Analisten ,de feiten achterna hollen
Iedere leek kan dit .
Wachten dat een bedrijf naar buiten komt met goede cijfers het koersdoel verhogen .
Dan zijn de winsten al weg en kom je dikwijls te laat .
maak zelf een analyse