000 aandelen A en 10.850.000 aandelen B.
DeZwarteRidder
0
Value8 verkoopt Kersten aan Morefield
02-09-2022 09:18 - Voor bijna 23 miljoen euro.

(ABM FN-Dow Jones) Investeringsbedrijf Value8 heeft Kersten Group voor 22,8 miljoen euro verkocht aan Morefield, het oude Headfirst Source Group. Dit maakten Value8 en Morefield, waarin Value8 een belang heeft van ongeveer 80 procent, vrijdagochtend bekend.

Het genoteerde Morefield financiert de transactie als volgt: een langlopende lening van 10,64 miljoen euro met een rentepercentage van 2,5 procent, 11,76 miljoen euro via een emissie van 42 miljoen aandelen Morefield en 0,4 miljoen euro met warrants.

Kersten is actief op het gebied van medische hulpmiddelen. In het persbericht van vrijdag werd voor Kersten over de eerste zes maanden van dit jaar een omzetstijging van 10 procent gemeld.

Kersten streeft naar een omzetgroei van 5 tot 10 procent per jaar en een ebitda-marge van minimaal 10 procent. Op basis van de huidige inschattingen wordt voor 2023 een winst per aandeel van tenminste 3 eurocent verwacht. Voor 2024 en 2025 wordt een winst per aandeel van tenminste 4 en respectievelijk 5 eurocent verwacht.

Op 15 september van dit jaar houdt Morefield een buitengewone aandeelhoudersvergadering, waarin de voorgenomen transactie ter goedkeuring aan de aandeelhouders wordt voorgelegd.

Door: ABM Financial News.
DeZwarteRidder
0
Value8 verkoopt Kersten: 8 vragen aan CEO Peter Paul de Vries

Door IEX Nieuws
op dinsdag 6 september 2022
Views: 1.536

Value8 verkoopt Kersten: 8 vragen aan CEO Peter Paul de Vries

Investeringsmaatschappij Value8 verkocht deelneming Kersten aan beursfonds Morefield, eveneens een meerderheidsdeelneming van Value8. CEO De Vries legt uit waarom.

1. Afgelopen vrijdag werd aangekondigd dat het beursgenoteerde Morefield – een 80%-deelneming van Value8 - hulpmiddelenleverancier Kersten overneemt van datzelfde Value8. Wat is de gedachte achter die stap?

"Morefield heeft al jaren de ambitie om een groeiend bedrijf te kopen. De outside-aandeelhouders van Morefield hebben in en buiten de aandeelhoudersvergadering het idee geopperd om Kersten over te nemen. Die mogelijkheid is onderzocht en nu mag de AVA stemmen over het voorstel."

2. Waarom is dat in het belang van Morefield-aandeelhouders?

"Morefield is een kleine beursvennootschap. Medio 2022 heeft Morefield een eigen vermogen van €4,6 miljoen en een halfjaarwinst van €0,3 miljoen. Met Kersten krijgen de aandeelhouders een aandeel in een groeiend bedrijf in de gezondheidszorg, een bedrijf dat de afgelopen jaren hard gegroeid is en de ambitie heeft om dat traject door te zetten. Dat betekent meer perspectief op waardegroei."

3. Wordt Morefield daardoor aantrekkelijker voor beleggers?

"Dat moeten beleggers zelf bepalen., Maar het is een feit dat er weinig beursfondsen in de healthcare-sector in Nederland zijn die ook gezond winstgevend zijn. Dat betekent dat er een mogelijkheid bij is gekomen. Kersten groeit, profiteert van de vergrijzing en wordt uitstekend gemanaged."

4. De prijs die Morefield betaalt ligt flink boven de boekwaarde. Betaalt Morefield niet teveel?

"Eind juni 2022 stond het belang in Kersten voor €15 miljoen in de boeken. Maar het is duidelijk dat we het bedrijf daar niet voor willen verkopen. Wie de beoogde koopsom afzet tegen de omzet van €72 miljoen, de EBITDA-marge van 10% en het groeipotentieel, zal constateren dat Morefield geen overspannen multiple betaalt. En uiteindelijk mogen de aandeelhouders Morefield zelf stemmen."

5. Wat zijn de gevolgen voor het bedrijf Kersten zelf?

"Kersten heeft een ambitieus management. Ze zijn als groeiende speler actief in vier segmenten van de hulpmiddelenmarkt. Dat betekent ook dat er acquisities worden gedaan om te groeien. In 2021 waren dat er twee – Full Mobility en BSO - en recent is WmoSolutions in Zoetermeer overgenomen. Het is een enorm voordeel om bij een overname of fusie eigen beursgenoteerde aandelen te kunnen gebruiken voor de financiering. De beursnotering is zo een groeiversterker voor Kersten."

6. Een transactie tussen twee vennootschappen waarin Value8 meerderheidsaandeelhouder is. Hoe werkt dat?

"Regel 1 bij zo’n transactie is: wees er transparant over. Er is een circulaire gepubliceerd waarin zeer uitgebreide informatie wordt verschaft. Wij raden aandeelhouders Morefield aan om die circulaire goed te lezen. Ook aan het belang van Value8 wordt aandacht besteed. Bottom line is dat de transactie goed is voor Morefield én voor Kersten. Het is een voorrecht om daaraan te mogen meewerken."

7. De transactie valt in een ongunstig beursklimaat. Had Morefield niet beter kunnen wachten?

"Dat was niet aan de orde. In juni 2022 is aangekondigd dat Morefield een belangname in Kersten zou onderzoeken. Dat onderzoek leidde tot de conclusie dat de transactie een win-win situatie zou opleveren. Er is een evenwichtige structuur gecreëerd en nu mogen de Morefield-aandeelhouders zich er over uitspreken. Daarna vindt de overname plaats. Vanaf dat moment heeft Kersten een extra troef in handen om de groei aan te jagen."

8. Voor welk soort beleggers is dit aandeel interessant?

"Morefield blijft – ook na de overname van Kersten – een smallcap. Dus zullen vooral smallcapbeleggers naar dit aandeel kijken. Verder is Kersten een voorloper op het gebied van duurzaam ondernemen. 10 procent van de medewerkers heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien loopt Kersten voorop met een zeer hoog percentage hergebruik van hulpmiddelen en onderdelen. Circulair werken zit in het DNA. Voor beleggers met een ESG-focus is dat een extra troef."
20 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 25 nov 2022 17:18
Koers 0,319
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 0,000
Laag 0,000
Volume 0
Volume gemiddeld 4.281
Volume gisteren 3.399

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront