Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Stikstof een non probleem?

56 Posts, Pagina: 1 2 3 » | Laatste
jonas
3

Het lijkt mij allemaal zeer overdreven gedoe van de groene wereld reddende maffia. Gaat er in feite om wat dan die zgn oorspronkelijke natuur dan zou zijn.
Kan dat zelf niet precies bepalen, maar wel vreemd in Nederland een stikstofprobleem , maar over de grens houdt het ineens op.

Overigens ben ik het wel eens met nu flink lenen door de overheid. Anders worden we gewoon dubbel genaaid door de Zuidelijke spenders dus doe maar en dan kunnen we later die fondsen wat omkatten.

Belachelijk die discussie in de Kamer nagenoeg alleen over AOW dat met een paar miljard nog geen 10% is van al die klimaat en stikstofmiljarden. Wel terecht nog iets over Wilders die zich toch terecht niet happy voelt bij Moslimbroederin bij D'66 en beleidsadviseur Hofstad die de VVD zo nodig gewenst achtte. Had de VVD en D'66 echt geen anderen kunnen vinden?

"Stikstofcrisis is een door ambtenaren gecreëerd probleem

Ronald Plasterk

16 dec. 2021 in COLUMNS
N in de tweede regel is stikstof.

H is waterstof, He is het edelgas helium; in de tweede regel staat voor C koolstof, N stikstof en O zuurstof. Stikstof en zuurstof samen vormen 99 procent van wat we inademen, maar dat is niet de reden dat er een aparte minister voor komt (plus miljarden aan uitgaven). Er is een andere reden, de stikstofcrisis, maar die crisis bestaat niet. Het is een bureaucratische werkelijkheid, een door ambtenaren gecreëerd probleem.

Het is goed om te beginnen met een kaartje van Nederland en buurlanden waarop het stikstofoverschot met rode kleur zichtbaar is, en de gebieden zonder overschot groen. Wat dan opvalt, is dat de grens tussen groen en rood heel precies de landsgrens tussen Nederland en Duitsland is. Je kunt de contouren van Twente en de Achterhoek goed herkennen. De zogeheten stikstofcrisis bestaat alleen in Nederland! Dat geeft te denken, want zou de chemische stof stikstof zich zo precies aan de landsgrenzen houden? Dit wijst er al op dat er chemisch niets aan de hand is, maar dat er een bestuurlijke kwestie speelt.

Arme bodem

De kern is dit. Er zijn gebieden met een rijke bodem, en gebieden met een arme bodem. Rijke bodem betekent dat er allerlei planten kunnen groeien, arme bodem betekent schrale grond waarop weinig groeit. De rijkdom wordt vooral bepaald door nitraat en ammoniak, dat zijn chemische verbindingen van N, stikstof. Biologen spreken van ’eutrofiëring’, verrijking, als een schrale omgeving wordt omgezet in een rijke. Als een hond in de sloot poept, is er eutrofiëring van die sloot, want daar kunnen plantjes van groeien.

Ook nog voor de achtergrond: Nederland kent geen vrije natuur. We hebben een parkenlandschap, honderd procent aangelegd. De bossen, de weiden, de heidegebieden. Alleen de Noordzee is vrije natuur, maar die wordt nu door de windindustrie omgebouwd tot industrieterrein.

In bestuurlijk Nederland is er Staatsbosbeheer, dat verantwoordelijk is voor het planten en onderhouden van bossen; daarbinnen is er ook een thema ontbossing. In een onbewaakt ogenblik is er door het Rijk een enorme serie heel kleine snippertjes Natura 2000-gebieden aangewezen. Doordat die snippertjes zo klein zijn, en doordat Nederland dichtbevolkt is, krijg je veel eerder overschrijdingen dan in buurlanden.

Brusselse regels

Bovendien zijn de normen strenger gesteld. Brusselse regels werken vervolgens zo dat het elk land vrijstond om aan te wijzen wat men wilde, maar een aanwijzing kan nooit meer ongedaan gemaakt worden. In die Natura 2000-gebieden, die dus de verklaring zijn van de rood-groene landsgrenzen, is vastgelegd dat – als iets op het moment van aanwijzen arme grond was, heidegrond – dat voor eeuwig zo moet blijven, en er desnoods ontbost moet worden. Wat bos is, moet bos blijven.

Als je zou willen herleiden waarom het ene stuk ooit gekapt is tot heide en het andere beplant is tot bos zou je uitkomen bij Downton Abbey-achtige gezelschappen die in de achttiende of negentiende eeuw besloten dat iets een jachtgebied zou moeten worden voor korhoenen (alle bomen weg), of juist voor reeën (vol zetten met bomen, waardoor spechten fladderen waar voorheen het korhoen waggelde). De specht en het korhoen zijn allebei mooie vogels. Bos en hei zijn allebei mooie landschappen. Je kunt niet zeggen dat de ene biotoop meer natuurlijk is of meer waardevol dan de andere. De Veluwe, heel mooie natuur, dankt zijn bestaan aan houtkap voor Amsterdam.

