Indices en stocks hebben een mooie bounce laten zien. Zo'n zes weken geleden, AEX 632, waren velen van mening dat AEX 580 'binnenkort in het theater' zou verschijnen. AEX 632 bleek de bodem te zijn.

Nu vindt the opposite plaats: AEX ruim boven 700, zo'n 16% hoger, je raad het al, de beroemde AEX 1000 en de campingrally wordt weer van stal gehaald. Thans is de verhouding risico versus rendement (Risk Reward Ratio red.) substantieel en loopt voor de korte termijn tegen z'n grenzen aan.

Precaire zaken (oplopende inflatie, negatieve outlooks bedrijven, oorlogshandelingen Oekraine/Rusland enz.) welke de daling begin dit jaar hebben ingeleid, zijn nog steeds valide, sterker nog, het lijstje wordt enkel groter. Droogte zorgt voor tegenvallende oogsten, gevolg hogere voedselprijzen. Lage rivierwaterstanden verhinderen efficiente doorgang van goederen wat de kosten transportkosten fors laat oplopen.

Nu de vakantieroes bijna is uitgewerkt keert de harde realiteit weer terug. Geo politiek zijn er helaas nieuwe wrijvingen ontstaan,(China-Taiwan, Gaza onlusten en Noord Koreaanse rakettesten). Fors gestegen energie en voedselprijzen zijn een aanslag op het besteedbare inkomen van velen. Wellicht volgen kasonttrekkingen om het inkomen aan te zuiveren, dus de money flow kan snel van richting veranderen. Daarnaast vertonen trendvolgende technische indicatoren voor de indices en een aantal stocks stijgingsvertragingen.

Any way, je hoort wel eens: The market climbs by a wall of worry,....maar je kunt ook snel over the top hard down to eart gaan,....

Bijlage: AEX grafiek van 4 augustus.
Bijlage: