40 cent dividend in 2021 zegt CFO (=10%+), de jaren erna inderdaad minimaal 9,5% dividendrendement. Onderneming streeft naar 45-50 cent in 2024.