De hele discussie over wat natuurlijk is in Nederland is hopeloos. Was het natuurlijk dat er groot wild in de Oostvaardersplassen van de honger lag dood te gaan? Als een schaap wordt doodgebeten door een wolf, is dat minder erg dan een rituele slacht? Voor het schaap maakt het niet uit. Dit zijn eindeloze discussies: in Nederland is niets natuurlijk. We leven in een aangeharkt land en zijn zelf verantwoordelijk voor hoe we het inrichten.

Misverstand

We zijn oliedom bezig als we op de ene plaats bossen aanleggen ter wille van de CO2, en op andere plaatsen ten koste van extreem veel geld proberen te voorkomen dat er bossen gaan groeien. Ons land als geheel kent geen stikstofcrisis, net zomin als onze buurlanden, waar ze er nog nooit van gehoord hebben. De stikstofuitstoot is in Nederland sinds de jaren negentig meer dan gehalveerd. De stikstofcrisis is een bestuurlijk gecreëerd probleem, en kan alleen bestuurlijk opgelost worden. Je kunt in plaats van een minister van N beter een minister aanstellen die het misverstand doorziet, en Brussel gaat vertellen dat Nederland de Natura 2000-gebieden zal heroverwegen. Een andere redelijke en houdbare oplossing is er niet.

Dit is niet een politiek links of rechts onderwerp; de nieuwe Duitse regering met sociaaldemocraten kent geen stikstofcrisis en besteedt er geen miljarden aan."

Groet, Jonas
jonas
2

Echt belachelijk dat hysterisch gedoe over Stikstof! Heb net nog mijn plantjes wat extra stikstof gegeven en ja is er voor import van Russisch gas niet een stikstoffabriek nodig voor vervanging eigen gas die weer zoals gebruikelijk bij Rutte achterloopt of zal mislukken.

Idee om eigen gas te vervangen door Russisch gas is al idioot, maar dat is andere discussie.

Ik verschil met Ronald van mening op ander punt. Ik vind dat we nu wel flink miljarden moeten lenen! Op het zinkend EU schip als beste jongetje zonder reddingsgordel blijven zitten lijkt mij een dom idee. Maar goed waardering voor Ronald!

De Kamer doet er goed aan het stikstoffonds kleiner te maken

Door Ronald Plasterk

Gisteren, 19:24 in COLUMNS

In het regeerakkoord voor Rutte-IV is 25 miljard euro uitgetrokken voor een fonds voor het stikstofprobleem. Het is bekend dat politici zich niet interesseren voor geldbedragen die hoger zijn dan de hypotheek die ze op hun eigen huis hebben. Daarboven is alles 'veel'. Een stikstoffonds van 25 miljoen in plaats van 25 miljard hadden ze ook goed gevonden. Miljoen of miljard, wat zou het?

Om het invoelbaar te maken: een miljoen seconden is twaalf dagen, een miljard seconden 32 jaar, het verschil tussen een kerstvakantie en bijna een half mensenleven.

Een andere manier om de grootte van het stikstofbudget inzichtelijk te maken is te kijken hoeveel de burger eraan betaalt. Er zijn 13 miljoen belastingplichtigen, dus afgerond betaalt ieder van hen € 2000, handje contantje. Als het budget € 25 miljoen was geweest had het iedereen twee euro gekost. Dat zijn gigantische bedragen. Een derde manier: de totale jaarlijkse begroting voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waarvan de scholen en universiteiten plus de cultuur betaald worden, is 46 miljard euro (dit fonds is eenmalig, maar het geeft een indruk van de grootte). Nog anders: dit bedrag is tien keer zoveel als wat nodig is om de koppeling tussen AOW en minimumloon te herstellen.

Natura2000-gebiedjes

Anders dan het stikstofprobleem wordt CO2-uitstoot wereldwijd als problematisch gezien; ook in China worden kerncentrales aangelegd om de CO2-uitstoot te verminderen. Als je daarentegen in Duitsland op straat zou vragen naar hun stikstofprobleem, dan zouden ze je raar aankijken, en de Duitsers bestemmen er zeker geen tientallen miljarden voor. Als politiek hoofdonderwerp bestaat het alleen in Nederland. Een kaartje waarop gebieden met hoge stikstof rood getekend zijn en lage stikstof groen, laat een haarscherpe grens zien tussen Duitsland en Nederland.

De reden is dat Nederland heel veel Natura2000-gebiedjes heeft aangewezen en de norm voor stikstofuitstoot uitzonderlijk laag heeft vastgesteld. De uitstoot van stikstof in Nederland is sinds 1990 niet toegenomen, die is juist driemaal verlaagd! Ik schreef het eerder: een ambtelijk gecreëerd schijnprobleem. Voor wie meer wil weten zijn de artikelen van mijn oude schoolgenoot, de fysicus Arnout Jaspers, het lezen waard.

'Doorwoekerende bramen'

Op deze boude stelling kreeg ik reacties. Als mijn collega-biologen spreken let ik goed op. Zo stond er een mooi stuk in de Stentor. "De Veluwe met zijn rijke afwisseling van bossen, heide en horizonten.. [maar] op een bospad bij Loenermark zie je dode eiken. Nu het herfst is valt het niet zo op. Kom in het voorjaar maar eens terug. Dan zie je dat de levende bomen niet zo vitaal zijn. Ze dragen minder blad in hun kroon." Ook beklaagde iemand zich dat hij bij wandelingen steeds meer 'doorwoekerende bramen' tegenkwam.

