Pfff... kunnen we nog een beetje normaal gaan doen. Gewoon normale werkgevers die niet de werknemers tot uiterste drijven waardoor er weer een registratie systeem gecreeerd wordt. Allemachtig. Het gevoel van nog een beetje normaal te kunnen leven verdwijnt als sneeuw voor de zon.