ageas « Terug naar discussie overzicht

Ageas 2022

293 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » | Laatste
Tonydwi
0
quote:

Jonathanvm schreef op 15 augustus 2022 11:18:

Ik begrijp dat interim dividend toch niet helemaal, is dat gewoon een voorschot op het dividend van volgend jaar of is dat een éénmalige extra uitkering?

Komt er ook voor dit interim dividend een ex-dividend datum of keren ze uit aan iedereen die dit jaar het dividend van 2021 ontvangen heeft?
Interimdividend is een voorschot op het uiteindelijke dividend. Dit dividend wordt al voor afsluiting van het boekjaar uitgekeerd. Het management van het bedrijf gaat vaak tot deze actie over wanneer er gedurende het boekjaar blijkt dat het huidige boekjaar afgesloten gaat worden met een grote winst. Het management wil hiermee de aandeelhouders vertrouwen geven en het is tevens een signaal dat het goed gaat met een bedrijf. Dus nu maar hopen dat het dividend in 2023 verhoogt wordt.
Maar voor LT beleggers in Ageas komt dat goed uit is een voorschot voor 2023.
voda
0
PERSBERICHT: Gereglementeerde informatie - Ageas en Schroders plc: Transparantiekennisgeving
Schroders plc informeerde Ageas op 19 augustus 2022, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat zijn belang op 17 augustus 2022 de statutaire drempel van 3% van de door Ageas uitgegeven aandelen heeft overschreden en nu 3,20% bedraagt.

* artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met bijna 200 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt zo'n 40.000 werknemers en in 2021 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 40 miljard (alle cijfers tegen 100%).

Bijlage

-- Lees het volledige persbericht
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
arconati
0
Athene
0
Ageas sluit Fortis-schikking af
25/08/22 om 19:15 - Bijgewerkt om 19:30
Bron: Belga

Ageas heeft de laatste schijven van de Fortis-schikking uitbetaald. Het dossier is daarmee op een handvol eisers na afgesloten, zo maakte de verzekeraar - de erfgenaam van de teloorgegane bank - donderdag bekend.

De Fortis-beleggers krijgen een vergoeding omdat ze destijds misleid werden door het management van de bank. In 2008 ging Fortis over de kop tijdens de financiële crisis. Achteraf bleek de overname van de Nederlandse bank ABN Amro, in de periode voor het losbarsten van de bankencrisis, een grote factor bij de ondergang. Een rechter in Amsterdam zette in juli 2018 het licht op groen voor de schikking.

Alles samen verdeelde Ageas 1,3 miljard euro over de zowat 279.000 geldige claims. Daarmee is het dossier 'voor zo goed als alle claimanten' afgesloten. Er lopen wel nog enkele tientallen geschillen waarvoor Ageas extra provisies aanlegde om te vermijden dat ze de afronding van de dossiers van de andere eisers zouden ophouden.
arconati
0
Kan aub gestopt worden met het dubbel posten van zaken die iedereen weet ofwel compleet bijzak zijn?
Grobert
0
Ik meend dat iemand op deze site op zoek was naar een bevestiging van een eventueel voorschot op het dividend 2022... hieronder, alhoewel in het frans, een artikel verschenen in Echo in augustus 2022

Ageas va verser pour la 1?? fois un acompte sur dividende

Le groupe Ageas confirme son objectif de bénéfice net d'un milliard pour 2022. ©BELGA
Michel Lauwers - 10 août 2022 07:45

La maison mère d'AG Insurance a progressé dans tous ses segments et marchés au premier semestre et battu les attentes des analystes.

Ageas a battu les attentes des analystes au premier semestre et a décidé d'octroyer un acompte sur dividende à ses actionnaires. L'assureur a réalisé un bénéfice de 563,4 millions d'euros sur les six premiers mois, en progression de 39% sur un an et supérieur de 60 millions au consensus des 13 analystes (médiane) compilé sur son site. Le résultat net hors héritage de Fortis s'est établi à 456 millions à fin juin, contre 463,3 millions au premier semestre 2021. Le conflit en Ukraine n'a pas impacté ses opérations.

L'encaissement de primes du groupe a progressé de 5% à 9 milliards d'euros sur le semestre. Et l'on retrouve le même taux de progression dans ses segments vie et non-vie (5%), à 6,3 et 2,7 milliards respectivement. Toutes les régions ont enregistré de bons résultats commerciaux. La Chine et la Belgique ont particulièrement bien performé en assurance vie, la Belgique, le Portugal et l'Asie en non-vie.