Het is vast zo dat er eiken staan op de Veluwe waar het niet goed mee gaat. Er volgden overigens reacties dat het waarschijnlijker is dat deze bomen last hebben van zwavel, want eikenbomen hebben op zichzelf geen last van stikstof.

Tapuiten

Vaststaat dat op de Veluwe het aantal tapuiten afneemt. Ik moet bekennen dat, hoewel ik in mijn eerste jaar biologie een goed cijfer voor de vogelexcursie had, ik het moest nazoeken, maar de tapuit (of vliegenvanger) is een op de grond levende vogel van duinen en heidevelden. Ze overwinteren op de Afrikaanse savannen. Tapuiten, aldus de Vogelbescherming, hebben last van de 'vergrassing van heide, wat leidt tot een gebrek aan open zandige plekken'. Inderdaad kan de uitstoot van stikstof leiden tot begroeiing van zandige grond, eerst met gras en uiteindelijk bos. Het goede nieuws is dat de tapuit nog wel broedt in de duinen.

Bij dit alles moeten twee dingen worden aangetekend. Allereerst was de Veluwe vroeger bos. Het kappen van haardhout voor Amsterdam heeft er stikstofarme zandgrond van gemaakt. Dus 'natuurlijk' was het broeden van de tapuit op de Veluwe nooit. Met de criteria van nu zou de broedende tapuit destijds als ongewenste exoot gezien zijn, wiens komst liet zien dat de rijke bosgrond helaas aan het verarmen was. Je kunt er heel panisch over doen dat vier eeuwen later sommige stukken zandgrond weer terugveranderen in bos, je kunt boos zijn dat je tijdens je wandeltocht bramen tegenkomt, maar je moet toch toegeven dat we elders enorm ons best doen om meer bomen te planten. En bramen kunnen plukken tijdens je wandeling, is dat echt zo erg?

Het tweede om aan te tekenen is dat, ook als je de teruggang van de tapuiten en de komst van bramen betreurt, en daar belastinggeld aan wilt besteden, een fonds van 25 miljard euro buiten alle proporties is. Inmiddels weten we dat de hoofdonderhandelaar van de partij die de formatie gewonnen heeft, Rob Jetten van D66, het verschil tussen stikstof en CO2 niet wist. Dat verklaart een hoop. De Kamer doet er goed aan het stikstoffonds kleiner te maken. Niet terug naar nul, maar de komma drie plaatsen naar links. Wees royaal: 25 miljoen. Vooruit met de tapuit!"

Groet, Jonas
jonas
2

Het is eigenlijk te gek voor woorden. Heel Nederland is gemaakte natuur!!

En vanwege een paar geitenwollen sandalentypes mogen er nu geen mooie bomen meer op de Veluwe enzo. Wolven mogen arme schaapjes opvreten want dat zou zo mooi zijn? Bouwprojecten moeten worden stilgelegd vanwege te weinig heidegrond? Waarom, waarom?

Hoeveel honderden miljoenen of miljarden zijn er inmiddels gespendeerd aan tunneltjes voor diertjes die zo nodig hier moesten komen? Ja bezuinig maar op een paar centen voor de ouderen en het AOW. Geweldig weer 3 miljard binnen! En ja dan hebben we het niet over die 50 miljard voor de D'66 en GroenLinks en PvdA prioriteiten waar Rutte slaafs achteraan loopt voor zijn baantje,

Groet, Jonas

jonas
2
Wie moet het oplossen volgens Rutte? Zag een mevrouw met HBO facilitair als hoogste opleiding zonder enige echte kennis inzake Stikstof of Natuur. Die is dus minister nu van Stikstof en Natuur. Hoe kan dat nu?

Mevrouw heeft dit. Natuurlijk jongeren ga niet voor inhoud en echt oplossen van problemen, maar ga voor de goede banen naar de politiek!

2008-2010
Bestuurslid VVD Harderwijk-Hierden
2016-2017

Lid hoofdbestuur VVD

2017-01/2022
Partijvoorzitter VVD
2007-2016
Bestuurslid VCO Hierden

Vrij absurd om zo iemand zonder de minste kennis van stikstof oven een fonds van tientallen miljarden te laten gaan.
Argumenten van ja dat is een frisse blik zoals zelfs door mij gewaardeerd Annemariek van Gaal in de Telegraaf zijn natuurlijk onzin.
Enige inhoudelijke kennis is bij goede aansturing van een complex departement juist zeer goed. Wat krijg je anders? Ongekozen ambtenaren die de dienst uitmaken?

Groet, Jonas
jonas
3

Hier de loopbaan van die mevrouw die namens de VVD de Stikstofproblemen zal oplossen zonder enig verstand van inhoud!

"1997-2000
Projectleider Bureau Organisatie Bouwwezen, Utrecht
2000-2003

HBO-docent projectmanagement, Hogeschool INHOLLAND
2003-2010

Projectleider bij Wallink Advies
2010-2014

Gemeenteraadslid en vicefractievoorzitter VVD, Harderwijk
2014-2019

Wethouder gemeente Harderwijk; portefeuilles o.a. economische zaken, sociale zaken en duurzaamheid
5 juni 2019 – 10 januari 2022

Gedeputeerde provincie Gelderland; portefeuilles economische zaken en innovatie, mobiliteit en luchtvaart, gebiedsagenda Gelderse corridor en Fruitdelta, Rivierenland
10 januari 2022

Benoeming mw. C. van der Wal-Zeggelink tot minister voor Natuur en Stikstof in het kabinet-Rutte IV"

Sorry hoor! Kan er mijn verstand niet bij hoe je als partij zulke inhoudsloze types zet op zware ministerfuncties. Grootste giller is natuurlijk totaal mislukte Ollongron op Defensie! Dat laatste is werkelijk pissen op onze militairen! Totale minachting voor de defensiemensen vanwege vriendjespolitiek groep Rutte VVD

Groet, Jonas
jonas
1
Hier enig inleeswerk voor onze nieuwe Stikstofbewindspersoon die niet eens weet wat dat is.

www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses...

Ben het niet met alles van meneer eens, hoor. Maar een minister zonder ook maar het minste verstand van waar ze overgaat is voor mij echt een belediging voor de kiezers.

Begrijp ook niet dat zij Natuur en Stikstof en zo een Ollongron (na haar mislukken} nog vrolijk een ministerie van defensie als troostprijs aanvaarden. Dan heb je toch een totale zelfoverschatting.

Arm arm Nederland met dit stelletje in het bestuur!

Groet, Jonas
jonas
1
Gek dat de Kamer en de Kaag Rutte bende vooral zaten te klieren over wat geld voor de AOW-ers. Ging om hooguit E 3 mld en bijvoorbeeld niet over die Stikstof pot van E 25 mld.
Mooi afleidingskunstje. Hier nog wat over Stikstof van NU.nl.

Opvallend is dat bijvoorbeeld ci Remkes niet eens de fundamentele vragen stelde zoals waarom zo nodig heide op de Veluwe? Is bos dan zo erg? Waarom zoveel natuurgebieden? Waarom moet de EU zich hier zo nodig mee bemoeien?

De realiteit is dat op LNV een aantal geitenwollensokken types die natuurgebieden op het voor de rest slapend ministerie heeft ingediend gekregen bij de EU. En nu is het ineens het bekende "het moet van de EU"! Doorzichtig door Rutte geliefd spelletje. Met een leider met ballen zou je dat zo terug kunnen draaien. Hier meer over stikstof:

"Zaterdag 22 januari 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Weer

Acht vragen (en antwoorden) over het stikstofprobleem

1. Wat is stikstof precies?

Zo'n 80 procent van de atmosfeer bestaat uit stikstof (N). Dat is niet schadelijk voor mens, dier en plant. Sterker: we hebben stikstof nodig om te leven - elke ademteug bestaat voor vier vijfde uit stikstof.

Een kleine scheikundeles: als stikstof zich hecht aan andere stoffen, zoals zuurstof (O) en waterstof (H), ontstaat reactieve stikstof, zoals stikstofoxide (NOx) of ammoniak (NH3).

Stikstofoxiden worden voornamelijk uitgestoten door industrie en verkeer. De landbouw is voor het belangrijkste deel verantwoordelijk voor de uitstoot van ammoniak.

Stikstofoxide en ammoniak staan centraal in het rapport dat het adviescollege van oud-minister Johan Remkes woensdag presenteerde.

2. Hoe schadelijk is stikstof voor de natuur?

Reactieve stikstof komt ook in de natuur voor, maar is voor planten moeilijk te verkrijgen. Daarom proberen planten optimaal te profiteren van de door ons uitgestoten stikstof.

Soorten die harder van stikstof groeien dan andere plantensoorten profiteren meer van het door de mens veroorzaakte overschot aan stikstof. Brandnetels overwoekeren bijvoorbeeld orchideeën en grassen zijn steeds meer te zien op plekken waar vroeger de hei bloeide.

Uiteindelijk leidt dat tot een verlies aan biodiversiteit, doordat niet alleen planten worden overwoekerd, maar ook doordat het leefgebied van dieren die profiteren van de verdwenen planten wordt aangetast. De natuur bestaat dus uiteindelijk uit minder soorten.

Nederland telt 160 Natura 2000-gebieden, die volgens Europese regels beschermd moeten worden om de biodiversiteit te behouden.

3. Speelt het stikstofprobleem dan nu ineens?

Nee, de politiek weet al veel langer dat Nederland te maken heeft met een te hoge stikstofdepositie. Het is ook de reden dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in 2015 werd ingevoerd. Op basis van de PAS werden vergunningen verleend voor bouwprojecten die voor stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden zorgden.

Het PAS stond toe dat stikstofdepositie pas na de bouw gecompenseerd zouden worden. In de praktijk kwam daar echter lang niet altijd iets van terecht. Op sommige plekken nam de uitstoot van stikstof juist toe.

Het Europese Hof van Justitie concludeerde in november vorig jaar al dat het PAS niet handelt volgens de Europese richtlijnen om natuur te beschermen, en de Raad van State sloot zich daar eind mei bij aan.

