Jefferies is wel altijd negatief, ook bij Alfen zijn ze echt somber. Ik snap hen niet..