En assurance dommages, le ratio combiné (rapport entre les coûts et les primes) d'Ageas s'est établi à 94,9% avec un impact de 5 points de pourcentage dû aux intempéries en Belgique (tempête) et au Royaume-Uni.

Perspectives positives
Fort de ces performances, Ageas se dit confiant qu'il va réaliser un bénéfice net de 1 milliard pour l'exercice entier, comme annoncé précédemment. "Sous réserve de l'impact d'évolutions extrêmement négatives sur les marchés financiers", précise-t-il dans le communiqué.

Il s'autorise en outre à renforcer son engagement de croissance du dividende dans le cadre de sa stratégie pluriannuelle "Impact 24": il avait annoncé un dividende progressif de 1,5 à 1,8 milliard sur la durée du plan, à 2024. À présent, il table sur une croissance moyenne du dividende par action de 6 à 10% sur les trois ans.

Dans cette perspective, son conseil d'administration a décidé de verser un acompte sur dividende brut en espèces de 1,5 euro par action. C'est une première pour le groupe, qui avait privilégié jusqu'ici les rachats d'actions.
Tonydwi
0
En hier de vertaling in het Nederlands. Ageas zal betalen voor de 1?? maal een interim-dividend

De Ageas-groep bevestigt zijn nettowinstdoelstelling van één miljard voor 2022. ©BELGA
Michel Lauwers - 10 augustus 2022 07:45

Het moederbedrijf van AG Insurance boekte in het eerste halfjaar vooruitgang in al zijn segmenten en markten en overtrof de verwachtingen van analisten.

Ageas overtrof de verwachtingen van analisten in het eerste halfjaar en besloot een interim-dividend uit te keren aan zijn aandeelhouders. De verzekeraar maakte in de eerste zes maanden een winst van 563,4 miljoen euro, een stijging van 39% over een jaar en 60 miljoen meer dan de consensus van 13 analisten (mediaan) die op haar site werd verzameld. De nettowinst exclusief erfenissen van Fortis bedroeg eind juni 456 miljoen, vergeleken met 463,3 miljoen in de eerste helft van 2021. Het conflict in Oekraïne had geen impact op de activiteiten.

De inning van groepspremies steeg in de loop van het halfjaar met 5% tot 9 miljard euro. En we vinden hetzelfde groeipercentage in het leven- en schadesegment (5%), respectievelijk 6,3 en 2,7 miljard. Alle regio's boekten goede commerciële resultaten. China en België presteerden vooral goed in levensverzekeringen, België, Portugal en Azië in niet-leven.

In schadeverzekeringen bedroeg de combined ratio (verhouding tussen kosten en premies) van Ageas 94,9% met een impact van 5 procentpunten als gevolg van het slechte weer in België (storm) en in het Verenigd Koninkrijk.

Positief vooruitzicht
Voortbouwend op deze prestatie heeft Ageas er vertrouwen in dat het voor het volledige jaar een nettowinst van 1 miljard zal behalen, zoals eerder aangekondigd. "Onder voorbehoud van de impact van extreem negatieve ontwikkelingen op de financiële markten", zei hij in de verklaring.

Het machtigt zichzelf ook om zijn toewijding aan dividendgroei te versterken als onderdeel van zijn meerjarige "Impact 24"-strategie: het had een progressief dividend aangekondigd van 1,5 tot 1,8 miljard gedurende de looptijd van het plan, tot 2024. Nu verwacht hij een gemiddelde groei van het dividend per aandeel van 6 tot 10% over de drie jaar.

In dit perspectief heeft de raad van bestuur beslist om een ??interim brutodividend in contanten van 1,5 euro per aandeel uit te keren. Dit is een primeur voor de groep, die tot dusver de voorkeur gaf aan de inkoop van eigen aandelen.
Tonydwi
0
quote:

arconati schreef op 24 augustus 2022 21:36:

Heeft iemand al een bijkomende storting gezien nav de fortisclaims?
Bij mij is er €8 op de rekening gekomen.
jowi
0
quote:

arconati schreef op 24 augustus 2022 21:36:

Heeft iemand al een bijkomende storting gezien nav de fortisclaims?
Ja, half augustus ontvangen
voda
0
Advies van Société Générale over Ageas
Beurshuis Société Générale
Aandeel Ageas
Datum 13 september 2022
Advies Houden
Koersdoel 42,00 EUR

Detail advies
(Trivano.com) - Op 13 september 2022 brengen de analisten van Société Générale het beleggingsadvies "houden" uit voor Ageas (AGS; ISIN: BE0974264930).