Sindsdien mag het PAS dus niet meer gebruikt worden om een vergunning te verlenen voor een bouwproject dat voor stikstofdepositie in de buurt van beschermde natuur zorgt. Het gevolg is dat duizenden projecten in Nederland plotseling stil zijn komen te liggen.

4. Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor al die stikstofuitstoot?

Bijna de helft (46 procent) van alle stikstofdepositie was in 2018 afkomstig van de landbouw. Daarnaast kwam bijna een derde vanuit het buitenland over de grens gewaaid. Wegverkeer was voor ruim 6 procent verantwoordelijk, net als huishoudens.

Het restant van de stikstofdepositie (bijna 10 procent) kwam voor rekening van onder meer het overige verkeer (waaronder luchtvaart), internationale scheepvaart, de industrie en de bouw.

5. De bouw is voor slechts een klein deel verantwoordelijk voor de uitstoot van stikstof. Waarom mag er dan toch niet gebouwd worden?

Nederland hanteert een lage grens als het om het uitstoten van stikstof gaat. Sterker: als er door een bouwproject ook maar een beetje stikstof in een Natura 2000-gebied terechtkomt, dan is daar een vergunning voor nodig.

Hoewel de bouw voor slechts 0,6 procent verantwoordelijk is voor de uitstoot van stikstof, zijn die vergunningen dus wel nodig. Dat geldt dus ook voor de bouw van energieneutrale woningen of windmolens.

Of de economie er nu wel of niet onder lijdt, daar heeft de Raad van State geen boodschap aan. De hoogste bestuursrechter heeft alleen gekeken naar of het PAS aan de Europese richtlijnen voldeed.

6. En onze buurlanden, hoe gaan die met het stikstofprobleem om?

Duitse natuurgebieden zijn veel groter, waardoor de stikstof minder schade veroorzaakt.

Daarnaast hanteert Duitsland een soepeler beleid als het gaat om het verlenen van vergunningen voor bouwprojecten die stikstof uitstoten. In Nederland moeten er maatregelen genomen worden als er maar een grammetje stikstof wordt uitgestoten; in Duitsland ligt die grens hoger.

België loopt net als Nederland tegen de grenzen van hoeveel stikstof de natuur in het land aankan aan.

Een centraal programma, zoals het PAS, heeft België niet. Maar uiteindelijk komt de uitkomst op hetzelfde neer. Ook in België moeten na het invoeren van een bouwproject maatregelen die de uitstoot van stikstof terugdringen worden genomen.

Het lijkt erop dat ook België in een stikstofcrisis terechtkomt als milieubewegingen in dat land bij de rechter aan de bel trekken, zoals in Nederland gebeurde.

Waarom zorgt stikstof voor zo veel problemen in Nederlland

7. Waarom gaan de aanbevelingen van Remkes niet over de scheepvaart en de luchtvaart?
Omdat zeer veel bouwprojecten nu niet door kunnen gaan, was het verzoek van het kabinet om binnen twee maanden met een advies te komen, waarin zou staan hoe weer toestemming kan worden gegeven voor de belangrijkste bouwprojecten.

Remkes en de andere leden van de adviescommissie hebben daarom uitgezocht op welke manier de uitstoot van stikstof relatief gemakkelijk gereduceerd kan worden, waardoor ruimte voor belangrijke projecten ontstaat.

Die ruimte is gevonden in het verlagen van de snelheid van het wegverkeer en het uitkopen van veehouderijen die veel stikstof uitstoten.

Daarmee is de commissie-Remkes echter nog niet klaar. Zij richt zich tot mei 2020 op de vraag hoe we op de lange termijn met stikstof om moeten gaan. In dat advies zullen ook de scheepvaart en luchtvaart aan bod komen.

8. Hoe moet het nu verder?

De politiek moet nu besluiten of ze de adviezen van Remkes overneemt en op welke manier er ruimte wordt gecreëerd om bouwprojecten door te laten gaan. De verwachting is dat dat besluit al komende week volgt.

Het dossier is dusdanig complex dat Remkes niet verwacht dat op korte termijn voor alle projecten ineens weer een vergunning verleend kan worden. Ook daarin zal de politiek moeten bepalen welke projecten voorrang moeten krijgen.

Remkes adviseert ook om niet alle vrijgekomen ruimte in de uitstoot van stikstof te benutten. Het doel is om de uitstoot structureel te verminderen en dat doel moet de politiek niet uit het oog verliezen."

Groet, Jonas

Bert12345
0
Stikstof is een non probleem.

Het enige probleem is, hoe de boeren met zwaar materieel hun gelijk proberen te halen.

Dit pas niet in een democratische rechtstaat.
jowi
1
quote:

Bert12345 schreef op 2 augustus 2022 18:37:

Stikstof is een non probleem.

Het enige probleem is, hoe de boeren met zwaar materieel hun gelijk proberen te halen.

Dit pas niet in een democratische rechtstaat.
Ik zie het meer als verzet tegen dictatuur van de dictators '66.
stockholder
0
quote:

Bert12345 schreef op 2 augustus 2022 18:37:

Stikstof is een non probleem.

Het enige probleem is, hoe de boeren met zwaar materieel hun gelijk proberen te halen.

