Goed voor Randstad dus !

waardoor voor de uitzendbranche in 2021 groei (+6%) in het vooruitzicht staat.