Reactie op "Open TV; einde van een business model?" 29 januari 2002 Is de recente neerwaartse koersbeweging gerechtvaardigd gezien de (toekomstige) positionering van OPENTV in de markt voor interactieve televisie diensten? Deze vraag is van belang voor hen die een positie namen in OPENTV op basis van een door het management gegeven business model, treffend door R. Buthker in zijn column beschreven onder Fases I en II. Ik ben geen techneut en kan op specificaties enzovoorts niet ingaan, geef slechts mijn indruk waar de markt heengaat, als reactie op eerder genoemde column. Mijn favoriete onderwerp zal OPENTV blijken te zijn, en is dus subjectief. Maar wanneer u de naam OPENTV overal veranderd kan het ook Liberate of Microsoft zijn, maar ik denk dus van niet. De recente koersdaling werd m.i. veroorzaakt doordat, in de ogen van blijkbaar veel beleggers, Fase II als een negatieve verrassing tevoorschijn kwam tijdens de presentatie (cc) van q4 2001 cijfers en de outlook voor de toekomst. De CEO van OPEN TV, James Ackermann, blinkt in het algemeen niet uit in het geven van concrete informatie waaraan men houvast heeft. Dit houvast komt vooral, als ik voor mezelf spreek, vanuit de stortvloed aan persberichten gedurende de periode tussen de cijferpublicaties. De laatste cc werd ook weer gekenmerkt door analisten die vragen stellen waaruit een compleet gebrek aan kennis van het bedrijf blijkt. Dit resulteert dan ook nog eens in koop- of verkoopadviezen en de markt doet wat ze wil doen. Vraag is nu, kan OPENTV zich verder positioneren in Fase II en III, er vanuit gaande dat dit de weg is die de itv-markt zal gaan afleggen. Mijn idee is van wel, en wel hierom. (ik ga voorbij aan de prijs die bedongen is, die gold blijkbaar op dat moment als correct). OPENTV heeft, door hun acquisitie van Static een krachtige applicatiebouwer in huis, zie de resultaten van Playjam via BskyB Engeland en de overeenkomst met Cablevision New York. In een recent interview geeft CEO Ackermann aan dat ook buiten het bedrijf applicaties t.b.v. OPENTV worden gebouwd. Denk aan een toepassing i.s.m. Playboy (jawel, men maakt niet de Philips fout roomser dan de klant te zijn). Men oriënteert zich dus breder op content gebied dan slechts binnen het bedrijf zelf. Ook laat BskyB zien dat er enorme aandacht van de eindconsument naar die applicaties uitgaat, er wordt gespeeld, bekeken en e-mail verzonden dat het een lieve lust is. De inkomsten uit content groeien gestaag, en maakten tijdens de laatste cc al 20% van de totaal inkomsten uit. Dat is erg goed. Belangrijker is dat OPENTV aangeeft hieraan duidelijk meer aandacht gaat schenken om bij bestaande klanten content te leveren, en klanten hebben ze genoeg! Mijn conclusie derhalve voor Fase II is dat OPENTV er alles aan doet om die Fase in haar voordeel te benutten, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld concurrent Liberate dat slechts middleware aanbiedt. CEO Ackermann gaf tijdens de genoemde cc aan dat het aantal nieuwe deployments weliswaar groot zal, echter niet meer zo'n groei als is geweest. Reden? vooral in USA aarzelen de (kabel)mso's om zware investeringen te plegen, onder andere voortvloeiend uit de aandacht die men nodig heeft om het consolidatieproces bij te benen Want iedereen praat met iedereen over fusie/overname/samenwerking etc. etc. Bovendien zucht het overgrote deel van hen onder even grote schulden als ons eigen welbekende Nederlandse UPC, en men gaat ook daarom (vooralsnog) geen extra investeringen plegen in a. het upgraden van hun kabelnetwerk en de digitalisering van de uitzendingen en b. ook nog eens een berg settopboxes aanschaffen om die vervolgens weg te geven aan de klant. Waar zit voor in mijn ogen nog extra pijn voor bijvoorbeeld Liberate, die nog niet volledig in HAAR koers verwerkt is? Die middleware is in aanschaf veel duurder dan de OPTV oplossing. Bovendien, nu OPENTV ook met HITS een overeenkomst heeft om aan de aangesloten kabelboeren de middleware aan te mogen bieden, komt de prijs van de Liberate software m. bescheiden ook nog eens extra onder druk door de concurrentie met OPEN TV. Dus gerede kans dat OPEN TV, mochten kabelboeren al besluiten om itv-diensten aan te bieden, gewoon haar deel van de markt zal opeisen. Met daaraan gekoppeld (en eigenlijk logisch gevolg, want wat heb je itv als er niets mee te doen is?) de mogelijke levering van contentapplicaties. OPENTV heeft reeds in 2001 aangegeven 'als de markt MHP wil, leveren wij dat'. Zelf zie ik ook in MHP dus geen probleem, er wordt door OPENTV druk op geanticipeerd. In een recent persbericht n.a.v. de aanstaande Milia beurs heeft OPENTV te kennen gegeven o.a. de eerst werkende MHP-toepassing te zullen laten zien, en een live uitzending van BskyB met itv diensten. De verwachting is dat op deze beurs wel de belangrijke prospects zullen verschijnen die, a.g.v. de 11 september 2001 tragedie, verstek lieten gaan op de beurs IBC 2001. Dus in mijn ogen schakelt OPENTV een tandje hoger nu in Fase II, om soepeltjes Fase III in te rollen. Het is een uitstekende strategie, helaas erg onbeholpen gebracht op de laatste cc en ook nog zonder concrete verwachtingen, en daar hebben we nu allemaal een naar gevoel over op deze koers. Behalve zij die de mogelijkheden zien op wat langere termijn (en binnen 3 tot 6 maanden kan OPENTV best eens verrassend uit de hoek komen met nieuwe deals). En dit verhaal acceptabel vinden natuurlijk. Maar dat is uw eigen keus. Als laatste moet ik nog vermelden dat R. Murdoch (grootaandeelhouder BskyB) heeft aangegeven een oplossing voor Kirch's Gruppe Premiere World (overname is een mogelijkheid) en dat een fout van PW is geweest met de d-box een dure, inflexibele oplossing te hebben voor itv-diensten en dat zijn advies is om settops met OPEN TV te gebruiken. Ook zal Jupiter Japan een eerste uitrol geven, dus ook qua deployments komt het in 2002 wel in orde. Hoe zal, net als in USA is ook in Duitsland de MHP discussie bezig, m.i. de distributie van settops gaan? De kabel- of satellietboer geeft een 'dunne' box weg, uiteraard met OPENTV sw (hoop ik), en zal t.z.t. wanneer de consument gewend is aan de diensten, een dikkere box gaan aanbieden die MHP ondersteunt. Deze box moet de klant wel betalen natuurlijk. Klant is inmiddels gewend aan applicaties (in dit voorbeeld een applicatie van Static) en de mso blijft die dus aanbieden, en later weer nieuwe toevoegen. Hierin zal OPENTV dus een grote rol spelen naar mijn bescheiden mening, ze is MHP proof.