• Groeiende industrie? Nee, trend naar duurzaam
• Baat bij huidige hoge olieprijs? Absoluut!
• Fors gestegen orderporteuille!
• Netto contante waarde van de leasevloot... > aandelenkoers
Tot 2050 $300 mln/jr cashflow
• Waarde van de huidige vloot > aandelenkoers
• Ambitie 2030: 30% markt ‘Drijvende windenergie’
• Target Price: €18