Ook hier geld de formule: de eerdere opbrengsten moeten ongeveer het tienvoudige doen van de daaropvolgende, eventuele afkoop/boete, deze formule gaat altijd op de laatste 20 jaar, kijk maar na!

De gebruiksaanwijzing van de NL grootbanken is transparant en voorspelbaar, de wet grote getallen gaat hier een op een in mee.

De aanstaande afkoop betreffende de NL huizenmarkt gaat een record zetten, maar de reeds behaalde extra rendementen/afroomingen /benefits waren evident schandalig hoog.