Het koersdoel wordt door de analisten vastgelegd op 42,00 EUR.
arconati
0
Volgens Société Generale is Ageon te verkiezen boven Ageas. Wanneer ik op marketscreener kijk naar de periode tss 2017 en schattingen tot 2024 zie ik bij Aegon dalende cijfers en bij Ageas stijgende cijfers. Wat zich ook vertaalde in stijgende dividenden bij Ageas en dalende dividenden bij Aegon. Als ik de koersprestatie over de laatste 5 jaar bekijk is Ageas 5% gestegen en Aegon hetzelfde gebleven. Maar Ageas keerde in die periode totaal nettodividend uit van 25%, terwijl dat voor Aegon slechts 14% was.
Daan 008
0
Kijk even naar onderstaande links
Voor de nettowinst (verlies) 2023 en bijgevolg ook naar koers/winst-verhouding 2023
Komt het door de winst verwachtingen of...?

Aegon
be.marketscreener.com/koers/aandeel/A...

Ageas
be.marketscreener.com/koers/aandeel/A...
foexie
0
Ik snap de afstraffing niet goed. Zeker niet wanneer je het vergelijkt met Aegon, NN, ASR etc.
Daan 008
0
eindveiling beurskoers van laatste koers (17u30) 39.65 up naar 39.75 (17u35)
verhandeld aantal aandelen in de eindveiling = 766,090

totaal aantal verhandelde aandelen vandaag = 1.122.554

Is dit goed of ..... nieuws??
Athene
0
21.04 – Ageas wil Frankrijk verlaten
Volgens Bloomberg bereidt Ageas een exit uit Frankrijk voor. De verkoop zou zo’n 330 miljoen euro opbrengen. Ageas Frankrijk is nog een restant van het vroegere Fortis.
Becb
0
Alles lijkt weer in de uitverkoop (heb nog geen positie).
Is er iets gezegd over het volledige dividend? Eind oktober is er 1.5 euro interimdividend, maar kunnen we ervan uitgaan dat over het hele jaar 3 euro wordt uitgekeerd? Of hoe werkt dit meestal?
Vorig jaar was het 2.75; 3 euro zou meer dan 9% meer zijn.

Indien het 3 euro wordt, dan zitten we nu al aan 8% bruto... Ik overweeg een eerste positie
arconati
0
Id. Er was veel werk gestoken in een plan voor de volgende drie jaar. Daarin werd voorzien dat het dividend over die drie jaar samen, met 20% zou stijgen. Maar dat plan werd gemaakt voor de grote inflatie. Polisen worden uiteraard geïndexeerd. Het moet dus mogelijk zijn een geïndexeerde coupon uit te keren, zelfs bovenop de voorziene groei. Het management ziet dat niet zo, maar ik verwacht toch dat het dividend gelijke tred zal houden met de inflatie. Dus een grotere stijging dan de voorziene stijging van 20% tegen 2025. Mijn redenering is dat de opbrengst 8% bruto is, maar met indexering en groei veel hoger. Over 10 jaar 6€ is zeker mogelijk. De koers kan nog heel lang heel laag blijven, ook met WDP heeft het 15 jaar geduurd eer de koers echt begon te stijgen. Zelfs met de huidige koersval beloopt mijn samengesteld rendement op WDP 15% sinds 2000. ik zie in Ageas hetzelfde, op LT wel te verstaan.
Daan 008
0
Was de planning niet van €2.75 naar €2.95(boekjaar 2022) vervolgens €3.15(boekjaar 2023) en voor het boekjaar 2024 in 2025 een dividend van €3.35
voda
0
Advies van Keefe, Bruyette & Woods over Ageas
Beurshuis Keefe, Bruyette & Woods
Aandeel Ageas
Datum 05 oktober 2022
Advies Market underperform
Koersdoel 41,50 EUR

Detail advies
(Trivano.com) - Op 5 oktober 2022 brengen de analisten van Keefe, Bruyette & Woods het beleggingsadvies "market underperform" uit voor Ageas (AGS; ISIN: BE0974264930).

Het koersdoel wordt door de analisten vastgelegd op 41,50 EUR.
293 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 2 jun 2023 17:35
Koers 38,640
Verschil +1,300 (+3,48%)
Hoog 38,680
Laag 37,610
Volume 0
Volume gemiddeld 394.959
Volume gisteren 283.409

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront