" kapitaalbelang van 3,91 procent met een stemrecht van 5,16 procent"
Hoe werkt dit? als je 3.9% van de aandelen hebt, dan heb je toch ook 3.9% van het stemrecht?