Dit pas niet in een democratische rechtstaat.
Ze willen hun gelijk niet halen maar willen aandacht voor hun probleem.
We hebben echter een regering welke niet open staat om een oplossing met de boeren te zoeken.
Daarbij baseren ze zich op gegevens welke door meerdere wetenschappers wordt betwist.
Onze overheid weet een grote deel van de samenleving tegen zich in het harnas te jagen.
(structureel)
Best jammer dat het referendum is afgeschaft. (d66)
De oplossing moet mede van de overheid komen. (dus geen dictaat maar overleg en luisteren)
Bert12345
0
quote:

jowi schreef op 2 augustus 2022 18:44:

[...]

Ik zie het meer als verzet tegen dictatuur van de dictators '66.
Dictators zetten toch met geweld een land naar hun hand.
Boerendicatuur?

Bovendien verrijken dictators zich. Ik zie een analogie: www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/531...,steun%20voor%20een%20mislukte%20oogst.
de tuinman
0
quote:

Bert12345 schreef op 2 augustus 2022 18:37:

Stikstof is een non probleem.

Het enige probleem is, hoe de boeren met zwaar materieel hun gelijk proberen te halen.

Dit pas niet in een democratische rechtstaat.
Hoezo? Het valt volledig onder zelfverdediging. Deze mensen verdedigen hun huis, baan en familie.

De (kleine) meerderheid van de grootste partij staat niet achter de plannen. Het CDA en de VVD zijn in grote verlegenheid gebracht en proberen dit alles nog een beetje te sussen. Eigenlijk is dit niet meer dan een D66 agenda.
Waar is de democratie in dit verhaal?

De agrarische sector zou ook kunnen demonstreren volledig volgens de regels....
Wat bereik je daar tegenwoordig nog mee?
Laten we het aan de medemens van het toeslagen-schandaal vragen..
Laten we het aan de Groningers vragen...
Wat hebben ze bereikt?
Wat heeft het kabinet voor ze gedaan? Oeps, sorry maar we hebben geen tijd en geld voor jullie.

Dat hulpverleners worden lastig gevallen/bedreigd of aangevallen is niet goed. Dat snelwegen worden geblokkeerd is ook niet ok, maar ik begrijp het heel goed.
Wat het kabinet nu aan het doen is, is onmenselijk. Hiervoor heeft Nederland niet gekozen. Niet voor niets is het vertrouwen in de regering extreem laag.

Wat is er volgens jou nodig om als Nederlander je onvrede te laten zien?
Een legale demonstratie? De politiek negeert je VOLLEDIG.
jonas
0
Objectief geen agrarisch productie wereldwijd zonder subsidie. Wat een ongelofelijk domme onzin. Waar komt het voedsel vandaan? Kijk eens naar de boeren in de echt arme landen..

Dat in de glastuinbouw nu in gevaar komen vanwege dat onzinnige direct van het gas af en kernenergie weg waardoor de energieprijzen skyhigh gaan is gewoon het vermoorden van eens sector.

Waarom eigenlijk. Heel Nederland zgn oorspronkelijk natuur? Klop niets van!

Veranderingen in de natuur zouden we stop moeten zetten vanwege geitenwollenssokken types of de machtsbeluste inhoudelijk deskundige D"66 en VVD windvanen IN de kamer?

Overigens moet de boeren sector nooit akkoord gaan met een bevooroorldeelde zgn bemiddelaar Remkesr. Ze worden gewoon in het pak genaaid als daarop in gaan. Van der Tak weg nu bij DLO is het eerste te doen.

Groet, Jonas

PS Neem zo een Van der Wal ex voorzitster van de VVD. In die functie krijg je natuurlijk gauw medestanders vanege de te verdelen baantjes. Als beloning vor gediensigheid aan Rutte met 1 jaar partitme maatschappij zorg studie op het ingewikkelde Stikstofdossier gezet.

Bij Rutte geldt namelijk hoe minder inhoudelijke kennis voor mijn ministers hoe makkelijk ik ze kan manipuleren.

Mevrouw Van der Wal kan trouwens zelf daar ook wat van. Zei ze mijn kinderen zitten te bibberen bij vreedzaam boerenbezoek. Bij andere opname stond haar zoon op de achtergrond gewoon te lachen
de tuinman
0
quote:

jowi schreef op 2 augustus 2022 18:44:

[...]

Ik zie het meer als verzet tegen dictatuur van de dictators '66.
www.youtube.com/watch?v=B_Frlg6zkFE

Je moet je ogen uit je kop schamen als je op deze gasten hebt gestemd.
de tuinman
2
quote:

Bert12345 schreef op 2 augustus 2022 18:37:

Stikstof is een non probleem.

Het enige probleem is, hoe de boeren met zwaar materieel hun gelijk proberen te halen.

Dit pas niet in een democratische rechtstaat.
Maar begrijp ik het goed dat je het democratisch vind dat het kabinet MINSTENS 25 miljard investeert in het inkrimpen van voedselproductie terwijl 1,2 miljoen gezinnen in grote financiële problemen komen en zo meteen mag hopen dat er nog gratis voedsel is bij de voedselbank?

www.youtube.com/watch?v=HfX8iWCCTUo

Misschien overschat je de democratie zoals die nu is in Nederland? En is er meer nodig om deze te herstellen.
(Persoonlijk walg ik van het huidige kabinet, en ben ik er trots op dat ze mijn stem niet kregen.)
Bert12345
0
quote:

de tuinman schreef op 2 augustus 2022 21:18:

[...]

Maar begrijp ik het goed dat je het democratisch vind dat het kabinet MINSTENS 25 miljard investeert in het inkrimpen van voedselproductie terwijl 1,2 miljoen gezinnen in grote financiële problemen komen en zo meteen mag hopen dat er nog gratis voedsel is bij de voedselbank?

www.youtube.com/watch?v=HfX8iWCCTUo

Misschien overschat je de democratie zoals die nu is in Nederland? En is er meer nodig om deze te herstellen.
(Persoonlijk walg ik van het huidige kabinet, en ben ik er trots op dat ze mijn stem niet kregen.)
Kijk: ik vind die hele stikstofdiscussie echt onzinnig. Ja, de natuur ziet er iets anders uit met meer depositie, maar SO WHAT?

Ik ben het dus met je eens, dat de regering foute keuzes maakt en ik ben geen fan van Rutte. Hierover hebben wij geen discussie.

Alleen waar ik grote moeite mee heb, dat je de boel gaat ontwrichten door asbest rond te strooien, ministers thuis op te zoeken, wegen blokkeert. Als het je niet bevalt, stem je het kabinet weg. Zo gaat dat in een rechtstaat.

Wat vind jij van de kristallnacht, waar ook een minderheid het niet eens was en geweld gebruikte? Dit is een bloedserieuze vraag en ik hoop dat je hier inhoudelijk op wilt ingaan.
de tuinman
2
quote:

Bert12345 schreef op 2 augustus 2022 21:32:

[...]

Kijk: ik vind die hele stikstofdiscussie echt onzinnig. Ja, de natuur ziet er iets anders uit met meer depositie, maar SO WHAT?

Ik ben het dus met je eens, dat de regering foute keuzes maakt en ik ben geen fan van Rutte. Hierover hebben wij geen discussie.

Alleen waar ik grote moeite mee heb, dat je de boel gaat ontwrichten door asbest rond te strooien, ministers thuis op te zoeken, wegen blokkeert. Als het je niet bevalt, stem je het kabinet weg. Zo gaat dat in een rechtstaat.

Wat vind jij van de kristallnacht, waar ook een minderheid het niet eens was en geweld gebruikte? Dit is een bloedserieuze vraag en ik hoop dat je hier inhoudelijk op wilt ingaan.
De ECHTE boeren die nu de weg op gaan weten dat ze de wet overtreden. Dat risico nemen ze. Waarom?
Omdat er ineens een kaartje in de media verschijnt zonder enige uitleg, die deze mensen vertelt dat ze geen boer meer kunnen zijn.
(Investeren in bv zonnepanelen gaat soms niet meer. De banken willen eerst zekerheid.)
Mijn broer heeft een manege. Volgens het kaartje kan hij deze dus gaan sluiten. Wist je dat oa deze sector hier ook mee te maken krijgt?

Deze mensen worden dus ook letterlijk thuis bedreigd. Sommige van hun kinderen (opvolgers?) worden ook bedreigd.
MISSCHIEN heb je geen idee wat er nu speelt op het platteland, maar deze maatregelen, zoals je in de media zijn gesmeten zijn onmenselijk. De agrariërs zijn woest.
De plannen kunnen de provincies nooit uitvoeren. De sector wil/gaat niet meewerken.

Kristallnacht wil ik er niet bij halen...
Maar deze wel.. ik zag een debat waarbij een partij als d66 en vvd hun medeleven toonden aan de arme minister van stikstof, die wel veel shit (sorry, woordgrapje) over zich heen kreeg.
(Zij heeft nu al gefaald in haar functie, aangezien ze Remkes erbij hebben gehaald.)
Maar waar is hun medeleven voor de familie van de boeren die zichzelf het leven hebben ontnomen??
www.youtube.com/watch?v=GD3o8DnyhF8

Daar hoorde ik alleen BBB over.
Dat geeft mij wel een indicatie hoe groot het empathisch vermogen is van ons democratisch kabinet.

Wegstemmen kan over 3 jaar en misschien in maart. Maar dan zijn er dus al veel bedrijven verdwenen.
Wat wij nu zien gebeuren is zelfverdediging.

(En over drie jaar zijn er op deze manier 100 duizenden families simpelweg failliet. Dit kabinet is een democratisch gekozen nachtmerrie.)
Bert12345
0
Ik vind je redenering toch licht bijzonder. Stel ik werk bij Tata als staalarbeider en Tata sluit om weet ik wat van reden.
Of ik ben kermisexploitant en de bezoekers komen minder.
In een maatschappij is het onvermijdelijk dat je je moet aanpassen aan gewijzigde omstandigheden.
Het boer zijn is niet een erfrecht dat generatie op generatie doorgaat.
Stoppen hoort met een nette vergoeding ter grootte van de waarde en van mij part met 50% verhoogt.

Er zijn 25.000 boerenbedrijven.
tmaster
1
Of er een (gecreerd ) stikstof probleem is of niet, doet er helemaal niet toe.
Het gaat om 1 ding en dat is het klimaat en de opwarming ervan. Het is al genoeg bewezen dat de mens voor een groot gedeelte verantwoordelijk is voor de uitstoot van allerlei gassen, waaronder stikstof.
Echter de natuur/klimaat houdt niet op bij de grens en daar ligt mijn allergrootste bezwaar. De opwarming van de aarde is de schuld van ons allemaal, maar zoals altijd heb je grootverbruikers en kleinverbruikers. Wij gaan de komende jaren honderden miljarden euro's uitgeven om ons deel van de uitstoot te kunnen halveren.

Want waar gaat het nu om?
U heeft het vast wel eens gehoord. Wij moeten onze uitstoot in 2030 of 2050 voor de helft hebben gereduceerd. Dat klinkt heftig maar komt neer op het volgende;
Ons piepkleine landje stelt natuurlijk wereldwijd niets voor. Daarom stoten wij met ons allen hier in Nederland 0.5% CO2 uit van de totale wereldwijde uitstoot. Laat die zin even goed tot je door dringen. Wij zijn verantwoordelijk voor 0,5% van de TOTALE WERELDWIJDE UITSTOOT.
En dat getal, die 0,50% moet omlaag naar 0,25% en daar gaan wij honderden miljarden aan uitgeven. Daarvoor moeten boeren wijken, kunnen wij geen 130 meer rijden, zijn we als een gek energie opslag belasting gaan heffen etc..

Hier een overzicht van de grootverbruikers:
www.worldometers.info/co2-emissions/c...

je met flink zakken om Nederland terug te vinden.. Plek 33 met in de laatste column onze bijdrage. 0,46%.
Denk je nou werkelijk dat de natuur het beter gaat doen als wij dit gaan verlagen naar 0.25% en landen zoals China, Amerika en Rusland en India die tezamen goed zijn voor meer dan 50% van de totale uitstoot vrijwel niets doen?
Het is pure geldverslinding, het helpt de natuur en klimaat geen ene zak! Ik zie filmpjes op youtube waar men in landen als India complete vuilniswagens met afval de rivieren in gooit die uitmonden in de oceaan. India die lekker blijft stoken op kolen etc..

Wij betalen ons de komende jaren krom en we gaan miljarden euro's als water naar de zee dragen voor een probleem waar uiteindelijk het klimaat en de natuur niets mee op schiet.
de tuinman
0
quote:

Bert12345 schreef op 2 augustus 2022 22:05:

Ik vind je redenering toch licht bijzonder. Stel ik werk bij Tata als staalarbeider en Tata sluit om weet ik wat van reden.
Of ik ben kermisexploitant en de bezoekers komen minder.
In een maatschappij is het onvermijdelijk dat je je moet aanpassen aan gewijzigde omstandigheden.
Het boer zijn is niet een erfrecht dat generatie op generatie doorgaat.
Stoppen hoort met een nette vergoeding ter grootte van de waarde en van mij part met 50% verhoogt.

Er zijn 25.000 boerenbedrijven.
Dus 1000en bedrijven moeten maar sluiten vanwege een politiek besluit, waarvan het maar de vraag is of de achterban dit ondersteunt?
Waarbij je sterk kunt afvragen of er ook een doelstelling gehaald wordt.

Vind je dat democratie? Rechtvaardig?
Kijk dan niet vreemd op dat er mensen ver zullen gaan om zichzelf en anderen te verdedigen.

En dan de communicatie.. een stom kaartje IPV een echt plan.
Dan lok je deze agressie uit.

Vergeet niet dat er al veel melkveebedrijven zwaar gedupeerd zijn door de fosfaat rechten.

En nogmaals... Dat geld is verschrikkelijk hard nodig om ECHTE problemen op te lossen.
56 Posts, Pagina: 1 2 3 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
722,93  +0,19  +0,03%  25 nov
 Germany40^ 14.545,80 +0,04%
 BEL 20 3.707,95 +0,17%
 Europe50^ 3.962,48 +0,00%
 US30^ 34.363,82 0,00%
 Nasd100^ 11.757,95 0,00%
 US500^ 4.026,93 0,00%
 Japan225^ 28.346,68 0,00%
 Gold spot 1.754,50 0,00%
 EUR/USD 1,0397 0,00%
 WTI 76,59 0,00%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

Sligro +7,17%
ForFarmers +5,56%
EBUSCO HOLDING +3,65%
SIGNIFY NV +3,39%
OCI +2,41%

Dalers

WDP -2,28%
TomTom -1,82%
DSM -1,57%
BESI -1,48%
JUST EAT TAKE... -1,28%

Nieuws Forum meer

'Veel animo Fortis-claim'
Demir op 25 nov 2022 19:14
23
'Uitkering Fortis-claim onder druk'
Demir op 25 nov 2022 18:29
16
Campermaker Knaus Tabbert kondigt beu...
twinkletown op 21 nov 2022 15:14
25
Stap richting compensatie beleggers SNS
rationeel op 17 nov 2022 15:19
9
Pharming koopt rechten op Novartis-me...
seveneleven op 4 sep 2022 10:47
10

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront